တစ္ဖက္ပိတ္ႏွလံုးသားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ တည္ေဆာက္ခ်င္သူမ်ား

စစ္မွန္ျခင္းကိုလိုလွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္က စစ္မွန္ျခင္းကို ျပသရလိမ့္မည္ဆိုေသာ စကားသည္ လူမႈနယ္ပယ္တြင္ အလြန္တရာမွ အသံုးမ်ားေသာ စကားျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္းလည္း မွန္ကန္ေနေသာအရာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျပာသ ေလာက္ က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔က စိတ္ေစတနာက အေရးႀကီးေနျပန္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္တုန္းက ဘာသာေရးစာ ေစာင္တစ္ခုတြင္ ဖတ္မိခဲ့တာတစ္ခုကို သတိရသည္။ တစ္ခ်ိန္ေသာ ကာလက တ႐ုတ္ျပည္တြင္ သစ္ပင္ေပၚ၌ သီတင္းသံုး ေနထိုင္ေလ့ရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္တစ္ပါး ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ဆြမ္းခံသည့္ အခ်ိန္မွာ ဆြမ္းခံထြက္သည္။ ျပန္လာလွ်င္ သူကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထားေသာသစ္ပင္ေပၚမွ ေက်ာင္းေနရာေလးမွာ သီတင္းသံုးၿပီး သူ႔ဆီသို႔တရားနာရန္ လာေရာက္သူမ်ားကိုလည္း ယင္းသစ္ပင္ေပၚမွေန တရားေဟာေလ့ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ လူအမ်ားကေတာ့ အဆိုပါရဟန္းကို ငွက္သိုက္ရဟန္း (The Nest Monk) ဟု ေခၚၾကၿပီး သူ၏ထိေရာက္ေသာ တရားမ်ား ေၾကာင့္လည္း နာမည္ႀကီးေနသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ တရားေတာ္မ်ားေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးေနသည့္အတြက္ တစ္ေန႔တြင္ ငွက္သိုက္ရဟန္း ဆီသို႔ သူေဌးႀကီး တစ္ဦးေရာက္လာခဲ့သည္။ ငွက္သိုက္ရဟန္းကလည္း သူေဌးႀကီးေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း တရားေဟာလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ တရားက တိုေတာင္းၿပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္မဟုတ္သည့္အတြက္ သူေဌးႀကီးက ငွက္သိုက္ရဟန္းအား “ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးက အသင္ ရဟန္းေတာ္၏တရားေတာ္မ်ားမွာ စိတ္၀င္စားစရာ၊ ဗဟုသုတျဖစ္စရာမ်ား ပါေလမလားဆိုၿပီးလာခဲ့တာပါ။ ခုလိုမ်ဳိးေဟာ လိုက္တာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၏ သားငယ္သံုးႏွစ္အရြယ္ကေလးေတာင္ ေျပာတတ္ပါေပရဲ႕”ဆိုၿပီး ျပန္ေလွ်ာက္ ထားသည္ ဟုဆိုသည္။ သူေဌးႀကီး၏ ယင္းကဲ့သို႔ေျပာသည္ကို ငွက္သိုက္ရဟန္းက “သင္ေျပာသလို ငါေဟာတဲ့တရားကို သင့္သား သံုးႏွစ္သားေလးေတာင္ေျပာႏိုင္တာက မွန္ပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သင့္ဖခင္အသက္ ၈၀အရြယ္ကေတာင္ က်င့္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေသးဘူး”လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ငွက္သိုက္ရဟန္းက သူေဌးႀကီးကို ေဟာလိုက္သည့္ တရားကေတာ့ “မေကာင္းမႈကိုေရွာင္၊ စိတ္ကိုျဖဴစင္ ေအာင္ထား၊ သူတစ္ပါးကို မနာလိုစိတ္မပြား နဲ႕”ဆိုတဲ့ တရားေတာ္ျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္း လူေတြရဲ႕ေရြ႕လ်ားေနတဲ့ သက္တမ္းမွာ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့အေတြ႕အႀကံဳအရဆိုလွ်င္ ဤတရား သံုးခြန္း ထက္ပိုၿပီး ျမားေျမာင္လွေသာတရားဓမ္ၼမ်ား၊ ဘ၀အျမင္မ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ားကို ၾကားနာမွတ္ဖူးေသာ္ျငားလည္း စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာအေဆာက္အအံုတြင္ မေကာင္းမႈကို လံုးလံုးေရွာင္ႏိုင္ဖို႔ မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးကို ျဖဴစင္ေအာင္ထားႏိုင္ဖို႔၊ သူတစ္ဖက္ သားအေပၚမွာ မနာလိုစိတ္မထားဘဲ မုဒိတာပြားႏုိင္ဖို႔ ဆိုသည့္စိတ္မ်ားကို ပကတိထားႏိုင္ဖို႔က ခဲယဥ္းလွပါသည္။ အထူး အားျဖင့္ လူဆိုသည္မွာ မိမိႏွင့္မတူေသာ အသြင္ကြဲျပားေသာ လူပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၊ အသင္းအပင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ၾကရသည့္ အတြက္ စိတ္ထားရွင္းရွင္းႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ေစတနာထားႏိုင္ဖို႔၊ အဂတိကင္းကင္းႏွင့္ ေမတၱာထားႏိုင္ဖုိ႔ ဘက္မလိုက္ဘဲ စာနာေပးႏိုင္ဖုိ႔ ကိစၥက ပိုလို႔ပင္ျဖစ္ခဲပါလိမ့္မည္ တကယ့္ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္လည္း ႀကံဳေနျမင္ေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ေခါင္းစီးပါအတိုင္း ျပည္ေထာင္စုစိတ္ ဓာတ္ဘက္ကို ျပန္လွည့္လိုက္လွ်င္ ဤႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ဘာေၾကာင့္ ရွည္ၾကာရ သနည္း။ ပဋိပက္ၡမ်ား ဘာေၾကာင့္ပိုၿပီးျဖစ္ပြားလာၾကသနည္းဆိုလွ်င္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလို အေျပာလြယ္ သေလာက္ မွန္ကန္ေသာ ေစတနာမ်ား မထားႏိုင္ခဲ့ ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးေလာဘမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ်င္သည္။

သူ႔လူေသလွ်င္ ၀မ္းသာ၊ ကိုယ့္လူေသလွ်င္ ၀မ္းနည္းဆိုသည့္အဆင့္ကို ရပ္ကြက္အဆင့္ ေက်းရြာအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားတင္မကေတာ့ဘဲ ႀကီးေလးေသာ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ပညာရွင္မ်ား၊ အရာရွိႀကီးမ်ား ကိုယ္တိုင္ တစ္ဖက္ပိတ္သေဘာထားျဖင့္ စာနာျပေသာအက်င့္မ်ား၊ မိမိတို႔အုပ္စု၀င္မွ အသက္ရွိေသာ၊ တန္ဖိုးရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားေသလွ်င္၊ ဒုက္ၡေရာက္လွ်င္ေတာ့ လွည့္ၾကည့္ေဖာ္မရေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာျဖင့္ ျမင္ ေတြ႕ေနရသည့္အခါ ဤႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း စစ္တာရွည္မႈကိုလည္း အံ့ၾသတႀကီးမျဖစ္မိေတာ့ပါ။

သို႔ေသာ္ ပို၍အံ့ၾသစရာျဖစ္ေစေသာ အခ်က္မ်ားကေတာ့ ယင္းကဲ့သို႔ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားကိုယ္တိုင္က ျပည္ေထာင္စုစိတ္ရွိ ျခင္း၊ တျခား လူမ်ဳိးမ်ား၏ နစ္နာမႈကိုတန္းတူ သေဘာထားျခင္းဆိုေသာ မဲဆြယ္အႀကိဳ နိဒါန္းေတးသံမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ပါတီမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္လည္း တိုင္းျပည္ကို ေကာင္းက်ဳိးေပးမည့္ပါတီမ်ားဟုေတာ့ သိရသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္က ပါတီမ်ဳိးစံုကိုထိေတြ႕ခဲ့၊ ထိေတြ႕ဆဲ ႀကံဳခဲ့ရေသာ္လည္း ေကာင္းလာသည္ကို မေတြ႕မိေသးေပ။ လက္္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ဳိးစံုကလည္း တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္သည္ဟုေတာ့ေျပာခဲ့ၾကသည္၊ ေျပာေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ သူတို႔ခ်စ္လွပါေသာျပည္သူမ်ား ေျမစာပင္ျဖစ္ၾကရ၊ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္ကို ထဲထဲ၀င္၀င္စဥ္းစားေပးၾကသည္ကို လည္း ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႕ရေပ။ ဟိုဘက္ ဒီဘက္တိုက္ပြဲျဖစ္လွ်င္ေတာ့ သူတို႔ဘက္ကိုမပါေကာင္းရလားဆုိေသာ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးတတ္သည္မွာလည္း သူတို႔ေကာင္းက်ဳိးေပးေစခ်င္ေသာ၊ တည္ၿငိမ္ေစခ်င္ပါသည္ဆိုေသာ ျပည္သူ မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ မိမိတို႔ တပ္တည္ၿမဲေရး၊ မိမိတို႔ပါတီ တည္ၿမဲေရးကို ဦးစားေပးေနသမွ်လည္း ျပည္သူ႔ ဗဟိုျပဳ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ စဥ္းစားေပးခ်က္မ်ားမွာ ေလ်ာ့နည္းသြားဖြယ္ရွိလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အတြက္ ေဒသတိုင္းတြင္ သူတို႔၏ ဓေလ့မ်ား၊ သူတို႔၏ ဟီး႐ိုးမ်ား ရွိႏွင့္ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပမာေဆာင္ရလွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ မင္းသားတစ္ပါး သည္ နယ္လွည့္ ဇာတ္သဘင္ကေလးတစ္ခုတြင္ သြားေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ဆိုလွ်င္ သူ႔အေပၚမွာ အားေပးသည္ဆိုေသာ္ ျငားလည္း ေဒသကိုမပိုင္သည့္အတြက္၊ ေဒသခံမ်ား၏ ဟီး႐ိုးမျဖစ္သည့္အတြက္ သူ႔ဂုဏ္ရည္က တက္လာစရာမရွိဘဲ က်သြားဖြယ္ရာရွိပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ သမိုင္းပါေမာက္ၡတစ္ဦးသည္ သမုိင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ေလ့လာစံုစမ္းၿပီး မိမိ၏လုပ္ငန္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေနသည္က ဂုဏ္သေရရွိေနခိုက္ နယ္ၿမိဳ႕ေလး တစ္ၿမိဳ႕မွာ ပညာဒါန မဟုတ္ဘဲတျခား က်ဴရွင္ဆရာမ်ားနည္းတူ ၀င္ေငြကိုလိုက္ရွာေနသည့္ အလုပ္ကိုသြားလုပ္ မိလွ်င္ ၎င္း၏ ဂုဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ပိုတက္လာစရာမရွိဘဲ က်ဆင္းသြားဖြယ္သာရွိပါသည္။ မသကာ ၿပိဳင္ဘက္၀ိုင္းမ်ား၏ ဒဏ္ ကိုလည္း ပါေမာကၡနဲ႔ မေလ်ာ္စြာခံရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အလုပ္သေဘာကို ဂုဏ္ငယ္သည္ဟု မဆိုလိုပါ။ သခ်ၤာစကားတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေနရာလိုက္တန္ဖိုးကိုဆိုလိုပါသည္။ သူ႔ေနရာႏွင့္သူရွိေနေသာ တန္ဖိုးတစ္ခုကို မေလ်ာ္ေသာ ေနရာမွာ အသံုးခ်လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ရွိရင္းစြဲတန္ဖိုးက်သြားတတ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခပ္စိပ္စိပ္ေတြ႕လာခဲ့ရသည္မွာ ငါးႏွစ္နီးပါးရွိပါၿပီ။

ပါတီေခါင္းေဆာင္က ႀကိဳက္ေလမလား ဆိုေသာစိတ္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏အသံ၊ ခံစားခ်က္၊ သူတို႔ထားရွိေသာ ဟီး႐ိုး မ်ားကို မေလ့လာဘဲ၊ နားမေထာင္ဘဲ တစ္တိုင္းျပည္လံုးက ဟီး႐ိုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ုပ္တု ကို တျခားေဒသမ်ားတြင္ထုလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာသလိုျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤမွ်ေလာက္ တန္ဖိုး ထားအပ္ေသာ၊ လြပ္လပ္ေရးဖခင္ဟုလည္း ေခၚဆိုၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ုပ္တုကို ရန္ကုန္တြင္လည္း ထုလုပ္ ထားၿပီးျဖစ္သလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း၊ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေနအိမ္တို႔ကို ျပတိုက္အျဖစ္ထားရွိလ်က္ သူ႔ဂုဏ္ကိုတည္ ေဆာက္ခဲ့ ၾကေသာ္လည္း တျခားျပႆနာ မရွိခဲ့ေပ။ ျပည္နယ္အသီးသီးကလည္း လြတ္လပ္ေရး မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ဟုလည္း သတ္မွတ္ မႈက လူမ်ားစုျဖစ္ေနၾကဆဲပင္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏႐ုပ္ထုကို ထုျခင္းအား ကန္႔ကြက္ခံရျခင္း၊ ျပႆနာျဖစ္ရျခင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚမွာ ေဒသခံမ်ားသေဘာထားေျပာင္းသည္မဟုတ္ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏တန္ဖိုးကို ေနရာလိုက္တန္ဖိုး မသတ္မွတ္ သူတို႔၏ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္သာ ဆိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ မြမြေၾကေနေသာ ျပည္နယ္တို႔၏စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ ကိစၥထက္ ႐ုပ္တုထုေရးက ပိုၿပီးအေရးႀကီး ျပၾကေသာအခါ ရွိရင္းစြဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏တန္ဖိုးသည္လည္း အမႊမ္းတင္ လြန္းသူမ်ား၏အလိုႀကီးမႈေၾကာင့္ ေလ်ာ့သြားသလိုသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပဳလုပ္သူမ်ားကေတာ့ ၎င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ စစ္စစ္ရွိသူမ်ားဟု ယူဆၾကပါလိမ့္မည္။

ဗုဒၶတရားေတာ္တစ္ခုတြင္ ေဒသထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္ႏွင့္ဟု ေဟာေျပာဖူးတာ တစ္ခုရွိပါသည္။ ဥပမာ- စုန္း၊ နတ္တို႔ကို ဦးစားေပးကိုးကြယ္ေသာ ေဒသတစ္ခုတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ကိုးကြယ္မႈသည္မွားၿပီး သာသနာကိုသာ ကိုးကြယ္ရမည္ဟု ေရာက္ေရာက္ခ်င္းစေျပာလွ်င္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၿပီး မိမိတို႔၏ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းေရး ကိစၥမွာလည္း အဆင္မေျပ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ေဒသခံတို႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ အရင္ေနၿပီးမွ မိမိတို႔၏အယူအဆမ်ားကို တစ္စတစ္စ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းကသာ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယင္း တရားေတာ္အရ ယူဆရဖြယ္ရွိပါသည္။ မိမိတို႔အားသာေနတုန္း လုပ္ခ်င္တာလုပ္ မည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔အားသာေအာင္ ျပည္သူ႔အားႏွင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္ ပါသည္။ ျပည္သူအားကိုးျဖင့္ ေအာင္ျမင္လာၿပီးမွ မိမိတို႔လုပ္ ခ်င္တာကို လုပ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ျပည္သူကို အေလး မထားသူ တို႔သြားရသည့္ လမ္းစဥ္အတိုင္းသာ လိုက္သြားၾကရဖြယ္ရွိသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ မည္မွ်အားႀကီးေသာ ပါတီျဖစ္ေစ၊ မည္မွ်အားႀကီးေသာ တပ္မ ေတာ္ျဖစ္ေစ ျပည္သူ႔ဆႏ္ၵႏွင့္ ကင္းကြာ သြားလွ်င္ မိမိတို႔လုပ္တာသည္မွန္သည္ဟု ယူဆၿပီး ျပည္သူကိုေစာ္ကားဖန္မ်ားလွ်င္ ျပည္သူ႔ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို ခံၾကရစၿမဲပင္ ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္တို႔ဘာသာထား ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ဟီး႐ိုး၊ ရွမ္းျပည္တြင္ ရွမ္းတို႔ဘာသာထားရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ဟီး႐ိုး၊ ကရင္ျပည္တြင္ ကရင္တို႔ထားရွိေသာ ကရင္ဟီး႐ိုး၊ ရခိုင္တြင္ ရခိုင္တို႔ဘာသာထားရွိအပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ ဟီး႐ိုးမ်ား ကိုယ္စီရွိႏွင့္ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္း ေဒသယင္းဓေလ့ျဖင့္ မိမိတို႔ဘာသာထားရွိအပ္ေသာ၊ တန္ဖိုးထားအပ္ေသာ အရာမ်ားကို တန္ဖိုးတက္ေအာင္ လုပ္မေပးႏိုင္လွ်င္ေတာင္မွ ဥေပကၡာျပဳေသာ ဂ႐ုဓမၼျပဳ စရာမလိုေသာ သေဘာမ်ဳိးထား လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ဟု မေခၚဆိုႏိုင္ေပ။

ျပည္ေထာင္စုကို ခ်စ္သည္ဆိုေသာ စကားမွာ ေဒသအသီးသီး၏ ခံစားခ်က္ကို နားလည္သည္ဆိုေသာ သေဘာသာ ျဖစ္ပါသည္။ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ သူတို႔၏႐ိုးရာ အက်ႌ၀တ္ၿပီးတက္႐ံုႏွင့္ သူတို႔၏ခံစားခ်က္ကို ပီျပင္ေအာင္နားလည္ သည္ဟု ယူဆ၍ မရေပ။ မိမိတို႔၏သေကၤတကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရင္း၊ ေဒသအလိုက္ လူထု၏ခံစား ခ်က္ကိုလည္း နားလည္ ရင္း တည္ေဆာက္ကာမွ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၄၇ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ညီလာခံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗမာအမ်ားစုျဖစ္တဲ့ လူေတြဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ကို အတင္းအား ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ မသိမ္းသြင္းပါဘူး။ သေဘာမတူတဲ့ မေနႏိုင္တဲ့အေျခအေနမ်ဳိးကို လက္တစ္လံုးျခား လိမ္တဲ့နည္းနဲ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မလုပ္ပါဘူးဆိုတာကို အတိအလင္းနားလည္ေစခ်င္ပါတယ္”ဆိုၿပီး ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။ ဤသိုသေဘာထားမ်ဳိးရွိ  သည့္သူက သူ႔႐ုပ္တုေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမည္ကို လိုလားသူျဖစ္မလား ဆိုတာကို စဥ္းစားၾကည့္ၾကေစခ်င္ပါသည္။

ေဆာင္းပါးကိုခ်ဳပ္ရလွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ေဒသထက္၀က္ေက်ာ္ေလာက္မွာ စစ္ပြဲမ်ား ႀကိဳးၾကားႀကိဳးၾကားျဖစ္လိုက္ ျပည္သူမ်ား အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္လိုက္၊ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဒုကၡေရာက္လိုက္၊ မတရားဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသလိုက္ျဖစ္ေနၾကေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာ ဒုကၡသည္မ်ား၏အေရး၊ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ အေရးကို ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ေနေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔၏က႐ုဏာ တရားမ်ားက ဘယ္အခ်ိန္မွာ  ေပၚလာပါ သလဲဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ ပါတီ၀င္မ်ားေသဆံုး လွ်င္ေတာ့ အထူးတလည္၀မ္းနည္းၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ပါတီ၀င္ျဖစ္ေစ၊ တပ္ဖြဲ႕၀င္ဖြဲ႕ေစ၊ ျပည္သူျဖစ္ေစ၊ ဤႏိုင္ငံသားမ်ားသာ မဟုတ္ေပဘူးလား။ တန္းတူညီမွ် ၀ါဒျဖဴစင္တဲ့ေျမဆိုေသာ စာသားႏွင့္ ညီေအာင္တန္းတူစိတ္ေသာက ေရာက္သည္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ကြက္ၿပီးပူပင္ေနၾကသည္ကေတာ့ ၎တို႔၏ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ မွ်တေသာႏွလံုးသားမ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ကို လိုလားသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေစဖို႔ ဆႏၵျပဳလုိက္ပါ သည္။

 

ေက်ာ္လင္း(ေရာင္စံု)