သမၼတကျဖဳတ္လို႔ မရတဲ့ အာဏာပိုင္

မတ္လ ၃ဝ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ ကတိသစၥာျပဳပြဲအခမ္းအနားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ေျပာတဲ့မိန္႔ခြန္းကိုနားေထာင္လိုက္မိပါတယ္။

သူ႔မိန္႔ခြန္းထဲမွာ အဂတိတရားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႏွစ္ေနရာသံုးေနရာေလာက္ ၾကား လိုက္မိပါတယ္။ ကိုယ္စိတ္ဝင္စားတဲ့အေၾကာင္းအရာ အခ်ဳိ႕လည္းပါဝင္ပါတယ္။

ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးကိုတည့္မတ္ရပါလိမ့္မယ္တဲ့။ အဂတိလိုက္စားမႈကိုပိုမိုတိုက္ဖ်က္ရပါလိမ့္မယ္တဲ့။ ၿပီး ေတာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းလိႈက္စားေနတဲ့အဂတိလိုက္စားမႈေတြတဲ့။ အဂတိတရားကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသေ႐ြ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ အဲဒီအခ်က္ေတြထည့္ေျပာသြားတာအေတာ္ေလး အားရေက်နပ္မိပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ဒီႏိုင္ငံကတရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ယိမ္းယိုင္ေနတာရယ္၊ အဂတိတရားေတြ ရွိေန ေသးတယ္ဆိုတာရယ္ကို အခုတက္ လာတဲ့သမၼတအသစ္ကိုယ္တိုင္ ေကာင္း  ေကာင္းႀကီးသိၿပီးမိန္႔ခြန္းထဲမွာေတာင္ထည့္ ေျပာရတာမို႔ အားရမိတာပါ။ ေက်နပ္မိတာ ကေတာ့ ဒီလိုေတာင္ထည့္ေျပာၿပီဆိုမွေတာ့ ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့တရားစီရင္ေရးနဲ႔ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ကိုင္ တြယ္ဖို႔ ေသခ်ာသေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာခန္႔ မွန္းမိလို႔ပါ။

”ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒအရအပ္ႏွင္းထားတဲ့ အခြင့္အာဏာ ကိုတတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားက်င့္သံုး ေနၾကတဲ့မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္အၾကားမွာအျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈေတြနဲ႔ ျပည္ သူေတြအက်ိဳးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္”လို႔လည္းသမၼတမိန္႔ခြန္းထဲထည့္ေျပာ သြားပါတယ္။

အဲဒီလိုဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အ ျခာအာဏာရဲ႕ခက္မသံုးျဖာျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳ ေရးအာဏာ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တ ရားစီရင္ေရးအာဏာေတြကိုတတ္ႏိုင္သမွ်ပိုင္းျခားသံုးစြဲတာနဲ႔ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းတယ္ဆိုတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ၁၁(က)ရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုအေလး ထားက်င့္သံုးမယ္ဆိုတာလည္းေပၚလြင္ေစပါတယ္။

တိုက္ဆိုင္မႈရွိလို႔ ေနာက္တစ္ခုသြားသတိရပါတယ္။ အဲဒါကသမၼတမိန္႔ခြန္းမ ေျပာခင္လပိုင္းေလာက္ကတည္းက ျပည္သူ အခ်ိဳ႕အထင္မွားအျမင္မွားသံုးသပ္ေျပာဆိုသံေလးေတြကို ျပန္ၾကားေယာင္မိလို႔ပါ။သူ တို႔ကဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ ဝန္ႀကီးေတြ၊ ဒုဝန္ႀကီးေတြအဂတိလိုက္စားရင္ေတာင္ သမၼတကျဖဳတ္ပိုင္ခြင့္ရွိတာ အာဏာပိုင္ တရားသူႀကီးေတြ အဂတိလိုက္စားတာေပၚ  ေပါက္ရင္လည္းခ်က္ခ်င္းျဖဳတ္လိုက္ေပါ့တဲ့။  ဥပမာအေနနဲ႔ သူတို႔ထင္သလိုအာဏာပိုင္တရားသူႀကီးေတြ အဂတိလိုက္စား တာေပၚ ေပါက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ သမၼတကသူ႔လုပ္ ပိုင္ခြင့္အာဏာတစ္ခုတည္းနဲ႔ သြားျဖဳတ္လို႔မရပါဘူး။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြ၊တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြကို သမၼတကရာထူးကေနျဖဳတ္တာ၊ ခန္႔တာလုပ္လို႔ရေပမဲ့အာဏာပိုင္အဆင့္ တရားသူႀကီး ေတြကို ရာထူးကေနျဖဳတ္လို႔မရပါဘူး။

ဒီေနရာမွာ အာဏာပိုင္တရားသူႀကီးေတြကို သမၼတက သူ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတစ္ခုတည္းနဲ႔ ျဖဳတ္လို႔မရတာကိုမေျပာ ခင္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ တာဝန္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕ကိုေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒပုဒ္မ၂ဝ၂အရ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဝန္ႀကီးဌာနေတြ ကိုလိုအပ္သလို သတ္မွတ္တာ၊ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကိုျပင္ဆင္တာ၊ ျဖည့္စြက္တာ၊ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေရကို လိုအပ္သလိုသတ္   မွတ္တာ ေတြအျပင္ သတ္မွတ္ဦးေရကိုအတိုးအေလွ်ာ့လည္းလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေတြအျပင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၂အရ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ျပည့္စံုသူေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲကျဖစ္ျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူ ေတြထဲကျဖစ္ျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေတြအျဖစ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔နယ္ စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနေတြအတြက္ ေတာ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆီကေနသင့္ေလ်ာ္တဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ အ မည္စာရင္းကိုရယူရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ အျခားဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ တပ္မေတာ္သားေတြကိုျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြအျဖစ္ ခန္႔ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကသူေရြး ခ်ယ္ထားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြ စာရင္းနဲ႔တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆီကရရွိတဲ့တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ သြင္းၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရဲ႕ အရည္အခ်င္းမျပည့္စံုဘူးဆိုၿပီး အထင္အရွား မျပႏိုင္ရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သမၼတက စာရင္းတင္သြင္းသူကို  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ဖို႔ ျငင္း ပယ္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ ေပးအပ္တဲ့တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနဲ႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ဖို႔ သမၼတကၫႊန္ၾကားႏိုင္ၿပီး ၫႊန္ၾကားသလိုမလိုက္နာရင္ တာဝန္ကရပ္ စဲရမယ္လို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၅မွာ ဆိုပါတယ္။ အလားတူပဲ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၂၆၄အရ  တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ ဝန္ႀကီးေတြကိုတာဝန္ကရပ္စဲလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာပိုင္တရားသူႀကီးေတြကို သမၼတက သူ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုတည္း နဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ျဖဳတ္လို႔မရတာကိုရွင္းျပပါမယ္။

လက္ရွိတရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ အာဏာပိုင္အဆင့္အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတရား သူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးေတြရယ္၊တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ ဦးရယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးဦးေရ အနည္းဆံုး ၂၅ေယာက္၊ အေယာက္ ၃ဝနဲ႔ အထက္ရယ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီတရားသူႀကီး အားလံုးက အာဏာပိုင္အဆင့္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္တရားလႊတ္ ေတာ္တရားသူႀကီး ေတြထဲမွာ တရားဝင္လစာနဲ႔ အျခားအက်ဳိးခံစားခြင့္အားျဖင့္ ကာလတန္ေၾကးအေနနဲ႔ တစ္လက်ပ္ ၁ဝသိန္း ေအာက္ရတဲ့ သူတစ္ေယာက္မွမပါပါဘူး။ က်န္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္တရား သူႀကီး ေတြ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ ဦးစတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြကလည္း တရားဝင္လစာ နဲ႔ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္အားျဖင့္ ကာလ တန္ေၾကးအေနနဲ႔ တစ္လက်ပ္သိန္း၂ဝကေနက်ပ္သိန္း၄ဝၾကားရတဲ့သူေတြပါ။

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူ ႀကီးေတြကအသက္ ၅ဝထက္မငယ္ အသက္ ၇ဝထက္မႀကီးသူျဖစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူးကႏုတ္ထြက္တာ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းခံရလို႔ ရာထူးကရပ္စဲခံရတာ၊ သတ္မွတ္တဲ့ေဆးအဖြဲ႕ရဲ႕စစ္ေဆးခ်က္ အရကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးအနက္ တစ္ပါးပါး ထာဝရခ်ဳိ႕ယြင္းသြားတာမို႔ တာဝန္ကိုဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိတာ၊ ကြယ္လြန္တာ အဲဒီအေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ မေပၚေပါက္ရင္ အသက္ ၇ဝ ျပည့္တဲ့အထိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိတာမို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးေတြသက္တမ္းက ႏွစ္၂ဝျဖစ္ပါ တယ္။

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးေတြက အသက္ ၄၅ ႏွစ္ထက္မငယ္၊ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ထက္မႀကီးသူေတြျဖစ္ရပါ မယ္။ အဲဒီတရားသူႀကီးေတြက အထက္က ေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္မေပၚေပါက္ရင္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ ျပည့္တဲ့အထိတာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိတာမို႔ သူတို႔သက္တမ္းကလည္း ႏွစ္၂ဝျဖစ္ပါတယ္။ အခုေျပာခဲ့တဲ့ အာဏာပိုင္အဆင့္ တရားသူႀကီးအားလံုး ကိုသမၼတက သူ႔လုပ္ ပိုင္ခြင့္အာဏာတစ္ခုတည္းနဲ႔ ရာထူးကရပ္စဲခြင့္ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ကိုဥပေဒကေပးမထားေပမဲ့ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခြင့္ေတာ့ရွိပါတယ္။

အဲဒီအာဏာပိုင္အဆင့္တရားသူႀကီးေတြကိုစြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္တဲ့အခ်က္ ငါး ခ်က္ရွိပါတယ္။

(၁) ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကိုေဖာက္ဖ်က္တာ၊

(၂) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္တာ၊

(၃) အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားတာ၊

(၄) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ သူတို႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းတာ၊

(၅) ဥပေဒအရေပးအပ္တဲ့တာဝန္ေတြ ကိုေက်ပြန္စြာမေဆာင္ရြက္တာ။

အဲဒီ ငါးခ်က္နဲ႔စြပ္စြဲျပစ္တင္လို႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးေတြကိုစြပ္စြဲျပစ္ တင္ဖို႔လိုရင္ မိမိစြပ္စြဲခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးေတြကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ဖို႔ လိုအပ္ရင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတကိုစြပ္စြဲျပစ္တင္တာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ျပ႒ာန္း ခ်က္ေတြနဲ႔အညီေဆာင္ ရြက္ရမွာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကိုျဖစ္ျဖစ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္တရား လႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးတစ္ဦးဦးကိုျဖစ္ျဖစ္ စြပ္စြဲျပစ္ တင္ဖို႔လိုအပ္ရင္ စြပ္စြဲခ်က္ကို တိုင္းေဒသႀကီး ဒါမွမဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ ဥကၠ႒ထံေပးပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သက္ဆိုင္တဲ့လႊတ္ေတာ္ေတြကဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ အညီစြပ္စြဲခ်က္မွန္တယ္ဆိုၿပီးစစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့မွ အာဏာပိုင္အဆင့္ တရားသူႀကီးေတြကိုရာထူးကရပ္စဲႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားတဲ့ဘယ္တရားသူၾကီးကိုမဆိုထိ ေရာက္တဲ့အေရးယူမႈလုပ္ႏိုင္တဲ့ ေနာက္ထပ္အခြင့္အေရးတစ္ခုကေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးဥပေဒပဲျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီဥပေဒအရစြပ္စြဲျပစ္တင္စရာမလိုဘဲ ျပစ္မႈထင္ရွားရင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္အေရးယူလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးရာ ထူးလက္ရွိျဖစ္သူကအဂတိလိုက္စားရင္ ၁၅ႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ခ် မွတ္ခံရႏိုင္တဲ့အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးရာထူးလက္ရွိျဖစ္သူမဟုတ္ဘဲ အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူ ကက်ဴးလြန္ရင္ ၁ဝ ႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ခ် မွတ္ခံရ ႏိုင္တဲ့အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီလိုလူေတြကလြဲၿပီး တျခားဘယ္သူ ပဲျဖစ္ျဖစ္ အဂတိလိုက္စားမႈက်ဴးလြန္ရင္ ခု နစ္ႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ တဲ့အျပင္ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတာက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အပါအဝင္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးအဆင့္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေတြကဒုတိယဝန္ႀကီးအဆင့္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရး က႑မွာအာဏာပိုင္ အဆင့္ တရားသူႀကီးေတြအပါအဝင္ တရားသူႀကီးအားလံုးထဲမွာ အခ်ဳိ႕သာ အဂတိတရားလိုက္စားမႈေတြရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္က်င့္သိကၡာနဲ႔အညီအဂတိတရားကင္းရွင္းတဲ့ တရားသူႀကီးေတြလည္းအမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုးပုပ္ ဆိုတဲ့အျဖစ္မ်ဳိးလို အဂတိလိုက္စားတဲ့ တရားသူႀကီးအခ်ဳ႕ိေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ အျခားတရားသူႀကီးေတြနဲ႔ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို ျပည္သူေတြ အထင္အျမင္လြဲေနတာလို႔ ယူဆပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ အျခားတရားသူႀကီးေတြနဲ႔ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ကို ျပည္သူေတြ ပိုမိုယံုၾကည္ အားကိုးလာဖို႔ဆိုရင္ ပုပ္ေနတဲ့ငါးခံုးမအခ်ိဳ႕နဲ႔တူတဲ့ အက်င့္ပ်က္အဂတိလိုက္စားတဲ့ တရားသူႀကီးေတြကို အျမန္ဆံုးေဖာ္ထုတ္ အေရးယူႏိုင္ဖို႔လိုလာပါၿပီ။ အဲဒီလိုငါးခံုးမေတြကိုအေရးယူဖို႔ဆိုရင္ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တစ္ဆင့္သြားတဲ့ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းဆိုတဲ့လမ္းေၾကာင္းထက္ နစ္နာသူျပည္သူေတြကအဂတိလိုက္ စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္ မရွင္ကိုတိုင္ၾကားၿပီး အေရးယူေစတဲ့လမ္းေၾကာင္းက ျပည္သူေတြအတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပေစမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ နစ္နာသူေတြကအဲဒီေကာ္မရွင္ကိုမ်ားမ်ားတိုင္ၾကပါလို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္အႀကံျပဳရင္း တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ယိမ္းယိုင္ေန ရာက အျမန္ဆံုးျပန္လည္တည့္ မတ္လာပါေစေၾကာင္းဆုေတာင္းလ်က္။

 

သာဓက