ျဖတ္ေလးျဖတ္ေပၚလစီေအာက္က အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ေမာင္ထြန္း
ယေန႔ေခတ္ မဂၢဇင္း ၊ ေမလ ၂၀၁၇ ထုတ္မွ

ျဖတ္ေလးျဖတ္ေပၚလစီဆိုတာက ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားတဲ့သူတိုင္း ရင္းႏွီးၿပီးသား စကားလုံးပါ။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္ဗိုလ္ေနဝင္းလက္ထက္ ျပည္တြင္းစစ္ကာလမွာ

ပဲခူး႐ိုးမက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီစစ္ဆင္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ ဗ်ဴဟာပါ။ ေနာင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ေတြနဲ႔ တိုက္ေတာ့လည္း အဲဒီဗ်ဴဟာကို အသုံးျပဳခဲ့ေပမယ့္ ဗကပကို တိုက္တုန္းကေလာက္ထိေတာ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ျဖတ္ေလးျဖတ္ဆိုတာက ရိကၡာျဖတ္၊ လူအရင္းအျမစ္ျဖတ္၊ သတင္းအခ်က္အဆက္အသြယ္ျဖတ္နဲ႔ လူထုေထာက္ခံမႈ ျဖတ္ဆိုတဲ့ ဗ်ဴဟာလို႔ ၾကားနာမွတ္သားဖူးပါတယ္။ လူသားအရင္းအျမစ္မရွိ၊ လက္နက္ ရိကၡာမရွိ၊ သတင္းအခ်က္နဲ႔ လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းတဲ့အခါ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ပဲခူး႐ိုးမက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ေတြလည္း အခ်င္းခ်င္း ျဖဳတ္ထုတ္သတ္နဲ႔ ဇာတ္ေခါင္းကြဲၾကရတာပါပဲ။
အဲဒီျဖတ္ေလးျဖတ္ ေပၚလစီဟာ အစိုးရအဆက္ဆက္ တစ္ဖက္ရန္သူကို တိုက္ခိုက္ တဲ့အခါမွာ ထိေရာက္တယ္လို႔ မွတ္ယူသြားတဲ့ေနာက္ သူတို႔ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္တယ္လို႔ ယူဆတဲ့သူမွန္သမွ်ကို ျဖတ္ေလးျဖတ္ေပၚလစီအၫႊန္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုလက္ရွိ အစိုးရလည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အစုိးရကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ ျဖတ္ေလးျဖတ္ေပၚလစီကို စၿပီး က်င့္သုံးလာၿပီလားဆိုတာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းဆိုတာ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈကို ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြလို ဦးေဆာင္ေျပာင္းလဲတဲ့ အခန္းက႑မွာ မပါဝင္ေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီခုိင္မာဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးေတြ အႏွစ္သာရေတြ ခိုင္မာျပည့္ဝစြာရရွိဖို႔အတြက္ေတာ့ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာပါတယ္ဆိုတာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီကို ေလးစား ယုံၾကည္သူတိုင္း လက္ခံထားတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရဟာ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ လူ႔တန္ဖိုး နဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုတန္ဖိုးထားဖို႔၊ မဖိႏွိပ္ဖို႔၊ အာမခံ ေပးဖို႔၊ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြကိုေတာင္း ဆိုတင္ျပဖို႔၊ တိုင္းျပည္ေရးရာေတြရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ပါဝင္ခြင္႔၊ လိုလားခ်က္ေတြကိုေလးစားဖို႔ စတဲ့ တန္ဖိုးေတြကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးတဲ့ ေနရာတစ္ခုဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္အခ်ဳိ႕ကို ေဝဖန္ေနၾကေပမယ့္ အဲဒီအားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင္႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔၊ စည္းဝိုင္းအျပင္ဘက္ေရာက္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကေတာ့ လက္မခံႏိုင္၊ လက္မခံသင့္တဲ့ ကိစၥပါ။ သို႔ေသာ္ …
NLD ၂ဝ၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရကတည္းက အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ေတြ႔ႀကဳံရႏိုင္တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြထဲက
၁။ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီေတြဟာ အစိုးရဆီကို တိုက္႐ိုက္အမ်ားဆုံးသြားႏုိင္ၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းေတြဆီ ေရာက္ရွိမႈ နည္းသြားႏိုင္တယ္။
၂။ လူေတာ္အမ်ားစုဟာ အစိုးရအေျပာင္းအလဲနဲ႔အတူ အစိုးရတာဝန္နဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ကူးေျပာင္းသြားတဲ့အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ ဝန္ထမ္းေတြ နည္းသြားႏိုင္တယ္။
၃။ နည္းပညာအကူအညီအမ်ားစုဟာ အစုိးရဆီကို တိုက္႐ိုက္သြားတဲ့အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ နည္းပညာအကူအညီအားနည္းၿပီး စဖြဲ႔ကာစအဖြဲ႔ေတြမွာ နည္းပညာမလုံေလာက္မႈနဲ႔ ႀကဳံေတြ႔ႏိုင္တယ္။
၄။ အစိုးရရဲ႕ေပၚလစီကိုေထာက္ခံသူေတြ အစိုးရရဲ႕သိမ္းသြင္းမႈေအာက္ ေရာက္သြားၿပီး မေထာက္ခံသူေတြကေတာ့ ေျမာင္းထဲေရာက္သြားႏုိင္တယ္။
၅။ လူထု ေထာက္ခံမႈအားေကာင္းတဲ့အတြက္ အစိုးရကို ေဝဖန္ေထာက္ျပတဲ့ အဖြဲ႔ အစည္းအခ်ဳိ႕ လူထုေထာက္ခံမႈ၊ ယုံၾကည္မႈက်ဆင္းလာၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ခက္ခဲလာ ႏိုင္တယ္လို႔ မွန္းဆခဲ႔ဖူးပါတယ္။
အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး ႏိုင္ငံျခားအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ေကာင္းေပမယ့္ တစ္ဖက္ကလည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းေတြကို ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ အကူ အညီေတြကိုလည္း စီမံခန္႔ခြဲမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ မႈေတြ လုပ္လာပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီဟာ တစ္ဖက္မွာလည္း ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ရန္ပုံေငြေပးအပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းအခ်ဳိ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္လာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ပုံေငြ ေလွ်ာက္ထားလိုတဲ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုဟာ မွတ္ပုံတင္ရွိဖို႔ လိုတယ္ဆိုတဲ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ဳိး၊ မူဝါဒ ေတြ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရွိဖို႔လိုတယ္ဆိုတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ.. စသျဖင့္ ပိုမို ေတာင္းဆို လာပါတယ္။ အဲလိုေတာင္းဆိုခ်က္ကို အခ်ဳိ႕က ေကာင္းတယ္လို႔ ေထာက္ခံၾကေပမယ့္ ဥပေဒအရ ေပးထားတဲ့ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ မတင္ျခင္းအခြင့္ အေရးကို မတင္ရင္ မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားတဲ့၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ကို ထိန္း ခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ယူဆသူေတြလည္းရွိပါ တယ္။ အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီဖို႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အခ်ိန္မတုိင္မီ အတင္းအက်ပ္ အဖြဲ႔အစည္းေဘာင္သြင္းျခင္း (Force Institutionalization) ခံလိုက္ရပါတယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းေကာင္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာရမယ့္အစား အခ်င္းခ်င္း ကြဲၾကၿပဲၾကနဲ႔ ယခင္ကရရွိထားတဲ့ စုစည္း မႈ၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ၊ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ဘုံတန္ဖိုးေတြ ေပ်ာက္ဆုံးမႈ စတဲ့ အခ်က္ ေတြ ႀကဳံေတြ႔လာရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တက္ၾ<ြကလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ဖြဲ႔ထားတဲ့ အဖြဲ႔ေလး ေတြမွာ အထိအနာဆုံးပါ၊၊
ေနာက္တစ္ခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာဒစ္ပလိုေမစီေအာင္ျမင္ မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ေခ်းေငြ၊ ရန္ပုံေငြအကူအညီနဲ႔ နည္းပညာအကူအညီစတဲ့ အကူ အညီအားလုံးဟာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြဆီတိုက္႐ိုက္ေရာက္သြားပါတယ္။ ဥပေဒ၊ မူဝါဒ ေတြ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေငြေတြဟာ အစိုးရယႏၲရား ထဲေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ျပည္သူေတြဆီ အက်ဳိးျပဳရမယ့္အစား ဌာနဆိုင္ရာအတြင္း ဆီးသီးဗန္းေမွာက္တဲ့ ကိန္းဆိုက္သြားပါတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာအတြင္းအလြဲသုံးစားလုပ္မႈ၊ ျခစားမႈေတြဟာ မၾကားခ်င္မွအဆုံး ျဖစ္လာပါတယ္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီ စီးဝင္ မႈေတြဟာ သိသိသာသာေလ်ာ့က်လာပါတယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔ အစည္းေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားႏိုင္စြမ္းက်ဆင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ျဖတ္ေလးျဖတ္ထဲက ရိကၡာျဖတ္တဲ့ မူလားလို႔ေတာင္ ထင္မွတ္မိပါတယ္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းဆိုတာ လူထုကို မ်က္ႏွာမူရပါတယ္။ အစိုးရကို မ်က္ႏွာမူလို႔ မရပါဘူး။ (အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း နာမည္ခံၿပီး အစိုးရေကာင္းက်ဳိးလိုက္လုပ္ေပးတဲ့သူ ေတြ ရွိေနလို႔ပါ) အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေကာင္းတယ္ မေကာင္းဘူးဆိုတာ အမ်ား ျပည္သူလူထု (အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲေမ့ေလ်ာ့ခံလူထုရဲ႕ဘဝ) ကို ဘယ္ေလာက္ အက်ဳိး စီးပြားျဖစ္တယ္၊ မျဖစ္ဘူးဆိုတဲ့ ေပတံနဲ႔ တုိင္းတာၿပီး အစိုးရကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေျပာ ဆိုရပါတယ္။ ဒါကိုလည္း အစိုးရက နားလည္ေပးရပါတယ္။ မွားေနတာကို သိလ်က္နဲ႔ ဖင္ပိတ္ၿပီး ျငင္းေနလို႔ မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ လူထုမွာထိခိုက္ေနပါတယ္လို႔ လူထုကိုယ္စား အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေျပာဆို ေထာက္ျပလာတဲ့အခါမွာ အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြကို အနီကတ္ျပၿပီး ကြင္းအျပင္ထုတ္ထား ပါတယ္။ အနီကတ္ျပျခင္းဟာ အျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္း သတိေပးတဲ့သေဘာပါ။ အဲလိုလုပ္ရင္ အဲလိုျဖစ္မယ္ေပါ႔။ ဘယ္ေလာက္အထိ ပြဲပယ္ထားသလဲဆိုရင္ ႏုိင္ငံအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အဲဒီအဖြဲ႔ေတြကိုဖိတ္ၾကားတာ၊ အသိေပးတာေတာင္ မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒါေကာင္းတဲ့ အျပဳအမူေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္ေၾကာင္း ကို သက္ေသျပဖို႔ ႀကိဳးစားၾကျပန္ပါတယ္။
ဆန္႔က်င္ဘက္အေနနဲ႔ ေဘာင္းေတာ္ၿငိမ့္ စိတ္ေတာ္သိအဖြဲ႔ေတြကိုေတာ့ ပစားေပး ထားျပန္ပါတယ္။ မိမိနဲ႔ လူခ်င္းရင္းႏွီးတဲ့အဖြဲ႔ေတြ၊ မိမိအစိုးရအလိုက်ရာကိစၥေတြမွာ လိုက္လံျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔က်ေတာ့ ႏွစ္ပါးသြားကေနပါတယ္။ အစိုးရ ဆိုတာ ပုဂၢလိကဓိဌာန္ (subjective) ျဖစ္လို႔မရပါဘူး။ ဓမၼဓိဌာန္က်ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘယ္အဖြဲ႔ကိုေတာ့ အေတြ႔ခံမယ္၊ ဘယ္အဖြဲ႔ကိုေတာ့ မႀကိဳက္လို႔ မေတြ႔ႏိုင္ဘူးဆိုတာ ဘက္လိုက္ခ်င္း တစ္မ်ဳိးပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီတည္ေထာင္ဖို႔ဆို အားလုံးကို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုရမွာပါ။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဆိုတာ အရင္စစ္အစိုးရလို အိမ္ေတာ္ပါအဖြဲ႔ေတြ၊ ငယ္ေမြးၿခံေပါက္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေနလို႔ မရပါဘူး။ မခြဲျခားေရးမူ၊ တန္းတူဆက္ဆံေရးမူကို တန္ဖိုးထားဖို႔လိုပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး အဆိုးဆုံးတစ္ခ်က္ကေတာ့ သကၤန္းၿခဳံတဲ့အကြက္ပါ။ ေသာႏုတၱိဳလ္ဟာ ဆဒၵန္ဆင္မင္းနင္းမွာ ေၾကာက္လို႔ သကၤန္းၿခဳံၿပီး ဘုရားသားေတာ္ေယာင္ေဆာင္တဲ့ အကြက္ ကိုတခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႔ရပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ျဖစ္ျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ကိုျဖစ္ျဖစ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းက ေဝဖန္တဲ့အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရဲ႕ နာမည္ႀကီးမႈနဲ႔ လူႀကိဳက္မ်ားမႈ၊ ဒီမိုကေရစီဂုဏ္သတင္းကို အကာအကြယ္ယူ တတ္ၾကပါတယ္။ ပင္နီဝတ္ထားတိုင္း ဒီမိုကေရစီကို သက္ဝင္ယုံၾကည္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေဝဖန္တဲ့အခါတိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နာမည္ကို အကာယူၿပီး ေဝဖန္သူေတြကို လူထုနဲ႔ လွည့္တိုက္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ လူထုမွာလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ေနခဲ့ရသူေတြဆိုေတာ႔ စဥ္းစားႏုိင္တဲ့ စြမ္းအားနည္းေနေသးတာ ေၾကာင့္ ပင္နီကို ေဝဖန္သူ ျပည္သူ႔ရန္သူအထိေတာင္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါကေတာ့ လူထု ေထာက္ခံမႈျဖတ္ဆိုတဲ့ ျဖတ္နည္းမ်ားလားလို႔ သံသယဝင္မိျပန္ပါတယ္။
လူသားလြတ္လပ္ခြင့္ကို အျပည့္အဝအာမခံခ်က္ေပးတဲ့ ဒီမိုကေရစီကို တစ္ရက္တည္း၊ တစ္ဖြဲ႔တည္း၊ အစိုးရတစ္ခုတည္း တည္ေဆာက္လို႔မရပါဘူး။ လူထုအားလုံး ပါဝင္မွ၊ တည္ ေဆာက္မွ၊ တန္ဖိုးထားမွ ဒီမိုကေရစီဆိုတာတည္ေဆာက္လို႔ ရတဲ့အရာမ်ဳိးပါ။ ေနာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကိုပုံေဖာ္တဲ့သူေတြဟာလည္း ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္ေတြကို သက္ဝင္ယုံၾကည္ ေနဖို႔လိုပါတယ္။ လူၾကားေကာင္း႐ုံေအာ္ေနတဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွ မထူးပါဘူး။ ကမၻာ မွာ ဘယ္ပညာရွင္ကိုေမးေမး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ခိုင္မာဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းမရွိဘဲ ဒီမို ကေရစီ ခိုင္မာအားေကာင္းတယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဆိုေတာ့ တစ္ႏွစ္သားေက်ာ္လာၿပီးျဖစ္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရအေနနဲ႔လည္း ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းေတြကို သင္းသတ္သလို ျဖစ္ေနတဲ့အခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ျပန္ လည္သုံးသပ္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း …။

ေမာင္ထြန္း