ဘာေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ

ဆိုင္၀မ္ဖွ
(၁) ဒီမိုကေရစီ ရွာပံုေတာ္
ကမ႓ာ့ျပည္သူေတြက ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရကို သည္းေျခႀကိဳက္ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ၊ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလို႔ သတ္မွတ္ေခၚေဝၚလိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဒါဟာေကာင္းတဲ့ႏိုင္ငံ၊ေကာင္းတဲ့ အစိုးရလို႔ အထင္ေရာက္ေစတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အာဏာရွင္အစိုးရေတြက သူတို႔အစိုးရေတြကို အကာအကြယ္ျပဳဖို႔ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ေဝါဟာရကို လိုသလို အဓိပၸာယ္ေကာက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူေတြကို ယံုထင္ေၾကာင္ထင္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနၾကတာ။’လို႔ ေဂ်ာ့ခ်္အို ဝဲလ္က ဒုတိယ ကမ႓ာစစ္ၿပီးကာလက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ခဲ့တယ္။
ဒုတိယကမ႓ာစစ္မျဖစ္ခင္ ႏွစ္အနည္းငယ္နဲ႔ ဒုတိယကမ႓ာစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ကာလမွာကို ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားက ေခါင္း ေဆာင္ေတြက သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြကို နာမဝိေသသနအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္အျဖစ္ ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့ၾကတာပါ။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္က်င့္သံုးကုန္တဲ့ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံေတြ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုရင္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ၊ အီဂ်စ္ဆို ရင္လည္း နာဆာလက္ထက္၊ စပိန္အာဏာရွင္ ဖရန္ကိုဆိုရင္ သန္႔ရွင္းဒီမိုကေရစီ၊ ဒိုမီနီကန္မွာ ထ႐ူဂ်ီယိုလက္ထက္မွာ ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီသစ္စသျဖင့္ပဲ အာဏာရွင္အမ်ဳိးမ်ဳိးက သူတို႔ရဲ႕ စနစ္ေတြကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အမည္နာမဝိေသသန ေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအမည္တပ္ခဲ့ၾကတယ္။
ေျမာက္ကိုရီးယားလိုႏိုင္ငံေတာင္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီဆိုၿပီး ႏိုင္ငံနာမည္ကို Democratic people republic of Korea ဆိုခဲ့သလို ကြန္ျမဴနစ္ေတြအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ လာအိုဆိုရင္လည္း ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတ ႏိုင္ငံဆိုတဲ့အသံုးအႏႈန္းကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြရိွေပမဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားနဲ႔ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္ အားေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမဟုတ္တာကိုလည္း ျမင္ၾကရမွာပါ။ အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားနဲ႔ တက္လာၿပီး အသည္းခြဲတဲ့ သူေတြထဲမွာ ဟစ္တလာလိုပုဂၢိဳလ္လည္းပါဝင္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီ နာမဝိေသသနေတြကို ေလ့လာသုေတသန ျပဳခဲ့ၾကသူေတြကေတာ့ ေဒးဗစ္ကိုလီယာနဲ႔ စတီဇင္လက္ဗင္စကီး တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ယူၿပီး သုေတသနျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ၁၉၉၆ ခုနစ္မွာ သူတို႔ရဲ႕ သုေတသနျပဳမႈေတြကို ရပ္တန္႔လိုက္ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသူတို႔ သုေတသနျပဳမႈေတြ အတြင္း ဒီမိုကေရစီ နာမဝိေသသနေပါင္း ၅၅ဝ ေက်ာ္ေတြ႔ရိွလာရတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီအဓိပၸာယ္ကို အမ်ားညီ သတ္မွတ္မႈ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြထဲမွာ အေစာဆံုးႀကိဳးပမ္းသူက ဆရာႀကီးရႊမ္းပီတာျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၂ ခုနစ္က စတင္ၾကိဳးပမ္းခဲ့တာပါ။ ဆရာႀကီး ရႊမ္းပီတာေခတ္ကစလို႔ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဒီမိုကေရစီအဓိပၸာယ္ကို ဘယ္ သူမွအမ်ားညီ မသတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ၂ဝဝ၂ ခုနစ္မွာေတာ့ ေလာ့ရင့္ ဝိႈက္ဟတ္က အခုလိုသတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ‘လက္ေတြ႔က် ၿပီး အလံုးစံုလႊမ္းၿခံဳအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ရွင္းလင္းတိက်၊ အႏွစ္သာရျပည့္စံုေအာင္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔က အလြန္ခက္ ပါတယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားေနတဲ့ဒီမိုကေရစီ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကို ျပန္ၿပီးေပါင္းစုဖို႔ အခ်ိန္ယူၾကရဦးမယ္။’လို႔ဆိုပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပဳတ္က်သြားတဲ့စစ္ေအးေခတ္အၿပီး ဒီမိုကေရစီ တတိယလိႈင္းကာလမွာ ေတာ့ ျပည္သူ႔၊ ထိန္းေက်ာင္း၊ ဘူဇြာ၊တရားဝင္ဆိုတဲ့ဒီမိုကေရစီနာမ္ပုဒ္ကို အထူးျပဳထားတဲ့ႏိုင္ငံေတြက အဲဒီအမည္နာမေတြ ကို တိတ္တဆိတ္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့တဲ႔အတြက္ အားတက္ဖြယ္ရာ အေျခအေနျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

(ခ) ႏႈန္း၊ စံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ မူတည္ေပမဲ့ သႏၲာန္အစဥ္ေတာ့ရိွတယ္
အာရင္းလီယာဖတ္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီဟာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းေဒသအေပၚ တည္မီွဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ အတြက္ အဓိပၸာယ္ညိႇယူဖို႔ ခက္တယ္လို႔ဆိုတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ေတာ့ အနိမ့္ဆံုးရိွရမယ့္ အဂၤါစဥ္ေတြကေတာ့ ပညာရွင္ေတြအၾကား သေဘာတူခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
အားလံုးနီးပါးပါဝင္တဲ့ အမ်ားျပည္သူ ႏိုင္ငံသားေတြက သူတင္ကိုယ္တင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ ေရြး ေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကတစ္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခံတို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကို ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ယူတဲ့ အုပ္စိုးသူေတြကို သူတို႔ခ်မွတ္တဲ့ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို တာဝန္ခံယူေစတဲ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို System of Governance လို႔ ရွမစ္ထာနဲ႔ တယ္ရီလင္းကားလ္တို႔က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါတယ္။ သူတို႔ဖြင့္ဆို မႈဟာ ရႊမ္းပီတာနဲ႔ ေရာဘတ္ဒါလ္းတို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚ အေျချပဳခဲ့တာပါ။
ေရြးေကာက္ခံအစိုးရအေနနဲ႔ တာဝန္ခံရမယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးပါေပမဲ့ အဓိပၸာယ္က အနည္းငယ္ ေဝဝါးေနေသးတဲ့ အတြက္ အဲဒီဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ေပတံအသီးသီးနဲ႔ တိုင္းတာခဲ့ၾကတဲ့ ပညာရွင္ေတြလည္းရိွခဲ့တာပါ။ အဒမ္ဇေဝါစကီးကေတာ့ လြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကတစ္ဆင့္ျဖစ္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမေရရာမႈကို ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေကာက္အယူ အႏွစ္သာရအျဖစ္ ဖြင့္ဆိုပါတယ္။ သေဘာက ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ဘယ္သူအႏိုင္ရမယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းမရႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေနအထားနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးေနာက္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲအေျဖကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရိွမွသာ လြတ္လပ္ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲလို႔ဆိုပါတယ္။ အဲဒီအေနအထားက ဒီမိုကေရစီသႏၲာန္ အယူအဆရဲ႕ အစလို႔ဆိုပါတယ္။ ကိုလီယာနဲ႔ လက္ဗင္စကီးတို႔ဟာ အဲဒီသႏၲာစဥ္ကို အဆင့္ေျခာက္ဆင့္ခြဲခဲ့ပါတယ္။ (က) ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တဲ့အဆင့္ (ခ) အနိမ့္ဆံုးဒီမို ကေရစီ (ဂ) အဂၤါစံုဒီမိုကေရစီ (ဃ)ျပည့္စံုဒီမိုကေရစီ (င) ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးဒီမိုကေရစီ၊ (စ)အျမင့္ဆံုးဒီမိုကေရစီဆိုၿပီး ေတာ့ပါ။
အနိမ့္ဆံုးဒီမိုကေရစီမွာ သတ္မွတ္ကာလတိုင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပံုမွန္က်င္းပ ေပးျခင္း၊ အလြန္အကြၽံေရြးေကာက္ပြဲ မဲမသ မာမႈမ်ား ကင္းရွင္းမႈ၊ ႏိုင္ငံသား အရြယ္ ေရာက္သူအားလံုး မဲေပးခြင့္ရိွမႈေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ လာရီဒိုင္းမြန္းကေတာ့ ဒီလို ဒီမိုကေရစီမ်ဳိးကို ေရြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီလို႔သာေခၚပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ခြဲျခားရမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာ ရွင္စနစ္ေတြမွာေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အာဏာရွင္စနစ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အုပ္စုိးမႈရိွေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳတဲ႔အျပင္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲေတြကိုလည္း သတ္မွတ္အခ်ိန္အတိုင္း က်င္းပေပးေလ့ရိွတာပါ။ ဒါေပမဲ့ လည္း အာဏာရွင္အုပ္စုကသာ အၿမဲအႏိုင္ရေလ့ရိွခဲ့ပါတယ္။ ကေမ႓ာဒီးယား၊ ေဘာ့စနီးယား ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း၊ ဇင္ဘာေဘြ တို႔ပါပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ထိုင္ဝမ္ရဲ႕ ကူမင္တန္ပါတီကိုလည္း ဒီမိုကေရစီအာဏာရွင္၊ အာဏာပိုင္စနစ္နဲ႔ အၾကြင္းမဲ႔အာဏာ တို႔ရဲ႕ အစုအေဝးအျဖစ္ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။
အဂၤါစံုဒီမိုကေရစီကေတာ့ အရပ္သားေတြရဲ႕ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ေတြျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ စု႐ံုးဆႏၵျပခြင့္၊ အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္၊ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တန္းတူဆက္ခံထိုက္ခြင့္စတဲ့ အခ်က္ေတြ ျပည့္စံုရမယ္လို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလို အစိုးရနဲ႔အဆင္ေျပတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ က်င္းပခြင့္ရၿပီး၊ တျခား တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းကေတာ႔ သူတို႔ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ က်င္းပခြင့္မရ၊ ေသနတ္လိုင္စင္နဲ႔ ကိုင္ခြင့္လူတိုင္းေပးမလား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႔ေတြခ်င္း အတူတူေတာင္ ခြဲျခားဆက္ဆံတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြထြက္ေနတာ၊ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္မွာ ဗုဒၶဘာသာ တရားပြဲေတြက်င္းပခြင့္ ေပးေနတုန္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြ ဝတ္ျပဳခြင့္ေနရာကန္႔သတ္မႈစတာေတြက ႏႈိင္းယွဥ္စဥ္းစားရမယ့္အေျခအေနေတြပါ)
စတုတၳေနရာက ျပည့္စံုဒီမိုကေရစီကေတာ့ ျပည္သူေတြက အပ္ႏွင္းထားတဲ့စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အာဏာနဲ႔ ျပည့္စံုရမယ္ လို႔ဆိုထားၿပီး ေရြးေကာက္ခံအစိုးရဟာ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔၊ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္း၊ (ဒါမွမဟုတ္) ႏိုင္ငံပိုင္နက္နယ္ေျမျပင္ပက အင္အားစုတစ္ရပ္ရပ္ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈက ေနကင္းလြတ္ၿပီး လြတ္လပ္ ထိေရာက္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ အစိုးရမ်ဳိးျဖစ္မွသာ ဒီအဆင့္ကိုေရာက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ပၪၥမအဆင့္ျဖစ္တဲ့ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ဒီမိုကေရစီကေတာ့ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြမွာက်င့္ သံုးတဲ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အဂၤါရပ္ေတြအျပင္ လူမႈစီးပြားသာတူညီမွ်မႈေတြလည္း ရိွရမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ျပည္သူအေနနဲ႔ အစိုးရမူဝါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြကို နားလည္သိရိွခြင့္ရိွတဲ့အျပင္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ အလုပ္လုပ္ခြင့္မရတာ၊ အလုပ္မရတာ ဒါမွမဟုတ္ နာမက်န္းျဖစ္ရင္ အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္၊ အခမဲ့ပညာသင္ခြင့္၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ကုသခြင့္၊ အိမ္ရာရပိုင္ခြင့္စတာ ေတြလည္း ပါဝင္သလို ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကလည္း တံခါးဖြင့္ လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရးျဖစ္ရမွာပါ။ ဆ႒မေနရာမွာေတာ့ အျမင့္ဆံုး ဒီမိုကေရစီရိွေနၿပီး လြတ္လပ္ျခင္း၊ မွ်တျခင္း၊ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံျခင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ေရြး ေကာက္ပြဲကာလမွာတင္မကဘဲ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ္အားလံုး အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ တဲ့ က႑အားလံုး အရပ္ရပ္ၿပိဳင္ဆိုင္ ကိုယ္စားျပဳမႈေတြမွာပါ အသံုးျပဳတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

(ဂ) မေဂ်ာ္ရီေတးရီးယန္းက ဒီမိုကေရ စီမဟုတ္အဆိုနဲ႔ ဖဆပလမွ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ပဲ့တင္သံ
ဒီမိုကေရစီဟာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းေပၚ တည္မွီတဲ့အတြက္ အဓိပၸာယ္ညိႇယူဖို႔ ခက္တယ္ဆိုၿပီးေျပာခဲ့တဲ့ အာရင္းလီယာဖတ္ကေတာ့ လူမ်ဳိးစုေတြအတူေနခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ အမ်ားဆႏၵအရ မေဂ်ာ္ရတီအစိုးရဟာ အာဏာရွင္ အစိုးရသေဘာေဆာင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီလိုႏိုင္ငံေတြမွာ လုိအပ္တဲ့အစိုးရေတြဟာ အမ်ားစုနဲ႔ အနည္းစုကိုေပါင္း စပ္ၿပီး အတိုက္ခံမႈကို အဓိကမထားတဲ့ အမ်ားသေဘာတူမႈကို ရရိွေစဖို႔ညိႇႏိႈင္းတဲ့ ကြန္ဆန္းဆပ္စ္ပံုစံ အစိုးရမ်ဳိးပဲလိုအပ္ တယ္လို႔ သူကဆိုပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာစကား မ်ဳိး႐ိုးဇာစ္ျမစ္ကြာျခားတဲဲ႔ တိုင္းျပည္ေတြမွာ အဲဒီကြာျခားခ်က္ကို လိုက္ၿပီး လူစုေတြ သီးျခားတည္ရိွေနတဲ့အတြက္ အမ်ားျပည္သူဆႏၵအရ ဖြဲ႔စည္းတဲ့ မေဂ်ာ္ရတီ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ဳိး ေရရွည္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သူကဆိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ျပည္သူေတြ မဲဆႏၵအေပၚ အေျခခံတဲ့အစိုးရဖြဲ႔စည္းမႈမွာ တင္းမာမႈေတြ မရိွေစဖို႔အတြက္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးညံ့စြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေဝရယူႏိုင္ဖို႔ကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ တင္းမာမႈေတြရိွၿပီးမွ အာဏာလႊဲေျပာင္းယူတဲ့မေဂ်ာ္ရတီမဲနဲ႔ အႏိုင္ရတဲ့အစိုးရေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရမဟုတ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ အႏၲရာယ္ပင္ ျပဳတတ္တယ္လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။ သူက သာဓကအေနနဲ႔ ေျမာက္အုိင္ယာလန္ကို ဥပမာေပးပါတယ္။ အဲဒီမွာ ပ႐ိုတက္စတင့္ ခရစ္ယာန္ေတြက အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ေတြက အနည္းစုျဖစ္တဲ့ အတြက္ အမ်ားစုဆႏၵအရ ဖြဲ႔စည္းတဲ့အစိုးရဟာ ပ႐ိုတက္စတင့္ေတြပဲ အၿမဲျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ ၁၉၂၁ ကေန ၁၉၇၂ အထိ ပရိုတက္စတင့္ေတြပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာပါ။ကက္သလစ္ဂိုဏ္းဝင္ေတြက ႏိုင္ငံေရးမညီမွ်မႈေတြေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈေတြကတစ္ဆင့္ ေနာက္ဆံုးမွာ ျပည္တြင္းစစ္အဆင့္ကို ေရာက္သြားခဲ့တယ္လို႔ သူကေထာက္ျပပါတယ္။ ဘယ္ဂ်ီယံမွာေတာ့ အဲလိုျပႆနာ ေတြကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံ ဥပေဒမွာ သီးျခားဘာသာစကားေျပာသူေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ေတြမွာ ပါဝင္ရမယ္ ဆိုၿပီး တရားဝင္သတ္မွတ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇ဝ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မွာဆိုရင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွအပ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ျပင္ သစ္ဘာသာစကားေျပာတဲ့ ဝန္ႀကီးေတြကို ဒတ္ခ်္ဘာသာစကားေျပာဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ အေရအတြက္ အတူတူထည့္သြင္းရမယ္ လို႔ကိုျပင္ဆင္လိုက္တာပါ။ ဒတ္ခ်္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္နဲ႔ ဘာသာစကားေတြ ေပါင္းစပ္သံုးတဲ့နယ္ေျမဆိုၿပီး နယ္ေျမ ေလးခုရိွေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
တိုက္ဆိုင္စြာပင္ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္မွာ လြတ္လပ္ေရးရစ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္စခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ သမိုင္းမွာသာ ပါလီမန္ေခတ္ကို ဒီမိုကေရစီအျဖစ္ ေခၚျငားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာက ႏိုင္ငံေရးလူမႈသိပၸံအင္စတီက်ဳဆိုင္ရာ ေလ့ လာသူေတြအၾကားမွာေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရစ ပါလီမန္ေခတ္ကို ဒီမိုကေရစီအျဖစ္ပင္ သိပ္ၿပီးဟုတ္ဟုတ္ညားညား ေျပာဆိုတာ မေတြ႔ရပါဘူး။ အဲဒီေခတ္ကာလက နာမည္ႀကီး ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ရစ္ခ်တ္ဗတ္ဝဲလ္ကေတာ့ ၁၉၅၆ ဒုတိယအႀကိမ္ေရြး ေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလအထိ အစိုးရအဖြဲ႔မွာေကာ ပါလီမန္မွာပါ ဖဆပလက တစ္ဖက္သတ္လႊမ္းမိုးထား ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဦးႏုအစိုးရက တရားဥပေဒျပဳေရးမွာေကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာပါ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားရခဲ့ တယ္။ အဓိက အားနည္းခ်က္ကေတာ့ အစိုးရကိုထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္တဲ့ အားေကာင္းတဲ့အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမရိွ တာဘဲလို႔ ဆိုပါတယ္။ သူကပဲ အဲဒီစနစ္ကို ပါတီစံုအာဏာရွင္စနစ္လို႔ နာမည္ေပးပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္အၾကာ ၂ဝ၁၆ ခုနစ္ကပဲ နာမည္ႀကီး ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေသာမတ္စ္ဖ႐ိုင္းမန္းက ပါတီစံုအာဏာရွင္စနစ္ဆိုၿပီး သံုးႏႈန္းလာျပန္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရလည္း လူမ်ဳိးစုေဒသေတြအတြက္ သီးသန္႔ေဒသေရြးေကာက္ပြဲ မရိွတဲ့အျပင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိးစုနယ္ ေျမအမ်ားစုမွာလည္း မူလဌာေနတိုင္းရင္းသားမဟုတ္တဲ့ အျခားလူေတြ အေျမာက္အျမား ေနထိုင္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္မွာဆိုရင္ ရွမ္းၿပီးရင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးက ဗမာေတြျဖစ္ကုန္ၿပီျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြဟာ တစ္ျပည္နယ္လံုး လူဦးေရရဲ႕ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွေတာ့သာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြ အရတိုင္းရင္းသားပါတီေတြ အႏိုင္ရတဲ့ႏႈန္းဟာ ၁၉၅၂ ကာလက အေျခအေနနဲ႔ မနီးယိုးစြဲ အေျခအေနျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ( မွတ္ခ်က္၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တပ္မေတာ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက လြဲၿပီး)။ ကရင္၊ မြန္၊ ကရင္နီ လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အေစာပိုင္းကာလကတည္းကေပၚခဲ့တယ္ဆိုေပမဲ့ ျပည္တြင္းစစ္အေစာပိုင္းမွာ အစိုးရဘက္က တိုက္ေပးခဲ့တဲ့ ကခ်င္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြဟာလည္း ဦးႏုလက္ထက္မွာတင္ လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈ စတင္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ မေမ့အပ္တဲ့အရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဦးထြန္းျမင့္ေတာင္ႀကီးရဲ႕ အဲဒီေခတ္ကာလက ရွမ္းျပည္ ဘယ္လဲဆိုတဲ့ေဆာင္းပါးမွာ ‘ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ အရိပ္အေယာင္က ဆက္ရိွေနၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္မွာလည္း ကခ်င္အမ်ဳိးသား အင္အားစု ႏွစ္စုအၾကား သပ္လွ်ဳိၿပီး ပါလီမန္ႏိုင္ငံေရး က်ားကစားေနသလို ရွမ္းျပည္မွာလည္း ဝင္ေရာက္ကစားေနျပန္ တယ္။’လို႔ ေရးထားၿပီး ရွမ္းဗမာယံုၾကည္မႈ စတင္ယိုယြင္းလာတဲ့ရွမ္းျပည္စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမွာ ဗမာနယ္ခ်ဲ႕၊ ဗမာ စစ္ သားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းေတြကိုအခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ စသံုးေနၾကၿပီ၊ ဖဆပလ ဆိုရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက အဲဒီ အေၾကာင္းတရားကို ေရွ႕အေရးေတြးျမင္ကာ အခ်ိန္မီမေျပာင္းလဲပါက မေဝးလွေသာ အနာဂတ္မွာ ရွမ္း-ဗမာ ဆက္ဆံေရးကို ႀကီးမားစြာ အႏၲရာယ္ျပဳလာမွာမလြဲပါလို႔ ၁၉၅၄ ခုနစ္က သူ႔ရဲ႕ေဆာင္းပါးမွာ ေရးသားထားပါတယ္။
အခု အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရတက္တက္ခ်င္းမွာ သတိထားၿပီး ျငင္းခံုသံညံခဲ့တဲဲ႔ကိစၥကေတာ့ ဦးခြန္ထြန္းဦးရဲ႕ အင္အယ္လ္ဒီဟာ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ အားမကိုးရေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။

(ဂ) ဘာေၾကာင့္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီလဲ
အစိုးရသစ္လက္ထက္ မြန္ျပည္နယ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္တံတားကိစၥဟာ လူနည္းစုေတြအတြက္ စိုးရိမ္စရာကိစၥျဖစ္သလို ဘုရားသံုးဆူက ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးမွာစိုက္ထူမယ့္ ကရင့္အာဇာနည္ေစာဘဦးႀကီး႐ုပ္တု စိုက္ထူခြင့္မရတဲ့ကိစၥကလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာရိွပါတယ္။ ေစာဘဦးႀကီးက အျငင္းပြားစရာရိွတယ္ဆိုရင္ စစ္ဘုရင္ေတြျဖစ္တဲ့ အေလာင္းဘုရား ဘုရင့္ ေနာင္တို႔ကေကာ ဘာလဲဆိုတာကအစပါ။ အေလာင္းမင္း တရားဆိုရင္ မြန္သမိုင္းေတြမွာ ပဲခူးကိုသိမ္းေတာ့ ရဟန္းေတြကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သူလို႔ ေဖာ္ျပထားတာပါ။
မြန္ကေခ်ာင္းဆံု ဗိုလ္ခ်ဳပ္တံတားကိစၥဆိုရင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳၿပီးကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန အမ်ားစုဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ားစုက မဲနဲ႔ အႏိုင္က်င့္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအႏိုင္က်င့္မႈလို႔ ေတာင္ေခၚပါတယ္။
တစ္ႏိုင္ငံလံုးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္တုနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နာမည္သာ တံတားေတြမွာသံုးၾကဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ပင္လံုကတိကဝတ္ေတြကေကာဘယ္လိုလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းေတြပါ တိုင္းရင္းသားေတြက ေမးၾကမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီစာေရးေနတုန္းမွာပဲ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူကို မိုဃ္းေသြးက သူ႔ရဲ႕စေတးတပ္မွာ ျမန္မာ ျပည္ဟာ စစ္ပြဲသံုးပြဲ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းႀကံဳေနတယ္လို႔ေရးထားၿပီး အဲဒီသံုးပြဲထဲမွာ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ဗမာအမ်ဳိးသား ေရးဝါဒကိုလည္း ထည့္သြင္းထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက တကယ္တိုက္ရမယ့္အရာ မတိုက္ ၾကဘူးဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးလည္း သူကေရးထားတာပါ။ လယ္ရီဒိုင္းမြန္းရဲ႕ ၂ဝ၁၆ ခုနစ္ ျမန္မာကြာတားလီးအတြက္ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္မွာေတာ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကိုပဲ ခုခံေနရတာမဟုတ္ဘဲ လက္ရိွမွာ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ယခင္အတိုက္အခံေတြရဲ႕ အာဏာရွင္ဝါဒကို တိမ္းၫႊတ္လာတဲ့လားရာကိုပါ တြန္းလွန္ေနရတယ္လို႔ ဆိုထားတာပါ။
တစ္ေလာက ေကအင္န္ယူက ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ရခိုင္အေရးတန္ ျပန္ၿဖိဳခြင္းမႈေတြဟာ ေကအင္န္ယူနဲ႔ တပ္မေတာ္တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့တဲ့ကာလေတြတုန္းက ကရင္ေတြေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရတာကို သတိရစရာျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ စာေရးသူနဲ႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးတဲ့ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကေတာ့ လူေတြ သိန္းခ်ီေျပးေနတုန္း ေထာက္ခံပြဲ ေတြလုပ္တာ ဒီအမ်ဳိးသားေရးဝါဒမ်ဳိး ကြၽန္ေတာ္တို႔ျဖင့္ ေတာ္ ေတာ္လန္႔တယ္။ ရခိုင္မွာ လူေတြေျပးခဲ့တဲဲ႔ကိစၥေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႀကံဳခဲ့ဖူးတဲ့ကိစၥေတြျဖစ္တယ္လို႔ စာေရးသူကိုေျပာပါတယ္။ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ အားေကာင္း လာျခင္းနဲ႔ အမ်ဳိးသားေရးေခါင္းေထာင္လာမႈဟာ ဖက္ဒရယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ကန္႔သတ္မႈလိုေတာင္ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္သူက ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရမယ္၊ ဘယ္သူက မရဘူးဆိုတဲ့ ႀကိဳတင္ကန္႔သတ္ ခ်က္ေတြဟာ ၁၉၄၇ ပင္လံုညီလာခံက ေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေနးရွင္းေဘးဒင္း တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔အေျခအေနအရ ခက္ခဲေစမယ့္ ကိစၥေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ေဆာင္းပါးအစပိုင္းကို ျပန္ခ်ဳပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ျဖတ္ ၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီအရ ပံုစံ တစ္မ်ဳိးေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ စတင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီဒီမိုကေရစီဟာ ဘယ္ကို တြန္းပို႔မလဲဆိုတာ မေရရာ မႈတင္သာမကဘဲ ပါတီစံုအာဏာရွင္ဆိုတဲ့အသံေတြ ထြက္လာေနသလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက ရပ္တန္႔ေန႐ံုမက ဆုတ္ယုတ္ မႈေတြပါ စတင္ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ အေနအထားရိွလာတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္ရင္ အာဏာရွင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကလည္း ဒီမိုကေရစီကို နာမဝိေသသနအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ သံုးစြဲခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့သမိုင္းအရ ဒီမိုကေရစီအျဖစ္ဆံုးလို႔ဆိုႏိုင္တဲ့ ပါလီမန္ေခတ္မွာေတာင္ ပါတီစံုအာဏာရွင္စနစ္လို႔ အမည္ေပးခံခဲ့ရတာ ကိုၾကည့္ရင္ လူနည္းစုေတြနဲ႔ ေဒသအလိုက္အခြင့္အေရးေတြကို ဗဟိုအစိုးရက လူမ်ားစုနဲ႔အႏိုင္က်င့္ မပိတ္ပင္ႏိုင္တဲ့စနစ္ကသာ အားလံုးသာတူညီမွ်မႈအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့စနစ္လို႔ ယူဆလာႏိုင္စရာရိွပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ အမည္ နာမကသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အစိုင္အခဲေတြကို ေျပေလ်ာ့ေစဖို႔ ျဖစ္လာၾကမွာပါ။ ဒါကလည္း ဖက္ဒရယ္ကိုအေျခခံတဲ့ ဒီမိုကေရစီ၊ ဒီမိုကေရစီကိုအေျခခံတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္လာဖို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဆိုင္ဝမ္ဖွ