ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလိုလူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား

ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ လူထုေခါင္းေဆာင္ (သုိ႔မဟုတ္) အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တာကုိ ဘယ္သူမွ အျငင္းမပြားႏိုင္ၾကပါ။ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္လာဖို႔ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးမွာ ေနထိုင္ ၾကတဲ့တိုင္း ရင္းသားေပါင္းစုံပါ၀င္တဲ့ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကအေရး ႀကီးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ ျပည္တြင္းမွာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြအားလုံးရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ ျခင္းကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ စာေရးဆရာႀကီး ဦးေအာင္ သင္းေျပာခဲ့သလို “တစ္ခ်ဳိ႕ကေျပာၾကတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ဳိးရွားတယ္တဲ့ အမွန္ကရွားတာ မဟုတ္ဘူး၊ ရွိကုိမရွိတာ”လို႔ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခု NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကုိလည္း လူတခ်ဳိ႕က ေျပာေနၾက သလို၊ မီဒီယာတခ်ိဳ႕ကလည္း လူထုေခါင္း ေဆာင္လို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ပင္လုံညီလာခံနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦး ေဆာင္ က်င္းပေနတဲ့ (၂၁)ရာစုပင္လုံ (ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ) ႏွစ္ခုကိုႏိႈင္းယဥ္ ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။

အခုလက္ရွိက်င္းပေနတဲ့ (၂၁)ရာစု ပင္လုံညီလာခံကုိ သုံးသပ္ျပခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္က လူမ်ဳိးစုေတြ အမ်ား အျပားေနခဲ့ၾကတဲ့တိုင္းျပည္ပါ။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံပါ။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္လည္း တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲ မြဲေတခဲ့သလို လူမ်ဳိးစုေတြၾကားမွာ အမုန္းစိတ္ေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါတယ္။ တစ္မ်ဳိးသားလုံးရဲ႕စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးဆိုတာလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။ ရင္ၾကားမေစ့ႏိုင္ေအာင္ ကြဲေနတဲ့အေနအထားမ်ဳိးပါ။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနရင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနတဲ့ တိုင္းျပည္ကုိ အပ်က္ေတြျပင္ၿပီး ျပန္တည္ေဆာက္ဖို႔ မလြယ္ကူႏိုင္ဘူးဆိုတာ ျပည္သူေတြအားလုံးသိေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္အေျခအေနက စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္က အတင္း ႐ုန္းကန္တိုးထြက္လာခဲ့ရတဲ့အေျခအေနပါ။ အခုမွဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ျပန္ တည္ေဆာက္ဖို႔လမ္းအစပဲရွိပါေသးတယ္။ ဒီလမ္းအစမွာ ေရွ႕လမ္းကုိ ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ေတြအခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးမႈေတြနဲ႔ေရာ၊ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတာေရာကတားဆီးေနပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ ၾကားမွာ ကြဲေနတဲ့ ရင္ၾကားကုိ ျပန္ေစ့ႏိုင္မွ ဒီလမ္းအစကေနဆက္ေလွ်ာက္ လွမ္းႏိုင္မွာပါ။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ ေရးဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြၾကားမွာ ကြဲေနတဲ့ ရင္ၾကားျပန္ေစ့ေပးႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္မေနလုပ္ရေတာ့မွာပါ။ တိုင္းရင္းသား အစုံပါ၀င္တဲ့ တစ္မ်ဳိးသားလုံးအတြက္ ရင္ၾကားျပန္ေစ့ေပးႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး (၂၁)ရာစု ပင္လုံညီလာခံကုိ ေခၚယူ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ရတာပါ။ (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံအေနနဲ႔ က်င္းပမယ္ဆိုရင္၊(၂၀)ရာစုပင္လုံနဲ႔ ဘယ္လိုကြာသလဲဆိုတာ ႏိႈင္းယွဥ္ျပရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက လူမ်ဳိးေပါင္းစုံေနထိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္သလို ဗမာလူမ်ဳိးအမ်ားစုက ေျမျပန္႔ေဒသမွာ ေနထိုင္ၿပီး ေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြက ေတာင္ေပၚ၊ ေတာင္တန္းေဒသနဲ႔ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသေတြမွာ ေနထိုင္ၾကတာ ထူးျခားခ်က္လို႔ ေျပာရမလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ေတာင္တန္းေတြကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သစ္ေတာေတြ၊ ေက်ာက္သံ ပတၱျမားေတြပုိင္ဆိုင္ေနတဲ့ေဒသျဖစ္ေနပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ေတြက ျမန္မာျပည္ကုိလြတ္လပ္ေရးေပးရေတာ့မယ့္ အေျခ အေနမွာတိုင္းရင္းသားေတြေနထိုင္တဲ့ ေတာင္တန္းေဒသေတြကုိလက္မလႊတ္ခ်င္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ၂၀ရာစုပင္လုံ စာခ်ဳပ္ဆိုတာျဖစ္ ေပၚခဲ့ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံး လြတ္လပ္ေရးရဖို႔အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အပင္ပန္းခံႀကိဳးစားခဲ့မႈရဲ႕ ျပယုဂ္အျဖစ္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္က သက္ေသျပေနပါတယ္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိအက်ဥ္းျပန္ေျပာျပရမယ္ဆိုရင္ ၁၉၄၅ခုမတ္လမွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြကုိ ျမန္မာျပည္ထဲမွတိုက္ထုတ္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်ေတြျမန္မာျပည္ကုိ ျပန္လည္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်ေတြက စကၠဴျဖဴစီမံကိန္းကုိေရးဆြဲျပ႒ာန္းလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစက္ၠဴျဖဴစီမံကိန္းအရ ျမန္မာျပည္မကုိ ဒုိမီနီယံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တိုးျမႇင့္ေပးၿပီး၊ ေတာင္တန္းေဒသေတြကုိေတာ့ ျမန္မာျပည္မနဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံမယ္ဆိုတဲ့စီမံကိန္းပါ။ အဲဒီစက္ၠဴျဖဴစီမံကိန္းဆိုတာကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျပတ္ျပတ္သားသားျငင္းဆန္လိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကုိ လုံး၀ လြတ္လပ္ေရးေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးေပးတဲ့ေနရာမွာလည္း ေတာင္တန္းေဒသေတြပါ၀င္ရမယ္လို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ ပါတယ္။ ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ၁၉၄၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၂၆ရက္ေန႔မွာက်င္းပတဲ့ အေထြေထြသပိတ္ေမွာက္ခဲ့တဲ့အခါ၊ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏ္ၲရားႀကီး လုံး၀ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ ၁၉၄၆၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ရက္ေန႔မွာဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကုိ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ကုိဖိတ္ေခၚၿပီး ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးေပးဖို႔ ေဆြး ေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျမန္မာျပည္ထဲမွာပါ၀င္တဲ့ ေတာင္တန္းေဒသေတြပါ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လြတ္လပ္ ေရးေပးရမယ္လို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျပႆနာတစ္ခုေပၚလာပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေစာ္ဘြားေကာင္စီ၀င္တခ်ဳိ႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေစာ္ဘြားေတြအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ ေတာင္တန္းေဒသေတြကိစ္ၥကုိ ေစာ္ဘြားေတြကုိ သီးသန္႔ဖိတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးဖို႔ ေၾကးနန္းစာတစ္ေစာင္ေပးပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေၾကးနန္းစာေၾကာင့္ ၁၉၄၆ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ရက္ေန႔မွာ ေဆြးေႏြးမႈကုိေခတ္ၱရပ္ဆိုင္းၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာျပည္ကုိျပန္ခဲ့ရတယ္။

 

ဒါေပမယ့္ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ၿဗိတိသွ်ေတြရဲ႕ လွည့္ကြက္မွန္းသိတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕(ရပလ)က လူငယ္ေတြဟာ ရွမ္းျပည္နယ္လူထုအစည္းအေ၀းပြဲကုိ ေခၚယူက်င္းပၿပီး အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာ ရွမ္းျပည္နယ္ လူထုရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္အစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတို႔လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ရက္ေန႔မွာ ျပန္ေရာက္လာၿပီး လုံး၀မနားပဲ ပင္လုံကုိဆက္ထြက္ခြာခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ ေတာင္တန္းေဒသစုံညီပင္လုံ အစည္းအေ၀းပြဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့တာကေတာ့ …။ ဘိလပ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္မနဲ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းလြတ္လပ္ေရးမေပး ရင္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာမ်ားဟာ ၿဗိတိသွ်ရဲ႕ကၽြန္ မျဖစ္လိုသလို၊ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကုိလည္း ၿဗိတိသွ်ကၽြန္အျဖစ္ မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒါအျပင္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားဟာလည္း ျမန္မာတို႔ရဲ႕ကၽြန္ မျဖစ္ၾကေစခ်င္ပါဘူး၊ ေတာင္တန္းေဒသ လူမ်ဳိးမ်ားကလည္း ဘယ္သူေျခာက္ေျခာက္ မေၾကာက္ၾကဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ေခ်ာ့ရင္လည္း မေပ်ာ့ၾကဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ေတာင္တန္း ေဒသ လူမ်ဳိးမ်ားဟာ ျမန္မာျပည္မကဲ႔သုိ႔ တူညီတဲ့ အဆင့္အတန္း ကုိလိုခ်င္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီစကားဒီေန႔ ေျပာရင္ နက္ျဖန္လြတ္လပ္ေရးရမယ္လုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျပတ္ျပတ္ သားသားတာ၀န္ယူေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ လူထု ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျပတ္သားတဲ့စကားကုိ ေျပာဖို႔လိုသလို၊ တာ၀န္လည္းယူရဲရပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၿပီး၊ ေနာက္ရက္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၄၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ရက္ေန႔ နံနက္၁၀နာရီမွာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က တိုင္းရင္းသားေတြ အားလုံက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာတဲ့စကားကုိ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ရွိတဲ့အျပင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကလည္း အေျပာျပတ္သားတဲ့အျပင္ သူေျပာတဲ့စကားကုိ တာ၀န္ယူရဲတယ္ဆိုတာ၊ သူေျပာတဲ့အတိုင္း လြတ္လပ္ေရးမရရင္ တိုက္ယူမယ္ဆိုတာ လည္း ၿဗိတိသွ်ေတြက သိခဲ့ၾကပါတယ္။

ေျပာမယ္ဆိုရင္ (၂၀)ရာစုပင္လုံစာခ်ဳပ္ဟာ ျမန္မာျပည္တစ္ျပည္လုံး လြတ္လပ္ေရးရဖို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အားလုံး ေသြးစည္းညီၫြတ္စြာအတူတကြ ေနထိုင္ၾကမယ္ဆိုတာကုိ ကတိေပးခဲ့ၾကတဲ့စာခ်ဳပ္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ အဲဒီအခ်ိန္က စစ္ေသနာပတိျဖစ္သလုိ၊ လူထုေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားေတြအားလုံးက ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလိုယုံၾကည္ခဲ့တာရယ္၊ ၿဗိတိသွ်ေတြကလည္း ေၾကာက္လန္႔တာရယ္ေၾကာင့္ (၂၀)ရာစုပင္လုံဟာ အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္စြာခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆုံးၿပီး ေနာက္မွသာ လူမ်ဳိးစုေတြနဲ႔သေဘာထားကြဲ လြဲၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

အခု (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံနဲ႔ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အတူေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး ကုိ အဓိကထားတယ္ဆိုေပမယ့္၊ (၂၀)ရာစုပင္လုံနဲ႔ ကြာျခားခ်က္ေတြ မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ေျမျပန္႔ေန ဗမာလူမ်ဳိးႀကီး ၀ါဒကုိင္စြဲထားတယ္ဆိုတဲ့ ေတာင္တန္းေန တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အျမင္မွာရွိေနတဲ့ မုန္းတီးစိတ္ကုိ အရင္ဆုံးအေနနဲ႔ ေခ်ဖ်က္ ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း ၇၀နီးပါးၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကုိခံေနၾကရတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ (၂၁) ရာစုပင္လုံညီလာခံကုိေခၚ ယူက်င္းပတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အျပည့္အ၀ယုံၾကည္လာဖို႔ လိုပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကုိ တိုင္းရင္းသားေတြ ယုံၾကည္လာဖို႔အတြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာခဲ့သလုိ ေျပာၿပီး၊ တာ၀န္ယူရဲဖို႔လည္း လိုေနပါတယ္။ ေနာက္ ..ကြာျခားေနတဲ့အခ်က္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခ်ိန္မွာ စစ္တပ္ေသနာပတိျဖစ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ကုိ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ႏွစ္ဖက္ညိႇေနရ မယ့္ အေနအထားမရွိပါဘူး။ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရဖို႔ လူမ်ဳိးစုေတြအားလုံး ေသြးစည္းညီၫြတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

အခုအေျခအေနနဲ႔ အရမ္းကြာေနပါတယ္။ အခုခက္ခဲစြာေက်ာ္ျဖတ္ေနရတဲ့ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ နယ္ ဘက္-စစ္ဘက္ အစုိးရႏွစ္ခုကလည္း နီးစပ္ႏိုင္ေအာင္ ရင္ၾကားေစ့ေရးေဆာင္ ရြက္ေနရတဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ အကြဲကြဲအၿပဲၿပဲျဖစ္ေနတာကုိ ရင္ၾကား ျပန္ေစ့ႏိုင္ေရးကုိေတာင္ အခ်ိန္ယူႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ ရင္ၾကား ေစ့ေပးဖို႔ အတြက္လည္း တိုင္းရင္းသားေတြကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ေခတ္ကာလမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူလူခ်င္းခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ၊ နယ္ပယ္ ေပါင္းစုံမွာ အဆင့္အတန္းနိမ့္က်ခဲ့မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြယုံၾကည္မႈကုိ အာမခံေပးႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေျပာရရင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လူထုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားႏိုင္ဖို႔ႀကိဳး စားေဆာင္ရြက္ရလိမ့္ဦးမယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ဆို တာ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ေသနာပတိျဖစ္ ေနရပါလိမ့္မယ္။ “မင္းတို႔စစ္ေျမျပင္ကုိသြားရလိမ့္မယ္၊ မင္းတို႔အတြက္ ဘာရမလဲဆိုေတာ့၊ ပင္ပန္းမယ္၊ ဆင္းရဲမယ္၊ ဒဏ္ရာရမယ္၊ ေသမယ္၊ ငါလည္းမင္းတို႔နဲ႔အတူလိုက္မယ္”ဆိုတဲ့ စကားကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီစကားက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံရဲမႈျဖစ္ပါတယ္။

(၂၀)ရာစုပင္လုံနဲ႔ (၂၁)ရာစုပင္လုံရဲ႕ အဓိကကြာျခားေနတဲ့ အခ်က္ပါ။ ဒီကြာျခားခ်က္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ ႁခြင္းခ်က္မရွိလက္ခံႏိုင္မႈကလည္း ကြာျခားေနပါလိမ့္မယ္။ ယုံၾကည္မႈရွိလာႏိုင္မွသာ တစ္မ်ဳိးသားလုံးရင္ၾကား ေစ့ေရးကုိ အျမန္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္ႏိုင္လုံးအပစ္ရပ္စဲဖို႔တင္မကပဲ၊ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ပါလိမ့္မယ္။ ဒါကလည္း အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမယ့္အေနအထားမွာျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆို ရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္မွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ေရးဆြဲၿပီး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကုိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး ဖို႔လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီ NLD စာခ်ဳပ္ကုိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ တစ္ျခမ္းက လက္မွတ္ထိုးၿပီး တစ္ျခမ္းက လက္မွတ္မထိုးေသး ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြအားလုံး သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးမွသာ၊ ဒီစာခ်ဳပ္အဓိပ္ၸာယ္ ျပည့္စုံမယ့္ အေနအထားရွိေနပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ တစ္ျခမ္းလက္ မွတ္ထိုးၿပီးမွသာ (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံ ဟာလည္း အဓိပ္ၸာယ္ျပည့္စုံမွာပါ။ ဒါကုိ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွာ တာ၀န္ယူထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စည္း႐ံုးႏိုင္ဖို႔ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။

 

၁၉၄၇ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးတုန္းက ရွမ္းေစာ္ဘြား၇ဦး၊ ရွမ္းလူထု ကုိယ္စားလွယ္၂ဦး၊ ကခ်င္ကုိယ္ စားလွယ္ ၅ဦး၊ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္၃ဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္၂၃ဦး ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဒီလို ေတာင္တန္းေဒသအားလုံး မပါ၀င္ခဲ့တာကုိ ၿဗိတိသွ်ေတြကေထာက္ျပခဲ့လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေနနဲ႔ က်န္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါ၀င္တဲ့ ေတာင္တန္းေဒသစုံစမ္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းတာကုိ လက္ခံၿပီးစုံစမ္းခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေတာင္တန္း ေဒသစုံစမ္းေရး ေကာ္မတီမွာသခင္ႏု၊ ဦးတင္ထြဋ္၊ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလး၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးျမင့္သိန္း၊ ဦးထြန္းေဖ၊ မိုင္းပြန ေစာ္ဘြားစ၀္စံထြန္း (ရွမ္း)၊ ဗိုလ္မွဴးရွမ္းလုံ၊ ဆမားဒူး၀ါးဆင္၀ါးေနာင္(ကခ်င္)၊ ဦး၀မ္းကုိေဟာ(ခ်င္း)၊ ေစာစံေကး (ကရင္)တို႔ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားတို႔ တင္ျပခဲ့ေသာ ဆႏၵေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ၿပီး ၿဗိတိသွ်ကုိ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၇၊ ေမလ၁၈ရက္ေန႔မွာ ၿဗိတိသွ်အစုိးရက ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ အတည္ျပဳလက္ခံၿပီး ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးကုိ လြတ္လပ္ေရးေပးခဲ့ ပါတယ္။

အခု (၂၁)ရာစုပင္လုံမွာလည္း တိုင္းရင္းသားအားလုံးပါ၀င္ဖို႔ အေရးႀကီးတာကုိ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား အားလုံး မပါ၀င္ဘဲနဲ႔ (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံဟာ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ ေတာင္တန္းေဒသ တိုင္းရင္းသားေတြအားလုံး NLD ကုိ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ဆိုတာ ပထမအဆင့္ ႀကိဳးစားရမယ့္အခ်က္ပါ၊ ဒီပထမအဆင့္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္လြန္ ႏိုင္မွ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက (၂၀)ရာစုပင္လုံနဲ႔ (၂၁)ရာစုပင္လုံဟာ အလြန္ကြားျခားေနတာကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ျမတ္လိႈင္း