လက္ဦးမႈရယူရွင္းလင္းရမည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါျပႆနာ

ျမန္မာသည္ ၁၉၆၂ မွ ၁၉၉၇ ထိတိုင္ တံခါးပိတ္ဝါဒက်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ၁၉၆၂ မွ ၁၉၉၇ ထိ ၃၅ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္ ျမန္မာသည္ ထီးထီးရပ္တည္ခဲ့သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ နအဖ အစိုးရ လက္ထက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ေရာက္မွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ဝင္ (အာဆီယံႏုိင္ငံအဖြဲ႕ဝင္) အျဖစ္ ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္း ထဲ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ အေရးကိစၥ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပည္တြင္းေရးျဖစ္၍ မိမိတို႔ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ႏိုင္ သည္ဟူသည့္ အျမင္ အာဏာရွင္ေခတ္အဆက္ဆက္၌ ဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူမ်ားတြင္ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ အေနအထားေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ကမၻာႀကီးသည္ ရြာႀကီးတစ္ရြာ ျဖစ္လာေနသည္ဆိုေသာ စကားကို အေလးမထား၍မရသည့္အေျခအေန ျဖစ္လာပါသည္။

ထင္ရွားသည့္ဥပမာအေနျဖင့္  ရခိုင္ျပည္နယ္ အင္းဒင္ရြာမွ ရြာသား ၁ဝ ဦး အသတ္ခံရမႈျဖစ္ရပ္ကို ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ရွင္းလင္းရာတြင္ အင္းဒင္ရြာသားတခ်ဳိ႕မွားယြင္း အသတ္ခံရမႈအား ျမန္မာဘက္က ျဖစ္ ျဖစ္ခ်င္းစိစစ္ၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားတခ်ဳိ႕ကို သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ အေရးယူအျပစ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါက၊ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးက ဒီကိစၥကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီးမွ အဆိုပါျဖစ္ရပ္ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး အေရး ယူအျပစ္ေပးရျခင္းမ်ဳိး ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ မိမိဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈအေပၚ မ်က္ျခည္မျပတ္ဘဲ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ မေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူအျပစ္ေပးေၾကာင္း ကမၻာကိုျပသႏိုင္ခဲ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္မ်ားက သတင္းေဖာ္ထုတ္ေပးမွ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္စစ္ ေဆးၿပီး ပါဝင္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပးခဲ့ရပါသည္။

ယခုတစ္ဖန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရင္းခံလာသည့္ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုကို မေလးရွားက ဖမ္းဆီးလိုက္သည့္ အမႈတစ္ခုေပၚ လာျပန္ပါသည္။ ေမ ၂၂ရက္ က မေလးရွားၿမိဳ႕ျပင္ရွိ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတြင္ ၁ ဒသမ ၂ တန္နီးပါးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီး ရမိသည္။ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ သန္းခန္႔တန္သည္။ ထိုမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားသည္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္လာသည့္ သေဘၤာႏွင့္ ပါလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု မေလးရွားအေကာက္ခြန္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဆူဘ႐ိုမင္နီယန္သိုလာစီက ေျပာသည္ဟု မေလးရွားသတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ မေလးရွားအေကာက္ခြန္ ၫႊန္မွဴးက ဆက္ေျပာသည္မွာ ယခုဖမ္းဆီးရမိသည့္ မက္သာဖက္တမင္းေခၚ ရာဘစိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ားသည္ မေလးတြင္ဖမ္းဆီးရမိသမွ် မူးယစ္ေဆးမ်ား အနက္ အေရအတြက္အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္လည္း အျမင့္ဆုံးဖမ္းဆီးရမိမႈျဖစ္ပါသတဲ့။ မက္သာဖက္တမင္း၊ ရာဘ၊ စပိဒ္(Speed)၊ လွ်ာဘူ စသျဖင့္ ေလးမည္ရသည့္ မူးယစ္ေဆးျပားမ်ားသည္ သုံးစြဲသူကိုစြဲလမ္းေစသည့္ အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

မေလးရွားရဲမ်ားက အဆိုပါ ရာဘစိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္အတူ မေလးရွား သံုးေယာက္ႏွင့္ ျမန္မာသံုးေယာက္ကို ဖမ္းဆီးရ မိထားသည္ဟု သတင္းထုတ္ ျပန္ထားပါသည္။ မူးယစ္ေဆးမ်ားကို လက္ဖက္ေျခာက္မ်ားႏွင့္ေရာေႏွာလ်က္ ထုပ္ပိုးထား သည့္ အဝါေရာင္အထုပ္မ်ားထဲတြင္ထည့္လာၿပီး ကြာလာလမ္ပူရွိ မေလးရွားကုမၸဏီတစ္ခုက ဤအထုပ္မ်ားကို ပုိင္ဆိုင္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ဤတြင္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ မႈခင္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕ (UNODC) မွ အရာရွိတစ္ဦးက ျမန္မာအာဏာပိုင္ မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ရွိေနေၾကာင္း ဝန္ခံေသာ္လည္း မည့္သည့္ကုမၸဏီ မည္သည့္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းက ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္လာေစသည္။ ယခု မေလးရွားတြင္ဖမ္းမိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွလာသည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္းေျပာဆိုလိုက္ပါ သည္။ ဤမူးယစ္ေဆးဝါးအမႈကို မေလးရွားဘက္က ျမန္မာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားသည္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးဦး (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီတစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု မေလးရွားဘက္က ယုံၾကည္ ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုထားပါသည္။

ျမန္မာဘက္က ဒီမူးယစ္ေဆးဖမ္းမိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္သြားသည့္ ကြန္တင္နာတစ္ခုထဲတြင္ ပါသြားသည့္ မူးယစ္ေဆးမ်ားကို မေလးရွားဘက္တြင္ ဖမ္းမိ၍ ျမန္မာကလည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေနသည္ဟု ျပည္သူကို အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမဟုတ္ပါ။ သတင္းမီဒီယာ မ်ားက ေမးျမန္းမွ သမၼတ႐ုံးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို မေလးရွားဘက္ကဖမ္းမိသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာေခတ္ဟု တင္စားေျပာဆိုေနၾကသည့္ နည္းပညာေခတ္တြင္ မေလးရွားက အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီတင္ေပးသည့္သတင္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာဘက္မွလာေသာ မူးယစ္ ေဆးဖမ္းဆီးမိေၾကာင္း သတင္းကို အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ တစ္ကမၻာလုံးဖတ္႐ႈေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ား က  ျပည္သူကေမးျမန္းမွ ျပန္ေျဖခဲ့ပါသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဒီသတင္းကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ မေလးတြင္ ဖမ္းမိ သည္က ေမလ ၂၂ ရက္။ ျမန္မာတို႔စသိရသည္က ေမ ၃ဝ ရက္။

ဦးေဇာ္ေဌးက ေမ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇြန္လ ၅ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က မေလးရွားတြင္ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားခံတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရ မိၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း အဓိက တရားခံကား လြတ္ေျမာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ( ၆.၆.၂ဝ၁၈) တြင္မူ ယမန္ေန႔ ည ၁၁ နာရီခြဲတြင္ (၅.၆.၂ဝ၁၈) မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈမွ အဓိကတရားခံဟာ ဂ်ီရာရွင္ ေခၚ ေမာင္ေမာင္ကို ျပင္ဦးလြင္-မႏၲေလးလမ္း ၁၆ မိုင္ စစ္ေဆးေရးစခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ဟု သတင္းထပ္မံထုတ္ျပန္ ပါသည္။ ဒီတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေပးပို႔သည့္ ေအဂ်င္စီအမည္ႏွင့္ ကုန္ေသတၱာအမွတ္ကိုေဖာ္ျပေပးေသာ္လည္း မည္သူက (သို႔မဟုတ္) မည္သည့္ ကုမၸဏီက ေပးပို႔ရန္ လာေရာက္အပ္ႏွံသည့္ ကုန္ထုပ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပေပးျခင္း မရွိပါ။ ထို႔အတူ အလြန္ထူးဆန္းစြာပင္ ဇြန္လ ၆ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ နယ္တရား႐ုံးတြင္ ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ဟာဂ်ီ ရာစင္ကို ခ်ဳပ္ရမန္ယူၿပီးေနာက္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းရွိ စိတ္ေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ေဆးစစ္ရန္ေခၚေဆာင္သြားသည္ဟု ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္က ေဖာ္ျပပါသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕က ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ရာစင္ကို ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ရာစင္ကုိ စိတ္ေရာဂါကုေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမွာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ေဆးစစ္ရန္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ ၿပီး  လူထုစိုးရိမ္ေနသကဲ့သို႔ အမႈကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဟု တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းျပ ပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ပထမသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ မိထားၿပီဆိုေသာ တရားခံအမည္ကိုမေဖာ္ျပဘဲ လြတ္ေျမာက္ေနဆဲ အဓိကတရားခံရာစင္နာမည္ကို ေဖာ္ျပျခင္း၊ ရာစင္ကိုဖမ္းမိၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း စိတ္ေရာဂါကုေဆး႐ုံသို႔ ေခၚေဆာင္သြား သည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားထြက္လာျခင္းတို႔က ဤအမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနၾကသည့္ ျမန္မာလူထုကို စိတ္ပူ ပန္ေစပါသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ မူးယစ္ေဆးမိသည့္ ေမ ၂၂ရက္တြင္ သတင္းအားလုံးကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါ သည္။ ျမန္မာဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြာလာေသာ သေဘၤာျဖင့္ပါလာသည့္ စားေသာက္ကုန္ လက္ဖက္ေျခာက္ထုပ္မ်ားထဲတြင္ မူးယစ္ေဆးမ်ားကို ေရာထည့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပစၥည္းလက္ခံမည့္ ပိုင္ရွင္သည္ ကြာလာလမ္ပူရွိ မေလးရွား ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ အမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မေလးရွား သံုးေယာက္၊ ျမန္မာ သံုးေယာက္ကို မိထားသည္ စသျဖင့္ သတင္းစုံလင္စြာထုတ္ျပန္ေပးပါသည္။

ျမန္မာဘက္တြင္ကား သတင္းကို မီဒီယာက စေမးရျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီေနာက္မွ တရားခံတစ္ဦးမိထားသည္။ အဓိကတရား ခံ လြတ္ေျမာက္ေနသည္။ စသျဖင့္ သတင္းမ်ား ဆက္ထုတ္ျပန္ေပးေသာ္လည္း ပထမမိ သည့္တရားခံအမည္ကို မေျပာ။ မည္သူပို႔သည့္ ကုန္မ်ား (သို႔မဟုတ္) မည္သည့္ ကုမၸဏီက ပို႔သည့္ကုန္မ်ားဟု မေျပာေပ။ ကြန္တင္နာမ်ားျဖင့္ မည္သည့္ ပစၥည္းပို႔သည္ျဖစ္ေစ အထပ္ထပ္ စစ္ေဆးျခင္းခံရသျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားပါသြားျခင္းသည္ အေကာက္ခြန္၊ ဆိပ္ကမ္းစသည့္ ဌာနတခ်ဳိ႕မွ ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္မ ပူးေပါင္းဘဲမျဖစ္ႏုိင္ဟု ျပည္ပသို႔ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသူ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေပးပို႔သည့္ ကုမၸဏီအမည္၊ တာဝန္ခံေပးပို႔သူ အမည္မေပးဘဲ မည္သည့္ ပစၥည္းမွ် ေပးပို႔၍မရပါ။ ေပးပို႔သူမည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာဘက္က အခ်ိန္မတန္ေသး၍ သတင္းမထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္ မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မည္သည့္ ကုမၸဏီမည္သူက ေပးပို႔သည္ဆိုသည့္ အေထာက္အထား မေလးရွားဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္တို႔ လက္တြင္ရွိေနၿပီးျဖစ္ပါသည္ဟု အဆိုပါကုန္သည္က ျဖည့္စြက္ေျပာျပပါသည္။

ျမန္မာသည္ ကမၻာတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ ကမၻာတြင္ နာမည္ေက်ာ္ ခဲ့သည္မွာ ၾကာပါၿပီ။ ဒီေနာက္ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ လာအို သုံးႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနသည့္ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမသည္ မူးယစ္ ေဆးထုတ္လုပ္ၿပီး တစ္ကမၻာလုံးသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးရာေနရာအျဖစ္အသိ အမွတ္ျပဳထားခံရသည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘက္တြင္လည္း ရခိုင္နယ္စပ္မွ တစ္ဆင့္ဝင္ေရာက္လာသည့္ ရာဘေဆးမ်ား ဘိန္းျဖဴမ်ားကို မၾကာခဏမိေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မူးယစ္ေဆးသာမိၿပီး အမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျမန္မာမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က ဖမ္းဆီး ရမိျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း ျမန္မာဘက္မွလာသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း မၾကာခဏ သတင္းေဖာ္ျပၾကပါသည္။

ဒီတစ္ႀကိမ္ မေလးကဖမ္းမိသည့္အမႈတြင္ ျမန္မာဘက္မွပါဝင္ပတ္သက္သူသံုးဦးကို မေလးရွားက လက္ရဖမ္းဆီးထားပါ သည္။ ဤမူးယစ္ေဆးအမႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ေဖာ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးစားေနဆဲ၌ မေလးရွားဘက္က အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္လုံလုံျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ျမန္မာသည္ အင္းဒင္ကိစၥကဲ့သို႔ ကမၻာကပါဝင္ ေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီးမွ ေနာက္က လိုက္ေဖာ္ ထုတ္ရသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးကို ထပ္မံရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲတြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အေရးၿပီးလွ်င္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာသည္ ဒုတိယအေရးႀကီးဆုံး ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာလူငယ္အမ်ား အျပား မူးယစ္ေဆးစြဲေနၾကသည္မွာ ႏုိင္ငံ့အနာဂတ္အတြက္ အလြန္ရင္ေလးေနရသည့္ ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕ျမန္မာ မ်ားသည္ ေငြအရလြယ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္ လုပ္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ေနေၾကာင္းေန႔စဥ္ ဖမ္းဆီးရမိေနသည့္ မူးယစ္ေဆးသတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပေနၾကပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ား လုိခ်င္လွသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ မေအာင္ျမင္ေသးျခင္းတြင္ မူးယစ္ ေဆးဝါးျပႆနာက တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါဝင္ေနပါသည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရလက္ထက္တြင္ ေန႔စဥ္လိုလို မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိေနေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါး အေျမာက္အျမား ဖမ္းဆီးရမိတုိင္း ပိုင္ရွင္မဲ့ျဖစ္ေနျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ အားနည္းေနသည္ကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ မူးယစ္ေဆးျပႆနာသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတည္း၏ ျပႆနာမဟုတ္ဘဲ ေခါင္းခဲစရာ ကမၻာ့ျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စီးဆင္းလာသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားက ၿခိမ္း ေျခာက္ေနသည္ဟု မေလးရွားက ဆိုလိုက္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး ဝါးႏွင့္ မႈခင္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕ကလည္း ဝင္ေရာက္ မွတ္ခ်က္ေပးေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာႀကီးသည္ ရြာတစ္ရြာျဖစ္လာၿပီဟု တင္စားေျပာဆိုေနၾကသည့္ ယခုကာလတြင္ ျမန္မာသည္ မိမိႏုိင္ငံမွ အစပ်ဳိးလာသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္အေပၚ တျခားႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တရားဥပေဒ အရ မွန္မွန္ကန္ကန္ လက္ဦးမႈရွိရွိ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရန္ အခ်ိန္တန္ေလၿပီ။

ခင္ႏွင္းဦး