စစ္အာဏာရွင္စနစ္အေငြ႕အသက္ကို ခံစားေနရသည့္ ေတာင္ေပၚေနျပည္တို႔၏အခက္အခဲမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအဖ်ားစြန္း တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ခ်န္မူးခုံးေဒသ အေအးပို္င္း ခ်န္မူးခုံုးေတာင္ေပၚေဒသကိုေရာက္ရွိဖို႔ ကားလမ္းအလြန္ကိုခက္ခဲပါသည္။ လမ္းခရီး စရိတ္မွာလည္း တစ္သိန္းေက်ာ္ထိကုန္က်မႈရွိပါသည္။ လမ္းခရီးတေလ်ွာက္တြင္လည္း ဝါးတားဂိတ္ မ်ားရွိပါသည္။ မိုးရာသီကာလ သြားဖို႔ဆိုရင္ သြားလာႏိုင္ဖို႔ လြန္စြာခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ခရီးစဥ္ တစ္ခုပဲျဖစ္ျပီး ေျမျပိဳမႈေတြျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လမ္းခရီးအဆင္မေျပမႈမ်ားကို ျပည္သူေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရ သည္မွာ ႏွစ္၆၀ ေက်ာ္ၾကာလာျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်န္မူးခံုးေဒသသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးစု အႏြယ္ဝင္ လခ်ိဒ္ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ေလာ္ေဝၚလူမ်ိဳးမ်ား၊ လီဆူ လူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားဆံုး ေနထိုင္လ်ွက္ရွိၾကသည္။ အမ်ားဆံုးေန ထိုင္လ်ွက္ရွိသည္မွာ လခ်ိဒ္လူမ်ိဳးျဖစ္ေလသည္။ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းကို အမ်ား ဆံုး စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၾကျပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္လည္း သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။

ခ်န္မူးခံုးေဒသသည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္သည္။
ခ်န္မူးခံုးေဒသသည္ ယခုအခါေခတ္ကာလတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရယ္ကို ျပည္သူမ်ားမွာ ဆိုးရြာစြာ ထိေတြ႕ ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရသည္။ ထိုအရပ္ေဒသတြင္ ဘိန္းျဖဴကို ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းသားမ်ား အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳ သံုးစြဲလာၾကေၾကာင္းၾကားသိရသည္။ ထိုသို႔အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳလာၾကရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ဘိန္းျဖဴကို က်ပ္၂၀၀ ျဖင့္လည္းဝယ္ယူသံုးစြဲခြင့္ႏွင့္ အလြယ္တကူ ႐ွိႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF စစ္သားမ်ားသည္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လ်ွင္ ၃၀ေက်ာ္ အသက္ေသဆံုးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ နယ္ျခားေစာင့္စစ္သားမ်ား မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚကာ စစ္သားမ်ားေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ တပ္သား သစ္စုေဆာင္းေရး လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္သာမက ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကပါ စစ္သား စုေဆာင္းမႈကို အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ျပည္သူမ်ားကို အမိန္႔ေပး လုပ္ေဆာင္လာခဲ႔ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ထိန္႔လန္႔လ်ွက္ေနၾကပါသည္။ ထိုမ်ွမက လူမႈေရးျပသာနာမ်ားႏွင့္ မိသားစု တို႔တြင္ ျပသာနာမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာရသည္။

”စစ္သားေတြလုပ္ဖို႔ စုေဆာင္းေနေတာ့ ကေလးေတြေထာက္ပံ႔ဖို႔မရွိေတာ့ဘူး ေက်ာင္းတက္ေနတဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးက ခက္ခဲလာတယ္။ အခုက ျပည္သူ႔စစ္ကလည္း စစ္သားစုေဆာင္းေန တယ္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကလည္း စစ္သားစုေဆာင္းတယ္။ စစ္သားေတြသြားလုပ္ရေတာ့ အိမ္မွာ ဘယ္သူမွမရွိေတာ့ဘူး။ စစ္သားေတြက မူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္ အမ်ားၾကီးေသသြားတာေတြရွိတယ္” ဟုဦးယိန္းဇုန္းကေျပာျပသည္။

တစ္အိမ္တစ္ေယာက္ မိသားစုတစ္စုလ်ွင္ တစ္ေယာက္အနည္းဆံုးလုပ္ၾကရသည္။ မလုပ္သည့္မိသား စုအိမ္မ်ားကို အသက္အႏၱရယ္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေယာက်ၤားမ်ား စစ္သားစုေဆာင္း ခံရသည့္ထဲ ပါသြားျပီးလ်ွင္ က်န္ေနေသာ မိသားစုမ်ားမွာ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကံဳေတြ႕ရသည္။ မိသားစု တစ္စုတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးတည္းရွိပါကလည္း ငဲ႕ညာမႈမရွိဘဲ အတင္းအဓမၼ ေခၚယူစုေဆာင္းေလ့ရွိ သည္။ အမ်ိဳးသားက စုေဆာင္းမႈထဲပါသြားလ်ွင္ က်န္ရွိေနေသာမိသားစုမွာ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ကေလး ေက်ာင္းစာရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ႕ကူညီမႈေတြ အခက္အခဲၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။

ခ်န္မူးခံုးေတာင္ေပၚေဒသသည္ ၂၀ ရာစုခုႏွစ္က ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ ထြန္းကားခဲ႔သည့္ေဒသျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ဖံုးလြမ္းခဲ႔သည့္အေလ်ွာက္ ျပည္သူမ်ားလည္း ဗဟုသုတ အသိပညာၾကြယ္ဝမႈ နညး္ပါး စြာအသက္ရွင္ေနထိုင္ခဲ႔ၾကသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ေဆးရံုႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း မ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ားမရွိသျဖင့္ ခက္ခဲစြာေတာလမ္းခရီးကို ျဖတ္သန္း၍ တစ္ဖက္ တရုတ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ဝင္ျပီး ေဆးကုသမႈကို ယြမ္ေငြေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင့္စြာျဖင့္ ေဆးကုသမႈခံယူေနၾကရသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ေက်ာင္းဆရာဆရာမ်ားႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လိုအပ္ေနလ်ွက္ရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္က ျပည္နယ္အစိုးရကို ၾသဇာ မေညာင္းျခင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း ဆရာဆရာမမ်ား ေစလႊတ္ျခင္းမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ေတာင္ေပၚေနေက်ာင္းသားမ်ာတြင္ ပညာတတ္ ပညာသင္ယူခ်င္စိတ္ရွိသည့္ ႏွလံုးသားမ်ား၊ ဦးေႏွာက္ မ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္သြားမႈမ်ားျပားလာေနခဲ႔ေလသည္။ ထိုအရပ္ေဒသ တြင္ အမ်ားဆံုးလိုအပ္ရွိေနသည္မွာ အထက္တန္းျပဆရာဆရာမ်ားျဖစ္ေလသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ပညာသင္ၾကားမႈ အျပည့္အဝအခြင့္အေရးမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စနစ္ဆိုးတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းေနရေသာ ေတာင္ေပၚေနကေလးငယ္မ်ားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူသားအရင္းအျမစ္ ဆံုးရံႈးမႈျဖစ္ေပၚ လာေစႏိုင္ သည္ကို သတိျပဳမိသင့္ပါသည္။

ထိုေတာင္ေပၚေဒသသည္ သတၱဳ သယံဇာတ ထြက္ရွိေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ထိုသတၱဳတြင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ သူမ်ားတိုင္းတပါးသား လူမ်ိဳးသာအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသတၱဳတြင္း မွ႐ွိေသာ ေငြမ်ားသည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ အမ်ားဆံုး႐ွိေလ သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ သတၱဳတြင္းမွထြက္လာေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသာ ခံစားရေလသည္။ သတၱဳတြင္း လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ေစေလသည္။ ထိုေဒသမွ
႐ွိေနသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ မည္သည့္ဘဏ္သို႕ေရာက္ရွိေနသည္မွာ အစိုးရမွ ခ်ျပမႈမရွိျခင္းပဲ ရွိေနသည္။ သတၱဳတြင္းမွ ႐ွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ နယ္ျခားေစာင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္မွစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာရ႐ွိသည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။

သတၱဳတြင္းမွ ႐ွိသည့္ ေငြမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အသံုးခ်မႈမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရကလည္း မသိသလို ေနေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ လက္နက္ကိုင္ျပီး သယံဇာတကို တဖက္ႏိုင္ငံသို႔ေရာင္းခ်ေနၾကသည္မွာလူတစုတည္းအတြက္သာ အက်ိဳးကိုျပဳေနၾက သည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ မပါဝင္ခဲ႔ေခ် တိုင္းတပါးသားမ်ားအက်ိဳး အတြက္သာ ျဖစ္ရသည္မွာရင္နာစရာေကာင္းလွပါသည္။ထိုေဒသမွထြက္ရွိေနေသာ သဘာဝသယံ ဇာတ ဟာတဖက္ႏိုင္ငံအတြက္သာ ျဖစ္ေနသည္။

အာဏာရွင္စနစ္ ပိုမိုၾကီးထြားလာသည္မွာ ထိုေဒသတြင္ လမ္းပန္ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုမွာ ရိုးသားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ ရဲ႕အေငြ႕အသက္ကို
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံလာရသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ အရာရာတြင္ေနာက္က်ေနေသာ ေတာင္ေပၚေ သျဖစ္သည့္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ အာဏာပိုရွိေလသည္။ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းလည္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွာ ပိုျပီး အခက္အခဲၾကံဳေတြ႕ ေနရသည္။ တာဝါတိုင္မ်ား တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမွ ျဖစ္ေတာ့မည္။ သတင္းအေမွာင္ခ်ထားျခင္း ျပင္ပကမၻာႏွင့္အဆက္အသြယ္ေဝးကြာေနေသာ
ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္ေလသည္။ စစ္အာဏာရွင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ျပည္သူလူထုကို အသိျမင္မ်ား ဖြင့္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရေပေတာ့မည္။

ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ လက္နက္အားကိုး လုပ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ အျမစ္တြယ္ေနေတာ့မည္ဟုျမင္မိပါသည္။ ခ်န္မူးခံု ေဒသတြင္ စစ္သားစုေဆာင္းခံရသည့္ မိသားစုမ်ားထဲတြင္ သက္ၾကီးရြယ္အိုကို လုပ္ကိုင္ရွာေဖြေက်ြး ေမြးေနေသာ သားမ်ားကိုပင္ မခ်န္ထားဘဲ ေခၚယူေနမႈမ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရးျပသာနာမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရ သည္။ ”မုဆိုးမအဘြားဦးကသူ႕သားတေယာက္ထဲဘဲရွိတယ္။ အဲ႔တာကို စစ္သားလုပ္ဖို႔ ေခၚယူသြား တယ္။ အခုအဲ႔ဒီအဘြားအို ဘယ္သူမွမၾကည့္ၾကဘူး။ စားဖို႔ေသာက္ဖို႔လည္း ခက္ခဲေနတယ္” ဟု ဦးယိန္းဇံုးကဆိုသည္။

ဆိုင္းဗ်ဴ