မတရားအခ်ဳပ္ခံရရင္ ဘယ္လိုတုံ႔ျပန္မလဲ

သာဓက

အခုေခတ္က မတရားမႈဆို ၿငိမ္ခံစရာမလိုေအာင္ကို ကူညီမယ့္သူေတြ အဖြဲ႕အစည္းေတြက အားေကာင္းေနပါ တယ္။ ဆိုလိုတာက မတရားတာဘာမွလုပ္လို႔မရတဲ့ ေခတ္လို႔ ယတိျပတ္ေျပာလိုတာ မဟုတ္သလို မတရားမႈအားလံုးဟာ အမွန္တရားေအာက္ ျပားျပားဝပ္ေရာက္သြားပါတယ္လို႔လည္း မဆိုလိုပါဘူး။

ဆိုလိုတာက မတရားခံရသူေတြဘက္က ကူညီမယ့္သူေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတိုင္ခင္ ကထက္ေတာ့ ဒီဘက္ေခတ္ထဲပိုမ်ားလာတယ္လို႔ေျပာခ်င္တာပါ။ မတရားမႈေတြနစ္နာမႈေတြကို ကာကြယ္ေပးမယ့္ ဥပေဒ ေတြကလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ အခိုင္အမာရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒေတြကိုအသံုးခ်တဲ့ေနရာ၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ အားနည္းတာ၊ လိုအပ္တာေတြရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အရင္ေခတ္ေတြကေတာ့ အျပစ္မရွိဘဲ မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရတာတို႔၊ မတရားဖမ္းဆီးခံရတာတို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာ ဆိုမႈေတြ ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္အျပစ္မရွိဘဲခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရတာ၊ ဖမ္းဆီးခံရတာေတြျဖစ္ ႏိုင္သလို ဥပေဒကိုနားမလည္လို႔ ကာယကံရွင္ကိုယ္ တိုင္ဥပေဒတားျမစ္ခ်က္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကိုမသိလို႔ ခ်ဳိးေဖာက္မိမွန္း မသိ ခ်ဳိးေဖာက္မိခဲ့တာလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပေဒတားျမစ္ခ်က္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကိုမသိလို႔ ခ်ဳိးေဖာက္မိသူတစ္ေယာက္ ဟာ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အျပစ္ေတာ့က်ဴးလြန္ရာေရာက္ေနတာမို႔ အဖမ္းခံရတယ္ဆိုတာက ေျဖသာပါေသးတယ္။ လံုးဝအျပစ္ လည္းမရွိ၊ မတရားလည္း အဖမ္းခံခဲ့ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေတာ့္ကိုနစ္နာစရာအျဖစ္နဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ရသလိုျဖစ္ေနမွာပါ။

တခ်ဳိ႕ကေျပာပါတယ္။ တကယ္လို႔အဲဒီ လိုနစ္နာသူေတြမ်ားရွိခဲ့ရင္ သူတို႔အတြက္တံု႔ျပန္စရာ ဘာဥပေဒမွအခိုင္ အမာမရွိဘူးလား။ အဲဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ မတရားဘူးဆိုၿပီး ေျပာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္က ဥပေဒ ျပဳေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းတယ္ဆိုေတာ့ အခ်ဳပ္ခံရသူေတြအတြက္ လုပ္ေပးႏိုင္တာ ဘာမွ မရွိဘူးလားဆိုၿပီးေတာ့လည္း တခ်ဳိ႕ကထင္ၾကျမင္ၾကတာရွိပါတယ္။ အမွန္က ဥပေဒနဲ႔အညီလုပ္ေပးႏိုင္တာေတြရွိပါတယ္။ ပထမဆံုးေျပာလိုတာက အကယ္၍မ်ား အျပစ္မရွိဘဲမတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရတယ္ဆိုရင္ အဲဒီမတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ကို ျဖစ္ျဖစ္ အဖြဲ႕အစည္းကိုျဖစ္ျဖစ္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းပါလို႔အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ ဆိုပါစို႔ ဥပမာလူမွားဖမ္းတာခံရၿပီးအခ်ဳပ္ထဲ ဘယ္ႏွရက္အိပ္လိုက္ရတယ္တို႔၊ အာမခံေပးရမယ့္ျပစ္ မႈမ်ဳိးကိုအာမခံေပးရမယ့္အခ်ိန္မွာ အာမခံမေပးမိတာတို႔၊ အျပစ္မည္ မည္ရရမရွိဘဲ တစ္ညႏွစ္ညေလာက္ေခၚထားတာတို႔ စသျဖင့္ေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ဳိးေတြမ်ားႀကံဳရမယ္၊ ကိုယ္လည္း တကယ္ဘာ အျပစ္မွမရွိတာေသခ်ာတယ္ဆိုရင္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရေရာ တရားမေၾကာင္းအရပါ အေရးယူလို႔ရပါတယ္။

မတရားအခ်ဳပ္ခံရလို႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရလုိမႈနဲ႔ တရားစြဲခ်င္ရင္ တစ္ႏွစ္အတြင္းစြဲဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ဳပ္က လြတ္တဲ့ေန႔ကစလို႔တစ္ႏွစ္အတြင္း တရားစြဲဆုိရမယ္လို႔ကာလ စည္းကမ္းသတ္ဥပေဒပါ ကာလစည္း ကမ္းသတ္ပထမဇယား ပထမက႑၊ တရားမႀကီးမႈေတြဇယားမွာပါတဲ့ အပုိဒ္၁၉မွာ ဆိုထားပါတယ္။

တရားမႀကီးမႈအတြက္၊ အယူခံမႈအတြက္ ဒါမွ မဟုတ္ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ စည္း ကမ္းသတ္ ကာလအပုိင္းအျခားကုိ ေရတြက္တဲ့ေနရာမွာ စၿပီးေရတြက္တဲ့ေန႔ရက္ကုိ ထုတ္ပယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုပဲ ခ်ဳပ္မိန္႔မရဘဲဘယ္သူ႕ကုိမွ ၂၄ နာရီထက္ ပုိၿပီး မခ်ဳပ္ေႏွာင္ရဘူးလို႔လည္း ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္ မ ၃၇၆ မွာျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ အမ်ားျပည္သူ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ အမ်ား ျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ဥပေဒနဲ႔ အညီႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔ လုိအပ္တဲ့ကိစၥတို႔၊ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ခြင့္ျပဳတဲ့ကိစၥတို႔ ကလြဲရင္ စီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိတဲ့တရားသူႀကီးရဲ႕ ခ်ဳပ္မိန္႔မရရွိဘဲ ဘယ္သူ႔ကုိမွ ၂၄ နာရီထက္ပို မခ်ဳပ္ေႏွာင္ရဘူးဆိုၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆မွာ ျပ႒ာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ဘယ္သူ႔ကုိမွ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီမွတစ္ပါး အသက္ကုိျဖစ္ျဖစ္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာလြတ္လပ္မႈကုိျဖစ္ျဖစ္ နစ္နာ ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေစရဘူးလို႔လည္း ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒက အာမခံထားပါတယ္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္က စီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ တရား႐ုံးကျပစ္မႈတစ္ရပ္အတြက္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္တာကုိ ခံရရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ အမႈကေန အၿပီးအျပတ္လႊတ္တာကုိခံရ ရင္ျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီလုိစီရင္တဲ့စီရင္ခ်က္ ဒါမွမဟုတ္ အၿပီးအျပတ္လႊတ္တဲ့ စီရင္ခ်က္ကုိ အဆင့္ျမင့္တရား႐ုံးက ပယ္ဖ်က္ၿပီးအမႈကုိ အသစ္တစ္ဖန္ျပန္စစ္ဖုိ႔ အမိန္႔ခ်တဲ့ အခါကလြဲရင္ အဲဒီျပစ္မႈအတြက္ အဲဒီသူကုိ ထပ္မံစစ္ေဆးတာ မလုပ္ရပါဘူး။

ေနာက္ထပ္အေရးယူလို႔ရတဲ့ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မေတြက ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၄၁၊ ၃၄၂၊ ၃၄၃၊ ၃၄၄တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပုဒ္မေတြက မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္တာ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္တာေတြကို အေရးယူလို႔ရတဲ့ပုဒ္မေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၃၄၁က မတရားတား ဆီးကန္႔ကြက္ရင္ အေရးယူလို႔ရၿပီး အလုပ္မဲ့ေထာင္တစ္လထိခ်လို႔ရပါတယ္။ ၃၄၂ က မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ရင္ အေရးယူလို႔ရၿပီး ေထာင္တစ္ႏွစ္အထိခ်လို႔ရပါတယ္။ သံုးရက္ ဒါမွမဟုတ္ သံုးရက္ထက္ပိုၿပီး မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရင္ ပုဒ္မ ၃၄၃နဲ႔ အေရးယူတာျဖစ္ၿပီး ေထာင္ႏွစ္ႏွစ္အထိခ်လို႔ရပါတယ္။ ၁ဝရက္ ဒါမွမဟုတ္ ၁ဝ ရက္ထက္ပိုၿပီး မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားရင္ ပုဒ္မ ၃၄၄နဲ႔ အေရးယူတာျဖစ္ၿပီး ေထာင္သံုးႏွစ္အထိခ်လို႔ရပါတယ္။ ဒါေတာင္ မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္တာေတြနဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ တျခားျပစ္မႈဆိုင္ရာပုဒ္မေတြရွိပါေသးတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက တရားစီရင္ေရးက တာဝန္ရွိသူေတြက အခ်ဳပ္ခံေနရ သူေတြအတြက္လုပ္ေပးႏိုင္တာေတြရွိပါတယ္။

၁၉၇၄ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔တရားသူႀကီးအဖြဲ႕ ဥပေဒ၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တရားစီရင္ေရးဥပေဒနဲ႔ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တရားစီရင္ေရး ဥပေဒေတြ မွာသတ္မွတ္ထားတဲ့ တရားသူႀကီးေတြက ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူေတြ၊ အခ်ဳပ္ခံေနရသူေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒနဲ႔ အညီရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြခံစားႏုိင္ဖို႔နဲ႔ အမႈစစ္ေဆးရာမွာ ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစဖို႔အတြက္ အက်ဥ္းစခန္းေတြ၊ ရဲ ဘက္စခန္းေတြ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕အခ်ဳပ္စခန္းေတြကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏုိင္တယ္လို႔ ျပ႒ာန္းပါေၾကာင္းနဲ႔ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရး ဥပေဒမွာလည္း အဲဒီလိုပဲျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့တာရွိပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရား သူႀကီးေတြက ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူ ေတြ၊ အခ်ဳပ္က်ခံေနရသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ရသင့္ရထိုက္တဲ့အခြင့္အေရး ေတြခံစားႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အမႈေတြစစ္ေဆး ရာမွာ ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလံုးမွာရွိတဲ့အက်ဥ္း စခန္းေတြ၊ ရဲဘက္စခန္းေတြ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အခ်ဳပ္ စခန္းေတြကို အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္ကိုတစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရမယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ မွာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

အဲဒီလိုပဲ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ တရားသူႀကီးေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရတိုင္းတရားသူႀကီးေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတရားသူႀကီးေတြနဲ႔ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးေတြကလည္း ျပစ္ဒဏ္က်ခံ ေနရသူေတြ အခ်ဳပ္ခံေနရသူေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြခံစားႏိုင္ဖို႔နဲ႔အမႈေတြ စစ္ ေဆးရာမွာ ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစဖို႔အတြက္ မိမိတို႔ရဲ႕စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ေဒသအတြင္းမွာရွိတဲ့ အက်ဥ္းစခန္းေတြ၊ ရဲဘက္စခန္းေတြ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔အခ်ဳပ္စခန္းေတြကို အနည္းဆံုးေျခာက္လကိုတစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရမယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၈ မွာ ဆိုပါတယ္။

အဲဒီလို ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြရွိေနတာျဖစ္လို႔တရား စီရင္ေရးမ႑ဳိင္က တာဝန္ရွိသူေတြက အမွန္တကယ္သြားေရာက္စစ္ ေဆးၿပီး အခ်ဳပ္ခံရသူေတြနဲ႔ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူေတြ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔ လည္း ယံုၾကည္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားျပည္သူေတြနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အေျခအေန ကို အခါအားေလ်ာ္စြာတင္ျပႏိုင္တယ္လို႔လည္း ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ၆၆မွာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒီျပ႒ာန္း ခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာအေျခအေနလို႔ ဥပေဒမွာဆိုထားတာျဖစ္လို႔ အမ်ားျပည္သူသိသင့္သိထိုက္ၿပီး ျပည္သူေတြအတြက္သက္ဆိုင္တဲ့ အမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပႏိုင္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္က တာဝန္ရွိသူေတြအေနနဲ႔လည္း အမ်ားျပည္သူနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့အမႈ အေျခအေနေတြကို လႊတ္ေတာ္က တစ္ဆင့္တင္ျပဖို႔လည္း ျပည္သူေတြကလိုလားေနမယ္လို႔ သံုးသပ္မိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရၿပီဆိုရင္ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ဥပေဒနဲ႔အညီတံု႔ျပန္ႏိုင္ဖို႔က အလြန္အေရးပါသလိုပဲ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူေတြနဲ႔ အခ်ဳပ္ခံေနရသူေတြရဲ႕ ရသင့္ရထိုက္တဲ့အခြင့္အေရးေတြ ခံစားႏိုင္ဖို႔ကလည္း တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈအေပၚမွာ မ်ားစြာမူတည္ေနပါတယ္လို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္အႀကံျပဳလိုက္ပါရေစ။

သာဓက