ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ပ်က္ဆီးသြားေသာ ဘ၀မ်ား

 

ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အထိခံရဆံုးျပည္သူမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွျပည္သူမ်ား အမ်ားဆံုး ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရ ပါသည္။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းထိခံရမႈ ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ အမ်ားဆံုးဒဏ္ခံရသည္မွာ  ေအာက္ေျချပည္သူလူထုသည္သာ အ မ်ားဆံုးႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမႏွင့္ နီးစပ္ေသာေဒသ၊ တပ္မေတာ္က တားျမစ္ထား ေသာကန္႔သတ္နယ္ေျမ၊ KIA ေရွ႕တန္းစခန္းႏွင့္ နီးစပ္ေသာေနရာမ်ားတို႔တြင္ အမ်ားဆံုး မိုင္းထိခံရမႈမ်ား ေတြ႔ ေနရပါသည္။ စစ္ပြဲႏွင့္ စစ္ေျမျပင္ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေနေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ မိုင္း အႏၲရာယ္ ပိုမိုထိေတြ႕ေနေနရသည္။

ျပည္သူမ်ားသာ စစ္၏အက်ဳိးဆက္ကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ လယ္ကုန္း ရပ္ကြက္ ဇီးလြန္ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္က ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေနသည့္ ဦးခြန္ဆိုင္းသည္ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္တြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို႔၏တိုက္ပြဲ ေၾကာင့္ နန္ဆန္ယာန္ေက်းရြာမွ ျမစ္ႀကီးနားရွိစစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ တိမ္းေရွာင္လာခဲ့ေလသည္။ စစ္ ေရွာင္စခန္းအတြင္းတြင္ ေနထိုင္စဥ္ စားဝတ္ေနေရးခက္ခဲမႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိေနရပ္တြင္ေတာင္ယာသြား လုပ္ကိုင္ စဥ္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းထိခံခဲ႔ရေလသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တို႔ယာခင္းအနီးမွာ တိုက္ပြဲခဏျဖစ္ေတာ့ ေတာမွာတစ္ညေလာက္ တိမ္းေရွာင္လိုက္ၿပီး  တဲ ေပၚဆီ ျပန္လာတဲ႔အခါ တဲေပၚျပန္အတက္ ေလွကားေျခရင္းမွာ မိုင္းထိခံလိုက္ရတယ္။ ညာဘက္ေျခေထာက္ ျဖတ္လိုက္ရတယ္။ ေသြးထြက္လြန္ၿပီး ေသဖို႔နည္းနည္းပဲလိုတယ္” ဟုဦးခြန္ ဆိုင္းကေျပာျပသည္။

မိုင္းထိခံရၿပီးေနာက္ မိသားစုေတြလူမႈေရးျပႆနာ စီးပြားေရးျပႆနာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ႀကံဳေတြ႕ခံစား ရသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္က ေရွာင္ဖယ္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ားကို မသန္စြမ္းဘဝျဖစ္သြားသည့္ေနာက္ ပိုမို ရင္ဆိုင္လာရသည္။ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ဒုကၡတစ္ခုၿပီးတစ္ခု ႀကံဳေတြ႕လာရသည္။

”သားသမီးက ၃ေယာက္ရွိတယ္။ သား၁ဝတန္းတက္ေနတာ အခုကြၽန္ေတာ္ ဒီလိုမိုင္းထိခံရၿပီး မသန္ စြမ္းျဖစ္သြားေတာ့ သူေက်ာင္းဆက္ မတက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ေက်ာင္းထြက္လိုက္ရတယ္” ဟု ဦးခြန္ဆိုင္းက မ်က္ ရည္ဝဲၿပီးေျပာျပသည္။

ကခ်င္ေဒသရွိ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားမွာ ေတာထဲသို႔ ဝမ္းစာရွာေဖြဖို႔အတြက္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ ကိုင္ရန္မွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ထိခံရမည္စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရးတြင္ ခက္ခဲလာသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ေတာထဲသို႔ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္စဥ္ မိုင္းထိခံရမႈမ်ားလည္း ကခ်င္ေဒသတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရ ၾကား ေနရျမင္ေနရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းထိခံရမႈ အမ်ားဆံုးေဒသတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္လည္း ထိပ္ဆံုး ကပါဝင္ေနပါသည္။

တခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကတားျမစ္ထားေသာ ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ ေၾကာင့္လည္း မိုင္းထိခံရသည့္ ျပည္သူမ်ားရွိခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တႏိုင္းေဒသမွ ျပည္သူမ်ားပိုမိုၿပီး မိုင္း ထိခံရမႈ ယခုႏွစ္တြင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပေလသည္။

တႏိုင္းၿမိဳ႕အနီးႏွင့္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာအနီးတြင္ မိုင္းထိခံရသည့္ ျပည္သူမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ႔သည္။ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္တြင္ စစ္ပြဲအျဖစ္ဆံုး ေဒသတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္း ေျမ ျမႇဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံထဲက ျပည္နယ္တိုင္းကစစ္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ ေဒသေတြဆီက လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ဆံုး႐ံႈးၿပီး ျပည္သူမ်ားစြာတိုင္းရင္း သားျပည္သူမ်ားစြာ စစ္ပြဲၾကားတြင္ပိတ္မိေနဆဲ၊ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနဆဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ စစ္ျဖစ္ေနသည့္ ျပည္နယ္တိုင္းက လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးနစ္နာေနရျခင္းကို အဆံုးသတ္ အေျဖရွာဖို႔ ေကာင္း ပါၿပီေလ။ ျပည္သူေတြ လံုၿခံဳစြာဝမ္းေရးရွာေဖြ စားေသာက္ရန္ပင္အခြင့္အေရးနည္းနည္းမွ် မရွိေတာ့။ ျပည္သူ မ်ား၏အခြင့္အေရးကုိ စစ္ပြဲကအႏိုင္ယူလိိုက္ပါၿပီေလ။

ထိုမွ်မက မိသားစု၏ တကယ္ကို အေရးပါေသာ ဖခင္သို႔မဟုတ္ မိခင္ႏွစ္ဦးတြင္ တစ္ဦးဦးက မိုင္းထိ ခံရၿပီဆိုလွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္သာ လြန္ေကာင္းမြန္ဖို႔ ဆံုး႐ံႈးရေလသည္။ တခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ မိုင္းထိခံရၿပီး ထိုေနရာေသသြားသူမ်ား ေဆး႐ံုေဆးေပးခန္းမေရာက္မီ ေသဆံုးသြားသည္ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိေန သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း မသန္စြမ္းတစ္ဦးသည္ အပယ္ခံဘဝေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ေန႔ တိုင္းစိတ္ဓာတ္ က်မႈကို ခံစားေနရမည္မွာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ရွိသင့္ပါသည္။

ကာကြယ္မႈကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္ တခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ မိုင္းသတိေပးစာတန္းမ်ား ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ေထာင္ထားၿပီးသတိေပးမႈလည္းရွိသည္။ ထိုသို႔ရွိေပမယ့္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ စားဝတ္ေနေရးေၾကာင့္ အသက္ႏွင့္ ရင္းၿပီး သြားလာရွာေဖြစားေသာက္မႈမ်ား လည္းရွိသည္။ ရြာထဲတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈရွိေသာေၾကာင့္လည္း မိုင္းထိခံ ရသည့္ျပည္သူမ်ားစြာရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမျပင္တြင္ စစ္ပြဲႏွင့္နီးေသာေဒသမ်ားတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ သတိေပးအျမင္ဖြင့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ ေနပါ သည္။

မိုင္းထိခံရမႈေၾကာင့္ မသန္စြမ္းဘဝ ေရာက္သြားသူမ်ားအတြက္လည္း ေထာင္ပံ့ကူညီေရးမ်ားလည္း ပိုမို လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ တခ်ဳိ႕က တစ္ႏွစ္ေလာက္ပဲ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ရရွိေနေသးေၾကာင္း ၾကားေနရသည္။

အက်ဳိးမရွိသည္ စစ္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ားစြာ၏ ဘဝႏြံထဲနစ္ေနရသည္မွာ အဆံုးသတ္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရေအာင္ အေျဖထြက္ႏိုင္ေအာင္စားပြဲေပၚတြင္ လက္ေတြ႕ခ်ျပရေပေတာ့မည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ာ၏ဘဝကို စစ္ပြဲမ်ားၾကားမွာ တစ္ဘဝလံုးမ်ဳိးဆက္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု နစ္ျမဳပ္ေစမည့္ တိုက္ပြဲက လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရေပေတာ့မည္။ မသန္စြမ္းမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာေတာ့မည္ကို အနာဂတ္အတြက္စိုးရိမ္မိပါသည္။ ယခုတိုက္ပြဲ ျပင္းထန္ေသာရခိုင္ေဒသတြင္ လည္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ထိခိုက္ ေသဆံုး ဒဏ္ရာရမႈမ်ားေပၚထြက္လာလိမ္႔မည္။ ကခ်င္ေဒသက အျဖစ္အပ်က္လိုမ်ဳိးသာ ေတြ႔ရလိမ့္ဟု ယံုၾကည္ မိပါသည္။

”ကြၽန္မခင္ပြန္းကေတာမွာ ငါးဖမ္းသြားတဲ့အခ်ိန္ မိုင္းထိၿပီးေသြးထြက္လြန္ၿပီး လမ္းမွာဆံုးသြားတယ္ ကြၽန္မမွာကေလး ၅ေယာက္ရွိတယ္။ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ကေလးေတြေထာက္ပံ့ဖို႔ ဘယ္သူမွမရွိေတာ့ဘူး” ဟု  ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္း လီဒိုလမ္းမ ရွဒူဇြပ္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒၚညီဆာေဒြ႕က ငိုယိုၿပီး ေျပာေျပသည္။

 

ဆိုင္းဗ်ဴ