သိမ္းဆည္းေျမယာျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး

အရင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ျဖစ္ပြားေနတဲ့ သိမ္းဆည္းေျမယာျပႆနာေတြကို လက္ရိွအခ်ိန္ထိ မေျဖရွင္း ႏိုင္ေသးတာဟာ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ တစ္ခုခုေတာ့ အလဲြအေခ်ာ္ ရိွေနၿပီဆိုတာကို မီးေမာင္းထိုးျပေနတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ လယ္ယာေျမျပႆနာေတြကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အဓိကက်တဲ့အခ်က္က အစိုးရအေနနဲ႔ ေတာင္သူလယ္ သမားေတြအေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ စိတ္ေကာင္းေစတနာရိွရိွနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသလဲဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။ ႏႈတ္ထြက္ စကားေတြ၊ ကတိကဝတ္ေတြ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ ကာယကံေျမာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ၊ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာမႈ ေတြကသာ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရိွျဖစ္ေနတဲ့ ေျမယာျပႆနာေတြရဲ႕အမ်ားစုဟာ အရင္အစိုးရလက္ထက္က အာဏာအလဲြသံုးစားျပဳမႈ၊ အဂတိ လိုက္စားမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ညံ့ဖ်င္းမႈေတြေၾကာင့္လို႔ဆိုရင္ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ ဒီကိစၥေတြ အတြက္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ‘လယ္ယာေျမနဲ႔ အျခားေျမေတြသိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ နစ္နာမႈ မရိွေစ ေရးအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္’ တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဒီေကာ္မရွင္မွာ ပါဝင္သူ ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္ကေတြ႔ရိွရတဲ့အခ်က္ေတြ၊ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို အသက္ဝင္ေစဖို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမရိွတဲ့အတြက္ ထိေရာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ဝင္ အခ်ဳိ႕ကိုယ္ တိုင္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈေတြမွာ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ၿပီးျဖစ္ေစ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတာ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္နဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြအတြက္ တိက်ရွင္းလင္းတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ မရိွတာေတြက ေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကို ေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္မႈေတြ ထြက္လာလို႔ ျပည္သူလူထုၾကားထဲမွာ သိမ္းဆည္း ခံလယ္ယာေျမျပႆနာေတြအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ပိုမိုျမင့္တက္ခဲ့တာကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

သမၼတၾကီးရဲ႕ကတိကဝတ္

သမၼတၾကီးဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ မတ္လ ၃ဝ ရက္ ကတိသစၥာျပဳပြဲ အခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားတဲ့မိန္႔ခြန္းမွာ ဥပေဒမဲ့ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးရရွိေရးကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္ မွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းမွာလည္း စြန္႔လႊတ္ၿပီး သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာၿခံေျမေတြကို မူလပိုင္ရွင္ေတြဆီ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္အပ္ႏွံဖို႔၊ မစြန္႔လႊတ္ရေသးတဲ့ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာၿခံေျမေတြနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းမွ ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအသီးသီးက အျမန္ဆံုး စိစစ္ၾကၿပီး စြန္႔လႊတ္ေျမေတြကို မူလပိုင္ရွင္ေတြဆီ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ ပိုင္းမွာ အရင္အစိုးရလက္ထက္ေတြက ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားေတြ ဆီကသိမ္းဆည္းခဲ့တဲ့ ေျမယာေတြရဲ႕ေနာက္ ဆက္တဲြ ျပႆနာေတြအေပၚ လက္ရိွအစိုး ရသက္တမ္းတစ္ဝက္က်ဳိးခ်ိန္အထိ ကိုင္တြယ္မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးဘူးဆိုတာကို ေဖာ္ျပရာေရာက္ပါတယ္။

အင္န္အယ္လ္ဒီဟာ၂ဝ၁၅ ေရြး ေကာက္ပဲြေၾကညာစာတမ္းမွာ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြ ဥပေဒမဲ႔ဆံုး႐ႈံးခဲ့တဲ့ လယ္ ယာေျမေတြ ျပန္လည္ရရိွေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးမ်ားရရိွေရးေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ကိုက  ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရရိွေစဖို႔ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ ႏိုင္င့ံလူဦးေရရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ ေသာ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမားေတြအေနနဲ႔လည္း ေျမယာျပႆနာ ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ရိွအစိုးရအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ႀကီးစြာနဲ႔ ေစာင့္စားေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

 

ေျမ/စစ္ေကာ္မတီေတြ ဘာလုပ္ေနသလဲ

အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရတက္လာၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔မွာ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမေတြ သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈေတြေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုနစ္နာမႈမရိွ ေစေရးအတြက္ ေျမသိမ္းမႈ ျပႆနာမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ဒုသမၼတဦးေဆာင္တဲ့ ‘လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟို ေကာ္မတီ’ (ေျမ/စစ္) ကုိ ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္မွာလည္း ဌာနဆိုင္ရာေတြ၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ ေဒသခံျပည္သူေတြက ယံုၾကည္ေလး စားရတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုပါ အဖဲြ႕ဝင္ေတြအျဖစ္ ထည့္သြင္းဖဲြ႕စည္းထားပါတယ္။

ဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕တာဝန္ဟာ ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမနဲ႔အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ကိုဖဲြ႕စည္းၿပီး အဲဒီ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္က ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ လုပ္ေဆာင္ေပးတာနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းခဲ့တဲ့ လယ္ယာေျမနဲ႔ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူေတြနစ္နာမႈမရိွေစေရးအတြက္ စံုစမ္း ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာပါ ေျမသိမ္းမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဒါမွမဟုတ္ တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ေတြရဲ႕ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ သိမ္းေျမေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ မူဝါဒ ငါး ရပ္၊ တပ္ေျမ သိမ္းဆည္းမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မူဝါဒ ၃ ရပ္၊ စြန္႔လႊတ္ေျမေတြ သက္ဆိုင္သူလက္ဝယ္ အျမန္ဆံုးေရာက္ရိွေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ရွစ္ရပ္၊ သိမ္းဆည္းေျမေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စိစစ္ရန္ ေျခာက္ခ်က္၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္းမရိွတဲ့ သိမ္းဆည္းေျမေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး စိစစ္ရန္ ခုနစ္ခ်က္၊ စြန္႔လႊတ္တဲ့ သိမ္းဆည္းေျမေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စိစစ္ရန္ ငါးခ်က္၊ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္မွ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္ ၁၅ ခ်က္နဲ႔ စြန္႔လႊတ္ေျမေတြ၊ သိမ္းဆည္းေျမဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ရွစ္ရပ္နဲ႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ေျမ/စစ္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွာ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ဗဟိုေကာ္မတီကို ေရာက္လာတဲ့ တိုင္စာအမႈတြဲေပါင္း ၆၃၂ဝ မႈရွိၿပီး တိုင္ၾကားစာအမႈတြဲ ၆၆၉ မႈကိုသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့တဲ့အတြက္ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာမွာ ေမွ်ာ္မွန္း သေလာက္ ခရီးမေပါက္ေသးဘူးဆိုတာကို သိသာေစပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕မွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းမႈ၊ စြန္႔လႊတ္ေျမေတြထဲက မူလပိုင္ရွင္ေတြဆီ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းတဲ့ ေျမေတြအနက္ အခ်ဳိ႕က သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ စြန္႔ လႊတ္ထားၿပီးျဖစ္ေပမဲ့ ကာယကံရွင္လက္ထဲမေရာက္ဘဲ ၾကန္႔ၾကာေနမႈ၊ ကာယကံရွင္လက္ဝယ္မေရာက္ဘဲ အျခားတစ္ ေယာက္ေယာက္ကို ေပးအပ္ထားမႈ၊ မူလ လက္ငုတ္နဲ႔ လက္ရွိလက္ငုတ္ အျငင္းပြားမႈရိွေနတာေတြက လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ ဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတာပါ။

ဒါေပမဲ့ သိမ္းဆည္းေျမယာျပႆနာေတြအေပၚ ေျဖရွင္းရာမွာ အျပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဘယ္သူကဆံုးျဖတ္မယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပ႒ာန္းထားတဲ့ မူဝါဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမရိွတာ၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အမ်ားစုဟာ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားျပားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြျဖစ္ေနတာ၊ ေကာ္မတီေတြကို ေဒသအမ်ားစုမွာ  ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ ဖဲြ႕စည္းထားေပမဲ့ ရပ္/ေက်းအဆင့္ အမ်ားစုမွာမရိွတာ၊ အခ်ဳိ႕ေကာ္မတီေတြဟာ အမည္ခံသာျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ အသက္ဝင္မႈမရိွတာ၊ ေျမ/ စစ္ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထုမွ သိရိွနားလည္မႈ နည္းပါးေနတာေတြကလည္း ေျမ/စစ္ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေႏွးေကြးေနရျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းေတြလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

 

လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေျမယာျပႆနာေတြကို ေျပလည္ ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးနဲ႔ တိုက္႐ုိက္အခ်ဳိးက်ေနတဲ့အတြက္ အာဏာရအစိုးရအေနနဲ႔ ဒီကိစၥကိုဦးစားေပး ေျဖရွင္းဖို႔လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ လံုၿခံဳမႈမရိွတာဟာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစ တဲ့အတြက္ ဥပေဒမဲ့ ဆံုး႐ံႈးခဲ့တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္လည္ရရိွေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ ရပ္အျဖစ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔လိုေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လက္ငင္းရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာျပႆနာေတြကိုၿပီး ျပတ္ေျပလည္ေအာင္ ဦးစားေပးေျဖ ရွင္းႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ၊ ဌာနဆိုင္ရာ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ ပညာရွင္စတဲ့ အလႊာအသီးသီးက လုပ္ႏုိင္ကိုင္ႏိုင္ရိွသူေတြပါဝင္တဲ့ ေျဖရွင္းေရး ယႏၲရားတစ္ရပ္ ဖဲြ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုေနပါတယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈရလဒ္နဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြအတြက္ တိက်ရွင္းလင္းတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ခ်မွတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္႐ံုးေတြကို သီးျခားထူေထာင္ၿပီး သီးသန္႔ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္နဲ႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မေျပလည္ႏိုင္ေသးတဲ့ သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာျပႆနာေတြကို ထိေရာက္စြာ ေျဖ ရွင္းႏိုင္ လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း အင္န္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ေရြးေကာက္ပဲြေၾကညာစာတမ္းနဲ႔ ေနာက္ဆက္တဲြ မူဝါဒ ေတြမွာထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ဥပေဒမဲ့ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္လည္ရရိွေရး၊ ေလ်ာ္ ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးမ်ားရရိွေရးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာေရာက္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ေမာင္ဒိုး(ကံေပါက္)