ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ ရခိုင့္အေရး လွ်ပ္တစ္ျပက္အကဲခတ္ျခင္း

မ်ားျပားလွေသာ တိုက္ပြဲမ်ား၊ ျပင္းထန္လွေသာ စကားလံုးထိုးစစ္မ်ား၊ မၿပီးစီးႏုိင္ေသာ ကတိတရား မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္လာခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုဆိုသည္မွာလည္း ေခတ္စနစ္အရ ေခတ္မီပစၥည္းမ်ား ေျပာင္း လဲသြားသည္ ႏွင့္အမွ် ေယဘုယ်သေဘာထားမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲလာသည္ကို မေတြ႕ရေသးေပ။ ျပည္တြင္းစစ္မွာလည္း ေခတ္ ေျပာင္း သြားသည့္အတြက္ လက္နက္ခဲယမ္း အသစ္အဆန္းမ်ားျဖင့္ တိုက္သည္မွလဲြ၍ ေျပာင္းလဲသည္ကို မေတြ႕ရေပ။

ဘယ္အခိ်န္ ေျပာင္းလဲမလဲဆိုသည္ကိုလည္း ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္ေစာလြန္းလွသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ အေျဖမထြက္ ေသာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ရွိေနသမွ်လည္း အေျဖေပးႏိုင္ေသာ တိက်သည့္ ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီ တစ္ရပ္လည္းရွိလာမည္ဟု မယူဆမိေပ။ သို႔ေသာ္ စစ္ပြဲ၏နိယာမမ်ားႏွင့္ လူသားတို႔၏ လိုအင္မ်ားကား ထင္ဟပ္လွ်က္ပင္ရွိေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ကိုေစာင့္ ၾကည့္သူအေပါင္းမွာလည္း ေဘာလံုးပြဲ ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူလာသည္။ ကိုယ္အားေပးသည့္ဘက္က ႏိုင္ေစခ်င္သည္။ ကိုယ္အားေပးသည့္ဖက္က ဂိုးအျပတ္ရလွ်င္ လက္သီးလက္ ေမာင္း တန္းခ်င္သည္။ ထိုသို႔ရေၾကာင္းကိုလည္း အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ ေျပာခ်င္သည္။ မရလိုက္လွ်င္လည္း အားမလို အားမရျဖစ္ခ်င္သည္။ ေလာင္းေၾကးျဖင့္ဆိုလွ်င္ေတာ့သာ မန္ယူပရိတ္သက္ထက္ ပိုဆိုးသည္။ သူတို႕ ကအားေပးသည္ ထက္ ေမွ်ာ္လင့္သည္လည္းပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ေဘာလံုးပြဲမွေလာင္း ေၾကးထည့္ထားသူမ်ားကဲ့သို႔ စစ္ပြဲထဲတြင္ ေလာင္း ေၾကးထည့္ထားသူမ်ားမွာ ဘယ္သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေလမလဲ။ အေျဖကေတာ့ ရွင္းပါသည္။ လူဆိုသည္မွာ အက်ဳိးစီးပြားကိုယွဥ္ ၍ ေမြးဖြားလာသည့္အတြက္ မိမိအက်ိဳးစီး ပြားျဖစ္ေစသည့္ဘက္ကို ပို၍အားေပးသည္ မွာသဘာဝက်ပါသည္။ ယင္းကဲ့ သို႕အေၾကာင္းတရားမ်ားက ဘက္ကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ ”သူ႕ဘက္-ကိုယ့္ဘက္”။ ရွင္းေအာင္ေျပာရလွ်င္ စစ္တပ္က စစ္ တိုက္၍ေကာင္းစားသူ မ်ားကစစ္တပ္ကိုအားေပးမည္။ သူပုန္ႏွင့္မွီ၍ အဆင္ေျပသူမ်ားက သူပုန္ကိုအားေပးမည္။ သို႔ေသာ္ ခံစစ္ႏွင့္ထိုးစစ္၊ တရားေသာစစ္ႏွင့္ မတရားေသာစစ္က ရွိေသးသည္။ ေနာက္ၿပီး စစ္ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းတရားမွာကတိျဖစ္သည္။ ေတာင္ေပၚ,ေျမျပန္႔ေဒသမေရြး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းထားရွိခဲ့ေသာကတိျဖစ္သည္။ အမ်ားသိရွိထားေသာ ပင္လံုကတိပင္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္သည္အထိ ပင္လံုကတိ ေနေနသာသာ ပင္လံုပြဲကို ေနျပည္ေတာ္္မွာ က်င္းပလိုက္သည္အားျဖင့္ ပင္လံုၿမိဳ႕လည္း အတုျဖစ္လာသည္။ ယခုျဖစ္ေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားကိုပဲၾကည့္လွ်င္ ကတိကိုအေကာင္အထည္မေဖာ္ျခင္းမွာဘဲ အရင္းတည္သည္။ ေပးထားသည့္ ကတိအတိုင္းလုပ္သြားလွ်င္ ဘာမွျပႆနာမရွိ။ သို႔ေသာ္ ေဝ့ကာဝိုက္ကာ ေျဖရွင္းေနသည့္အခါ လိုရင္းမေရာက္။ စင္ကလဲ့ လူးဝစ္ေျပာသလိုပင္ စစ္ပြဲဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရမေျဖရွင္းႏိုင္၍ တိုက္ရ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္ႏွင့္မတိုက္ဖူးသည့္ သူပုန္တပ္ဖြဲ႕လည္းမရွိေတာ့။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ျမန္ မာတပ္မေတာ္တို႔က အၾကမ္းဖက္၊ ေသာင္း က်န္းသူဟု မသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ၊ အစိုးရသတင္းစာတြင္မေၾကာညာခဲ့ေသာ သူပုန္တပ္လည္းမရွိသေလာက္။ ကရင္ တုန္းကလည္း KNU အၾကမ္းဖက္သမား၊ KIA တုန္းက လည္း KIA အၾကမ္းဖက္သမား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF ကိုလည္း ျပည္ဖ်က္၊ မ်ဳိးဖ်က္ေတြ။ ဤသို႔ပင္လွ်င္ အသီးသီးေသာ နာမဝိေသသနတို႔ ျဖင့္စြပ္စြဲခဲ့ဖူးၿပီ။ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္က စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဖြတ္သထက္ဖြတ္လာခဲ့သည္။ အေျဖကအခုထိ ရွာမေတြ႕ေသး။

ခပ္ရဲရဲေဝဖန္ရလွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ကေလးဆိုးကဲ့သို႔ အလိုလိုက္ခံရေသာ အုပ္စုျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာ သည္။ လက္ရွိတပ္မေတာ္ကို အတိုက္အခံလုပ္ၿပီး အာဏာရွင္ကိုတြန္းလွန္လာေသာ ပါတီပင္လွ်င္ စစ္တပ္ကို အလိုလိုက္ ေနရသည္။ ေထာက္ခံသူအုပ္စုမ်ားက စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံေရးထဲတြင္ ပါဝင္ေနမႈမ်ားကို မည္သို႔ပင္ မလုိလားသည္ဆိုေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ၏ မယ္ေတာ္ႀကီးမွာ စစ္တပ္ႏွင့္ အဆင္ေျပေရး အဓိကလမ္းကိုလိုက္ရင္းက သေဘာထား တူသေယာင္ရွိလာသည္။

အေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔တြင္ ေပၚလစီယိမ္းယိုင္မႈျဖစ္လာသည္။ ဥပမာ-ျမစ္ဆံုကိစၥ။ ျမစ္ဆံုအ ေရးကို ဒီမုိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု အမ်ားစုကယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၅ ႏွစ္သာရပ္တန္႔ထားႏိုင္ေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရထက္ေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပို၍ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္သာ။ သို႔ေသာ္ ယခုျပည္ သူကို အျမင္က်ယ္ရမည္ ဟုေျပာလာျပန္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၄င္းတို႔ေနာက္ျပန္လွည့္၍ မရသည့္သေဘာကို ေျပာင္ ေျပာင္တင္းတင္း ေဖာ္ျပျခင္းပင္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီခ်ဳပ္အစိုးရမတက္ခင္ ႏွစ္၆ဝေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဒီခ်ဳပ္အစိုးရျဖစ္လာသည့္အခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တစ္စံုတစ္ခုေသာအတိုင္းအတာ ထိရွိလာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိမွာ ျမင္ေနရသည့္တိုက္ပြဲ သတင္းမ်ားကအေတာမသတ္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း လက္ရွိအစိုးရအပါအဝင္ ျပည္ေတာ္ျပန္ႏိုင္ငံေရး သီအိုရီသမားမ်ား၏ ေကာက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းအေပၚတြင္ အေျခ တည္ၿပီး ခံစားခ်က္ကို ထည့္မတြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းလက္ထက္က ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းကို တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္ (မွတ္ခ်က္- တိုင္းရင္သားဆိုသည္ကိုပင္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တျခားလူ မ်ဳိးမ်ားက ဗမာကို တိုင္းရင္းသားဟုမသတ္ မွတ္သည့္အတြက္မႀကိဳက္ၾကေပ။) က သေဘာက်ၾကသည္ဟု သိရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၏အားသာခ်က္က ဘယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က ေလေၾကာရွည္ၿပီးေျပာေစကာမူ အလိုက္ တသိျဖင့္နား ေထာင္ေပးသည္ဟူ၏။ စကားေၾကာရွည္ျခင္းမွာ ခံစားခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းခံစားခ်က္ကိုယ္စီကို အေလးထားသည့္ သူမ်ား လက္ထက္တြင္ေတာ့ ေရရွည္ျပႆနာမေျပလည္ေသာ္လည္း လက္ရွိျပႆနာ အခိုက္အတန္႔က ေျပလည္ေစေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ Dialogue Calture နည္းသထက္နည္းလာသည္။ မၾကာေသးမီက က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားဗဟိုဌာန (NRPC) မွာပင္ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဘက္က မိမိတို႔ေျပာလို သည္မ်ားကို မီဒီယာမ်ားေရွ႕တြင္ အရင္ေျပာၿပီး မီဒီယာမ်ားကို အျပင္ထြက္ခိုင္းလိုက္သည္။ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားကမ်ားသည့္အခါ တံခါးပိတ္ (Off-Record) ဟုဆိုေသာ္လည္း စကတည္းက သူတို႔ေျပာ သည့္စကားကိုပါ (Off-Record) လုပ္သင့္ သည္ဟုထင္သည္။ ယခုျဖစ္သြားသည့္ပံုစံက ငါတို႔ေျပာတာကိုသိေစ၊ သူတို႔ကေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးမွ ကိုယ့္သေဘာနဲ႕ ကိုယ္ေျပာေစဆိုသည့္သေဘာ။ သို႔ဆိုလွ်င္ သတင္းဌာနအသီးသီးမွာ ေျပာၾကသည့္အခါ အတူ တူဆံု တုန္းက အျပန္အလွန္ေမးခြန္းထုတ္၊ ေဆြးေႏြးၾကသည္မ်ားထက္ အတၱေနာမတိ မ်ားပါသြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အစိုးရဖက္မွ လည္း ထိန္းခ်ဳပ္စရာမလိုေတာ့။ ေနာက္ျမန္ မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက ျမန္မာဗီဒီယိုကားမ်ားလိုပင္ တြက္ခ်က္၍ ရလာသည္။ အႀကီးအက်ယ္ တိုက္ေဆြးေႏြး၊ ေဆြးေႏြးတုန္း ထပ္တိုက္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိရခိုင္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ႏွင့္ ျဖစ္ေသာတိုက္ပြဲမ်ားထိ ႀကီးက်ယ္စြာ ျပင္းထန္ေနစဥ္မွာပင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတရံုးမွ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္(၈)ဖြဲ႕ကိုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ရန္ ေခၚေဆာင္ခဲ့ သည္။ ယင္းသို႔ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ညေနပိုင္းမွာပင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ေတာင္ေက်းရြာတြင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဗံုးတြင္းထဲတြင္ပုန္းခိုေနသာ မိသားစုတစ္စုမွ ၅ ဦး၊ အသက္ ၈၅ႏွစ္အရြယ္အဘြားအို တစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ေပၚလာသည္။ AA ဖက္မွလည္း ၄င္းတို႔တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ ျခင္းမရွိဟု ေျပာဆိုသည္။ ရြာသားမ်ားမွလည္း တပ္မ ေတာ္စစ္ေၾကာင္းတစ္ခု ေန႔လယ္ ၂နာရီခန္႔က ေရာက္လာၿပီး ညေန ၉ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ရြာကိုစတင္ပစ္ခတ္သည္ဟု ဆို ထားသည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါပစ္ခတ္မႈလည္း ေျမာက္ဦးတိုက္ပြဲလိုပိုင္ရွင္မဲ့ျဖစ္ရာ တာဝန္ယူမဲ့သူ တစ္ဦးမွမွ်ရွိ။ နစ္နာ ေၾကးရဖို႔ေဝးလို႔ ရြာသားတခ်ဳိ႕လည္း ဒဏ္ရာႀကီးငယ္ရကာ စစ္ေတြေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုေနရသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ေရွ႕က ရေသ့ေတာင္ သမီးလွရြာမွ အသက္ ၉ႏွစ္အရြယ္ေမာင္ ႏိုင္စိုး၊ မင္းဖူးေက်းရြာမွ မရီရီစိုး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေသဆံုးမႈတို႔သည္ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ျပင္းထန္လာသည့္အေျခအေနကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဦးတြင္လည္း လက္နက္ႀကီးမ်ား က်ေရာက္ၿပီး ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္းက ေနအိမ္မ်ား၊ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ေစတီမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားသည္။ ရြာေဟာင္း ေတာေက်းရြာမွ အိမ္တစ္ေဆာင္ကို လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ၿပီး ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရကာေဆး႐ံု တင္ခဲ့ရသည္။ ရြာေဟာင္းေတာရြာႏွင့္ ေျမာက္ဦးမွ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ၇ဦး လက္နက္က်ည္ဆန္မ်ား ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးေဆး႐ံုသို႔ တက္ေရာက္ကုသခဲ့ရသည္။ ယင္းမတိုင္မီကလည္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ဘူးရြက္မညိဳးမွ ဆိုင္ကယ္ဝပ္ ေရွာ့ျပင္ လူငယ္တစ္ဦးအား တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းကေျပးခိုင္းကာ ေနာက္ကလွမ္းပစ္သည့္အတြက္ စစ္ေတြေဆး႐ံုတြင္ ကုသေနရဆဲျဖစ္သည္။ အဆိုပါသတင္းမ်ားအား သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေန႔ေန႔ညည တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမွ ကားမ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းသြားလာမႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ားကေတြ႕ေနရသည္။ ၄င္းတို႔ထံမွ ေသ နတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားကိုလည္း ေဒသခံမ်ားကျမင္သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္ဖက္က ေျပာတာေတာ့ရွင္းပါသည္။ အဆိုပါေနရာ မ်ားမွာ AA ဘက္မွေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ကပစ္ခတ္ရတာျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းထက္တိ က်ေသာအေျဖလည္း မရွိႏုိင္ေတာ့ေပ။ ဘယ္ျပည္သူမွလည္း ေသနတ္ေျပာင္းဝေရွ႕တြင္ ကင္မရာမသံုးရဲသမွ်ေတာ့ ပိုင္ ရွင္မဲ့စစ္ပြဲမ်ားကျဖစ္ေနဦးမည္သာ။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးက ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္တြင္ ၄င္းကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ားရွိသည္ဆိုသည့္ ႐ုပ္သံကိုတြစ္တာတြင္လႊင့္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံသား၏စကားမွာ တိုင္းျပည္ကိုကာကြယ္ေနေသာတပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေလာက္ ခိုင္လံုပါမည္လား။ ဤသို႔ ပင္ လွ်င္ နစ္နာေသာျပည္သူမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံသည့္အဖြဲ႕အစည္းက ေပ်ာက္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေသနတ္သံ၊ လက္နက္ ႀကီးသံမ်ားက ယခုထိၾကားေနၾကဆဲ။

စတုတၳမ႑ိဳင္မွသည္ အဆိပ္ခတ္ မ႑ိဳင္ဆီသို႔

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့သလို အစိုးရဘက္ မွႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ မိမိတို႔ႏွင့္ျပႆနာျဖစ္ေသာအ ဖြဲ႕အား နာမဝိေသသနမ်ဳိးစံုျဖင့္ေခၚဆိုေစကာမူ သူတို႔၏လုပ္ငန္းစဥ္သာ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္လွ်င္ ARSA ကို အစိုးရဘက္မွ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္၊ ဖမ္းဆီးသည္။ တျခားလူမ်ဳိးအမည္သစ္တစ္ခု အျဖစ္က်န္ေသာ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခုိင္စေသာ လူမ်ဳိးမ်ားကလည္း ကန္႔ကြက္ခဲ့၊ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ေနာက္ EAOs ထဲတြင္လည္း ၄င္းတို႔ကို ထည့္သြင္းရန္၊ ေဆြးေႏြးရန္ အစီအစဥ္မရိွ။ သို႔ေသာ္ AA ကိုေတာ့ ယခုပစ္ခတ္လုိက္၊ မီဒီယာတြင္ အ ျငင္းပြား လိုက္ျဖစ္ေနဆဲမွာပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကိုေခၚသည္။ ယခင္မိုင္ဂ်ားယန္တြင္လည္း AA ကိုေခၚခဲ့သည္။ ေက်ာက္ ျဖဴညီလာခံတြင္လည္း AA တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ ဆုိလိုသည္မွာ အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ဟု နာမည္ခံထားၿပီး ရခိုင္ျပည္အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသည္ဟု ၄င္း တို႔ကိုယ္တုိင္လည္း ဝိေသသျပဳထားသည္။ ျပည္သူေထာက္ခံမႈကိုလည္း အမ်ားစုရထားသည္ကို ေခတ္မီသူတိုင္းသိေနၾကသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းေပၚတြင္လည္း AA ကိုအျပစ္ဆိုလွ်င္ ေခ်ပခ်က္မ်ားလည္း ဒုနဲ႕ေဒးရွိေနသည္။ အရွိတရားပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္က ျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္ AA ကို အားမေပးရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ရသည္ဆိုကတည္းက လူထု၏ဆႏၵကို အကဲျဖတ္၍ရသည္။

သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔၏လက္နက္ပဋိပကၡကိစၥသာ အရင္းတည္ေနသည္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ကထုတ္ ျပန္ေသာစာေစာင္၊ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ေသာစာေစာင္ တို႔ကသံုးႏႈန္းေသာအၾကမ္းဖက္၊ ေသာင္းက်န္းသူဆိုေသာ အသံုးအ ႏႈန္းကို ဂုဏ္သိကၡာရွိခဲ့သည္ဟုယူဆရေသာ မီဒီယာႀကီးတခ်ဳိ႕ကပါ ယူသံုးလာၾကသည့္အခါ AA ကို အစိုးရက အၾကမ္း ဖက္ဟုတကယ္ယူဆလိုက္ ၿပီလားဆိုေသာေမးခြန္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ မီဒီယာမ်ားက အၾကမ္းဖက္၊ ေသာင္းက်န္း သူမ်ား ဟုတစ္ခဲနက္ ေအာ္ေနသည့္ၾကားက AA အဖြဲ႕က ေနျပည္ေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေလယာဥ္ျဖင့္ေၾကာ့ေၾကာ့ေလး ေရာက္လာခဲ့ျခင္းပင္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ယင္းသို႔ေဖာ္ျပေသာ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ စတုတၳမီဒီယာတြင္ ရပ္တည္ေနေသးသလား၊ ဆႏၵာကတိမ်ား ပါေနသလားဆိုသည္ကို သံုးသပ္ဖု႔ိလိုသည္။ မီဒီယာ အမ်ားစုကလည္း ေဒသခံသတင္းသမားမ်ားကို လစာ ေပးခန္႕အပ္ထားသည္မွာ ရခိုင္တစ္ျပည္လံုး ၄ ေယာက္ထက္ပိုမရွိေပ။ အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္တို႔မွာလည္း နယ္ေျမကြင္းဆင္းမႈ အားနည္းသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္းတကယ့္ သတင္းတခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပသည့္အခါ ေဒသခံ သတင္းသမားမ်ားကိုေက်ာ္ၿပီး မိမိတို႔ဘာသာ ထင္သလိုေရးသားသြားၾကသည္။ စတုတၴမ႑ိဳင္တြင္ ရပ္တည္ၿပီး Impact ႏွစ္ဖက္ကိုဘက္မွ်ရေအာင္ ေဖာ္ ျပရမည့္သူမ်ားကဆႏၵာကတိျဖင့္ အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့သလို မိမိႏိုင္လိုသည့္အုပ္စုဖက္ကလိုက္ၿပီး ျပည္သူကိုအဆိပ္ခတ္လာ ၾကသည္။ အမုန္းတရားမ်ားကို ပြားေစၾကေတာ့သည္။

တကယ္က တိုင္းရင္းသားရပိုင္ခြင့္ျပႆာနာႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမွာထင္ သလို မ႐ိုးရွင္းလွေပ။ ေဘာလံုးပြဲကို အားေပးသလို ငါ့အဖြဲ႕ပဲႏိုင္ေစဆိုသည့္စိတ္ျဖင့္အားေပးတိုင္းလည္း ဂိုးအျပတ္ႏိုင္သည္မဟုတ္ေပ။ အျမစ္ျပတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ ဟု စစ္အစိုးရေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဝါဒျဖန္႔ခဲ့ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ပင္လွ်င္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ အထိမ္းအမွတ္ပဲြ လာလုပ္သည္ကိုၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၊ လက္နက္ကိုင္ေရးျပႆနာမွာ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းျခင္းဆို သည့္စကားလံုး သည္ ေဝါဟာရထက္မပိုသည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

ယင္းေၾကာင့္ ဝါဒျဖန္႔စာေစာင္ကအ သံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ စတုတၳမ႑ဳိင္ထဲကိုယူ ေဆာင္လာသည့္အခါ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ကိုသာ ျဖစ္ေစပါသည္။

အားႀကီးသူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပိုလိုလား သလား

တကယ္တမ္းက်လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္မွာ စစ္အုပ္စုဘက္မွ လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားသည္ကအစျပဳၿပီး တခ်ဳိ႕ကလည္း လက္နက္ကိုင္ရင္း ေသနတ္အရသာကိုသိလာၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေသနတ္ကိုင္မွ လူရာဝင္သည္ဆိုသည့္ အေတြးကို ေတြးလာၾကသည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္ကို ေတြ႕ ရသည္။

သို႔ေသာ္ ေခတ္အဆက္ဆက္ လုပ္လာခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဒီေကာင္က နည္းနည္းမာရင္ ဥထား လိုက္၊ ဟိုေကာင္ကိုအရင္ခ်မယ္ဆုိေသာသံသရာမွာပင္လည္ေနခဲ့သည္။ အမာကိုရင္တြင္းသြင္းၿပီး အေပ်ာ့ကိုအၿပီးသတ္ ေခ်မႈန္းေသာဗ်ဴဟာျဖင့္ လုပ္လာခဲ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို မေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည္မွာ သဘာဝက်သည္။ ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁တြင္ တပ္မေတာ္ဖက္မွ စစ္တိုင္းႀကီးငါးခု ႏွစ္သစ္ကူး လက္ေဆာင္အျဖစ္ အပစ္ရပ္စဲခဲ့ေသာ္လည္း EYC (အေနာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္)ကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။ ARSA ေၾကာင့္ ဟုအေၾကာင္းျပ ေသာ္လည္းလက္ရွိတြင္ ရခုိင္ျပည္သူ ၂ေသာင္းေက်ာ္ ဒုကၡသည္အျဖစ္တိုးပြားလာသည္။ ရခိုင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲ မ်ားျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား ဒုကၡသည္တိုးပြားသည္။ ဘယ္ ARSA မိသားစုက ဒုကၡေရာက္သည္ကိုလည္းမေတြ႕ ရေပ။ သို႔ေသာ္တေလာကေတာ့ ARSA ကိစၥကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္စံုစမ္းဖို႔ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားရွိလာသည္။

တစ္ေယာက္သတ္လွ်င္ လူသတ္မႈျဖင့္ ေထာင္က်သည္။ ၅ ေယာက္ ၆ ေယာက္သတ္လွ်င္ စိတၱဇေဆး႐ံုမွာ ကုသ ခံရသည္။ လူရာခ်ီသတ္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို အဖိတ္ေခၚခံရသည္ဆိုသည့္စကားက ဒီႏိုင္ငံတြင္လာၿပီး မွန္ေန သေယာင္ရွိေသာအခါ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးလူရာဝင္ဖို႔ ေသနတ္သံမ်ားမ်ားေဖာက္ၾကစို႔ဆိုသည့္ စိတ္ကဝင္လာၾကသည္။ ယခု ျဖစ္စဥ္ကိုပင္ၾကည့္လွ်င္ အေျဖေပၚသည္။ တိုက္ပြဲအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ ေနဆဲမွာေခၚလိုက္သည္ကိုၾကည့္လွ်င္ ထင္ရွားသည္။ မာေနလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ေျပာမည္ဆိုသည့္သေဘာပင္။ တစ္ဖက္ကေတြးလွ်င္ဆင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း မ်ားကို မ်ားမ်ားထိခိုက္ေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ႏိုင္သည့္အဖြဲ႕ကိုပင္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တေလးတနက္စဥ္းစား ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိမွာလည္း NCA ထိုးထားသူမ်ားအခ်င္းခ်င္းမွာပင္ NCA အက်ဳိးကို တန္းတူမခံစားရသည္ကို ေလ့ လာသိရွိရသည္။

ကရင္သူပုန္ျဖစ္ေသာ KNLA-KNU ႏွင့္ျမန္မာ့တပ္ေတာ္တို႔၏ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားလည္း အမ်ားအျပား။ ကရင္ျပည္တြင္ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားလည္း မေရတြက္ႏိုင္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ ေသဆံုး ခဲ့ေသာ ကရင္လူမ်ဳိးလည္း မေရတြက္ႏိုင္။ ကခ်င္မွာလည္း ထုိနည္းႏွင္ႏွင္။

သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေစာမူးတူးေစးဖိုးကိုေနျပည္ေတာ္တြင္ေခၚၿပီးသည္ႏွင့္ ကခ်င္ မွာတိုက္ပြဲအႀကီးအက်ယ္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကခ်င္ႏွင့္ၿငိမ္လွ်င္ ရွမ္း(SSPP/SSA)၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာTNLAတေအာင္း တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စသျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လုပ္ကြက္ကလည္း ေျပာင္းလဲသည္မရွိ။ လက္နက္ကိုင္တြန္းလွန္ေသာ အုပ္စု ကလည္းေလ်ာ့ပါးလာသည္မရွိ။ လက္နက္ကိုင္ရင္း အရသာျဖစ္လာသည္၊ စီးပြားေရးျဖစ္လာသည္ဟု တခ်ဳိ႕ ယူဆခ်က္ ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ဆက္ေတြးလွ်င္ ဤသို႔ရသည္။ လက္နက္ကိုင္သည့္လမ္းစဥ္သို႔ တြန္းပို႔ေသာႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းကို ဘယ္အထိေတြးဖူးသလဲ ဆိုသည္ပင္။

တစ္ခ်က္ေတြးမိသည္မွာ ၁၇(၁)-(၂) မတရားသင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္သည့္ ကိုလိုနီေခတ္က လက္က်န္ဥပေဒ။ တကယ္တမ္းအဆိုပါဥပေဒသည္လည္း Might is Right သာျဖစ္သည္။ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ မိသားစုမ်ားစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္တေလာက ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္မွာပင္ ပါးစပ္ႏွင့္ေျပာ၍ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂ဝ က်သြားသည့္ရခုိင့္ႏိုင္ ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔အျဖစ္ကို ၾကည့္လွ်င္ သိသာသည္။ ကထီးလွရဲကင္းႏွင့္ ယိုးတ႐ုပ္ရဲကင္းတို႔ကို ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ေသာ AA အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႔ ဖိတ္သည္။ အစိုးရကိုယ္တိုင္က အၾကမ္းဖက္မႈ ဥပေဒျဖင့္ အမႈပင္ဖြင့္လိုက္ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အရပ္ဘက္ ႏိုင္ငံေရးသမားကိုက် ေတာ့ ျပင္းထန္ေသာအျပစ္ဒဏ္ကိုခ်မွတ္သည္။ သစ္တစ္ပင္ခုတ္လွ်င္ ေထာင္ ၇ႏွစ္ က်မွာစိုးသည့္အတြက္ တားျမစ္သူ ကိုသတ္လွ်င္ ၅ ႏွစ္သာက်မည္ဟုေတြးကာ သတ္လိုက္သည့္ ဟာသတစ္ခုလိုပင္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားက လူငယ္၊ လူ ရြယ္မ်ားကို ဘယ္လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ေစမည္နည္း။

သူတို႔ကိုယင္းကဲ့သို႕ျပစ္ဒဏ္ ႀကီးႀကီးမားမားခ်လိုက္သည့္အတြက္ လက္ရွိဒီမိုကေရစီအစိုးရအေနအားျဖင့္ ဘယ္အထိ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ရရွိ သြားသလဲဆိုတာပင္။ ဆြန္ဇူး၏ ေျပာစကားအရဆိုလွ်င္ ေျမျပင္ကိုပိုင္မွစစ္ကိုႏိုင္ပါသည္။ ေျမျပင္ (တစ္နည္း) လူထု ေထာက္ခံမႈမ်ားစြာကိုရရွိထားေသာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂ဝ ခ်လိုက္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရအတြက္လည္း အျမတ္ရဖြယ္တစ္စံု တစ္ရာမွမွ်ရွိေပ။ ေထာင္ဒဏ္မွလႊတ္လိုက္ လွ်င္ေတာင္မွ ယခု လို လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အားၿပိဳင္ေနသည့္အခါ ပါးစပ္ျဖင့္ေျပာသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားအေနျဖင့္ အခိုက္အတန္႔ ျဖစ္ေစ ေမွးမိွန္သြားဖြယ္ရာရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ေၾကာင့္ ရခိုင္လူထု Redical ဆန္သည္ဆိုလွ်င္ပင္ ယခုအခိ်န္မွာ ရခိုင္လူထုကို ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲ၊ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳကာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကို ေဆာ္ၾသရန္မလိုေတာ့ေပ။ အစိုးရ၏ အကိုင္အတြယ္ည့ံဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ယင္းလမ္းေပၚသို႔ ေရာက္သူပိုမ်ားလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ခ်စ္ၿပီး ခိုးရာ လုိက္ေျပးဖုိ႔ထိ ျပင္ဆင္ေနေသာစံုတြဲအတြက္ ေအာင္သြယ္မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ ေဒါက္တာေအးေမာင္တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ ကန္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ႀကီးႀကီးမ်ားမ်ား ခ်မွတ္မႈသည္ ေဒါက္တာေအးေမာင္တို႔ကိုေထာင္ခ် ရာ မမည္ပဲလာမည့္ ၂ဝ၂ဝတြင္ အစိုးရအ ေပၚေထာက္ခံမႈကုိ နည္းေအာင္ေလွ်ာ့ခ် လိုက္ျခင္းဟုသာ ျမင္သည္။

ရပိုင္ခြင့္ျပႆနာ

ရပိုင္ခြင့္ျပႆနာကို ေဆြးေႏြးရလွ်င္ ျဖစ္တည္မႈကို အရင္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ေတြ ဘာေၾကာင့္လက္နက္ ကို္င္ခဲ့သလဲ။ ရွမ္းေတြ ဘာေၾကာင့္လက္နက္ကိုင္ခဲ့သလဲ။ ကရင္ေတြဘာေၾကာင့္လက္နက္ ကိုင္ခဲ့သလဲ။ ရခုိင္သည္လည္း ေကာင္း၊ ရွမ္းသည္လည္းေကာင္း လြပ္လပ္ေရးရခါစတြင္လက္ နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို မေရြးခဲ့ေသးေပ။ သို႔ေသာ္ စစ္အုပ္စု၏ တင္းမာေသာခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားက လက္နက္ကိုင္ခ်င္သည္ထက္ လက္နက္မကိုင္လွ်င္ မျဖစ္သည့္ အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔ခဲ့သည္ကို ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူတိုင္းသိမွတ္ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင့္ျဖစ္စဥ္ကတင္းမာေန သည္အတြက္ ရခိုင္ဘက္ကိုသံုးသပ္ရလွ်င္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္က ရခိုင္ဘုရင္ ထီးနန္းသိမ္းပိုက္ခံရသည္။ ယင္း ေနာက္ၿပီး အဂၤလိပ္တို႔က ကင္းဘာရင္းဟုေခၚဆိုေသာ ဗိုလ္ခ်င္းျပန္ကစၿပီး ဗမာအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ကို ပုန္ကန္ျခားနားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ဦးစိႏၲာတို႔ ဦးပညာသီဟတို႔ေပၚလာၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ႏွင့္တြဲ၍ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားမေျပလည္မႈေၾကာင့္  လမ္းခြဲခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းအခိုက္ အတန္႔ၿငိမ္ ေနခဲ့ၿပီး ဦးေနဝင္းအစိုးရလက္ ထက္ ၁၉၆၃-ၾသဂုတ္ ၁၃ရက္တြင္ စစ္ေတြ တြင္ ဆန္ျပႆနာေပၚလာခဲ့သည္။တခ်ဳိ႕က လူ ၃ဝဝနီးပါး စစ္အစိုးရ၏ေသနတ္ျဖစ္ပစ္ခတ္မႈကို ခံခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ယင္းအေၾကာင္းတရား ေၾကာင့္ ရခုိင္ပညာတတ္ လူငယ္တခ်ဳိ႕အား ေတာ္လွန္မွျဖစ္မည္ (တစ္နည္း)လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ကို ေရြးမွျဖစ္ေတာ့မည္ ဆိုကာ ၁၉၆၄တြင္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)-ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ALA)ကို ကရင္ျပည္ တြင္ KNU နယ္ေျမထဲတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၄ရက္တြင္  နာမည္ႀကီး မိုးလင္းရာဇာ စစ္ေၾကာင္းတြင္ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သူ ခိုင္မိုးလင္းႏွင့္အတူ ရခိုင္ျပည္ကိုခ်ီတက္ေသာ ALP တစ္ဖြဲ႕လံုး မဆလစစ္တပ္ထံတြင္ ေခ်မႈန္းခံခဲ့ရသည္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူဥကၠ႒ခုိင္မိုးလင္းလည္း မဆလစစ္တပ္ထံတြင္ အည့ံမခံပဲ ကိုယ့္နားထင္ကို ကိုယ္ပစၥတိုျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြန္း ဇံတံတားအနီးတြင္ ပစ္သတ္ခဲ့သည္။

မိုင္ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားေသာ ခရီးစဥ္သည္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ေတာ္ လွန္ေရးအုပ္စုသည္လည္းေကာင္း အခိုက္ အတန္႔အားျဖင့္ ၿပိဳကြဲသြားသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ကခ်င္ KIA နယ္ေျမထဲတြင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(AIO) သည္လည္း ALP ခ်ီတက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းကဲ့သုိ႔ရခုိင္ျပည္သို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ရာ မဆလ စစ္တပ္၏ ၿဖိဳခြဲမႈကိုခံခဲ့ရကာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ စံေက်ာ္ထြန္း (History.M.A) ျဖစ္သူလည္းက်ဆံုးခဲ့သည္။ သူ႕ရဲေဘာ္ရဲ ဘက္မ်ားလည္း ေခ်မႈန္းျခင္းခံ ၾကရသည္။

က်န္ေသာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားေထာင္ ဒဏ္က်ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သုိ႔ခ်ဳိးႏွိမ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ၁၉၉၆တြင္ အဆို ပါမိုး လင္းရာဇာထဲမွက်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး မႏၱေလး ေထာင္မွလြတ္လာေသာ ခိုင္ရဲခိုင္ (ယခု လက္ရွိ ALP ဥကၠဌ) ကဦးေဆာင္ကာ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စတင္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈကိုအစျပဳခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ALP မွခြဲထြက္ခဲ့ ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခုိင္ရာဇာသည္လည္း ပင္လယ္ျပင္တြင္က်က္စားကာ အင္အားအေတာ္အတန္ သင့္တင့္ေသာ ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္မႈတစ္ခုကို စတင္ခဲ့သည္။ သူ႕တပ္ကိုလည္း ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္(AA) ဟုနာမည္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးခင္ၫြန္႔ လက္သံေျပာင္တုန္းေခတ္က အိႏၵယႏွင့္-ျမန္မာေဆြးေႏြးအၿပီး အိႏၵယအက္ဒမန္ကြၽန္းတြင္ အိႏၵယေရတပ္မေတာ္ ၏သုတ္ သင္မႈကိုခံခဲ့ရၿပီး ၄င္း၏က်န္ေသာ ရဲေဘာ္မ်ားမွာလည္း ေထာင္က်သူက်၊ လက္နက္ခ်သူခ် ၿပိဳကြဲသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္သစ္တြင္ပင္ မဲေဆာက္ အေျခစိုက္ၿပီး DKBA နယ္ေျမထဲတြင္ အေျခခ်ထားေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA-ANC)ကို ဗိုလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္းကဦးေဆာင္ၿပီး ကခ်င္ျပည္တြင္လည္း ရကၡိဳင္႔တပ္မေတာ္ (SA-ULA)ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိုင္က ဦးေဆာင္ၿပီး လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ လက္ရွိ တြင္ AA က တိုက္ကြက္မ်ားေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

တစ္ဖက္ကၾကည့္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္လည္း AA-ANC ကို လက္နက္ကိုင္တပ္မရွိ သည့္အ တြက္ နာၾကားသူအဆင့္ထက္ပိုၿပီး ေနရာမေပးခဲ့။ ယင္းေၾကာင့္ မႏွစ္ကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဖုအထစ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ ALP ဘက္ကိုၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း အားရစရာမ်ားကိုမေတြ႕ရ။

ALP သည္၂ဝ၁ဝ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ဖိတ္ေခၚခံခဲ့ရၿပီး ၂ဝ၁၅ေအာက္တိုဘာ ၁၅ တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္အဆင့္သို႔ေရာက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ NCA လက္မွတ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား စြာထဲမွ အခြင့္အေရးကိုမဆိုထားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ စစ္ဝတ္စံုကိုဝတ္လွ်င္ေတာင္ အစိုးရထံမွတား ျမစ္ျခင္းကိုခံရသည္အထိ ႏိုင္ငံေရးေမွးမွိန္ မႈကိုေရာက္ရွိေနသည့္အခါ ရခိုင္ျပည္သူလူ ထုအမ်ားစု၏ရင္ထဲတြင္ လက္ရွိ Action ယူေနေသာ AA ကို ပို၍ေထာက္ခံမႈရွိေနသည္မွာလည္း အေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) ႏွင့္ျမန္ မာ့တပ္မေတာ္တို႔ ၏ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရီစိုး(ေရစိုး)ေခ်ာင္းေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားရွိသည္ ဟု Statement ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ALP မွ ဗဟိုပါတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ခိုင္မ်ဳိးထြဏ္းကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အ ၾကည္ညိဳပ်က္ ေစမႈပုဒ္မ ၅ဝ၅(ခ)ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚမွာလည္း ႏုိင္ငံ ေရးေလ့လာသူ မ်ားက တစ္စံုတစ္ခုထိ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းေနဖြယ္ ရွိသည္။ ယင္းအေၾကာင္းတရားက AA က ရခိုင္ျပည္ေနရာ အႏွံ႕ကို ထိုး ေဖာက္ႏိုင္ေစျခင္းပင္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္စဥ္တခ်ဳိ႕ကို ၾကည့္လွ်င္ပင္ ရခိုင့္ေရေျမတြင္ ေတာ္လွန္ေသာ၊ လက္နက္ကိုင္စြဲေသာ အေလ့အထ သည္ ယခုမွေပၚေပါက္လာသည္မဟုတ္ဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အ ေၾကာင္းကေတာ့ ရပိုင္ခြင့္ျပႆနာပင္။ ျမန္မာ့သမိုင္းအရလည္း ႏိုင္ငံအျဖစ္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံသံုးခုမွာ ရခိုင္၊ မြန္၊ ဗမာတို႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္လူမ်ဳိးတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ႏုိင္ငံေရးအိပ္မက္မတူၾကေပ။ အိပ္မက္မတူသည့္အတြက္လည္း ရပိုင္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုရာတြင္ ကြဲြလြဲလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ AA ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕က ရခိုင့္အိပ္မက္ကိုသိသိသာသာ ေဖာ္ျပ ေနသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ေတာင္းဆိုသည္မွာ ဖက္ဒရယ္မဟုတ္ ဆိုသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကရင္ ဘက္ကေနကူးလိုက္လွ်င္ ေသာင္ရင္းျမစ္ကိုေက်ာ္သည္ႏွင့္ထိုင္းဖက္ကိုေရာက္သည္။ ကခ်င္ကေနသြားလွ်င္  တ႐ုတ္ကို ေရာက္သည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္တို႔မွာ ပင္လယ္ကူးထြက္ေပါက္ရွိေနသည္။ ကမၻာကလည္းသိသည္။ ျမန္မာကလည္းသိ သည္။ ရခိုင္သူရခိုင္သားမ်ားက ပို၍သိသည္။ ရခုိင္သည္ ႏုိင္ငံအျဖင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေနရာဆိုသည္ကို။ သို႔ေသာ္ ျပည္ ေထာင္စုေဘာင္တြင္းထဲမွာ ေနထုိင္လို ေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ အစိုးရ၏ မွန္ကန္ေသာ ေစတနာ၊ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ ကိုင္တြယ္မႈသာျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕က ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ႏွင့္ အိႏၵိယ ၂ ႏိုင္ငံရွိေနသည္ကို ေထာက္ျပၾကေသာ္လည္း ဟိမဝႏၲာေတာင္ေျခမွာ ဘူတန္လ္ကဲ့သို႔ လူဦးေရ ေသာင္းဂဏန္းျဖင့္ ႏိုင္ငံငယ္ေလးရွိေနသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ထိ ေတြးျမင္၍ ရလွ်င္ ရခိုင္တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ျပႆနာႏွင့္တျခား လူမ်ဳိးတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ျပႆနာမွာမတူေပ။

ေနျပည္ေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္လည္း ဗဗ ဘက္မွရခိုင္ျပည္မွာ သူတို႔အေျခခ်မွျဖစ္မည္၊ ရခုိင္ျပည္တိုးတက္ေအာင္ သူတို႔လုပ္မွျဖစ္မည္ဟု အတိအလင္းေျပာၾကားထားသလို ေစတနာမွန္လွ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းမည္ ေစတနာမမွန္လွ်င္္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး က ေရွ႕ဆက္၍ရမည္မဟုတ္ဟု ေျပာသြားသည္။ အစိုးရဘက္မွလည္း ရခိုင္ျပည္တြင္မည္ သည့္လက္နက္ကိုင္မွ် ေနရာခ် ထားျခင္းမရွိေစရဆိုသည့္မူကို စြဲကိုင္ထားသည္ကို ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏အလားအလာမွာ ႀကိဳက္သလို ဆက္လုပ္ဆိုသည့္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လက္ နက္ရွိသူခ်င္းတိုက္ၾကသည္က ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း လက္နက္ မဲ့ ျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ လမ္းျပအျဖစ္ေခၚ ေဆာင္ျခင္းမ်ားက စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာသည္။

ျပည္သူအတြက္ စိုးရိမ္စရာ

အားေပးမႈမွာ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကမည္ျဖစ္ရာ ယင္းကဲ့သို႔အားေပးမႈ တစ္ခုခုကို မိမိတို႔ဘက္မွ မွန္ကန္ေသာေစတနာႏွင့္လုပ္ ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုျပၿပီး ျပည္သူကိုသိမ္းသြင္း ဆြဲေခၚရမည့္ အစား မေကာင္းသူထိပ္၊ ေကာင္းသူထိပ္ ျပည္သူၾကားထဲတြင္ လက္နက္မ်ား ပစ္ခတ္မႈသည္လည္း မွန္ကန္ေသာ အေျဖမ ဟုတ္ေပ။ ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရၾကားတြင္ပို၍ တင္းမာေသာအေျခ အေနကိုသာ ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ဟုသံုးသပ္ မိသည္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္းပစ္သည္ မဟုတ္၊ ဗဗ ဘက္ကလည္းပစ္သည္မဟုတ္၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္သူကေျပာလွ်င္ တစ္ဖက္ဖက္ကဟုယူဆေနသမွ်ေတာ့ မွန္ကန္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္လည္းေပၚလာလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ေနာက္ထပ္လည္း ၿမိဳ႕လယ္တြင္၊ ရြာလယ္တြင္က်ေရာက္လာမည့္ စစ္ပြဲမ်ားကမ်ားေနဦးမည္သာ။

ေက်ာ္လင္း(ေရာင္စံု)