ေက်ာမြဲတို႔ေနာက္ေက်ာကို ထပ္စိုက္မယ့္ဓားတစ္စင္း

ေနထြန္းႏိုင္

(၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း အေပၚသံုးသပ္ခ်က္)

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ ရက္မွာ ဦးဘမ်ိဳးသိန္းဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေတာင္သူ လယ္သမားေရးရာကေရးဆြဲထားတဲ့ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးဖို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒၾကမ္းဟာ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္က ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားတဲ့ ‘၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမ သိမ္းဥပေဒ’ အစားထိုးဖို႔ေျခလွမ္းျပင္တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္ထိ(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အထိ)ဒီ ဥပေဒ ၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့မၾကာခင္မွာေဆြးေႏြးၿပီး၊ အတည္ျပဳဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲဗ်ဴ႐ိုကရက္အရာရွိေဟာင္း ဥပေဒသမား တခ်ိဳ႕ဦး ေဆာင္တဲ့လူတစ္စုက’၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း’ ကိုသကာေလာင္းၿပီးေတာကေျပာင္ေစဖို႔ အေရာင္တင္ ေနၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။

တစ္ခါျမန္မာႏိုင္ငံမွာသိမ္းဆည္းခံေျမယာျပႆနာ (အထိုက္အေလ်ာက္အားျဖင့္) ေျပလည္မႈမရွိေသး ခ်ိန္မွာေနာက္ထပ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကိုေဆြးေႏြးဖို႔ ဘာေၾကာင့္    အဆိုတင္ၾကသလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းရွိပါ တယ္။ ဒီေမးခြန္းကအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအေနနဲ႔မရွိ ႏြမ္းပါးဆင္းရဲသူေတြထံက (ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆိုေသာေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွ) ေျမေတြထပ္သိမ္းဖို႔ျပင္ဆင္ေနသလား၊ ဒါမွမဟုတ္မတရားသျဖင့္ေျမသိမ္းယူထားမႈေတြအေပၚ (တ ရားသျဖင့္ျဖစ္ေစဖို႔အေရးဆိုေနၾကတာေတြကို) ကန္႔လန္႔ကာခ်၊ တစ္ခန္းရပ္ပစ္ခ်င္လို႔လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ ေျပာစကားေတြအရအခုအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြင္းတဲ့ ေျမ သိမ္းဥပေဒၾကမ္းလိုပဲ (အလားတူ) ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ကေရးဆြဲၿပီးလႊတ္ ေတာ္ကိုတင္ျပဖို႔ရွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ဒါကိုလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကလက္ဦးမႈယူၿပီးသူတို႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကတစ္ဆင့္တင္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ အစိုးရဒါမွမဟုတ္ ဝန္ႀကီးဌာနကတင္သြင္းတဲ့ဥပေဒၾကမ္းေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အျမင္ ဘက္ကၾကည့္ၿပီး ေရးဆြဲတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆိုးေလ့ရွိပါတယ္။ ဆိုးေလ့ရွိတဲ့ အဲဒီဥပေဒၾကမ္းေတြကိုျပင္ဆင္ တည့္မတ္ၿပီး ျပည္သူကိုအကာအကြယ္ေပးတဲ့ဥပေဒျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူေတြေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္က လုပ္ေဆာင္ေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။ ‘၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း’ကို ျပည္သူေတြေရြး ခ်ယ္ ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကတင္သြင္းခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့အဲဒီဥပေဒၾကမ္းဟာ အစိုးရနဲ႔အင္အားႀကီး သူေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ဦးစားေပးထားတယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေျပာရရင္ ‘၁၈၉၄ ခုႏွစ္ေျမ သိမ္းဥပေဒ’ နဲ႔ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနၿပီး ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေတြေလာက္ ေတာင္လယ္သမားေတြအေပၚ၊ ေက်ာမြဲ လူထုလူတန္းစားအေပၚ ေစတနာမရွိဘူးလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းျဖစ္ေစပါတယ္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းကိုဆန္းစစ္တဲ့အခါ တိုင္းရင္းသားေဒသမွာ ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ေနသူ ေတြအပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ေတာင္သူလယ္သမားေတြနဲ႔အေျခခံလူထု၊ လူတန္းစားေတြအတြက္ ေကာင္း တာနည္းနည္း၊ ဆိုးတာမ်ားမ်ားလို႔ ေျမသိမ္းလိုသူလူတစ္စုအတြက္ ေသခ်ာတဲ့ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြသာျဖစ္ၿပီး ေျမ သိမ္းခံရမယ့္ လူအမ်ားစုအတြက္ေတာ့ မေရရာတဲ့ ေကာင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္က ဥပေဒေရးရာေတြကိုသိနားလည္ျခင္းမရွိတဲ့ေက်ာမြဲေတြနဲ႔ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို က်ံဳးသြင္း လိုတဲ့ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစတဲ့အျပင္၊ နစ္နာသူေတြကို အဆံုးမဲ့ဝကၤပါထဲလမ္းေပ်ာက္ေအာင္တြန္းပို႔မယ့္ ဆိုးကြက္ေတြက အသာစီးယူထားပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ကိုလိုနီေခတ္ကေန ဒီေန႔ေခတ္အထိ အသက္ဝင္ဆဲျဖစ္တဲ့၁၈၉၄ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒ ဟာ လယ္သမားေတြအတြက္ေကာက္႐ိုးတစ္မွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမသိမ္းဆည္းမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီကေန႕အ တည္ျဖစ္ေနတဲ့ ဥပေဒေပါင္းမ်ားစြာအနက္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒမွာ ပါဝင္တဲ့အခ်က္အမ်ားစုဟာ လယ္သ မားေတြ အက်ိဳးရွိတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္သလို နစ္နာမႈေတြအတြက္ထိုက္သင့္တဲ့ေလ်ာ္ေၾကးရေအာင္ အေရးဆိုပိုင္ ခြင့္ရွိတဲ့အခ်က္ေတြ လည္းပါဝင္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ေျမသိမ္းဆည္းမႈအားလံုးမွာ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ဥပေဒနဲ႔အညီသိမ္းဆည္းျခင္းက ၁ဝ ရာခိုင္ ႏႈန္းေလာက္ပဲရွိၿပီး က်န္ေနတဲ့ရာခိုင္ႏႈန္း၉ဝက တရားမွ်တမႈနည္းပါးတဲ့အျခားေသာဥပေဒေတြနဲ႔သိမ္းဆည္းထား တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အဲဒီလို တရားမွ်တမႈနည္းတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ေျမယာအမႈေတြကို ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒနဲ႔အညီ သိမ္းဖို႔တြန္းအားေပးရမယ့္အစား (လယ္သမားေတြရဲ႕ေနာက္ဆံုး ေကာက္႐ိုး တစ္မွ်င္ျဖစ္တဲ့) ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒကိုပယ္ဖ်က္၊ သူ႔ေနရာမွာ (တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့အျခားေသာဥပေဒ ေတြလို) ေနာက္ထပ္ဥပေဒ တစ္ရပ္ အစားထိုးမယ္ဆိုတာ မလုပ္သင့္တဲ့ကိစၥလို႔ျမင္ပါတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးမွာ ‘၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း’ ရဲ႕ဆိုးကြက္ေတြကို အဓိကေထာက္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ေထာက္ျပတဲ့အခါ ‘၁၈၉၄ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒ’ မွာပါရွိတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးျပပါမယ္။ အဲဒီေနာက္ ‘၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း’ဟာလႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးဖို႔မဆိုထားႏွင့္၊ အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းရမယ့္ဥပေဒ ၾကမ္းျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ လက္မခံသင့္သလဲ

၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒနဲ႔ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း ျခားနားခ်က္ကိုမေျပာခင္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းကို ဘာေၾကာင့္လက္မခံသင့္သလဲဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းဟာ  (၁) တိုင္းရင္းသားေဒသေတြအပါအဝင္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အေျခခံလူတန္းစားေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ထားျခင္းမရွိဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြနဲ႔ ေျမသိမ္းလိုသူဓနအင္ အားႀကီးမားသူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကိုဦးစားေပးထားပါတယ္။

(၂) မတရားသျဖင့္ ေျမသိမ္းယူထားမႈေတြကိုဥပေဒနဲ႔အညီတရားဝင္မႈျဖစ္ေစၿပီး ဥပေဒရဲ႕အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုခ်က္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ‘အမ်ားျပည္သူအလို႔ငွာ’ (ေျမသိမ္းယူျခင္း) ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုလည္း တိက်ရွင္း လင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါဘူး။

(၃) ေျမသိမ္းယူမႈအဆင့္ဆင့္မွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက အေရး ပါတဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ေနရာမွာရွိေနၿပီး ဒါဟာေျမသိမ္းယူမႈေတြအေပၚ တပ္မေတာ္ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္အလို အေလ်ာက္ ေပးအပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

(၄) ေျမသိမ္းယူမႈျဖစ္စဥ္ေတြအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑(တစ္ေနရာသာပါရွိ) ေပ်ာက္ကြယ္ေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕အခန္းက႑လည္း (တစ္ေနရာသာပါရွိ) အေရးပါတဲ့ေန ရာမွာမရွိပါဘူး။

(၅) ေျမသိမ္းခံရသူ ဒါမဟုတ္ နစ္နာသူေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြသတ္မွတ္ေပးမႈဟာလည္း ၁၈၉၄ ခု ႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒမွာေဖာ္ျပထားသလို ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိဘဲ ေျမသိမ္းယူမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးအ ဖြဲ႕ရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ေပၚမွာပဲတည္မီွေနပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ေလ်ာ္ေၾကးနဲ႔နစ္နာေၾကးေတြဟာ ကာလေပါက္ ေစ်းအတိုင္းေျမသိမ္းခံရသူေတြရခ်င္မွရမယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါ။ တစ္ခါေျမသိမ္းခံရသူေတြ အတြက္ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ေပးမယ္ဆိုေပမဲ့ အဲဒီလိုလုပ္ေပးဖို႔အတြက္ ေနာက္တစ္ေနရာ မွာ ေျမထပ္သိမ္းမယ့္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြလည္းပါဝင္ေနပါတယ္။ ငါးၾကင္းဆီနဲ႔ငါးၾကင္းျပန္ေၾကာ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ပါပဲ။

(၆) ေျမသိမ္းခံရသူေတြအတြက္အာမခံခ်က္နည္းေပမဲ့ ေျမသိမ္းလိုသူေတြအတြက္ ခိုင္မာတဲ့အာမခံ ခ်က္ေပးထားတာေတြေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာ-တရား႐ံုးက ေျမမသိမ္းသင့္ဘူးလို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရင္ေတာင္ ဒီ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကိုျပင္ဆင္အမိန္႔ခ်မွတ္ေပးဖို႔အတြက္ ေျမသိမ္းလိုသူကႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံအသနားခံပိုင္ခြင့္ (ေျမသိမ္းလို သူက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံအသနားခံပိုင္ခြင့္) ရွိေစရမယ္လို႔ဆိုထားပါတယ္။ ေျမသိမ္းခံရသူက မေက်နပ္ရင္ သူ႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ဟာ တရား႐ံုးမွာပဲလမ္းဆံုးမွာျဖစ္ေပမဲ့ ေျမသိမ္းလိုသူကေတာ့ (တရားေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေက်ာ္ၿပီး) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအထိအသနားခံပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါကို သမၼတကသင့္ေလ်ာ္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆ တဲ့အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ သမၼတကတရားေရးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေက်ာ္လို႔ရတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္သက္ ေရာက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီလုပ္ပိုင္ခြင့္ဟာ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိ၊ မရွိဆိုတာေမး ခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) ေျမသိမ္းယူမႈအဆင့္ဆင့္တိုင္းမွာ အင္မတန္႐ႈပ္ေထြးၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေျချပဳထားတာျဖစ္တဲ့အျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ တာဝန္ခံမႈေတြလည္းကင္းမဲ့ေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းဟာ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒေတြနဲ႔ကိုက္ညီမႈ မရွိပါဘူး။

(၈) ေျမသိမ္းယူမႈေတြအတြက္ လြတ္လပ္ၿပီးအမွီအခိုကင္းတဲ့ အရပ္သားျပည္သူေတြဦးေဆာင္တဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ ေရးအခန္းက႑ပါဝင္ျခင္းမရွိသလို မတရားသျဖင့္ေျမသိမ္းယူမႈေတြအတြက္ နစ္နာသူေတြဘက္ကကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးေနသူတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းကိုအေရးယူေထာင္ခ်ႏိုင္တဲ့ပုဒ္မေတြကိုလည္းထည့္ သြင္းထားပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါအခ်က္ရွစ္ခ်က္ဟာ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းကို ဘာေၾကာင့္ အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းသင့္ သလဲဆိုတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္အတြက္အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ပတ္မွာေတာ့ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒပါ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ခ်ိန္ထိုးၿပီး ‘၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း’ ဟာၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ ခ်ဲ႕ ေတြ ေလာက္ေတာင္လယ္သမားေတြအေပၚေစတနာမရွိဘူးလား အဆိုျပဳခ်က္မွန္၊ မမွန္ဆန္းစစ္ပါမယ္။

တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြ

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း အေၾကာင္းဆန္းစစ္မႈမလုပ္ခင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္မွာေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္တဲ့ ‘ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း’ နဲ႔ဆက္စပ္လို႔ သတိျပဳစရာတခ်ိဳ႕ ေျပာလိုပါတယ္။

တကယ္ေတာ့အဲဒီ ‘ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ’ အပါအဝင္ ‘လယ္ယာေျမ’ ဥပ ေဒေတြဟာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွာေပၚေပါက္ခဲ့တာပါ။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ခုႏွစ္ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးဥပေဒေတြကို၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္လယ္ယာေျမဥပေဒနဲ႔ပယ္ဖ်က္ၿပီး အစားထိုးခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒေဟာင္းကေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြပါ မလာခဲ့ပါ ဘူး။

ဒါ့အျပင္ အခုခ်ိန္မွာသီးစားခ်ထားေရးဥပေဒ မရွိေတာ့ေပမဲ့ သိမ္းထားတဲ့ေျမေတြမွာေရာ၊ အသိမ္းမခံရ ေသးတဲ့ေျမေတြမွာပါ သီးစားခ်ထားမႈေတြဆက္ရွိေနပါတယ္။ လက္ရွိသိမ္းဆည္းထားတဲ့ေျမေတြေပၚ သီးစားခ် ထားရာမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ေျမေတြလည္းပါဝင္သလို ကုမၸဏီေတြကျပန္ၿပီးသီးစားခ်တာ၊ ေတာင္ သူအခ်င္းခ်င္း (သိမ္းဆည္းခံမဟုတ္သည့္ ေျမေပၚ၌) သီးစားခ်တာေတြရွိေနတာပါ။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာ ေျမနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူဖြင့္ဆိုခ်က္ (ဥပေဒ ၾကမ္းပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ ခ-၂) အရ ”သိမ္းဆည္းေျမမ်ားတြင္သီးစားအျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးတူအျဖစ္ျဖစ္ေစ၊ ငွား ရမ္း၍ျဖစ္ေစလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား”ဆိုတာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေျမေတြေပၚ သီးစား ခ်ထားသူအားလံုးဟာ အက်ိဳးစီးပြား သက္ဆိုင္သူေတြအျဖစ္သတ္မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကမိ႐ိုးဖလာ၊ ဓားမဦးခ်ေျမပိုင္ထားသူ မူလေျမသိမ္းခံေတာင္သူေတြအတြက္ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္မဟုတ္ဘဲ လိုရင္းေျပာရင္ (ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္ခ်ိန္မွာ အငိုက္ဖမ္းတက္သုတ္႐ိုက္ျပ ႒ာန္းထားတဲ့) ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းဥပေဒေရာ၊ လယ္ယာေျမဥပေဒေရာႏွစ္ခုစလံုးဟာ (လယ္သမား မ်ားအေပၚကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ) တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့ေနတာေၾကာင့္ အသစ္ျပန္ေရးရမယ့္ဥပေဒေတြျဖစ္ပါ တယ္။

အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒႏွစ္ရပ္လံုးဟာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကဌာေန တိုင္း ရင္းသားေတြနဲ႔ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကိုအကာအကြယ္ေပးမႈကင္းမဲ့ေနတဲ့အျပင္ ေက်း လက္ေနျပည္သူေတြအသံုးျပဳေနတဲ့ ေျမယာအသံုးျပဳမႈဓေလ့ထံုးတမ္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္ေတြကိုလည္း လံုးဝ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိပါဘူး။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အေကာင္းဆံုးမဟုတ္ေပမဲ့ (အလႊာေပါင္းစံုကကိုယ္စားျပဳရာခိုင္ႏႈန္း၆ဝေက်ာ္သ ေဘာတူခဲ့ေသာ)အေကာက္ေတြၾကားကအေျဖာင့္ဆံုးလို႔ဆိုရမယ့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ‘အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒ’ (National Land Use Policy) ထြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီမူဝါဒအေပၚအေျခခံၿပီး၊ ခ်မွတ္ထားတဲ့မူဝါဒနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ (အားလံုးကိုျခံဳငံုမိတဲ့) ေျမယာဥပေဒ ေတြအသစ္ေရးဆြဲဖို႔စိုင္းျပင္း၊ မတရားသျဖင့္ေျမသိမ္းယူျခင္းခံေနရတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ လယ္သမား နင္းျပားေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈရွာေဖြေပးရမယ့္အခ်ိန္ပါ။

ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အရင္ကမတရားသျဖင့္ရွိေနခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြကိုမျဖစ္ညစ္က်ယ္ ဖာေထးမႈလုပ္ၿပီး၊အ ၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းရမယ့္အစားအနည္းငယ္ျပင္ဆင္ဖို႔လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ေနတာဟာအရင္ကလည္း က်င့္သံုးခဲ့၊အခုလည္းက်င့္သံုးဖို႔ တာစူေနတဲ့မတရားမႈေတြအေပၚ တရားပါတယ္လို႔အသိအမွတ္ျပဳရာ ေရာက္ႏုိင္ တာကိုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းအေၾကာင္းဆက္ေျပာပါမယ္။

 

ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ပါ့မလား

 

အေသးစိတ္ေလ့လာမႈမလုပ္ဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းကိုၾကည့္ရင္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒ ၾကမ္းမွာပါဝင္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြေကာင္းပါတယ္။

အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ပါဝင္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ပထမဆံုးေဖာ္ျပထားတာက ‘ ဥပေဒႏွင့္အညီေျမ သိမ္းမႈျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖင့္၊မတရားေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို တားဆီးရန္ႏွင့္ေျမသိမ္းခံရသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား ကိုဥပေဒ၏ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရ ရွိေစရန္ ‘လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္က’ ေျမသိမ္းျခင္းျပဳရာတြင္ အက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္နစ္နာသူမိသားစုမ်ား၊ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေသာ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း၊လြတ္လပ္စြာညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ရန္’

တတိယအခ်က္မွာ ‘အက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္နစ္နာမႈခံရသူမိသားစုမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈေလ်ာ္ကန္ သည့္ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္နစ္နာေၾကးမ်ား ခံစားရရွိေစရန္ ‘

စတုတၱအခ်က္မွာ ‘ေျမသိမ္းရာတြင္အိမ္ရာေျမစြန္႔လႊတ္ဖယ္ရွားခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ဆံုး႐ံႈး နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း ခံစားရရွိေစရန္’

ပၪၥမအခ်က္မွာ ‘ေျမသိမ္းခံရျခင္းေၾကာင့္အက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္သူမ်ားႏွင့္နစ္နာသူ မိသားစုမ်ား၏ လူမႈစီး ပြားဘဝ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းခံစားရရွိေစရန္’

ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာ ‘ေျမကိုသိမ္းယူရာတြင္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ႏွင့္အမ်ားျပည္သူ ၏ လူမႈစီးပြားထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအားတားဆီးကာကြယ္ရန္’ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းကိုၾကည့္ၿပီးေျပာရင္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းဟာ ခ်က္ခ်င္းျပ႒ာန္း သင့္တဲ့ဥပေဒပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမယ့္သူေတြ၊ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ေတြ၊ ေနာက္မွာျမဳပ္ခ်ည္ေပၚခ်ည္ျဖစ္ေနတဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မယ္ဆိုရင္ ေကာင္းတယ္ဆို တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ငါးမွ်ားခ်ိတ္ကိုဖံုးကြယ္ထားတဲ့ ငါးစာသာသာမွ်ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းျပ႒ာန္း ခ်က္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပပါမယ္။

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းပုဒ္မ ၈မွာ’ အမ်ားျပည္သူအလို႔ငွာေျမသိမ္းေပး ရန္အဆိုျပဳသည့္တင္ျပ ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါလိုအပ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားပူးတြဲပါရွိေစရမည္’ လို႔ဆိုၿပီး အခ်က္(၁ဝ)ခ်က္ေဖာ္ျပ ထားပါ တယ္။

(က) အဆိုျပဳတင္ျပသူ(သို႔မဟုတ္) အဆိုျပဳရန္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရသူကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဆိုျပဳလႊာ၊

(ခ) အလိုရွိသည့္ေျမႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေျမပံုႏွင့္ေျမရာဇဝင္မွတ္တမ္း၊

(ဂ) ေျမကိုသိမ္းယူရန္ အလိုရွိသည့္အေၾကာင္းရင္းေဖာ္ျပခ်က္၊

(ဃ) အလိုရွိသည့္ေျမေပၚတြင္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာသုသာန္ေျမႏွင့္သခ်ႋဳင္း ဂူမ်ားပါဝင္မႈရွိ၊မရွိႏွင့္ပါရွိပါက ယင္းေနရာကို ခ်န္လွပ္ထားေရးအေပၚ သေဘာထားတင္ျပခ်က္၊  ခ်န္လွပ္ျခင္းမရွိ ဘဲသိမ္းယူလိုပါက ေျပာင္းေရႊ႕ဖယ္ရွားမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အဝဝတာဝန္ယူေၾကာင္း ကတိခံဝန္ခ်က္၊

(င) အလိုရွိသည့္ေျမတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းတို႔အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ၊ဆန္းစစ္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈအစီရင္ခံစာႏွင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္၊

(စ) အလိုရွိသည့္ေျမတြင္အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူမ်ား၊ ထိခိုက္နစ္နာသူမိသားစုမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈစီးပြား ေရးဘဝထိခိုက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခသံုးသပ္တင္ျပခ်က္၊

(ဆ) အလိုရွိသည့္ေျမတြင္အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္လူမႈစီးပြား ေရးဘဝျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္၊

(ဇ) ေျမသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အရပ္ရပ္အတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အျခားအေထာက္အပံ့ကိစၥရပ္မ်ားကိုတာဝန္ယူ ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိ္ျပဳလႊာ၊

(စ်) အေဆာတလ်င္ (သို႔မဟုတ္) ယာယီသိမ္းေပးရန္လိုအပ္ပါက အက်ိဳးအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္၊

(ည) အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္။

ေဖာ္ျပပါ ၁ဝ ခ်က္ဟာ ‘အမ်ားျပည္သူအလို႔ငွာေျမသိမ္းေပးရန္’ (အမ်ားျပည္သူအလို႔ငွာစာသားအား ရွင္းလင္းက်ယ္ျပန္႔စြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိ) အဆိုျပဳခ်ိန္ မွာတင္ျပရမယ့္အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတင္ ျပခ်က္ဟာ ဥပေဒရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေပါက္ေျမာက္ဖို႔ပံ့ပိုးတဲ့ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီပုဒ္မအတိုင္း လုပ္ေဆာင္စရာမလိုဘဲ ေျမသိမ္းခြင့္ရွိေၾကာင္းဖြင့္ဆိုထားတဲ့ပုဒ္မတစ္ခုကိုလည္း ဥပေဒၾကမ္းမွာ ထည့္သြင္း ထားပါတယ္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းအခန္း ၁၂၊ အေထြေထြက႑ေအာက္ (ဥပေဒၾကမ္းဆံုးခါနီး မထင္မ ရွားတစ္ေနရာ၌) ပုဒ္မ ၆၉ မွာ’ေျမသ္ိမ္းရန္အဆိုျပဳလႊာတြင္ ပူးတြဲပါဝင္ရန္ပုဒ္မ ၈ အရသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ေျမသိမ္းယူမည့္အေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္၍ ျခြင္းခ်က္ျပဳရန္ အခ်က္မ်ားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ျဖင့္ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္’ လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ဒီအခ်က္ဟာ ပုဒ္မ ၈ မွာပါဝင္တဲ့အခ်က္ေတြအတိုင္းလိုက္နာစရာမလို၊ တင္ျပစရာမလိုပဲ(ျခြင္းခ်က္ျပဳ အခ်က္မ်ားျဖင့္) ေျမသိမ္းလိုကသိမ္းယူခြင့္ေပးလိုက္တဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ၿပီး ဥပေဒရည္ရြယ္ခ်က္က ဘယ္ လိုပဲဆိုဆို၊ေျမသိမ္းတဲ့အခါ သိမ္းလိုသူရဲ႕ဆႏၵအတိုင္း အစိုးရရဲ႕ျခြင္းခ်က္ျပဳခြင့္နဲ႔ သိမ္းလို႔ရေအာင္ဖြင့္ဆိုထားတာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျခြင္းခ်က္ျပဳမႈကို ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္ေန တပ္မေတာ္ကသံုးဖို႔လား၊ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီမံကိန္းႀကီးေတြ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေနေျမသိမ္းလိုတဲ့ အင္အားႀကီးသူတိုက္ကြန္း/ခ႐ိုနီေတြ၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူ ေတြသံုးဖို႔လား၊ ဘယ္သူသံုးလို႔ရသလဲဆိုတဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္မေတြ႕ရပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒရည္ရြယ္ခ်က္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း အျခားဖြင့္ဆိုထား တဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ေၾကာင့္ မတရားမႈေတြဆက္ျဖစ္ေစႏိုင္တာအတြက္ သက္ေသျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္သူေတြက သိမ္းလို႔ရသလဲ

အေပၚကေဖာ္ျပခ်က္နဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ဘယ္သူေတြကေျမသိမ္းခြင့္ရွိသလဲဆိုတာကိုေလ့လာပါမယ္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာ ေျမသိမ္းဖို႔ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ရွိသူအမ်ိဳးအစား(ေလး)မ်ိဳးခြဲျခားထားပါတယ္။၁၈၉၄ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒမွာေတာ့ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြား (ၾကံရြယ္ခ်က္)အတြက္သို႔မဟုတ္ကုမၸဏီအတြက္ လို အပ္သည့္ေျမကိုသိမ္းျခင္းလို႔ ဆိုထားပါတယ္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာ ဖြင့္ဆိုထားခ်က္အရ ေျမသိမ္းခြင့္ရွိသူေတြဟာ –

(၁) ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

(၂) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏လက္ေအာက္ရွိဌာနမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

(၃) ဖက္စပ္ရင္းႏွီး၊ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(၄) တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အမ်ားျပည္သူအတြက္ေထာက္ပံ့ကူညီလွဴဒါန္းသည့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္စားဦးစီးေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါအမ်ိဳးအစား(ေလး)မ်ိဳးမွာပါဝင္သူေတြအနက္အမွတ္စဥ္ (၃)နဲ႔(၄)မွာပါဝင္သူေတြက ဘယ္သူေတြျဖစ္မ လဲ၊သူတို႔က ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔သိမ္းမွာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုျဖစ္ေစပါတယ္။

တစ္ခါ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာ ေျမရွင္ကိုအမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳး ခြဲျခားထားပါတယ္။

ပထမတစ္ခ်က္က’ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားသည့္ေျမယာမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ေျမ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္ အအံု သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔အစိတ္အပိုင္း၏ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လက္ဝယ္ပိုင္ဆုိင္ထားသူျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္မွတ္တမ္းတင္ထားသူ’

ဒုတိယအခ်က္မွာ ‘တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ယင္းေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အပိုင္ဂရန္၊ အငွားဂရန္ခ်ထား ျခင္းခံရသူ’

တတိယအခ်က္မွာ ‘တရား႐ံုးသို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူ၏အမိန္႔တစ္ရပ္ ရပ္ျဖင့္ေျမပိုင္ရွင္ျဖစ္ ေၾကာင္းေၾကညာျခင္းခံရသူ၊ စာရင္းသြင္းခံရသူမ်ား’

ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္မွာ ‘တရားဝင္မွတ္တမ္းအေထာက္အထားမရွိေသာ္လည္း ေဒသဆိုင္ရာ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္အညီ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟုအသိအမွတ္ျပဳခံရသူ’ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဖြင့္ဆိုခ်က္ဟာေကာင္းသလိုနဲ႔ အာမခံခ်က္မရွိဘူးလို႔ပဲဆိုရမွာပါ။

အတိအက်ေျပာရင္ လက္ရွိေျမသိမ္းထားသူ တိုက္ကြန္း/ခ႐ိုနီတစ္နည္းအားျဖင့္ဖြံ႕ဖက္ေတြအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိၿပီး လယ္သမားလူထုလူတန္းစားေတြအတြက္ေတာ့ အာမခံခ်က္ကင္းမဲ့တယ္လို႔ေျပာရပါမယ္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးသူအားလံုးရဲ႕ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ေျမအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ (ပံုစံ-၇) ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္မွာမရွိေသးပါဘူး။ တစ္ခါေျမပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အ ေထာက္အထားျပႏိုင္တဲ့ေျမခြန္ေျပစာ၊ သီးႏွံခြန္ေျပစာ၊ ပံုစံ ၁ဝ၅၊ ပံုစံ ၁ဝ၆ အပါ အဝင္ပံုစံ ၇ ပါ ရွိထားပါလ်က္ ေျမသိမ္းခံေနရသူေတြ အခုခ်ိန္ထိရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒို႔ေျမကြန္ရက္က ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ သု ေတသနအစီရင္ခံစာအရဆိုရင္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းအေထာက္အထား ျပႏိုင္ပါလ်က္ ေျမသိမ္းခံထားရသူ ၄၉ ရာ ခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းအရ ဖြင့္ဆိုထားတဲ့ေျမရွင္အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ လယ္ သမားေတြအသိအမွတ္ျပဳခံရဖို႔နည္းပါတယ္။ တစ္ခါေျမရွင္အတြက္ ေနာက္ဆံုးဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ’တရားဝင္မွတ္ တမ္းအေထာက္အထားမရွိေသာ္လည္း ေဒသဆိုင္ရာထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္အညီပိုင္ဆိုင္သည္ဟု အသိ အမွတ္ျပဳခံရသူ’ လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာလည္းလက္ရွိျပ႒ာန္းထားတဲ့ ေျမယာဥပေဒေတြအရ ဓေလ့ထံုး တမ္းပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳထားတာမရွိတဲ့အတြက္ ဒါကလည္းအာမခံခ်က္မရွိတဲ့အခ်က္လို႔ပဲေျပာရပါ မယ္။

ေျမသိမ္းထားသူ တိုက္ကြန္း/ခ႐ိုနီေတြ အတြက္ေတာ့ ေျမရွင္အျဖစ္ အာမခံခ်က္ေပးတဲ့ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို တတိယအခ်က္မွာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ‘တရား႐ံုး သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူ၏ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ေျမ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္းခံရသူ၊စာရင္းသြင္းခံရသူမ်ား’ လို႔ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး တရား႐ံုးကဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒီအခါ ”လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူ” ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကအခုမတ ရားသျဖင့္ေျမသိမ္းထားသူ ေတြရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈကို တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိေနပါတယ္။ ”လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသူ” ဘယ္သူဘယ္ဝါဆိုတာကိုလည္း တိတိက်က်ညႊန္းဆိုေဖာ္ျပထားတာမရွိပါဘူး။ အဂတိလိုက္စားမႈ အတြက္ ငါးႀကီးႀကီးေတြဝင္လို႔ရေအာင္လွပ္ထားတဲ့ တံခါးတစ္ခ်ပ္လည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ၁၅မွာ”ေျမသိမ္းယူ မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕သည္လုပ္ ငန္းမ်ားစတင္ေဆာင္ ရြက္မႈမျပဳမီ ႐ံုးလုပ္ငန္းကိစၥအဝဝႏွင့္ေျမျပင္ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းအရပ္ရပ္အတြက္ လိုအပ္မည့္ခန္႔မွန္း ကုန္က်စ ရိတ္ႏွင့္ ေပးေလ်ာ္ရန္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ထိခိုက္နစ္နာေၾကးမ်ားကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္၍ ေျမသိမ္းေပးရန္ အဆိုျပဳ သူထံမွႀကိဳတင္ေတာင္းခံထားရမည္။ အဆိုပါအသံုးစရိတ္ေငြမ်ား လက္ဝယ္ေရာက္ရွိထိန္းသိမ္းၿပီးမွသာ မိမိ တို႔၏လုပ္ငန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္” လို႔ဆိုထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာလည္း ငါးႀကီးႀကီးေတြအတြက္ သ ေဘာေတြ႕စရာတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ ပိုက္ဆံႀကိဳေပးၿပီး ေျမသိမ္းလို႔ရတယ္ဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ နစ္နာေၾကး

ေျမသိမ္းယူမႈေတြမွာ အေရးႀကီးဆံုးအပိုင္းက ကာလေပါက္ေစ်းနဲ႔ေလ်ာ္ညီတဲ့ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကး၊နစ္နာေၾကးကိစၥဟာ က႐ုဏာေၾကးမဟုတ္တာေၾကာင့္ တန္ရာတန္ေၾကး ျဖစ္ရပါ လိမ့္မယ္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာ ေလ်ာ္ေၾကး၊နစ္နာေၾကးအျပင္ေရႊ႕ေျပာင္း ေနရာခ်ထားေပးေရး စရိတ္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း၊ လူမႈစီးပြားဘဝျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း စတာေတြပါဝင္ေပမဲ့ ‘ကာလ ေပါက္ေစ်း/တန္ဖိုးနဲ႔ေလ်ာ္ညီစြာ ဒါေတြရကိုရရမယ္’ အာမခံခ်က္ေပးထားတာမ်ိဳးမေတြ႕ရပါဘူး။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္ မ ၃၇ မွာ ေျမသိမ္းယူဖို႔အတြက္ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမွတ္ တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ  ဘာေတြလုပ္ရမလဲဆိုတာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ အတိအက်အားျဖင့္ – ‘ေျမျပင္ကြင္း ဆင္းစစ္ေဆး မွတ္တမ္းတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရမည္ ‘

(က) ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမွတ္တမ္းယူမည္ကို အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူမ်ားသို႔ (သံုး) ရက္ႀကိဳတင္အ ေၾကာင္း ၾကားျခင္း။

(ခ) ေျမျပင္ကြင္းဆင္းတိုင္းတာမွတ္သားရာတြင္ေျမတြင္ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူ သို႔မဟုတ္ ယင္း၏တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔အတူေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးမွတ္တမ္းတင္ရမည္။

(၁) ေျမတြင္ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူႏွင့္မိသားစုဝင္မ်ားစာရင္း၊ ယင္းတို႔၏အသက္ေမြးမႈအေျခအေန၊ မိသားစု ပိုင္ကြ်ဲႏြားတိရစၧာန္တို႔ႏွင့္စက္ကိရိယာမ်ားစာရင္း၊

(၂) ေျမ၏တည္ေနရာ၊ အက်ယ္အဝန္း၊ ေျမအမ်ိဳးအစား၊ အတန္းအစားႏွင့္ပုဒ္မ ၁၄ အရ ေျမကိုအလိုရွိေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာသည့္ ေန႔ရွိေျမ၏ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း၊

(၃) ေျမေပၚရွိအေဆာက္အအံု၏သက္တမ္း၊ ေဆာက္လုပ္ထားရွိမႈ အေနအထားႏွင့္ပံုစံ၊ ကာလတန္ဖိုး၊

(၄) ေျမေပၚရွိႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား၏ အမ်ိဳးအစား၊ အေရအတြက္၊ တစ္ပင္ခ်င္း၏ သက္တမ္းႏွင့္တန္ဖိုး၊ အပင္မွအ က်ိဳးခံစားခြင့္္ရရွိမႈ သံုးႏွစ္ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုး၊

(၅) ရာသီသီးႏွံမ်ား၏ အမ်ိဳးအစား၊ အေရအတြက္၊ ရင့္မွည့္မႈ အေျခအေနႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိမႈ သံုးႏွစ္ပ်မ္းမွ် တန္ဖိုး၊

(၆) ေျမကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားအတြက္ကုန္က်စရိတ္၊

(၇) တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သိမ္းယူမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္နစ္နာမႈတန္ဖိုး။

(ဂ) ေျမျပင္ကြင္းဆင္းတိုင္းတာမွတ္သားရာတြင္ထိခိုက္နစ္နာသူ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးမွတ္တမ္းတင္ရမည္။

(၁) ေျမသိမ္းယူခံရမႈေၾကာင့္ ယင္းေျမေပၚတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ထိခိုက္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊

(၂) သိမ္းယူခံရသည့္ ေျမႏွင့္ထိစပ္ေနသည့္ ေျမမ်ားအတြက္ အက်ိဳးဆုတ္ယုတ္ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား။

(ဃ) ကြင္းဆင္းတိုင္းတာ မွတ္သားရာတြင္လိုအပ္မႈ အေျခအေနအရနယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္မ်ားကို ေျမသိမ္းေပးရန္ အဆိုျပဳသူ ၏ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ျမင္သာစြာစိုက္ထူမွတ္သားေပးရမည္။

(င) ကြင္းဆင္းတိုင္းတာမွတ္တမ္းတင္မႈကို ေျမတြင္အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူ မိသားစုတစ္ စုခ်င္းသုိ႔  အသိေပးရမည္။

(စ) ကြင္းဆင္းတိုင္းတာ မွတ္သားမႈလုပ္ငန္းၿပီးစီးပါက သက္ဆိုင္ရာကာယကံရွင္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္မွတ္ တမ္းတင္ထားသည့္အခ်က္မ်ားကိုစာရင္း ဇယားျဖင့္အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္အသိေပးရမည္။

ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြက ေျမသိမ္းဖို႔အတည္ျဖစ္တာနဲ႔လုပ္ရမယ့္’ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္’ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားလံုးအားျဖင့္လွပါတယ္။ ျဖစ္လည္းျဖစ္ထိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေတြမလုပ္ဘဲ ေျမသိမ္းလို႔ရတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း ဥပေဒၾကမ္းမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းပုဒ္မ ၃၅ (ခ) မွာ ေျမသိမ္းယူမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔’ သိမ္းဆည္းမည့္ေျမ ကိုလိုအပ္ပါက ကြင္းဆင္း၊စစ္ေဆးမွတ္သားျခင္းႏွင့္ေျမသိမ္းေလ်ာ္ေၾကးတြက္ခ်က္ထုတ္ေပးျခင္း’လို႔ဆိုပါတယ္။

ဒါဟာ ဥပေဒၾကမ္းပုဒ္မ ၃၇ မွာ ေဖာ္ ျပထားတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ‘လိုအပ္ပါက’ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုသံုးထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္လိုအပ္မွသာ (လိုအပ္မွသာ) ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမွာျဖစ္ၿပီး မလိုအပ္ဘူး လို႔ ဆံုးျဖတ္ရင္ မလုပ္ဘူးလို႔ဆိုရမယ့္သေဘာသက္ေရာက္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ကြင္းဆင္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ၿပီးတဲ့အခါေျပာထားတဲ့အတိုင္းကာလတန္ဖိုးအတိုင္းရမွာလား၊ ဆိုရင္ ဒါကလည္းအာမခံခ်က္မရွိပါဘူး။

ဥပေဒၾကမ္းပုဒ္မ၃၈ (က) မွာ ”ေပးေလ်ာ္ရန္လ်ာထားခ်က္မ်ားကို ေျမသိမ္း ယူမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕၏အစည္းအေဝးတြင္တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူမည္” လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြဟာ မွတ္တမ္းတင္ခံထားရတဲ့အဆင့္နဲ႔ ပဲၿပီးသြားႏိုင္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ရမယ္ဆိုတာကလည္း ေျမသိမ္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ကအတည္ျပဳေပးတဲ့ ႏႈန္းထားပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီအခ်က္ေတြက ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ေျမသိမ္း ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးကိစၥ ေတြထည့္ထားေပမဲ့ ဒါဟာထိုက္တန္တဲ့ကာလေပါက္ေစ်းရဖို႔အာမခံခ်က္မရွိဘဲ မစားရဝခမန္း မက္လံုးေပးထားတဲ့သေဘာျဖစ္ေန တာကို ေဖာ္ျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ေတြျပ႒ာန္းခဲ့ တဲ့ ၁၈၉၄ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒမွာ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးအတြက္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားတာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ကာလေပါက္ေစ်းနဲ႔ေလ်ာ္ညီတဲ့ေလ်ာ္ေၾကး တြက္ခ်က္ ေပးဖို႔ တိက်တဲ့အာမခံခ်က္ေပးထားပါတယ္။

၁၈၉၄ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒ ပုဒ္မ၂၃ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။

၂၃ (၁) ဤအက္ဥပေဒအရ သိမ္းဆည္းသည့္ေျမအတြက္ ေပးရသည့္ေလ်ာ္ ေၾကးေငြပမာဏကိုသတ္ မွတ္ရာတြင္ တရား႐ံုးသည္ ေအာက္ပါတို႔ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

ပထမ – ပုဒ္မ ၄ ပုဒ္မခြဲ (၁)အရ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္သည့္ေန႔တြင္ ထိုေျမ၏ကာလတန္ဖိုး (Market -Value)

ဒုတိယ – ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိက ေျမကိုလက္ေရာက္ရယူသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုေျမေပၚတြင္ရွိသည့္ သီးႏွံပင္မ်ား (သို႔မဟုတ္)သစ္ပင္မ်ားကို သိမ္းယူလိုက္ျခင္းေၾကာင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသည့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ား၊

တတိယ – ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိက ေျမကိုရယူသည့္အခ်ိန္တြင္ထိုေျမႏွင့္ပတ္ သက္၍အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူအား ထိခိုက္မႈ (အကယ္၍ ရွိလွ်င္)

စတုတၱ – ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိက ေျမကိုရယူသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုေျမတြင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူအား ယင္းသို႔ ေျမကိုရယူခံရျခင္းေၾကာင့္ ၎၏အျခားေသာေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ (သို႔မဟုတ္) မေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား (သို႔မဟုတ္)၎၏ဝင္ေငြကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ထိခိုက္ရမႈ၊

ပဥၥမ – ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိက ေျမကိုရယူျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ေျမတြင္ အက်ိဳးခံစားရသူအေန ျဖင့္ေနအိမ္ (သို႔မဟုတ္) စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သည့္ေနရာကိုအတင္းအၾကပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရ၍ ထိုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခံရ မႈေၾကာင့္ေလ်ာ္ကန္သင့္ ျမတ္သည့္ကုန္က်စရိတ္(အကယ္၍ရွိခဲ့ေသာ္)

ဆ႒မ – အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ အရ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္သည့္ေန႔တြင္ ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိက ေျမကိုသိမ္း ယူသည့္အခ်ိန္ႏွစ္ခုအၾကား ထိုေျမမွရရွိသည့္အက်ိဳးအျမတ္မွာ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းျဖင့္ အမွန္တကယ္ဆံုး႐ံႈးမႈ (အကယ္၍ ရွိခဲ့လွ်င္)

(၂) အဆိုပါတရား႐ံုးသည္ အထက္တြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ေျမ၏ကာလေပါက္ေစ်း (Market Value) တြင္ ယင္းသို႔သိမ္းယူရသည့္ သေဘာသဘာဝကိုစဥ္းစားလ်က္ ထိုေျမ၏ကာလေပါက္ေစ်း၏ ၁၅  ရာ ခိုင္ႏႈန္းကို ေပါင္းထည့္၍ေပးရမည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြကို ၾကည့္ရင္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာ  ေလ်ာ္ေၾကးဆံုးျဖတ္မႈ အတြက္ တရား႐ံုးကို အာဏာေပးတဲ့အခါ အေလးဂ႐ုျပဳထည့္သြင္း စဥ္းစားရမွာကို အတိအက်ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ေကာင္းတာတစ္ခုက ေျမသိမ္းယူမႈအတြက္ ကန္႔ကြက္ခ်က္အားလံုးကိုၾကားနာတဲ့အခါ ‘အမႈ တိုင္းကိုအမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္၌ၾကားနာစီရင္ရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ တရားမ တရား႐ံုးတစ္ခုတြင္ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ခြင့္ရွိသူအားလံုး ယင္းအမႈတြင္တရား႐ံုးေရွ႕သို႔လာေရာက္ခြင့္၊ေလွ်ာက္လဲခြင့္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ (အမႈအ ျခင္းအရာအရ) ရွိသည္’ လို႔ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ မွာဆိုခဲ့တာပါ။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမ သိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာ ဒီအခ်က္ေတြပါဝင္ ျခင္း မရွိပါဘူး။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာ ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္တြက္ခ်က္ဖို႔ဖြင့္ဆိုရာ မွာကာလေပါက္ေစ်းေပး ဖို႔အာမခံခ်က္ ေပးထားဖို႔မဆိုထားနဲ႔၊ ‘ကာလေပါက္ေစ်း’ဆိုတဲ့ စကားရပ္ကိုေတာင္(ဥပေဒၾကမ္းပုဒ္ မ ၃၈ ေျမ သိမ္းေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား၌)သံုးစြဲထားျခင္း မရွိပါဘူး။ ေလ်ာ္ေၾကး အေပၚမေက်နပ္ရင္တရား႐ံုးကိုတင္ျပၿပီး ဆက္ရွင္းလို႔ရေပမဲ့(၁၈၉၄ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒမွာ အတိအက်ေဖာ္ျပ ထားသကဲ့သို႔) တရား႐ံုး ကအေလးဂ႐ုျပဳ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။

ဒါသည္ပင္လွ်င္’၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း’ ဟာ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ေတြေလာက္ေတာင္ လယ္သမားေတြအေပၚေစတနာမရွိဘူးလားဆိုတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္မွန္၊မမွန္’ ဆန္းစစ္ဖို႔လံုေလာက္တဲ့အခ်က္ တစ္ ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာမြဲေတြ ခံရဖို႔သာျမင္

 

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းဘာေၾကာင့္လက္မခံသင့္သလဲဆိုတဲ့အၾကမ္းဖ်င္း အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကို ေဆာင္းပါးအစပိုင္း မွာေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၁၈၉၄ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒနဲ႔ ျခားနားမႈေတြထဲက (ေကာင္း တဲ့အခ်က္ေတြျပန္ပါမလာတဲ့အေပၚ) ထင္ရွားတဲ့အခ်က္ေတြကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခု၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒ ၾကမ္းဟာ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူဝါဒေတြနဲ႔ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိတာကိုတင္ျပမွာျဖစ္ၿပီး ဒီဥပေဒၾကမ္းဟာ လႊတ္ေတာ္မွာေဆြး ေႏြးဖို႔မသင့္ေတာ္တာကို ေဖာ္ျပပါမယ္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူဝါဒအပိုင္း ၅၊ ပုဒ္မ ၄ဝ မွာ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားႏွင့္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္အသစ္ျပ႒ာန္းျခင္းျပဳရာတြင္အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒႏွင့္ညီ ၫြတ္ ၿပီးအေျခခံရမယ့္အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာ အဲဒီလိုေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ေတြ အတိအက်ပါဝင္ျခင္းမရွိပါဘဲ မ်က္စိေမွာက္စရာေရာေထြးမႈေတြ လုပ္ထားပါတယ္။

ထပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းဟာ လက္ရွိမတရားသျဖင့္ ေျမသိမ္းထားသူေတြ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုက္ကြန္း(ခ႐ိုနီ)ေတြသိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေျမေတြကိုျပန္သိမ္းဖို႔ (ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရွိသည့္ တိုင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိျပန္သိမ္းႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္) ျဖစ္ႏိုင္ေျခလံုးဝမရွိ ေသးဘဲလယ္သမားထုအပါအ ဝင္၊ ေျမယာအေပၚတည္မွီလုပ္ကိုင္ေနရတဲ့မရွိဆင္းရဲသားေက်ာမြဲရဲ႕ေျမေတြကိုထပ္သိမ္းရာမွာ အသံုးျပဳလာႏိုင္ တာေၾကာင့္ ဒါကိုလက္ခံေပးဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီဥပေဒၾကမ္းအရဆိုေက်ာမြဲလူထုလူတန္းစားေတြ ခံရဖို႔သာျမင္ ပါတယ္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေျမမူဝါဒမွာ ဘာလဲ

ႏိုင္ငံအႏွံ႔ မတရားမႈေပါင္းစံု၊ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔႐ႈပ္ေထြးၿပီး နက္နဲတဲ့ေျမ သိမ္းအမႈအခင္းေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ လမ္းစတစ္ခုအျဖစ္၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီမွာအမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ မူဝါဒေတြအရ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒျပ႒ာန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပ ေဒေရးဆြဲဖို႔အေျခခံမူေတြ ရွိထားၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ဥပေဒေရးဖို႔သိပ္မခက္ဘူးလို႔ဆိုရပါမယ္။

ဒါေပမဲ့ မၾကာေသးခင္အခ်ိန္ကမွေကာင္စီဖြဲ႕ပါတယ္။ ဥပေဒေရးဆြဲမႈဘယ္ အေျခအေနမွာရွိတယ္ဆို တာမသိရပါဘူး။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္သင့္တဲ့ကိစၥတစ္ခု၊ ေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့ျဖစ္စဥ္မွာ မ႐ိုးသားမႈဘာ ရွိေနသလဲ ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာပါ။ တစ္ခါ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ အရအမ်ိဳးသားေျမဥပေဒမေပၚခင္ မွာဘဲ(ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့မူဝါဒေတြနဲ႔ဆီေလ်ာ္မႈမရွိသည့္) ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ေျမလြတ္၊  ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ ခြဲေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒ ၾကမ္းေဆြးေႏြးေရး၊ဒါေတြကိုအပူတျပင္းလုပ္ေဆာင္လာ တာ၊ အဲဒီေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္ေတြရွိသလဲဆိုတာေမးစရာျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒဟာအေကာင္းဆံုးမဟုတ္ေပမဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ ထက္မွာအလႊာေပါင္း စံုကအမ်ားကိုယ္စားျပဳဆႏၵေတြအမ်ားဆံုး (၆ဝရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး) ပါဝင္တဲ့မူဝါဒတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ မတ ရားခံေနရသူေတြအတြက္ မွ်တမႈေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္

‘တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ားကိုအသိအ မွတ္ျပဳၿပီး အကာအကြယ္ေပးရန္’၊

‘ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊တရားမွ်တ မႈ၊ ေငြေၾကးအကုန္အက်သက္သာမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈရွိေသာေျဖရွင္းဆံုးျဖတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ထူေထာင္ရန္’၊

‘ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး၊ညီညြတ္မွ်တစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈ၊ အမ်ားျပည္သူပါဝင္ဆံုးျဖတ္မႈ၊ ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားအားအေျခခံေသာတာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္’ စတဲ့အခ်က္ေတြဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

မူကို ဆန္႔က်င္ေနသလား

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ေတြျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ၁၈၉၄ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒပါ ေကာင္းမြန္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ေျမသိမ္း ဥပေဒၾကမ္းမွာဖယ္ထုတ္ထားတာကိုေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အခု  ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ေျမမူဝါဒေတြ နဲ႔လည္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိျခင္းအတြက္  သက္ေသျပလို႔ရတဲ့အခ်က္မ်ားစြာထဲကအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ေျပာ ပါမယ္။

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာ  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ လုပ္ထံုး၊လုပ္နည္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးထားတဲ့ အခ်က္ပါဝင္ျခင္းမရွိပါဘူး။

ေျမရွင္အမ်ိဳးအစားအတြက္ ေျပာထားတဲ့ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ေနရာမွာ ”တရားဝင္မွတ္ တမ္းအေထာကအ ထားမရွိေသာ္လည္း ေဒသဆိုင္ရာထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္အညီပိုင္ဆိုင္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳခံရသူ” လို႔ ဆိုထားေပမဲ့ ‘တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ဓေလ့ထံုးတမ္းအရပိုင္ဆိုင္မႈ’ ဆိုတဲ့ စကားရပ္အတိအက် ထည့္သြင္း ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေရာေထြးေျပာဆိုထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလက္ရွိတည္ဆဲ ေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒေတြ မွာေဖာ္ညႊန္းေနသလို ‘တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ဓေလ့ထံုးတမ္းပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚအသိအမွတ္မျပဳျခင္း’ ကို ဆက္လက္ ကိုင္စြဲထားတဲ့ သေဘာပါပဲ။

ဒါေပမဲ့ ဥပေဒၾကမ္းပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) မွာ ‘တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏႐ိုး ရာဓေလ့ထံုးစံအရအသံုးျပဳ ေနေသာေျမမ်ား ႏွင့္အျမတ္တႏိုး ႐ိုေသတန္ဖိုးထားေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ေနရာမ်ား’ မွ ေျမေနရာ ကိုသိမ္းမယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ယူရမယ္၊ လႊတ္ေတာ္သေဘာမတူရင္ မသိမ္း ရဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါက ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ေျမမူဝါဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့အျပင္ (တိုင္းရင္းသားေတြကိုကိုယ္စားျပဳနည္းေနဆဲျဖစ္ သည့္) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကခြင့္ျပဳရင္သိမ္းလို႔ရတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ပါတယ္။ အျခားတစ္ ဖက္မွာလည္း ဒါကိုအေၾကာင္းျပၿပီး (ဥပမာ-ေခါင္ရည္တစ္အိုး၊ ၾကက္တစ္ေကာင္၊ ႏြားေနာက္ေပး၍ေျမပိုင္ထား ေသာ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ဓေလ့ထံုးတမ္းပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိ) တိုင္းရင္းသားေတြပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ေျမေတြသိမ္းယူႏိုင္တာကို ေနာက္ထပ္ဥပေဒတစ္ခုနဲ႔ထပ္ၿပီးအတည္ျပဳေပးလိုက္သလို ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ အသိအမွတ္မျပဳ၊ အာမခံခ်က္မေပးသည့္တိုင္ (အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ အင္ အားႀကီးသူေတြဘက္၌ရွိေနေသာ) သိမ္းခ်င္သူကသိမ္းလိုတယ္ဆိုရင္ရတယ္လို႔ ဆိုထားတဲ့သေဘာျဖစ္တာ ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ မွ်တမႈမရွိပါဘူး။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ကြဲျပား

ေျမသိမ္းတာ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်တာ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတာ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ေပးတာ (ျပန္ လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးတာ) ဒါေတြအတြက္ဘယ္လိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြရွိရမယ္ဆိုတာ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ေျမ မူဝါဒမွာ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာေဖာ္ျပထားတဲ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြက ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ေျမမူဝါဒကေျပာထားတဲ့လုပ္ထံုး၊လုပ္နည္းေတြအတိုင္းအသြင္သဏၭာန္အားျဖင့္ လိုက္နာသေယာင္ ရွိၿပီး အာမခံမႈနဲ႔အႏွစ္သာရပိုင္းမွာကြဲျပားေနပါတယ္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ေျမမူဝါဒအခန္း ၃၊ ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) မွာ ‘ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္စစ္ေဘးစစ္ ဒဏ္ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မတရားသိမ္းဆည္းခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအ ေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မိမိေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေသာေျမကိုစြန္႔ခြာသြားရသူမ်ားႏွင့္ ဌာေနကိုျပန္လာသူမ်ား၏ ေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ေနထိုင္ခြင့္မ်ားျပန္လည္ရရွိေစျခင္းဆိုင္ရာတရားမွ်တေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ရန္’ လို႔ဆိုထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လုပ္ထံုး၊လုပ္နည္းအေနနဲ႔ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ေျမမူဝါဒ အပိုင္း ၅၊ ပုဒ္မ ၃၈ မွာ ‘ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း ႏွင့္ေျမခြဲေဝခ်ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေျမကိုမတရားသိမ္းဆည္းခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္ ခံရ၍ေျမကိုစြန္႔လႊတ္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ျခင္း၊ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားစီမံခန္႔ ခြဲရာတြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ရွိအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရွင္းလင္း သည့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးစံမ်ား ကိုက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရမည္’ လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာ ‘ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္လူမႈစီးပြားဘ ဝျပန္လည္ထူေထာင္ ျခင္း’ အခန္းတစ္ခုထည့္ထားေပမဲ့ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ေျမမူဝါဒနဲ႔ေလ်ာ္ညီတဲ့ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြအားနည္းပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ေျမနဲ႔သက္ဆိုင္ဥပေဒေတြ၊လုပ္ထံုး၊လုပ္နည္းေတြျပင္ဆင္မယ္၊အသစ္ျပဠာန္း မယ္ဆိုရင္လုပ္ထံုးလုပ္ နည္း အရအေျခခံရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို ဆန္႔က်င္ထားပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြထဲမွာ ေလ်ာ္ေၾကး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥေတြအတြက္ထိ ေရာက္ၿပီးေရွ႕ေနာက္ ညီၫြတ္မႈရွိတဲ့ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈစနစ္ေဖာ္ျပရမယ္၊ ေျမသိမ္းခံရသူေတြ ရွိရင္းစြဲစားဝတ္ေနေရးအေျခ အေနကို ထိန္းသိမ္းဖို႔လိုအပ္တဲ့ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေဆာင္ရြက္ရမယ္၊ ဒီႏွစ္ခုကိုလုပ္ဖို႔အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ ထည့္သြင္းရမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥေတြပါဝင္ပါတယ္။

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဖာ္ျပပါသံုးခ်က္ထဲကႏွစ္ခ်က္နဲ႔သက္ဆိုင္ တဲ့ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြပါေပ မဲ့ရွင္းလင္းျခင္းမရွိသလို ကာလတန္ဖိုး၊ လက္ငင္းလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ကိုက္ညီၿပီးေပးကိုေပးမယ္ဆိုတဲ့အာ မခံခ်က္မပါ ပါဘူး။ တတိယအခ်က္ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ကိုလည္း ဥပေဒၾကမ္းမွာထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒီအခ်က္ေတြကို နည္းဥပေဒမွာေဖာ္ျပမယ္လို႔ဆင္ေျခေပးႏိုင္ေပမဲ့နစ္နာသူေတြကို စာနာေထာက္ထားမယ္ဆိုရင္ ပင္မဥပေဒမွာကုိ အတိအက်ထည့္သြင္းေပးရမယ့္ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေပးလိုသူေတြကို တားဆီး

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာ ေျမသိမ္းခံျပည္သူေတြဘက္က လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တဲ့ ‘အ ရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား’ ရဲ႕ အခန္းက႑ ကိုဖယ္ထုတ္ထားတဲ့အျပင္    မတရားတာကိုျမင္ေနလို႔ဝင္ၿပီးေျပာတဲ့သူ  ေတြကိုပါအေရးယူႏိုင္တဲ့ပုဒ္မထည့္ သြင္းထားပါတယ္။

ဒီအခ်က္က ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ေျမမူဝါဒ အခန္း ၂၊ ပုဒ္မ ၄၆ မွာဆိုထားတဲ့ ‘ေျမႏွင့္သက္ ဆိုင္သည့္ အျငင္း ပြားသူတို႔၏ အယူခံအခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာအ ရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုခြင့္ျပဳသည့္’ အခ်က္ကို ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္းဆန္႔က်င္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၆၂ မွာေျမသိမ္းယူမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕ကိုျဖစ္ျဖစ္၊ အဲဒီအဖြဲ႕ကတာဝန္ေပးထားသူကိုျဖစ္ျဖစ္ ဟန္႔တားမယ္၊ ေႏွာင့္ယွက္မယ္၊ ပိတ္ပင္တားဆီးမယ္ ဆိုရင္ အဲဒီလူကိုေထာင္တစ္လ၊ေငြငါးေသာင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ေရာ၊ ေငြဒဏ္ပါ ႏွစ္ရပ္လံုးခ်မွတ္ႏိုင္တယ္လို႔ေျပာ ထားၿပီး ဒါဟာအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ကြၽမ္းက်င္သူ ေတြ ရဲ႕ပါဝင္ပတ္ သက္ခြင့္ကိုတားျမစ္လိုက္ တာျဖစ္ပါတယ္။

နစ္နာသူေတြ လမ္းေပ်ာက္ႏိုင္

၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ေျမမူဝါဒမွာ ‘ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ေငြေၾကးအကုန္အက်သက္သာမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈရွိေသာေျဖရွင္းဆံုးျဖတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ထူေထာင္ရန္’ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အခ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္႐ႈပ္ေထြးတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ အ ဆင့္ဆင့္နဲ႔ ဥပေဒကိုနားမလည္တဲ့နစ္နာသူေတြ မ်က္စိလည္လမ္းေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ထားပါတယ္။ ၂ဝ၁၆ခု ႏွစ္ ၊ေျမမူဝါဒအပိုင္း – ၆၊ ပုဒ္မ၄၂မွာ ‘ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒေရးရာအထူးကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္ လိုအပ္ပါကသီးသန္႔ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသည့္ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားျဖင့္စစ္ေဆးစီ ရင္သည့္ အထူးတရား႐ံုးမ်ားတည္ေထာင္ေရးအတြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း’ လို႔ဆိုထားေပမဲ့ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ေျမ သိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာဒီအခ်က္ပါဝင္ျခင္းမရွိပါဘူး။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာ ေျမယာအမႈအခင္းကိစၥေတြအတြက္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ဟာ ‘တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ထက္မနိမ့္ေသာ’ တိုင္းတရား႐ံုးႏွင့္အထက္တရား႐ံုးေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာသာရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးေတြဆီေတာင္မသြားဝံ့တဲ့ အေျခခံလူတန္း စားေတြအတြက္ ႀကီးမားေသာအတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေျမသိမ္းခံရလို႔မေက်နပ္ဘဲကန္႔ကြက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္နစ္နာသူေတြအတြက္ရက္ ၃ဝ ပဲအခ်ိန္ရ ပါမယ္။ ေဝးလံေခါင္သီတဲ့အရပ္ေဒသေတြမွာရွိေနတဲ့ နစ္နာသူေတြအဖို႔ဥပေဒကိုလည္းနားမလည္၊ တရား႐ံုးကို လည္းေၾကာက္၊ သူတို႔တစ္ခါမွမေရာက္ဖူးတဲ့ေနရာမွာရွိေနတဲ့ တိုင္းတရား႐ံုးေတြဆီရက္ ၃ဝ အတြင္းသြား ေရာက္ကန္႔ကြက္ဖို႔ဆိုတာမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါဟာ နစ္နာသူေတြအတြက္ ညႇာတာမႈကင္းမဲ့ၿပီး တရားမွ်တမႈရွာဖို႔ လက္လွမ္းမမီေအာင္ လုပ္ထားသလိုပဲျဖစ္ေစပါတယ္။

ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈႀကီးစိုး

၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ေျမမူဝါဒ အခန္း ၃၊ ပုဒ္မ ၈ (ဎ) မွာ ‘ေျမႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္’ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါဝင္ပါတယ္။

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းကို ၾကည့္ရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြဟာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဦးစီးဌာနကလူေတြကို အေျချပဳထားတဲ့လူေတြနဲ႔ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈလုပ္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ လုပ္ထံုး၊လုပ္ နည္းေတြကိုၾကည့္ရင္လည္း ႐ႈပ္ေထြးတဲ့အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားပါတယ္။

အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ ေကာ္မတီေတြ၊ ဆပ္ေကာ္မတီေတြကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္ေတြနဲ႔ေရာေထြး ထားၿပီး ေျမသိမ္းခံျပည္သူေတြလက္လွမ္းမမီႏိုင္ေအာင္လုပ္ထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကေျမသိမ္းခံရသူေတြအ တြက္ ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္ေပ်ာက္ဆံုးေအာင္လုပ္ၿပီးေျမသိမ္းလိုသူေတြစိတ္ႀကိဳက္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ မ်က္ႏွာသာေပး ထားသလိုျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡနဲ႔အဂတိလိုက္စားမႈေတြျဖစ္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသလိုျဖစ္ ေနပါတယ္။ ဒါကလည္း၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ေျမမူဝါဒ နဲ႔ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆံုးျဖတ္ခြင့္မရွိ

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းအရ ေျမသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္ေတြမွာျပည္သူကေရြးခ်ယ္ ထားတဲ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕အခန္းက႑ကို ေမွးမွိန္ေအာင္လုပ္ထားပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၅ မွာေျမသိမ္းတဲ့အခါျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕အတည္ျပဳ ခ်က္နဲ႔ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္တခ်ိဳ႕ပါေပမဲ့ ဒါကေျမသိမ္းကိစၥအားလံုးနဲ႔မသက္ဆိုင္ဘဲေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္တည္ ရွိရာေနရာေဒ သ၊ အထင္ကရသဘာဝနယ္ေျမေတြ၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုေတြ၊အထိမ္းအမွတ္ေနရာေတြ၊ တိုင္းရင္း သားေတြ႐ိုးရာအရအသံုးျပဳေနတဲ့ေျမေတြနဲ႔ တန္ဖိုးထားေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ေျမ ေနရာေတြအတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္က ေျမသိမ္းယူမႈေတြမွာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကသာအဓိကက်ၿပီး ျပည္သူ႔ကိုယ္ စားျပဳအသံေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ေနရာမွာ မရွိဘူးဆိုတာျပဆိုေနတာပါ။ ဒါကိုပံ့ပိုးေန တဲ့ ေနာက္ထပ္အခ်က္ႏွစ္ခုကိုလည္း၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ပထမတစ္ခ်က္က ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၁၁ မွာေျမသိမ္းဖို႔သေဘာထားေတာင္းယူရာ မွာ သိမ္းဖို႔အဆိုျပဳထားတဲ့ေျမတည္ရွိရာအရပ္နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့တိုင္းေဒသႀကီး ဒါမွမဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ သေဘာထားကိုယူရမွာျဖစ္ေပမဲ့ အဲဒီသေဘာထားကို ‘အတြင္းေရး’ အျဖစ္သာရယူရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါကလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕သေဘာထားကလ်ိဳ႕ဝွက္အျဖစ္သာရွိျပီးေဖာ္ျပခြင့္၊ ေပါက္ ၾကားခြင့္မရွိဘူးဆိုတဲ့သေဘာပါပဲ။

ဒုတိယတစ္ခ်က္က ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းပုဒ္မ ၂ဝ ပုဒ္မခြဲ (က) မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီမွာေဖာ္ျပထားခ်က္အရသိမ္းယူမဲ့ေျမနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြကိုေဆြးေႏြးရွင္းျပခ်ိန္မွာ    ‘သက္ဆိုင္သည့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအားလည္းဖိတ္ၾကားပါဝင္ေစရမည္’ လို႔ဆိုထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္အရ ေျပာရင္ျပည္သူနဲ႔စကားေျပာ ခ်ိန္မွာသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုသံုးၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာေတာ့ပါဝင္ခြင့္မရွိတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

အေရးႀကီးတာအရင္လုပ္ၾကပါ

မတရားမႈေပါင္းစံုနဲ႔ေရာေထြးေနတဲ့ ျပႆနာကိုကိုင္တြယ္ဖို႔ဆိုတာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကိုလႊမ္းျခံဳႏိုင္တဲ့ မူဝါဒတစ္ခုရွိဖို႔နဲ႔ အဲဒီမူဝါဒကို အေျခခံၿပီးအမ်ားသေဘာတူလက္ခံတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြက္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အခုခ်ိန္မွာ ေျမယာျပႆနာေတြကိုကိုင္တြယ္ဖို႔ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားေျမအ သံုးခ်မႈမူဝါဒရွိထားၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါကိုအမ်ားလက္ခံႏိုင္တဲ့ဥပေဒျဖစ္ေအာင္အသက္သြင္းဖို႔က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  ေတြရဲ႕တာ ဝန္ပါ။ မူဝါဒကိုအေျခခံ၊ အမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳႏိုင္မဲ့ အဲဒီဥပေဒကသာလွ်င္    ေျမယာျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းႏိုင္ မယ့္လမ္းစျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုလုပ္သင့္တာပါ။ အရင္ကေျမသိမ္းကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးတရား သျဖင့္ရွိေနခဲ့တဲ့ဥ ပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းမလုပ္ဘဲ မျဖစ္ညစ္က်ယ္ျပင္ဆင္၊ ဥပဒေဟာင္းေတြထဲကေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြ ပယ္ႏုတ္၊ ခ်ထားၿပီးျဖစ္တဲ့မူေတြနဲ႔ဆီေလ်ာ္မႈမရွိတဲ့ ဥပေဒအသစ္ေတြေရးဆြဲၿပီး နစ္နာသူေတြပိုၿပီး နစ္နာေစတဲ့ ဆန္စင္ရာက်ည္ေပြ႕လိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။

လုပ္သင့္တာေတြကို မလုပ္ဘဲ၊ မလုပ္သင့္တာေတြကိုလုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ မတရား သျဖင့္ရွိခဲ့တာေတြကို တရားပါတယ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳရာေရာက္ၿပီး၊ ဒီလုပ္ေဆာင္မႈေတြကတစ္ဆင့္ ေနာင္မွာ မတရားမႈေတြဆက္ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ဒီမတရားမႈေတြျဖစ္ေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူေတြ ဟာသမိုင္းတရားခံျဖစ္ႏိုင္ တာကို သတိျပဳရပါမယ္။

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းဟာ ၁၈၉၄ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒလို နစ္နာသူေတြ အတြက္အာမခံခ်က္ အတိအက်မေပးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒေတြနဲ႔ဆီေလ်ာ္သင့္ပါတယ္။ ဒီ လိုဆီေလ်ာ္မႈမရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးဖို႔လည္းမသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ဒီလို မသင့္ေတာ္တဲ့ကိစၥကိုသင့္ေတာ္ပါ တယ္လို႔ယူဆၿပီး ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ဘာအတြက္အလ်င္လိုေနသလဲလို႔ေမးရမယ္ထင္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ကလည္းေျမသိမ္းရမယ္၊ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းဟာတိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါျဖင့္ရင္ျပန္စဥ္းစားလို႔ရတာက အခုလက္ရွိသိမ္းဆည္းေျမေတြဟာ ဘယ္သူေတြလက္ထဲမွာ အ မ်ားဆံုးရွိေနသလဲ၊ သိမ္းထားၿပီးအသံုးျပဳေနသလား၊ သူတို႔လက္ထဲကေျမေတြကိုျပန္ယူႏိုင္ဖို႔ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ အခ်က္ေတြကို ဥပေဒၾကမ္းမွာမေတြ႕ရပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ပဲ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းဟာ လက္ရွိေျမသိမ္းထားသူေတြ ရဲ႕လက္ထဲကေျမကိုျပန္ ယူဖို႔မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားေတြအပါအဝင္၊ အေျခခံလူတန္းစား၊ ျပည္သူေတြဆီကေျမေတြထပ္သိမ္းဖို႔ပဲ ျဖစ္ ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ နစ္နာသူေတြအတြက္အာမခံခ်က္မရွိတဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြသံုးၿပီး ေျမေတြထပ္သိမ္း ဖို႔မလုပ္သင့္ေတာ့ပါဘူး။

ဒီေနရာမွာ ဖိလစ္ပိုင္ရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳကိုသတိျပဳဖို႔လိုပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ အာဏာရွင္မားကို႔စ္ကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ သမၼတကိုရာဇြန္အကြီႏိုက ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီး သမၼတအျဖစ္တိုင္းျပည္ကိုဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ဒီမိုကေရစီရဲ႕ မီး႐ွဴးတိုင္အျဖစ္တင္စားခံခဲ့ရတဲ့ သူ႔လက္ ထက္မွာအခက္အခဲေတြၾကားထဲကလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြထဲမေအာင္ျမင္တဲ့ကိစၥေတြထဲမွာ ေျမယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေၾကာင္းအရာလည္းပါခဲ့ပါတယ္။

ကိုရာဇြန္အကြီႏိုဟာ ‘ကိုယ္ပိုင္တဲ့ေျမကိုကိုယ့္ဆႏၵအေလ်ာက္ေရာင္းဝယ္ခြင့္မူ’ နဲဲ႔ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလုပ္ဖို႔Jႀကိဳးစားခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့သူအပါအဝင္ (ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္တြင္းနဲ႔လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ ရွိေန ေသာ) အင္အားႀကီးၿပီး ၾကြယ္ဝတဲ့ေျမရွင္ႀကီး (ခ႐ိုနီ) ေတြယူထားတဲ့ေျမကိုျပန္ရေအာင္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလို မလုပ္ႏိုင္ဘဲ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒဟာလည္းအင္အားႀကီးသူေတြအတြက္အားသာခ်က္ျဖစ္ေစခဲ့တာ ေၾကာင့္ေအာင္ ျမင္မႈမရခဲ့ဘူးလို႔ သမိုင္းမွာမွတ္တမ္းတင္ခံခဲ့ရပါတယ္။ မေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ အျငင္းပြားဖြယ္ ရာေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြဟာမ်က္ေမွာက္ေခတ္အထိဆက္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ ျမန္မာအေျခအေနကထပ္တူက်ပံုစံမဟုတ္ေပမဲ့ ယူတတ္ရင္သင္ခန္းစာရႏိုင္ပါတယ္။ အခု ခ်ိန္မွာ သိမ္းဆည္းခံထားရတဲ့ေျမေတြထဲက အသံုးမျပဳဘဲရွိေနတဲ့ေျမေတြကိုျပန္သိမ္းဖို႔ကအဓိကလား၊ ႏိုင္ငံ့ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန အင္အားႀကီးေတြအသာစီးရႏိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ျပည္သူေတြဆီက ေျမေတြထပ္ သိမ္းဖို႔ခြင့္ျပဳမလား။ ဒါမွမဟုတ္ေျမသိမ္းဥပေဒအားလံုးကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ ေျမယာျပႆနာအားလံုး ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး နစ္နာသူေတြကိုအက်ိဳးရွိေစမယ့္ တစ္ခုတည္းေသာ (အမ်ားသေဘာတူ) ဥပေဒသစ္တစ္ခုေရးဆြဲ မလား အေရးႀကီးတာအရင္လုပ္ဖို႔ပါပဲ။

အတြက္မွားရာကေနသမိုင္းတရားခံမျဖစ္ခ်င္ၾကပါနဲ႔လို႔ပဲေျပာခ်င္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒ ၾကမ္းဟာ လယ္သမားထုအပါအဝင္ ေက်ာမြဲေတြရဲ႕ေနာက္ေက်ာကိုထပ္စိုက္မယ့္ဓားတစ္စင္းသာ ျဖစ္ေနပါ တယ္။

(ေဆာင္းပါးရွင္မွတ္ခ်က္ -The Speaker သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ အပိုင္းလိုက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာေဆာင္းပါးမ်ားကိုအ ေျခခံ၍ ယခုေဆာင္းပါးအား တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။)

ေနထြန္းႏိုင္