တစ္ေက်ာ့ျပန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ေပၚထြက္လာႏိုင္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း စစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို သက္ဆိုးရွည္ေစရန္ အဓိကက်ားကန္ေပးခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ကို ျမန္မာလူထုက မုန္းတီးခဲ့ပါသည္။ လူထု၏ တ႐ုတ္အေပၚမုန္းတီးမႈကို တ႐ုတ္အစိုးရ၊ ျမန္မာစစ္အာ ဏာရွင္မ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ိန္က စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အတိုက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီတို႔က ေကာင္း ေကာင္းသိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတိုက္အခံပါတီဘဝတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တ႐ုတ္ကို ေျပာ ေလ့ရွိသည္မွာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရၾကား အစိုးရခ်င္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေန႐ုံျဖင့္ မၿပီးဘဲ ႏွစ္ ဖက္ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္လည္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းရန္လိုသည္ဟူ၏။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးတြင္ တ႐ုတ္သည္ အစိုးရခ်င္းဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္႐ုံသာမက လက္ရွိအာဏာရထားသည့္ မည္သည့္ျမန္မာအစိုးရ လက္ထက္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရကို အဓိကဒုကၡေပးႏုိင္သည့္ အတုိက္အခံတစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕ကို အစဥ္အၿမဲ ဆက္ဆံေရးတည္ေထာင္ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္ႏုိင္ငံေရးပရိ ယာယ္ ၾကြယ္လ်က္ မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ဝါဒကို က်င့္သုံးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အတိုက္ အခံေခါင္းေဆာင္ဘဝကတည္းက တ႐ုတ္သို႔ လာေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားၿပီး လူထုေထာက္ခံ မႈရေနေသာ ႏုိင္ငံေရး သမားအျဖစ္ အေလးထားေၾကာင္းျပသလ်က္ ဆက္ဆံေရးေႏွာင္တည္းထားခဲ့ပါသည္။ မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္ တစ္ဖက္ဝါဒအေပၚ အတိတ္ကို ျပန္ၾကည့္ပါကလည္း ထင္ရွားစြာျမင္ေတြ႕ ႏုိင္ပါသည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္တုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံသကဲ့သို႔ပင္ ဗမာျပည္ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တ႐ုတ္ၾကားခိုင္ၿမဲသည့္ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တခ်ဳိ႕ ႏွစ္ႏိုင္ငံအေရးေၾကာင့္ တ႐ုတ္သို႔ သြားရသည့္အခါမ်ား၌ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အလယ္ တြင္ထား၍ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဝင္စစ္ဗိုလ္မ်ားႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ုိအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ တို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ထိုင္ ေတြ႕ဆုံရသည့္အခါမ်ားပင္ ရွိခဲ့ပါသည္။ အလယ္႐ုိးမကို ေျခကုပ္ယူထားေသာ ကြန္ ျမဴနစ္မ်ားၿပိဳကြဲခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီဝင္မ်ားကို တ႐ုတ္ကလက္ခံထားၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္၏ အဆိုအရ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီၾကား ပါတီ – ပါတီခ်င္းဆက္ ဆံေရးသာ ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရၾကားမွ ဆက္ဆံေရးမဟုတ္ဟု ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရကို တ႐ုတ္ကဆင္ေျခေပးပါသည္။ ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚေဒသရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို တပ္မေတာ္က ျဖတ္ေလးျဖတ္ျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေသာအခါ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသရွိ စခန္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။ အလယ္႐ုိးမကို ေျခကုပ္ယူရပ္တည္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သခင္သန္း ထြန္းလုပ္ႀကံခံရသည္။ ထို႔ေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အင္အားခ်ည့္နဲ႔လာၿပီး ျပည္မတြင္ မရပ္ တည္ႏိုင္ ေတာ့ေပ။ နယ္စပ္ေဒသသို႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျခကုပ္ယူရပ္တည္ရ ခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေထာက္ ပံ့ေပးထားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျမေပၚမွေပ်ာက္ ကြယ္သြားရျခင္း သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို တ႐ုတ္က ကူညီေပးခဲ့၍ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ေျမ ေပၚကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္း  မဟုတ္ပါ။

ထိုအခင္းအက်င္းမ်ားသည္ ၁၉၆၂- ၁၉၈၇ ဝန္းက်င္က ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္၏ ဆက္ဆံေရး တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က တ႐ုတ္တို႔ ႐ုန္းကန္ေနရ ဆဲျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးေရွ႕တန္းေရာက္ ႏုိင္ငံ မျဖစ္ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာကား စီးပြားေရးသာမက ႏိုင္ငံအေရးအားလုံး တျဖည္းျဖည္းက်လာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ လူထုကို ရက္ရက္စက္စက္ ၿဖိဳခြဲခဲ့၍ နဝတ၊ နအဖ အစိုးရကို အေနာက္ ႏုိင္ငံ မ်ားက ေဆးေဖာ္ေၾကာဖက္မလုပ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္က အနီးကပ္ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ စစ္အာ ဏာရွင္မ်ားအေပၚ တ႐ုတ္ၾသဇာေညာင္းလာပုံရပါသည္။ အာဏာကို လက္မလႊတ္ရေရးအတြက္ တ႐ုတ္ထံမွရ ယူရသည့္ အကူအညီမ်ား အားကိုးရမႈမ်ားကို အလကားပဲတင္းရခဲ့သည့္ မဟုတ္ပါ။ ေက်ာက္ျဖဴေရ နက္ဆိပ္ ကမ္းစီမံကိန္းကို ေပးလိုက္ရသည္။ ျမန္မာျပည္ကို ခါးတေစာင္းပိုင္းသလိုျဖတ္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။ တျခားစီမံကိန္းမ်ားစြာကိုလည္း တ႐ုတ္ႏွင့္လက္တြဲလုပ္ရသည္။ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ေပးလိုက္ရသည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကး နီစီမံကိန္းကို ေပးလိုက္ရသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို လူထုက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေသာေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ၂ဝ၁၁တြင္ ယာယီရပ္ဆိုင္းေပးခဲ့ပါသည္။ အလားတူပင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကိုလည္း ျပည္သူက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႕ကြက္ခဲ့ ၾကပါသည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီ စီမံကိန္း သပိတ္စခန္းကို လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက မီးေလာင္ဗုံးျဖင့္ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲခဲ့၍ ျပႆနာပိုမို ႀကီးထြားလာခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ပါဝင္ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သက္တမ္းကုန္လုကုန္ခင္တြင္ တက္သုတ္႐ုိက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ျပဳသည့္စီမံကိန္းမွာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီး လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕က ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ေထာက္ျပ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဝီးကိလိအလဲဗင္းဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာႏွင့္ တူေမာ႐ုိးဂ်ာနယ္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လာေရာက္ေနထိုင္သည့္ တ႐ုတ္ညီေနာင္ ၃ဦးအနက္ ေရွာက္စန္းႏွင့္ ထိုစဥ္ကရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္၏သမက္တို႔ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ေရးသားေပးခဲ့ ၾကပါ သည္။ သို႔ျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သက္တမ္းျပည့္ခါနီး စတင္လုပ္ေဆာင္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို မစ တင္ခဲ့ရေတာ့ေပ။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကို မဲပုံေပးခဲ့ျခင္းအေၾကာင္းမ်ားအနက္ အန္အယ္လ္ဒီအ စိုးရတက္လာပါက တ႐ုတ္ထံ တိုင္းျပည္၏ သယံဇာတမ်ားကို ေအာက္ေစ်းျဖင့္ ထိုးေရာင္းမည္မဟုတ္၊ ျမစ္ဆုံကိုဆက္လုပ္မည္မဟုတ္၊ စီမံကိန္းမ်ားကုိေပါေပါပဲပဲ တ႐ုတ္လက္သို႔ ထိုးအပ္မည္မဟုတ္ဘဲ ဆင္းရဲေန သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ကို တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံႏုိင္ျခင္း မရွိေစကာမူ ဆင္းရဲသူတို႔ ရွိရမည့္ ေအာက္မာနျဖင့္ သိကၡာရွိရွိ ဆက္ဆံ မည္ဟု ယုံၾကည္မႈသည္မဲေပးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရလက္ထက္ ျမစ္ဆုံစီမံ ကိန္းျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေရးကို တ႐ုတ္ဘက္က ေတာင္း ဆိုလာခ်ိန္တြင္ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ၏ အေျပာတခ်ဳိ႕ကားျမန္မာလူ ထုလုံးဝေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အေျပာမ်ဳိး ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။  ယခုထိ ျမစ္ဆုံႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရထံမွ တိက်ျပတ္သားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ထြက္မလာ ေသးေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ တုန္းက လူထုပူပန္ခဲ့ၾကသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို စတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး ၿဖိဳးမင္းသိန္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တုန္းက မီးရထားဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ”ကြၽန္ေတာ္တို႔က တ႐ုတ္ကို ေၾကာက္ေနရတာပါ” ဟု ထုတ္ေျပာခဲ့သည့္တိုင္ ရန္ကုန္တ႐ုတ္တန္းျဖစ္သည့္ လသာလမ္းတစ္ဝိုက္တြင္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲကို တ႐ုတ္မ်ားက သူ တို႔ဘာသာ သာမန္က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ တ႐ုတ္ႏွစ္ကူးသည့္ေန႔တြင္ လသာလမ္း တစ္ဝိုက္ ကားလမ္းပိတ္ဆို႔မႈမွ်ေလာက္ကိုသာ ရန္ကုန္ေနလူထုခံစားခဲ့ရပါသည္။ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ရန္ကုန္ဝန္ျဖစ္လာပါမွ တ႐ုတ္တန္းတစ္ခုလုံး ရဲပေတာင္းေတာက္ သည္ထိ တ႐ုတ္မီးပုံးမ်ားခ်ိတ္ဆြဲ၍ လမ္းမ ေပၚတက္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အျဖစ္ က်င္းပခြင့္ကို တ႐ုတ္တို႔ ရၾကေပေတာ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကိုျပန္လုပ္ရန္ ၂ဝ၁၈တြင္ လႊတ္ ေတာ္သို႔တင္ျပသည့္ အခါ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕က ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ကိုယ္တိုင္ကုမၸဏီ  တည္ေထာင္ပါဝင္မႈကို ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါ သည္။ ထို႔ျပင္လႊတ္ေတာ္သို႔ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မယူဘဲ၊ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းစမည္ဟု အသိေပးသည့္သ ေဘာမွ်သာတင္ျပျခင္းကို ေဝဖန္ကန္႕ကြက္ခဲ့ပါသည္။ ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ၿခံက်ယ္ဝန္းက်ယ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တိုက္တာေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရၾက ေတာ့မည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းေျပာသည္ကို လူထုကေက်နပ္မႈ လုံးဝမရွိခဲ့ပါ။ ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ခ႐ုိနီတို႔အတြက္လုပ္ေဆာင္သည့္ စီမံကိန္းဟု ေဝဖန္ခဲ့ၾကပါသည္။ စီမံကိန္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ဦးစြာတင္မျပျခင္းမွာ ယခင္အစိုးရလက္ ထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကဆိုပါသည္။ ရန္ကုန္အစိုးရပိုင္ ကုမၸဏီကို ကုမၸဏီမ်ားတည္ ေထာင္ခြင့္ အထူးဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟု ျပန္လည္ေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အ သံျပန္တိတ္သြားပါသည္။

ယခုတစ္ဖန္ လာမည့္ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကိုစေတာ့ မည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ထုတ္ေျပာခဲ့ပါသည္။ ထိုစီမံကိန္းကို ေဝဖန္သံမ်ားလည္း ဆူညံလာပါသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရး အ ေျခအေနမ်ားစြာ မကြာျခားသည့္အခ်ိန္တုန္းက၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရပ္တည္ေရးအတြက္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ တ႐ုတ္ထံ မမွီခုိရသည့္ အခ်ိန္၊ ျမန္မာအစိုးရ မိမိေျခေထာက္ေပၚ မိမိရပ္တည္ေနႏုိင္သည့္အခ်ိန္ကပင္ တ႐ုတ္သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကို ပါတီ-ပါတီခ်င္း ဆက္ဆံေရးဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာကို ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးအရ အေပၚစီးယူထားခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ယခု ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ တခ်ဳိ႕ သည္ တ႐ုတ္ကို အားျပဳေနၾကရေပရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ရရွိေရး ေဆြးေႏြးရသည့္အခါ တ႐ုတ္ပါဝင္လာဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို အလဲအထပ္လုပ္ လိုက္ရေလသလား။

အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္ အတိုက္အခံဘဝတုန္းက လူထုအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံ ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာရလာခ်ိန္တြင္ လူထုအေပၚပြင့္ လင္းျမင္သာခ်ျပမႈ အလြန္အားနည္းသြားပါသည္။ ျမစ္ဆုံအေရးတြင္လည္း ယခုထိေရငုံႏႈတ္ပိတ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို မလိုအပ္ပါက မလုပ္ပါႏွင့္ဟု သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ကိုယ္တိုင္ေျပာၾကားခဲ့ပါလ်က္ စတင္ရန္ ျပင္ဆင္လာၾကျပန္ပါသည္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္၊ တ႐ုတ္ဘက္ကမ်ားစြာ အသာစီးယူထားသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝမႈႏွင့္ ေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ေစ်း ေလ်ာ့ နည္းေနမႈ၊ တ႐ုတ္သို႔ေျမဧက ၁၆၈ဝဝဝ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေျမေစ်းနည္းပါးသည့္ကိစၥ၊ စီမံကိန္းတြင္ ဝင္လာမည့္ ေငြမည္းမ်ားျပႆနာ၊ ရန္ကုန္အစိုးရက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၥ၊ တ႐ုတ္ရရွိသြားမည့္ ျမန္မာ့ ပထဝီႏိုင္ငံ ေရး၊ တ႐ုတ္ထံ ျမန္မာတင္ရွိမည့္ ေၾကြးၿမီမွ တစ္ဆင့္ သီရိလကၤာကဲ့သို႔ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည့္ အေျခအေန စ သည္မ်ားကို ပညာရွင္မ်ား၊ သိနားလည္သူမ်ားက ေထာက္ျပေဝဖန္ေန ၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ ေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ားစြာထြက္ေပၚလာရျခင္းသည္ ရန္ကုန္အစိုးရ၏ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈအား နည္းျခင္း၊ ျပည္သူႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈ မရွိျခင္း၊ (လႊတ္ေတာ္သို႔အနီးကပ္တင္ျပခဲ့ျခင္း၊ လႊတ္ ေတာ္ဘက္ကေလ့လာရန္ လုံေလာက္သည့္ အခ်ိန္မရခဲ့ျခင္း) အစိုးရပိုင္ ကုမၸဏီတည္ ေထာင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ လာျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ပထဝီႏုိင္ငံေရးမ်ား ျမန္မာ့လက္တြင္ ေလ်ာ့ ပါးလာေတာ့ မည့္အရိပ္လကၡဏာမ်ားကို ျမင္ေတြ႕လာၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သစ္စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည့္သတင္းေၾကာင့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ တစ္ဖက္ကမ္းရွိ လယ္ေျမမ်ား ဥယ်ာဥ္ၿခံ ေျမမ်ားကို ေစ်းေကာင္းေပး၍ ေငြေၾကးရွိသူမ်ားက အလုအယက္ဝယ္ယူၾကပါသည္။ ဝယ္သူအမ်ားစုက ႏိုင္ငံ ျခားသားတ႐ုတ္မ်ား။ နာမည္ခံဝယ္ေပးသူမ်ားက ျမန္မာမ်ား။ ျမန္မာမတစ္ေယာက္ဆိုလွ်င္ အထက္တန္း စာေရးရာထူးမွ ထြက္ၿပီး တ႐ုတ္တို႔အတြက္ အမည္ခံလယ္ေျမ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ ဝယ္ယူေပးသည့္ အလုပ္ျဖင့္ ကြန္ဒိုတစ္ခန္းကား တစ္စီးဝယ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားျဖစ္ သြားပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေျမဧက ၃ သန္းနီးပါး အသုံးျပဳမည္ဟုဆိုပါသည္။ ေျမအလြတ္ ရွိေနပါက ထိုေျမေပၚတြင္  အခ်ိန္မေရြး ၿမိဳ႕ျပအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕သစ္တည္ၿပီးပါက ေျမဧက ၃ သန္းကိုျပန္ယူရန္ မည္သည့္နည္းမွ်မရွိေတာ့ပါ။ အန္အယ္လ္ဒီအတိုက္ အခံပါတီဘဝတြင္ ရွိေနစဥ္တုန္းက အလုအယက္ လယ္ေျမေရာင္းေနသည့္ လယ္သမားမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လယ္ ေျမမ်ား အလြယ္တကူမေရာင္းခ်ၾကရန္ သတိေပးဖူးပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျမဆိုသည္မွာ ထပ္ခ်ဲ႕ ယူ၍မရေၾကာင္း၊ လယ္ေျမမ်ားကို လြယ္လင့္တကူမ ေရာင္းေစလိုေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ပါသည္။ဤစီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာဘက္က ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မႈ အလြန္နည္းပါးၿပီး တ႐ုတ္ဘက္က အလြန္မ်ားျပားေနျခင္းကို လူထုက သီရိ လကၤာျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ယွဥ္ေတြးပူပန္ၾကရပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရထားသည့္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီ စီေလးလုံး(CCCC)သည္ သီရိလကၤာတြင္ ကိုလံဘုိ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းကို လုပ္ခြင့္ရထားသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ သီရိလကၤာမွ ဟန္ဘင္တိုတာဆိပ္ကမ္း (Han – bantota) ကို အေၾကြးေၾကာင့္ တ႐ုတ္ လက္ထိုးအပ္ရသည့္အျဖစ္မ်ဳိး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာမည္ကို ျမန္မာလူထု ပူပန္ေနၾကရၿပီျဖစ္ပါ သည္။

တ႐ုတ္၏ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ခါးပတ္တစ္စင္း စီမံကိန္းကို ၂ဝ၁၈ေရာက္မွ ကမၻာသို႔ တရားဝင္ခ်ျပခဲ့ ေသာ္လည္း တ႐ုတ္အတြင္းစည္း၌  စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယူနန္နယ္သား ေရွာက္ စန္းမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ၂ဝ၁၅ကပင္ စရန္အားထုတ္ခဲ့ျခင္းက ျပသေနပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သစ္စီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္၏ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ခါးပတ္တစ္စင္း ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးထဲမွ ေခြးသြား စိပ္ကေလးတစ္ခုသာျဖစ္ ေသာ္လည္း ျမန္မာအတြက္မူ အဘက္ ဘက္က နစ္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္ အသီးသီးက ေထာက္ျပေဝဖန္ေနၾကပါၿပီ။

ေရွ႕တြင္လည္း ျမန္မာအစိုးရလုပ္ေဆာင္မည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ အစိုးရ ဘက္က ပြင့္လင္း ျမင္သာခ်မျပျခင္းႏွင့္ လူထုက မေက်နပ္ ျခင္းမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္လာေတာ့မည္ဟု ယူဆရပါ သည္။ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္ ၅၄ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ အာဏာရွင္ အစိုးရေနရာသို႔ ရခဲ့သည့္ လူထုတင္ေျမႇာက္ ေပးခဲ့ေသာပထမဆုံး အရပ္သားအစိုးရ ျဖစ္ပါသည္။ အင္အယ္လ္ဒီ၏ ပထမေဆာင္ ပုဒ္က ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ။ အစိုးရသက္ တမ္း ၁ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ အစိုးရ ေဆာင္ပုဒ္က ျပည္သူႏွင့္အတူ။ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ ခ်ိန္တြင္ အစိုးရေဆာင္ပုဒ္က စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဟူ၏။ ျပည္သူက အဆိုပါ ေဆာင္ပုဒ္ ၃ခုစလုံးကို လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေျပာႏွင့္အလုပ္ညီေစရန္ အစိုးရဘက္က ျပသေပး ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆုံစီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ယခင္အစိုးရမ်ား တစ္ပိုင္းတန္းလန္းက်န္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ခဲ့၍ ေနာက္အစိုးရက ကတိကဝတ္ ေစာင့္ထိန္းရန္ တာဝန္ရွိသည္ဆိုေသာ ဆင္ေျခကို လူထုက အံ့ၾသခဲ့ၾကပါသည္ မေလးရွားတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ မီးရထားစီမံကိန္းကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္း၊ အာဖရိက ႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕က တ႐ုတ္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ရန္မလိုလားေတာ့ျခင္း၊ OBOR လမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ခါးပတ္တစ္စင္း စီမံကိန္းဝင္စာခ်ဳပ္မ်ားကို တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားက ျပန္ဖ်က္သိမ္းလာၾကပါသည္။ တျခားႏိုင္ငံမ်ားပင္ မိမိတိုင္းျပည္ အက်ဳိးကိုေမွ်ာ္၍ တစ္ခ်ိန္ကခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေစကာမူ ဖ်က္သိမ္းသင့္ပါက ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ အေနျဖင့္ သည္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အက်ဥ္းအက်ပ္မ်ားကိုခ်ျပပါ။ အတူစဥ္းစား ျဖတ္ေက်ာ္ၾကပါမည္ဟု ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ တျခားပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူထုကေျပာေသာ္လည္း အစိုးရဘက္က တုံ႔ျပန္မႈမရွိခဲ့ပါ။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ ေခ်းယူခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ေၾကြးၿမီမ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တြင္ တ႐ုတ္ကိုင္ထားသည့္ ဝွက္ဖဲ၊ လက္ရွိျမန္မာရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဘဂၤါလီအေရးေၾကာင့္ ကုလ သမဂၢတြင္တ ႐ုတ္ထံမွယူရမည့္ ဗီတိုအာဏာတို႔အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားကို လဲလွယ္ေပးေနရေလသလား။ ျမန္မာလူထုသည္ ႏုိင္ငံေရးအသိျမင့္မားၾကပါသည္။ ျမန္မာလူထုတစ္ႀကိမ္မွ် မဲေပးမမွားခဲ့ေသးပါ။ ၁၉၆ဝတြင္ တပ္မေတာ္က ေထာက္ခံခဲ့သည့္တည္ၿမဲကို ၾကက္ေျခခတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းကို မဲေပးခဲ့သည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မဆလတစ္ျဖစ္လဲ တစညကို ၾကက္ေျခခတ္ၿပီး အန္အယ္လ္ဒီကို မဲေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ တြင္ အန္အယ္လ္ဒီတက္လာပါက အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာပ်က္လိမ့္မည္ဟု ၂ဝ၁၂ ကပင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားကို ဆန္႔ က်င္၍ အင္အယ္လ္ဒီကို ပုံေအာမဲေပးခဲ့သည္။ သည္လို ႏုိင္ငံေရးအသိျမင့္မားသည့္ လူထုကို လူထုတင္ေျမာက္ထားသည့္ အစိုးရက ပြင့္လင္းျမင္သာခ်ျပမႈမရွိဘဲ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာ့ဂုဏ္ သိကၡာ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ပထဝီႏိုုင္ငံေရးကို တ႐ုတ္လက္ထိုးအပ္ရသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ခဲ့သူ တရားခံအစစ္မ်ားအေပၚတင္မည့္ အမည္းစက္မ်ားသည္ အန္အယ္လ္ဒီေပၚ စြန္းထင္းလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သည္စီ မံကိန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႀကီးမားသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္၊ လူထုတင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရသည္သာ သမုိင္းတရားခံအျဖစ္ ကမၸည္းေမာ္ကြန္း တင္က်န္ရစ္မည္ျဖစ္ပါ သတည္း။

ခင္ႏွင္းဦး