ဗမာေတြ ျမင္ဖို႔

ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ ရွိေနတာ၊ အဲဒီလို ရွိေနတယ္ဆိုတာကို ဗမာအမ်ားစုက မျမင္တာဟာ ျပည္တြင္းစစ္ သက္ဆိုး ရွည္ရျခင္း၊ မၿငိမ္းခ်မ္းရျခင္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုပဲ။

ဒီအဆိုကို ကန္႔ကြက္မယ့္၊ ျငင္းမယ့္သူေတြ အမ်ားႀကီးေပၚလာမယ္ဆိုတာ ကြၽန္မသိပါတယ္။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆုိ ေတာ့ လူမ်ားစုႀကီးျဖစ္တဲ့ ဗမာေတြဟာကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒီလို႔ မျမင္ၾကလို႔ပါ။

ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒရွိတယ္လို႔ေျပာတဲ့သူဟာ ၿဖိဳခြဲေရးသမားပဲလို႔ ဗမာႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ ဦးကေျပာဆို တာကိုေတြ႔ရတာေၾကာင့္ ဒီစာကိုကြၽန္မေရးျဖစ္တာပါ။ (ကြၽန္မကကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လူကိုလူလို႔ျမင္တဲ့ လူတစ္ေယာက္လို႔ ပဲမွတ္ယူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိတဲ့ ေမြးဖြားျခင္းအက်ဳိးေပးအရ ဗမာေသြး ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားမ်ားေရာေႏွာေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္၊ National identity နဲ႔ လူမ်ဳိးစုတထပ္တည္းက်ေနတဲ့ မွတ္ပံုတင္ကတ္ပါ ဗမာ-ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္၊ ဒီေနရာမွာ ဗမာမႈျပဳျခင္းနဲ႔ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒအေၾကာင္း ဗမာအခ်င္းခ်င္းဗမာေတြကို ေျပာခြင့္ရွိတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါဟာျပည္ေထာင္စုမွာ ဗမာနဲ႔ ဗမာမဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြအၾကား တန္းတူညီမွ်ေရး၊ တရားမွ် တေရး၊ ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။)

တကယ္ေတာ့ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း အျမစ္တြယ္ၿပီးကိန္းဝပ္ေနတဲ့၊ ျမင္လႊာမွာ တိမ္သလႅာဖံုးကာခံထားရတဲ့ ဒီလူမ်ဳိးႀကီး ဝါဒ အနာစိမ္းရွိေနတယ္ဆိုတာကို အရွိအရွိအတုိင္း ဖြင့္ထုတ္သိျမင္လက္ခံၾက၊ ေဆြးေႏြးၾက၊ ဆင္ျခင္ၾက၊ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲၾကတာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲစရာမရွိပါဘူး။ ဒီအနာစိမ္းဝါဒႀကီးကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီးေနရင္သာ အနာပိုရင္းပို ဆိုးမယ့္ ဆိုးက်ဳိးရွိတာပါ။

ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒရွိတယ္ဆိုတာကို လက္မခံၾကသေရြ႕၊ မေခ်ခြၽတ္ၾကသေရြ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့မႈရမွာ မ ဟုတ္ဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ေတြရပ္စဲမွာမဟုတ္ဘူး။ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဖက္ဒရယ္ဒီမို ကေရစီျပည္ေထာင္စုအိပ္မက္ ေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္တိုင္းေဝးဦးမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဝါဒကိုသာ ေဆးေၾကာေဖာက္ထုတ္ ကုသ သင့္တာပါ။ ဒီလို ကုသဖို႔ တာဝန္ဟာလည္း ဗမာေတြကိုယ္တိုင္မွာသာ တာဝန္လံုးလံုးရွိတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဗမာအရပ္သားျပည္သူ လူမ်ားစုအျမင္မွာ ဒီဝါဒက ငညလင်ငဘူန ျဖစ္ေနေစေအာင္ ဘယ္အရာေတြက ဖံုးကြယ္ထားသလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ငါညသမေညခန ျဖစ္ေနၾကတာလား။ ဗမာေတြကို ဖိႏွိပ္သူလူမ်ဳိးစုလို႔ က်န္လူမ်ဳိးစုေတြက ဘာေၾကာင့္႐ႈျမင္ၾကၿပီး ဗမာေတြကိုယ္တိုင္က်ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလိုမျမင္ၾကတာလဲ ဆိုတာကို ကြၽန္မ တို႔ေတြ နားလည္ေအာင္ ေစာေၾကာၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

”တျခား ဘယ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအေပၚမွာမွ တို႔က မတရားသျဖင့္ သေဘာမထားဘူး၊ မဆက္ဆံဘူး။ တိုင္းရင္း သားေတြကိုတို႔ကခ်စ္တာပဲ”လို႔ အရပ္သားျပည္သူ ဗမာေတြကယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ လူမ်ဳိးေရး ခြဲျခားမႈဟာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ခ်င္းနဲ႔ပဲသက္ဆုိင္တယ္၊ လူတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ စိတ္ခ်င္းမတူ၊ အျပဳအမူခ်င္းမတူၾကလို႔ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈအေပၚမွာသာ မူတည္တယ္၊ စနစ္ႀကီးနဲ႔ ဝါဒႀကီးနဲ႔ ခြဲျခားထားတာမရွိဘူးလို႔လည္း ယူဆတတ္ၾက ပါတယ္။

ဗမာအမ်ားစုရဲ႕ အျမင္ကေတာ့ ”စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕ဖိႏွိပ္မႈဒဏ္ကို ဗမာမဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ ခံစားရ သလို ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုလည္း ခံစားရတာပဲ၊ အာဏာရွင္ဖိႏွိပ္မႈဒဏ္ ခံၾကရတာ အတူတူပဲ”ဆိုတဲ့ အျမင္ပါ။ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ေခ်မႈန္းခံရပံုနဲ႔ ၂ဝဝ၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကာလဟာ သက္ေသေတြေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ”ဆင္း ရဲႏြမ္းပါး ဒုကၡေရာက္မႈကို တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာခံစားရသလို ဗမာအမ်ားစုေနထုိင္ရာေဒသေတြမွာလည္း ခံစားေနရ တာ အတူတူပဲ။ အညာမွာဆို စားစရာေတာင္မရွိတဲ့ ဗမာေတြအမ်ားႀကီးပဲ”လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ”စစ္တပ္ဟာ ဗမာအမ်ား စုပါတဲ့ စစ္တပ္ျဖစ္တာကိုေထာက္ၿပီး စစ္တပ္လုပ္သမွ်ဟာ ဗမာလုပ္တာပဲလို႔ အျခားတိုင္းရင္းသားေတြက မဆီမဆိုင္ေရာ ျမင္တာဟာ မတရားဘူး”လို႔လည္း အၿမဲတေစ ျငင္းခ်က္ထုတ္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ”ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒက ငါနဲ႔ဘာဆုိင္လို႔လဲ၊ ငါလည္း ဘယ္တိုင္းရင္းသားကိုမွ မတရားမလုပ္ဘဲနဲ႔”လို႔ ဗမာတစ္ေယာက္ကေတြးမိႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒဆိုတာဟာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ စနစ္အရ ဒီဝါဒ တစ္ခုကေန အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားေနရတာကို လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒလို႔ေခၚတာပါ။ ကိုယ္တိုင္က်ဴးလြန္ တာမဟုတ္ေပမယ့္ က်ဴးလြန္ တဲ့စနစ္ကေန အက်ဳိးေက်းဇူးကို ခံစားခြင့္ရတာကလည္း လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒပါပဲ။

ဗမာျဖစ္တာေၾကာင့္မို႔လို႔ရေနတဲ့ အလိုအေလ်ာက္အခြင့္အေရး၊ ဗမာမဟုတ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြထက္စာရင္ အက်ဳိး ခံစားခြင့္ပိုရွိတဲ့ invisible privilegeေတြရွိပါတယ္။ တကူးတက ပိုႀကိဳးစားအားထုတ္တြန္းဖြင့္စရာမလိုဘဲ ဗမာျဖစ္ေနမႈ ေၾကာင့္ပြင့္တဲ့ invisible doorေတြရွိပါတယ္။

ခါကာဘိုရာဇီကေန ဝိတိုရိယအငူအထိ၊ ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္အေရွ႕စြန္းဆံုးအခြ်န္းေလးကေန ရခုိင္အေနာက္စြန္းဆံုးအထိ၊  ျမန္မာႏုိင္ငံေျမပံု ဧရိယာတစ္ခုလံုး အေရွ႕, အေနာက္, ေတာင္, ေျမာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ငါတို႔ျမန္မာျပည္လို႔ ဗမာတိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးစု လူမ်ားစုကျမင္ၾက ခံစားမိၾကတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗမာမဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အမ်ားအျပားရဲ႕ အျမင္မွာေတာ့ အဲဒီ့လို တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ငါတို႔ျပည္လို႔ မခံစားႏုိင္ေအာင္၊ ကိုယ္ေနထုိင္ရာေဒသကိုပဲ ကိုယ့္ျပည္လို႔ မွတ္ယူရ ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝေက်ာ္ ခါးသီးတဲ့သမုိင္းက ဟန္႔တားခံထားရပါတယ္။

လူမ်ဳိးစု အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိဘူးလို႔ ဗမာမဟုတ္တဲ့လူမ်ဳိးစုေတြက ျမင္ေနၾကခ်ိန္မွာ ဗမာေတြကေတာ့ အဲ ဒီလို မျမင္ၾကပါဘူး။ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြမွာ အေရာင္အေသြးစံုလွပတဲ့ တိုင္းရင္းသား ဝတ္စံုဝတ္ေဖ်ာ္ေျဖကျပမႈရွိတာ၊ တိုင္းရင္း သားဝတ္စံုေလးေတြႀကိဳက္တာ၊ ရခုိင္မုန္႔တီႀကိဳက္တာ၊ နႏၵာလိႈင္၊ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္၊ ေနတိုး၊ သက္မြန္ျမင့္၊ ေလး ေလးဝါး၊ လုလုေအာင္တို႔ကိုအားေပးတာ အစရွိတာေတြဟာ ဗမာေတြကလူမ်ဳိးမခြဲျခားအားလံုးကို တေျပးညီစိတ္ ထားတာပဲ လို႔ေျပာၾကပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကို ဗမာေတြကခရီးထြက္ေနၾကတာပဲ၊ မခြဲဲျခားတတ္ဘူးလို႔လည္း ဆိုျပန္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို စားေကာင္းတဲ့အစားအစာကို ႀကိဳက္တာ၊ celebrity ကိုႀကိဳက္တာ၊ ခရီးသြားေတြအတြက္ လမ္း ပန္းပြင့္တဲ့ သာယာလွပတဲ့ ေနရာကြက္ကြက္ေလးေတြကို သြားတာဟာ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡဒဏ္ကို ခံစားေနခဲ့ရတဲ့ ေဒသ ခံလူမ်ဳိးစုေတြအေၾကာင္းကို နားလည္မႈလို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဟိုင္းေဝးလမ္းမႀကီးေတြ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အထိုက္အေလ်ာက္ရွိတဲ့ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ေလးေတြ၊ ႐ႈမဆံုးေအာင္လွပတဲ့ေတာင္တန္းနယ္ေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္မွာေတာ့ သမိုင္းခါးခါးေတြ အျပည့္ပါ။ ၁၉၇၃ခုႏွစ္ ထုတ္ စိုင္းခမ္းလိတ္ေရးၿပီး၊ စိုင္းထီးဆိုင္ဆိုခဲ့တဲ့ ”ေတာင္ေပၚေျမရဲ႕ တျခားတစ္မ်က္ႏွာ” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကို နားဆင္ခံစားၾကည့္ၾကေစ ခ်င္ပါတယ္။

”ကဗ်ာဆရာေတြ၊ ဒါ႐ိုက္တာေတြနဲ႔ သီခ်င္းစပ္ဆရာေတြ၊ စာေရးဆ ရာေတြ ျမင္တာေတြ ျပန္ျပန္ၿပီးေျပာျပတာေတြ တကယ္ထပ္လို႔ေန၊ ေတာင္ေပၚေျမရဲ႕လွပမႈကိုသာ ျမင္ကာေနတဲ့ ပရိသတ္မ်ားမေလ၊  ေတာင္ေပၚေျမရဲ႕တစ္ျခားတစ္ဖက္ တစ္မ်က္ႏွာမွာ ဘာေတြရွိမွန္းမသိၾကေပ၊ ေတာင္ေပၚေျမရဲ႕ တျခားတစ္ဖက္မ်က္ႏွာမွာ ခ်ယ္ရီေတြလည္း ယမ္းနံ႔စြဲေန၊ သာ ယာတယ္ဆိုတဲ့ ထင္း႐ွဴးေတာေတြဟာ ေလာင္ရာေတြနဲ႔႐ုပ္ပ်က္ေန၊ ျမင္စရာေတြ တကယ္တမ္းေျပာျပစရာေတြ ပံုလို႔သာ ေန၊ အစ္ကိုတို႔ေရ…ေပ်ာ္ေနတဲ့ အိပ္မက္ကေန အျပင္ထြက္ခဲ့ေလ…” တဲ့။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ”တိုင္းရင္းသားလား”လို႔ ေမးလိုက္တဲ့ေမးခြန္းဟာ ဗမာမဟုတ္တဲ့လူမ်ဳိးစုတစ္ခုခုကလားလို႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားဆိုတာကို ဗမာမဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတစ္ခုခုကိုပဲ ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ရည္ၫႊန္း လာခဲ့တာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာပါၿပီ။ တကယ္ေတာ့ ဗမာကိုယ္တိုင္ဟာလည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတစ္ခုပဲဆိုတာကို ေမ့ေလ်ာ့ သတိမမူမိေတာ့ဘဲ ဗမာကပင္မလူမ်ဳိး၊ က်န္လူမ်ဳိးစုေတြကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြဆိုတဲ့ အသြင္ဟာ ဗမာႀကီးစိုးထားခဲ့တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ အဆက္ဆက္မွာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါ တယ္။

ဗမာဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့အမည္လို႔ ႏိုင္ငံ အမည္ကိုေျပာင္းခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရက တရားဝင္ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႐ံုးသံုးဘာသာစကားျဖစ္တဲ့ ျမန္မာစ ကားဟာ ဗမာလူမ်ဳိးစုရဲ႕စကားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစာဟာ ဗမာစာျဖစ္တာကိုၾကည့္ရင္ ျမန္မာနဲ႔ဗမာဟာ အတူတူပဲ၊ National identity နဲ႔ လူမ်ဳိးစု ႏွစ္ေပါက္တစ္ေပါက္႐ိုက္တာပဲ ဆိုတာ အရွင္းႀကီးပါ။

ဗမာမႈျပဳခံရျခင္းကို ဥပမာတစ္ခုေျပာရရင္- ဗမာမဟုတ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြဟာ လူ႔ေလာကထဲေရာက္ေရာက္ ခ်င္း ေမြးစာရင္းမွာကတည္းကခံစားၾကရသလို ေမြးစာရင္းမလုပ္ႏုိင္သူေတြဟာလည္း သူငယ္တန္းစတက္ကတည္းက ခံၾကရေလ့ရွိပါတယ္။ ဗမာမဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုဝင္အမ်ားစုမွာ လူတစ္ေယာက္ကို နာမည္ႏွစ္မ်ဳိး ပိုင္ဆိုင္ထား ၾကရပါတယ္။ မိခင္ ဘာသာအမည္နဲ႔ ဗမာအမည္ပါ။ ေက်ာင္းစအပ္ခ်ိန္မွာ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုဝင္ ဆရာမျဖစ္သူက ေက်ာင္းသားကေလးငယ္ရဲ႕တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားအမည္ကိုမေခၚတတ္တာ၊ ေခၚဖို႔ေရးဖို႔ခက္တာစတဲ့ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဗမာနာမည္ကို ဆရာမစားပြဲမွာတင္ အမည္ေပးကင္ပြန္းတပ္ၿပီး ေဖာင္ထဲျဖည့္ထည့္လုိက္တတ္ ၾကတာ လည္းအမ်ားအျပားပါ။ ကိုယ့္နာမည္မဟုတ္တဲ့ ကိုယ္မေပးတဲ့ ဗမာနာမည္နဲ႔ ေနဖုုိ႔ျဖစ္လာရသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

မူလတန္းမွာ ပညာစသင္ကတည္းက ဗမာဘာသာစကားနဲ႔ စာသင္ၾကားရတယ္။ ဗမာကေလးငယ္ တစ္ေယာက္အ တြက္ ဒါဟာ ဘာမွမထူးဆန္းေပမယ့္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္က ဗမာမဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ကေလးငယ္ အတြက္ေတာ့ အခက္အခဲတစ္ခုပါပဲ။ မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္တဲ့ ဗမာဘာသာစကားကို တစ္ဆင့္ဘာသာျပန္ၿပီး နား လည္ေအာင္လုပ္ၾကရတဲ့အခါ ဗမာကေလးငယ္ထက္ႏွစ္ဆပို အခက္အခဲႀကံဳၾကရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကဗ်ာေတြ၊ စကားေျပ ေတြ၊ ဇာတ္ထုပ္ေတြ အရာရာဟာ ဗမာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈေတြပဲ ျဖစ္ေနျပန္တယ္။ ျမန္မာ့သမုိင္းဆိုတာကိုသင္ ၾကတဲ့အခါမွာ လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံလို႔ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံအတြင္းက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအသီးသီးကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ ဗမာတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး စုရဲ႕သမုိင္းရာဇဝင္နဲ႔ သားအဖခ်င္း မိသားစုခ်င္း ေဆြမ်ဳိးခ်င္း အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္နန္းလုပြဲေတြ၊ တိုင္းရင္းသားလူ မ်ဳိးစု၊ လူနည္းစုေတြအေပၚ ဘယ္လိုႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ပံု၊ ဗမာအင္ပါယာႀကီးႀကီးက်ယ္ခမ္းနားခဲ့ ပံုေတြကိုသာ သင္ၾကရျပန္တယ္။ ေက်ာင္း မွာ တံျမက္စည္းလွည္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္တာကအစ အေနာ္ရထာ၊ က်န္စစ္သား၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရားစတဲ့ အသင္းဝင္ေတြအျဖစ္ ဗမာအင္ပါယာေဟာင္းေတြကို ကိုယ္စားျပဳစရာႀကံဳရတယ္။ ေတာင္သံုးလံုးေလာက္ ေျခက်င္ ေလွ်ာက္ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ခေနာ္နီခေနာ္နဲ႔ မည္ကာမတၱဝါးတဲေက်ာင္းေလးမွာ မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္တဲ့ သိပ္ နားမလည္ တဲ့ဘာသာစကားနဲ႔ သင္ေနရတဲ့၊ ကိုယ့္႐ိုးရာမဟုတ္တဲ့ မကြၽမ္းဝင္တဲ့႐ိုးရာမွာ အသင္ခံရတဲ့၊ ကိုယ့္သမိုင္းမဟုတ္တာကို ကိုယ့္သမုိင္းအျဖစ္အသင္ခံရတဲ့၊ ကေလးငယ္ေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔ဖူးပါတယ္။ တရားဝင္႐ံုးသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ ဘာသာ စကားတစ္ခုတည္းကိုသံုးမွ အဆင္ေျပမယ္ ဆိုရင္ေတာင္မွ ႏုိင္ငံရဲ႕ ၄ဝရာခိုင္ႏႈန္းရွိ တယ္ဆိုတဲ့ က်န္လူမ်ဳိးစုေတြဟာလည္း သူ တို႔ရဲ႕မိခင္ဘာသာစကားကို သူတို႔ထိန္းသိမ္း ျမႇင့္တင္ခြင့္၊ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ စာသင္ ၾကားခြင့္ရွိသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ဗမာ ေတြက လက္ခံအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာပါ။ ဗမာအမ်ားစုလႊမ္းမိုးထားတဲ့ အစိုးရ အဆက္ဆက္အေနနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသေတြ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသေတြမွာ စာသင္ေက်ာင္းအပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုျပည့္စံုေအာင္ မလုပ္ ေပးႏုိင္၊ ဆရာ/ ဆရာမ ေလာက္ေလာက္ငငမရွိ၊ ရွိတဲ့ ဆရာ/ဆရာမေတြကလည္း ေဒသခံတုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးဘာသာ စကားကို မတတ္၊ ေဒသခံေက်ာင္းသားေတြကလည္း ဗမာစကားကို မတတ္တဲ့ ေနရာေတြအမ်ားအျပားရွိေနတာမို႔ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔သင္ၾကားခြင့္ကိုအျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါမယ္။

အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာလည္း လူမ်ားစုဟန္ေတြအပါအဝင္ လူမ်ဳိးစု(၅၆)ခုရွိတဲ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္ နာမည္ဆိုးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားတဲ့ တ႐ုတ္ဟာ အတုယူစရာႏိုင္ငံေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တ႐ုတ္ျပည္မမွာ မန္ဒရင္းဟာ တရားဝင္ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသေတြမွာလည္း လူမ်ဳိးစုဘာသာစကားေတြကို တရားဝင္ဘာသာစကားေတြအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သံုးၾကတယ္။ တရားဝင္ စာရင္းေတြအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္းမွာေျပာဆုိေနၾကတဲ့ ဘာသာစကားေပါင္း သံုးရာေလာက္ရွိပါတယ္။ လက္ရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ ငံကိုသြားၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေဒသအလုိက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု လူနည္းစုေတြရဲ႕ သ႐ုပ္လကၡဏာေတြကို ျမင္သာထင္သာ ျမႇင့္တင္ေပးထားတာကို ျမင္ရပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုး ဥပမာၾကည့္ရင္ ယူနန္ျပည္နယ္မွာ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြရွိရာၿမိဳ႕ေတြမွာ ကခ်င္သ႐ုပ္လကၡဏာ၊ ရွမ္းေတြရွိရာၿမိဳ႕ေတြမွာ ရွမ္းသ႐ုပ္လကၡဏာေတြ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ၾကည့္ေလရာရာ လႊမ္းမိုးထားတဲ့ၿမိဳ႕ ေတြရွိပါတယ္။ ဒီလူမ်ဳိးစုေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအုပ္စုေတြထဲ ပါဝင္သူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပ မယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာထက္ တျခားႏုိင္ငံမွာ ပုိအသိအမွတ္ ျပဳခံေနရတဲ့ အသြင္ပါ။

ဒါ့အျပင္ ဘာသာနဲ႔လူမ်ဳိးဟာ အတူတူမဟုတ္ေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဗမာဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာပဲဆိုတဲ့ အလိုအ ေလ်ာက္ထင္ျမင္ယံုၾကည္ခ်က္က အသားက်ေနျပန္ပါတယ္။ ဒါကို ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (မွတ္ပံုတင္ကတ္) ျပဳလုပ္ ခ်ိန္မွာ ႀကံဳၾကရေလ့ရွိေၾကာင္း ဗမာမဟုတ္တဲ့လူမ်ဳိးစုေတြက မၾကာခဏဖြင့္ဟ ေျပာဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ ဗမာ/ဗုဒၶလို႔ ကတ္ ျပားမွာ အျဖည့္ခံရေလ့ရွိသလို ဗမာ/ဗုဒၶဆိုရင္ အုိင္ဒီရဖို႔အဆင္ေျပတယ္ဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ေျပာျပၾကသူ အမ်ားအျပားပါ။

လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံု စုေပါင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ႏုိင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာကို တရားဝင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ သတ္ မွတ္တာ၊ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ၾကည့္လုိက္ရင္လည္း ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ဘာသာအားလံုးကိုကိုယ္စားမျပဳဘဲ ဗုဒၶဘာ သာတစ္ခုတည္းကိုသာ promote လုပ္တာ၊ ဗုဒၶဘာ သာဆိုင္ရာ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြကို ဆယ့္ႏွစ္ လရာသီ ေလာ္စပီကာ ေတြနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေန႔ေရာညပါ ႀကိဳက္သလိုက်င္းပလို႔ ျပႆနာမျဖစ္ေပမယ့္ က်န္ဘာသာေတြမွာ အဲဒီလို လုပ္ႏုိင္ခြင့္မရွိေနပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္းကပဲ ကိုယ့္ၿခံဝန္းထဲမွာ ကိုယ္ခရစၥမတ္ပြဲက်င္းပသူေတြကို  ခဲေတြနဲ႔ေပါက္ ဖ်က္ဆီးၿပီး မတရားဗိုလ္က်မႈ ျဖစ္ခဲ့ေသးတယ္မဟုတ္လား။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ စုေပါင္းတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ျပည္ ေထာင္စုရဲ႕ ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမွာ ဗမာလူမ်ဳိးရဲ႕ျဖစ္တည္မႈက ေနရာအမ်ားဆံုးယူထားတာ၊ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါ ဗမာလူမ်ဳိးရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ အေမြအႏွစ္ကိုသာ အလိုအေလ်ာက္ဦးတည္တာ၊ တျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြဟာ ပြဲလမ္းသဘင္မွာ ဝတ္စံုဝတ္ကျပ႐ံု တိုကင္အျဖစ္ထက္ မပိုတာ၊ National identity ဆိုရင္ ဗမာ့ဝိေသသလကၡဏာကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္တာ၊ အစရွိတာေတြဟာ ဗမာမႈျပဳျခင္းန႔ဲ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒရဲ႕ ေျခရာ လက္ရာေတြပါပဲ။ က်န္တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြနဲ႔မတူဘဲ ဗမာႀကီးစိုးတဲ့အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ စနစ္ေအာက္မွာ  ဗမာေတြအ က်ဳိးေက်းဇူး ရတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြကို မွ်မွ်တတခြဲေဝမႈမရွိတာ၊ ဗမာမဟုတ္တဲ့တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးစုေဒသ ျပည္နယ္ ေတြဆီကေန ထြက္သမွ်ကို ဗဟိုအစိုးရျဖစ္တဲ့ ဗမာေတြကေန ထိန္းခ်ဳပ္ေနခဲ့ၿပီး ျပန္အသံုးခ်မႈမွာေတာ့ ျပည္နယ္အတြက္ နည္းနည္းနဲ႔ ဗမာအမ်ားစုေနထိုင္ရာ ျပည္မဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္မ်ားမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့တာေတြဟာ ျငင္းမရတဲ့အခ်က္ပါ။ အခုထက္ ထိေတာင္ ျပည္နယ္ကထြက္တာရဲ႕ ၃ဝရာခုိင္ႏႈန္းကို ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ျပန္သံုးေပးဖို႔ဆိုတာကိုေတာင္ မေပးႏုိင္ၾကေသးဘူး မဟုတ္လား။ တကယ္ေတာ့ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕သယံဇာတက ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးကို က်ားကန္ေပးထားတဲ့ ပင္မေဒါက္ တိုင္ ေတြပါ။ ဒီေနရာမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ သယံဇာတခြဲေဝေရး၊ အာဏာခြဲေဝေရး သက္သက္ေတာ့လည္း မကပါဘူး။ အဲဒါေတြနဲ႔အတူ ပိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့လူမ်ဳိးစု ေတြအခ်င္းခ်င္းၾကား တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရးေတြ အ မ်ားႀကီးရွိေနတာပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစတင္ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ဒီတံခါးဖြင့္မႈကို ဗမာတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုလူမ်ားစုေနထုိင္ရာ ျပည္မေဒသမွာခံစားရေပမယ့္၊ နယ္စပ္ေဒသက ဗမာမဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြက ေတာ့ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ စစ္ေဘးဒဏ္ကို ဆက္ခံစားေနရဆဲပါ။ အာဏာရွင္ဖိႏွိပ္မႈကို ခံရတာခ်င္းအတူတူပဲလို႔ ညီမွ်ျခင္းခ်ၾက ေပမယ့္တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ဗမာမဟုတ္တဲ့တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြဟာ ႏွစ္(၇ဝ)ေက်ာ္ျပည္တြင္း စစ္ေၾကာင့္ ပုိခံစား ၾကရပါတယ္။ ပဋိပကၡ ေဒသေတြကဗမာမဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အရပ္သားျပည္သူေတြဟာ ေနရပ္ စြန္႔ခြာေျပး လႊားစစ္ေဘးေရွာင္ရတာေတြ၊ ဒုကၡသည္စခန္းေတြ၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းေတြ၊ ေဒသခံအရပ္သားေတြကို မုိင္းရွင္းလူသားအျဖစ္ အသံုးခ်ခံရတာေတြ၊ ဥပေဒအထက္က တရားစီရင္မႈေတြ၊ ရြာလံုးကြၽတ္ ေသလုေျမာပါး ထြက္ေျပးရတာေတြ၊ ကိုယ့္ရြာမွာ ကိုယ္ေနရင္း အ႐ုိက္အႏွက္ခံရတာေတြ၊ ဖမ္းဆီးခံရတာေတြ၊ အသားလြတ္ပစ္သတ္ခံရတာေတြ၊ မုဒိမ္းမႈအပါအဝင္ တရား မွ်တမႈမရတဲ့ အမႈေတြ၊ မရွိ,ရွိတာရွာႀကံၿပီး ရိကၡာေပးရတာေတြ၊ အဓမၼ လုပ္အားေပးရတာေတြစတဲ့ ဖိႏွိပ္မႈေပါင္းမ်ားစြာကို ခံၾကရၿပီး ဒီျပည္တြင္းပဋိပကၡေၾကာင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါ ပ်က္စီးရသူေတြ၊ အသက္ဆံုး႐ံႈးရသူေတြ ေန႔စဥ္ရွိေနတာပါ။ ဗမာ ျပည္သူေတြလဲ ဆင္းရဲေနၾကတာပဲ၊ ဖိႏွိပ္မႈကို ဗမာေတြလဲခံရတာအတူတူပဲ ဆိုေပမယ့္၊ ဗမာမဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေဒသေတြမွာ အဲဒီလို စားစရာမရွိ၊ ေနစရာမရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအ ျပင္ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ မလိုလားအပ္တဲ့ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ အတိဒုကၡေတြ ပဋိပကၡအနိ႒ာ႐ံုေတြကို ေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္ေနၾကရတာပါ။ ဘယ္အခ်ိန္ ကိုယ့္အေပၚက်လာ မယ္မွန္းမသိတဲ့ က်ည္ဆံေတြကိုေၾကာက္လန္႔ရင္းက်ီးလန္႔စာစားရွင္သန္ေနရတဲ့ဘဝေတြေပါ့။ ဗမာမဟုတ္တဲ့တိုင္းရင္းသား လူ မ်ဳိးစုေတြဟာသူတို႔ရဲ႕အိမ္၊ သူတို႔ရဲ႕ရြာ၊ သူတို႔ရဲ႕ ေဒသ၊ သူတို႔ရဲ႕ေနရာမွာ ေနရင္းထုိင္ရင္းနဲ႔ စစ္ေဘးဒဏ္ကုိ ခံရတယ္။ ငါတို႔ ရွမ္းျပည္ နယ္မွာ ငါတို႔ေနရင္း၊ ငါတို႔ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ငါတို႔ေနရင္း၊ ငါတို႔ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ငါတို႔ေနရင္း၊ ငါတို႔က ရင္ျပည္နယ္မွာ ငါတို႔ေနရင္း ႏွိပ္စက္တာခံရတယ္လို႔ ခံစားၾကတယ္။ အခု ရခုိင္ျပည္နယ္က ပဋိပကၡကို ၾကည့္ရင္လည္း ဗမာေတြကတို႔ေတြဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အေနာက္တံခါးကို ကာကြယ္ေပးေနတာလို႔ ျမင္ၾကၿပီး၊ ရခုိင္ေတြက ေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ရဲေတြက ရခုိင္နယ္ေျမထဲ ဝင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကတာလို႔ ျမင္ၾကပါတယ္။

”ဗမာနဲ႔ အာဏာရွင္ကို ခြဲျမင္ပါ” လို႔ ဗမာေတြကေခ်ပေလ့ရွိပါတယ္။ အာဏာရွင္ဟာ ဘာသာ,လူမ်ဳိးမခြဲျခားဘဲ အား လံုးကိုဖိႏွိပ္တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သမုိင္းအဆက္ဆက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူ အာဏာရွင္အဆက္ ဆက္ရဲ႕ဖိႏွိပ္မႈကို ခံရတဲ့ေနရာမွာ ဗမာတစ္ေယာက္ဟာ ဗမာျဖစ္ေနလို႔ဆိုၿပီး အဖိႏွိပ္ခံရတာမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကခ်င္ ျဖစ္မႈေၾကာင့္၊ ကရင္ျဖစ္မႈေၾကာင့္မို႔လို႔ကို အာဏာရွင္ရဲ႕ဖိႏွိပ္ခံရတဲ့ သကၤာမကင္းဖမ္းဆီးစြပ္စြဲခံရတဲ့ အရပ္သားျပည္သူေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

လူမ်ားစု ႀကီးစိုးမႈဆိုတာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတင္မကဘဲ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာတရားပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကီးစိုးမႈပါ ပါဝင္ပါ တယ္။ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကစလို႔ လူမ်ဳိးစုတစ္စုဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုျပ႒ာန္းခြင့္ ကိုယ္တုိင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရွိသင့္တာ အေျခခံ အခြင့္ အေရးပါ။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အကိုႀကီး, ညီေလး အျမင္နဲ႔၊ တေယာက္က အၿမဲအုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္ ၿပီး က်န္တဲ့သူေတြကို အၿမဲအုပ္ခ်ဳပ္ခံအျဖစ္ျမင္တာ၊ အိမ္တစ္အိမ္မွာ စုေပါင္းေနၾကၿပီး အိမ္ေထာင္ဦးစီးက အိမ္သားေတြဆီကရွိ သမွ်အကုန္ယူၿပီး အိမ္သားေတြကို သူထားရာေန သူေစရာသြားေစခ်င္ရင္၊ ဖိႏွိပ္ရင္ ခြဲျခားဆက္ဆံရင္ အဲဒီအိမ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ၿငိမ္းခ်မ္း မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပထမဆံုး သမၼတဟာရွမ္းလူမ်ဳိး၊ ပထမဆံုးကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ကရင္လူမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့ဖူးေပမယ့္ ဒီ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဗမာဗုဒၶဘာသာမဟုတ္တဲ့ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြဟာ တပ္မေတာ္မွာ ရာထူးႀကီးႀကီး ဆက္မရႏိုင္တာ၊ ဗမာမဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုဝင္ျဖစ္ေပမယ့္ ရာထူးျမင့္ျမင့္ရေနသူ အနည္းငယ္ေလးကလည္း ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ေန တာ၊ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာလည္း token အျဖစ္ပါရေပမယ့္ သာေရး,နာေရးတာဝန္ထက္ ဆက္ လုပ္ခြင့္မရွိတာ အစရွိတာေတြက institutionalized ခြဲျခားမႈေတြပါပဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ကရွည္ၾကာ လြန္းတဲ့အခါ ဒီျပည္ေထာင္ စုကိုဘယ္လို တည္ေထာင္ခဲ့ပံု၊ ပဋိပကၡဘယ္ကစပံု၊ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ပံုေတြအေပၚ ဖံုးလႊမ္းသြားတဲ့ ဝါဒျဖန္႔မႈေတြ အၾကား ျပည္ေထာင္စု sense of ownership ေမာင္ပိုင္စီးခံရ သလိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၇ခုႏွစ္မွာ ျပည္ေထာင္စုကို ဗမာျပည္မေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ဗမာမဟုတ္တဲ့ေတာင္ တန္းနယ္ေဒသ လူမ်ဳိးစုေခါင္း ေဆာင္ေတြ ေပါင္းစည္းထူေထာင္ခဲ့ပံု၊ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈေတြ ကတိကဝတ္ေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ခဲ့ရတဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၊ တိုင္းျပဳ,ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ညီလာခံမွာ ဗမာေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေတာင္တန္းနယ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ေခါင္းေဆာင္ေတြကို တန္းတူညီမွ်ခြင့္အထပ္ထပ္ေပးခဲ့တဲ့ကတိ ကဝတ္ေတြ၊ ေတာင္တန္းနယ္ေတြအေရးကို ေတာင္တန္း သားေတြကသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိဖို႔ကတိနဲ႔အတူ ျပည္ေထာင္စုကိုစုေပါင္း တည္ေထာင္လုိက္ၾကပံုေတြဟာ စစ္အစိုးရအ ဆက္ဆက္လက္ေအာက္မွာ ႏွစ္ ေပါင္း ၅ဝေက်ာ္ ေမွးမွိန္မ်က္ကြက္ျပဳခံထားခဲ့ရတယ္။ ဒီလို လူမ်ဳိးဆက္ ႏွစ္ဆက္ေက်ာ္ စာ ဝါဒျဖန္႔မႈေတြ ထပ္ေဆာင္းခံခဲ့ရျခင္းေတြဟာ ဒီကေန႔ ဗမာအမ်ားစုရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု sense of ownership ကို  သက္ ေရာက္ေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ကလိုသလို ဆြဲယူပံုေဖာ္ဖန္တီးထားတဲ့ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကို ျပည္သူလူထု အၾကား အႀကီးအက်ယ္ သြတ္သြင္းခဲ့တဲ့ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိ  ေရးယႏၲရားနဲ႔ ဗ်ဴဟာကိုလည္း အနည္းငယ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ နဝတနဲ႔ နအဖတို႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွတ္တမ္းကို ”တိုင္းက်ဳိးျပည္ျပဳ” အမည္နဲ႔ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းစာအုပ္အရ ျပည္ သူအတြင္းမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ အစဥ္ႏိုးၾကားထက္သန္ေစေရး လံႈ႕ေဆာ္ျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႔ အဲဒီ့အဖြဲ႔ေအာက္မွာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီ ယို၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ေတးဂီတလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ဝတၳဳ၊ ေဆာင္းပါး၊ ကာတြန္း၊ ႐ုပ္ျပလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ကဇာတ္၊ ျပဇာတ္၊ သဘင္၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုလုပ္ငန္းေကာ္ မတီစတဲ့ ေကာ္မတီ၊ အမ်ဳိးသားေရးေဆာင္ ပုဒ္မ်ား ေရးသားေရး ဦးစီးေကာ္မတီ၊ ျမန္မာ့ သမိုင္း ျဖစ္ရပ္အမွန္မ်ား ေရးသားျပဳစုေရး အဖြဲ႔စတာေတြ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းၿပီး လူထု ျမင္သမွ် ၾကားသမွ် ဖတ္သမွ် ေန႔စဥ္ဘဝထိ ေတြ႔လႈပ္ရွားသမွ် ေနရာတကာကေန ျပည္သူလူထုအတြင္းလံႈ႕ေဆာ္ေပးမႈကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့အမည္မ်ားအေခၚအေဝၚအေရးအသား မွန္ကန္မႈျပဳစုေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီးလည္း ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ဟန္ ျမန္မာ့အသံထြက္ အျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံအမည္ကစလို႔ တိုင္း(၇)တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္(၇)ျပည္နယ္ က ၿမိဳ႕ေတြရဲ႕အမည္ေတြ ကိုလည္း ျမန္မာအသံထြက္အတုိင္း ေျပာင္းလဲေရးသားခဲ့တာကို စစ္အစိုးရက သူတို႔မွတ္တမ္းစာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။ စစ္အာဏာရွင္ကို ျပည္သူလူထုက ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾက၊ မယံုၾကည္ ခဲ့ၾကတာအမွန္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးသားေရး ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရၾကားရင္ စိတ္ပါလာတတ္တဲ့  လူအမ်ားစုကို အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ဆို တဲ့ စစ္အစိုးရလိုသလိုဖန္တီးထားတဲ့ ဝါဒ ျဖန္႔ခ်ိမႈ လမ္းေၾကာင္းအသြယ္သြယ္ကေန ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မ်ဳိးဆက္အဆက္ဆက္ကို ဆက္တိုက္ ႐ိုက္သြင္းခဲ့တဲ့အခါ ေန႔စဥ္ၾကား ဖန္မ်ားနားရည္ဝ ယဥ္ပါးလာတတ္တာ သဘာဝပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူထုကို တံခါးပိတ္ဝါဒျဖန္႔ခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္အ ဆက္ဆက္မွာ တာဝန္လံုးလံုးရွိတာ ဒီေနရာမွာေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဖက္ဒရယ္ဟာ ခြဲထြက္ေရးမူျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ဆို ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲထြက္ကုန္ လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့သတင္းမွားကို စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က ဗမာျပည္သူလူထုၾကားျဖန္႔ခ်ိၿပီး ေျခာက္လွန္႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔ အခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္ကိုယ္တုိင္က ဖက္ဒရယ္ကိုမူအားျဖင့္ လက္ခံေျပာဆိုေဆြးေႏြးလာၿပီျဖစ္ၿပီး NLD အစိုးရက ဒီမုိကေရ စီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာက္မယ္လို႔ ကတိေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗမာျပည္သူအခ်ဳိ႕ကေတာ့ အရင္႐ိုက္ သြင္းခံခဲ့ရတဲ့ ဝါဒမိႈင္းဆက္ကပ္စြဲေနၿပီး ဖက္ဒရယ္ကို ေျပာင္ေလွာင္ ပ်က္ရယ္ျပဳမႈေတြ လုပ္ေနၾကတာ ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတာင္းတာဟာ အစြန္းေရာက္တာပဲလို႔ ဗမာႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက ေျပာတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ဗမာမဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ေဒသေတြမွာ လုပ္တာထက္ ဗမာအမ်ားစု ေနထုိင္ရာ ေဒသေတြမွာ ပိုလုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ က်န္လူမ်ဳိးစုေတြက ဖက္ဒ ရယ္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝေက်ာ္ ေဆြးေႏြးလာ ခဲ့ၾကၿပီးသားျဖစ္ေနၿပီး ဗမာေတြအၾကားမွာေတာ့ ဖက္ဒရယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးကုိ ေတာင္ စစ္အစိုးရက ခါးခါးသီးသီးတားျမစ္ ခဲ့ရာကေန အခုမွစကားလံုးအေနနဲ႔ မူအေနန႔ဲ စတင္လက္ခံေဆြးေႏြးခါစ ရွိလာတာ ေၾကာင့္ပါ။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗမာႏုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အာဏာကို လူတစ္စုကပဲ ႀကီးစိုး လႊမ္းမိုးထား တာမေကာင္းေၾကာင္းနဲ႔ တန္းတူညီမွ်ခြင့္အခြင့္ အေရးအေၾကာင္းကို ေျပာေဟာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ သူတို႔ ဟာ အဲဒီအာဏာႀကီးစိုးတဲ့ေနရာကိုရေအာင္ တန္းတူႀကိဳးစားခြင့္ရဖို႔ေျပာတာသာ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အာဏာႀကီးစိုးႏုိင္တဲ့ ေနရာကို ေရာက္တဲ့အခါ အဲဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့ စနစ္ႀကီးကို မျပင္ၾကပါဘူး။

ဗမာမႈျပဳျခင္းနဲ႔ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒအေၾကာင္းကို ဗမာေတြက မေျပာဘဲ ေရွာင္ေနတာဟာ အေျဖမဟုတ္ဘူးလို႔ ကြၽန္မ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုဝါဒမရွိဘူးလို႔ ျငင္း႐ံုနဲ႔လည္း ရွိေနတာႀကီးက ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ျပ႒ာန္းခြင့္၊ တရားမွ်တမႈ၊ စနစ္အရ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈေတြ အေၾကာင္းကို ဗမာေတြကပိုေတြးဆဆင္ ျခင္သင့္ပါတယ္။ ခြဲျခားမႈဟာ စနစ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳၾကရပါမယ္။ ကြၽန္မတို႔က ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ”ငါကေတာ့လူ မ်ဳိးေရးခြဲျခားသူမ ဟုတ္ပါဘူး၊ ငါက လူေကာင္းတစ္ေယာက္၊ ငါကဘယ္သူ႔ကိုမွမဖိႏွိပ္ဘူး၊ ငါက ဘယ္သူ႔ကိုမွလည္း ေလယာဥ္နဲ႔ဗံုးႀကဲမေန ဘူး၊ ပစ္မသတ္ေနဘူး”စသျဖင့္ ခံယူသည္ျဖစ္ေစ, မခံယူသည္ ျဖစ္ေစ instit-utionalized ျဖစ္ေနတဲ့ခြဲျခားမႈဟာ ကြၽန္မ တို႔ႏုိင္ငံမွာ ရွိေနပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ဖန္တီးခဲ့တာမဟုတ္ေပမယ့္ ကြၽန္မတို႔ဆႏၵမဟုတ္ေပမယ့္ ကြၽန္မတို႔ ကိုယ္တုိင္မသိဘဲ အဲဒီဝါဒကေန ကြၽန္မတို႔ အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားေနရတာရွိပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗမာအမ်ားစုႀကီးစိုးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ေၾကြးေၾကာ္တဲ့ အတုိက္အခံေတြဟာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူေန ရာေရာက္တဲ့အခါ ဒီဗမာႀကီးစိုးတဲ့ ဗမာမႈျပဳတဲ့ဝါဒကို မေခ်ခြၽတ္ၾကျပန္ပါဘူး။ ဗမာမဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအခ်ဳိ႕ကို token အေနနဲ႔ ပါဝင္မႈတစ္စံုတစ္ရာျပ႐ံု၊ ရာထူးအခ်ဳိ႕ ခန္႔ထား႐ံုေလာက္နဲ႔ေတာ့ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ေဖာ္ေဆာင္တာ လို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။

အေမရိကန္သမိုင္းကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူျဖဴႀကီးစိုးတဲ့ဝါဒကို ေခ်ဖ်က္တဲ့ေနရာမွာ သမၼတကေနဒီက ဦးေဆာင္မႈ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဦးေဆာင္အခန္းက႑ေပးတဲ့ သမၼတေအာက္မွာ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ဥပေဒေရးဆြဲၿပီး လူမ်ဳိးဆိုင္ရာ တန္းတူညီ မွ်ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။

ဒါကို ”အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကလုပ္တာပဲ။ ငါတို႔ သာမန္ျပည္သူေတြလုပ္တာမွ မဟုတ္တာ”ဆိုၿပီး မသိလုိက္ မသိဘာ သာေနရင္ မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္ရာက်မွာပါ။ ဗမာလူထု ကိုယ္တိုင္က ဒီ invisible privilege ရွိေနတာကို အရင္သိျမင္လက္ ခံႏုိင္ေအာင္ၾကည့္ရမွာပါ။ ကိုယ္မဲေပးတင္ေျမႇာက္တဲ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုလည္း တြန္းအားေပးသင့္ ပါတယ္။ ဗမာလႊမ္းမိုးထားတဲ့ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ လက္ေတြ႔က်က် တန္းတူညီမွ်မႈ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒသစ္ေတြျပ႒ာန္းေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေနတာကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရပါမယ္။ ပထမဆံုးအဆင့္အ ေနနဲ႔ ထင္သာျမင္သာလုပ္ျပႏုိင္တာကေတာ့ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႔ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၅)၊ အပိုဒ္ ၂၆၁ ပါ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္မႈကိုျပင္ဆင္ၿပီး ျပည္နယ္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ကိုယ္တိုင္ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခြင့္ေပးသင့္ပါတယ္။ အဲဒီလို တရားမွ်တမႈရွိဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္တာ၊ လိုအပ္တဲ့ဥပေဒသစ္ေတြ ျပ႒ာန္းတာေတြနဲ႔ပဲ ယံု ၾကည္မႈကိုတည္ ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု  အမွန္တကယ္စည္းလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔၊ လူမ်ဳိးစုေတြအၾကား ယံု ၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ဒီဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒကို ဗမာေတြ ကိုယ္တုိင္က ေခ်ခြၽတ္မွပဲ ကြၽတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

စိုင္းထီးဆိုင္သီခ်င္းလို ”အကိုတို႔ေရ ေပ်ာ္ေနတဲ့အိပ္မက္ကေန အျပင္ထြက္ခဲ့ ေလ”လို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။

ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းစာသားျဖစ္တဲ့ ”ခြင့္တူညီမွ် ဝါဒျဖဴစင္တဲ့” ျပည္ေထာင္စု အမွန္တကယ္ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။ (ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီ ၾကာခ်င္လည္း ၾကာမွာေပါ့။)

 

ၿငိမ္းၿငိမ္းျပည့္