လံုခ်ည္၀တ္ၿပီး ဒစၥကိုကသလိုျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး

သာဓက

အဂတိတရားလို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ၾကားတဲ့သူအမ်ားစု ေခါင္းေထာင္လာႏိုင္ပါတယ္။ အရင္ေခတ္အဆက္ဆက္ ကတည္းက အဂတိတရားေပါမ်ားခဲ့တဲ့ ဒီႏိုင္ငံက အခုထိလည္းအလွ်င္းမပေပ်ာက္ေသးပါဘူး။ ဆိုေတာ့ကာ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျငင္းခုံတဲ့ စကားဝိုင္းေတြမွာ ျပည္သူအားလံုးစိတ္ဝင္စားဆဲ၊ စိတ္ဝင္စားၿမဲ၊ အေရးပါအရာေရာက္ဆဲ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအျဖစ္ပါလာတတ္စၿမဲပါ။
ဒါေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ႏိုးၾကားသူနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြအတြက္ အဂတိဆိုတဲ့ အသံၾကား လိုက္တာနဲ႔ အမ်ားစုေခါင္းေထာင္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာကလည္း အာဏာတည္ၿပီး အေရးယူလို႔မရတဲ့ ဥပေဒေတြက အမ်ားသားေပပဲကိုး။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒလည္း ျပ႒ာန္းၿပီးေရာ အဲဒီလိုဥပေဒေတြ အလွ်ဳိ လွ်ဳိေပၚထြက္လို႔လာတာပါပဲ။
အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ဆို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာက အခုထက္ထိ တိုင္ပတ္ေနတယ္လို႔ပဲေျပာရမွာပါ။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဥပေဒကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပင္ၿပီးတာေတာင္ အျခားတည္ဆဲဥပေဒေတြကိုသြားၿပီး တိုင္ပတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားဆဲျဖစ္လို႔ပါ။ အခု အာဏာတည္ေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒက တျခားတည္ဆဲ ဥပေဒေတြကိုသြားၿပီး တိုင္ပတ္ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ထားေတာ့ ဒီဥပေဒမေပၚခင္က အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို ဒီဥပေဒနဲ႔လည္းအေရးယူလို႔မရ အျခားတည္ဆဲဥပေဒေတြ မွာပါတဲ့ အဂတိလိုက္စားသူေတြကို အေရးယူႏိုင္တဲ့ ပုဒ္မေတြနဲ႔လည္း အေရးယူလို႔မရျဖစ္ေနပါတယ္။
ဘာနဲ႔အလားသဏၭာန္တူလဲဆိုေတာ့ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးက လံုခ်ည္ဝတ္ၿပီး ဒစၥကိုကေနသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ကေနတာက လႈပ္လႈပ္ရြရြဒိုးဒိုးဒန္႔ဒန္႔နဲ႔ကရတဲ့ ဒစၥကိုအက။ ဝတ္ထားတာက လံုခ်ည္ဆိုေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ကလည္း ကခ်င္ေသးကလိုက္ရင္လည္း လံုခ်ည္ကြင္းသိုင္းၿပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရေတာ့ ေသခ်ာကျပလို႔မရ အဲဒီလိုျဖစ္ေနပါတယ္။
အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးက လံုခ်ည္ဝတ္ၿပီး ဒစၥကိုကေနသလိုျဖစ္ေနတာဘာေၾကာင့္လဲ ဥပေဒအခ်င္းခ်င္း ဘာလို႔ခ်ည္ ေႏွာင္သလို ျဖစ္ေနတာလဲဆိုတာကို ဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့တာက အစခ်ီလို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္ၿပီး ထိေရာက္မႈမရွိခဲ့တာက အလယ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္ကို ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခ်ိန္ ေနာက္က်တာကအဆံုး ဒီဇာတ္လမ္းရဲ႕ စလယ္အဆံုးကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရွင္းျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဂတိလိုက္စားတာေတြကို အေရးယူဖို႔ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတားျမစ္ေရး အက္ဥပေဒဆို တာရွိခဲ့ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္တိုက္ဖ်က္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လက္ရွိျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ အစိုးရလက္ထက္မတိုင္ခင္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ထပ္မံျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတားျမစ္ေရး အက္ဥပေဒကို အဲဒီဥပေဒအရ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒသစ္က အေဟာင္းထက္ပိုၿပီး အေသးစိတ္ျပ႒ာန္းပါတယ္။
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒမွာ အခန္း၁၁ခန္းနဲ႔ ပုဒ္မ ၇၃ ခုရွိပါတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူက ရာထူးတာဝန္ကိုအလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး တံစိုးလက္ေဆာင္ကို မိမိအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အဖြဲ႔ အစည္းအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေပးတာ၊ လက္ခံတာ၊ ရယူတာ၊ ရယူဖို႔အားထုတ္တာေတြျပဳလုပ္ရင္ အဂတိလိုက္စားရာ ေရာက္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ကမ္းလွမ္းတာ၊ ကတိျပဳတာ၊ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာေတြကလည္း အဂတိလိုက္စားရာ ေရာက္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကို တိုက္႐ိုက္ေရာ သြယ္ဝိုက္ၿပီးေတာ့ ေရာျပဳလုပ္လို႔မရပါဘူး။ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေပးသူေရာ လက္ခံသူေရာ အျပစ္ရွိပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးရာထူး လက္ရွိျဖစ္သူက အဂတိလိုက္စားရင္ ၁၅ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရႏိုင္တဲ့အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးရာထူးလက္ရွိျဖစ္သူမဟုတ္ဘဲ အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသူက က်ဴးလြန္ရင္ ၁ဝ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရႏိုင္တဲ့အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုလူေတြကလြဲၿပီး တျခားဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ အဂတိလိုက္စားမႈက်ဴးလြန္ရင္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရႏိုင္တဲ့အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတားျမစ္ေရး အက္ဥပေဒက ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္အထိပဲ က်ခံရႏိုင္ေပမဲ့ ဥပေဒအသစ္က ေထာင္ ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏိုင္ပါတယ္။
ဒီျပစ္ဒဏ္ေတြကေပးသူေရာ လက္ခံသူပါသတိထားရမွာပါ။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တခ်ဳိ႕ကသံုးသပ္ပါတယ္။ ေပးၿပီး မေက်နပ္လို႔ သြားတိုင္သူက အေရးယူခံရမွာမို႔ သြားတိုင္ၾကမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီဥပေဒအရလည္း တိုင္သူမရွိဘဲ အေရးယူလို႔ မရဘူးဆိုေတာ့ အဲဒီအခ်က္ကလည္း ဥပေဒရဲ႕အားနည္းခ်က္လို႔ အခ်ဳ႕ိက ဆိုပါတယ္။
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အေပၚ စာေရးသူအျမင္ကေတာ့ ေပးၿပီးမွကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အက်ဳိးရလဒ္မခံစားရလို႔ သြားတိုင္တယ္ ဆိုကတည္းက အစမွာလိုလိုလားလားေပးခဲ့တာ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ရင္ အဲဒီလို လာဘ္ေပးသူမ်ဳိးကေတာ့ အေရးယူခံရ လည္းတရားပါတယ္။ လာဘ္မေပးဘဲလည္းတိုင္လို႔ရတာပါပဲ။ ဥပေဒအရကေတာ့ အဂတိလိုက္စားခ်င္သူဘက္က ကမ္းလွမ္း ႐ံု၊ ေဆြးေႏြး႐ံုနဲ႔ ျပစ္မႈေျမာက္ပါတယ္။ ႐ိုးသားတဲ့သူေတြက လာဘ္ေပးၿပီး အခြင့္ထူးခံမျဖစ္ခ်င္ဘူးဆိုရင္ အဲဒီလိုကမ္းလွမ္း ခ်ိန္၊ ေခၚယူေဆြးေႏြးခ်ိန္ကတည္းက လူသက္ေသျဖစ္ျဖစ္၊ အသံဖိုင္သက္ေသျဖစ္ျဖစ္ သက္ေသတစ္ခုခုရေအာင္ယူၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို သြားတိုင္လို႔ရပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုလာဘ္ေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းတာ၊ မေပးရင္အက်ဳိး ပ်က္စီးေအာင္လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္လို႔ ေပးရတဲ့သူေတြက တိုင္ရင္ေတာ့ သြားတိုင္တဲ့သူေတြကို ဥပေဒအရအေရးယူဖို႔ ခက္ပါလိမ့္မယ္။
တစ္ခုေတာ့ရွိတာေပါ့ေလ လာဘ္စားခ်င္သူဘက္ကၿခိမ္းေျခာက္လို႔ ကိုယ့္ဆီက လာဘ္ေငြျဖစ္ျဖစ္၊ တံစိုးလက္ ေဆာင္ျဖစ္ျဖစ္တစ္ခုခုကို မတတ္သာဘဲ ေပးလိုက္ရၿပီဆိုလည္း သိပ္မၾကာခင္သြားတိုင္သင့္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ ကလည္း အက်ဳိးတစ္ခုခုေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အက်ဳိးရလဒ္မထြက္ေတာ့မွ သြားတိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေပးသူပါမ႐ိုး သားလို႔ အေရးယူခံရႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိ အမ်ားသံုးသပ္ေနသလို သြားတိုင္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရဖို႔မ်ားေန တယ္ဆိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လာဘ္ေပးခ်င္ပါတယ္ဆိုၿပီး စတင္ကမ္းလွမ္းတယ္။ ဟိုကယူၿပီး မလုပ္ေပး ေတာ့မွ သြားတိုင္တာေပၚလြင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေပးသူေရာ ယူသူပါအေရးယူခံရမွာပါ။
ဥပေဒအရ လာဘ္ေပးသူ လာဘ္ယူသူသာအျပစ္ရွိတာပါ။ တိုင္သူမွာအျပစ္မရွိပါဘူး။ သူတို႔ကို လာဘ္ေပးဖို႔ ေတာင္း တဲ့ အသံဖိုင္သက္ေသလို၊ ၿခိမ္းေျခာက္လို႔ေပးရတဲ့ အသံဖိုင္အျပင္ အျခားသက္ေသေတြျပႏိုင္ရင္သြားတိုင္သူေတြကို အေရးယူဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ လက္ရွိအထိလည္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က တိုင္တဲ့သူကို အေရးယူထား တာမရွိေသးပါဘူး။
အာဏာတည္ေနတဲ့ အခ်ဳိ႕ဥပေဒပုဒ္မေတြကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒက တိုင္ပတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား တာ ဘာလဲဆိုေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒီဥပေဒတစ္ခုတည္းနဲ႔ပဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္လို႔ရၿပီး တျခား ဘယ္ဥပေဒနဲ႔မွ အေရးယူလို႔မရတဲ့အခ်က္ပါ။
အဂတိလိုက္စားတာေတြ၊ အဲဒါနဲ႔ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာတာေတြ၊ အဲဒါနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေငြေၾကးနဲ႔ပစၥည္းေတြကို စံုစမ္းစစ္ ေဆးအေရးယူတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တျခားတည္ ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္မွာ ဘယ္လိုပဲပါပါ ဒီဥပေဒအရပဲ အေရးယူရမယ္ ဆိုၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၈မွာ ဆိုပါတယ္။
အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို အေရးယူလို႔ရေအာင္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အခ်က္ေတြပါဝင္တာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ ေရး ဥပေဒအျပင္ အျခားတည္ဆဲဥပေဒေတြရွိ ေနပါေသးတယ္။ အဲဒီဥပေဒေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ ပုဒ္မ ၃၈၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၁(က)၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၈(က)၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇(ဇ)၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္သစ္ ေတာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၆၊ ရာဇသတ္ၾကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၂ မွ ၁၆၅ အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၇နဲ႔ ပုဒ္မ ၅၈ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၇နဲ႔ ပုဒ္မ ၅၈ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၇ နဲ႔ ပုဒ္မ ၅၈တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပုဒ္မေတြထဲမွာ အမ်ားစုက ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ကေန ၁ဝ ႏွစ္အတြင္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လို႔ ရတဲ့ပုဒ္မေတြပါပါတယ္။
အဲဒီပုဒ္မေတြက အဂတိလိုက္စားတာေတြနဲ႔ဆက္ႏႊယ္ၿပီး အေရးယူလို႔ရေအာင္ ျပ႒ာန္းေပးထားေပမဲ့ အဂတိလိုက္ စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၈ အရ အဂတိလိုက္စားမႈမွန္သမွ်ကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရပဲ အေရးယူလို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
‘မည္သည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမွ် ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ ျပ႒ာန္းခြင့္မရွိေစရ’လို႔ ျပ႒ာန္း ထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃ ရယ္၊ အဲဒီလိုပဲ ‘ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍ အာဏာသက္ေရာက္ မႈရွိေစရမည္ဟု အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိလွ်င္ ယင္းဥပေဒသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္မႈ မရွိ ေစရ။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမွ် ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍ အာဏာသက္ေရာက္မႈမရွိေစရ’လို႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ စကားရပ္မ်ားအနက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃ ပုဒ္မခြဲ (င)ရယ္ အဲဒီျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအရ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးဥပေဒက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အာဏာ သက္ေရာက္လို႔မရတာေၾကာင့္ ဒီဥပေဒမေပၚခင္က အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ကို ဒီဥပေဒအပါအဝင္ အျခားဘယ္ဥပေဒနဲ႔မွ အေရးယူလို႔မရေတာ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္မွာ စျပင္ဆင္တုန္းက လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈဆိုတဲ့ စကားလံုးေနရာမွာ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ႔အစားထိုးတာ၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအဆင့္၊ အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးကို ဒုတိယဝန္ႀကီး အဆင့္သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး ရာထူးခံစားခြင့္ အေဆာင္အေယာင္ေတြ သတ္မွတ္တာ စတာေတြကို ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္၂၉ရက္မွာ ဒုတိယ အႀကိမ္ျပင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ‘အဖြဲ႕ဝင္ငါးဦးစီကို’ဆိုတဲ့စကားရပ္ကို ‘ငါးဦးစီထက္မပို ေသာ အေရအတြက္တူညီသည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို’ ဆိုတဲ့စကားရပ္နဲ႔အစားထိုးခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ‘ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ စုစုေပါင္း ၁၅ဦး၏’ ဆိုတဲ့စကားရပ္ကို ‘ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏’ဆိုတဲ့ စကားရပ္နဲ႔ အသီးသီးအစားထိုး ျပင္ဆင္ခဲ့ပါ တယ္။
အလားတူပဲ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ ခ်ိန္မွာေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)မွာပါတဲ့ ‘အသက္ ၇ဝ ႏွစ္ထက္မႀကီးသူ’ဆိုတဲ့စကား ရပ္ကို ‘အသက္ ၇၅ ႏွစ္ထက္မႀကီးသူ’ဆိုတဲ့ စကားရပ္နဲ႔ အစားထိုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပထမအႀကိမ္ျပင္တုန္းကေတာ့အေခၚအေဝၚနဲ႔ ဥကၠ႒အပါအဝင္အဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ ရာထူးအဆင့္အတန္းကို ေသခ်ာ သတ္မွတ္ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ျပင္တာေပၚလြင္ပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ခ်ိန္မွာေတာ့ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္၁၅ဦးဆိုတဲ့ အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္လို႔ျပင္တယ္လို႔ယူဆပါတယ္။ တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ခ်ိန္မွာေတာ့ အစိုးရသစ္လက္ထက္ အသစ္ခန္႔အပ္ခ်င္တဲ့ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေတြက အသက္ ၇ဝ ေက်ာ္သူေတြပါေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အသက္ ၇ဝအထိပဲဆို လူေရြး ရတာခက္ ေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပင္ဆင္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။
ျပင္ဆင္တာေတာ့ သံုးႀကိမ္ရွိပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အျခားျပင္သင့္တာေတြက က်န္ပါေသးတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇မွာ ဥပေဒအာဏာမတည္မီက ျပစ္မႈေတြကို တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းေပးထားပါတယ္။
အဲဒါကိုနမူနာယူၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအာဏာမတည္မီက ျပစ္မႈေတြကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တားျမစ္ေရး အက္ဥပေဒအပါအဝင္ အျခားတည္ဆဲသက္ဆိုင္တဲ့ဥပေဒေတြနဲ႔အေရး ယူရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္မ်ဳိး ထည့္သြင္းျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၈မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျခားတည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္မွာ မည္သို႔ပင္ပါရွိေစကာမူ ဤဥပေဒအရသာလွ်င္ အေရး ယူရမည္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။
အဲဒါဆိုရင္ လက္ရွိဥပေဒအာဏာ မတည္ခင္က အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတား ျမစ္ေရး အက္ဥပေဒအပါအဝင္ အျခားတည္ဆဲ သက္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ အေရးယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ လံုခ်ည္ ဝတ္ၿပီး ဒစၥကိုကတဲ့ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး မျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒစၥကိုကဖို႔ လံုခ်ည္ကိုဖယ္ၿပီး အျခားသင့္ေတာ္တဲ့ အဝတ္ အစားေတြဝတ္လိုက္ေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ကလို႔ရၿပီေပါ့။ ဒါ့ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာဏာတည္ၿပီး အေရးယူလို႔မရတဲ့ ဥပေဒေတြလည္း အလိုလို အသက္ျပန္ဝင္လာမွာေပါ့။
အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕အေၾကာင္းကိုပါ တစ္ဆက္တည္းေျပာခ်င္တာရွိပါတယ္။ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သစ္ကို ျပန္ဖြဲ႕ဖို႔ အဖြဲ႕ဝင္ အသစ္ေတြရဲ႕လူစာရင္းကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလေရာက္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အမွန္က သမၼတေဟာင္းဦးသိန္း စိန္အစိုးရတာဝန္ၿပီးဆံုး လို႔ လက္ရွိသမၼတ ႀကီးဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရတက္လာတဲ့ အစိုးရအေျပာင္းအလဲကာလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီနဲ႔ ေမ အဲဒီဝန္းက်င္ အခ်ိန္ကတည္းက တစ္ခါတည္းဖြဲ႕ရမွာပါ။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ေဟာင္းသက္တမ္းက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသက္တမ္းကုန္ခ်ိန္ ကတည္းက သူ႔သက္တမ္းလည္းကုန္ေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒအရ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သစ္ေရာက္ခ်ိန္အထိ အဖြဲ႕ေဟာင္းက လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ဥပေဒမွာပါေနတာေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕သစ္ကို မဖြဲ႕ေသးဘဲ အခ်ိန္ဆြဲလို႔ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သစ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို မၾကာမီျမင္ေတြ႕ ရေတာ့မွာျဖစ္သလို အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနေသးတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကလည္း ျပင္ကိုျပင္ဆင္သင့္ပါ တယ္။ ဒါမွလည္း လံုခ်ည္ဝတ္ၿပီး ဒစၥကိုကတဲ့ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ႏိုင္မွာပါလို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ သံုးသပ္အႀကံျပဳလိုက္ပါရေစ။
သာဓက