ယံုၾကည္မႈကို လူထုစြန့္ခြာခ်ိန္

လူတစ္ေယာက္အဖုိ႔ သူယုံၾကည္ထားမႈကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခံလုိက္ရသည့္အျဖစ္ထက္ဆုိးသည့္ ေစာ္ကားခံ ရမႈ မရွိဟု ဆုိ႐ုိးစကားကုိ ၾကားမိဖူးသည္။ ယခုလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူ႔အဖြဲအစည္းထဲ ကုိယ္ယုံၾကည္၍ ေနရာ ေပးခဲ့သူမ်ား၏ မယုံႏုိင္ေသာ ဘဝေမ့မႈ၊ ျပည္သူကုိမ်က္ႏွာလႊဲျပဳမႈ၊ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈမ်ား ေၾကာင့္ ကုိယ္တင္ေသာ ေမာင္ပုလဲက ဒုိင္းဝန္းထက္ကဲသည့္ အျဖစ္မ်ားကုိႀကဳံလာရသည့္အခါ လူသဘာဝ အတုိင္း အေဟာင္းကုိစြန္႔ခြာ၍ အသစ္ကုိရွာၾကသည့္အျဖစ္ကုိ ေရာက္ေလသည္။ ထုိအရာကုိ ျပက္ျပက္ ထင္ထင္ ျမင္ရသည့္အျဖစ္ကား ၂ဝ၁၈ႏုိဝင္ဘာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

မၾကာမီက က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လစ္လပ္ ၁၃ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာ NLDက ၇ေနရာႏုိင္ၿပီး ၆ေနရာမွာ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါသည္။ ထို႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည့္ ၆ေနရာထဲတြင္ ၂ဝ၁၅အေထြ ေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ေနရာ ၄ေနရာပါဝင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဤတြင္ ျပည္သူေတြက အာဏာရပါတီကုိ စိတ္ပ်က္ေနၿပီလားဆုိတာ စဥ္းစားတြက္ခ်က္စရာ ျဖစ္လာပါသည္။

ရာခုိင္ႏူန္းအားျဖင့္ ၅ဝရာခုိင္ႏူန္း ေက်ာ္႐ုံသာအႏုိင္ရခဲ့တဲ့ ယခုႏုိဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္က ၂ဝ၁၅အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း၈ဝနီးပါး၊ လစ္လစ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ေနရာအနက္ ၁၈ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္မွာ ၁ဝေနရာသာအႏုိင္ရရွိခဲ့သျဖင့္ အႏုိင္ရရွိမႈ  ၅၅ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိ၍ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ဧၿပီ ၁ရက္မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ထုိးမယ္ဆုိလွ်င္ အက်ဘက္ကုိ သိ သိသာ သာေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုၾကားျဖတ္မွာ သတိထားစရာက  ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ အႏုိင္ရမႈ ရာခုိင္ႏူန္း ျပန္တက္လာမႈပင္။ ၂ဝ၁၅အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲကာလတုန္းက အျပတ္အသတ္႐ႈံးခဲ့တဲ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက အခုၾကားျဖတ္တြင္ အႏုိင္ရမႈ ၂၃ရာခိုင္ႏႈန္းထိရွိခဲ့သည္ ထက္ပုိ သတိထားစရာျဖစ္တာက တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြက သာ အႏုိင္ရခဲ့တာပါ။ ယခု ၾကားျဖတ္မွာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ (SNLD)က လဲ့ခ်ားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာ၊ ခ်င္းဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေဒါက္တာေအးေမာင္ရဲ႕သားက ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ တစ္သီးပုဂၢလကုိယ္ စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ၿပိဳင္မႈကေန အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္းပင္။

NLDပါတီအတြက္ အခ်ဳိၿမိန္ဆုံး ကာလဟုေခၚႏုိင္သည့္ ၂ဝ၁၅ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏိုင္သည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ NLDက ၂၅၅ေနရာ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၃ဝေနရာ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၁၂ေနရာ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က ၁၂ေနရာ၊ တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီက သံုးေနရာ၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က (PNO) ပါတီကသံုးေနရာ ျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့ၾကပါသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္  NLDက ၁၃၅ေနရာ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၁၂ေနရာ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၁ဝ ေနရာ၊ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ၃ ေနရာ၊ တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသား ပါတီက ၂ ေနရာျဖင့္ အသီးသီးအႏုိင္ရခဲ့ ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ေတာင့္တေနသည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။ ယခု ၂ဝ၁၇ႏွင့္ ၂ဝ၁၈တြင္မႈ ထုိေျခအေနက ေျပာင္းလဲသြားၿပီ။ ျပည္သူေတြ ၾကား စိတ္ပ်က္မႈႏွင့္မေရ မရာ မစားရဝခမန္း ေျပာစကားေတြေၾကာင့္ ယခုၾကားျဖတ္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အိမ္မက္ေတြကုိ ခြာခ်ကာ လက္ေတြ႔ျဖစ္မႈဘက္ကုိ ခ်ည္းကပ္လာသည္။ ထုိအေျခအေနကုိတုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားေရြးေကာက္ခံရမႈ၊ အဓိကအတုိက္ အခံပါတီ ႏုိင္ေျချမင့္တက္မႈမ်ားကေန ျမင္ေတြ႕လာရၿပီ ျဖစ္သည္။

 

အျမင္ကတ္စရာေကာင္းသည့္ေအာင္ပြဲခံမႈ

NLDပါတီ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ေရြး ေကာက္ခံရမႈတြင္ ပါတီဝင္မ်ား၏ အားစုိက္ထုတ္မႈထက္ ေျပာင္းလဲမႈကိုလုိလားေန သည့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ပါဝင္မႈက အဓိကျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ထုိကာလက ပါတီမ်ား၏ေျပာစကားမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ အဖြဲမ်ား၏ခန္႔မွန္းမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအစဥ္ အလာရွိသူမ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံရွိသူမ်ား၏ ခန္႔မွန္းမႈမ်ားတြင္ NLDပါတီေသာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပိဳအႏုိင္ရႏုိင္သည္ဆုိေသာ ခန္႔မွန္းမႈမ်ဳိး မပါဝင္ခဲ့။ NLDပါတီတာဝန္ရွိသူေတြ ကုိယ္တုိင္ ထုိပမာဏအထိ ရဲရဲဝံံဝံ့မွန္းဆခဲ့သည္မ်ဳိး မရွိခဲ့။

ထုိအခ်ိန္က အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဘက္မွ တရားဝင္မဟုတ္ သည့္ ခန္႔မွန္းမႈမ်ား တြင္ အနည္းဆုံးမဲအေရအတြက္ ၃ဝရာခုိင္ႏႈန္းရဖုိ႔ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္စရာမလုိဘဲ တပ္ဘက္မွရထားသည့္ ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ေပါင္းကာ အစုိးရဖြဲ႔ႏုိင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ကုိသာ ေတြ႕ရသည္။ ထုိအေျခအေနတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ အြန္လုိင္းဘေလာ္ဂါမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ စာေပပညာရွင္မ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းမႈက NLD ပါတီေတာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပိဳအႏုိင္ရသည့္အထိ ျဖစ္လာေအာင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြကုိလႈံ႔ေဆာ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ မဲအႏုိင္ရၿပီးေနာက္ NLD ပါတီဗဟုိတြင္ ထုိစာေပပညာရွင္၊အႏုပညာရွင္၊ သတင္းမီဒီယာ၊ အြန္လိုင္းဘေလာ္ဂါမ်ားကုိ ဘယ္လုိဆက္ဆံသလဲဆုိတာ မသိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ NLDအမတ္ေတြက ယခင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီလက္ထက္က အမတ္ေတြလုိပဲ ျပည္သူႏွင့္ တေျဖးေျဖးၾကာ ေလကင္းကြာေလျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ပြဲတြင္ သူတုိ႔ အစြမ္းျဖင္ရသည့္ ေအာင္ပြဲလုိ႕ ထင္မွတ္ထားသလုိ ၁၉၈၈အေရးေတာ္ပုံမွာ ျပည္သူအားလုံး ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားထက္၊ ေက်ာင္းသားေတြထက္ ျပည္သူ မ်ား ပုိေသခဲ့ရသည္ကုိေမ့ေနပုံရကာ ထုိကာလအတြင္း သူတုိ႔ေတြ ေထာင္က်တန္း က်ျခင္းအတြက္ ျပည္သူက ျပန္ၿပီးသူတုိ႔ကုိ အေၾ<ြကးျပန္ဆပ္ရမည့္ အေပါက္မ်ဳိးခ်ဳိးသည့္ အမတ္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ ဒါက ျပည္သူေတြျမင္ခ်င္သည့္ သူတုိ႔ေရြး ေကာက္လုိက္သည့္ အမတ္ေတြ၏ စ႐ိုက္ လကၡဏာမ်ဳိး မဟုတ္။

ျပည္သူေတြက ျပည္သူထဲကေနေရြးေကာက္လုိက္သည့္ အမတ္ေတြကုိ ျပည္သူႏွင့္ တသားတည္းျဖစ္ ေစခ်င္သည္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ သမာအာဇီဝျဖင့္ အသက္မေမြး သည့္သူေတြႏွင့္ လုံးေထြးေနသည့္ ယခင္ အမတ္ေတြလုိ မျမင္ခ်င္လုိ။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြ ႏွစ္ရွည္ခံစားေနရသည့္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ စားဝတ ေနေရးျပႆနာအေပၚ အာ႐ုံစိုက္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ ‘ကုိယ့္ဘက္ကလူအျဖစ္’ေမွ်ာ္လင့္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ကယ္လက္ေတြ႕ တြင္မႈသည္လုိမဟုတ္။ တခ်ဳိ႕မီဒီယာမ ေပါက္ေရာက္သည့္ ေဒသႏွင့္ အက်ဳိးအ ျမတ္ႀကီး မားသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ မဆုိင္သလုိေနသည့္ ပုံစံေတြျဖင္ မလုပ္မရႈပ္ မျပဳတ္အခ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဘာင္လြတ္ ေနထုိင္မႈမ်ဳိး၊ ျပည္သူဘက္ကထက္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားဘက္က ရပ္တည္သည့္ ပုံစံမ်ဳိး ခ်ဳိးလာၾကသည္။

ဤကဲသို႔အျဖစ္မ်ဳိး ရွိလာသလုိအမတ္မ်ား၏ လူမႈေရးကိစၥမ်ား၊ တျခားစည္းေဖာက္မႈမ်ားတြင္ အမ်ား ျပည္သူေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ  ျပတ္ျပတ္သားသားအေရးယူမႈ မရွိသည့္အခါ ျပည္သူမ်ားစိတ္ထဲ ကုိယ္ေရြး လိုက္သည့္ လူေတြလဲအရင္လူေတြလုိဘဲ ဘာထူးသလဲဆုိသည့္အေတြးဝင္လာကာ ျပည္သူ႔ပါတီအျမင္မွ ထုိသူ ေတြရဲ႕ပါတီအျဖစ္ ေျပာင္းျမင္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ ထုိအခ်က္မ်ားက ပါတီဝင္မ်ားရပ္ထဲရြာထဲ လမ္းသလားေန သည့္အခါ ယခင္ကကုိယ္ ႏွင့္ဆုိင္သလုိသေဘာထားရာမွ ပါတီဝင္ေတြကလည္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိေအာင္ႏုိင္သူ လုိအေရးႀကီးပုဂၢဳိလ္လုိ႕ထင္သလုိ ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း ယခင္မဆလ၊ ႀကံ့ခုိင္ေရးေခတ္ကလမ္းစဥ္ လူငယ္၊ ႀကံ႕ခုိင္ေရးအသင္းဝင္ေတြလုိ သေဘာထားကာ ကုိယ္ႏွင့္မဆိုင္သလုိ ခပ္တန္းတန္းေဘးမဲ့ေပးထားၿပီး ခပ္ကင္းကင္းေနလာခဲ့ၾကသည္။ ေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးအေပၚ စိတ္ပ်က္လာခဲ့မႈပင္။

ထုိအေျခအေနကုိ မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့သည္က ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲလာေပးသူ အေရအတြက္ အခ်ဳိးအစားကုိ ၾကည့္လွ်င္ ထုိအေျခအေနကုိ သိႏိုင္သည္။

 

ျပည္သူေတြ ရင္ကုိထိတဲ့ရင္ၾကားေစ့ေရး

NLD အစုိးရတက္လာခါစက ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးသည့္ အစုိးရဖြဲ႔ကာ တာဝန္ယူၿပီး ၃ ႏွစ္သက္တမ္းရွိလာသည့္အခါ  မည္သည့္အေျခအေန ျဖစ္လာသည္ကုိ အားလုံးျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ဒီ အေျခ အေနတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏စိတ္ဓာတ္အေျခခံကုိ ကနဦးသိထားဖုိ႔လုိသည္။ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားက အရက္ ေသာက္လွ်င္ ျပင္းျပင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္လွ်င္ျပင္းျပင္း၊ ေဘာလုံးကန္လွ်င္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း၊ ဘာမဆုိေပ်ာ့တာ ကုိမႀကိဳက္၊ ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္တာကုိသာႀကိဳက္သည္။

အထင္ရွားဆုံးေျပာရလွ်င္ ႐ုပ္ရွင္မွာထင္ရွားသည့္ ေရႊဘ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ေတာင္ ေရႊဘခံေနရ ၍ၾကာလွ်င္ စိတ္မရွည္ျဖစ္ကာ ပိတ္ကားကိုခဲႏွင့္ထုတတ္ၾက သည့္အမ်ဳိးေတြျဖစ္သလုိ ဇာတ္တုိ႔ အၿငိမ့္တုိ႔မွာ လူၾကမ္းဗီလိန္က မင္းသား၊ မင္းသမီး ႏွင့္ ကေလးမ်ားကုိ ႏွိပ္စက္တာလြန္လာလွ်င္  စင္ေပၚတက္႐ုိက္ၾကသည့္ လူမ်ဳိးေတြျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပုံု ျဖစ္လာရျခင္းမွာ အေပ်ာ္တမ္းျဖစ္လာတာမဟုတ္ သလုိစပ္ေဆာ့ၿပီး ျဖစ္လာတာလည္း မဟုတ္။ အေျခခံအေၾကာင္းအရာျဖစ္သည့္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္ ဖိႏွိပ္ဗုိလ္က်မႈကုိမခံႏုိင္သျဖင့္ လတ္တေလာ ေက်ာင္းသားအေရးကုိ အေျခခံၿပီး ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာျခင္းပင္။

ျပည္သ႔ူပါတီလုိ႔ လက္ခံထားသည့္ NLD ပါတီအစုိးရျဖစ္လာသည့္အခါ ယခင္ကိစၥေတြကုိ အေရးမယူ လွ်င္ေန၊ ေနာင္မ လုပ္ရဲေအာင္ လက္ရွိက်ဴးလြန္ေနဆဲသူေတြကုိ တားျမစ္လိမ့္မည့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမည္ဟုအမ်ားစုက ခန္႔မွန္းထားခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊  လာဘ္စားမႈမ်ား၊ ရာထူး အာဏာအလြဲသုံး စားမႈမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူကုိေစာ္ကားႏွိပ္ စက္မႈမ်ား။

သုိ႔ေသာ္ ထင္သလိုမဟုတ္ဘဲအမ်ား ျပည္သူဘက္က အရပ္သားအစုိးရလက္ ထက္မွာလည္းခံရစၿမဲ၊ အေရးယူဖုိ႔ ရွိလာသည့္အခါ ဟုိဘက္ကကူလာသည့္လူမ်ား ျဖစ္ေန၍ မထိရဲမတို႔ရဲရင္ၾကားေစ့ေရးမူ ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြမွာေနာက္လာသည့္ ဘုန္းႀကီးေၾကာင့္ ႏွစ္ခ်က္ေခါက္ခံရသည့္ ဥပမာလုိ ခံစားလာရသည္။ ယခုထိရင္ၾကား ေစ့ေရးမူေၾကာင္ ဘယ္ဘက္ကဆင္ျခင္သြားသလဲ။ ဘယ္ဘက္က ပုိေရာင့္တက္ၿပီး အတင့္ရဲလာသလဲဆုိသည္ကုိ လတ္တေလာ ျပည္တြင္းအခင္းအက်င္းကုိ ၾကည့္လွ်င္ NLD အစုိးရ၏ ရင္ၾကား ေစ့ေရးေအာင္ျမင္သလား၊ မေအာင္ျမင္သလားကြဲကြဲျပားျပား ျမင္ႏုိင္သည္။

ျပည္သူေတြအဖုိ႔ ဘာကုိအားကုိးရမည္နည္း။ ျပည္သူေတြ နစ္နာမႈအတြက္ ကုစားေပးဖုိ႔ ဘယ္သူေတြ ကုိေရြးရမည္နည္း။ ျပည္သူေတြဘက္က ဘယ္သူကတကယ္ရွိသည္ နည္းဆိုသည္ကိုသိႏုိင္မည္နည္း။

 

 

လူမႈကြန္ရက္ေပၚက ၾကြားစိန္မ်ား

ယခင္ကေတာ့ ထုိသူမ်ား ဘယ္လုိေန ဘယ္လုိစားၾကသလဲေတာ့မသိ။ ယခုမႈ ဘယ္ေနရာသြားသြား စားေကာင္းေသာက္ ဖြယ္မ်ား၊ ဇိမ္ခံကားမ်ားႏွင့္ ခရီးမ်ားဆက္ၾက၊ ေပ်ာ္ပြဲစားမ်ား သြားၾကကာေအာင္ပြဲရပါတီ လူတန္းစားတစ္ရပ္ကုိ ယေန႔လူမႈကြန္ရက္ေတြမွာ ျမင္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထုိရည္ၫႊန္းသည့္အရာက အျခားမဟုတ္။ ယခုသုံးႏွစ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူ အျမင္ကတ္စရာျဖစ္လာ ေအာင္ ပင္နီအကႌ်မ်ားဝတ္ကာ ေတာင္ကသူကေျမာက္ ဘက္ကုိသြား၊ ေျမာက္ဘက္ကသူကေတာင္ ဘက္ကုိ သြားႏွင့္ အင္းေလး၊ ေခ်ာင္းသာစတဲ့ ေနရာေတြမွာ သြားၾကလာၾကစားၾကႏွင့္ ပါတီစည္း႐ုံးေရးလား၊ ဇိမ္ခံေရးလားမသိသည့္ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၊ အဖြဲ႔လိုက္ခ်င္းက ခပ္စိပ္စိပ္ျဖင့္ အမ်ား ျပည္သူကုိ မ်က္စိေနာက္ကာ အထင္လြဲလာေစခဲ့သည္။

ထုိသြားလာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ေရးသည့္ စာသားမ်ားက တျခားသူမခံခ်ိမခံသာေအာင္ လူသဘာဝ ခပ္ၾကြားၾကြားေရးၾက၊ ေထ့ၾကလုပ္ျခင္းက ပါတီအတြက္ ေထာက္ခံသူတုိးလားမတုိးလားေတာ့ မသိယခင္က ထက္ ပုိၿပီးလူမုန္းမ်ားလာသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္။ လက္ရွိတြင္ ယခုေျပာသည့္အရာေတြက မနာလုိလုိ႔ေျပာ သည္ဟု ယူဆလွ်င္ လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ားဘက္က ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ျပည္သူမ်ား ႀကဳံေနရသည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုိ႔၊ ေျမယာမဲ့လုိ႔၊ က်ဴးေက်ာ္လုိစသည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆုိင္သည့္ ပါတီထိပ္ပုိင္းက မကုိင္တြယ္ႏုိင္သည့္ ေအာက္ေျချပႆနာမ်ားကုိရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ားက အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ေပးကာ ကူညီေျဖရွင္းေပးမႈ မ်ဳိးျဖင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ကာ အေျခခံပါတီ စည္း႐ုံးမႈမ်ဳိး မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ သည့္အတြက္ ပါတီအေပၚ ယုံၾကည္မႈမဲ့ကာလာမည့္ ၂ဝ၂ဝတြင္ ယခင္ ၂ဝ၁၅လုိေတာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပိဳ အေျခ အေနကုိ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္စရာရွိ မည္မထင္။

ယခုျမင္ေနရသည္ကအျပင္မွာေကာလူမႈကြန္ရက္မွာပါ၊ တာဝန္ယူေနရသည့္ေန ရာဌာနေတြမွာသည္ လူေတြကုိၾကည့္ရတာ အခ်ိန္တန္မဲႏိုင္ၿပီး အာဏာကုိဆက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမည္ဟု ထင္ထားပုံရသည္။ တစ္ နည္းအားျဖင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မ်က္ႏွာေၾကာင့္ ဒီတစ္သက္ NLD ပါတီဘယ္ေတာ့မွ် မဲမ႐ႈံးဟု ထင္မွတ္ထားပုံရသည္။

၂ဝ၁၇ၾကားျဖတ္တြင္ ျပည္သူေတြက ျပသည္။ NLD ပါတီကုိ ျပင္ဖုိ႔။ သုိ႔ေသာ္ ေအာင္ပြဲအရွိန္ေၾကာင့္ တုတ္တုတ္ေတာင္ မလႈပ္။ ၂ဝ၁၈၊ ႏုိဝင္ဘာၾကားျဖတ္တြင္ ျပည္သူမ်ားက NLDကုိ ရာဇသံေပးလာၿပီ။ ျပင္လွ်င္ျပင္, မျပင္လွ်င္စြန္႔ခြာေတာ့မည္ဟု။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ အာဏာရွင္မ်ဳိးကြဲမ်ား၊ လက္ပါး ေစမ်ဳိးကြဲေတြ၊ အ က်ဳိးမျဖစ္ထြန္းသည့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးေတြ မျမင္ခ်င္ေတာ့။

၂ဝ၂ဝအတြက္ NLD ဘယ္လမ္းကုိေရြးမလဲ။ ယခင္အာဏာရပါတီက မွားသည့္ အမွားကုိ က်ဴးလြန္ မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္သူျဖစ္ေစခ်င္သည့္ လမ္းကုိ ေရြးမလား။ ျပည္သူကေတာ့ ၂ဝ၂ဝ အ တြက္ လမ္းဆုံ လမ္းခြတြင္ အထုပ္အပုိးႏွင့္ ေစာင့္ေနေလၿပီ။ ဒီတစ္ခါ ျပည္သူကလူ ၾကည့္ေရြးေတာ့မည္ကား ေသခ်ာေနၿပီ။ ျပည္သူပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူဘက္ကုိ ေရွး႐ႈကာပါတီႏွင့္ အစုိးထဲကမူမမွန္သည့္ သူမ်ား၊ အာဏာယစ္မႈး သူမ်ား၊ စည္းေဖာက္သူမ်ား၊ အဂတိတရားေလးပါး က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ျပတ္ျပတ္သားသားအေရးယူျပ ကာ ျပည္သူလက္ခုပ္သံကုိ ျပန္ယူဖုိ႔သင့္ ေနၿပီျဖစ္သည္။

လုပ္သင့္သည္ကုိရဲရဲသာလုပ္ပါ။ျပည္ သူမ်ားက ၈၈တုန္းကလုိ NLDေနာက္မွာ ထပ္ၾကပ္မကြာ ရွိေနမည္ျဖစ္ သည္။ လုပ္ရဲဖုိ႔သာလုိပါသည္။

ဂ်ီေအာင္ဘန္း