တပ္မေတာ္အေပၚ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေထာက္ခံမႈ ဘယ္လို လိုအပ္သလဲ

ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန ျပဳလုပ္တဲ့ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲေတြဟာ ခပ္စိပ္စိပ္ဆိုသလိုပဲ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။

ဆႏၵျပျခင္းဆိုတာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ စံႏူန္းတစ္ခု၊ အေလ့အထတစ္ခုလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ဆိုတာေတြက လူသားတို႔ ရပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုက ေရစီစံႏႈန္းေတြကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြကို တည္ေဆာက္ထားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ လြတ္လပ္စြာဆႏၵျပခြင့္ဆိုတာ ကို အသိအမွတ္ျပဳထားေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ လြတ္လပ္စြာဆႏၵျပခြင့္အတြက္ ဥပေဒ ေတြျပ႒ာန္းၿပီး အကာအကြယ္ေပးထားၾကရပါတယ္။ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြအေပၚမူတည္ၿပီး တာဝန္ရွိသူေတြက ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သလဲ၊ ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကသလဲဆိုတာက ႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းအေပၚမွာ မ်ားစြာ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ရွိေစႏိုင္မွပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီ၊ အသြင္းကူးေျပာင္းမႈ စတင္လုပ္ေဆာင္လာ ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကစလို႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္တဲ့ဆႏၵျပပြဲေတြ၊ နစ္နာခ်က္ေတြအတြက္ ေတာင္းဆို ၾကတဲ့ ဆႏၵျပတာေတြစသျဖင့္ မ်ဳိးစံုေသာ ဆႏၵျပပြဲေတြ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အစိုးရသက္တမ္းတစ္ခုစာ ရွည္ၾကာခဲ့ တဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းအေပၚ ဆန္႔က်င္တဲ့ဆႏၵျပပြဲ၊ ပညာေရးဥပေဒေျပာင္းလဲေရးအတြက္ေက်ာင္းသား ျပည္သူေတြေတာင္းဆိုၾကတဲ့ ဆႏၵျပပြဲဟာ ထင္ထင္ရွားရွားရွိခဲ့သလို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆႏၵျပျခင္းဆိုတာမွာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ဆိုတာ ရွိေနေပ မယ့္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္အသားျဖစ္တဲ့ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈေတြကလည္း လိုအပ္ပါတယ္။  တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ဆိုတာမွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္႐ံုတင္မကဘဲ တရားဥပေဒေအာက္မွာ တန္းတူညီမွ်စြာ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အစိုးရမ်ားရဲ႕အခန္းက႑လည္း ပါဝင္ ပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဆႏၵျပပြဲေတြဟာ အခြင့္အေရးနစ္နာမႈေတြကို ေတာင္းဆိုတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းအတြင္းက အကဲဆတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး, လူမ်ဳိးေရး, ဘာသာေရး, အမုန္းတရားေတြကို လႈံ႕ေဆာ္ေနသလား၊ လူမ်ဳိးေရး, ဘာသာေရးကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡနဲ႔ အက်ပ္အတည္းေတြကို ဖန္တီးေနတာလားစသျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲေတြရဲ႕ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈလိုအပ္သလိုပဲ၊ အာဏာပိုင္အစိုးရမ်ားအေနန႔ဲ အစိုးရကိုေထာက္ခံသူေတြ ဦးေဆာင္ပါဝင္တဲ့ ဆႏၵျပ ပြဲေတြအေပၚမွာ ျပဳမူပံုနဲ႔ အစိုးရကို ေဝဖန္ေထာက္ျပေနသူေတြပါဝင္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ပံုေတြ ဟာ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေနဖို႔ လိုအပ္တာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆႏၵျပပြဲေတြကို ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေတာင္းဆိုတာ၊ တရား ဥပေဒဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔ေတာင္းဆိုတာ၊ အလုပ္သမား လယ္သမားေတြရဲ႕ နစ္နာမႈေတြကို ေျဖရွင္း ေပးဖို႔ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပတာ စသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ေတြကို ေတာင္းဆိုၾကတာရွိ သလိုပဲ။ တစ္ဖက္မွာလည္း အမ်ဳိးသားေရးအင္အားစုလို႔ အမည္ ခံထားသူေတြရဲ႕ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြ၊ တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္းျပသတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျငင္းပယ္ၿပီး ျပည္ပအင္ အားစု ေတြကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းျပသၾကတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵျပပြဲေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတာင္းဆိုမႈနဲ႔  ပါဝင္သူ ေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြကေတာ့ ကြာျခားေနတာကိုလည္း ေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ထင္ထင္ရွားရွား ဥပမာေပးရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခုႏွစ္(၂ဝ၁၈ခုႏွစ္) ေမလအတြင္းက တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ  စစ္ပြဲေတြရပ္ဖို႔ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပတဲ့ ဆႏၵျပပြဲဟာ ပိတ္ပင္တားဆီခံခဲ့ရၿပီး အရပ္ဝတ္ေတြရဲ႕ ၿဖိဳခြဲဖမ္းဆီးမႈကို ခံခဲ့ရပါတယ္။တျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ အစိုးရကို ေထာက္ခံတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြ၊ တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြဟာ အခြင့္ထူးခံ အေျခအေနကို ရရွိခဲ့ပါ တယ္။ ဥပမာေပးေျပာရရင္ ”ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္အေပၚ ဖိအားေပးစြက္ဖက္ေနတဲ့ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္း ေတြကုိ ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ပြဲ”ဆိုတဲ့ ဆႏၵျပပြဲကေတာ့ ဘယ္လိုဥပေဒနဲ႔မွ တားဆီးပိတ္ပင္ခံရတာမ်ဳိး မရွိခဲ့ပါဘူး။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဆႏၵျပပြဲေတြဟာ ျပည္သူလူထု အေနန႔ဲ လိုလားခ်က္၊ နစ္နာ ခ်က္ေတြကို အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ထံ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပၾကတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆႏၵျပပြဲ အေလ့အထေတြထဲမွာေတာ့ အစိုးရကို ေထာက္ခံေၾကာင္းျပသ တာ၊ တိုင္းျပည္အတြင္းမွာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ လို အင္စတီ က်ဴးရွင္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္းျပသတာစတဲ့ ဆႏၵျပျခင္းေတြလည္း ရွိေနပါ တယ္။

တပ္မေတာ္အေပၚ ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြကို တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္က လည္း သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵျပပဲြေတြ မွာ ပါဝင္သူေတြဟာ အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ထက္သန္သူေတြလို႔ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခ်ီးက်ဴးေျပာ ဆိုၿပီး လက္ခံ ေၾကာင္းျပသခဲ့တာပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ ဒါဟာ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျပည္သူ လူထုေတြထဲမွာ သူ႔ကိုေထာက္ခံမယ့္သူေတြ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုလိုလိုက္တဲ့ သေဘာကိုလည္း သက္ေရာက္ေစပါ တယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲ ေတြကို လိုလားေၾကာင္း မီးစိမ္းျပၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာပဲ တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြဟာ ပိုလုိ႔ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို လိုအပ္သူေတြဆိုတာက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြျဖစ္ ၾကပါ တယ္။ ပါတီႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကိုရရွိဖို႔အတြက္ ေရြး ေကာက္ပြဲကတိေတြေပးတာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကတိေတြကို တည္ေအာင္လုပ္ေဆာင္တာ စသျဖင့္ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္း တစ္ခုအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ျပည္သူလူထုေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ေထာက္ခံမယ္ဆိုရင္ အထူးတလည္ ဆႏၵျပေနတာထက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးျခင္း နည္းလမ္းနဲ႔ ျပသေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဆိုရရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္အေရးအရာ ေတြကို စီမံေဆာင္ ရြက္ဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲက တစ္ဆင့္ တိုင္းျပည္အာဏာကို အပ္ႏွင္းေပးျခင္းပါပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲကေနတစ္ဆင့္ မဲ ေပးေရြး ခ်ယ္ၿပီး တာဝန္ေပးခံလိုက္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကတိေတြကို အေကာင္အထည္မေဖာ္တာ၊ ျပည္ သူလူထုအေပၚ တရားမွ်တမႈ ယူေဆာင္မေပးႏိုင္တာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းတာေတြျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူလူ ထုအေနနဲ႔ ဆႏၵျပၿပီး ေထာက္ျပတာ၊ ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲမေပးတာ စသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျပည္သူလူထုကိုယ္စား စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရလိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုၾကားက  ဒီမိုကေရစီမူ ေဘာင္ေတြနဲ႔ ေထာက္ခံျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္း ပါပဲ။

တပ္မေတာ္လို အင္စတီက်ဴး႐ွင္းအေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရွိေနတယ္ဆိုတာကို ျပသခံရဖို႔  ဘယ္လို အခန္းက႑ကေန လိုအပ္သလဲဆိုတာမွာေတာ့ အနည္းငယ္ စဥ္းစားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူလူထုက ေထာက္ခံတယ္ဆိုတာဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အခင္းအက်င္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီလိုေထာက္ခံမႈေတြကို အ ထူးတလည္ ျပသဖို႔ လိုအပ္ရဲ႕လား၊ ေထာက္ခံမႈေတြဟာ ျပည္သူလူထုအားလံုးကို ဘယ္ေလာက္ထိ ကိုယ္စားျပဳေနသလဲဆိုတာကို လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီအေျခခံတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာေတာ့ ျပည္သူလူထုကေရြးခ်ယ္လို႔ အစိုးရ တာဝန္ကိုယူလာရသူေတြဟာ ျပည္သူလူထုကို ဥပေဒနဲ႔အညီ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ ကိုယ့္ကိုေထာက္ခံသူျဖစ္ျဖစ္၊ မေထာက္ခံသူျဖစ္ျဖစ္ တန္းတူညီမွ်စြာ တရားဥပေဒအကာအကြယ္ကို ေပးရပါတယ္။

အလားတူပဲ တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံတဲ့ ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္ပြဲကို ဆန္႔က်င့္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္ပြဲကို ေထာက္ခံတဲ့ ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးကို တန္းတူညီမွ်တဲ့ ဥပေဒနဲ႔ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။

တပ္မေတာ္အနဲ႔ ေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသတာကို လိုအပ္တယ္လက္ခံ ထားရင္ တစ္ဖက္မွာလည္း တပ္မေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တဲ့ ဆႏၵျပမႈေတြအေပၚ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ တန္ဖိုးစံႏႈန္းျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာေရးသားေျပာဆိုမႈေတြအေပၚ သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ နားလည္လက္ခံေပးဖို႔၊ နားေထာင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံျခင္းဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္း ဆႏၵျပပြဲေတြကတစ္ဆင့္ ေထာက္ခံျခင္းထက္ တစ္တိုင္း ျပည္လံုးက ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံျခင္းကို တန္ဖိုးထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္ စားလွယ္ေတြက တစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြအတိုင္း တပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာေတြမွာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို တန္ဖိုးထားျခင္းပါပဲ။ တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြဟာ တပ္မေတာ္နဲ႔ျပည္သူတစ္သားတည္းရွိတယ္ဆိုတဲ့ ျပယုဂ္ျဖစ္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ျပည္သူ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနဖို႔ ကာကြယ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ဆႏၵရွိေနတယ္ဆိုတာ ႀကိဳဆိုခ်င္စရာပါ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ဖက္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္ လံုးနဲ႔ တစ္သားတည္း ျဖစ္ျခင္းဆိုတာမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္အာဏာေပးလိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔ အစိုးရနဲ႔ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ဆိုင္ရာေတြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္က ေန တစ္သားတည္းရွိေနျခင္းကသာ ပိုမိုျပည့္စံုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးအစမွာ ေျပာခဲ့သလိုပဲ ဆႏၵျပျခင္းဆိုတာက ဒီမိုကေရစီအေလ့အထ တစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ ေထာက္ခံ ျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းဆိုတာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ အခြင့္အေရး ေတြကို အေလးထားေပးရမွာပါ။ ဆႏၵျပပြဲေတြက တစ္ဆင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ လူမ်ဳိးေရး, ဘာသာေရး အမုန္းတရား ေတြ ျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာတာ၊လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ တြန္းအားေပးေနတာ ရွိလာရင္လည္း ဒီအေပၚ မွာ တရားမွ်တတဲ့ ဥပေဒအတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူက ေထာက္ခံေနဖို႔ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ လိုအပ္သလဲဆိုတာကို စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၿပီး စဥ္းစားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့တပ္မေတာ္အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးဟာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ တိုင္းျပည္အတြင္းမွာရွိတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခု၊ တိုင္းျပည္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုရရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကိုလိုအပ္ေန သလား၊ ဒါမွမဟုတ္ လူထုေထာက္ခံတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္နဲ႔ စံႏႈန္းေတြကို တပ္မေတာ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးဖို႔, အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ လိုအပ္သလားဆိုတာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔လည္း ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္အျဖစ္ပဲ အသြင္ေျပာင္းေျပာင္း၊ တပ္မေတာ္ကို ဘယ္လိုပဲဖြဲ႔စည္းစည္း တပ္မေတာ္ ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးပါတီလို ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ အတက္အက် အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ စံႏႈန္းတစ္ခုနဲ႔ တည္ရွိေနရမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေတြနဲ႔ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈဆိုတာကလည္း ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်က်ရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

မွဴးသစ္