ပၪၥမံတပ္သား

သိန္းသန္းဦး

ဤအသံုးအႏႈန္းက မူလျမန္မာစကားလံုးမဟုတ္ဟုထင္သည္။ ပညာရွင္မ်ား၏အရာျဖစ္ပါ၏။ အဂၤလိပ္ဝီကီအဘိဓာန္ တြင္ ‘Fifth Column’ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ လူအစုအေဝးတြင္ပါဝင္ၿပီး တစ္ဖက္ရန္သူအစု သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေဆာင္ရြက္ သည့္ လူအစုအေဝးဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အႀကိဳ စပိန္ျပည္တြင္း စစ္ကာလတြင္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီ (ဖက္ဆစ္လိုလားသူ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အီမီလီ ယိုမိုလာက မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕သိမ္းတိုက္ပြဲတြင္ ဤစကားလံုးကို စတင္သံုးစြဲသည္ဟုဆိုသည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ကို ဖက္ဆစ္အမ်ဳိးသားေရးတပ္မ်ားက စစ္ေၾကာင္းေလး ေၾကာင္း ဝိုင္းပတ္ပိတ္ဆို႔ထား၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးအီမီလီယိုက ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ၎၏ ပၪၥမံစစ္ေၾကာင္း (Fifth Column) ရွိသည္ဟု သံုးစြဲရာမွ ေပၚေပါက္လာသည္ဟု ဆိုသည္။

စပိန္ဘာသာအားျဖင့္ (Quinta-Columa)ဟုေခၚသည္။ ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာႀကီးဟဲမင္းေဝးက စပိန္ျပည္တြင္းစစ္ အေၾကာင္း ၁၉၃၈ တြင္ထုတ္ေဝသည့္ ၎၏တစ္ခုတည္းေသာ ျပဇာတ္ကို (The Fifth Column) ဟု အမည္ေပးခဲ့ရာမွ ကမၻာ့စာေပႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အသံုးတြင္က်ယ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာဘာသာမွာေတာ့ ‘ပၪၥမံတပ္သား’ေပါ့။ ပၪၥမံတပ္သားအေၾကာင္း တခုတ္တရာစာေရးခ်ိန္က်လာ ၿပီဟုထင္သျဖင့္ ကေလာင္ဝင့္လိုက္ပါ၏။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္တြင္ ျပည္သူလူထုက တစ္ခဲနက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ လိုက္သည့္အစိုးရမွာ ေခါင္းတျခားကိုယ္တျခားျဖစ္ေနသည္။

ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးမ်ားက ျပည္သူ႔အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာက္ကၫႊန္ခ်ဳပ္မွ ျပာတာအထိမွာ စစ္အာဏာရွင္ ႏွလံုးသားႏွင့္လူေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေနသည္။ မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနမ္းေနရေသာ္လည္း အခြင့္သာ သည္ႏွင့္ ပညာျပေတာ့သည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးအဖြဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအား အမွာစကားေျပာရာတြင္ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကိုဖယ္ရွားရာ၌ မင္းတို႔ေရြးတဲ့အစိုးရခိုင္းတာပဲဟု ႏွစ္သီး စားတစ္ဦးကေျပာေၾကာင္း ၫႊန္ျပခဲ့သည္။

ဌာနေပါင္းစံု ေနရာတကာမွာ လက္ရွိအစိုးရအက်ပ္အတည္းေတြ႕ေစရန္ ရည္ရြယ္၍တစ္ေၾကာင္း၊ ပင္ကိုသဘာဝအရ ပင္ အထက္စီးမစြန္႔ႏိုင္၍ တစ္ေၾကာင္းအေၾကာင္းေၾကာင္းျဖင့္ လူထုကိုဒုကၡေပးေနရာ ‘ဘာမွမေျပာင္းလဲပါ ဘူး’ဟူေသာအသံ မ်ား ပြက္ေလာညံလ်က္ရွိသည္။

ျပည္သူလူထုက လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ သူခိုးမ်ားမဟုတ္ဟုယံုၾကည္သည္။ သို႔ရာတြင္ လုပ္ငန္းနားမလည္ မကြၽမ္းက်င္ဟုထင္ျမင္ေနၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေအာင္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အာေဘာ္ဖန္တီးေနၾကသည္။

အားမနာတမ္းေျပာရလွ်င္ ယခုအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကမွ ဆရာဝန္၊ ပါေမာကၡ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ထိပ္တန္းပညာတတ္မ်ားျဖစ္ၾက ေသးသည္။ ယခင္လူမ်ားက သူတို႔တာဝန္ယူ သည့္ဌာနႏွင့္ ဘာမွမဆိုင္။

၁ဝ တန္းမေအာင္ေသာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား အရွင္ေမြးေန႔ခ်င္းႀကီးခဲ့သူမ်ားသာျဖစ္ၾကပါသည္။ ဥပမာေျပာရလွ်င္ စစ္အစိုးရေခတ္က စက္မႈလက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္း THS အဆင့္ရွိသူတစ္ဦးကို စက္မႈဝန္ႀကီးပင္ခန႔္ခဲ့ဖူးေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မန္က်ည္း-ထန္းလ်က္ မ်ဳိးခ်န္က်န္တာအကုန္ပို႔တို႔၊ ဝယ္သာမေကာင္းလဲလိုက္ေပါ့ကြ တို႔၊ ‘ခု PH ၇ ဆိုရင္၊ ေနာင္မွာ PH ၉ တို႔ ၁ဝ တို႔ရေအာင္ႀကိဳးစား ေပါ့’စသည့္ ေျပာင္ေျမာက္လွေသာ အမိန္႔ ေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ တစ္တိုင္းျပည္လံုး ဖြတ္ ေက်ာျပာစု စီးပြားေရးဗုန္းဗုန္းလဲခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဌာနမ်ားကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ဘာေၾကာင့္ မကိုင္တြယ္ႏိုင္ၾကပါသနည္း။ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈလို၍ဟုပင္ ေျပာရပါမည္။ စာသိပ္မတတ္သူမ်ားပင္ လုပ္ခဲ့သည့္အလုပ္မ်ားကို ကိုယ္ကပညာရွင္ျဖစ္ေလေတာ့ ႐ိုး႐ိုးကုပ္ကုပ္ႏွိမ့္ခ်ၿပီး တစ္ဘဝလံုး ႏွစ္၍ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ ဌာန၏ သေဘာသဘာဝ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာသင္ယူရမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စည္း႐ံုးႏိုင္ဖို႔လည္း လိုပါလိမ့္မည္။ ပင္ကို ပညာအရည္အေသြးတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္၏ စည္း႐ံုးေရး စြမ္းအင္ႀကိဳးကုတ္အားထုတ္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ လိုက္လွ်င္။ ‘မန္က်ည္းထန္းလ်က္မ်ဳိးခ်န္’တို႔ကို မေက်ာ္လြန္ႏိုင္စရာ ဘာမွ်မရွိပါ။

 

သမၼတ၊ ေထြအုပ္ႏွင့္ ပုဒ္မ-၂ဝ၂

ကိုလိုနီေခတ္က သူႀကီးဆ၊ ယ္အိမ္ေခါင္း၊ သျဗဳသီးၿမိဳ႕အုပ္၊ ၿမိဳ႕ပိုင္၊ ခ႐ိုင္ဝန္တို႔ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားက ယခုေတာ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနျဖစ္လာသည္။

နာဂစ္တြင္ ကြယ္လြန္သူမ်ားကပင္ တေစၧအျဖစ္ပါဝင္မဲေပးခဲ့ၾကေသာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႀကီးကို အခန္း (၁၅)ခန္း (၁၅)ႏွစ္ၾကာေအာင္ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ထိုဖြဲ႕စည္းပံုႀကီးအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပင္ မယႏၲရားျဖစ္ေသာ အဆိုပါဦးစီးဌာန က ႏိုင္ငံေတာ္၏အထြတ္အထိပ္ပုဂၢဳိလ္သမၼတလက္ေအာက္တြင္မရွိ။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ရွိသည္။ ထိုျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဆိုသူမွာလည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူျဖစ္ရမည္။

ဤအေျခအေနတြင္ အျမင္မေတာ္၊ ဆင္ေတာ္ႏွင့္ခေလာက္၊ ဘုရားကားေအာက္ ေမ်ာက္ကားအထက္ ျပႆနာကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါမည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို မျပင္ႏိုင္သေရြ႕ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးကို သမၼတကမခန္႔ႏိုင္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂ဝ၂(က)အရ သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေပါင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေပသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ပုဒ္မ ၂ဝ၂ အရ ေထြအုပ္ဌာနႀကီးကို ျပည္ထဲေရး လက္ေအာက္မွထုတ္ၿပီး သမၼတ႐ံုး လက္ေအာက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ကား ပၪၥမံတပ္သားတို႔အႏၲရာယ္မွ အေတာ္အသင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

 

သိန္းသန္းဦး

ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္