ျပည္သူၾကားက ေငြအတုဂယက္

 

 

ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လုိ႔ ႏွစ္သစ္ကူးေတာ့မယ့္ ေနာက္ဆံုးလျဖစ္တဲ့ဒီဇင္ဘာလထဲ အၾကားရဆံုး သတင္းစကားက ေငြစကၠဴ အတုကိစၥ။

ေစ်းထဲသြားလည္း ေငြအတု။ ဆိုက္ကား ဂိတ္မွာလည္း ေငြအတု။ ဘတ္စ္ကားဂိတ္မွာလည္း ေငြအတု၊ လက္ဖက္ ရည္ဆုိင္ထိုင္လည္း ဒီေငြအတုအေၾကာင္းပဲ။ ေနရာတုိင္းက လူတုိင္းရဲ႕ပါးစပ္ဖ်ားမွာ ေငြစကၠဴအတုဆုိတဲ့ အေၾကာင္းက ေရာက္ေနတတ္တယ္။ အဲဒီေလာက္အထိေအာင္ ေငြစကၠဴအတုက ျမန္မာျပည္သူေတြထံကုိ လႊမ္းမုိးထားခဲ့တယ္။

ဒီလုိ ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္လည္း ေငြစကၠဴအတုကိစၥက ျပည္သူလူထုၾကား ထိုးထိုးေဖာက္ေဖာက္ ေရာက္ရွိေစ ခဲ့တဲ့ သက္ေရာက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိခဲ့တယ္။

အစပုိင္းတုန္းက ဘဏ္ေတြဆီ ပုိက္ဆံလာအပ္သူ၊ လႊဲေျပာင္းသူေတြထံက က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္အတု တစ္ရြက္ စ၊ ႏွစ္ရြက္စေတြ႕တယ္။ အဲဒီ တစ္ရြက္စ၊ ႏွစ္ရြက္စတစ္ေသာင္းတန္ အတုေတြကုိ ရွင္းလင္းတဲ့အေနနဲ႔ ဘဏ္ေတြဘက္က ပိုက္ဆံအေပၚအေပါက္ေတြ ေဖာက္လႊတ္လုိက္တယ္။ ဒီအခါေငြစကၠဴပိုင္ရွင္ျဖစ္သူနဲ႔ ဘဏ္တုိ႔အၾကား မေက်မလည္ေတြ ျဖစ္ၾက၊ အသံေတြထြက္ၾကျဖစ္လာခဲ့တယ္။ လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွာ အက်ယ္အက်ယ္မၿငိမ္းဖြယ္ အေျခအေနေတြထိ ျဖစ္ခဲ့ တယ္။

အဲဒီထက္ ပုိတဲ့သက္ေရာက္မႈတစ္ခုကုိေတာ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံကျပန္လာတဲ့ အိမ္အကူ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးက ယူ ေဆာင္လာခဲ့တယ္။ မေနာ္ေသာ့သြဲ႕ထူးလုိ႔ေခၚတဲ့ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးငယ္ဟာစင္ကာပူကေန ျမန္မာကုိျပန္လာတဲ့အခါ လုပ္အားခေငြေတြကုိ အိမ္ရွင္အမ်ဳိးသမီးထံကေနေတာင္းလာတယ္။ အိမ္ရွင္အမ်ဳိးသမီးကလည္း စင္ကာပူ ေငြလဲလွယ္ဌာ နကေန သြားလဲေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီလဲေပးလုိက္တဲ့ က်ပ္ သိန္း ၃ဝခန္႔ဟာ အတုေတြ ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။

ဒီလုိပါလာတဲ့ေငြေတြဟာ အတုေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္၊ တခ်ဳိ႕ တစ္ပုိင္းသံုးစြဲၿပီးခ်ိန္မွ သိရတယ္၊ တစ္ ေသာင္းတန္အတုေတြေၾကာင့္ မေနာ္ေသာ့သြဲ႕ထူးအဖမ္းခံလုိက္ရတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီး လုိက္တာျဖစ္ၿပီး အခုေဆာင္းပါးေရးေနခ်ိန္အထိ သူဟာအခ်ဳပ္ထဲမွာပဲ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရဆဲ ျဖစ္တယ္။ အာမခံရဖုိ႔၊ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ႀကိဳး စားၾကေပမယ့္ အခ်ည္းႏွီးပဲျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

မေနာ္ေသာ့သြဲ႕ထူးကုိ ကနဦးမွာ ဗဟုိဘဏ္ဥပေဒပုဒ္မ ၁ဝ၅၊ ၁ဝ၆တုိ႔နဲ႔ အမႈဖြင့္ခဲ့တယ္။ သူ႔ကုိ အေရးယူခဲ့တဲ့ ပုဒ္မႏွစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ဝ၅နဲ႔ ၁ဝ၆ကုိ အခုလုိ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိ ျပ႒ာန္းထားတယ္။

ပုဒ္မ ၁ဝ၅- မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၁ဝ၁ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္။

ပုဒ္မ ၁ဝ၆- မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၁ဝ၂ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ အနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ ၁ဝႏွစ္မွ အမ်ားဆံုးေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္၂ဝအထိ ခ်မွတ္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပစ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရမည္။

အဲဒီပုဒ္မေတြထဲမွာ ၫႊန္းဆုိထားတဲ့ ပုဒ္မ ၁ဝ၁နဲ႔ ၁ဝ၂ ကိုလည္း အခုလုိျပ႒ာန္း ထားတယ္။

ပုဒ္မ ၁ဝ၁ – မည္သူမွ် ဗဟုိဘဏ္က ထုတ္ေဝေသာေငြစကၠဴ၊ ဒဂၤါးႏွင့္ လႊဲေျပာင္းႏုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း တစ္မ်ဳိး မ်ဳိးကုိ အတုမွန္းသိလ်က္ႏွင့္ သံုးစြဲျခင္းမျပဳလုပ္ရ။

ပုဒ္မ ၁ဝ၂- မည္သူမွ် ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ေဝေသာေငြစကၠဴ၊ ဒဂၤါးႏွင့္ လႊဲေျပာင္းႏုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း တစ္မ်ဳိး မ်ဳိးကုိ အတုျပဳလုပ္ျခင္း၊ အတုကုိ ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

မေနာ္ေသာ့သြဲ႕ထူးကုိစြဲဆုိထားတဲ့ အဲဒီပုဒ္မႏွစ္ခုတည္းက ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆံုး ၁ဝႏွစ္ကေန အမ်ားဆံုး ႏွစ္၂ဝ က်ခံရႏုိင္တဲ့ ပုဒ္မ ၁ဝ၆ကုိေတာ့ ပဲခူးခ႐ိုင္တရား႐ံုးက ဒီဇင္ဘာ ၂ဝရက္မွာ ပယ္ဖ်က္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ေငြဒဏ္ သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ အမ်ားဆံုးသံုးႏွစ္က်ခံရႏုိင္တဲ့ ပုဒ္မ ၁ဝ၅ နဲ႔ လက္ရွိမွာ ဖမ္းဆီးထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၃ရက္မွာေတာ့ အာမခံရရွိဖုိ႔အတြက္ကုိလည္း ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လုိ႔ မိသားစုနဲ႔အတူ လုိက္ပါကူညီသူတုိ႔ကလည္း ဆုိထားပါ တယ္။

ပုဒ္မ ၁ဝ၁အရ ေငြစကၠဴအတုမွန္းသိလ်က္ သံုးတဲ့သူကုိ ပုဒ္မ ၁ဝ၅အရ အေရး ယူဖုိ႔ ဥပေဒကျပ႒ာန္းထားေပမယ့္ အခု မေနာ္ေသာ့သြဲ႕ထူးကိစၥလုိပဲ ေငြစကၠဴအတုလက္ဝယ္ေတြ႕တာနဲ႔ ဖမ္းဆီးခံေနရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ျမန္မာျပည္ထဲမွာရွိ ေနတယ္။

မေနာ္ေသာ့သြဲ႕ထူးကုိဖမ္းဆီးထားတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးအရ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနရတယ္ လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္က ဧရာဝတီသတင္းဌာနနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ခ်က္မွာ ေျဖဆုိထားပါတယ္။

 

”သူက တကယ္ ႐ိုးသားတဲ့မိန္းကေလး ျဖစ္ေနတာကိုး။ ေငြတုကို သိသိနဲ႔ သယ္လာၿပီး လုပ္တဲ့သူမဟုတ္ဘူး။ မသိဘဲနဲ႔ ေငြတုကို ႐ိုး႐ိုးသားသား သုံးမိတဲ့သေဘာပဲျဖစ္တာ။ သိသိခ်င္းအပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ အဖမ္းခံရေတာ့ လူ႕ အခြင့္အေရးဘက္ကၾကည့္ရင္ သနားစရာျဖစ္ေနတာေပါ့”လုိ႔လည္း ဦးယုလြင္ေအာင္က အဲဒီသတင္းမွာပဲ ထည့္သြင္း ေျပာ ဆုိထားပါေသးတယ္။ ဒီအမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ တစ္ခုခုထူးျခားမႈ ရွိဖုိ႔လည္းႀကိဳးစားရမယ္လုိ႔ ဦးယုလြင္ေအာင္ က ဆုိပါတယ္။

မေနာ္ေသာ့သြဲ႕ထူးျဖစ္စဥ္ေနာက္မွာ ကပ္ပါလာတဲ့သူတစ္ဦးလည္းရွိေနပါေသးတယ္။ သူကေတာ့  ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ဆိပ္ ငယ္ရပ္ကြက္ ဧရာဝတီဘဏ္ခြဲ(၁)မွာ ေငြလာလႊဲရင္း ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ အသက္ ၆၃ႏွစ္ အရြယ္ ဦးေစာဝင္းႏိုဆုိသူျဖစ္ပါတယ္။ ကားတစ္စီးဝယ္ယူခဲ့ရာကေန ေပးေခ်ပုိ႔က်န္ရွိေနတဲ့ ေငြက်ပ္ ၁ဝသိန္းကုိ ဘဏ္အေကာင့္ကေန လာေရာက္လႊဲပုိ႔စဥ္မွာ အဲဒီထဲက က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ေငြစကၠဴအတု အရြက္၅ဝ ရြက္ ေတြ႕ရွိၿပီး အေရးယူခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ရက္ နံနက္ပုိင္းက ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ သူ႔ကုိလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁ဝ၅၊ ၁ဝ၆တုိ႔နဲ႔ အေရးယူတာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴအတုမွန္းမသိရွိလုိ႔ သံုးစြဲသူေတြကုိ အျပစ္ယူဖုိ႔မရွိဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ သံုးစြဲသူ ေတြကိုသာ အေရးယူမယ္လုိ႔ သမၼတ႐ံုးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္က သမၼတ႐ံုး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သလုိ ေငြစကၠဴအတုမွန္း မသိဘဲ သံုးစြဲပါက ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒအရ အျပစ္ယူဖုိ႔မရွိဘဲ တရားစီရင္ေရးက႑က သက္ဆုိင္ရာ တရားသူႀကီးရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရားေပၚမွာသာ မူတည္တယ္လုိ႔ ဗဟို ဘဏ္တာဝန္ရွိသူေတြကလည္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာ ရင္းေကာ္မတီနဲ႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ အတုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစိတ္ေတြမ်ားေနရတဲ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ေတာ့ သက္သာရာရေစေပမယ့္ ေျပာဆုိခ်က္ေတြျဖစ္ေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ မေနာ္ေသာ့သြဲ႕ထူးနဲ႔ ဦးေစာဝင္းႏိုတုိ႔ကေတာ့ ဖမ္းဆီးခံထားရဆဲ၊ အေရးယူခံထားရဆဲျဖစ္ပါတယ္။

အခုလုိ မေနာ္ေသာ့သြဲ႕ထူးျဖစ္စဥ္မျဖစ္ေပၚမီ ေရွ႕ရက္ပုိင္း၊ လပိုင္းအတြင္းကပဲ ေငြအတု လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံသား ဇနီးေမာင္ႏွံနဲ႔ ထုိင္းအမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးတုိ႔ကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့တဲ့ ျဖစ္ စဥ္ေပၚ ထြက္ခဲ့တယ္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကုိ လာေရာက္ဖူးေျမာ္တဲ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံသား ဇနီးေမာင္ႏွံထံက က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ ေငြ စကၠဴအတု ၄၅ရြက္ေတြ႕ခဲ့လုိ႔ ႏိုဝင္ဘာလကုန္ပုိင္းတုန္းက ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သလုိ အလားတူ ေရႊတိဂံုေစတီ ေတာ္ကုိလာေရာက္ဖူးေျမာ္တဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံသူ တစ္ဦးထံကေန က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴ ၄၁ ရြက္ေတြ႕ရွိခဲ့လုိ႔ ဒီဇင္ ဘာလအတြင္းက အေရးယူခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္တုိ႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ အတုဂယက္က ျမန္မာျပည္သူေတြကုိသာမက ျပည္ပႏုိင္ငံ သားေတြအထိပါ သက္ေရာက္ ေနေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ရျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈကေတာ့ ျပည္ပခရီးသြား ဝင္ ေရာက္မႈအေပၚျဖစ္ပါတယ္။

စိစစ္ၾကပ္မတ္ထိန္းေက်ာင္းအေရးယူတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊ တည္ဆဲဥပေဒရဲ႕ လစ္ဟာခ်က္၊ အား နည္းခ်က္ေတြကေန ဒီကေန႔မေနာ္ေသာ့သြဲ႕ထူးလုိ ႐ိုးသားတဲ့ျပည္သူေတြ နစ္နာမႈေတြနဲ႔ႀကံဳေနရပါတယ္။ လက္ထဲကေငြ ဟာအတုျဖစ္တဲ့အခါ လက္ထဲကေငြဆံုး႐ံႈး႐ံုတင္မက အေရးယူမႈေတြနဲ႔ပါ ရင္ဆုိင္ၾကရပါတယ္။ မိေအးႏွစ္ခါနာေစတဲ့အျဖစ္ ေတြနဲ႔ ႀကံဳၾက ရပါတယ္။

က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္အတုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၄ရက္က သတင္းတစ္ ရပ္ထြက္လာျပန္ပါတယ္။ အဲဒီသ တင္းကေတာ့ ေငြအတုထုတ္လုပ္သူေတြကုိ ဖမ္းမိတဲ့သတင္းပါ။ မဲေဆာက္ကေန ေငြစကၠဴအတုေတြ သြားေရာက္ဝယ္ယူခဲ့ ၿပီး ျမဝတီကေန ရန္ကုန္ကုိသယ္ေဆာင္ သံုးစြဲေနသူႏွစ္ဦးကုိ ရန္ကုန္မွာ ဖမ္းမိတာပါ။ ဒီသတင္းကုိေတာ့ ရဲဇာနည္ဆုိတဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာက ဒီဇင္ဘာ ၂၅ရက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဖမ္းမိသူေတြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒပုဒ္မ ဘယ္ေလာက္နဲ႔ အေရးယူထားတယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ ေဖာ္ျပမထားပါဘူး။

ဒီလူႏွစ္ဦး ျဖစ္စဥ္က မေနာ္ေသာ့သြဲ႕ထူးနဲ႔ ဦးေစာဝင္းႏုိတုိ႔ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ကြာျခားပါတယ္။ ေငြအတုမွန္းသိသိနဲ႔ သံုးစြဲခဲ့ တာျဖစ္သလုိ အဲဒီလုိသံုးစြဲဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ျပည္ပကေန သြားေရာက္ဝယ္ ယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ျဖစ္စဥ္ မ်ဳိးမွာေတာ့ ဥပေဒအတုိင္း ထိေရာက္စြာအျပစ္ေပးအေရးယူသြားဖုိ႔ကုိ တြန္းအားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ မေနာ္ေသာ့ သြဲထူးလုိ၊ ဦးေစာဝင္းႏိုတုိ႔လုိ ေငြစကၠဴအတုမွန္းမသိဘဲ လက္ဝယ္ထားရွိသူေတြကုိ ဖမ္းဆီးအေရးယူတဲ့အေပၚမွာေတာ့ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အပိုင္းကေန ေမးခြန္းထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေငြစကၠဴအတု လက္ဝယ္ထားရွိမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မေနာ္ေသာ့သြဲ႕ထူးက ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကုိ တပ္လွန္႔ေပး လုိက္ပါတယ္။ ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ လက္ဝယ္ရွိေနရင္ အဖမ္းခံရမလားဆုိတဲ့ စုိးရိမ္စိတ္ေတြကုိ သြတ္သြင္းေပးလုိက္ပါ တယ္။ က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္အတုဟာ ျမန္မာလူထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အရာဝတၳဳတစ္ခုအျဖစ္ မေနာ္ေသာ့သြဲ႕ထူး ျဖစ္စဥ္ကေန ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

ဒီလုိျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းခံကေတာ့ ေငြစကၠဴအတုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ရဲ႕ အားနည္း ခ်က္၊ စိစစ္ၾကပ္မတ္ အေရးယူရမယ့္အဖြဲ႕အစည္း၊ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအားနည္းခ်က္ေတြအေပၚ အာဏာရအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ အစုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တုိ႔အပုိင္းက အခ်ိန္မီျပဳျပင္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔ အေလးထားေဖာ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ လုိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔မွသာဒီကေန႔ကာလ ျပည္သူလူထု ၾကား စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစိတ္ေတြ ျမင့္တက္ေနတဲ့ ေငြအတုဂယက္ကုိ ကုစားေပးရာေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဂ်ၿငိမ္း