တ႐ုတ္ျပည္က ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ေၾကမြသြားေသာ အိပ္မက္မ်ား

အသက္၂၀ေက်ာ္အရြယ္ ကိုေယာ္လန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အလုပ္သြား လုပ္ရန္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၏ ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လ၌ သူေနထိုင္ရာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္မွ တစ္ဆင့္ဗန္းေမာ္ၿမိိဳ႕နယ္ခြဲ လြယ္ဂ်ယ္နယ္စပ္ဂိတ္မွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္ေလသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ယင္က်န္းၿမိဳ႕တို႔ေရာက္လွ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ၿပီး လုပ္အားခနည္းသျဖင့္ တျခား ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ေလသည္။ ထိုလုပ္ငန္း၌လည္း လုပ္အား ခမရခဲ့ေပ။ ထိုကုမၸဏီသို႔၀င္လိုက္သည့္ ေန႔မွစ၍ ကိုေယာ္လန္းအတြက္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ခဲ့ေလသည္။ အလုပ္႐ွင္က လုပ္အားခမေပးျခင္း စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ သူတို႔ကို ေခါင္းပံုျဖတ္လာၾကသည္။ ကိုေယာ္လန္းက သူတ႐ုတ္ျပည္မွာ သူ႔လုပ္ အားခ မရလိုက္ ခံစားခ်က္က ၀မ္းနည္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနေၾကာင္း မ်က္၀န္းဆီက ေတြ႔ေနရသည္။

“သူေဌးကလည္း သူပိုက္ဆံရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုလုပ္အားခမရွင္းေပးဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္လုပ္အားခေငြ ဆိုရင္ ယြမ္၂၀၀၀ေက်ာ္ ေလာက္႐ွိတယ္။ သူေဌးကမေပၚလာဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တမင္သက္သက္ ေရွာင္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လုပ္ထားတဲ့ လုပ္အားခေငြသူတို႔ဆီက ယူဖို႔ေစာင့္တာ တကယ္႐ူးေတာင္႐ူးခ်င္လာတယ္”ဟု ကိုေယာ္လန္းက ေျပာသည္။

အျခားသူမ်ားလည္း လုပ္အားခ ယြမ္ေငြ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထိုသူေဌးထံ၌ရရန္႐ွိေလသည္။ ထိုေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ သူတို႔လုပ္ထား သမွ်ေငြမရသျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ပတ္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔အလုပ္မဆင္းဘဲ အလုပ္႐ွင္မ်ားကို ဆႏၵျပၾကသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ရပ္မ်ဳိးျဖင့္ ဆန္႔က်င္လွ်င္လည္း မရ႐ွိၾကေပ။ အလုပ္ရွင္မ်ားက အခ်ဳိသတ္ၿပီး နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ လိမ္လည္ကာ ေခါင္းပံုုျဖတ္ၾကေလသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေပးမယ္ေပးမယ္ဆိုၿပီး တစ္လေရႊ႕ ႏွစ္လေရႊ႕လုပ္ၿပီး အခ်ိန္ဆြဲၾကတယ္”ဟု ကိုေယာ္လန္း က ဆိုသည္။

တခ်ဳိ႕ အလုပ္သမားမ်ားက ႏွစ္ပတ္ခန္႔လုပ္ၿပီး ပိုက္ဆံမရႏိုင္မွန္းသိေနေသာေၾကာင့္ အလုပ္ထြက္ကာ တျခား လုပ္ငန္းသို႔ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္သြားခဲ့သည္။ သူတို႔ မရလိုက္သည့္ လုပ္အားခမွာ ယြမ္ေငြ၄၀၀ ေက်ာ္ေလာက္႐ွိသည္။ မိမိတို႔၏ လုပ္အားခ ယြမ္ေငြ ၁၀၀၀ေက်ာ္သြားလွ်င္လည္း သူေဌးက ေပးမည္ဟု နည္းမ်ဳိးစံုေျပာေန ေသာေၾကာင့္ ဆက္လုပ္ ေနသူမ်ားႏွင့္ ၁၀၀၀ေက်ာ္ကို အဆံုး႐ႈံးမခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားထဲတြင္ ကိုေယာ္လန္းတစ္ဦးအပါ အ၀င္ ျဖစ္ေလသည္။ ႏွစ္လေက်ာ္လာေသာ္လည္း ပိုက္ဆံမရသျဖင့္ ကိုေယာ္လန္းတို႔အဖြဲ႔သည္ အလုပ္႐ွင္မ်ားကို ဆႏၵျပ ၾကသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ သံုးပတ္ေလာက္ အလုပ္မဆင္းဘဲ ဆႏ္ၵျပၾကတယ္။ သူတို႔က ထမင္းစရိတ္ ရိကၡာအတြက္ တစ္ေန႔ကို ယြမ္၂၀ျဖက္ေပးတယ္။ အဲ့လို ျဖက္ေပးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ စိုးရိမ္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္အားခထဲက ျဖက္ေပးတယ္ဆိုေတာ့ မေကာင္းဘူးဆိုၿပီး အလုပ္ျပန္လုပ္ၾကတယ္”ဟု ကိုေယာ္လန္းက ေျပာသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္ကိုင္းတိုင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မႏၲေလးတိုင္တို႔မွ ႏိုင္ငံသားမ်ား ပိုမို ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ေရႊလီ, ယင္က်န္း, ထိန္ခ်ဳံး, မန္႐ွီ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ထိုေဒသမွ တ႐ုတ္ ျပည္တြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ လမ္းစရိတ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ကုန္က်ေၾကာင္း သိရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ၅၀၀၀၀ေက်ာ္ တစ္သိန္းနီးပါးခန္႔ ကုန္သြားသူမ်ားလည္း ႐ွိသည္။ တခ်ဳိ႕ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လမ္းစရိတ္ပင္မရ႐ွိဘဲ အိမ္ျပန္သြား သူမ်ားလည္း႐ွိသည္။ လမ္းစရိတ္ခ ေခ်းယူမႈ ေတာင္အေႂကြးမေက်ဘဲ ဒုက္ၡေရာက္သူ မ်ားလည္း႐ွိသည္။

“တခ်ဳိ႕ေတြက မႀကံဳေသးေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ကို အလုပ္အရမ္းသြားလုပ္ခ်င္ၾကတယ္။ ႀကံဳဖူးမွသိမွာပါ”ဟု ကိုေယာ္ လန္းက ႐ွင္းျပသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႔၏ အခက္အခဲတစ္ခုမွာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္မ႐ွိသူမ်ားကို ပိုၿပီး အလုပ္ ႐ွင္မ်ားက ေခါင္းပံုျဖတ္ၾကသည္။ အဆိုပါေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ တစ္ႏွစ္သာ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳ ခ်က္႐ွိၿပီး သက္တမ္းကုန္ဆံုးပါကျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားယူရသည္ဟု သိရသည္။ ေနထိုင္ခြင့္စာအုပ္ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ ကုန္က်စရိတ္ မွာ ယြမ္ေငြ ၇၀၀ထိ႐ွိၿပီး ကိုယ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္း႐ွင္က အာမခံေပးၿပီး လုပ္ေပးလွ်င္ ယြမ္ေငြ၃၀၀သာ ကုန္က်ေၾကာင္းသိရသည္။ ပြဲစားမွတစ္ဆင့္လုပ္ခိုင္းလွ်င္ ထိုထက္ပိုကုန္က်ေၾကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။

“တ႐ုတ္သူေဌးေတြက သူတို႔ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ၿပီးခါးနီအခ်ိန္ဆိုရင္ လုပ္အားခ႐ွင္းမေပးဘဲ ေနထိုင္ခြင့္လက္ မွတ္မ႐ွိတဲ့အလုပ္သမားေတြကို ရဲလက္အပ္ လိုက္ၾကတယ္”ဟု ကိုေယာ္လန္းက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ျပဳလုပ္ေနထိုင္မႈ အမ်ဳိးအစားကြဲျပားမႈ႐ွိသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္လွ်င္ ထိုေနရာ႐ွိသက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ေနထိုင္ခြင့္လက္မွက္ ေလွ်ာက္ထားရယူၿပီး ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။

“ယင္က်န္းမွာ ေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္လုပ္တယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီယင္က်န္းမွာပဲသြားလာေနထိုင္ရတယ္။ တျခားၿမိဳ႕ကို သြား လာလုပ္ကိုင္ရင္ တ႐ုတ္ရဲေတြက ဖမ္းဆီးတာခံရတတ္တယ္”ဟု ယင္က်န္းၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ သူေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမား ေဒၚအင္အင္က ဆိုသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ားဆံုးသြား ေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ေနရာမွာ ေဆာင္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၌ျဖစ္ၿပီး အျခားအလုပ္ မ်ားမွာ ပန္းသီးဖာလုပ္သည့္ ကုမၸဏီ၊ သန္႐ွင္းေရး ၀န္ထမ္းလုပ္ျခင္း၊ သံတိုသံစေရာင္း၀ယ္သည့္ လုပ္ငန္း၊ ႀကံရိတ္သိမ္း သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ၀င္ေငြအမ်ားဆံုးရသည့္ လုပ္ငန္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ပန္းရံ အလုပ္ဆင္းရာတြင္ အလုပ္သမားတို႔အတြက္ အကာအကြယ္မ်ားလည္း ၀ယ္ေပးထားျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ျပည္သူမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္စဥ္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရမႈမ်ားကိုမည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္းကို မူ၀ါဒခ်မွ သင့္ေပသည္။

အလုပ္သမားမ်ားသည္ အခက္အခဲျဖစ္လွ်င္ တိုင္စရာေနရာ ႐ံုးအဖြဲ႔အစည္းမ႐ွိသျဖင့္ ပိုၿပီးဒုကၡေရာက္ၾကရေၾကာင္း သိရသည္။ သူတို႔အတြက္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရက ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္မည့္ စင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ထား႐ွိေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾက သည္။

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုေတာ့ ယခုအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျမျပင္တြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ဖို႔အခက္ေတြ႔ေနရေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္မွစ၍ အဓမ္ၼခိုင္းေစမႈတိုင္ ၾကားခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အဓမၼခိုင္းေစမႈ ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈယႏၲရား (National Complaints Mechanism-NCM) ထူေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အဆိုပါ ယႏၲရား ထူေထာင္ဆဲ ၾကားကာလတြင္ အဓမၼခိုင္းေစမႈ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အလုပ္ သမားေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (High Level Working Group-HLWG) မွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အဓမ္ၼခိုင္းေစမႈ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ Email လိပ္စာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ တိုင္ၾကား ႏိုင္ပါေၾကာင္းသိရသည္။

067-3430184, 067-3430229, 067-3430274 mol@mptmail.nte.mm,molipoffice@gmail.com research. org.dol.mm@gmail. com

ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရေသာ လုပ္အားခမရေသာ သူမ်ားကို ကူညီေပးဖို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႐ွိေသာ္လည္း ယူနန္ျပည္နယ္ထဲတြင္ မ႐ွိေၾကာင္းသိရသည္။ ယူနန္အစိုးရမွလည္း ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းမႈမ႐ွိေၾကာင္း မ်က္ကြယ္ျပဳေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ မတရားမႈမ်ားကိုသာ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရေလေတာ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ ႐ံုးမ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မ႐ွိသျဖင့္ အိမ္သို႔ ျပန္လာေသာအခါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့စြာျဖင့္ ျပန္လာရသည္။ သူတို႔သြားစဥ္က အိပ္မက္မ်ားသည္ ျပတ္ပ်ယ္သြားခဲ့ရေလသည္။ တခ်ဳိ႕က အိမ္မွာ မီတာေဘာက္စ္တပ္ဆင္ဖို႔ တခ်ဳိ႕က အိမ္ေဆာင္ဖို႔၊ တခ်ဳိ႕က ကိုယ့္ခ်စ္သူကို ေတာင္းရမ္းဖို႔၊ ကြမ္းဖိုးစရိတ္မ်ား၊ တခ်ဳိ႕က ဆိုင္ကယ္၀ယ္စီးဖို႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အိပ္မက္ ကိုယ္စီတို႔ သည္ ေလထဲေပ်ာက္ သြားခဲ့ေလသည္။ မိသားစု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဇနီးသည္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မိဘမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း သူတို႔ ထမ္းမလာႏိုင္ခဲ့ ေတာ့ပါဘူး။

“ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အခုခ်ိန္ထိလုပ္ အားခရဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္။ wechat အေကာင့္ကေန လႊဲေပးမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာ ေနတယ္”ဟု ကိုေယာ္လန္းေျပာသည္။

 

ဆိုင္းဗ်ဴ