အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔စိတ္

ေနထြန္းႏိုင္
ၿပီးခဲ့တဲ့ဒီဇင္ဘာ၁၆ရက္မွာ DVB သတင္းဌာနကျပဳလုပ္တဲ့ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခန္း DVB Dabate မွာဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္က ‘ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာနေတြ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္သလဲ’ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာပါ။
အဲဒီမွာကြၽန္ေတာ္အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့တာက ေရြးေကာက္ပြဲကတက္လာတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ (ရာႏႈန္းျပည့္မဆို လို၊ အစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္၊ လမ္းစအေနျဖင့္)ေပးထားတဲ့ ကတိေတြအတိုင္းျဖစ္ၿပီလား၊ ျပည္သူေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစတဲ့အရာေတြကို ပီပီျပင္ျပင္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီလား၊ ျပည္သူေတြအေပၚတာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိၿပီလား၊ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း (ကိုယ့္အတြက္မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူေတြအတြက္)ရလဒ္အျဖစ္ အရင္ USDP အစိုးရထက္သာေအာင္ ဘာေတြ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီလဲ၊ ဒါေတြကိုပဲဦးတည္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဦးတည္မႈအတြက္ သိုင္းဝိုင္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူ စိတ္အေရးႀကီးပံုကိုတင္ျပပါမယ္။

ဘယ္သူ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းလဲ
ကိုယ္ျမင္တာကို ျမင္တဲ့အတိုင္းမေထာက္မညႇာေျပာရရင္ေတာ့ ဘယ္သူမွမေကာင္းေသးဘူးလို႔ဆိုရပါမယ္။ ဒါက လည္း လက္လြတ္စပယ္ေျပာျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကေထာက္ျပထားတဲ့ အခ်က္သံုးခုရွိပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ဟာ-
(၁)ဘတ္ဂ်က္ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမရွိဘူး။
(၂)ျပည္ပေႂကြးၿမီ(ေခ်းေငြ)ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြပါလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ စြမ္းေဆာင္ ရည္မျပည့္မီမႈေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမရွိဘူး၊ ဒီလိုမရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးထိခိုက္ေစတယ္။
(၃) ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳခ်က္ပါလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအ ေကာင္အထည္ေဖာ္္ရာမွာ ပကတိ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ား ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မႈရွိျခင္းနဲ႔ ဌာနအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းေတြျဖစ္ေန တယ္။
လႊတ္ေတာ္ေထာက္ျပခ်က္သံုးခ်က္ကိုၾကည့္ၿပီး ဘယ္သူမွမေကာင္းေသးဘူးလို႔ဆို ျခင္းပါ။ ဒါကိုေကာင္းေအာင္ဘယ္ လိုလုပ္မလဲဆိုတာ အစိုးရမင္းမ်ားအေျဖရွာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုျပည္သူေတြဝိုင္းကူေပးလို႔မ ရပါဘူး။ ဒါကတစ္ခ်က္ပါ။

ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္းျဖစ္သလား
ဒုတိယတစ္ခ်က္က ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီးတဲ့ေနာက္ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ျဖစ္မျဖစ္ဆိုတာကို ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ ျခင္းပါ။ NDL ပါတီရဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းမွာ ‘ ႏိုင္ငံေတာ္အသံုးစရိတ္သက္သာ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၍ က်စ္လ်စ္ေသာအစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်သြားမည္’လို႔ဆိုပါတယ္။ အဲဒီမွာႏွစ္ခ်က္ပါဝင္ပါတယ္။
(၁) ႏိုင္ငံေတာ္အသံုးစရိတ္သက္သာရန္၊
(၂) စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၍ က်စ္လ်စ္ေသာအစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္
နံပါတ္ႏွစ္အတြက္ အေျဖကိုအေပၚမွာေဖာ္ျပၿပီးပါၿပီ။ ျဖစ္မလာေသးပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္အသံုးစရိတ္သက္သာရန္ဆိုတဲ့ နံပါတ္တစ္အခ်က္ျဖစ္ၿပီလား။
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ကစလို႔ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ဘ႑ာႏွစ္အထိၾကည့္ရင္ NLD အစိုးရဟာ သံုးႏွစ္အတြင္းအစိုးရ ရ ေငြအမ်ားဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ အစိုးရသံုးေငြအပိုင္းမွာလည္း သံုးႏွစ္အတြင္းစံခ်ိန္တင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ (လ်ာထားခ်က္အရ) ဘတ္ဂ်က္လိုေငြဟာ (ၿပီးခဲ့တဲ့ဘ႑ာ ႏွစ္ခုနစ္ႏွစ္စလံုးကကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္) အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါ တယ္။ USDP အစိုးရလက္ထက္အျမင့္ဆံုး ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ (လ်ာထားခ်က္)ဟာ၂ဝ၁၅ -၂ဝ၁၆ဘ႑ာႏွစ္မွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၆၅၉ အထိေရာက္ပါတယ္ NLD အစိုးရလက္ ထက္ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ (လ်ာထားခ်က္)ဟာ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ က်ပ္ ၃၉၈၉ ဘီလ်ံျဖစ္ပါတယ္။ အရင္အစိုးရ အျမင့္ဆံုးလိုေငြထက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃ဝဝ ေက်ာ္ပိုမ်ားလာျခင္းပါ။
တစ္ခါတစ္ႏွစ္ေနာက္ဆုတ္ၿပီး၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ဘ႑ာႏွစ္ကိုၾကည့္ရင္ မူလလ်ာထား ဘတ္ဂ်က္လိုေငြဟာ က်ပ္၃၂၈၈ ဘီလ်ံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုျပဳျပင္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာက်ပ္ ဘီလ်ံ ၄ဝ၁ဝ အထိေရာက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အၿပီးသတ္မွာေတာ့က်ပ္ ၂ဝ၆၂ ဘီလ်ံပဲရွိပါေတာ့တယ္။ လိုေငြေလ်ာ့သြားတယ္ေပါ့။
ဒီအတိုင္းပဲ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္မူလခန္႔မွန္းေျခလိုေငြဟာ က်ပ္ ၃၉၈၉ဘီလ်ံျဖစ္ပါတယ္။ ပထမေျခာက္ လပတ္အထိ စာရင္းခ်ဳပ္ၿပီးခ်ိန္မွာ ေျခာက္လပတ္လို ေငြဟာက်ပ္ဘီလ်ံ ၈၄၁ပဲရွိပါတယ္။ အင္မတန္ေလ်ာ့သြားတာပါ။ ဒါဟာ ဝမ္းသာစရာ ျဖစ္ပါရဲ႕လား။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ေထာက္ျပခ်က္ ကိုသတိျပဳရပါမယ္။
လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ေျပာထားခ်က္မွာ ‘သာမန္အားျဖင့္လိုေငြေလ်ာ့နည္းျခင္းမွာ သတင္းေကာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လိုေငြက် ဆင္းမႈမွာ –
(၁) လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေတြကို လ်ာထား ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊
(၂)ေခ်းေငြ/ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို လ်ာထားခ်က္္အတိုင္းထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္မႈမရွိျခင္း’ ဒါေတြေၾကာင့္ လိုေငြေလ်ာ့တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္က ‘ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ကိုထိခိုက္ေစတယ္’လို႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲပါတယ္။
ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လ်ာထားခ်က္မွာပါတဲ့အတိုင္း လိုေငြပမာဏႀကီးေနတာကိုကုစားဖို႔ (ေခြၽတာေရးလမ္းစဥ္ အျဖစ္) လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ အလုပ္ေတြကိုမလုပ္ဘဲဆိုင္းထားတာ (ဥပမာ- တင္ဒါေခၚယူျခင္းမျပဳ၊ လိုအပ္တဲ့ဝန္ထမ္းခန္႔ အပ္ထားမႈမရွိ)၊ လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ပကတိေျမျပင္အေျခအေနေတြနဲ႔ကြဲလြဲခဲ့တာ၊ ေခ်းေငြ/ေထာက္ပံ့ေငြေတြမရေသးလို႔ အလုပ္မစႏိုင္ေသးတာ၊ ဒါေတြေၾကာင့္ လိုေငြေလ်ာ့သြားတာျဖစ္တာမို႔လို႔ေငြေလ်ာ့ေနျခင္းဟာ ဝမ္းသာရမယ့္ ကိစၥမဟုတ္ ျပန္ပါဘူး။
ဒီအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အသံုးစရိတ္သက္ သာလာသလား၊ ေမးခြန္းကိုျပန္ေျဖရင္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ျဖစ္မလာေသးဘူး လို႔ ဆိုရမွာပါ။

ခ်န္ပီယံမရွိျခင္း
ဝန္ႀကီးဌာနေတြ စြမ္းေဆာင္ရည္ေလ်ာ့တဲ့အေပၚ ဝန္ႀကီးေတြကိုအျပစ္ဖို႔႐ံုနဲ႔ထူးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဝန္ႀကီးဌာန၂၄ခု အတြက္ဝန္ႀကီး၂၂ ဦးပဲရွိပါတယ္။ ဒုတိယဝန္ႀကီး ၁၃ ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးမရွိတဲ့ ဌာန ၁၂ခုရွိၿပီးအဲဒီ ၁၂ ခုထဲက ဝန္ႀကီးဌာနေလးခုဟာ အရင္အစိုးရလက္ထက္ဝန္ႀကီးဌာနေတြထဲကႏွစ္ခုကို တစ္ခုအျဖစ္ေပါင္းထားတဲ့ ေလးခုျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက ခ်န္ပီယံေတြမရွိတဲ့ကိစၥပါ။ ဒီေနရာမွာအရင္အစိုးရလက္ထက္က သမၼတ႐ံုး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးေအာင္မင္းတို႔ကို ဥပမာေပးေျပာပါမယ္။ ဒါဟာသူတို႔ေတာ္တယ္၊ တတ္တယ္၊ ေက်းဇူးတင္ရမယ္လို႔ေျပာတာ မဟုတ္ဘဲ လုပ္ရဲကိုင္ရဲ၊ လုပ္ခြင့္ကိုင္ခြင့္ရွိခဲ့တာကိုေျပာတာပါ။
ပုဂၢိဳလ္ေရးအရေျပာရင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကိုမၾကိဳက္သလိုေဖာ္ျပထားတဲ့ ဝန္ႀကီးႏွစ္ပါးကိုလည္းမႀကိဳက္ပါဘူး။ မူအရ မႀကိဳက္တာကိုေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းခ်က္၊ ျပည္သူလူထုအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေစတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ပိုင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေဆာင္းပါးေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြကို သူတို႔တာဝန္ထားခ်ိန္ကတည္းက မ်ားစြာေရး ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ (အခုထက္ထိလည္း အရင္အစိုးရလက္ထက္က ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအေၾကာင္းေရးခဲ့လို႔ တရားစြဲဆိုခံထား ရတဲ့ အမႈကို ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ ဆက္ၿပီးရင္ဆိုင္ေနရတုန္းပါ)
ဆိုလိုခ်င္တာက NLD အစိုးရကို စစ္အစိုးရနဲ႔မႏိႈင္းခ်င္လို႔၊ ဒီမိုကေရစီစစ္တစ္ပိုင္းအစိုးရဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က အေျခအေနနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာေနတာဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရေတာ္ေၾကာင္း၊ တတ္ေၾကာင္း၊ အမႊမ္းတင္ခန္းဖြင့္ေနတာမဟုတ္ သလို၊ ေနရာလိုခ်င္၊ ေနရာရခ်င္လို႔ ေျပာေနျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ (NLD ေလာ္ဘီေတြအေနနဲ႔ နားလည္ထားဖို႔က အဆဲခံ၊ အပုပ္ခ်ခံၿပီး ဒီအစိုးရကို ေဝဖန္ေထာက္ျပေနသူေတြဟာ ေနရာလိုခ်င္လို႔လည္းမဟုတ္၊ ပိုက္ဆံရခ်င္လို႔လည္းမဟုတ္၊ ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ေျပာေနသူေတြရွိတယ္ဆိုတာ သတိထားဖို႔လိုပါတယ္)
ေျပာလက္စကို ျပန္ေကာက္ရရင္ ဒီအစိုးရမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ရဲရဲတိုး၊ ရဲရဲလုပ္ရဲတဲ့ခ်န္ပီယံေတြမရွိပါ ဘူး။ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိသလို အားလံုးဟာအေပၚက အေျခအေနကိုပဲ ၾကည့္ေနပါတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အႏိုင္ရေအာင္အကြက္ခ်က စားတာမ်ဳိးလည္း ထင္သာျမင္သာမေတြ႕ရ ေသးဘဲ အေပၚကၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္လိုက္၊ အေပၚကရခိုင္ဆို ရခိုင္ေနာက္လိုက္၊ အေပၚကခ်ေပးတဲ့ေဘာလံုး ေနာက္ကိုပဲ လူတ႐ုန္း႐ုန္းလိုက္ ကစားေနသလိုပါပဲ။ အက်ိဳးဆက္က ေရွ႕တန္းကမေကာင္း၊ အလယ္တန္းကပ်က္၊ ေနာက္တန္းကမလံုနဲ႔ ဂိုးေတြခ်ည္းေပး ေနရတဲ့အေျခစိုက္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြကေတာ့ျမန္မာေဘာလံုးပရိသတ္လိုပါပဲ။ ဘယ္ေတာ့မ်ားငါတို႔အႏိုင္ရမလဲဆိုတာ ေမွ်ာ္တလင့္လင့္ ျဖစ္ေနရတုန္းပါ။ ဒါကလည္းျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အပိုင္းေတြမွာ ျပင္ဆင္ဖို႔ သင့္တဲ့ အခ်က္ပါပဲ။
ျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈလို႔ဆိုရာမွာ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ၊ လူမႈေရးအရျဖစ္ေစ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းစြမ္းေဆာင္ခဲ့သမွ် ကာလ မွာ ဟင္ခနဲ၊ ဟာခနဲျဖစ္ေစတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ဳိးမေတြ႕ရေသးတာမမွန္ပါ။ အရင္အစိုးရရဲ႕ ပထမႏွစ္ႏွစ္တာဟာ လူေတြအတြက္ အားတက္စရာျဖစ္ေစခဲ့တာ အမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းသံုးႏွစ္မွသာ သူတိုရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈအမွားနဲ႔ လုပ္ရပ္တခ်ဳိ႕ ေၾကာင့္ လူထုယံုၾကည္မႈက်ဆင္းသြားခဲ့တာပါ။
ဒါကိုေျပာမယ္ဆိုရင္ ဥပမာအားျဖင့္ အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာ ဖုန္းေတြပိုေပါလာတယ္၊ ကားေတြေစ်းက်တယ္လို႔ ေျပာရင္ မႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ ဒီထက္ပိုၿပီးခ်ဲ႕ေျပာရရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ကလႊတ္ေပးတာ၊ ၿပီးတဲ့ ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ေတြ႕ဆံုတာ၊ ထင္ရွားသူေတြပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးတာ၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြေၾကာင့္ အမည္မည္းစာရင္းသြင္းခံထားရတဲ့ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြကို ျပည္ဝင္ခြင့္ေပး တာ၊ (လိုက္လုပ္တာ၊ မလုပ္တာအပထား) အဲဒီလူေတြေပးတဲ့ အႀကံဉာဏ္ေတြကိုရယူခဲ့တာ၊ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုဆည္ တည္ ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို သူ႔အစိုးရလက္ထက္မွာယာယီရပ္ဆိုင္းလိုက္တာ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကို ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းတာ၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္မွာျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြအတြက္ အပစ္ရပ္ဖို႔ တပ္မေတာ္ကို အမိန္႔ေပးတာ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းမဲလိမ္၊ မဲခိုးမႈမလုပ္ဘဲ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တာ၊ သတင္းမီဒီယာေတြကို ခ်ဳပ္ ကိုင္ထားတဲ့ ဆင္ဆာတင္းၾကပ္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္တာ၊ ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြကို ထုတ္ေဝခြင့္ေပးလိုက္တာ စသျဖင့္ ဒါေတြဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလမွာျဖစ္ခဲ့တာပါ။
ေျပာခ်င္တာက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရထက္ NLD အစိုးရက လူထုအတြက္၊ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။ ဥပမာ ‘ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမရွိေစရဆိုတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္နဲ႔အညီ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးမယ္ဆို ေပမဲ့ အခုခ်ိန္ထိ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရွိေနဆဲပါ။ တစ္ခါ ပုဂၢလိက႐ုပ္သံလိုင္းေတြကို လြတ္ လပ္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးတဲ့ အေျခအေနမွာလည္း မရွိေသးပါဘူး။ ပထမရက္ ၁ဝဝ ကာလအတြင္း ျမန္ျမန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး Quick Win ျဖစ္ေစတဲ့အရာေတြကို လုပ္သြားမယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္း က ေျပာေပမဲ့ ဒီဟာရဲ႕သက္ေရာက္မႈကို ျပည္သူေတြမခံစားခဲ့ရပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ တန္ဖိုးက်ပ္သိန္း ၁ဝဝ ေအာက္မွာရွိတဲ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြအတြက္ ပထမရက္ ၁ဝဝအတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျပမယ္ဆိုတာဟာလည္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ခါနီး အခ်ိန္အထိ ျပည္သူ႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ ေဝးေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္လည္း ဘာေတြလုပ္ေနသလဲဆိုတာ လံုးဝမျမင္ရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနပါတယ္။

အာဏာယႏၲရား ခ်ဲ႕ထြင္မႈ
တစ္ခါ လက္ရွိအေနအထားအရလည္း ျပည္သူကိုအက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈယႏၲရားခ်ဲ႕ထြင္တာထက္ အာဏာ ယႏၲရားခ်ဲ႕ထြင္ေနတာပဲ ေတြ႕ရပါေသးတယ္။
အစိုးရယႏၲာရားထိပ္ဆံုးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိပ္ဆံုးမွာ ထိုင္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊ သမၼတ႐ံုး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ဒါေတြအျပင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေကာ္မတီေတြ အပါ အဝင္ေကာ္မတီ ၁၆ခုရဲ႕ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒တာဝန္လည္းယူထားပါတယ္။ ေသခ်ာတဲ့တစ္ခ်က္က ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥအဝဝဟာ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးမွာပဲရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီကိုသြားေနပါတယ္ဆို တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ အခုျဖစ္ေနတဲ့ အခင္းအက်င္းအေပၚ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႀကီးတယ္လို႔ မေျပာဘဲ ဘယ္လိုေျပာရမလဲ၊ အစားထိုးသံုးဖို႔ စကားလံုးရွာမေတြ႕ပါဘူး။
ျဖစ္လာတဲ့အေျခအေနက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလုပ္ပိလာတာပါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလုပ္ေတြမႏိုင္ ေတာ့တာေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးဝန္ႀကီးဌာနတို႔၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ေပၚလာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုေအာက္မွာ ဌာနႀကီးႏွစ္ခုခြဲထုတ္ၿပီး အဲဒီေအာက္မွာ ဌာနခြဲရွစ္ခုဖြဲ႕ပါတယ္။ သမၼတ ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္မွာလည္း ဌာနႀကီးငါးခုခြဲထုတ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာပါေနတဲ့လူေတြကို ၾကည့္ျပန္ေတာ့ ခ်န္ပီယံျဖစ္ႏိုင္ ေလာက္တဲ့သူ တစ္ေယာက္မွမေတြ႕ပါဘူး။ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားေအာက္မွာ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနမယ့္သူေတြခ်ည္းပါ။
ႏွစ္ႏွစ္လြန္ၿပီးေတာ့ သိပ္မက်န္ေတာ့တဲ့ကာလမွာ ျပည္သူကိုဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့၊ ျပည္သူအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို သက္ေရာက္ေစမယ့္ ယႏၲရားတစ္ခု၊ စိုက္ဆင္းေနတဲ့ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို အရွိန္ျမႇင့္တြန္းတင္ႏိုင္တဲ့ ယႏၲရားတစ္ခုကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ ဘယ္လိုခ်ဲ႕ထြင္မလဲ ဒါကအေရးႀကီးလာပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈယႏၲရားေဖာ္ ေဆာင္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစဖို႔ဆိုရာမွာ ၂ဝဝ၈ ေၾကာင့္၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေၾကာင့္၊ ဟိုဝန္ႀကီးဌာန သံုးခုေၾကာင့္၊ ႏွစ္ ၅၀ဆိုးေမြေၾကာင့္ဆိုၿပီး ဟိုဟာေၾကာင့္၊ ဒီဟာေၾကာင့္ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခေတြေပးၿပီး စလုတ္တိုက္ခ်ရမယ့္အေျခအေန မဟုတ္ဘူး ပဲျမင္ပါတယ္။
၂ဝဝ၈ ျပႆနာ၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပႆနာ၊ ဝန္ႀကီးဌာနသံုးခု ျပႆနာဆိုတာ NLD ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကတည္းကရွိေနခဲ့တဲ့ စိန္ေခၚမႈပါ။ ဒါေတြေျပာင္းႏိုင္မယ္၊ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး ျပည္သူေတြကNLD ပါတီ အေပၚပံုေအာမဲေပးခဲ့တာပါ။ မေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာ့ ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သူေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔ပဲသက္ ဆိုင္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခါ NLD အေနနဲ႔ဆိုရင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက လႊတ္ေတာ္အေတြ႕အႀကံဳရွိထားၿပီး ျဖစ္သလို၊ ငါတို႔ အစိုးရျဖစ္လာရင္ ဘာေတြဘယ္လို တိုးတက္ေအာင္လုပ္မလဲဆိုတဲ့ ျပင္ဆင္မႈအခြင့္အေရးက ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခ်ိန္ကတည္းက ရထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ရွိထားၿပီးျဖစ္တဲ့ ၂ဝဝ၈ ေဘာင္ထဲကပဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရာထူးနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ေဖာက္ထြက္ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့သလို ျပည္သူေတြအက်ဳိးႀကီးမားမႈ ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ေစ တဲ့ ကိစၥေတြကိုေရာ ၂ဝဝ၈ ေဘာင္ထဲကေန ေဖာက္ထြက္မဖန္တီးေပးႏိုင္ဘူးလား။ ေမး စရာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူစိတ္ကို အမွန္သိဖို႔
ဘယ္သူကမွ အေမွာင္ေခတ္ကို ျပန္မသြားခ်င္ပါဘူး။ ဒါကေသခ်ာပါတယ္။
ဒီအတြက္ခ်ဳပ္ေျပာရင္ေတာ့ ျပင္သင့္တာပါပဲ။ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ ခ်န္ပီယံေတြေမြးရမယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရမယ္။ ေခြၽတာ ေရးလမ္းစဥ္ နည္းမက်လမ္းမက် က်င့္သံုးတာထက္ ခ်ဲ႕သင့္တာကိုခ်ဲ႕ရမယ္။ အခ်ိန္မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ အတြင္း အခုအေျခအေနက ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ရေတာ့မွာပါ။ မဟုတ္ရင္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ထိခိုက္မႈရွိလာပါလိမ့္မယ္။ အလြဲအမွားေတြကို ဖာေန၊ ကာေနၾက႐ံုနဲ႔ အခ်ိန္ေတြမကုန္သင့္ပါဘူး။ ျပင္သင့္တာေတြကို ျပင္ရပါ လိမ့္မယ္။
၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရၿပီး အရပ္သားအစိုးရ ေျပာင္းသြားတယ္။ ျပည္သူေတြေျပာရဲဆိုရဲရွိလာတယ္။ ဒါဟာ ဒီအစိုးရရဲ႕ အႀကီးမားဆံုးအေျပာင္းအလဲဆိုတဲ့ ေျပာဆိုသံေတြၾကားရပါမယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာမလံုေလာက္ပါဘူး။ မျပည့္ စံုပါဘူး။ ဒီလိုေျပာေနတာေတြဟာ ျပည္သူေတြကိုသက္ညႇာမႈမရွိရာ၊ မငဲ့ကြက္ရာေရာက္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြဟာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ၾကာ ဆင္းရဲဒုကၡခံခဲ့ရတာပါ။ သူတို႔ ဒီထက္မကတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လိုခ်င္ၾကပါတယ္။
ျပည္သူေတြလိုခ်င္တာကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ က႑အသီးသီးက အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြက လူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ဘယ္ေလာက္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီလဲ။ လူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ ဘာဆိုတာကိုေရာသိၾကရဲ႕လား။ ဒါကိုပဲ ဆန္းစစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရတစ္ရပ္က ျပည္သူအတြက္ ဘယ္ေလာက္လုပ္ႏိုင္သလဲ၊ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက တိုင္းတာႏိုင္တဲ့ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကို သတိျပဳဖို႔ပါ။
ပထမတစ္ခ်က္က ျပည္သူရဲ႕ အေျခအေနအမွန္၊ ျပည္သူရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကိုသိႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ သိျခင္းဆိုတာ ေခါင္းေဆာင္ေတြက သတ္မွတ္ေပးတဲ့၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေကာင္းမယ္ထင္ၿပီး ယူဆထားတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးတဲ့အခါ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ဆိုတာ ၿမိဳ႕ျပ၊ ေက်းလက္၊ ေတာင္ေပၚ၊ ေျမျပန္႔ စသျဖင့္လည္း တူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဥပမာ – ေခါင္းေဆာင္က ျပည္သူေတြရဲ႕ အဓိကလိုအပ္ခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္တယ္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအလုပ္ေတြလုပ္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ရင္ ဒါဟာ လက္ငင္းလိုအပ္ခ်က္အမွန္ဟုတ္၊ မဟုတ္စဥ္းစားဖို႔လိုပါ တယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကအေရးႀကီးေပတဲ့ အခုခ်ိန္မွာအားလံုးရဲ႕ လက္ငင္းလိုအပ္ခ်က္က အပစ္ရပ္ေရး ခိုင္မာခ်င္တယ္၊ စီးပြား ေရးေကာင္းခ်င္တယ္။ စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ခ်င္တယ္။ လက္ငင္းလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွ ေရရွည္ေျမာ္ျမင္ ခ်က္ကို သက္ေရာက္မႈရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ စကားႀကံဳလို႔ေျပာရရင္ အခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကတစ္ဆင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ေန တယ္။ ျပဌာန္းေနတဲ့ ဥပေဒေတြက ဖက္ဒရယ္အဂၤါရပ္၊ လကၡဏာေတြနဲ႔ ေလ်ာ္ညီမႈမရွိ၊ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ လက္ ေတြ႕က်တဲ့ စဥ္းစားခ်က္ေတြ မရွိသေလာက္ ေမွးမွိန္ေနပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာေတြက အင္မတန္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္း တယ္လို႔ပဲ ယူဆပါတယ္။
ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အမွန္ကိုသိဖို႔ဆိုရင္ အဲဒီအတြက္ လက္႐ံုးနဲ႔ ႂကြက္သားျဖစ္တဲ့ မီဒီယာေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ (CSO)ေတြဆီကတစ္ဆင့္လာတဲ့ ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္ဖို႔ပါပဲ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ မီဒီယာေတြလည္း ေခါင္းမေထာင္ႏိုင္ေအာင္ (႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတင္မက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုပါ)ဖိႏွ္ပ္ခံရတဲ့ အေျခအေနရင္ဆိုင္ေနရၿပီး CSO ေတြ လည္း တရားခံစာရင္း အသြင္းခံေနရသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာမေကာင္းပါဘူး။ ဘယ္သူ႔အတြက္ မေကာင္းသလဲဆိုရင္ အစိုးရအတြက္ မေကာင္းတာပါ။ မီဒီယာနဲ႔ CSO ေတြဟာ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူအၾကား ေပါင္းကူးေပးထားတဲ့ တံတားေတြျဖစ္ၿပီး သူတို႔ၾကားခံမရွိရင္ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေဝးသလိုျဖစ္လာမွာပါ။ တစ္ခါ အစိုးရဆိုတာဟာလည္း ျပည္သူ၊ မီဒီယာနဲ႔ CSO စတဲ့ ေဒါက္တိုင္သံုးခုကို အမွီျပဳေနရတာပါ။ အဲဒီေဒါက္တိုင္ေတြထဲက တစ္ခုလစ္ဟာ က်ဳိးပဲ့တာနဲ႔ ဟန္ခ်က္ပ်က္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို သိရျပီဆိုရင္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းရေတာ့မွာပါ။ ေျပာထားတာနဲ႔ လက္ ေတြ႕ မေလ်ာ္ညီဘူးဆိုရင္ ျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနေတြကို ျပည္သူေတြသိေအာင္ရွင္းျပဖို႔လိုပါတယ္။ (ဥပမာ- ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ဘဂၤါလီအေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံတကာဖိအား၊ တ႐ုတ္နဲ႔ဆက္ဆံေရးကိစၥ ဒါေတြအေပၚ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကျဖစ္ေစ၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို လာေရာက္ အစီရင္ခံၿပီး လႊတ္ေတာ္ကတစ္ဆင့္ ျပည္သူေတြကိုရွင္းျပဖို႔လိုပါတယ္။ သူတို႔ကလာမရွင္းျပေသးဘူးဆိုရင္လည္း လာ ရွင္းျပ ဖို႔ လႊတ္ေတာ္က သူတို႔ကိုေခၚယူသင့္ပါတယ္) အခုအေျခအေနမွာေတာ့ ဘယ္သူကမွ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံၿပီး ျပည္သူကို အဓိကဦးတည္ၿပီး ရွင္းျပတာမ်ဳိး သိပ္မေတြ႕ရေသးဘူးလို႔ပဲ ျမင္မ္ိပါတယ္။
ကိုယ္ေျပာခ်င္တာေတြခ်ည္းေျပာဖို႔မဟုတ္ဘဲ လူထုလိုအပ္ခ်က္အမွန္ကို ထင္ဟပ္ေစတဲ့၊ ျပည္သူကသိခ်င္ေနတဲ့ ကိစၥေတြကို ျပည္သူနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပတာမ်ဳိးက အစိုးရတိုင္းအတြက္ အက်ိဳးမယုတ္ေစပါဘူး။ မဟုတ္ရင္ အရင္အစိုးရ ကလည္း သူတို႔လုပ္ခ်င္ရာလုပ္သြားတယ္၊ ဒီအစိုးရလည္း မထူးပါဘူးဆိုတဲ့ ပံုစံပဲျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရင္ ျပည္သူစိတ္ေမြးဖို႔ပါပဲ။ အစိုးရနဲ႔ျပည္သူစိတ္ထပ္တူ က်ေနဖို႔လိုပါတယ္။ ေနရာရသြားလို႔၊ အာဏာရသြားလို႔ ေျပာင္းလဲသြားၿပီဆိုတဲ့ ေျပာဆိုမႈကိုလက္မခံခ်င္ရင္ အစိုးရမွာ ျပည္သူစိတ္ရွိေနဖို႔ပဲလိုပါမယ္။ ေနာက္ တစ္ခုက ျပည္သူတစ္ေယာက္၊ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုးလုပ္ႏိုင္စြမ္းဟာ မဲေပးတာပါပဲ။ ဒီထက္ပိုၿပီး ျပည္သူတစ္ ေယာက္က ဘာမွ ဝင္မလုပ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။ နိစၥဓူဝစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ပင္ပန္းတႀကီးလုပ္ကိုင္ရွာေဖြေနရတဲ့ ျပည္သူေတြ ဟာ ႏိုင္ငံ့ေရးရာ အလုပ္ေတြလုပ္ဖို႔ သူတို႔ယံုၾကည္သူကို မဲေပးအပ္ႏွင္းထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ထားသူ ေတြက ျပည္သူ႔အတြက္ တာဝန္ေက်ေအာင္ အလုပ္လုပ္ေပးရမွာပါ။ ကိုယ္ေပးတဲ့ ကတိတည္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ျပရမွာပါ။
အခု ျပည္သူေတြ လိုခ်င္ေနတာကလည္း အားလံုး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနမဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ အစိုးရလက္ထက္ကထက္ ေျပလည္ခ်င္တယ္၊ အဆင္ေျပခ်င္တယ္၊ ေခ်ာင္လည္ခ်င္တယ္၊ အသက္ဝဝ ႐ွဴခ်င္တယ္။ ဒါပါပဲ။ ဒါေတြအတြက္ သိသာတဲ့ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရင္ကို ေက်နပ္ၾကမွာပါ။ ဒါကိုလုပ္ႏိုင္ၿပီလား။ လုပ္ေန ပါတယ္ဆိုတဲ့ စကားထက္ပိုတဲ့ ရလဒ္ပိုင္းနဲ႔ ျပည္သူကို သက္ေသျပရပါမယ္။ မျဖစ္ေသးရင္လည္း မျဖစ္ေသးတဲ့အေၾကာင္း၊ ဘာေတြေၾကာင့္ မျဖစ္ေသးတာ၊ ဘယ္လိုဆက္လုပ္သြားမယ္၊ ပကတိ ေျမျပင္အေျခအေနမွာ ျပည္သူလိုလားတာနဲ႔ လိုက္ ေလ်ာညီေထြရွိတဲ့ ေျမာ္ျမင္ခ်က္က ဘယ္လိုစတာေတြကို ျပည္သူေတြနားလည္ေအာင္ အစီရင္ခံရမယ္၊ ရွင္းျပရမယ္ထင္ပါ တယ္။ အစိုးရမွာ ျပည္သူစိတ္ ရွိေနတယ္ဆိုရင္ ဒါေတြေျပာဖို႔၊ လုပ္ဖို႔ ဝန္ေလးေနမယ္မထင္ပါဘူး။
ဘယ္အေျခအေနမွာပဲေရာက္ေရာက္ မေမ့သင့္တာတစ္ခ်က္ပဲရွိပါတယ္။ အစိုးရဟာ မိဘမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူ သာလွ်င္ မိဘျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူစိတ္ အၿမဲယွဥ္တြဲရွိေနပါေစ။
ေနထြန္းႏိုင္