နမၼတူေဘာ္တြင္းရဲ႕ ကံၾကမၼာကို အကဲခတ္ၾကည့္ျခင္း အပိုင္း (၁)

photos: Aung Kyaw Moe

photos: Aung Kyaw Moe

#Environment

#Opinion

 

“ေဘာ္တြင္းက ေရွ႕မွီေနာက္မွီလူႀကီးမ်ားေျပာျပတာက အဲဒီလိုဏ္ေခါင္းေဖာက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားအင္ဂ်င္ နီယာက လိုဏ္ေခါင္းဟာ နဲနဲေလးေကာက္သေယာင္ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ သူ႔ကိုယ္သူ သတ္ေသခဲ့တယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္”

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ တည္ရွိတဲ့ နမၼတူေဘာ္တြင္း သတၱဳမိုင္းအေၾကာင္း လက္ရွိအေျခအေနကို ေရးမယ္ဆိုေတာ့ စဥ္းစားစရာေတြ ရွမ္းျပည္နယ္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေတြးစရာေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာ ပါတယ္။

ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ေလ့လာေမးျမန္းခဲ့သလို အခ်ိဳ႕အခ်က္အ လက္မ်ားက ေဒသခံေတြ တန္ဖိုးထားၿပီး စုေဆာင္းထားတဲ့ စာအုပ္ေတြကိုဖတ္ၿပီး တင္ျပသလို ေရွ႕ေနာက္မီခဲ့တဲ့ မိုင္းဝန္ထမ္းဘဝကေန အၿငိမ္းစား ယူခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ေျပာျပခ်က္မ်ားကို မွီျငမ္းၿပီး ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္က ပညာရွင္တစ္ ေယာက္လည္း မဟုတ္သလို စာေရးဆရာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

အခုက်ေနာ္ေရးတဲ့စာ စကားလုံးေတြဟာ MATA အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ရႈျမင္ခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဘဲ မိမိရဲ႕ပုဂၢလိကခံစားခ်က္မ်ား ကို အေျခခံၿပီး ေရးသားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူၿမိဳ႕ဟာ ျမန္မာျပည္အတြင္းမွာသာမက ကမာၻသိ ထင္ရွားတဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါ တယ္။ နမၼတူၿမိဳ႕ နာမည္ႀကီးရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက အဂၤလိပ္ကိုလိုနီလက္ထက္ကတည္းက သတၱဳသန႔္စင္ စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စက္႐ုံၿမိဳ႕ျဖစ္သလို နမၼတူၿမိဳ႕နဲ႔ ၁၃ မိုင္ အကြာအေဝး လတၱီတြတ္ ၂၃ ဒီဂရီ ၆ မိနစ္နဲ႔ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၇ ဒီဂရီ ၁၀ မိနစ္ က နမ့္ပန္ယြန္း ေတာင္ၾကားထဲမွာတည္ရွိတဲ့ ေဘာ္တြင္းသတၱဳမိုင္း တြင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဘာ္တြင္းမိုင္းဟာ ၁၄၁၂ ခုႏွစ္မွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား စတင္ေတြ႕ရွိ တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး ၁၈၉၁ ခုႏွစ္မွာ အဂၤလိပ္တို႔က တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား စြန႔္ပစ္ခဲ့တဲ့ ေခ်ာ္သတၱဳ႐ိုင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့တာကေန စတင္ခဲ့တယ္လို႔ မွတ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။

၁၉၀၉ ခုႏွစ္မွာ ဟားဘတ္ဟူးဗား (အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၃၁ ဦးေျမာက္ သမၼတျဖစ္လာမယ့္သူ) က သတၱဳမိုင္းကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၀၆ ခုႏွစ္မွာ အဖိုးတန္လွတဲ့ ပင္မသတၱဳေၾကာကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး မာမီယံ ဆင္းတြင္း (Main Shaft) ကို အနက္ေပေပါင္း ၁၇၁၄ ေပထိေရာက္ေအာင္ တူးဖို႔ စတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဘာမားမိုင္းလီမိတက္က သတၱဳတူးေဖာ္ဖို႔ တာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္။ ပင္မဆင္းတြင္းကေန ေပ ၁၂၀ ေရာက္တိုင္း လိုဏ္ေခါင္းတစ္ခုစီတူးခဲ့ရာ အထပ္ေပါင္း ၁၄ ထပ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေျမေအာက္ကို ဆင္းတဲ့ ပင္မဆင္း တြင္း အထပ္ ၆ ထပ္ကေန ေရျပင္ညီအတိုင္း ေပေပါင္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္ အလ်ားရွိတဲ့ ေျမျပင္ထြက္ေပါက္ လိုဏ္ ေခါင္းတစ္ခုနဲ႔ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔မွာ ခ်ိတ္ဆက္မိတဲ့အတြက္ အဲဒီေန႔ကို အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါတယ္။

ေဘာ္တြင္းက ေရွ႕မွီေနာက္မွီလူႀကီးမ်ားေျပာျပတာက အဲဒီလိုဏ္ေခါင္းေဖာက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားအင္ဂ်င္ နီယာက လိုဏ္ေခါင္းဟာ နဲနဲေလးေကာက္သေယာင္ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ သူ႔ကိုယ္သူ သတ္ေသခဲ့တယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။

လိုဏ္ေခါင္းထြက္ေပါက္ကို က်ားစခန္းလို႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။ က်ားစခန္းလို႔အမည္ေပးရတဲ့ အေၾကာင္း အရင္းကလည္း လိုဏ္ဂူထဲမွာ က်ားေျခရာ ေတြ႕ရတာေၾကာင့္လို႔ ေျပာျပသလို စခန္းအနီးကို ေရာက္လာတဲ့ က်ားတစ္ေကာင္ကို ပစ္သတ္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

အဲဒီလိုဏ္ေခါင္းကေန သတၱဳသယ္တဲ့ ထေရာ္လီေတြနဲ႔ မိုင္းတြင္းလုပ္သားေတြဟာ သြားလာၾကရၿပီး ပင္မဆင္းတြင္းက ဓာတ္ေလွကားနဲ႔ ေျမေအာက္ထဲက သတ္မွတ္ရာ ေနရာေတြမွာ အဆိုင္းသုံးဆိုင္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကရတယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။ နမၼတူ ေဘာ္တြင္းဟာ ရွားပါးသတၱဳသိုက္ျဖစ္ၿပီး သတၱဳအမ်ိဳးအစား ၇ မ်ိဳး ေရာစပ္ပါဝင္ပါတယ္။ ခဲ၊ ခေနာက္စိမ္း၊ ေငြ၊ သြပ္၊ နီကယ္၊ ေၾကးနီနဲ႔ ေ႐ႊသတၱဳေတြ ပါဝင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သတၱဳေၾကာေတြကိုလည္း တ႐ုတ္ေၾကာ၊ ရွမ္းေၾကာ၊ မိုင္းသာေၾကာလို႔ အမည္ေတြေပးထားသလို က်ေနာ္ ကေတာ့ ပိတ္ထားတဲ့ မိုင္းသာေၾကာ ဝင္ေပါက္အနားထိ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္တို႔ဝင္တူးခဲ့တဲ့ အခ်ိန္က ေရွး႐ိုးနည္းနဲ႔တူးခဲ့သလို အဂၤလိပ္တို႔ကလည္း အဲဒီအခ်ိန္ကဆို ေခတ္မီနည္းစနစ္နဲ႔ တူးေဖာ္ခဲ့တာလို႔ ေျပာရမွာ ပါ။ ယခု လက္ပံေတာင္း၊ ဖားကန႔္၊ တီက်စ္က မိုင္းတြင္းေတြလို ဟင္းလင္းဖြင့္ စနစ္နဲ႔ တူးခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ယခုေခတ္ အေျခအေနဆိုရင္ အဂၤလိပ္ေခတ္က ေဘာ္တြင္းမိုင္းလိုမ်ိဳးကို ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ ကုန္က်ခံမွ တည္ေဆာက္လို႔ရမွာပါ။

နမၼတူက သတၱဳသန႔္စင္စက္႐ုံနဲ႔ ေဘာ္တြင္း မိုင္းမွာ ဝန္ထမ္းအလုပ္သမား ၃၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့တယ္လို႔ ေျပာျပပါ တယ္။ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ေနစရာ အိမ္ခန္းေတြကို ရာထူး အလိုက္၊ တာဝန္အလိုက္ ေပးထားတဲ့အျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ ေဆးကုသခြင့္မ်ား၊ အႏၲရာယ္ရွိ သန႔္စင္ႀကိဳခ်က္တဲ့ေနရာမွာ အလုပ္လုပ္ရတဲ့သူေတြအတြက္ အစားအေသာက္မ်ား၊ မိုင္းတြင္းဆင္း ဝတ္စုံမ်ားနဲ႔ လုံၿခဳံေရးအတြက္ အဓိကထားၿပီး လုပ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။

မိုင္းတြင္းထဲဆင္းရင္ ကာဗိုက္မီးပါ ဦးထုပ္နဲ႔ ဝတ္စုံအျပည့္ ဝတ္ဆင္ရပါတယ္။ မဆလ ေခတ္နဲ႔ နဝတ၊ နအဖ ေခတ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကာဗိုက္မီးေတြနဲ႔ မိုင္းဝတ္စုံေတြ မေပးေတာ့ဘဲ ဖေယာင္းတိုင္ပဲ ေပးထားတယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။

အဂၤလိပ္ေခတ္က မိုင္းတြင္းထဲကေရမ်ားစုပ္ထုတ္ဖို႔နဲ႔ မိုင္းတြင္းသြား ထေရာ္လီမ်ား၊ ပင္မ မိုင္းတြင္းဆင္း ဓာတ္ေလွကားမ်ားကို အသုံးျပဳဖို႔နဲ႔ နမၼတူၿမိဳ႕အပါအဝင္ ေဘာ္တြင္းေနရာေတြမွာ အသုံးျပဳဖို႔ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ လုပ္တဲ့စက္႐ုံကို မန္ဆန္ေရတံခြန္မွာ တည္ေဆာက္ၿပီး အသုံးျပဳခဲ့တယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။ ေဘာ္တြင္းကို ေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္ ေတာင္ကုန္းေတာင္ေစာင္းမွာတည္ေဆာက္ထားတဲ့ အိမ္ေတြဟာ ဥေရာပဆန္ေနသလို က်ေနာ္ေရာက္သြားခ်ိန္ မိုးအုံ႔ေနေတာ့ ေတြ႕ရတဲ့ျမင္ကြင္းက ေနရာအသစ္တစ္ခုကို ေရာက္သြားသလိုပါပဲ။

ေဘာ္တြင္းမိုင္းမွာ အဂၤလိပ္ေခတ္က အရာရွိအဆင့္ေတြအတြက္ ဘားကလပ္ေတြရွိသလို ဘိုလင္းကစားတဲ့ ေနရာ၊တင္းနစ္ကြင္းေတြ ရွိခဲ့တာကို ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းအလုပ္သမားေတြအတြက္ ကပြဲစင္နဲ႔ ႐ုပ္ရွင္႐ုံကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ အသုံးျပဳျခင္းမရွိေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာျပပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြ ထိခိုက္မိလို႔ ေဆး႐ုံတက္ရၿပီ ဆိုရင္လည္း အိႏၵိယက ဆရာဝန္က ေဆးကုသေပးၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဆး႐ုံဝတ္စုံကို ဝတ္ရတယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။ လူနာေတြအတြက္ ႏြားႏို႔ကို အနီးအနားက ႏြားေမြးတဲ့သူေတြဆီကေန ဝယ္ယူပါတယ္။ ႏြားႏို႔ကို ဆရာဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ အဆင့္မွ ဝယ္တယ္လို႔ေျပာျပပါတယ္။

မိုင္းဝန္ထမ္း အလုပ္သမားေတြအတြက္ သက္ဆိုင္ရာကိုးကြယ္မႈအလိုက္ ဘုရားေက်ာင္း၊ ဝတ္ျပဳေနရာမ်ားကို လည္း ျပဳလုပ္ေပးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေဘာ္တြင္းက စာတိုက္ေနရာကို ျမင္ေတြ႕ရေတာ့ေကာင္းဘြိဳင္ ႐ုပ္ရွင္ကားေတြထဲက ျမင္ေတြ႕ရတဲ့ အေဆာက္အဦးလိုလိုပါ။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

(စာေရးသူ ေအာင္ေက်ာ္မိုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ MATA ရွမ္းျပည္နယ္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္)

ေအာင္ေက်ာ္မိုး(MATA)