ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စိန္ေခၚလိုက္သည့္ ျမစ္ဆံုျပႆနာ

 

ျမစ္ဆုံလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးကုိ အရင္ ျမန္မာျပည္ကုိ စုိးမိုးခ်ယ္လွယ္ခြင့္ေတြရခဲ့ၿပီး၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြကုိ ကုိယ့္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႀကိဳက္သလိုဖန္တီးယူခဲ့တဲ့ စစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ စတင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းစတင္ကတည္းက ျပည္သူေတြ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာထား ဆႏၵကုိ တန္ဖိုးထားၿပီး ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ အၿပီးသတ္ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း ၄ဝဝေက်ာ္က ေတာင္းဆိုလိုက္ပါၿပီ။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ စုစည္းဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ”ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ေကာ္မတီ” က ဦးေဆာင္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၈ရက္ကေန ၂ဝရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဖိုရမ္ကေန ပထမေတာင္းဆိုလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမစ္ဆုံေရကာတာႀကီးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္စြမ္းအင္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပုိေရးရွင္း China Power Investment (CPI) နဲ႔ ျမန္မာစစ္အစုိးရတို႔သ ေဘာတူလက္မွတ္ထိုးထားခဲ့တာပါ။ ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ေမခမလိခ (ဧရာဝတီျမစ္ဖ်ား) ျမစ္ေတြအေပၚမွာ ဆည္ႀကီး ခုနစ္ဆည္တည္ေဆာက္ဖို႔ သေဘာတူစာ ခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကခ်င္ေဒသခံေတြအပါအဝင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတာ အားလုံးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚေလ့လာခ်က္ (EIA)အရ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ လုံးဝမလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရကာတာေၾကာင့္ျဖစ္ ေပၚလာမယ့္စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုးက်ဳိးမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ျမန္ မာလူမ်ိဳးတို႔ အဓိကအားထားေနရတဲ့ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကုိ ကာ ကြယ္ၾကဖို႔ကုိလည္း လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္ ေတြကုိးကားၿပီး ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆိုးက်ဳိးပုိမ်ားမယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပေရး သားခဲ့ၾကပါ တယ္။ အတိုက္အခံ အန္အယ္ ဒီပါတီအေနနဲ႔လည္း ”ဧရာဝတီအတြက္ ပန္ၾကားခ်က္” တစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီပန္ၾကားခ်က္ထဲမွာ ”ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးသည္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါၿပီ၊ စနစ္က်ေသာစီမံကိန္းမ်ား ကင္းမဲ့မႈ၊ ထန္းသိမ္းမႈ ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကုိလိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အသိပညာႏွင့္ ဗဟုသုတအား နည္းျခင္းတို႔သည္ ျပႆနာေပါင္းစုံကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ အတားအဆီးမရွိ တရားမဝင္သစ္ခုတ္လွဲမႈႏွင့္ မီးေသြးဖုတ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းဝဲယာရွိ သစ္ေတာမ်ားသည္ အလ်င္အျမန္ ျပဳန္းတီးေပ်ာက္ကြယ္ေနပါ သည္လို႔ပါဝင္သလို၊ ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံတို႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသစြာျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေလးစားခ်စ္ ေရးကုိအေျခခံေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းကုိ တည္ေထာင္ထားခဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ဘက္အစုိးရမ်ားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ ငံ၏အက်ိဳးကုိ ေမွ်ာ္ျမင္လွ်က္ အသက္အိုး အိမ္မ်ားကုိအႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္မည့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားလိုၾကမည္ဟု ကြၽႏု္ပ္တို႔အေလးအနက္ယုံၾကည္ပါသည္။ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အစပ်ဳိးစဥ္ကပင္ ျမန္မာအစုိးရအဆက္ ဆက္ သည္ မိမိတို႔၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟူေသာ ကခ်င္အမ်ဳိးသားတို႔၏ ခံယူခ်က္မ်ား ပိုမို နက္႐ိႈင္းလာခဲ့ပါသည္။ ”ဤစီမံကိန္းကုိ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား စုိက္ထုတ္သုံးစြဲ ၿပီးျဖစ္သည္ကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔ သတိျပဳမိပါေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သဟဇာတျဖစ္ေရးကုိ ေရွ႕႐ႈလွ်က္ သက္ ဆိုင္သူအားလုံးတို႔က ဤျမစ္ဆုံစီမံခ်က္အား ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ မလိုလားအပ္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွား လ်က္ ဧရာဝတီျမစ္ကုိကာကြယ္လိုသူအားလုံး၏ စုိးရိမ္စိတ္မ်ား ေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္မည့္ အေျဖတစ္ရပ္ကုိ ပူးေပါင္းရွာေဖြၾကပါ ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္” ဆိုၿပီးေတာ့ ပန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အတိုက္အခံ အန္အယ္ ဒီပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကလည္း ”ကြၽန္မတို႔အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကအစုိးရျဖစ္ခဲ့ရင္ ပထမဦးဆုံး လုပ္ရမယ့္ကိစၥ က ေရကာတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစုိးရဟာသက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ဘယ္လို သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ယူထားလဲဆိုတာ ျပည္သူကုိခ်ျပဖို႔ ကြၽန္မတို႔လုပ္ပါမယ္” ဆိုၿပီးျမစ္ဆုံစီမံကိန္း နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာေျပာခဲ့ပါ တယ္။ ၂ဝဝ၉ခုႏွစ္မွာ စအေကာ္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တဲ့ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအေပၚ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ကန္႔ကြက္မႈေတြေပၚ ေပါက္လာၿပီး၊ ၂ဝ၁ဝခုႏွစ္မွာ အရပ္သား အစုိးရအေနနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္သမၼတအျဖစ္ တက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ ဆိုင္းင့ံအမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ ဆိုင္းငံ့မိန္႔ထုတ္လိုက္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမစ္ဆုံျပႆနာဟာေခတၱခဏ ၿငိမ္သက္သြားတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ အန္အယ္ဒီပါတီအစုိးရျဖစ္လာရင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ကုိ ျပည္သူကုိ ခ်ျပၿပီး လူထုအဆုံးအျဖတ္ ရယူသြားမယ္လို႔ ျပည္သူကို ဂတိေပးထားခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အႏိုင္ရပါတီေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ကုိ ျပည္သူေတြကုိ ခ်မျပႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ လူထုအ ဆုံးအျဖတ္ကုိလည္း ယူဖို႔အတြက္ အသံတိတ္ေနခဲ့ရပါတယ္။ အန္အယ္ဒီပါတီ အာဏာရအစုိးရရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္နဲ႔ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကုိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ေတြ႔ဆုံၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ ညိႇဳးႏြမ္းတဲ့အသြင္ ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျပန္ လာၿပီးေနာက္မွာ ျပည္သူ ပိုင္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မွ ”ျမစ္ဆုံႏွင့္ပက္သတ္ ၿပီးေရြးခ်ယ္စရာ နည္းသုံးခုကုိေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ကုိအၿပီးဖ်က္သိမ္းျပီး သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီကုိ ေဒၚလာသန္း ၈ဝဝ ေလ်ာ္ဖို႔ (သုိ႔မဟုတ္)ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိျပန္ ျပဳလုပ္ ခြင့္ျပဳၿပီး တစ္ႏွစ္ကုိ ျမန္မာအစုိးရအ တြက္ေဒၚလာသန္းခ်ီဝင္ႏိုင္ရန္ (သုိ႔မဟုတ္) ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ ကလိုဆိုင္းငံ႔ထားလိုက္ၿပီး၊ တစ္ခုခုမဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသးခင္ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီကုိ တစ္ႏွစ္ေဒၚလာသန္း ၅ဝေပးေဆာင္ သြားဖို႔အတြက္ ျပည္သူေတြကုိ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးသလိုေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းေတြကုိ သုံးသပ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္နည္း လမ္းကုိမွ ျပည္သူေတြအတြက္အက်ိဳးမရွိႏိုင္ပါဘူး။ ဒီျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ တ႐ုတ္အစုိးရအေနနဲ႔ ကုိင္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေရး အရျမန္မာႏိုင္ငံကို အၾကဥ္းအက်ပ္ထဲေရာက္ေစခဲ့တာပါ။ အန္အယ္ဒီအစုိးရ လက္ထက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ အမတ္ႀကီးရဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္ေနာက္ပုိင္း ျပန္အစပ်ဳိးလာခဲ့တာပါ။ ကခ်င္ခရစ္ယာန္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းျပန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ သေဘာတူ လက္ခံပါတယ္လို႔ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးရဲ႕ စကားကုိ ျပန္တုန္႔ျပန္ၿပီး ကခ်င္လူမ်ဳိး ျပည္သူေတြက လက္မခံတဲ့အေၾကာင္းကုိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ျပသခဲ့ၾကပါတယ္။

အခုႏွစ္ပုိင္းအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေလးၿမိဳ႕မွာေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ အရင္အစုိး ရအေနနဲ႔ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြကုိ ျပန္ ဖ်က္မယ္ဆိုရင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါ တယ္။ ေနာက္ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းမွာ ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပတဲ႔ စီးပြားေရးဖိုရမ္မွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းကလည္း ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းကုိ အရြယ္အစား (သုိ႔မဟုတ္) ေနရာေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာခဲ့တာေတြကုိၾကည့္ရင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ကုိျပန္စဖို႔ အရိပ္အေယာင္ေတြ ျမင္လိုက္ရ ပါတယ္။ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ကန္႔ကြက္မႈေတြ ပုိက်ယ္ေလာင္လာခဲ့ပါတယ္။

အန္အယ္ဒီပါတီ အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားအျပင္ အန္အယ္ဒီပါတီကလည္း အ ရင္အတိုက္အခံပါတီအေျခအေန မွာ”ဧရာဝတီသုိ႔ပန္ၾကားခ်က္”နဲ႔ လြဲေခ်ာ္ေနၿပီလို႔ ေျပာရမလိုျဖစ္ေနပါၿပီ။ အခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္မႈေတြကုိ အန္အယ္ဒီပါတီေရာ၊ အန္အယ္ဒီအစုိးရပါ ခံေနရတဲ့ အ ၾကပ္အတည္းထဲကုိ ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ကုိ ျပည္သူေတြ ကုိခ်မျပႏိုင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခု ရွိေနတာကုိလည္း သိႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လို အေျခအေနမွာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သလဲဆိုတာကုိ ျပန္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊ တ႐ုတ္စြမ္းအင္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပုိေရးရွင္း China Power In- vestment (CPI) ကေမခနဲ႔ မလိချမစ္ႏွစ္ သြယ္စီးဆင္းတဲ့အိုင္ႀကီးဟာ အလြန္တန္ဖိုး ႀကီးမားတဲ့ ေရႊနဲ႔အျခား ဓာတ္သတၳဳပစၥည္းမ်ား ရရွိရန္ေသခ်ာေၾကာင္း၊ ေရႊနဲ႔တန္ဖိုးႀကီးဓာတ္ သတၳဳခန္႔မွန္းေျခ တန္ေပါင္း ၅ဝဝဝ နဲ႔ ၁ဝဝဝဝ ၾကားတူးေဖာ္၍ ရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္း ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသည့္အတြက္ သစ္တန္ခ်ိန္ ၃သန္းအထိရရွိနိုင္ေၾကာင္းကုိ ယူနန္အစုိးရဆီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ယူနန္ေဒသ အာဏာပုိင္ေတြတင္မက တ႐ုတ္ျပည္မအစုိးရကပါ အထူးစိတ္ဝင္စား ၿပီး၊ တ႐ုတ္စီးပြားေရးဝန္ႀကီးကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိလႊတ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္၂ဝဝ၉ခု ႏွစ္မွာဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊတို႕က တ႐ုတ္ျပည္ကုိသြားၿပီး ျမစ္ဆုံအပါအဝင္ လက္မွတ္ေပါင္း (၄၃)ခုထိုးၿပီး သေဘာတူညီ ေပးခဲ့ပါတယ္။ (CPI)အေနနဲ႔ ျမစ္ဆုံေဒသတြင္း ရွင္းလင္းရာတြင္ ဖယ္ထုတ္ပစ္ရမယ့္ ေျမသားမ်ားနဲ႔ သစ္ပင္မ်ားကုိ တ႐ုတ္ျပည္ ကုိသယ္ယူခြင့္ကုိပါ ျပဳလိုက္ရတဲ့ အဓိကအခ်က္ကုိရသြားပါတယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္ အလက္ေတြကုိ စီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးနဲ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္ျမင့္ဦးတို႔ဟာေလာစစ္ ဟန္ပုိင္တဲ့ ေအရွေဝါလ္ကုမၸဏီကုိေခၚၿပီးတ႐ုတ္ျပည္ကုိ ထပ္မံသြားခဲ့ရပါတယ္။ အရင္စစ္အစုိးရအေနနဲ႔ (CPI)တို႔သေဘာတူ ထားခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္ေတြကုိ အခုလက္ရွိ အန္အယ္ဒီအစုိးရအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြကုိ ခ်မျပရဲေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာ ခန္႔မွန္းမိၾကပါတယ္။

အခုျပည္သူေတြ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိအၿပီးရပ္စဲပစ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ အန္အယ္ဒီအစုိးရ အေနနဲ႔  ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ကုိင္စြဲထားတဲ႔အေျခအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ မစြန္႔ပစ္ရက္ေအာင္ျဖစ္ေနတဲ့ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းေဖာ္ ေဆာင္ရန္ ဖိအားေပးေနတဲ့ အေျခအေနသုံးရပ္ၾကားမွာ အေတာ္ၾကပ္တည္းေနရတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ၂ဝ၂ဝေရြးေကာက္ ပြဲကာလ နီးလာေလ၊ တ႐ုတ္အစုိးရကပိုၿပီး ဖိအားေပးေလ ျဖစ္ေနပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အန္အယ္ဒီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးအၿပီးမွာ ပါတီဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကမီဒီယာေတြ ျမစ္ဆုံစီမံ ကိန္းကိစၥကုိေမးတဲ့ အေပၚမွာ ”ျပည္သူေတြမႏွစ္သက္ဘူးဆိုရင္ကေတာ့၊ ဒါကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ႏိုင္ငံေရး အရစဥ္းစားရ မယ့္လုပ္ငန္းပါ။ ဘက္ေပါင္း စုံသုံးသပ္ၿပီးမွလုပ္မွာပါ၊ ဒါကြ်န္ေတာ္တို႔အေရးပါပဲ”လို႔ ျပန္ေျဖသြားပါတယ္။ ဒီအေျဖ ကုိစဥ္းစားသုံးသပ္ၾကည့္လိုက္ရင္ တိတိက် က်မေျပာႏိုင္ေသးပဲ ေဝဝါးေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါကလည္းအင္မတန္မွ အေျခအေနၾကပ္တည္းေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ေနာက္ဆုံးေျပာခ်င္တာက ျမစ္ဆုံအေရးကုိ အာဏာရ အင္အယ္ဒီအစုိးရ အေနနဲ႔ အေလးအနက္ထားၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ လိုေနပါၿပီ။

 

ျမတ္လိႈင္း