ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခတ္အလြန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အလားအလာ

 ျမတ္လႈိင္း

ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကုိျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္သြားေန တယ္လို႔ေျပာမရႏိုင္ပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္ ေခတ္ကေနလြန္လာၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္တစ္ခု ျပန္တည္ခဲ့ပုံကုိကမွားေနခဲ့ပါ တယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္မယ္ဆိုၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိေရးဆြဲခဲ့တာက စၿပီးမွားေနခဲ့တာပါ။ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက စစ္အာဏာရွင္ေတြေနာက္ကုိ ဆုတ္ႏိုင္ ေအာင္ အကာအကြယ္ေပးဖို႔က အဓိကက်တယ္ဆိုတာ အားလုံးသိေနခဲ႔ၾကပါၿပီ။ ဒီစစ္အာဏာရွင္ေတြ ေနာက္ဆုတ္ႏိုင္ ေအာင္ ဆြဲထားတဲ့အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ ဒီမိုကေရစီတိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကုိလည္း ေမးခြန္းထုတ္ စရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္ေတြကုိ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ႔ ဇြဲရွိၿပီး ေတာ္လွန္ဖို႔ အတြက္အတိုက္အခံေခါင္း ေဆာင္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ေပၚေပါက္လာခဲ့တာလည္း ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ကံေကာင္းျခင္းတစ္ခုလို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ အတိုက္အခံ ဘဝမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေခတ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ အတိုက္အခံဘဝမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ ေတြကုိၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြဆြဲထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိျပင္ရမယ္ဆိုတဲ့ဘက္မွာ အခိုင္ အမာရပ္တည္ေနခဲ့တာကုိေတြ႔ရမွာပါ။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိမျပင္ဘဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ သြားလို႔မရႏိုင္တာကုိ လည္းသိေနခဲ့ပါတယ္။

၂ဝ၁၅ခုႏွစ္မွာေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ၿပီး အစုိးရေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေတာ့ အတိုက္အခံဘဝတုန္းက သူမေျပာခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ ေျခဥကုိျပင္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာ အားလုံးေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။၂ဝဝ၈ေျခဥဟာ အင္မတန္မွ ျပင္ဆင္ရခက္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုပါ။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း အစုိးရေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ျပင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ခ်က္ထားခဲ့ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစုိးရေခါင္းေဆာင္တာဝန္ယူခဲ႔တာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာပါၿပီ။ သူ႔ရဲ႕ ပထမသက္ တမ္းမွာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိျပင္ႏိုင္ဖို႔ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္က်န္ပါေသးတယ္။ က်န္တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလမွာ မျပင္ႏိုင္ခဲ့ ရင္ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြရွိလာၾကမွာပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ သူမကိုေထာက္ခံခဲ႔တဲ့သူေတြက ေလ်ာ့နည္းလာပါၿပီ။ သူမအတြက္လည္း သူမတာဝန္ယူထားတဲ့ အစုိးရပထမသက္တမ္းမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ ႀကီးမားစြာရင္ဆိုင္ခဲ႔ရပါတယ္။ အင္မတန္ခက္ခက္ခဲခဲရင္ ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရတာပါ။ သူမရဲ႕အစုိးရပထမသက္တမ္းမွာ ၂ဝဝ၈ ေျခဥကုိျပင္ႏိုင္မယ္ မထင္ေသးပါဘူး။ ဒါကုိလည္းသူမ ကုိဆက္ေထာက္ခံေပးမယ့္လူေတြရွိေနပါလိမ့္ဦးမယ္။ ေနာက္အစုိးရသက္တမ္းမွာ သူမအေနနဲ႔အစုိးရကုိဆက္ တာဝန္ယူ ႏိုင္မွာပါ။ တစ္ခုရွိတာက ေနာက္အစုိးရသက္တမ္းမွာ တာဝန္ၿပီးဆုံးေအာင္ယူၿပီးရင္ သူမအသက္ဟာ ၈ဝ ေက်ာ္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေနာက္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ၂ဝဝ၈ ေျခဥကုိျပင္ႏိုင္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ တိုင္းျပည္ကုိတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ၂ဝဝ၈ ေျခဥကုိမျပင္ဆင္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ တိုင္းျပည္ကုိ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ တည္ေဆာက္လို႔မရႏိုင္ေသးပါဘူး။

ဒါဆို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အစုိးရ ဒုတိယသက္တမ္းအတြင္းမွာ၂ဝဝ၈ ေျခဥကုိမျပင္ႏိုင္ခဲ႔ရင္ေရာ ဆိုတဲ့ေမးခြန္း ထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ဒုတိယသက္တမ္းမွာ ၂ဝဝ၈ေျခဥကုိျပင္ဆင္ႏိုင္ သေလာက္ေတာ့ ျပင္ဆင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခတ္အလြန္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔တိုင္းျပည္ကုိ ဘယ္သူဦးေဆာင္တည္ေဆာက္မလဲ ဆိုတာ ကုိ ဆက္ၿပီးေမးခြန္းထုတ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္ထင္တာကုိေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆက္ယူႏိုင္မယ္ ဆိုတဲ့ ေနာက္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ အျပည့္အဝမရႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစစ္ စစ္စနစ္ကုိရႏိုင္ဖို႔ အတြက္ တိုင္းျပည္မွာျပည္တြင္းစစ္ေတြကုိ အၿပီးၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္အေရးအႀကီးဆုံးက ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့၊ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အနာဂတ္မွာဦးေဆာင္ သူေနရာကပါဝင္ေနရမယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒီအခ်က္ရွိေနရင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရေရြးေကာက္ပြဲမွာႏိုင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္ပဲ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ကုိယ္စားျပဳတပ္မ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနတာေတြကလည္း ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ ႏိုင္ငံအတြက္ အဟန္႔အတားေတြပါပဲ။

ဒီျပႆနာေတြကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အခုသက္တမ္းနဲ႔ ေနာက္ငါးႏွစ္သက္တမ္းကုန္တဲ့အထိ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ အဓိကအေရးအႀကီးဆုံးက ၂ဝဝ၈ေျခဥပါအခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားကုိျပင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အစုိးရရဲ႕ ဒုတိယသက္တမ္းမွာႀကိဳးစားရပါလိမ့္မယ္။ ၂ဝဝ၈ေျခဥကုိလည္းျပင္ဆင္သင့္သေလာက္ျပင္ၿပီး၊ တိုင္းျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေနၿပီ (အျပည့္အဝမရေသးတာေတာင္အဆင့္တစ္ခုေရာက္ေနၿပီ)၊ စီးပြားေရးက႑ေတြမွာလည္း လမ္းပြင့္ေနၿပီ ဆိုတဲ့ အေပါင္းလကၡဏာေတြကုိ ျမင္ေနရမယ့္အသြင္သဏၭာန္ကုိေရာက္ေနရပါလိမ့္မယ္။ တိုင္းျပည္ကုိအသစ္တည္ေဆာက္ ဖို႔အတြက္ ျပႆနာနည္းပါးစြာက်န္ေနခဲ႔မွာပါ။

ဒီျပႆနာေတြကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခတ္အလြန္မွာ တာဝန္ယူရမယ့္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ (သုိ႔မဟုတ္) စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈေတြအတြက္ဆက္ေျဖရွင္းဖို႔ တာဝန္ယူရမွာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာကာလအခ်ိန္အၾကာႀကီးျပင္ ဆင္ခဲ့ရတဲ့ တိုင္းျပည္ကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာလည္း အင္မတန္ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အင္န္အယ္လ္ဒီအလားအလာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အစုိးရသက္တမ္းႏွစ္ဆက္အလြန္မွာ၊ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးတာဝန္ ဘယ္သူယူ မွာလဲဆိုတာေတြးၾကည့္လိုက္မိပါတယ္။ လက္ရွိ အင္န္အယ္လ္ဒီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြ ဟာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လို အသက္ႀကီးရင့္သူေတြမ်ားပါတယ္။ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အသစ္တိုးလိုက္တဲ့ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းတစ္ေယာက္ပဲ ငယ္ပါတယ္။ ငယ္တယ္ဆိုေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အလြန္ေခတ္ဆိုရင္ သူလည္း အသက္ ၆ဝ ဝန္းက်င္မွာရွိေနပါၿပီ။ အဲဒီအသက္ အရြယ္ဆိုတာကေတာ့ တိုင္းျပည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲတစ္ေယာက္ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနတာကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တင္ေပးလို႔ျဖစ္ေနတာပါ။ အခု တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ယူတဲ့ေနရာမွာလည္း ျပႆနာေတြရွိေနပါတယ္။

အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီစဖြဲ႕စဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အနီးမွာရွိေနခဲ႔တဲ့ လူငယ္ေတြ (ဗဟုိလူငယ္၊သုံးေရာင္ျခယ္ လူငယ္/ ေက်ာင္းသားေတြ)ကေတာ့ ေထာင္ထဲမွာႏွစ္ရွည္ေနရၿပီးေတာ့ အခုအေဝးကုိ ေရာက္ကုန္ၾကပါၿပီ။ သူတို႔အင္အယ္ဒီ ကုိျပန္ေရာက္လာၿပီး က်ရာတာဝန္ေတြကုိ ျပန္ယူၾကမယ္ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အလြန္ေခတ္မွာ အင္အားတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ျပန္ေပၚထြက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကလည္း သိပ္မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနတစ္ခုပါ။

အခုေနာက္ပုိင္းမွာ လူငယ္ညီလာခံေတြက်င္းပၿပီး မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေတြကုိေဖာ္ထုတ္ေနၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရေပမဲ့။ ေပမီေဒါက္မီ တန္းဝင္လူငယ္ေတြျဖစ္မလာႏိုင္ေသးပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အလြန္ေခတ္မွာေတာ့ သူမရဲ႕ပါတီကုိ ေမွ်ာ္လင့္လို႔မရႏိုင္ေသးဘူးလို႔သတ္မွတ္ထားခ်င္ပါတယ္။

 

၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြ ျဖစ္လာႏိုင္မလား

ဒီမိုကေရစီ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံႀကီးကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ေပၚ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဗကသ၊ မကသ၊ ရကသ၊ အကသေခါင္းေဆာင္ေတြ ABSDF ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚထြက္ခဲ့တယ္။ ၈၈ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း စစ္အာဏာရွင္ေခတ္တစ္ေခတ္ လုံးေထာင္ထဲမွာတင္ လူႀကီး ေတြအျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့ရပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာဆိုရင္ အသက္ ၅ဝ ဝန္းက်င္ေတြျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလြန္ကာလေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ၆ဝ အရြယ္ေတြျဖစ္ေနပါၿပီ။ အဲဒီအရြယ္ဟာ တိုင္းျပည္တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ဦးေဆာင္သူျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ နာမည္ႀကီး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြထဲမွာ မင္းကုိႏိုင္၊ မိုးသီးဇြန္၊ ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ မင္းေဇယ်၊ ကုိကုိႀကီး၊ ေဌးၾကြယ္၊ မင္းဇင္စတဲ့သူေတြပါဝင္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေျပာမယ္ဆိုရင္၈၈ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြဟာ တကြဲတျပားစီျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ေဟာင္းေတြတည္ေထာင္ထားတဲ့ ‘လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီဟာ’ဆိုရင္ သုံးပါတီျဖစ္ေနသလို၊ ႏိုင္က်ဥ္းအဖြဲ႕ေတြကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး နာမည္ခံၿပီး ေပၚလာၾကပါတယ္။ ABSDF အဖြဲ႔ကလည္းတစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကုိ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေျမေပၚေရာက္လာပါၿပီ။ ABSDF ေတြရဲ႕အေနအထားကုိ ခုအခ်ိန္ထိမသိႏိုင္ေသးပါဘူး။ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြထဲကအခုဆိုရင္ ‘ရွစ္ေလးလုံးပါတီ’ အမည္နဲ႔ေပၚထြက္လာေတာ့မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ရွစ္ေလး လုံးပါတီရဲ႕ အေနအထားကုိၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သာမန္ပါတီတစ္ခုအျဖစ္ပဲရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္ေတြက ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အမ်ဳိးမ်ဳိးထူေထာင္ၿပီးတကြဲစီ ရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတည္ ေထာင္ၿပီး ရပ္တည္ေနၾကေပမဲ့ တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္ပါတီခ်င္းအေနနဲ႔ထူးထူးျခားျခားျပည္သူေတြရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံအား ေပးတာကုိမေတြ႔ရပါဘူး။ ဒီအထဲမွာျပည္သူအမ်ားစု ေထာက္ခံအားေပးေနၾကတဲ့ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ ကုိမင္းကုိႏိုင္တစ္ေယာက္တည္းပါ။ ကုိမင္းကုိႏိုင္ဟာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္း/ပြင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕ကုိ ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ အခု အခ်ိန္မွာေတာ့ ပါတီႏိုင္ငံေရးကုိေရွာင္ေနပါတယ္။ အမ်ားစု အေနနဲ႔ထင္ျမင္ေနတာကေတာ့၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ မွာ ေလးစားမႈအျပည့္အဝရွိေနတဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ရွိမေနခ်င္တဲ့သေဘာထားကုိ ခိုင္ခိုင္မာမာကုိင္စြဲထားတယ္လို႔ သတ္မွတ္မႈေတြရွိေနပါတယ္။

ျပည္သူေတြလက္ခံအားေပးေနတဲ့ ကုိမင္းကုိႏိုင္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခတ္ အလြန္မွာတိုင္းျပည္ကုိ ဦးေဆာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ့္သူအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုိမင္းကုိႏိုင္ရဲ႕ အခုရပ္တည္ေနတာက ကေလးလူငယ္ ေတြအတြက္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးဖို႔ကုိအဓိကထားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အႏုပညာနဲ႔ဘဝကုိရွင္သန္ၿပီးဆုံးသြားမလား ဆိုတာလည္းရွိေနပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခတ္အလြန္မွာ သူ႔ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ေျပာင္းလာႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သူ႔ရဲ႕ဘဝကုိ ျပန္ေပးဆပ္ႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူေတြကေတာ့ သူသာတိုင္းျပည္တည္ ေဆာက္ေရးကုိ ဦးေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ေထာက္ခံအားေပးၾကမွာပါ။\

၂ဝ၁၅မတိုင္ခင္က သူ႔ကုိအိမ္ေရွ႕စံလို႔ေတာင္သတ္မွတ္ေခၚေဝၚခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ဦးေဆာင္ၿပီး အစုိးရဖြဲ႕လိုက္ခ်ိန္ကတည္းက သူ႔ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ဟာပါတီႏိုင္ငံေရးကုိစိတ္မဝင္စားေတာ့တဲ့ အေန အထားကုိျပသသြားပါတယ္။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခတ္အလြန္မွာလည္း ပါတီႏိုင္ငံေရးကုိ စိတ္မပါခဲ့ဘူးဆိုရင္ ေတာ့ အခုအင္န္အယ္လ္ဒီပါတီကလူငယ္ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢကေက်ာင္းသားေတြထဲက အနာဂတ္တိုင္းျပည္ကုိ ဦးေဆာင္ႏိုင္မယ့္သူတစ္ဦးထြက္ေပၚလာပါေစလို႔ပဲ ဆုေတာင္းေနရေတာ့မလိုျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

ျမတ္လိႈင္း