ျဖစ္စဥ္အေပၚစိတ္ပ်က္မႈ၊ ဗဟိုပါ၀ါမတည္ၿငိမ္ျခင္းနဲ႔ လက္တေလာတိုက္ပြဲ

(၁) ျဖစ္စဥ္အေပၚ စိတ္ပ်က္အားကုန္မႈ လကၡဏာလား (Process Fatigue)

မၾကာေသးခင္ကပင္ ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္မႈေကာ္မတီ JMCအစည္းအေဝးေတြမွာ ကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ေနသူတစ္ဦးနဲ႔ ဆံုျဖစ္ၾကသည္။ သူကပင္စ၍ ‘လတ္တေလာ ေဂ်အင္မ္စီညီလာခံနဲ႔ အစည္းအေဝး ေတြမွာ မီဒီယာေတြ သတင္းလာယူမႈ နည္းသြားတာ သတိထားမိတယ္’ဟု စာေရးသူကိုေျပာသည္။ ‘ျဖစ္စဥ္က ၾကာလာၿပီး သမား႐ိုးက်လို႔ သေဘာထားၿပီး တိုးတက္မႈမရိွလို႔ခံ စားရတဲ့အတြက္လား ဒါမွမဟုတ္ စာဖတ္ပရိသတ္ကပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္သတင္းေတြကို အီလာတဲ့အတြက္ စိတ္မဝင္စားေတာ့လို႔ လာၿပီးသတင္းမယူၾကေတာ့ တာလားတစ္ခုခုေတာ့ တစ္ခုခုပဲ’ဟု ျပန္ေျဖလိုက္သည္။

သူကလည္း စာေရးသူရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ကို မျငင္းပယ္။ ‘ႏိုင္ငံေရးအရေရွ႕မတိုးရင္ ဒီေဂ်အင္မ္စီလည္း ေရရွည္ေအာင္ ျမင္ပါ့မလားဆိုတာ သံသယဝင္ေနတယ္’လို႔ သူက ျပန္ေျပာရွာသည္။ စာေရးသူကေတာ့ ဂ်ဳိနသန္ပါဝဲလ္ရဲ႕ Talking to Terro rists; How to end Armed Conflicts စာအုပ္ထဲက  The Art of Negotiation အခန္းမွစာပိုဒ္ ေလးတစ္ပိုဒ္ကို ေျပးျမင္မိလိုက္ သည္။’ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈျဖစ္စဥ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈမျပႏုိင္ဘဲ ေျမျပင္အေျခအေနေတြကလည္း ပိုဆိုးလာခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Process Fatigue လို႔ေခၚတဲ့ ျဖစ္စဥ္အေပၚ စိတ္ပ်က္အားကုန္မႈေတြျဖစ္လာတတ္တယ္။ ျဖစ္စဥ္ကပဋိပကၡကို စီမံဖို႔ေလာက္ပဲ အသံုးဝင္ တဲ့ အေျခအေနျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္’ဟု ဂ်ဳိနသန္ပါဝဲလ္ကဆိုသည္။ အမွန္ေတာ့ ဒီေကာ္မတီေတြဟာလည္း အစိုးရ၊ တပ္မ ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ဆိုတဲ႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ပဋိပကၡေလ်ွာ့ခ်ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ေကာ္မတီေတြပင္။ သို႔ေသာ္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမႈ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္သည္အထိတပ္ ေနရာခ်ထားမႈကဲ့ သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ မတို႔အပ္မထိအပ္သည့္ အေျခအေနေတြရိွေနသည္။ လက္နက္လူအင္အားသိပ္မရိွသည့္ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားမေတြ႕ရေသာ္လည္း လက္နက္လူသူအင္အားရိွသည့္ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ေတာ့တင္းမာမႈေတြ မၾကာခဏျဖစ္ေန သည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္သည့္ အခါလည္းရိွေနသည္။

ေဒသအေျခစိုက္တပ္မွဴးေတြပါသည့္ ေဂ်အင္မ္စီအစည္းအေဝးေတြကိုေရႊ႕ဆိုင္းရတာေတြလည္းရိွလာေနသည္။ ဆိုေတာ့ ပဋိပကၡေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္သည့္ အစည္းအေဝးပင္ ေရႊ႕ေနရသည္က သီအိုရီကားခ်ပ္ေပၚပဲ တင္ၾကည့္ ၾကည့္ ႏိုင္ငံတကာ ျဖစ္စဥ္ေတြက သင္ခန္းစာေတြကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္ေကာင္းသည့္လကၡဏာေတြမဟုတ္ေပ။ တပ္က စြပ္စြဲ လိုက္ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြက စြပ္စြဲလိုက္ စြပ္စြဲခ်က္သတင္းေတြရိွေနေပမဲ့ ရလဒ္ထြက္ေအာင္ ညိႇႏိႈင္းႏိုင္သည့္ အစည္းအေဝးကေတာ့ အင္မတန္မွပင္ နည္းေနသည္ဟု ေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္က်င္းပဖို႔ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြ ပါဝင္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ၂၁ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီ လာခံ သည္ပင္လွ်င္မက်င္းပႏိုင္သည္မွာ တစ္ႏွစ္တိတိရိွေနၿပီျဖစ္ ၿပီး ေနာက္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္တြင္ပင္ က်င္းပျဖစ္ပါ့မလားဆိုသည္က လည္း မေရမရာပင္။ ႏိုင္ငံေရးအေျဖရွာရ မည့္ပြဲဆက္မက်င္းပႏိုင္သည္က ေကာင္းသည့္လကၡဏာမဟုတ္လွသလို ႏိုင္ငံေရး အရ ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ ထိုးသည့္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေတြႏွင့္အခ်ဳိ႕ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၂၁ ပင္လံုကို တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးႏိုင္မႈကို ေခတၱေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲေနသည္ဆိုသည္ကိုလည္း တာဝန္ရိွသူမ်ားစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အေျခခံသေဘာတရားျဖစ္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ အေျခခံေဆြးေႏြးခ်က္ထက္ အက်ဳိးစီးပြား အေပၚ အေျခခံေဆြးေႏြးပါဆိုသည့္ ကင္းဘတ္ ေပၚ၂၁ ပင္လံု၊ တပ္ေနရာခ်ထားေရး၊ တပ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖ်က္သိမ္းေပါင္း စည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုေက်ာ္ၿပီး ေဒသ (ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေဒသ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း အလိုက္ အက်ဳိးစီးပြား)တို႔ကို ေျပးၾကည့္ေတာ့လည္း စိတ္သက္သာဖြယ္ရာ အေနအထားမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္လွ။ အပစ္ရပ္ ေဒသမ်ားတြင္ အရင္ကေလာက္ အရပ္သားေသေက်မႈႏႈန္း မရိွေတာ့ေသာ္လည္း စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား မူလေနရပ္မွာ ျပန္လည္ အေျခခ်ေရး ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရး ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ရရိွမႈ၊ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ကိစၥေတြနဲ႔ အပစ္ရပ္နယ္ေျမေတြအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအရအေျဖမထြက္ခင္ အျငင္းပြားဖြယ္ စီမံကိန္းႀကီးေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ ေျခလွမ္းျပင္လာမႈလို ကိစၥေတြမွာေတာ့ အျငင္းပြားရာ အေျမာက္အျမားရိွေနပါသည္။

အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားအတြက္လည္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမရသည့္အေလ်ာက္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား၏ ဝန္ အပါအဝင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ား၏အခြန္အေကာက္လို ကိစၥေတြကအစ ေျမသိမ္းမႈအဆံုး ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ ခံစားေနရ ဆဲျဖစ္ေနသည္။ ဒီေလာက္မ်ားတဲ႔ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အခြန္မေကာက္ရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘာနဲ႔ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ထမင္းေကြၽးမလဲဗ်ာ။ အင္န္စီေအထဲမွာပါတဲ့ ၾကားကာလ ထူေထာင္ေရး အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြကို နယ္ေျမ သတ္မွတ္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ေတြမွ မေပးတာလို႔ အပစ္ရပ္ရွမ္းအဖြဲ႔အစည္း RCSS/SSA မွ တာဝန္ရိွသူက စာေရးသူကို ေျပာဖူးသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ၾကည့္မေကာင္းသည့္ျဖစ္စဥ္မွာ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔အခ်င္း ခ်င္း၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ အခ်င္းခ်င္း၊ တိုက္ပြဲမ်ားပင္။ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း တိုက္ပြဲၾကည့္မည္ဆိုပါက မြန္ျပည္သစ္ေကအင္န္ယူ၊ အာစီအက္စ္ အက္စ္၊ ပအိုဝ္း ပီအင္န္အယ္လ္အိုတို႔လို နယ္ေျမခ်င္း ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔မ်ားက တိုက္ပြဲျဖစ္ေလ့ရိွသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

(၂) တိုုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း တိုက္ပြဲနဲ႔ ဗဟို ပါဝါ မတည္ၿငိမ္မႈျပႆနာ

အပစ္ရပ္အဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း တိုက္ပြဲမ်ားကလည္း နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈကိုအေျခခံသလို အပစ္ရပ္ေတြ အပစ္မရပ္အဖြဲ႔ ေတြျဖစ္တဲ႔ တိုက္ပြဲကလည္း နယ္ေျမကိစၥကိုပင္ အေျချပဳၾကျခင္းပင္။ အပစ္မရပ္နဲ႔ အပစ္ရပ္တိုက္ပြဲေတြကေတာ့ တအန္း ပေလာင္ တီအင္န္ အယ္လ္ေအနဲ႔ အာစီအက္စ္အက္စ္အဖြဲ႔အၾကား တိုက္ပြဲႏွင့္ ရခိုင္ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ ေအေအနဲ႔ေအ အယ္လ္ပီ အၾကား တိုက္ပြဲဆိုၿပီး ျမင္ၾကရမွာပါ။ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းတိုက္ပြဲျဖစ္ တန္ရာကိုစဥ္းစားရင္ နယ္ေျမ ကိစၥအျပင္၊ ေနာက္ခံအစုအဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ ေနရာတည္ရိွမႈ ကြဲျပားျခင္း (ဥပမာ ထိုင္း နယ္ စပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္)၊ ျပည္နယ္တစ္ခု အတြင္း က အဓိကအင္အားမ်ားတဲ႔ လူမ်ားစုနဲ႔ အဲဒီျပည္ နယ္အတြင္းမွာပဲ သီးသန္႔ျပည္နယ္ထပ္ေတာင္း ေနသည့္လူမ်ဳိးစုကို အေျခခံ သည့္အဖြဲ႔ဆိုၿပီး ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းေျမာက္ေဒသအတြင္း တအန္း ပေလာင္အင္အားရိွလာၿပီး ေကအိုင္ေအႏွင့္အတူ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားကိုတပ္သားစု အခြန္ေကာက္မႈကတဆင့္ ရွမ္းအမ်ားစုမွာ မေက်မနပ္ျဖစ္မႈက အစျပဳသည္ဟုဆိုရမည္။ ယခင္ က ရွမ္းေျမာက္ေဒသတြင္ အာစီအက္စ္အက္စ္ လႈပ္ရွားဖူးေသာ္လည္း ယခု အင္န္စီေအထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္းလႈပ္ရွားသလို အံုလိုက္က်င္းလိုက္မဟုတ္ပါ။

နမ့္ခမ္းဘက္မွ ရွမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕အနီးေတြ ရွမ္းလက္နက္ ကိုင္မ်ားလာေရာက္ အေျခခ်ရန္ ဖိတ္ေခၚမႈမ်ားရိွခဲ့ သည္။ ျပႆနာ ျဖစ္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္သည့္ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ေနေနၿပီး ကိုယ့္အိမ္ႏွင့္ကိုယ္ေနသည္ဟု မည္မွ်ပင္ ဆိုေစကာမူ ျပႆနာ ရိွသည့္ရပ္ကြက္ထဲတြင္ေနသည့္အတြက္ အျခားအိမ္မွ မီးမ်ားကိုယ့္အိမ္ကိုအခ်ိန္မေရြးကူး စက္လာႏိုင္ သည္ဆိုသည့္ ယူဆမ်ဳိး အဆိုပါ သြားဖိတ္ေခၚသည့္ရွမ္းမ်ားတြင္လည္း ရိွဟန္မတူ။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ဝမ္ဟိုင္း SSPP လိုအဖြဲ႔မွာလည္း ရွမ္းအမ်ားစုေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေျခကုပ္မယူထားျခင္း၊ ယူဖို႔မႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းက ေနာက္ပိုင္း တြင္ ရွမ္းလူထု၊ အာစီအက္စ္အက္စ္စသျဖင့္ အဖြဲ႕မ်ားက တစ္ဖက္ ရွမ္းအမ်ားစုမႀကိဳက္သည့္ သူ႔မဟာမိတ္ ဝ၊ တအန္း ပေလာင္စ သျဖင့္တစ္စုၾကားတြင္ ညႇပ္ဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။ ပထမဆံုး သူတို႔သြားခ်ဥ္းကပ္သည္က ဝမ္ဟိုင္း SSPP/SSA အဖြဲ႔ပင္။ ဝမ္ဟိုင္း အဆင္မေျပသည့္အတြက္ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ အေျခခ် သည့္အာစီအက္စ္အက္စ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မိကာ ေျမာက္ပိုင္းမွ ရွမ္း လူငယ္မ်ားကို သင္တန္းေပး ေျမာက္ပိုင္းျပန္ေစလႊတ္ရာမွ တီအင္န္အယ္လ္ေအနဲ႔ ပစ္ခတ္မႈေတြစခဲ့သည္။ ယခင္က အဆိုပါႏွစ္ဖြဲ႔ အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈအခ်ဳိ႕ရိွခဲ့ေသာ္လည္း အင္န္စီေအအပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ အုပ္စုမတူမႈအေပၚ မူတည္၍ ျဖစ္လာ သေလာမေျပာတတ္။ ဝမဟာမိတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ အစဥ္အလာအရ ဝ ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ ဖူးသည့္ အဖြဲ႔ဆိုသည့္ကိစၥမ်ဳိး အျပင္ ထိုင္း နယ္စပ္အေျခစိုက္အဖြဲ႔ႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္အေျခစိုက္အဖြဲ႔လို ကိစၥက လည္းရိွေနသည္။ ယခုေနာက္ဆံုးထူးျခားသည္က မဟာ မိတ္တပ္ဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ တအန္းပေလာင္ TNLA ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း ဝမ္ဟိုင္း SSPP/SSA တို႔၏ နမၼတူၿမိဳ႕ နယ္ ထဲက တိုက္ပြဲပင္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္လည္း ဗဟိုအစိုးရထံ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ေတာင္းတာခ်င္းအတူတူ တိုင္းရင္းသားအမည္နဲ႔ ျပည္နယ္ရိွၿပီးသားအဖြဲ႔နဲ႔ အဲဒီျပည္နယ္ထဲကပဲ ျပည္နယ္ရလိုတဲ့ အျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ဆိုသည့္ သေဘာမ်ဳိးလည္း ေတြ႔ျမင္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္း စစ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ထူးျခားသည့္ အခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ စစ္ေအးေခတ္တစ္ေလွ်ာက္ မ်ဳိးႏြယ္တူတိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာပင္ ကြန္ျမဴနစ္ေနာက္ခံႏွင့္ အျခားအုပ္စုေနာက္ခံ အဖြဲ႔ဆိုၿပီး တိုက္ခဲ့သည့္ သမိုင္းရိွေနသလို ဝနဲ႔ရွမ္း၊ ပအိုဝ္းတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ ရွမ္းတပ္ဖြဲ႔စသျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈမ်ားလည္းရိွခဲ့သည္သာ။ ျပည္သူ႔စစ္ခံယူထားသည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္အဖြဲ႔မ်ားအၾကားတြင္လည္း ျဖစ္ဖူးသည္ သာ။ ဥပမာ ဗကပ ၁ဝ၁ ကေန တျဖည္းျဖည္းခ်င္း နယ္ျခားေစာင့္အျဖစ္ ေျပာင္းသြားတဲ႔ ဇခုံတိန္႔ ယိန္းတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ေကအိုင္ေအ တို႔ တိုက္ပြဲ။ ယင္းကဲ့သို႔နယ္ ေျမအတိအက်ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ားစုမ်ားႏွင့္ ေဒသတစ္ခု တည္းတြင္ အစဥ္အဆက္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ လူမ်ဳိးစုငယ္ေတြအၾကား အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ သေဘာထားကြဲလြဲမႈကလည္း ျပည္ တြင္းစစ္သက္တမ္းကို ပိုမိုရွည္လ်ားေစခဲ့သည္သာလို႔ အီေဂါဘလာဇီဗစ္က မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ ေကအင္န္ယူ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပလက္ဝကိစၥအေပၚ အေျချပဳၿပီးခ်င္း ရခိုင္ တင္းမာမႈမ်ားကလည္း နယ္ေျမ ကိစၥျဖစ္ၿပီး မဆလဦးေနဝင္းသတ္မွတ္ေပးခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္အေပၚ အေျခခံကာတင္းမာမႈႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရိွ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (ဥပမာ မြန္ လက္နက္ကိုင္နဲ႔ကရင္ လက္နက္ကိုင္ေတြဟာ ျပည္တြင္းစစ္ေခတ္ဦးမွာ မဟာမိတ္ေတြျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ေပးလို႔ မြန္လက္နက္ကိုင္လက္နက္ခ်သြားရာက တစ္ဆင့္ကြဲလြဲမႈေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဦးေနဝင္းအစိုးရရဲ႕ ျပည္နယ္နယ္ နိမိတ္သတ္ မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္  မြန္လူမ်ဳိးေတြလည္းရိွေနတဲ့ ဘုရားသံုးဆူ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးတို႔လို ေဒသေတြမွာ မြန္ျပည္ သစ္ေကအင္န္ယူတိုက္ခိုက္မႈ ေတြျဖစ္ခဲ့ဖူး) ယင္းကဲ့သိ႔ု တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၾက တာရိွေပမဲ့ ေအာင္ျမင္ေအာင္လည္း မလုပ္ႏိုင္ၾကပါ။ လတ္တေလာ ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္ရိွေနဆဲျဖစ္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ ဆီးလိုသူေတြက ေသြးထိုး၍ေလာ သို႔မဟုတ္ အေပၚက ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုမွာ အာဏာကဘယ္ မွာဆိုတာ မေရ မရာျဖစ္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကလည္းေရွ႕မတိုးတဲ႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့ေနတဲ႔သူသူ ၂ဝ၂ဝ မတိုင္ခင္ရသမွ် နယ္ေျမ ခိုင္ခိုင္မာမာယူထားမယ္ဆိုၿပီး အက်ဳိးစီးပြား ဆိုင္ရာအၿပိဳင္အဆိုင္ နယ္ေျမလုမႈတြက္ဆမႈျဖင့္ ခ်ိန္သားကိုက္ တိုက္ ေနၾကသေလာ စဥ္းစားဖို႔ လိုလာေနၿပီျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ လက္ရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အားနည္းခ်က္မွာ စစ ခ်င္း အင္န္စီေအစာခ်ဳပ္ေရးဆြဲစဥ္ကပင္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း တိုက္ပြဲအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ျခင္းမရိွျခင္းပင္။ တိုင္းရင္း သားအေရး ေလ့လာသူ စိုင္းဝမ္းဆိုင္ကေတာ့ ‘ဝနဲ႔ မိုင္းလားမေျပလည္မႈနဲ႔ တင္းမာမႈ ဝ တပ္ေတြ မိုင္းလားနယ္ထဲ ဝင္ေရာက္ စီးနင္းမႈ ပအိုဝ္းပီအင္န္အယ္လ္အိုနဲ႔ အာစီအက္စ္အက္စ္ အပါအဝင္ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲက တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းတိုက္ပြဲ ေတြဟာ ရွမ္းျပည္ရဲ႕ ဘံုေဒသခံျဖစ္ မႈကိုမျဖည့္ဆည္းႏိုင္လို႔ျဖစ္တယ္။ တအန္း ပေလာင္၊ ဝ၊ ပအိုဝ္းတို႔ လိုကိုယ့္ျပည္နယ္နဲ႔ ကိုယ္ ေနခ်င္သူေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ နယ္ေျမသတ္မွတ္ခ်က္က ရွင္းရွင္း လင္းလင္းမရိွလွဘူး။ အဲဒီလို လူမ်ဳိးေပါင္းစံုေနထိုင္တဲ့ ရွမ္းလို ျပည္နယ္မွာ နယ္နိမိတ္တစ္ခုစီအေျခခံၿပီး သတ္မွတ္တာမ်ဳိး က မေမွ်ာ္လင့္သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။

၁၉၂၂ ခုနစ္က က်င့္သံုးခဲ့တဲ႔ ဖက္ဒရယ္ ရွမ္းျပည္လို ေဒသအလိုက္ကိုယ့္ေဒသကို အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုထဲက ရွမ္းျပည္ေထာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္က လက္ရိွအေျခအေနအတြက္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ (အဂၤလိပ္ ေခတ္မွာ ပေလာင္ေစာ္ဘြား အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေဒသ၊ ပအိုဝ္းေစာ္ဘြားအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေဒသေတြကိုလည္း ွအေအန လို႔ပဲေခၚတာျဖစ္ၿပီး ကခ်င္က ရွမ္းေျမာက္မွာ ဒူဝါအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ွကဘ ွအေအန ရိွသလို ကိုးကန္႔နယ္ ကိုးကန္႔ေစာ္ဘြား အုပ္ခ်ဳပ္ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီလို ေဒသအားလံုးအ ႀကိဳအကဲမဲနဲ႔ဆံုးျဖတ္တဲ့ ပေဒသရာဇ္ေကာင္စီက ေန အႀကီးအမွဴးေတြေရြးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္တာျဖစ္ ပါတယ္)။ အခုလို ရွမ္းျပည္ထဲက တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း မေက်မခ်မ္း တင္းမာတိုက္ခိုက္မႈ ေတြရိွေနရင္ ရွမ္းျပည္ကို ၁၉၅ဝ ကတည္းက တပ္ေတြဝင္ေရာက္ခ်ထားခဲ့တဲ့ စစ္တပ္အဖို႔အႀကိဳက္ ျဖစ္သြားပါ လိမ့္မယ္။ ရွမ္းျပည္အတြင္းက တိုင္းရင္း သားအခ်င္းခ်င္းအေနနဲ႔ လူမ်ဳိးတစ္မ်ိဳးနဲ႔တစ္မ်ဳိး အျပစ္တင္ေနမႈေတြ မလုပ္သင့္ေတာ့ပါဘူး’ ဟု သံုးသပ္သည္။

ဗဟိုက တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို မလႊမ္းၿခံဳ မအုပ္ႏိုင္ဘဲ ဗဟိုအစိုးရ ကိုယ္တိုင္မွာေတာင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာက မေရမရာျဖစ္ေနခဲ့ တာကို အခြင့္အေကာင္းယူၿပီး တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္မႈေတြျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အဖို႔ ဒီကိစၥဟာ အျခား ကိစၥေတြထက္ အစိုးရိမ္ဆံုးကိစၥရပ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္ဟု တမၸဒီပ အင္စတီက်ဳမွ ဦးခင္ေဇာ္ဝင္းကလည္းမွတ္ခ်က္ေပးသည္။

(၃) လတ္တေလာ ေျမာက္ပိုင္းတိုက္ပြဲ

ေျမာက္ပိုင္းတိုက္ပြဲေတြျဖစ္သည့္ ေကအိုင္ေအ၊ တီအင္န္အယ္လ္ေအတုိ႔ႏွင့္တပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားကေတာ့ ပိုမို ျပင္းထန္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္။ လူေတြ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီပိတ္မိေစသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား လြန္ခဲ့သည့္ ဧၿပီလကတည္းကစခဲ့သလို ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ မူဆယ္က ျပည္သူ႔စစ္ကင္းစခန္းေတြႏွင့္ ေလာင္းကစား႐ံုကို ျပန္တိုက္သည့္ တီအင္န္အယ္လ္ေအ၏ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မႈ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ေကအိုင္ေအႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္သည့္ ေနရာမ်ားမွာ လီဒိုလမ္းျဖတ္ သန္းသည့္ တႏိုင္းလို ရပ္ဝန္းတစ္ခုလမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း Belt Road Initiative ဧရိယာျဖစ္ ေနျခင္းႏွင့္ အင္ဂ်န္းယန္လို ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရဲ႕ အေပၚဘက္ မနီးမေဝးေဒသေတြမွာ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ခဲ့ျခင္းပင္။ ကခ်င္ေဒသတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေထာင္ခ်ီပိတ္မိေနစဥ္က တ႐ုတ္မွာ အသံတိတ္ေနသလို တအန္းပေလာင္တပ္ဖြဲ႔က တ႐ုတ္နယ္စပ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕က ေလာင္း ကစား႐ံုကိုတိုက္ တ႐ုတ္နယ္ထဲ က်ည္ဆန္က်၊ တ႐ုတ္အခ်ဳိ႕လည္း မူဆယ္တိုက္ခိုက္မႈမွာ ေသဆံုးမွသာ တ႐ုတ္သံ႐ံုးက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ခဲ့ျခင္းပင္။ ေကအိုင္ေအေကာ တအန္းပေလာင္ႏွစ္ဖြဲ႔လံုးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လက တ႐ုတ္နယ္စပ္ ဝနယ္ ပန္ဆန္းမွာ က်င္းခဲ့သည့္ ဝ ဦးေဆာင္တဲ႔ FPNCC မဟာမိတ္အဖြဲ႔ညီ လာခံတြင္ ေျမာက္ပိုင္း ပဋိပကၡအေရးမွာ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံ တည္းကိုသာ အားမကိုးသင့္ေတာ့သည့္အေၾကာင္း  ဝ ကိုတိုက္တြန္းခဲ့သည့္ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေနျခင္းပင္။ အဆိုပါအစည္းအေဝး တြင္ တ႐ုတ္၏သေဘာထားကို ဝ ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယိုခ်န္းကေျပာရာတြင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္မွာ ေျမာက္ပိုင္းတပ္ဖြဲ႔ေတြအေန နဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈေတြမလုပ္ဖို႔ဆိုသည့္ သေဘာပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ အစဥ္အလာအရလည္း ေကအိုင္ေအမွာ ကခ်င္ ျပည္နယ္၏ အိႏိၵယ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တည္ရိွမႈႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအေျခအေန တိုးတက္မႈတစ္စံုတစ္ရာရိွခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီစနစ္ေအာက္တြင္ က်င့္သားရခဲ့သူမ်ားပီပီပထဝီ ႏိုင္ငံေရးအရ အေထာက္အကူကို အေနာက္ဘက္မွ ေမွ်ာ္သည့္ အခါမ်ားလည္း သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွခဲ့သည္ပင္။ ပန္ဆန္း FPNCC အစည္းအေဝးမွာေတာ့ တ႐ုတ္က ဝ တပ္ဖြဲ႕ကိုပင္ အင္န္စီေအလက္မွတ္ထိုးေစခ်င္သည့္ သေဘာေျပာဆိုသေယာင္သတင္း အခ်ဳိ႕လည္းထြက္ခဲ့ပါသည္။ မူဆယ္တိုက္ ခိုက္မႈ က ကခ်င္မွာ ထိုးစစ္ျပင္းထန္ေနသည့္ အတြက္ဟု တအန္းပေလာင္တပ္ဖြဲ႔ကအေၾကာင္း ျပခဲ့ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈအတြက္ သူတို႔ အေနျဖင့္လည္း တ႐ုတ္အမ်က္ေတာ္ရွမည့္အခ်က္ကို စိုးရိမ္ဟန္တူပါသည္။ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ေလာင္းကစား႐ံုမွာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစၿပီး အသက္ေသဆံုးမႈပါျဖစ္ေစခဲ့သလို မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္ေၾကာင္းေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္ကို သတိထားမိပါသည္။ ကခ်င္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေနစဥ္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာေတြကလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ မႈႏွင့္ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနမွာ အတန္ငယ္ ႐ႈပ္ေထြးခဲ့သည္ေတာ့ အမွန္ပင္။ ေျမာက္ပိုင္း ခုနစ္ဖြဲ႔ ကို ျပန္ၾကည့္ရင္ေတာ့ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းအပစ္ ရပ္ထားသည့္သံုးဖြဲ႔ ဝ၊ မုိင္းလား၊ ဝမ္ဟိုင္း SSPP တို႔မွာ အစိုးရႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီးျဖစ္သလို ေကအိုင္ေအမွာလည္း တပ္ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈကို ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝဦးေဆာင္သည့္ FPNCC မဟာမိတ္မွာ ေရရွည္ခံမည့္ မဟာမိတ္ မဟုတ္ဆိုသည့္ ေဟာကိန္းထုတ္မႈမ်ား ရိွလာခဲ့ပါ သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရကို ေစာင့္ၿပီးမွ အင္န္စီေအ လက္မွတ္ထိုးမည္ဆိုၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္က လက္မွတ္ထိုးေရး ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္ ေကအိုင္ေအ၊ အတိုက္အခံဘဝျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္ျပည္ သြားသည့္ေန႔တြင္ပင္ တစ္ဖက္သတ္အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈတစ္ႏွစ္ျပဳလုပ္ ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္႔ ကိုးကန္႔ MNDAA အဖြဲ႔တို႔မွာ တအန္းပေလာင္ တီအင္န္အယ္လ္ေအ၊ ေအေအ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ အစိုးရ၏ စစ္တပ္ဖိအားေအာက္ မွာ အၿမဲတမ္းရိွေနၿပီး အင္န္အယ္လ္ဒီ၏ကာလရွည္ မဟာမိတ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဆထင္ နာယက လုပ္ေနသည့္ SSPP/ SSA

ဝမ္ဟိုင္းအဖြဲ႔ အင္န္စီေအမွာ အခုအခ်ိန္အထိ လက္မွတ္ မထိုးႏိုင္ေသးျခင္းမွာလည္း ေျမာက္ပိုင္းပဋိပကၡ၏ ထူးျခားမႈပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

 

ကိုစိုင္း (ရွမ္းေမာေျမ)