စပ္မိစပ္ရာ တ႐ုတ္ျမန္မာႏွီးႏႊယ္ရာ(အပိုင္း၁) အိမ္နီးခ်င္း ဒီပလိုေမစီနဲ႔ အလႊာဆံုဆက္ဆံေရး

တ႐ုတ္ျပည္မွာ ဟူက်င္းေတာင္သမၼတကာလကစၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ မဟာဗ်ဴဟာေျပာင္းခဲ့တယ္။ အရင္ကလို အားေကာင္းတဲ့ သံခင္းတမံခင္းမဟာဗ်ဴဟာ (strategy of Big Power Diplomacy) ကိုမက်င့္သုံးေတာ့ဘဲ Neighbourhood Diplomacy က်င့္သုံးခဲ့တယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြက သုံးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါကလည္း အာဆီယံအသိုက္အဝန္းနဲ႔ ေဆြးေႏြး ဖက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ခ်ဥ္းကပ္ရတာပိုလို႔ အဆင္ေျပဟန္ပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕အိမ္နီးခ်င္း ဒီပလိုေမစီဟာ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံဆိုတာထက္ ပိုနီးကပ္တဲ့ သေဘာကိုေဆာင္လိုဟန္ပါ။ ဒါကသူ႕တို႔ရဲ႕ သံခင္းတမံခင္း နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ပါ။ ဒီဗ်ဴဟာနဲ႔ပဲ ‘ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕’ကို ႐ု႐ွား၊ ကာဇက္စတန္၊ ကာဂ်စ္စတန္၊ တာဂ်စ္စတန္၊ ဥဇဘက္ကစီတန္တို႔နဲ႔ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ပဲ အာဆီယံကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈကအစ ၾသဇာလႊမ္းႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ တာပါပဲ။

အိမ္နီးခ်င္းဆိုတာကို ပထဝီဝင္သေဘာအရေျပာရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခု။ ႏိုင္ငံေရး ပထဝီအရ ေျပာေျပာ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးအရပဲေျပာမလား လူမႈေရးပထဝီအရျဖစ္ျဖစ္ အဆက္အစပ္ႀကီးလြန္းတယ္။ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံနဲ႔ဆိုရင္ နယ္ေျမထိ စပ္မႈ(၁၃၈၄)မိုင္ထိရွည္လ်ားစြာထိစပ္ေနတယ္။ ျမန္မာနဲ႔ လာအိုကုန္းေျမနယ္နိမိတ္ထိစပ္မႈ ၁၄၆ မိုင္။ ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ ၁၃ဝ၄မိုင္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့ ပင္လယ္နယ္နိမိတ္ဟာ ၁၃၈၅ မိုင္ထိ ရွည္လ်ားတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပထဝီဝင္ ပညာရွင္ မဟန္းကေတာ့ ‘ႏိုင္ငံရဲ႕ အင္အားဟာ ကမ္း႐ိုးတန္း အလ်ားအရွည္နဲ႔ ဆိပ္ကမ္းေကာင္း တည္ရွိမႈအေပၚလည္း မူတည္တယ္’လို႔ဆိုတယ္။ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ အထိ ဒီလိုဆိပ္ကမ္းေကာင္းေတြ ရွည္လ်ားတဲ့ ကမ္း႐ိုး တန္းေတြရွိေနပါလ်က္ စီးပြားေရးႏိုင္ငံေရးအင္အားမျပည့္မီွတာ ႏိုင္ငံကိုတာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း ေပၚ မူတည္ေနတယ္လို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဝဖန္သူေတြကသုံးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းဆိုရာမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားေပၚမူတည္ၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းက လည္းအေရးပါတဲ့ အေနအထားမွာရွိပါတယ္။ ‘ႏိုင္ငံရဲ႕သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္’ဆိုတာကိုေတာ့ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးအျဖစ္ ဖြင့္ဆို ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပထဝီဝင္ ႏီုင္ငံေရးပညာဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒလမ္းၫႊန္မႈကို မီးေမာင္းထိုးေပးေလ့ရွိ တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရးအေဆာက္အအုံ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံနဲ႔ ႏိုင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရးတို႔ကို ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးပညာက ျပ႒ာန္းေလ့ရွိတယ္လို႔ေျပာတာပါ။ ဒီလိုဆိုေပမဲ့ အဲ့ဒီျပ႒ာန္းခ်က္ဟာ တရားေသဆုပ္ကိုင္ဖို႔ေတာ့မဟုတ္ေပဘူး။ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး ပညာရပ္ဟာလည္း အေျခအေနအလိုက္ ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ အဲ့လိုေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ညိႇယူၿပီး မူဝါဒေတြခ်မွတ္ၾကရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ တည္ေနရာအေနအထားအရဧရိယာ ၂၆၁၂၂၈ စတုရန္း မိုင္ရွိၿပီး အေနာက္ဘက္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔အိႏၵိယျပည္ရွိတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ကုန္းေျမနယ္နိမိတ္ ၁၆၉မိုင္။ အိႏၵိယနဲ႔ ၉ဝ၃မိုင္ ထိစပ္ေနတယ္။ အေရွ႕ဘက္မွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံနဲ႔ လာအို၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ကုန္းေျမနယ္နိမိတ္ ၁၃၈၄မိုင္။ လာအို ႏိုင္ငံနဲ႔ ၁၄၆မိုင္။ ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔က ၁၃ဝ၄မိုင္ထိစပ္ေနတယ္။ စုစုေပါင္း အိမ္နီး ခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ နယ္နိမိတ္(၃၉ဝ၆)မိုင္ထိစပ္ေနတယ္။ အိႏၵိယနဲ႔တ႐ုတ္တို႔လို အင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားမွာရွိသလို ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္လို လူဦးေရထူထပ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ၾကားမွာရွိေနခဲ့တာပါ။ ဒီလိုရွိေနတဲ့တည္ေနရာအေနအထားဟာ သုံးတတ္ရင္ေဆးျဖစ္ သလို မသုံးတတ္ရင္ေဘးျဖစ္ေစတတ္တာေၾကာင့္ လမ္းၫႊန္မူခ်မွတ္ရာမွာအထူး သတိထားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခုပါပဲ။

ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕အမ်ဳိးသားအေဆာက္အအုံ၊ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံ၊ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးလမ္းၫႊန္မူ တစ္ခုခု တိမ္းေခ်ာ္သြားရင္ အခ်ိန္မေရြးႏိုင္ငံေတာ္ဟာယိုယြင္း ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုျဖစ္သြားေစႏိုင္တယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္စည္ပင္ခဲ့တာမွန္ေပမဲ့ တစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္အၾကာမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္လမ္းၫႊန္မူခ်မႈမွားယြင္းခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီေန႔အထိ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထဲမွာတိုး တက္မႈနိမ့္က်ေနဆဲ အေနအထားမွာရွိေနဆဲပါ။ မွန္ကန္တဲ့ မူဝါဒတစ္ရပ္ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ဦးစြာပထမႏိုင္ငံရဲ႕ပကတိအရွိတရားကို လက္ခံသိရွိနားလည္ဖို႔ လိုပါမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တည္ေနရာအေနအထားအရ အားသာခ်က္ေတြရွိေနတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပထဝီဝင္ပညာရွင္လည္းျဖစ္၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဆရာ ဦးလွထြန္းေအာင္က ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တည္ေနရာသည္။

(၁) ကမၻာတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆုံးရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယအၾကား အာရွကုန္းေျမ၏ အင္အားႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ အၾကားတြင္ သပ္ ပုံသဏၭာန္ ထိုးဝင္နယ္ေျမရွိေနျခင္း။

(၂) ၁၃၈၅ မိုင္ရွည္လ်ားေသာ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္မွ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔လြယ္ကူစြာဝင္ထြက္ႏိုင္ျခင္း။

(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေတာင္ဘက္အစြန္း ေကာ့ေသာင္းမွ မလကၠာေရလက္ၾကား ေျမာက္ဘက္အစြန္းထိ ေျမာက္ဘက္အစြန္း အထိ မိုင္ ၃ဝဝ ခန္႔သာကြာေဝးျခင္း။

(၄) အိႏၵိယသမုဒၵရာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းပင္လယ္မ်ားရွိ ျမန္မာကြၽန္းမ်ား၏တည္ေနရာသည္ တန္ဖိုးရွိေသာအေျခ စိုက္စခန္းမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနျခင္း။

(၅) အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားဆက္သြယ္ထားျခင္း။

(၆) ေရ၊ ေျမ၊ သစ္ေတာ၊ တြင္းထြက္၊ အဏၰဝါ အရင္းအျမစ္မ်ားအထိုက္အေလ်ာက္တည္ရွိျခင္း။

(၇) အရည္အေသြးအရ အထိုက္အေလ်ာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ လူသားအရင္းအျမစ္အေတာ္အသင့္ရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာ တည္ေနရာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္တို႔ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတိုင္းျပည္မ်ား စြာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မက္မက္ေမာေမာ ၾကည့္႐ႈၾကသည္။’လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲ့ဒီအားသာခ်က္ေတြကို လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဖဆပလ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က အသုံးခ်သင့္သေလာက္အသုံးခ်ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ လမ္းၫႊန္မုခ်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့လို႔လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အျမင့္မားဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ သိကၡာရွိရွိ ကမၻာ့အလယ္မွာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအေျခအေနဟာ တာရွည္မခံခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူခ်ိန္ကစၿပီး အခုခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သဘာဝေပးထားခ်က္အားသာမႈေတြကို အသုံးမခ်ႏိုင္ ဘဲ အာဏာငန္းဖမ္းေနတာနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး ႏိုင္ငံ အခြင့္အေရးအားလုံး ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ သာဓက အေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ ၁၃၈၉ မိုင္ရွည္လ်ားၿပီး အိႏၵိယသမုဒၵရာကို ဝင္ႏိုင္ထြက္ႏိုင္တဲ့ ကမ္း႐ိုးတန္းအခ်ဳိ႕ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ OBOR အသုံးခ်ခံနယ္ျဖစ္ သြားခဲ့ရတယ္။ လုံၿခံဳေရးကင္းစခန္းတစ္ခုျဖစ္သြားတယ္။ တစ္မ်ဳိးသားလုံးအတြက္ ဆုံး႐ႈံးမႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့တဲ့ သာဓကပါပဲ။

အဲ့ဒီလိုလမ္းၫႊန္မူခ်ၿပီး အသုံးမခ်ရေသးတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ အ႐ိုင္းနယ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီအ႐ိုင္းနယ္ေတြ ထပ္မံဆုံး႐ႈံးၿပီး တစ္မ်ဳိးသားလုံးအခြင့္အလမ္းမနစ္နာရေအာင္ကာကြယ္ဖို႔က ျပည္သူေတြကပဲသတိျပဳေစာင့္ ၾကည့္ရမွာပါ။ တကယ္တမ္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေကာင္းေကာင္းသိၿပီး ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ အသုံးခ်သြား ႏိုင္ခဲ့တာက တ႐ုတ္ပါပဲ။ ဗီတိုႏွစ္ႀကိမ္သုံးေပး႐ုံနဲ႔ ျမန္မာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေတြ အိႏၵိယသမုဒၵရာျပင္ထြက္ေပါက္ကအစ ေအာက္ေၾကးႏိႈက္လို႔ရသမွ်စီးပြားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာအေနာက္အုပ္စုရဲ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေၾကာင့္ဆိုတဲ့  မသမာ သူေတြရဲ႕အေၾကာင္းျပခ်က္အတိုင္းလက္မခံသင့္ဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။ တကယ့္ တာဝန္ရွိသူက အာဏာငန္းဖမ္းေနတဲ့ မသမာ သူလူတစ္စုသာျဖစ္တယ္။ သူတို႔သာအျပစ္ရွိသူေတြလို႔ ျမန္မာျပည္သူအားလုံးခံယူထားရမွာပါ။

အေမရိကန္ျဖစ္ေစ တ႐ုတ္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ရာျဖစ္ေၾကာင္းအတြက္ေတာ့ က်ားကုတ္က်ားခဲလုပ္ၾက မွာပဲ။ သူတို႔ကို အျပစ္တင္စရာမရွိပါဘူး။ အာဏာအတြက္ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ေအာက္ေၾကးနဲ႔ ေရာင္းစားခဲ့တဲ့သူေတြကိုပဲ စြပ္စြဲ အျပစ္ယူၾကရမွာပါ။ အခုလည္း တ႐ုတ္က နည္းပရိယာယ္အမ်ဳိးနဲ႔ခ်ဥ္းကပ္ေနတာကို ေတြ႔ျမင္ၾကမွာပါ။ သာဓကအေနနဲ႔ေျပာ ရရင္ တ႐ုတ္- ျမန္မာဆက္ဆံေရးကို ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာတဲ့ပညာရွင္ေတြက ‘တ႐ုတ္ရဲ႕ အလႊာစုံဆက္ဆံေရးမဟာဗ်ဴဟာ’ ကိုေဖာ္ ထုတ္ေဆြးေႏြးတာေတြကို ေတြ႕ျမင္လာရတယ္။ သူတို႔ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြေလ့လာၿပီး တစ္ခုခုေျပာခ်င္လာတယ္။

တကယ္ေတာ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ အလႊာစုံဆက္ဆံေရးဆိုတာ အခုမွလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ တ႐ုတ္ကသူအက်ဳိးရွိမယ္ ထင္ရင္ ဒီလိုဆက္ဆံေရးမ်ဳိး လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိပါတယ္။ ဒီလိုအလႊာစုံဆက္ဆံေရးမ်ဳိးကို  တ႐ုတ္နီမွမဟုတ္ဘူး။ တ႐ုတ္ျဖဴ လည္းလုပ္ေလ့ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ တ႐ုတ္နီဆိုတာ ျပည္မ CCP တ႐ုတ္ကိုေခၚတာ။ တ႐ုတ္ျဖဴကေတာ့ ထိုင္ဝမ္တ႐ုတ္ (ခ်န္ေက ရွိတ္တ႐ုတ္)ကို ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးစကေခၚခဲ့တာ။ လက္ဝဲ တ႐ုတ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လက်ၤာတ႐ုတ္ပဲျဖစ္ သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဆိုရင္ အလႊာစုံဆက္ဆံေရးဗ်ဴဟာကို ခင္းက်င္းေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ သူတို႔ရဲ႕ဇာတိစိတ္၊ ပဋိသေႏၶစိတ္လို႔ေျပာရင္ရ မယ္ထင္တယ္။ အရင္က ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း အနည္းငယ္ေျပာခ်င္တယ္။

ကိုလိုနီကာလ ခ်န္ေကရွိတ္ရဲ႕ အလႊာစုံဆက္ဆံေရး

၁၉၃၇ ခုက တ႐ုတ္ဟာ ဂ်ပန္ရဲ႕က်ဴးေက်ာ္စစ္နဲ႔ ရွန္ဟိုင္းသေဘၤာဆိပ္ကမ္းကိုသိမ္းလိုက္တယ္။ ဒါ့အျပင္ တ႐ုတ္ရဲ႕ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ မွန္သမွ်ကို ဂ်ပန္ကပိတ္ပင္ေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကူမင္တန္ခ်န္ေကရွိတ္အစိုးရဟာ ကုန္ပစၥည္းတင္ သြင္းဖို႔ ခက္ခဲလာတယ္။ ဒီအတြက္ ယူနန္ကေနတစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္ကေန ထြက္ေပါက္ရရွိေရး အတြက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ျပင္လာတဲ့အေနနဲ႔ ကမၻာေက်ာ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာလမ္းႀကီးကို ယူနန္ဘက္ကေန စတင္ေဖာက္လုပ္လိုက္တယ္။ ၁၉၃၇ ဒီဇင္ဘာလမွာစတင္ေဖာက္တာ ၁၉၃၈ ေမလထဲေရာက္ေတာ့ ျမန္မာနယ္စပ္ နန္းခမ္းအနီး ဝမ္တိန္အထိ ေဖာက္ၿပီးသြားၿပီ။ ယူနန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ကူမင္းကေန လား႐ိႈးအထိ ၇၅ဝမိုင္သြားလို႔ရၿပီ။

တ႐ုတ္-ျမန္မာလမ္းမႀကီးကိုေတာ့ ၁၉၃၉ခု ဇန္နဝါရီ ၁ဝရက္ေန႔မွာ တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္။ ဒီလမ္းမႀကီးေဖာက္ လိုက္တာကိုဂ်ပန္ ကလုံးဝမေက်လည္ခဲ့ဘူး။ ဒီအေၾကာင္းခ်က္ဟာ ေနာက္ပိုင္းဂ်ပန္က ဗမာျပည္ကိုသိမ္းယူဖို႔ အေၾကာင္း ခံျဖစ္လာတယ္။ တ႐ုတ္ကေတာ့ သူ႔ထြက္ေပါက္အတြက္ အဂၤလိပ္ကိုေက်းဇူးတင္တဲ့အေနနဲ႔ အဂၤလိပ္အစိုးရနဲ႔ ညႇိႏႈိင္း သေဘာတူညီမႈျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထင္ရွားသူတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ အဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစဖိတ္ၾကားၿပီး တ႐ုတ္နဲ႔ဗမာျပည္ အစိုးရၾကားဆက္ဆံေရး ျမႇင့္တင္ဖို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုဖိတ္ၾကားရာမွာ ခ်န္ေကရွိတ္ကူမင္တန္အစိုးရအဖြဲ႕ စုံအလႊာစုံပါ ေအာင္ဖိတ္ၾကားခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းဆရာအဝန္းအဝိုင္း၊ အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာမွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သတင္းဂ်ာနယ္မွထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား သူမ်ား၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ တို႔ဗမာအစည္အ႐ုံးစသျဖင့္ အလႊာစုံဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဖိတ္ၾကားရာမွာ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးဘလြင္၊ ေဒၚျမစိန္ (ထိုစဥ္က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဦးေမေအာင္ရဲ႕ သမီး)တို႔ေခါင္းေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕က ကိုးဦး။ သူရိယသတင္းစာတိုက္အုပ္ ဦးဘကေလးေခါင္း ေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕က ခုနစ္ဦးတို႔ကို ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲၿပီး အလႊာစုံေအာင္ဖိတ္ၾကားခဲ့တယ္။ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးဘလြင္ေခါင္း ေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕မွာ (၁)ဦးဘလြင္ (၂)ေဒၚျမစိန္(ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕) (၃)မစၥတာဂန္ဂါဆင္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္) (၄)ဦးဘခ်ိဳ (ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာ) (၅)သခင္ႏု (တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး) (၆)တိတ္ေလ်ာင္ (ဝတ္လုံေတာ္ရ) (၇)ဦးဘ (ဆရာျဖစ္သင္ေကာလိပ္) (၈)ဝီလ်ံက်န္ (၉)မစၥတာလ်ဴးတို႔ပါပဲ။ အလႊာစုံေအာင္ဖိတ္ခဲ့တာပါ။ သတင္းစာဆရာအဖြဲ႕မွာလည္း သူရိယတိုက္အုပ္ ဦးဘကေလး(အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္)၊ တိုးတက္ေရးသတင္းစာက ဦးထြန္းသန္း၊ ႐ိုက္တာသ တင္းေထာက္ဦး မစၥတာခ်ာတာဂ်ီ၊ ဘတ္တာခ်ာဂ်ီ၊ ဝီလ်ံစိန္၊ ဦးပုကေလးနဲ႔ ဦးဘသန္း (ေနာင္ယူပီအိုင္)တို႔ပါပဲ။

တ႐ုတ္တို႔ဘက္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၁၉၃၉ ထဲမွာပဲ တ႐ုတ္ဗုဒၶဘာသာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ထိုင္ဆူးဆရာေတာ္ၾကြေရာက္ခ့ဲသလို ၁၉၄ဝ-၄၁ တို႔မွာလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဝူေတခ်န္ေခါင္း ေဆာင္တဲ့ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေရာက္လာျပန္တယ္။ ဒီအခ်ိန္ ဒုတိယကမၻာစစ္ကလည္း ျဖစ္ေနၿပီ။ ၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာထဲေရာက္ေတာ့ ၿဗိတိသွ်တို႔ ရဲ႕အိႏၵိယအင္ပါယာ စစ္ေသနာပတိဂ်င္နရယ္ေဝဘယ္နဲ႔ ခ်န္ေကရွိတ္တို႔ ပီကင္းမွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေရာက္ေနတဲ့ တ႐ုတ္လက္နက္ေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံကာကြယ္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳ ဖို႔ဆိုတာလည္းပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခ်န္ေကရွိတ္က အမွတ္(၅)နဲ႔ အမွတ္ (၆) တပ္မႀကီးကိုလည္း ျမန္မာျပည္တြင္းလႊတ္ ကာကြယ္ဖို႔ အသုံးျပဳခြင့္ေပးခဲ့တယ္။

တ႐ုတ္-ဗမာ လမ္းမႀကီးအေရးပါပုံကို ဂ်ပန္တို႔သတိျပဳမိလာတယ္။ ဂ်ပန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွတ္တမ္းအရဆိုရင္ တ႐ုတ္-ဗမာ လမ္းမႀကီးက ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လထဲမွာပဲ ပစၥည္းတန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ယူန္နန္ကိုတင္ပို႔တာကို ေတြ႕ရတယ္လို႔ဆို တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္တို႔ကလည္း ဒီလမ္းေၾကာင္းကိုပိတ္ဆို႔ဖို႔ တစ္ခုေသာလမ္းကေတာ့ ဗမာျပည္သိမ္းပိုက္ေရးပဲလို႔ ယူဆ လာတယ္။ တ႐ုတ္တို႔အတြက္ကေတာ့ ဗမာျပည္လမ္းေၾကာင္းဟာ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ျဖစ္သလို ဂ်ပန္တို႔ ယူနန္ေရာက္ မလာေရးအတြက္ ၾကားခံနယ္တစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်တို႔ကိုအကူညီေပးခဲ့တာပါ။ ဒါခ်န္ေကရွိတ္ရဲ႕ သူ႔ေခတ္သူ႔ အခါက တ႐ုတ္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ အလႊာစုံဆက္ဆံေရး မဟာဗ်ဴဟာပါပဲ။

အခုတင္ျပခဲ့တာေတြက တ႐ုတ္ဟာသူ႔ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္လိုအပ္လာရင္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူကို အလြယ္တ ကူ အေျပာင္းအလဲလုပ္ၿပီး ဒီပလိုေမစီကိုခ်မွတ္ေလ့ရွိတယ္။ ဒါကိုသိထားရင္ကိုယ့္ဘက္က ဘယ္လိုျပန္လည္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ ခုခံကာကြယ္မလဲ။ အက်ိဳးအျမတ္ရေအာင္ ဘယ္လိုျပန္လည္လုပ္ေဆာင္မလဲဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ရွိေနဖို႔လိုပါမယ္။ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံရဲ႕အလႊာစုံဆက္ဆံ ေရးတစ္ခုလုပ္တိုင္း သူ႔အက်ဳိးစီးပြားတစ္ခုခုအတြက္ ေပၚလစီခ်ဖို႔ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ခ်န္ေကရွိတ္ရဲ႕ လက္ထက္သာမက တ႐ုတ္နီကာလမွာလည္း ဖဆပလ အစိုးရနဲ႔ ဒီလိုအလႊာစုံဆက္ဆံေရးခ်မွတ္လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ သာဓက ေတြရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းထားခဲ့တဲ့ကာလ နဝတ၊ နအဖ လက္ထက္မွာလည္း အလႊာစုံဆက္ဆံေရးလုပ္ ခဲ့တာရွိပါတယ္။ ဒါေတြကိုေတာ့ သူ႕အခန္းက႑နဲ႔သူ ဆက္လက္တင္ျပဖို႔ရည္ ရြယ္ပါတယ္။

ဒီမွာေမးစရာတစ္ခုျဖစ္လာတာက ‘ဒါဆိုရင္ အလႊာစုံဆက္ဆံေရးကို လက္မခံရဘူးလား’လို႔ေပါ့။ နယ္ေျမတစ္ဆက္ တစပ္တည္းရွိေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္နဲ႔ႏွစ္ ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးေကာင္းေလ အက်ဳိးရွိေလပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္ရဲ႕အလႊာစုံ ဆက္ဆံေရးဟာ အထူးသတိျပဳသင့္တာက တ႐ုတ္ၾသဇာဘယ္အထိ အလႊမ္းမိုးခံမလဲ။ ဖဆပလေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၾကားေန ေရးမူဝါဒကိုက်င့္သုံးၿပီး တ႐ုတ္ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ မဆလ ေခတ္မွာလည္း ဘက္မလိုက္မူဝါဒနဲ႔ တ႐ုတ္ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ဖယ္က်င္ႏိုင္ခဲ့တာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ နဝတ၊ နအဖစစ္အာဏာ သိမ္းတို႔ရဲ႕ လက္ထဲမွာေတာ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ အေစာင့္ေရွာက္ခံႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လုနီးပါးအေျခေရာက္ခဲ့ရတယ္လို႔ ေလ့လာအကဲ ခတ္သူေတြကသုံးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေလ့လာအကဲခတ္သူ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႀကီးကေတာ့ ‘၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားက ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ျမန္မာ၏ပုံရိပ္အား အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ကနဦးတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ျမန္မာအေပၚတ႐ုတ္၏ၾသဇာသက္ ေရာက္မႈကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲကို တ႐ုတ္ကတုံ႔ျပန္ရန္ တ႐ုတ္ကအလႊာစုံ ဆက္ဆံေရးျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ျပန္လည္ နီးကပ္ေစရန္က်ဳိးစားခဲ့သည္။’လို႔ သူ႕ရဲ႕’တ႐ုတ္၏အလႊာစုံ ဆက္ဆံေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပကတိအေျခေန’မွာ သုံးသပ္ထားပါတယ္။

လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာေရာ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚ အေသအခ်ာေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး တ႐ုတ္ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ မွ်တတဲ့ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာ စဥ္းစားစရာတစ္ခုျဖစ္လို႔ ေနျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုတ္လို႔ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကြၽံဝင္ေနတဲ့ အရင္အစိုးရလက္ထက္က အဆင္ျခင္မဲ့ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့မႈေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္းေတြ၊ အမ်ဳိးသားေရးအစြန္းေရာက္တို႔ရဲ႕ တရားမဲ့ႏိုင္မႈေတြစတာေတြကို အမွီအခိုကင္း ကင္း ၾသဇာလြတ္ေျဖရွင္းႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာပါ။ တ႐ုတ္နဲ႔ အေနာက္အုပ္စုၾကားက မွ်ေျခရွိတဲ့ သံခင္းတမံ ခင္းတစ္ခုကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္သြားႏိုင္မလဲဆိုတာ ပေဟဠိတစ္ပုဒ္ပင္ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။

ထြန္းေဇာ္ေ႒း