ကြၽန္ေတာ္ေတြးမိေသာ ဒုတိယအိပ္မက္

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ပထမအိပ္မက္

 

ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ပထမအိပ္မက္ဆိုတာကေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကေနေပါက္ဖြား လာေသာ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ႀကီးကို အဆံုးသတ္ေစခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးကေန ေဆာက္တည္ ေပးလိုက္တဲ့ ‘ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္’ အိပ္မက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံမွာ အာဏာနဲ႔ထင္သလိုျပဳမူ၊ မထင္ရင္ မထင္ သလိုဖိႏွိပ္မႈေတြမရွိဘဲ လူထုကလိုလားၾကည္ျဖဴစြာေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစိုးရေအာက္မွာ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြျပည့္ဝတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ေနေပ်ာ္စရာႏိုင္ငံတစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္စိတ္ ကူးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုကတင္ေျမႇာက္တဲ့အစိုးရ၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး၊ ျပည့္ဝတဲ့လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ေနေပ်ာ္စရာ ႏိုင္ငံလို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္စရာေတြနဲ႔ တရားမွ်တေသာပါတီစံုယွဥ္ၿပိဳင္မႈကေနေပၚ ေပါက္လာၿပီးႏိုင္ငံကအားကိုးေလာက္တဲ့ အရည္အခ်င္းပိုင္ဆိုင္မႈေတြနဲ႔ ျပည့္ဝေနတဲ့ ဉာဏ္ပညာႀကီးမားေသာ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ေရွ႕တန္းမွာ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ ေရွ႕ထြက္ကစားေနမယ့္ ဂိုးသြင္းေကာင္းတဲ့အားေကာင္း ေမာင္းသန္အစိုးရ၊ စာဖတ္မပ်င္း၊ အလုပ္မပ်င္း၊ စည္းကမ္းလိုက္နာဖို႔မပ်င္း၊ လူကဲခတ္မညံ့ေသာျပည္သူလူထု၊ ဥပေဒအမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ ထိန္းကြပ္ထားဖို႔မလိုေတာ့တဲ့ သာယာေသာႏိုင္ငံေရးရာသီဥတု၊ အဲဒီအေျခအ ေနေတြအားလံုးကေနဖန္တီးေပးလာတဲ့ ေခ်ာင္လည္ေသာစားဝတ္ေနေရးနဲ႔ ႀကိဳးစားသေလာက္တိုးပြားႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ပထမအိပ္မက္ရဲ႕နိဒန္းဟာ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရျပဳတ္က် သို႔မ ဟုတ္ဖယ္ရွားခံရၿပီး ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ အတိုက္အခံအင္အားစုအႏိုင္ရရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ပထမအိပ္မက္ထဲက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာ ေနာက္ပါအက်ိဳးဆက္ေတြအျဖစ္ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚလာမယ္လို႔ သံသ ယကင္းရွင္းစြာယံုၾကည္ထားရွိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ မဖယ္ရွားလိုက္ရပဲ အလိုအေလ်ာက္ဆင္းသြားတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ႕အခင္းအက်င္းအေပၚမွာ စစ္ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကေပးတဲ့ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္သူလိုလားတဲ့ အတိုက္အခံအင္အားစုဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရွိလို႔ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစိုးရအဖြဲ႕ကိုဦးေဆာင္ေနတာႏွစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ကာလကိုေတာင္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေလာက္က ကြၽန္ေတာ္ တို႔မက္ခဲ့ၾကတဲ့ ပထမအိပ္မက္ႀကီးတကယ္ျဖစ္လာၿပီလို႔ယူဆမယ္ဆို ယူဆလို႔ရႏိုင္ၿပီလို႔ဆိုရမွာျဖစ္ေပမယ့္ အ ရာရာဟာအိပ္မက္ထဲမွာ ေတြးထင္ခဲ့သလိုမဟုတ္ေသးဘူးဆိုတာလည္း မျငင္းႏိုင္ေအာင္လက္ေတြ႕ျမင္ေတြ႕၊ ႀကံဳေတြ႕လာရပါတယ္။ ဒါဆိုအိပ္မက္ထဲကအတိုင္းျဖစ္မလာေသးေပမဲ့ တစ္ေန႕ျဖစ္လာႏိုင္မယ့္ အေၾကာင္းရွိ လားဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တစ္ခ်ိန္လံုး ေလ့လာတြက္ခ်က္စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီးေနခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆံုး ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြကိုၾကည့္မိပါတယ္။ အားလံုးသိရွိနားလည္ၿပီးတဲ့အတိုင္း ၂ဝဝ၈ အ ေျခခံဥပေဒဟာ အခုရရွိထားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အားလံုးရဲ႕ အေျခခံဘံုသေဘာတူ ညီၫြတ္မႈျဖစ္သေဘာတရားျဖစ္သလို ဒီကေန႔ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ မၿပီးဆံုးႏိုင္ေသာႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးဆက္ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ဟာလည္း ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အာ ဏာကိုဆက္ၿပီးကိုင္ထားႏိုင္မယ္လို႔ထင္ခဲ့တဲ့ အရွင္ထြက္စစ္အစိုးရရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုရယ္ အာဏာ ရရင္အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ႏိုင္မယ္လို႔ထင္ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုရယ္အားၿပိဳင္ေနဆဲ အေျခအေနျဖစ္တာ ေၾကာင့္ႏိုင္ငံေရးဟာ တည္ေဆာက္ေရးဘက္ကိုလံုးလံုးမလွည့္ႏိုင္ဘဲ တိုင္းျပည္ရဲ႕မေျပလည္ႏိုင္ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပႆနာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ယခင္အာဏာရပါတီနဲ႔ ယခုအာဏာရပါတီအၾကား အျပန္အလွန္လက္ ညိႇဳးထိုးၿပီး အျပစ္ပံုခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရွိျခင္းနဲ႔ အတိုက္အခံဒီမိုကေရစီအင္အားစုဘဝကေန အစိုးရျဖစ္လာတဲ့ NLD ပါတီရဲ႕အေနအထားကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ၂ဝ၁၂ မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပီး ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကိုဝင္ျမည္းၾကည့္ရင္း လာမယ့္အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲႀကီးကိုယံုၾကည္ ၿပီးဝင္ၿပိဳင္သင့္မၿပိဳင္သင့္ အကဲခတ္ေနတာ အခ်ိန္လြန္သြားခဲ့တာေၾကာင့္ တကယ္တမ္းဝင္ၿပိဳင္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ ၿပီးခ်ိန္မွာျပင္ဆင္ခ်ိန္နည္းပါးခဲ့လို႔ ကမန္းကတန္းလူစုၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕စြမ္းရည္ထက္ ‘ ဒီမိုကေရစီေခါင္း ေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ပါတီ ‘ဆိုတဲ့အားကို အဓိကရယူၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ေအာင္ပြဲရၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အဆင္ေျပသလိုစုစည္းထားတဲ့ အင္အားေတြအရည္အေသြးေတြနဲ႔ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ေရာ NLD လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ပါ အသင့္ရွိေနတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြကို အျပတ္အသတ္   ကိုင္တြယ္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနရတဲ့အေနအထားမွာပဲရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။

အာဏာသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့လက္ရွိ NLD အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုၿခံဳငံုၿပီး သံုးသပ္ၾကည့္ တဲ့အခါ အရည္အခ်င္းျမင့္မားသူေတြလံုေလာက္စြာပါဝင္မႈမရွိသလို အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔အရည္အခ်င္းရွိသူေတြေန ရာမွန္မွာမရွိျခင္း၊ အရည္အခ်င္းနဲ႔အေတြ႕အႀကံဳျပႆနာေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းကိုယ္စီတာဝန္ယူ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈသေဘာတရားကေန မလြတ္ေျမာက္သလို လြတ္ ေျမာက္ႏိုင္တဲ့လမ္းစမရွိေသးျခင္း၊ မေအာင္ျမင္ေသာ NLD အစိုးရရဲ႕ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမူေၾကာင့္ မူလ ကတည္းကရွိေနခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအားၿပိဳင္မႈေတြကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိသလို အဘက္ဘက္မွာ မေအာင္ျမင္မႈ ေတြအၾကား ႐ုန္းကန္ေနရတာေၾကာင့္ အားနည္းတဲ့အစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္ အတိုက္အခံေတြဘက္က ႐ႈျမင္လာၿပီး တစ္ဖက္ကအားၿပိဳင္မႈေတြ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေစျခင္း၊ အဲဒီလိုျမင့္တက္လာတဲ့အားၿပိဳင္မႈေတြကို စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကၿပီးအရင္ အစိုးရေတြဖန္တီးထားခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အဆင့္အတန္း၊ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားေတြနဲ႔ ကိုက္ညီျခင္းမရွိေသာဥပေဒေတြကို ပယ္ဖ်က္ျပင္ဆင္ရမယ့္အစား ဆက္လက္တည္ရွိေစျခင္း၊ ပိုမိုအားေကာင္း လာေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံဘဝက အဓိကရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ မူလကၾကံဳးဝါးခဲေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဟာလည္း အခ်ိန္တိုအတြင္းေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္အေပၚမွာအေျချပဳထားျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေရခံေျမခံကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔ လတ္တေလာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေနျခင္းဆိုတဲ့ အက်ဳိးအေၾကာင္းတရားေတြထဲမွာ ရစ္ဝဲေနတာကိုေတြ႕ရပါ တယ္။

ဒီကေန႕ ပင္မႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အျပင္ဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ေျမာက္ျမား စြာေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ေျမျပင္တိုက္ပြဲေတြ တင္းမာမႈေတြ အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္သလို စား ပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာလည္း ေရွ႕မတိုးသာေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနမွာပဲရွိပါတယ္။ အမွန္တကယ္ စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးမႈေတြကသာေသခ်ာၿပီး ေက်နပ္ေလာက္တဲ့ရလဒ္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေျမျပင္ တိုက္ပြဲေတြကို ေလ်ာ့က်ရပ္တန္႔သြားေအာင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး အေျခအေနေပးရင္ေပးသလို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၿပီးၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရာမွာ အခုေဆာင္ရြက္ဆဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ အျမင့္ဆံုး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ အၾကာဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တကယ္လက္ေတြ႕မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ကတပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥေတြမွာ အမွားအယြင္းမခံသလို ေျမာက္ပိုင္းေဒသတင္းမာမႈေတြမွာ လံုၿခံဳေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျပင္ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကိုပါဆုပ္ကိုင္လာပါတယ္။ အဲဒီတင္းမာမႈရာ ဦးတည္ခ်က္က ေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတစ္ခုလံုးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကေနဖဲ့ထုတ္ထားရမယ့္ အေျခအေနပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဦးတည္ခ်က္ကိုသာ ေနာက္ျပန္မလွည့္ႏိုင္ၾကဘူးဆိုရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အဆံုးမဲ့ လုပ္ငန္း စဥ္တစ္ခုျဖစ္လာမွာျဖစ္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲက ထြက္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာ ထားဟာလည္း လက္ေတြ႕ျဖစ္လာဖို႔ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အေျခအေနပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားႏိုင္လို႔ ေျမျပင္မွာစစ္ေရးတင္းမာမႈေတြကိုေရွာင္ရွားႏိုင္ၿပီး ပင္လံုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံမွာႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕သေဘာထားကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အ ခါတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အားလံုးဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ထိုးထားသည္ျဖစ္ေစ မထိုးထား သည္ ျဖစ္ေစ အင္အားအေတာ္အသင့္ရွိတဲ့အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ တစ္ေန႕လက္နက္စြန္႔မယ္၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့နည္းနဲ႔ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးကိုေလွ်ာက္လွမ္းၾကမယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ိဳးမေတြ႕ရတာဟာ ႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္ စိုးရိမ္ စရာျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အခုလက္ရွိအေနအထားအတိုင္းတရားဝင္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး ကိုပိုၿပီးလိုလားေနတဲ့သေဘာရွိပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆံုးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္မႈကို ကိုင္ထားတဲ့လက္နက္ေလာက္ယံုၾကည္မႈမရွိၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ထဲကႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြဟာလည္း အာမခံခ်က္ေတြကတိကဝတ္ေတြ ေတာင္းယူရွာေဖြတည္ ေဆာက္ေန တဲ့အေပၚမွာ ျငင္းခုံေနၾကရတာမ်ားေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကေနပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ဒီမို ကေရစီ အဆင့္အတန္းျမင့္မားတဲ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းလာဖို႔ဆိုတာ မေျပာေကာင္းမဆိုေကာင္းတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နည္းလမ္းလည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြဒါဇင္နဲ႔ခ်ီရွိၿပီး အိမ္နီးခ်င္းကရွိန္ ေလာက္တဲ့ ေခတ္မီလက္နက္ကိုင္တပ္ေကာင္းတစ္ခုမတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးတဲ့ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြတစ္ရာ နီးပါးေလာက္ရွိၿပီး တိုင္းျပည္ကိုပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ကိုင္တြယ္ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ပါတီတစ္ခုေတာင္ မရွိေသးတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာေရာ ၊ NLD အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အၾကားမွာေရာ၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြအၾကားမွာေရာ အခုစုေပါင္းအင္အားတစ္ ခုမတည္ေဆာက္ႏိုင္ တဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ အားလံုးဟာတစ္ဖက္ရဲ႕အေရးပါမႈ၊ တည္ရွိမႈကိုတစ္ဘက္က အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ ခက္ခဲၾကသလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေနရာေပး၊ အခြင့္အေရးေပးရၿပီဆိုရင္လည္းကိုယ္ ကအေလွ်ာ့ေပးရတယ္ အ႐ႈံးေပးရတယ္လို႔ တြက္ၾကျမင္ၾက ယူဆၾကတာဟာ စုေပါင္းအင္အားမထူေထာင္ႏိုင္ျခင္းရဲ႕ အဓိကအေျခခံ ျပႆနာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ မူလဗီဇမွာပါတဲ့ အယူအဆစြဲျပႆနာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္အစပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းျပည္ကစုေပါင္း အင္ အားနဲ႔ တိုင္းျပည္ကိုစုစည္းထူေထာင္ၾကမယ္လို႔ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ အစိုးရအထဲမွာေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာေရာ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအၾကား၊ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အၾကား၊ အစိုးရနဲ႔လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတြအၾကား၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ လက္နက္ ကိုင္တိုင္းရင္း သားေတြအၾကား အားၿပိဳင္မႈေတြေလွ်ာ့ခ်ၿပီး သေဘာတူညီၫြတ္မႈေတြရယူတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ အျပင္ တင္းမာမႈေတြ အားၿပိဳင္မႈေတြသာ အားေကာင္းေနပါတယ္။

ေနရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အၾကားမွာ အျပန္အလွန္ကန္႔သတ္မႈေတြ အခြင့္အေရးရရင္ ရသလိုလုပ္ေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာနဲ႔ေနရာကိုေပးလိုက္ရရင္ ဒါဟာမိမိရဲ႕႐ႈံးနိမ့္မႈတစ္ရပ္လို႔ခံယူ ထားၿပီး အဲဒီအာဏာအခြင့္အေရးကိုျပန္လည္ရယူဖို႔ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ႀကိဳးစားေနတတ္ၾကသလို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေတြကိုရရွိထားသူအေနနဲ႔ သင့္ေတာ္သလိုက်င့္သံုးႏိုင္ျခင္းမရွိေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္လိုတဲ့သေဘာ သဘာဝလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ေတြ႕မွာမတူညီကြဲျပားတဲ့ အင္အားစုေတြကေန စုေပါင္းအင္အားကို စုစည္းရ ယူႏိုင္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္အႏွစ္သာရရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားေတြ၊ ဒီမိုကေရစီေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာ ေတြကို လက္ေတြ႕ရယူက်င့္သံုးႏိုင္ ျခင္း၊ အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပထမအိပ္မက္နဲ႔ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲေနရျခင္းျဖစ္တယ္ ဆိုတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပထမအိပ္မက္ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး ပန္းတိုင္ကို တ ကယ္လက္ေတြ႕ျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ယံုၾကည္လာရတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ သိသာထင္ရွားလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ ေတြကေတာ့

(၁) အာဏာရပါတီအပါအဝင္ ခိုင္လံုအင္အားရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားဟာ တကယ္တမ္း စုေပါင္းအင္ အားကိုမယံုၾကည္ဘဲ တစ္ဖက္သားကို လက္ေအာက္ခံဆန္ေစေသာ မိမိအသာစီးနဲ႔ မဟာမိတ္မူဝါဒကိုသာ မရဲ တရဲဆႏၵရွိၾကျခင္း။

(၂) မတူညီကြဲျပားေသာ အင္အားစုမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳမႈ အားနည္းၾကတာေၾကာင့္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း ရခိုင္အေရးျပႆနာေတြကိုပမာထား၍) ႏိုင္ငံေရးမွာ သဟဇာတရွိရွိ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေသာစိတ္ရင္းခံမရွိၾကျခင္း၊ လိုအပ္တယ္လို႔ယူဆရင္ အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အႀကံအ စည္ပ်က္စီးေစသည္အထိ အားထုတ္ၾကျခင္း။

(၃) ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈ အႀကံေပးမႈမ်ားကိုဆန္႔က်င္မႈ၊ ႐ႈတ္ခ်မႈ၊ အသေရပ်က္ေအာင္၊ အထင္အျမင္ေသးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈလို႔ခံစား႐ႈျမင္ၿပီး တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္နားလည္မႈရရွိေအာင္ အျပန္အလွန္လိုလားခ်က္၊ မလိုလားခ်က္၊ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းျခင္း ဆံုး႐ႈံးျခင္းကိုနားေထာင္သံုးသပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေပးလိုေသာ စိတ္သေဘာထား ႏွင့္ ဆႏၵမရွိၾကျခင္း။

(၄) ႏိုင္ငံေရးကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရာမွာ ႏိုင္ငံအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈအတြက္ မိမိအက်ဳိးစီးပြား၊ မိမိတည္ရွိမႈ လံုၿခံဳ မႈကိုစြန္႔စားရမယ့္အခါ သို႔မဟုတ္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာေျပာင္းလဲရပ္တည္ရမယ့္အခါ ႏိုင္ငံအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ ထြန္းမႈကို ဦးစားေပးေရွ႕တန္းတင္ၿပီး မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း .., ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးကံၾကမၼာကိုအဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာ အလံုးစံုပိုင္ဆိုင္ရယူလိုျခင္း၊ ထာဝရတည္ၿမဲလိုျခင္းဆိုတဲ့ဆႏၵနဲ႔ေစ့ေဆာ္မႈက လႊမ္းမိုးအားေကာင္းေနတာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးသဘာဝကေတာင္းဆိုတဲ့ အျပန္အလွန္ေလးစားတန္ဖိုးထား နားလည္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာသေဘာထားအျမင္ကြဲလြဲမႈကို အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ထိုက္သင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေဝမႈ၊ အျမင္မတူေသာ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုကေန ေထာက္ျပေဝဖန္မႈေတြနဲ႔ ျပႆနာေတြရဲ႕ အေျဖကိုရွာေဖြလက္ခံၾကတဲ့ ေကာင္းက်ိဳးတရားကိုေရွး႐ႈ ျငင္းခုံျခင္းမွာ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းမရွိမႈစတဲ့ ဒီမိုကေရစီသေႏၶနည္းပါးၾကတဲ့အတြက္ ဒီမို ကေရစီစနစ္၊ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈဟာ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္မွာေအာင္ ျမင္ထြန္းကားလာဖို႔ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ေျပာရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာစစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအျပည့္အဝမထြန္းကားႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတာကို ေသခ်ာေစတဲ့ ေနာက္ ထပ္သာဓကတစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးကိုယ္ ေနဟန္ထား႐ုတ္တရက္အေျပာင္းအလဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္လအကုန္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကြန္ဂရက္မွာ တ႐ုတ္သမၼတဟာ ‘ရာထူးကိုႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပိုၿပီးထမ္းေဆာင္ျခင္းမရွိေစရ’ဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ကိုပယ္ဖ်က္ လိုက္ၿပီး လက္ရွိသမၼတရွီက်င္းပင္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကို ေရရွည္ဦးေဆာင္မႈအျဖစ္ အာမခံခ်က္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ႐ုတ္တရက္ထြက္ေပၚလာတဲ့ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာသံုးသပ္သူေတြက လက္ရွိ သမၼတရွီက်င္းပင္ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ႔လက္ရွိအေျခအေနမွာ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈကို ဆက္လက္တည္တန္႔ေနေစျခင္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ကို တည္ၿငိမ္မႈရွိေစဖို႔ ပါတီရဲ႕ ကြန္ဂရက္က ဒီလိုေျမာ္ျမင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့မွာ အာရွေဒသ တြင္းဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရးအျမင္႐ႈေထာင့္ကေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရးေလာကရဲ႕အဲဒီလို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ ေပၚခဲ့တဲ့အေပၚမွာ ေနာက္ထပ္နားလည္သေဘာ ေပါက္မႈတစ္ခုရွိထားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ပတ္ခ်ာလည္ဝိုင္းေနတဲ့ အာရွႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈမရွိသလို ဖား တစ္ပိုင္းငါးတစ္ပိုင္းဒီမိုကေရစီစနစ္ေတြ၊ ဒီမိုကေရစီမၾကာခဏသားေလွ်ာပ်က္က် မႈေတြနဲ႔႐ုန္းကန္ေနၾကရတာ အသားက်သလိုျဖစ္ေနေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈအားေတြေၾကာင့္အျခားေဒသတြင္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအလား အ လာေကာင္းတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းလဲျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္သလားဆိုတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကခဲ့မႈနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္စတင္က်င့္သံုးမႈ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ အျခားေသာအာရွနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ ေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္အတက္အက်ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအဖို႔ အလြယ္တကူတိုင္းတာမွန္းဆႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ တြက္ဆထားလို႔မရႏိုင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြရွိတတ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးတ႐ုတ္ႏိုင္ငံအဖို႔ အလြယ္ တကူမွန္းဆႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့တဲ့အေနအထားရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုလည္းျဖစ္သလို အာရွေဒသရဲ႕ ေနာက္ဆံုးဒီမိုကေရစီစစ္မ်က္ႏွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းမႈအတိုင္းအတာဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္သတိႀကီးႀကီးထားၿပီးေလ့လာေနရတဲ့ သ ေဘာရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြ ၾသဇာေလ်ာ့က်လာတာနဲ႔အမွ် ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရးခြင္မွာ ထိုင္ဝမ္နဲ႔ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြက ျဖန္႔ၾကက္လႈပ္ရွားၿပီး အားေကာင္းလာႏိုင္တဲ့ သ ေဘာလည္းရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ မတိုင္မီကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ဘက္ကိုပါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ဆက္ဆံမႈေတြလုပ္ခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးကိုခိုင္မာသထက္ခိုင္မာေအာင္ ထူေထာင္ခဲ့တာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာအႏိုင္ရရွိၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD အာဏာ ရၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ စိုးရိမ္စိတ္ပူရေလာက္ေအာင္ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းမရွိ႐ံုမက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရဟာ တပ္မေတာ္နဲ႔အတြင္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြေၾကာင့္ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့အျပင္ ရခိုင္အေရးပဋိပကၡကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး မူလဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္အင္အားျဖစ္ခဲ့တဲ့ အ ေနာက္ႏိုင္ငံေတြအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ပါ အတိုက္အခံဆက္ဆံေရးအေနအထားကို ေျပာင္း လာခဲ့တာေၾကာင့္ တစ္ဖက္မွာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အကူအညီကိုရယူလာရတဲ့အေနအထားကိုေတာင္ ေရာက္ရွိ လာ ခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို အေရးယူမႈဖိအားေတြကေန အကာအကြယ္ ေပးေနရသလို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာပါ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအဖို႔ အေျခ အေနအရပ္ရပ္ကို ေလ့လာရိပ္စားမိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီမိုကေရစီ ဟာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္လာဖို႔ အေၾကာင္းမရွိဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္သြားေလာက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အာရွရဲ႕ေနာက္ဆံုးဒီမိုကေရစီစစ္မ်က္ႏွာျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈ ေတြကိုမွန္းဆလို႔ရသြားခဲ့တဲ့ေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအဖို႔ ေဒသတြင္း ဒီမိုကေရစီအႏၲရာယ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿပီျဖစ္လို႔ စိတ္ေအးလက္ေအးသူ႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈပံုစံကို ပံုေသခ်ထားလိုက္တာပဲျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္ ေတာ့္အေနနဲ႔သေဘာေပါက္လိုက္ပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကို ၁ဝ ႏွစ္ထက္ၾကာၿပီး ေတြ႕လာရရင္ ျပည္သူေတြႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြရဲ႕စိတ္မွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕အခက္အခဲေတြ မေအာင္ျမင္မႈေတြမွန္ သမွ်ကို ေခါင္းေဆာင္မႈအေျပာင္းအလဲမရွိ ျခင္းအေပၚပံုခ်လာေလ့ရွိတာေၾကာင့္ တ႐ုတ္သမၼတသက္တမ္းကို ငါးႏွစ္နဲ႔ ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပိုၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေစဖို႔ကန္႔သတ္ခဲ့ျခင္းဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လူေတြရဲ႕စိတ္မွာ ဒီမို ကေရစီအယူအဆအျမစ္တြယ္အားေကာင္းလာမွာကို ႀကိဳတင္တားဆီးေျဖေဖ်ာက္ဖို႔ စီရင္ထားခဲ့တဲ့သေဘာပဲျဖစ္ ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းအခုအခါ တ႐ုတ္ႏိုင္ ငံရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဒီမိုကေရစီ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိႏိုင္ေတာ့တာ ေသခ်ာသြားၿပီျဖစ္လို ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲ၊ သမၼတမ်က္ႏွာအေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ျပေနဖို႔မလို႔ေတာ့ ဘူးဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ သမၼတသက္တမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီဟာ အကန္႔အသတ္ေအာက္မွာပဲ ရွင္သန္ရေတာ့မယ္ဆိုတာ ေဒသ တြင္းႏိုင္ငံေရးအေနအထား အေျပာင္းအလဲေတြကလည္းျပဆိုေနေၾကာင္းကို စိတ္မေကာင္းစြာေထာက္ျပလိုပါ တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိေသာ ဒုတိယအိမ္မက္

ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာစစ္မွန္ၿပီးျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီမထြန္းႏိုင္ေပမယ့္ ေဒသတြင္းက အျခားဒီမိုက ေရစီႏိုင္ငံေတြလိုပဲ ေရာက္သေလာက္ေပါက္သေလာက္ အျမင့္ဆံုး ဒီမိုကေရစီကိုေတာ့ ရည္ရြယ္လို႔ရႏိုင္ေသး တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့အေနနဲ႕ ျမင္မိပါတယ္။ ဒါကလည္း သိပ္ၿပီးခက္ခဲလွတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္မဟူတ္ဖူးလို႔ျမင္ပါတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေနသ၍ အဲဒီႏိုင္ငံေတြက ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြကို လက္ညႇိဳး ထိုးၿပီး အဏာမရတဲ့ပါတီေတြက အာဏာရတဲ့ပါတီအေပၚတစိုက္မတ္မတ္အေရးဆိုေနမွာျဖစ္လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေတြးမိတဲ့ ဒုတိယဒီမိုကေရစီအိပ္မက္ဟာ ပထမအိပ္မက္မေအာင္ျမင္ျခင္းေတြထဲက ကြၽန္ေတာ္ ဆင္ ျခင္မိတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုကိုအေျခခံပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အာသီသျပင္းျပသူ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဟာ အရပ္သားေတြထဲကပဲေပၚေပါက္ေနတဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဟာ အခုလိုမေအာင္မျမင္ျဖစ္ေနရတာျဖစ္ၿပီးအကယ္၍မ်ား တပ္မေတာ္ထိပ္ဆံုးေခါင္း ေဆာင္က သာဒီမိုကေရစီ႐ူးသြပ္မႈရွိမယ္၊ ဒီမိုကေရစီေဆာင္က်ဥ္းသူအျဖစ္ ထင္ရွားက်န္ရစ္လိုတဲ့ဆႏၵနဲ႕ အိပ္မက္ရွိမယ္ ဆိုရင္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီဟာ ေအာင္ျမင္အထေျမာက္ခဲ့တာၾကာခဲ့ၿပီလို႔ ‘ ေတြးေတာဆင္ျခင္မိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ဆက္ၿပီး ေတြးဆမိတဲ့ေမဆာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ တပ္မေတာ္ကိုဒီမိုကေရစီကိုခ်စ္ေသာ တပ္ မေတာ္၊ ဒီမိုကေရစီမွာေမြ႕ေလ်ာ္တဲ့တပ္မေတာ္၊ ဒီမိုကေရစီကိုကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ယူတတ္ေသာ တပ္မ ေတာ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြနဲ႕ အညီတပ္မေတာ္ ကိုေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ က်င့္သံုးနိင္မယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ကိုလႊတ္ေတာ္ထဲကလည္း ဖယ္ရွားစရာမလိုပဲ ေပ်ာ္သေလာက္ေနဖို႔သေဘာထားေပးႏိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ႏိုင္ငံ ေရး မွာပါဝင္ေနတာကို ႏိုင္ငံေရးအဆိပ္အေတာက္မျဖစ္ေအာင္ျပဳျပင္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ၿပီဆိုရင္ တပ္မေတာ္ ဟာႏိုင္ငံေရးမွာ အကန္႔အသတ္နဲ႕ပါဝင္ေနတာဟာ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ ေလးပင္ေနမွာမဟုတ္ေတာ့သလို အ ကူအညီေတာင္ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

(၁) တပ္မေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီ အေျခခံသေဘာတရား၊ တည္ဆဲအေျခခံဥပေဒပါ အေျခခံမူေတြနဲ႕မဆန္႔က်င္ပဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာမူဝါဒသေဘာထားေတြကိုႀကိဳတင္ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ေပးထားၿပီး၊ တစ္ ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တပ္မေတာ္ေရးရာေတြမွာ ျပည္သူေတြနားလည္သိရွိခြင့္ကို ပိုၿပီးခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရးမွာပါဝင္ခြင့္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္၎။

(၂) တပ္မေတာ္ကိုကာကြယ္ေရးအျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါစိတ္ပါဝင္စားသူလူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာရွိေသာႏိုင္ငံသားတိုင္းဝင္ေရာက္အမႈထမ္းခြင့္၊ စစ္ပညာတက္ေရာက္ ေလ့လာခြင့္ျပဳထားေသာ တပ္မ ေတာ္အျဖစ္၎။

(၃) တပ္မေတာ္ကို ပါတီႏိုုင္ငံေရးမွာ လံုးဝၾကားေနေရး မူဝါဒကိုခိုင္မာစြာက်င့္သံုးေစၿပီး တပ္မေတာ္အတြင္း လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားအျမင္ထားရွိပိုင္ခြင့္  (မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပါတီကိုေၾကာင့္က်မႈ ကင္း ကင္းေထာက္ခံႏိုင္ေသာအခြင့္အေရး)ျပဳထားေသာ ပါတီစြဲကင္းရွင္းသည့္တပ္မေတာ္အျဖစ္၎။

(၄) တပ္မေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာတရားမ်ား ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုးထား ေသာ၊ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ကိုကာကြယ္တည္ေဆာက္လိုေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕တပ္မေတာ္အျဖစ္၎။

ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိၾကဖို႔နဲ႕ တိုင္းျပည္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အဲဒီလို ဒီမိုကေရစီတပ္မေတာ္တစ္ရပ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ျခင္းဟာ ႏိုင္ငံနဲ႕ႏိုင္ငံသားျပည္သူေတြအ ၾကားမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ေရွ႕ေရးအေပၚ အေကာင္းျမင္မႈေတြ၊ စိတ္အားတက္ၾကြမႈေတြျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ယူဆ ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာဒီမိုကေရစီကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္လိုတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမဟုတ္ေတာ့ပဲ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ့ သဟာဇာတျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာအခုထက္ပိုၿပီး ဖိအားေတြေလ်ာ့က်ေပါ့ ပါးသြားႏိုင္မယ္လိုျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ‘ဒီမိုကေရစီကို ကာကြယ္ရန္ သင့္မွာတာဝန္ရွိသည္ ‘ ‘အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ ကိုကာကြယ္ရန္ တပ္မေတာ္သို႔ဝင္ပါ ‘ ဟူေသာ အနာဂတ္တပ္မေတာ္ရဲ႕ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းေရး ေဆာင္ပုဒ္ကို ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ ဒုတိယအိပ္မက္ အျဖစ္ေတြးေတာဆင္ျခင္မိပါေၾကာင္း …။

 

သီဟေသြး