ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေရြ႕ သုညအနုတ္ စီးပြားေရးဂရပ္မ်ဥ္း ေအာက္စုိက္

ျမတ္လိႈင္း
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္မွ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာတက္လာတဲ႔ အရပ္ဖက္အစုိးရရဲ႕ ပထမဦးစားေပးအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရးလုိ႔အရပ္ဖက္အစုိးရကုိဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ႔တဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ကေျပာခဲ႔ပါတယ္။သူမေျပာခဲ႔တဲ႔အတိုင္းပဲျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိေဖာ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနတဲ႔အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမူခ်ျပီး ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ ရင္ၾကား ေစ့ေရးဆိုတာကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရင္ၾကားကြဲေနတာေတြကုိ အကုန္ေစ့နိုင္မွျဖစ္မွာပါ။ တပ္မေတာ္ နဲ႔ျပည္သူေတြရဲ႕ရင္ၾကားအကြဲ၊တပ္မေတာ္နဲ႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ရင္ၾကားအကြဲေတြကအေရးၾကီးပါတယ္။တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္းနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ကြဲေနၾကပါတယ္။ လူမ်ိဳးစု,ကုိးကြယ္မႈဘာသာမတူတာေတြ၊ ေဒသမတူတာေတြအျပင္ ရပ္တည္ခံယူ ခ်က္မတူတာေတြကုိလည္းရင္ၾကားေစ့နိုင္ရပါလိ္မ့္မယ္။

ဒီရင္ၾကားေစ့ေရးကအင္မတန္မွခက္ခဲေနလိမ့္မယ္ဆိုတာကုိ ျမန္မာျပည္ထဲမွာေနထိုင္သူေတြသိပါလိမ့္ မယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ျပည္သူေတြရဲ႕ရင္ၾကားအကြဲဆိုရင္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ဖိႏွိပ္မႈကုိျပည္သူေတြခံခဲ႔ ရတာဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာခဲ႔သလို တပ္မေတာ္နဲ႔တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြ စစ္မီး ေတာက္ခဲ႔တာကလည္းပုိျပီးၾကာခဲ႔ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံစားခဲ႔ရတဲ႔ခံစားခ်က္ေတြကုိ အလြယ္တကူ ေျပေပ်ာက္ေက်ေအးနိုင္ဖို႔ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ျပည္သူေတြက သင္ပုန္းေခ်မူခ်မွတ္ျပီး ေနာက္ျပန္အေရး မယူရ ဥပေဒသတ္မွတ္လိုက္ရင္လိုက္နာၾကမွာပါပဲ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ၾကေတာ့ လက္နက္ကုိင္ သူေတြ အလြယ္တကူလက္နက္ခ်ဖို႔အတြက္ခက္ေနမွာပါ။ အရင္အစုိးရျဖစ္တဲ႔ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ မွာတပ္မေတာ္နဲ႔ အတူေရးဆြဲခဲ႔တဲ႔ တစ္ျပည္လုံးအပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကုိ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံလက္မွတ္ထိုးဖို႔လုပ္ခဲ႔ေပမယ့္ တစ္ဝက္သာလက္မွတ္ထိုးခဲ႔ ၾကတယ္။ ဒီတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ဝက္ေလာက္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံေခၚယူျပီးက်င္းပခဲ႔တာလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအတုသာျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။

၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ႔ အင္အယ္ဒီပါတီအနိုင္ရျပီး အရပ္သား တစ္ျခမ္းအစုိးရတက္လာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးစီးဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ႔ အရပ္သားအစုိးရ ကလည္းျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲနိုင္ဖို႔အရင္အစုိးရရဲ႕ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိဆက္ခံယူခဲ႔ပါတယ္။အဲဒီအရင္အစုိးရကေခၚယူက်င္းပခဲ႔တဲ႔တစ္ျခမ္းပဲ႔ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာကတည္းကNCAလက္မွတ္မထိုးခဲ႔တဲ႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြတက္ခြင့္မရခဲ႔ပါဘူး။NCAလက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလက္မွတ္ထိုးလာေစရန္အရင္ဦးသိန္းစိန္အစုိးရကတည္ေထာင္ခဲ႔တဲ႔ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ(MPC)ကုိ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္ပါဝင္ျပီးအမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိ႒ာန အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ႔ပါတယ္။ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းကုိတာဝန္ေပးျပီးေဆာင္ရြက္ေစခဲ႔ပါတယ္။

အရင္အစုိးရလက္ထက္ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံထက္ထူးျခားစြာ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံအ ျဖစ္လည္းပုံေဖာ္ခဲ႔ပါတယ္။၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံကုိ ၂၀ရာစုပင္လုံညီလာခံစိတ္ဓါတ္ကုိ အေျခခံခဲ႔ပါ တယ္။ဒီေနရာမွာ ၂၀ရာစုပင္လုံညီလာခံကုိဦးေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္(သုိ႔မဟုတ္) လူထု ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံကုိဦးေဆာင္ေနတဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ရဲ႕အေနအထားခ်င္း၊အေျခအေနခ်င္းကြာေနပါတယ္။၂၀ရာစုပင္လုံညီလာခံကုိဦးေဆာင္တဲ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ႔လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံကုိအာဏာသက္ေရာက္ေနခဲ႔ပါတယ္။၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံကုိဦးေဆာင္တဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ႔လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြအေပၚအာဏာမသက္ေရာက္ပါဘူး။ဒီကြာျခားတစ္ခုကပဲ အေတာ္အေရးပါေနပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေရြ႕ သုညအႏုတ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အရပ္သားအစုိးရအေနနဲ႔ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံကုိက်င္းပခဲ႔တာ ႏွစ္ၾကိမ္ရွိ ပါျပီ။ အခုက်င္းပျပီးတဲ႔အခ်ိန္အထ ိတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံ မပါဝင္နိုင္ခဲ႔ ေသးပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ႔ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံကလည္း အရင္အစုိးရ လက္ ထက္ကေရးဆြဲခဲ႔တဲ႔ တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကုိ ကုိင္စြဲေနခဲ႔ တာကလည္းအခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြဟာ NCA ကုိ ကုိင္စြဲထားတဲ႔၂၁ရာစုပင္လုံဆြဲေခၚရာေနာက္ မလုိက္ခ်င္ပဲလိုက္ရမယ့္ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ၂၁ပင္လုံဆြဲေခၚရာေနာက္ကုိ လိုက္နိုင္သူေတြရွိၾကသလို၊ မလုိက္နိုင္တဲ႔သူေတြလည္းရွိေနမွာပါ။     ရပ္တည္မႈခ်င္းကြာျခားေနတာလည္း ေတြ႔ရမွာပါ။ တကယ္တမ္းဆိုရင္၂၁ရာစုပင္လုံျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံအျဖစ္ ရည္ရြယ္က်င္းပမယ္ဆိုကတည္းက အေရးၾကီးတဲ႔ တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကုိ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူေအာင္ ညိွႏႈိင္းေပးခဲ႔ရမွာပါ။ အခုေနာက္ဆုံး အေျခအေနကုိၾကည့္မယ္ဆိုရင္ NCA ကအတားအဆီးၾကီးတစ္ခုျဖစ္ေနတဲ႔အျပင္ တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ ္(NCA) ျပင္ပေျမမ်က္ႏွာျပင္အေျခအေနမွာစစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနပါ တယ္။ေခါင္းေဆာင္ေတြကျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြတိုးတက္တယ္ဆိုေပမယ့္အေရြ႕ကုိမျပနိုင္ေသးပါဘူး။ျပည္တြင္းစစ္ေတြျဖစ္ေနတာေၾကာင့္တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြေနရပ္ကုိစြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနၾကရပါတယ္။ဒုကၡသည္စခန္းေတြပုိမ်ားလာတာလည္းေတြ႔ေနရမွာပါ။အခုေနာက္ဆုံးအေျခအေနကုိၾကည့္မယ္ဆိုရင္NCAနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)နဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တို႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ကုိၾကည့္ရင္သိနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ခန္းမထဲမွာယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနလို႔မလုံေလာက္ဘူးဆိုတာျပေနပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ျငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္နိုင္မႈအေရြ႕ဟာသုညအနုတ္အဆင့္ကုိျပေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးဂရပ္မ်ဥ္း ေအာက္စုိက္

ဒါဆိုရင္ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကအနုတ္လကၡဏာျပေနမယ္ဆိုရင္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ႔အရပ္ဘက္အစုိးရတက္လာျပီးေနာက္ပုိင္းမွာတိုင္းျပည္စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာသလားဆိုရင္လည္းဂရပ္မ်ဥ္းေအာက္စုိက္ေနတာကုိေတြ႔ရမွာပါ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ႔အရပ္ဘက္(တိုင္းျပည္အစုိးရတျခမ္း)အစုိးရမွာ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကျပ႒ာန္းေပးထားတဲ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္ရဝန္ၾကီး႒ာနေတြရွိေနပါတယ္။စီးပြားေရး၊ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြအျပင္ျပည္သူလူထုသိေအာင္အစုိးရအဖြဲ႕ေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိျပန္ၾကားေပးရမယ္ဝန္ၾကီး႒ာနေတြပါဝင္ေနပါတယ္။ဒီဝန္ၾကီး႒ာနေတြထက္ျမက္သြက္လက္စြာအစြမ္းရွိရွိလုပ္ေဆာင္နိုင္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြလုိအပ္ေနတဲ႔ အလိုဆႏၵတခ်ိဳ႕ကုိျဖည့္ဆည္းနိုင္ျပီးျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

အခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ႔ အရပ္ဘက္အစုိးရအေနနဲ႔ ဘယ္ေနမွာမွ အေပါင္းလကၡဏာမျပနိုင္ေသးပါဘူး။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလမွာ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ ေဆာင္မႈေတြကုိ အေပါင္းလကၡဏာ မျပနိုင္ေသးရင္ေတာင္မွ ျငိမ္သက္တဲ႔တည္ျငိမ္မႈကုိ စျပီးတည္ ေဆာက္နိုင္ရမွာပါ။အေထြေထြက႑ေတြမွာအခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကုိရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ဒီအခက္အခဲေတြဟာျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝေနထိုင္မႈကုိမ်ားစြာၾကပ္တည္းေစပါတယ္။ဒါကလည္းဦးေဆာင္ေနၾကတဲ႔လူပုဂၢိဳလ္ေတြအေပၚမွာအမ်ားၾကီးမူတည္ေနပါတယ္။အရပ္ဘက္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္မွာ”ကြ်န္မတို႔ဟာအခုေရြးေကာက္ပြဲမွာလူပုဂၢိဳလ္ကုိေရြးခ်ယ္မွာမဟုတ္ပါဘူး၊တိုင္းျပည္ကုိအေျပာင္းအလဲလုပ္နိုင္မယ့္ပါတီကုိေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္”လို႔ေျပာခဲ႔တဲ႔စကားကုိျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊ေရြးေကာက္ပြဲမွာျပည္သူေတြအေနနဲ႔လူကုိမေရြးခဲ႔တဲ႔အမွားေၾကာင့္လားဆိုတာျပန္စဥ္းစားရပါလိမ့္မယ္။ျပည္သူေတြကုိထားလိုက္ပါေတာ့။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တိုင္အစုိးရဖြဲ႕နိုင္ရင္ျပီးေရာဆိုျပီးလူေတြကုိမေရြးခ်ယ္ခဲ႔တာေၾကာင့္လားဆိုတာပုိစဥ္းစားရပါေတာ့မယ္။လူနဲ႔မူေရြးခ်ယ္မႈမွာလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ႔နိုင္ငံေရးအေျခအေနေပၚမူတည္ေနပါလိမ့္မယ္။လက္ရွိျဖစ္ေပၚလာတဲ႔အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲျပီးမူခ်မွတ္ လုပ္ေကာင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္ရပါလိမ့္မယ္။ မူဆိုတာကုိအေသစြဲကုိင္ ထားလို႔မရပါဘူး။

အရပ္ဘက္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တိုင္လည္းမူအေသဆုပ္ကုိင္ထားမႈေတြကုိေတ႔ြေနရပါတယ္။၂၀၁၇ၾသဂတ္လအတြင္းမွာက်င္းပခဲ႔တဲ႔ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ”ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဟာခြဲၾကည့္လို႔မရနိုင္ပါဘူး။ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရလို႔ရွိရင္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုတာတည္တံ႔ခိုင္ျမဲနိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမရွိလို႔ရွိရင္လည္းျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာလည္းတည္တံ႔ခိုင္ျမဲနိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ဒီႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ကြ်န္မတို႔ၾကိဳးစားဖို႔လိုပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ကြ်န္မတို႔ကဒီနိုင္ငံမွာျပည္တြင္းစစ္ျငိမ္းသြားဖို႔ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနတာပါ”လို႔ေျပာခဲ႔ပါတယ္။

ဆက္ဆြဲရဦးမယ့္မ်ဥ္းျပိဳင္ႏွစ္ေၾကာင္း

ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးကုိစတင္နိုင္ဖို႔လုိအပ္ခ်က္ေတြမ်ားပါလိမ့္မယ္။ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြထဲကျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာအေရးအၾကီးဆုံးအျဖစ္သတ္မွတ္နိုင္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ျပည္သူေတြအတြက္အဓိက်တာကုိဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမွာပါ။ျပည္သူေတြကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ႔အရပ္ဘက္အစုိးအေနနဲ႔ျပည္သူေတြအမ်ားစုၾကီးရဲ႕ဆႏၵကုိျပန္ျပီးအေလးအနက္ထားရပါလိမ့္မယ္။မိမိဆႏၵအရဘယ္ဟာကုိဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာထက္၊ျပည္သူေတြအားလုံးအဆင္ေျပေျပေနထိုင္နိုင္ေရးကုိပဲအဓိကထားရမွာပါ။ဒီႏွစ္ခုကမ်ဥ္းျပိဳင္လိုျဖစ္ေနပါတယ္။ဦးစားေပးအဆင့္က”တစ္”ႏွစ္ခုမျဖစ္နိုင္ပါဘူး။မ်ဥ္းျပိဳင္အေပၚမွာလူအမ်ားယံုၾကည္မႈကုိရထားသူကတျပိဳင္နက္ထဲမေလ်ွာက္နိုင္ပါဘူး။ျပိဳင္ေနတဲ႔မ်ဥ္းႏွစ္ေၾကာင္းကု္ိဘယ္မ်ဥ္းကုိဦးစားေပးေလ်ွာက္မယ္၊က်န္မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းကုိဘယ္သူေတြကုိတာဝန္ယူေလ်ွာက္ခိုင္းမယ္ဆိုတာအေရးၾကီးပါတယ္။တာဝန္ခြဲေဝေပးမယ့္သူေတြဟာလည္းဦးေဆာင္သူလုပ္နိုင္စြမ္းရွိသေလာက္မစြမ္းေဆာင္နိုင္ဘူးဆိုတာလည္းသိထားနိုင္ရပါလိမ့္မယ္။

ဒီလိုဆိုရင္ဘယ္ဟာကုိဦးစားေပးမယ္ဆိုတဲ႔မူတစ္ခုကုိအေသဆိုပ္ကုိင္မထားသင့္ပါဘူး။ျငိမ္းခ်မ္းေရးကလည္းအခုအေျခအေနမွာသုညကေနအနုတ္ျပေနပါတယ္။ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး(စီးပြားေရး)ကလည္းဂရပ္မ်ဥ္းေအာက္စုိက္က်ေနပါတယ္။ဒီမ်ဥ္းျပိဳင္ႏွစ္ေၾကာင္းကုိဘယ္မ်ဥ္းေၾကာင္းကုိဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာကုိေတာ့၊ေရြးခ်ယ္သူအေပၚမွာမူတည္ေနပါတယ္။