ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ လက္တစ္ကမ္းမွအခြင့္အလမ္းမ်ား

 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွအပ မည္သည့္စစ္ေခါင္းေဆာင္မွ် ျပည္သူ၏ သည္းသည္း လႈပ္ ခ်စ္ခင္ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈကို မရခဲ့ၾကေသးပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟုဆိုလွ်င္ ထိုစကားႏွစ္လုံးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို သာ ရည္စူးေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အားလုံးကနားလည္ လက္ခံထားၾကပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၆၂တြင္ တိုင္းျပည္အာဏာကိုသိမ္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရသည္ လက္ဝဲဝါဒျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္သာမက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္း၌လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ျပည္သူကကမၸည္းတင္ျခင္းခံရသည့္ ဒုတိယ ေျမာက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေပမည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ တပ္မေတာ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အနားယူရမည့္ အသက္၅၅ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္လာၿပီး ၆၁ႏွစ္ထိ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ရာထူးကို ယူထားခဲ့ပါသည္။ သည္ေနာက္ ဦးေနဝင္းအျဖစ္ အရပ္ဝတ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရေနရာတြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္း စဥ္ပါတီအစိုးရကို အစားထိုးခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ဇူလိုင္လတြင္ အေရးေပၚပါတီ ညီလာခံေခၚယူလ်က္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ႐ုပ္ ပ်က္ဆင္းပ်က္ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရပါသည္။ သူတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကိုပါ သူႏုတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္အ တူ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဘဝ၊ ဦးေနဝင္းဘဝျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားကို ျပည္သူက မွတ္မွတ္ထင္ ထင္မရွိဘဲ၊ ”တပ္ဆိုတာပစ္ရင္ မိုးေပၚေထာင္မပစ္ဘူး၊ တည့္တည့္ပစ္တယ္” ဆိုေသာေဒါသတႀကီး ေျပာခဲ့သည့္ စကားမ်ား ကိုသာ လူထုကမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဦးေနဝင္းသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္ခုံေပၚမွ အနားယူခဲ့ၿပီဆုိေသာ္လည္း ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာ္က တစ္ေက်ာ့ျပန္ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီး တက္လာသည့္ နဝတအစိုးရကိုေနာက္ကြယ္ မွ ႀကိဳးကိုင္ေနသူဟု လူထုကယုံၾကည္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂ဝဝ၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၅ ရက္ေန႔တြင္ နအဖအစိုးရလက္ထက္၌ ဦး ေနဝင္းကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။ ဦးေနဝင္းမကြယ္လြန္မီကပင္ သမက္ႏွင့္ေျမးမ်ားအက်ဥ္း က်ခံေနရၿပီး သူကိုယ္တိုင္ကားေန အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘဝျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရပါသည္။ တစ္ခ်ိန္ကတပ္မေတာ္တြင္ လက္ညႇဳိးၫႊန္ ရာေရျဖစ္သူ၊ ရွိရွိသမွ်တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားက ဖိန္႔ဖိန္႔တုန္ေၾကာက္ခဲ့ရသူ ဦးေနဝင္းသည္ အာဏာလက္မဲ့ခ်ိန္တြင္ ဘာမွ်မတတ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ သြားမရွိ ေသာ က်ားအုိႀကီးဘဝျဖင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံဘဝဆိုသည္မွာ အလြန္သံေဝဂရဖြယ္ျပယုဂ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဦးေနဝင္း အတြက္လိုအပ္သည့္ ေဆးစစ္မႈ၊ ေဆးကုသမႈမ်ားအတြက္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာခြင့္ မရေတာ့ဆိုေသာ ေကာ လာဟလမ်ားက လည္း ျပည္သူၾကားတြင္ပ်ံ႕ႏွ႔ံခဲ့ပါသည္။

ဦးေနဝင္းအသုဘကို လိုက္ပါပို႔ေဆာင္သူ လူ ၂ဝခန္႔သာရွိၿပီး အသုဘပို႔ေဆာင္သူ စစ္ဗိုလ္ႀကီးႏွစ္ဦး ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရသည္ဟု ေကာလာဟလမ်ားထပ္ထြက္လာပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးေနဝင္းက ေသတမ္းစာသေဘာ စာ ေရးမွာၾကားခဲ့သျဖင့္ သူေသဆုံးသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းပို႔ေဆာင္ သၿဂိဳ ၤလ္ရသေယာင္ သတင္းမ်ားထြက္လာေသာ္လည္း မည္ သူမွ် မယုံၾကည္ၾကေပ။ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္သာ ဖဆပလအစိုးရကို သစၥာရွိရွိတာဝန္ထမ္းခဲ့မည္ဆိုပါက ဦးေနဝင္းကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္စ်ာပနအျဖစ္ စစ္အခမ္းအနားျဖင့္ သၿဂႋဳလ္ ေပးရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္မည္သူမျပဳမိမိမႈ ဦးေနဝင္း တစ္သက္လုံးျပဳခဲ့ေသာ အမွားတခ်ဳိ႕က (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အခန္း က႑ကို ေမွးမွိန္ေစရန္ စတင္အားထုတ္ခဲ့ျခင္း)၊ သူ႕အေပၚယုံၾကည္အားထားခဲ့ေသာ ဦးေနဝင္းအေခၚ ကိုႀကီးႏု (ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ဦးႏု) ကို ေနာက္ေက်ာဓားျဖင့္ထိုး၍ တိုင္းျပည္အာဏာသိမ္းခဲ့ျခင္း၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာ အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ ခဲ့သည့္ ဦးသန္႔ကိုမလုိ မုန္းတီးအၿငိႇဳးထားျခင္း၊ ဦးသန္႔ကို ကမၻာ့ကိုလသမဂၢက တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူး ဆက္ခန္႔လိုေသာ္လည္း မိခင္ႏိုင္ငံ ျမန္မာျပည္ကမေထာက္ခံခဲ့ျခင္း၊ ဦးသန္႔ ကြယ္ လြန္ၿပီး ႐ုပ္အေလာင္းကို ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္သယ္လာစဥ္ ဦးသန္႔အေရးအခင္း ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ဝဋ္ လည္သည္ဟု ဦးေနဝင္းကို မႏွစ္သက္သူမ်ားကမွတ္ခ်က္ခ်ၾကပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ရင္ထဲအသည္း ထဲ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကို ၾကည္ညိဳေလးစားမႈျဖင့္ သိမ္းဆည္းမထားၾကဘဲ အမုန္းတရားမ်ားမေက်နပ္မႈမ်ားျဖင့္ တိုင္း ျပည္ကို ဆင္းရဲတြင္းထဲ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့သူအျဖစ္သာ ကမၸည္း တင္ထားၾကပါသည္။

မဆလအစိုးရ ျပဳတ္က်ၿပီးေနာက္ တက္လာသည့္ နဝတအစိုးရဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္သည္  ကမၻာ ကိုေရာ ျမန္မာကိုပါသူေပးခဲ့သည့္ ”၁၉၉ဝ ျပည့္ ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရေသာပါတီ ကိုအာဏာလႊဲၿပီး တပ္မေတာ္က စစ္တန္း လ်ားသို႔ျပန္ပါမည္”ဆိုေသာ ကတိတည္ႏုိင္ခဲ့ပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္၏ အမည္သည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို အဆုံးသတ္ေပးခဲ့ေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ကမၻာႏွင့္ ျမန္မာက ကမၸည္းတင္ခဲ့မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းေၾကာင္း တို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၈၄ရာခိုင္ ႏႈန္း မဲအႏုိင္ရသည့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကို အာဏာမလႊဲခဲ့ပါ။ တပ္မေတာ္ကို စစ္တန္းလ်ားဆီ ျပန္မပို႔ခဲ့ႏိုင္ပါေပ။ ထိုေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္၏ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းလာကာ တာဝန္မွ အနားယူခဲ့ရပါသည္။ အနားယူၿပီးမၾကာမီ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။ လူထုကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာ ေမာင္ကို ခ်စ္ျခင္းလည္းမရွိ၊ မုန္းျခင္းလည္းမရွိ။ အေရးထားေလာက္သည့္ တာဝန္မ်ားကို ႏုိင္ငံႏွင့္ လူ မ်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားသူ အျဖစ္လည္း ကမၸည္းတင္ ထားျခင္းမရွိေပ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ေနရာကို လူစားဝင္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကား အႀကံႀကီးသူတစ္ ေယာက္ျဖစ္ပါ သည္။ ၁၉၉၅ဝန္းက်င္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လူမႈေရးအသင္းကို ကိုယ္တိုင္ဦးစီးတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၄ႏွစ္ ၾကာအခ်ိန္ယူ၍ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ စိတ္တိုင္းက်ေရးဆြဲခဲ့သည္။ သည့္ေနာက္ သူကုိယ္တိုင္တည္ ေထာင္ခဲ့ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး  လူမႈေရးအသင္း ကိုပါတီအျဖစ္ တစ္မုဟုတ္ခ်င္းေျပာင္းလဲေပးၿပီး ၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပကာ ႀကိဳတင္မဲတန္ခိုးျဖင့္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီကို မဲႏုိင္ေစခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွသည္ ျပည္သူ တင္ ေျမႇာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတက္လာၿပီဟု ကမၻာကို ႏုိင္ငံေရးကစားျပလိုက္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ကို ေဘာင္းဘီ ခြၽတ္ေစၿပီး ေတာင္ရွည္ပုဆိုးဝတ္ ေခါင္းေပါင္းစြပ္ေစ၍ သမၼတေနရာေပးကာ သူကိုယ္တိုင္ကား ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံကန္႔လန္႕ ကာေနာက္ကြယ္သို႔ ဝင္သြားခဲ့ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူက ဦးသန္းေရႊသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို ႀကိဳးကိုင္ထားသည္ ဟုယုံ ၾကည္ၾကေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အသိုင္းအဝုိင္းကမူ ဦးသန္းေရႊသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရ ကို ႀကိဳးကိုင္ျခင္းအလွ်င္းမရွိဘဲ ေနအိမ္တြင္စာဖတ္ ေနသည္ဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ လူထုၾကားတြင္ စာဖတ္ေနသူႀကီးဆိုေသာ အသံကိုၾကား သည္ႏွင့္ ထိုစကားလုံးမ်ားသည္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊကို ရည္ၫႊန္းေၾကာင္း လူထုက သိ ေနေပသည္။ ဦးသန္းေရႊသည္ လူထုေရွ႕သို႔ ထြက္လာျခင္းမရွိသည့္နည္းတူ ျပည္သူကလည္း ဦးသန္းေရႊကို တ,သမႈ အ လွ်င္းမရွိၾကပါ။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူက အန္အယ္လ္ဒီပါတီကို ပုံေအာမဲေပးကာ သမၼတရာထူးကို စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း မ်ား ဆက္မခံႏိုင္ေစရန္ တားဆီးေပးခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တပ္မေတာ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ပါတီအစိုးရမ်ား ျဖင့္သာလက္တြဲခဲ့ရရာမွ တပ္မေတာ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳပါတီမဟုတ္႐ုံသာမက တပ္မေတာ္ အစိုးရ မ်ားက အစဥ္တစိုက္ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ေသာ အတိုက္အခံပါတီဘဝမွ အစိုးရဖြဲ႕လာသည့္ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံရသည့္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္လာပါသည္။ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရက ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာမူဝါဒကို လက္ကိုင္ထား၍ တပ္မေတာ္ကို လည္း ေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးတြင္ ေျခကုပ္ခ်က်န္ရစ္ေသာ မိုးက်ေရႊကိုယ္ အရာရွိမ်ားကိုလည္း အေျခမပ်က္ ဆက္ဆံခဲ့ပါသည္။

 

အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ထာဝရရရွိရန္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထာဝရရရွိေရး အားထုတ္ေနေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားစု က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္မလြယ္ဟု ႀကိဳတင္ေဝ ဖန္ခဲ့ၾကပါသည္။ သူတို႔အျမင္တြင္ တပ္မေတာ္သည္လည္းေကာင္း၊ တခ်ဳိ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္လည္းေကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုခ်င္ၾကဟုအျမင္ေစာင္းခဲ့ၾကပါသည္။ တတိယအႀကိမ္ (၂၁) ရာစုပင္လုံညီလာ ခံအၿပီးတြင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေနာက္ဆုတ္သြားၿပီဟုဆိုသူမ်ားပင္ရွိလာပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ အားတက္သေရာပါဝင္ခဲ့သည့္ KNU အဖြဲ႕ ကိုယ္တိုင္က မူဝါဒေျပာင္းသြားေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းရခိုင္ျပည္နယ္ ဘဂၤါလီအေရးေၾကာင့္ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရ တစ္ရပ္တည္း အက်ဥ္းအက်ပ္ မ်ဳိးစုံကိုရင္ဆိုင္ရျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ကမၻာကစြပ္စြဲမႈမ်ားစြာကိုရင္ဆိုင္ရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာပါ သည္။ ယခင္ကပင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္ကလူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသူမ်ားအား မတရားျပဳက်င့္မႈမ်ားရွိသည္ဟု တိုင္ေတာခဲ့ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိခဲ့ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ထိုတိုင္ေတာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍တပ္မေတာ္ကို ကမၻာကဖိအားေပးမႈ၊အေရး ယူရန္အားထုတ္မႈမရွိခဲ့ေပ။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီအေရးတြင္မူ တပ္မေတာ္သည္ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ စသည္တို႔ျဖင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ တျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စြပ္စြဲခဲ့ပါသည္။ အစိုးရသည္ တပ္မ ေတာ္၏လုပ္ရပ္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ဆုအ ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္း၌ ရခိုင္တြင္ AAေခၚ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားလာပါသည္။ ထိုသို႔ AAႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဒီဇင္ ဘာ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ အခ်က္ ၁၁ခ်က္ပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေပးမည့္သတင္းကို တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားၿပီဟု မွတ္ခ်က္ခ်ခံ ေနရသည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တပ္မေတာ္ဘက္က ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီဝင္မ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ဘုရင့္ေနာင္ဧည့္ရိပ္သာသုိ႔ ေခၚယူကာ အသိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆက္ လက္ေဆြးေႏြးရန္ အဖြဲ႕မ်ားရွိေနသည့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အေရွ႕ ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာ နခ်ဳပ္ႏွင့္ ႀတိဂံတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္  ၅ခု တြင္ လာမည့္ဧၿပီလ ၃ဝရက္ေန႔ထိ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

တပ္မေတာ္၏ ေၾကညာခ်က္ကိုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ဧရာဝတီအြန္လိုင္းသတင္းတြင္ လဝီဝမ္ဆိုသူအႀကီးတန္း သတင္းေထာက္က ”ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တ႐ုတ္အခန္း က႑” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆာင္းပါးတြင္ ”ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ဖိအားအမ်ားအျပား ေပးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ ပိုင္းမူဆယ္မွ မႏၲေလးထိ ရထားလမ္းတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ထိုသို႔ ေသာစီမံ ကိန္းမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေပၚ ဖိအားအျဖစ္ အသုံးျပဳပုံေပၚသည္”ဟု ေရးသားထားပါသည္။

သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီဝင္မ်ားကိုမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ”တပ္မေတာ္ကေန ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်ခဲ့တာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဦးစီးၿပီးေတာ့ ဒီဟာဆုံး ျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တာပါ” ဟုအခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကိုဖတ္မျပမီ ေျပာခဲ့ေပ သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ကမၻာေပၚတြင္ အရွည္ၾကာဆုံး ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္ကို တိုင္းျပည္အက်ဳိး၊ လူ မ်ဳိးအက်ဳိးကိုမ်က္ႏွာမူလ်က္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ဆုံးခန္းတိုင္သည္ထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုယုံၾကည္ပါသည္။

ဖဆပလအစိုးရမွသည္ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရထိတိုင္ ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကပါ။  အဓိကအခန္းက႑၌ ရွိေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ သေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေသကိုင္မထားဘဲ ညိႇႏႈိင္းအရယူေပးမည္ဆိုပါက တပ္မေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ျပည္သူကမၸည္းတင္ျခင္းကိုခံရသည့္ ဒုတိယ ေျမာက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာေပမည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို ျပန္ေစ့ငုေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊ ဗိုလ္စန္းယု၊ ဗိုလ္ စိန္လြင္တို႔မွစ၍ ဗိုလ္ေစာေမာင္၊ ဗိုလ္ သန္းေရႊတို႔အဆုံး သူတို႔သည္ တိုင္းျပည္တာဝန္ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကေစကာမူ လူ ထု၏ခ်စ္ခင္မႈ၊ ေလးစားၾကည္ညိဳမႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈ ကိုမည္သူမွ်မရရွိခဲ့ၾကပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကား ကံထူး သူျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးေပၚထားရွိသည့္ သူ၏စစ္မွန္ေသာေစတနာကို ျပသမည္ဆုိပါက ျပသႏိုင္ရန္ အခြင့္ အေရးရရွိထားသူျဖစ္ပါသည္။ သူမၾကာခဏေျပာခဲ့သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအလို ခ်င္ဆုံးအဖြဲ႕ျဖစ္ပါ သည္ ဆိုေသာစကားႏွင့္အညီ ထာဝရျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခြင့္ကား သူ႔လက္တစ္ကမ္းတြင္ ေရာက္ ရွိေနပါၿပီ။ ျပည္သူခ်စ္၍ ကမၸည္းတင္ခံရမည့္စစ္ေခါင္းေဆာင္၊ ႏွစ္ ၇ဝ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲႏုိင္ေရး ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ဆိုေသာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္မည့္ ဘြဲ႕ထူး ဂုဏ္ထူးကို အရယူမည့္သူလား၊ လက္လႊတ္ ဆုံး႐ႈံးခံမည့္သူလား ဆိုသည့္အေျဖကို မေဝးေတာ့ေသာအနာဂတ္တြင္ ျမန္မာ ျပည္သူတို႔ ေတြ႕ျမင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ခင္ႏွင္းဦး