သက္ဆင္ေနာ္မစ္နဲ႔ စုၾကည္ေနာ္မစ္

ထုိင္းမွာ သက္ဆင္ေနာ္မစ္ဆုိၿပီး တြင္ခဲ့သလုိမ်ဳိး မေန႔က စုၾကည္ေနာ္မစ္ဆုိၿပီး ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္က ေရးပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၂ဝဝ၁ကေန ၂ဝဝ၅အတြင္းလုပ္ခဲ့တဲ့ သက္ဆင္ေနာ္မစ္ဆုိတာ အၾကမ္းအားျဖင့္ဘာေတြလဲ။

သက္ဆင္ေနာ္မစ္မွာ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္လုပ္ခဲ့တာေတြကေတာ့ သူအစုိးရတက္တက္ခ်င္း လယ္သမားေတြတင္ေနတဲ့ အေၾကြးေတြကုိ ၄ႏွစ္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတာနဲ႔အတူ အစုိးရဘဏ္ေတြကုိ လယ္သမားေတြ၊ ေက်းလက္ ေနျပည္သူေတြနဲ႔ SMEs ေတြအတြက္ အတိုးႏႈန္းနည္းတဲ့ ေခ်းေငြေတြထုတ္ေပးခဲ့တယ္။

ေနာက္သက္ဆင္ေနာ္မစ္မွာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ စက္သုံးဆီနဲ႔လွ်ပ္စစ္ေစ်းႏႈန္းေတြကုိ ေစ်းမတက္ေအာင္ အစုိးရ က subsidize လုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ လူအမ်ားစုအေနနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ႏုိင္ငံတကာ စက္သုံးဆီႀကီးျမင့္ျခင္းနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျခင္းကုိ မခံစားခဲ့ရပါဘူး။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြက္ ဒီလုိျပဳျပင္မႈ ေတြလုပ္တဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ေတြကုိလည္း ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ခဲ့တယ္။

သက္ဆင္ေနာ္မစ္မွာ သမုိင္းတြင္တဲ့ ေျခလွမ္းကေတာ့ တစ္တုိင္းျပည္လုံးအတြက္ ဘတ္၃ဝနဲ႔ ေဆးကုသခြင့္ျဖစ္ပါ တယ္။ ထုိင္းႏိုင္ငံရဲ႕ elite ေတြၾကားမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေပမယ့္ ဝင္ေငြနည္းတဲ့ ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုကုိေတာ့ အက်ဳိးျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ သက္ဆင္လက္ထက္ကစခဲ့တဲ့ ဒီက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဟာ မ်က္စိခြဲတာ၊ ကေလးေမြးတာကအစ ဆင္းရဲသား အလုပ္သမား၊ လယ္သမားလူတန္းစားေတြအေနနဲ႔ ဘတ္၃ဝနဲ႔ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ ျပည္ကသြားတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ေတြေတာင္မွာ ဘတ္ ၃ဝနဲ႔ထုိင္းမွာ ေဆး႐ုံ တက္ကေလးေမြးလုိ႔ ရပါတယ္။

တစ္ရြာမွာ ထုတ္ကုန္တစ္ခု (the one tambon one product- OTOP) ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ကလည္း သက္ဆင္ ေနာ္မစ္က အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အေရးပါခဲ့ပါတယ္။ ဒီ OTOP အစီအစဥ္ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံက ေက်းရြာေပါင္း ၇၂၅၅ရြာမွာ လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇ခု ႏွစ္အတြက္ OTOP အစီအစဥ္ကေန ထုိင္းဘတ္သန္းေပါင္း ၁၅၃သန္းရရွိခဲ့ပါတယ္။

သက္ဆင္ေနာ္မစ္မွာ USD ဘီလီယံ ၅ဝတန္ဖုိးရွိ ျပည္သူ႔အေျခခံအေဆာက္အအုံ ျမႇင့္တင္ေရး (public infrastructure) အစီအစဥ္ေတြလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္ အသီးအပြင့္အေနနဲ႔ ဘန္ေကာက္နဲ႔ခ်င္းမုိင္တုိ႔လုိ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေတြ၊ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စနစ္ေတြ၊ မုိးပ်ံရထားနဲ႔ ေျမေအာက္ရထား စနစ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္တစ္ခုတုိ႔ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါတယ္။

”သက္ဆင္ေနာ္မစ္ကုိ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာ သုတ္သုတ္႐ုိက္႐ုိက္ စီစဥ္ကုိင္တြယ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္း ကေတာ့ ‘The Tom Yum Kung Crisic’ လုိ႔ေခၚတဲ့ ၁၉၉၇ အာရွစီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းက ေန႐ုန္းထြက္ဖုိ႔ အသုံးက်တဲ့ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္”လုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံကာဆက္ဆပ္ တက္ကသုိလ္မွ လာလစ္တာဟန္ဝမ္က သုံးသပ္ျပပါ တယ္။ ”သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္ဟာသူကုိယ္တုိင္ စီးပြားေရးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တုိးပြားေအာင္လုပ္တဲ့ နည္းကတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကေန ႐ုန္းထြက္ဖုိ႔သိခဲ့တယ္လုိ႔ဆုိရပါမယ္။ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဟာ တစ္ရွိန္ထုိးတက္လာခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခလူတန္းစားကုိအက်ဳိးရွိေစတဲ့ ပုဂၢလိက ပုိမုိဖြံၿဖိဳးမႈေတြျဖစ္ခဲ့ တယ္။”

ေသခ်ာတာကေတာ့ သက္ဆင္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ လက္ဝဲဆန္လြန္းတယ္ သူတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ နည္းေစခဲ့တယ္လုိ႔ထင္တဲ့ အထက္တန္းလြာလူတန္းစား ဒီသက္ဆင္ေနာ္မစ္ကုိ မႀကိဳက္ၾကပါ ဘူးလုိ႔ သူမကေျပာပါတယ္။ ”ဒါေပမယ့္ အထူးသျဖင့္ အေျခခံလူတန္းစားေတြနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ လူမ်ားစုႀကီးအတြက္ေတာ့ သက္ဆင္ေနာ္မစ္ဟာ ဓနဥစၥာကုိ လူတန္းစားအလႊာေပါင္းဆုံးဆီျဖန္႔ေဝႏုိင္ ႀကိဳပမ္းမႈတစ္ရပ္အေနနဲ႔ေရာ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြအတြက္ ေလးေလးနက္ နက္ေျပာဆုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံးစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအျဖစ္ တန္ဖုိးထားခံခဲ့ရပါတယ္။”

၂ဝ၁၆ကေန ၂ဝ၁၉ႏွစ္ဆန္းပုိင္းအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဒီခ်ဳပ္) အစုိးရအေနနဲ႔ ဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲ။ စုၾကည္ေနာ္မစ္ဆုိတာဘာလဲ။ တကယ္ေကာရွိရဲ႕လား။

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဇန္နဝါရီလေႏွာင္းပုိင္းမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈထိပ္သီးဖုိရမ္မွာေတာ့ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရသက္တမ္းအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေျပာၾကားရာ ”ပထမ ပန္းတိုင္သည္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ထားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယပန္းတိုင္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ေမခ႐ိုစီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဦးတည္လုပ္ ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။” ဆုိပါတယ္။

ေနာက္ရည္မွန္းခ်က္ေတြကေတာ့ (၃) အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမႈႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္။ (၄) ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ဦးတည္ထားသည့္ လူသားစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အရည္အေသြးရွိေစ ရန္အတြက္ ထူေထာင္ရန္။ (၅) သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကို ဦးတည္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ႕မႈမွတစ္ဆင့္ မိမိႏိုင္ငံကိုသာမက ကမၻာႀကီးကိုပါ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အစရွိသျဖင့္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ဆုိပါတယ္။

၃ ႏွစ္ကာလကုိ ျပန္ေျပာင္းၾကည့္ရင္ ဒီခ်ဳပ္လက္ထက္ လက္ေတြ႔ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့လဲ၊ ဘယ္လုိ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ ပါသလဲ။ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ေျပာရရင္ အစမွာ စလြဲခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာေတြမွာ ဘြဲ႔လက္မွတ္အတုနဲ႔လုိ႔ ေရးသားခံခဲ့ရတဲ့ သူႏွစ္ေယာက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေရးႀကီးတဲ့ ဝန္ႀကီးေတြျဖစ္လာတယ္။   ပထမဆုံးရက္ ၁ဝဝဟာလည္း ေလယာဥ္ ေျပးလမ္းေပၚေရာက္ေနၿပီး ပ်ံတက္ေနၿပီဆုိတဲ့ စကားလုံးေတြနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပုိင္း စီမံကိန္းဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းကုိ အဂတိတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီက ၂ဝ၁၈ ႏွစ္လယ္ပုိင္းမွာ ေခၚယူစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ရာထူးကေန အနားေပးခဲ့ပါတယ္။

၂ဝ၁၆ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရမဖြဲ႔ခင္မွာ လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာနဲ႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားပါတဲ့ အစုိးရတစ္ရပ္ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾက ေပမယ့္ တစ္ကယ္တမ္း အစုိးရဖြဲ႔တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ သစၥာရွိမႈ သစၥာခံမႈကုိအေျခခံတဲ့ လူေရြးခ်ယ္မႈကုိ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလုိ သစၥာခံမႈကုိ ဦးတည္ၿပီးေရြးခ်ယ္မႈဟာ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုပ္ႏုိင္အားကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ ျငင္းမရတဲ့ သမုိင္း အေထာက္အထား ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါဟာ အရင္လမ္းစဥ္ပါတီဦးေနဝင္းေခတ္က က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ လူေတာ္,လူေကာင္းမဟုတ္ဘူး လူေကာင္း,လူေတာ္ ျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆနဲ႔ သြားတူပါတယ္။

ဒီခ်ဳပ္အစုိးရတက္တက္ခ်င္း အရင္အစုိးရအဆက္ဆက္ကလုပ္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိ ျပန္လည္ေလ့လာ သုံးသပ္ျခင္း ကုိ ဒုသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မတီကလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုမၸဏီႀကီးေတြကေန သံယံဇာတ အႀကီး အက်ယ္ထုတ္လုပ္ၿပီး ေရရွည္မတည္တံ့မယ့္ လုပ္ငန္းေတြ… ဥပမာ- ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေတြနဲ႔ ကခ်င္ျပည္ နယ္က ငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ရပ္တန္႔ေစႏုိင္ခဲ့သလားဆုိတာကေတာ့ မေသခ်ာတဲ့ အေျဖေတြအေန အထားမွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။

လက္ရွိအစုိးရမွာ ၂ဝ၁၆ေလာက္ကတည္းကစၿပီး စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ think-tank အဖြဲ႔၊ Renaissance Institute လုိ အဖြဲ႔ေတြဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံခ်က္ ဆုိၿပီးေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ အစီအစဥ္ ဟာလည္း လက္ရွိအေျခအေနအထိ ဘယ္ေလာက္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးၿပီလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မစရေသးဘူးလားဆုိတာ လူထုသိေအာင္ ခ်မျပႏုိင္ေသးပါဘူး။

ေနာက္ ျမန္မာ့ခ႐ုိနီအရင္းရွင္ဝါဒမွာ ထင္သာျမင္သာတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ မျမင္ရေပမယ့္လည္း အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူတို႔ရဲ႕ အေရးယူမႈက လုံးဝျခြင္းခ်က္မရွိ လြတ္ကင္းေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ျခစားေနတဲ့ ခ႐ုိနီစီးပြားေရးေတြကုိ ေတာင္ကုိရီးယားလုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ရမယ့္အစား ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္ဆုိတဲ့ စကားလုံးေတြနဲ႔ အားေပး ခဲ့တယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ျမန္မာ့ခ႐ုိနီေတြကုိ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ (case by case) ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ လုပ္စဥ္က ျမန္မာ့ဘီလ်ံနာေတြက သူတုိ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ အမ်ားပုိင္ (public companies)အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ပါ့ မယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း တကယ္တမ္း အေနာက္တုိင္းအေရးယူမႈေတြကေန ျခြင္းခ်က္မရွိ လြတ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ထင္သာ ျမင္သာတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ခဲ့တာ မေတြ႔ခဲ့ရပါဘူး။

လက္ရွိအစုိးရမွာ SMEs လိုစီးပြားေရး ဆုိင္ရာအစီအစဥ္ေတြရွိေပမယ့္ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာတာေတာင္မွာ လူထုနဲ႔ မီဒီယာေတြအတြက္ ထင္သာျမင္သာမႈကုိ သိပ္လုပ္ႏုိင္တာမရွိတာကုိေတြ႔ရတယ္။ stabilty နဲ႔ rule of law အပုိင္းကုိသိပ္မေျပာႏုိင္ဘဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလာဖုိ႔ခ်ည္းေျပာဆုိေနျခင္းဟာ ႏုိင္ငံတကာကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မဆြဲေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။

ျမန္မာျပည္မွာ လက္ရွိတည္ၿငိမ္မႈ  (stability) အပုိင္းဆုိရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းမွာ ၂ဝ၁၆ကေန လက္ရွိ အေျခအေနအထိျဖစ္ေနဆဲ အက်ပ္အတည္းနဲ႔ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းက လက္နက္ကုိင္ျပႆနာေတြက စိန္ေခၚၿခိမ္း ေျခာက္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္ ၇သိန္းေက်ာ္ေလာက္တစ္ဖက္ႏုိင္ငံကုိ ထြက္ေျပးသြားတာဟာ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ျပႆနာအျဖစ္ အမ်ားစုက မျမင္ၾကေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာ စာမ်က္ႏွာမွာ၊ ေခတ္သစ္သမုိင္းမွာ အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ပါတယ္။

တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈပုိင္းဆုိရင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကုိ အာမခံႏုိင္တဲ့ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အာမခံေပးႏုိင္မႈမွာ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြရွိေနၿပီး ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အထူးသျဖင့္  အေနာက္ႏုိင္ငံေတြကုိ စိတ္ဝင္စားေအာင္ လုပ္ႏုိင္တာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ သက္ဆင္ေနာ္မစ္လုိ ျမန္မာျပည္မွာ လူအမ်ားစုအတြက္ ထူးထူးျခားျခား စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဒီ၃ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းမေတြ႔ရပဲ အရင္အစုိးရေတြ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ crony capitalism ကုိ ဆက္လက္ က်င့္သုံးအားေပးေနဆဲလုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္တယ္။

ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္ သတင္းစာရဲ႕ေဆာင္းပါးရွင္ လယ္ရီေဂ်ဂင္ကုိ စုၾကည္ေနာ္မစ္ဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိေျပာခဲ့သူ ၾသစေၾတးလ် အမ်ဳိးသားတကၠသုိလ္မွာ စီးပြားေရးပါရဂူဘြဲ႔က်မ္ျပဳစုေနတဲ့ ဦးႏုိင္ကုိကုိကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ကလင္တန္ေနာ္မစ္ဆုိတာခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလုိမ်ဳိး ျမန္မာျပည္မွာလည္းရွိသင့္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလကုန္ပုိင္းက ေနျပည္ ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးဖုိရမ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ခ႐ုိနီအေျချပဳ စီးပြားေရးနဲ႔ သြားလုိ႔မရေတာ့ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကုိ ဖိတ္ေခၚအေျခခံတဲ့ စုၾကည္ေနာ္မစ္ဆုိတာ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ idea တစ္ခုကုိခ်ျပခဲ့တာပါ။ ဘယ္လုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ဳိးမဆုိ  idea က အေျခခံက်လွပါတယ္”လုိ႔ ဦးႏုိင္ ကုိကုိက ဆုိပါတယ္။

စုၾကည္ေနာ္မစ္(သုိ႔မဟုတ္) ျမန္မာ့စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလို႔ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရရဲ႕ စီးပြားဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးေတြဘယ္ေလာက္ လက္ေတြ႔ျဖစ္လာၿပီလဲ၊ အစုိးရသက္တမ္းလည္း ၃ႏွစ္ထဲဝင္ေရာက္ လာၿပီဆုိေတာ့ အရမ္းေနာက္ က်မေနဘူးလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြကုိေတာ့ ဦးႏုိင္ကုိကုိက ”လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္မႈေတြကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရထားတဲ့ အစုိးရပုိင္းက လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ။ ဘယ္ေလာက္လက္ေတြ႔လုပ္ႏုိင္သလဲဆုိတာေတာ့ အစုိးရေပၚမွာ မူတည္တယ္”လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

 

ေဝမိုး