ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေနာက္ျပန္အေရြ႕

ေမာင္ထြန္း

ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈ (တစ္နည္း) ႏုိင္ငံေရးဓေလ့ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာေနတဲ့ သူေတြရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ေတြ၊ ယုံၾကည္ယူဆခ်က္ေတြနဲ႔ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစား ခ်က္ေတြနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ အေတြးအျမင္ေတြကိုဆိုလိုေၾကာင္း၊ အဲဒီအခ်က္ေတြပဲ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုမွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူေတြ၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာ လူမႈေရးသိပၸံဆိုင္ရာ စြယ္စုံက်မ္းက ေနဖြင့္ ဆိုထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ေတြဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖတ္သန္းခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေတြရဲ႕သမုိင္း ေၾကာင္းနဲ႔  အဲဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ လူေတြရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းႏွစ္ခုစလုံးရဲ႕ ထုတ္ကုန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဓေလ့ေတြဟာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အေတြ႔ အႀကဳံေတြအေပၚ မွာလည္း အျမစ္တြယ္ေနျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခု ခိုင္မာအားေကာင္းျခင္း ရွိမရွိကို ေလ့လာရာမွာ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဓေလ့ေတြကို ေသခ်ာေလ့လာၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လာၾကတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းမွာ မတူညီတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဓေလ့ေတြရွိသလို ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာလည္း မတူညီတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ဓေလ့ေတြရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ဟာ နားလည္ရအလြန္ခက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗမာေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဓေလ့ဟာ ပိုၿပီးနားလည္ရခက္ပါတယ္။ အဲဒီဓေလ့ကို ေသခ်ာနားလည္ထားမႈမရွိဘဲ (တစ္နည္း) မိမိဆႏၵ ဒါမွမဟုတ္ အက်ိဳးစီးပြားတစ္ခု ခုေၾကာင့္ အဲဒီဓေလ့ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီးလုပ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္သမွ်ဟာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႔အလြန္ခက္ခဲ့ပါတယ္။ ဗမာေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရေတြကို ဘုန္းရွင္ကံရွင္ ပါရမီရွင္ေတြလို႔ တစ္ဖက္ကယုံၾကည္လက္ခံထားသလို တစ္ဖက္က လည္း ရန္သူမ်ဳိးငါးပါးထဲမွာထည့္ထားပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ရန္သူမ်ဳိးငါးပါးထဲထည့္ၿပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘုန္းရွင္ကံရွင္လို႔ သတ္မွတ္တယ္ဆိုတာ လူတစ္ဦးတည္းမွာတင္ သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ အေျခအေနေပၚလိုက္ၿပီး ယုံၾကည္သတ္မွတ္ၾကတဲ့ လူမ်ဳိးပါ။ ဒါကိုလည္း ဘာသာေရးသင္ၾကားခ်က္အရ၊ သမိုင္းဆိုင္ရာ ဆို႐ိုးစကားေတြအရ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ စြဲကပ္ေန ပါတယ္။

ဥပမာ အဇာတသတ္မင္းဟာအဖသတ္သားျဖစ္တဲ့အတြက္ အဝီစိငရဲကိုသက္ဆင္းခဲ့ရေပမဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားနဲ႔ေတြ႔ၿပီးေနာက္ ဘာသာ၊ သာသနာျပန္႔ပြားေရးကိစၥေတြမွာႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ဘုရားငယ္တစ္ဆူအေနနဲ႔ပြင္႔မယ္ဆိုတဲ့ ဘာသာေရးပို႔ခ်ခ်က္ေတြ၊ လူေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္၊ႏုိင္ ငံေပါင္းမ်ားစြာကိုက်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ခဲ့တဲ့ အေသာကမင္းႀကီးဟာသံေဝဂရၿပီး သာသနာျပဳမင္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာအ ေပၚ ေထာက္ခံေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့မႈေတြ၊ ေနာက္ၿပီးက်န္စစ္မင္းဟာ ဘုရင့္ဘ႑ာျဖစ္တဲ့မဏိစႏၵာကိုပစ္မွားခဲ့လို႔ ၾကာကူလီ အျဖစ္၊ ဝရမ္းေျပးအျဖစ္နဲ႔ပုန္းေရွာင္ခဲ့ရေပမဲ့ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ သူ႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ လူအမ်ားကလက္ ခံလာတယ္ဆိုတဲ့ သမိုင္းဆိုင္ရာပို႔ခ်မႈေတြဟာ ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာစြဲကပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြဟာ ဘာကိုေျပာျပ ေနသလဲဆိုရင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး လက္ခံျခင္း၊ ျငင္းပယ္ ျခင္းကိုျပဳမူေဆာင္ရြက္တတ္တဲ့ အေလ့အထဓေလ့တစ္ခုရွိေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးအဲဒီအေလ့အထမွာ လက္ရွိတည္ဆဲပစၥဳပၸန္ မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ကို လက္ခံစဥ္းစားတဲ့ ဓေလ့ပါ။ အဲဒီဓေလ့ေတြတည္ရွိေနတာလည္း  ဒီမိုကေရစီအယူအဆေတြမေရာက္လာခင္ ဟိုႏွစ္ေပါင္း ၈ဝဝ ေက်ာ္ကတည္း ကပါ။

ဒါ့အျပင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အထင္ႀကီးလြန္းျခင္း၊ အျခားသူမ်ား၊ အျခားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အထင္ေသးတတ္ျခင္းေတြ ဟာလည္း ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးဓေလ့မွာေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ထိ ေတြ႔ဆက္ဆံမႈနည္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ေရးရာ ကမ႓ာ႔ေရးရာေတြကို စိတ္ပါဝင္စားမႈနည္းျခင္းဟာလည္း မိမိကိုယ္ကိုယ္အထင္ႀကီးတဲ့ စိတ္၊ ေမာ္ၾကြားတတ္တဲ့ စိတ္ျဖစ္ထြန္းဖို႔ အတြက္အားေပးေနျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သာပဲ ၁၉ရာ စုေႏွာင္းပိုင္းမွာ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္နဲ႔ျဖစ္တဲ့စစ္ပြဲေတြမွာ အ႐ႈံးႀကီး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းမိမိတိုင္းျပည္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုပါ လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီမွာလည္း သမုိင္း သင္ၾကားသူ၊ ေရးသားသူေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ရဲ႕ေလာဘနဲ႔ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ဝါဒကိုသာ အမ်ားစုပုံေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႔လူ မ်ဳိးရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကို မသုံးသပ္တတ္မႈ၊ စိတ္ႀကီးဝင္မႈ၊ ေမာ္ၾကြားေမာက္မာမႈေတြကို ေသခ်ာသုံးသပ္ျပျခင္း မ်ဳိးမရွိခဲ့ ျခင္းကလည္း အားနည္းခ်က္တစ္ခုပါ။ အဆင္အျခင္မဲ႔ သူတစ္ပါးကိုအထင္ေသးၿပီး မိမိကိုယ္ယိုယ္ အထင္ႀကီးလြန္းျခင္း စိတ္အခံဟာလည္း ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အခုအခ်ိန္အထိ ကိန္းေအာင္းေနဆဲပါပဲ။

ေနာက္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးဆုံး႐ႈံးခဲ့မႈဟာ ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဘယ္လိုမွလက္မခံႏုိင္တဲ့ ထိုးႏွက္ခ်က္ျဖစ္လာသလို စိတ္ဒဏ္ရာလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အဲဒီသမုိင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ စိတ္ဒဏ္ရာေၾကာင္႔ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ေတြ၊ တစ္ခါတစ္ရံအစြန္းေရာက္မႈေတြ အားေကာင္းလာဖို႔အတြက္ ေရခံေျမခံျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသားဆို မယုံၾကည္မႈ၊ လက္မခံမႈ၊ (တစ္နည္း) ႏုိင္ငံျခားသားေၾကာက္ေရာဂါဝင္လာပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပဲ အဲဒီႏုိင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ ဘာသာေရးအရ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိတဲ့ ကရင္လူမ်ဳိးေတြ၊ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြအေပၚ မယုံၾကည္မႈေတြဟာ လည္းတိုးပြားလာပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ မြန္နဲ႔ယွဥ္ရင္ ခရစ္ယာန္ ကရင္ေတြအေပၚမွာအတူတူပဲလို တခ်ိဳ႕ဗမာေတြ စိတ္ထဲ မွာ ခံစားလို႔မရၾကေသးပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားအမ်ားစုရဲ႕ ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးဓေလ့အေပၚ နားလည္ထားမႈ အားနည္း လြန္းျခင္း၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ အားနည္းျခင္း (တစ္ခါတစ္ရံ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၏ ေဒသခံမ်ားအေပၚအထင္ေသးလြန္းျခင္း) စတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ မိမိအက်ိဳးစီးပြားအေပၚအေျခခံၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာလည္း နဂိုရွိၿပီးသား ႏုိင္ငံျခားသား ေၾကာက္ေရာဂါကို (Xeno- phobia) ပိုဆိုးရြားေစျပန္ပါတယ္။ ဒီလိုယုံၾကည္ယူဆခ်က္ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး စနစ္ရဲ႕ အဓိကအႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ မတူညီတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ ေနပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ကိုလုပ္ႀကံဖို႔အတြက္ ဦးေစာဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔ကို အဂၤလိပ္စစ္တပ္က အရာရွိေတြ က ဘရင္းဂန္းအလက္ ၂ဝဝ ထုတ္ေပးလိုက္တယ္ဆိုတဲ့ျဖစ္ရပ္ဟာ ဗမာေတြစိတ္ထဲမွာ အခုထက္ထိ မေမ့ေသးပါဘူး။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၅၂ ဝန္းက်င္မွာ တ႐ုတ္ျဖဴ ကူမင္တန္ေတြရဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ အဲဒီက်ဴးေက်ာ္မႈကို အေမရိကန္ရဲ႕လက္ နက္အင္အား၊ လူအင္အားနဲ႔ေငြ အင္အားေထာက္ပံ့မႈ၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးက တရားမွ်တစြာဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ ႏုိင္မႈမရွိျခင္းစတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြဟာလည္း ဗမာေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ အေနာက္ႏုိင္ငံဆိုတာ သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ဆို ဘာစံႏႈန္း၊ ဘာ တရားမွ်တမႈကိုမဆုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္တဲ့သူေတြဆိုတဲ့ အျမင္ကို ေပၚထြန္းလာပါတယ္။ ၿခဳံေျပာရရင္ ဗမာေတြအေနနဲ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အျခား ကခ်င္၊ ကရင္ေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မယုံၾကည္မႈ၊ လက္မခံလိုမႈေတြ ပိုမ်ားပါတယ္။

ဦးေနဝင္းလက္ထက္မွာေတာ့ တံခါးပိတ္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔အတူ ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ႏုိင္ငံျခားသားကို မယုံၾကည္မႈ၊ လက္မခံႏုိင္မႈစတဲ့ဓေလ့ဟာ ပိုမိုႀကီးမားလာပါတယ္။ ကမၻာ့အရပ္ရပ္မွာ ျဖစ္တဲ့စစ္ပြဲေတြမွာ အေမရိကန္ဦးေဆာင္တဲ့ အေနာက္ကမ႓ာရဲ႕ပါဝင္စြက္ဖက္မႈေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ၊ ကိုရီးယားစစ္ပြဲေတြမွာ အေမရိကန္ရဲ႕အလြန္အကြၽံ ပါဝင္မႈ၊ စစ္ေရးအရဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြဟာလည္း လက္တစ္ဆုပ္စာလူအနည္းငယ္က လြဲရင္ အမ်ားစုအတြက္ေတာ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈလို႔ ယုံၾကည္၏လက္ခံလာၾကပါတယ္။

၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ မတုိင္ခင္အထိ ဗမာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အေနာက္ကမၻာနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အေကာင္း ျမင္မႈထက္ အဆိုးျမင္မႈကပိုမ်ားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း အာဏာရွင္အဆက္ဆက္က နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ သြတ္သြင္းလုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံမွာ အေနာက္ကမၻာရဲ႕ေထာက္ခံမႈပံ့ပိုး ကူညီမႈေတြဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အရင္ကရွိခဲ့ဖူးတဲ့ အေနာက္ကမၻာေပၚမွာ ျမင္တဲ့အျမင္ကို အနည္းငယ္ ေျပေလ်ာ႔ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္မွာလည္း စစ္ တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ သာမန္ျပည္သူလူထုအတြက္ကေတာ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈေအာက္ ယခင္ကရွိခဲ့ဖူးတဲ့ဓေလ့ေတြကို ခုိင္မာလာျပန္ပါတယ္။

၂ဝ၁၁ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ က႑မ်ားစြာမွာစစ္တပ္ရဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေတြရွိေနေပမဲ့လည္း ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အ စည္းမွာျဖစ္ တည္ေနတဲ့ တခ်ဳိ႕ေတြးပုံေခၚပုံေတြ၊ ဓေလ့ေတြေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာအေနာက္ကမ႓ာနဲ႔ အေနာက္လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းေတြအေပၚ သိျမင္လက္ခံမႈေတြလည္းပါပါတယ္။ အေနာက္ရဲ႕က႑စုံေထာက္ပံ့ကူညီေရးအစီအစဥ္ေတြကေနတစ္ ဆင့္ ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ စံႏႈန္းေတြ၊ တန္ဖိုးေတြကူးလူးဆက္ဆံမႈအားေကာင္းလာပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ဒီမိုကေရစီဓေလ့ေတြ၊ တန္ဖိုးေတြ၊ လူသားဆုိင္ရာ အယူအဆေတြ အေတြးအေခၚေတြပါ စတင္သိျမင္ေလ့လာခြင့္၊ ထိေတြ႔ခြင့္ရရွိလာပါတယ္။ ကာလအနည္းငယ္အတြင္းမွာ ထိေတြ႔ခြင့္ရလိုက္႐ုံနဲ႔ ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ အဲဒီတန္ဖိုးေတြ၊ အယူအဆေတြကို ယုံၾကည္ လက္ခံလိုက္ၿပီလို႔ တထစ္ခ်သတ္မွတ္လိုက္လို႔ေတာ့မရပါဘူး။ လူ႔အျပဳအမူေျပာင္းလဲျခင္း သီအိုရီအရ ျပန္လည္သုံးသပ္ ဆန္းစစ္တဲ့အဆင္႔၊ စမ္းသပ္က်င္႔သုံးတဲ့ အဆင့္ပဲရွိေသးပါတယ္။ သံတမန္အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ နီးစပ္ေနသူ၊ အေနာက္နုိင္ငံေတြ မွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ လက္တစ္ဆုပ္စာကိုၾကည့္ၿပီး ဗမာ့လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု လုံးအေျခအေနကို သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဟာ လက္ေတြ႔နဲ႔ ဘယ္လိုမွမအပ္စပ္ႏိုင္ပါဘူး။

ေနာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းတန္ဖိုးေတြဟာ ဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ရွိမေနပါဘူး။ဘယ္တုန္း ကမွလည္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဘုရင္စနစ္က်င္႔သုံးခဲ့တဲ့ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ စုစည္းခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္စတဲ့ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြဟာ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ဘယ္တုန္းကမွမရခဲ့ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအလိုက် စစ္ျဖစ္တဲ့အခါမွာ စစ္တိုက္ရၿပီး၊ စစ္မျဖစ္တဲ့အခါမွာ စပါးစိုက္ခဲ့ၾကရတဲ့ သူေတြပါ။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပညာေရးစနစ္နဲ႔ႀကီးျပင္းခဲ့ရသူေတြျဖစ္လို႔ ဘုန္းကံအေၾကာင္း၊ ေရွးဘဝ ကံၾကမၼာအေၾကာင္းကို လက္ခံယုံၾကည္ခဲ့ၾကသူေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဘုရင္(အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ)ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ေဝဖန္ေျပာ ဆိုဖို႔အတြက္ သာမန္ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္တဲ့ အရာတစ္ခုလို႔ လက္ခံယုံၾကည္ထားျပန္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအပါအဝင္ အာရွလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ လူတစ္ဦးခ်င္းတန္ဖိုးထက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေကာင္းက်ဳိး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ၿမဲဖို႔ကို အဓိက ဦးစားေပးသူတန္ဖိုးထားၾကတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းပါ။ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အေနနဲ႔ အေနာက္ရဲ႕လစ္ဘရယ္တန္ဖိုး ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးေတြဟာ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီကို အေလးထားတဲ့ ဦးစားေပးစဥ္းစားထားပါ တယ္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီဟာ Individualist culture (တစ္ဦးခ်င္းတန္ဖိုးကို အေလးထားေသာယဥ္ေက်းမႈ)ကို ပိုအေလး ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလစ္ဘရယ္တန္ဖိုးေတြ၊ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးေတြဟာ တန္ဖိုးရွိသေလာက္ ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အႏွစ္ႏွစ္အလလကတည္ရွိေနတဲ့ တန္ဖိုးေတြနဲ႔ေတာ႔ ဝိေရာဓိျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါကို အတင္းဇြတ္မွိတ္ၿပီး အမ်ဳိးေတာ္ လုိ႔မရပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ဒီမုိကေရစီဟာ အျခားစနစ္ေတြထက္ ပိုေကာင္းတဲ့အတြက္အဲဒီစနစ္၊ အဲဒီတန္ဖိုးေတြကို ဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔၊ စိုက္ထူဖို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ မီဒီယာနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔သာ သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလုံးႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာေနထုိင္သူေတြမွာ ဒီမိုကေရစီ အသိစိတ္ (ေရခ်ိန္) ျမင့္ေနဖို႔၊ ခိုင္မာအားေကာင္းေနဖို႔ လိုပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ေနထုိင္သူေတြအားလုံးဟာ ဒီမိုကေရစီ အသိပညာေတြ၊ အေလ့အထေတြကိုနားလည္ လက္ခံက်င့္သုံးမွ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဟာ ေရရွည္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုမဟုတ္ ဘဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ပညာတတ္ေတြေလာက္ပဲ ဒီမိုကေရစီအသိစိတ္ရွိေနၿပီး က်န္တဲ့သူေတြမွာ ရွိမေနဘူးဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခု၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္တည္လာဖို႔အလြန္ပဲခက္ခဲပါတယ္။

အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၁၈ ရာစု ျပင္သစ္အေတြးအေခၚပညာရွင္ မြန္တက္စက်ဴနဲ႔ ၁၉ရာစု အေတြးအေခၚပညာရွင္ ဂြၽန္စ တူးေတးမီးလ္တို႔က ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီက်င္႔ထုံးစနစ္ေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုရင္ အဲဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ နဲ႔သဟဇာတျဖစ္မွ တည္ေဆာက္လို႔ရမယ္လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။ လူေတြဟာ ကိုယ္႔ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုပဲ က်င့္သုံးလိုၾကၿပီးမကိုက္ညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈစနစ္ကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲက်င္႔သုံးလိုမႈ နည္းပါးၾကတယ္လို႔ဆိုခဲ့ၾကပါ တယ္။  တခ်ဳိ႕ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြဟာ ဒီမိုကေရစီကိုဟန္႔တားတဲ့ အရာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အျမင္နဲ႔ ေျပာဆို ၾကၿပီးတစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ယဥ္ေက်းမႈကပဲ ဒီမိုကေရစီကိုေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ အေထာက္အကူျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေကာက္ ခ်က္ခ်သူေတြရွိေနျပန္ပါတယ္။ ဟန္တင္တန္ကေတာ႔ သူ႔ရဲ႕ The Clash of Civilization (ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တိုးတိုက္မိျခင္း)ဆို တဲ့စာအုပ္မွာ ယေန႔ကမ႓ာမွာ လစ္ဘရယ္အယူအဆေတြျဖစ္တဲ့ တစ္သီးပုဂၢလဝါဒ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လြတ္လပ္တဲ့ ေစ်းကြက္၊ ဒီမိုကေရစီ၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရးကို ခြဲျခားျခင္း စတာေတြဟာ အစၥလာမ္၊ ကြန္ရွပ္၊ ဟိႏၵဴနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာအေတြးအေခၚ လႊမ္းမိုးတဲ့ယဥ္ေက်းမႈစနစ္ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုမွ မကိုက္ညီပါဘူးဆိုၿပီး ေဝဖန္ေဆြး ေႏြးထားပါတယ္။

လစ္ဘရယ္တန္ဖိုးေတြ၊ ဒီမုိကေရစီအယူအဆေတြ တည္ေဆာက္ေနဆဲကာလ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလမွာ လူမ်ဳိး ေရး ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚထြက္လာတတ္တယ္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း ကာလမွာ ႏုိင္ငံ အမ်ားစုေတြ႔ႀကဳံေနက်ျပႆနာပါ။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ၂ဝ၁၂ ေနာက္ပိုင္းမွာ သိသိသာသာေခါင္းေထာင္လာပါတယ္။ ဒီမွာ ပိုၿပီးအတြဲအစပ္ညီသြားတာက ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း လက္ယာအယူအဆ အားေကာင္းမႈ လိႈင္းဂယက္ထေနတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ပါ။ လက္ယာအယူ အဆမွာ Identity ျဖစ္မႈေပၚမူတည္ၿပီး အစၥလာမ္၊ ခရစ္ယာန္စတဲ့ ဘာသာေရးအေပၚမွာ လူျဖဴ၊ တုိင္းရင္း သား၊ မူရင္းဌာေနစတဲ့ ျဖစ္မႈေပၚမွာေရာမူတည္ၿပီး အားေကာင္းလာပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လက္ယာလႈိင္းဟာ ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းမွာလည္း လာဂယက္႐ိုက္ပါတယ္။ အဲဒီဂယက္က ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ဘာသာေရး သီးျခားကင္း လြတ္ျခင္းမရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္အတြက္ ေခါင္းေထာင္ခါစ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကိုပိုဆိုးရြားလာေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗမာ့လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းကို အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔အၿပိဳင္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္တာက သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းပါ။ ရဟန္းသံဃာအခ်ိဳ႕ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔အတူ အားေကာင္းလာတဲ့ အမ်ဳိးသားေရးအလံဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အစိုးရသစ္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈကို စိန္ ေခၚလာပါတယ္။ ထို႔အတူ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ စစ္တပ္နဲ႔ အကူးအေျပာင္းကာလ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဆဲကာလမွာ ရခုိင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအေရး ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ အစိုးရသစ္ဟာ စစ္တပ္ကိုမထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ထို႔အတူ စစ္တပ္ကို လက္တြဲထားေနရျပန္ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့သူေတြ အထူးသျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြဟာလည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဒဏ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္း ကခံစားေနၾကရသူေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ အထူးသျဖင့္  ဦးေနဝင္းအာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ကို ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ဘယ္တုန္းကမွထည့္ သြင္းမစဥ္းစားခဲ့ပါဘူး။ အျခားသူေတြ ခိုးဝင္ေတြ က်ဴးေက်ာ္သူေတြအျဖစ္ ပုံေဖာ္ထားမႈဟာ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း တစ္ခုလုံးကလက္ခံထားပါတယ္။ အႏွစ္ႏွစ္အလလက လက္ခံထားမႈကို စာတစ္ပုဒ္တည္း အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု တည္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲပစ္လို႔မရပါဘူး။

ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းကာလမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ေတြ႔ႀကဳံေနရသူေတြဟာ လည္း သူတို႔နည္းသူတို႔ဟန္နဲ႔ နည္းမ်ဳိးစုံသုံးၿပီး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လာပါတယ္။ အစပထမမွာ သိပ္မသိသာေပမဲ့ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တိုက္ခိုက္မႈေတြေနာက္ပိုင္း ကမ႓ာ့မီဒီယာေတြမွာေနရာယူလာပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံနဲ႔ အစၥလာမ္ ႏုိင္ငံ မ်ားကမ်ားစြာ ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ႐ို ဟင္ဂ်ာအေရးေဆာင္ရြက္သူေတြရဲ႕ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးႏုိင္မႈ၊ ႏိုင္ငံ တကာအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံရဲ႕ အားေပးကူညီပံ့ပိုးမႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕ရဲ႕ ကူညီမႈေတြနဲ႔အတူ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရးဟာ အႏုနည္း အၾကမ္းနည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ျမန္မာ့အေရးမွာ အျခားအေရးမ်ားစြာကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အဓိက အေရးကိစၥအေနနဲ႔ ေနရာယူလာပါတယ္။ ဒီမွာလည္း အေနာက္ကမၻာမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမႈဟာ သူတို႔ကို မွ်မွ်တတေျပာဆိုေဆာင္ရြက္သူေတြ အျဖစ္လက္ခံဖို႔ ဗမာျပည္သူေတြကိုသံသယဝင္ေစပါတယ္။ ဒါဟာ တ႐ုတ္ျဖဴ ကူမင္တန္က်ဴးေက်ာ္မႈကို သတိရေစပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေၾကာက္ေရာဂါရွိေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ႏိုင္ငံျခားက်ဴးေက်ာ္မႈ ဒဏ္ကိုခံခဲ့ရၿပီး လြတ္လပ္ေရးဆုံး႐ႈံးခဲ့ဖူးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕ရွိဆဲဓေလ့ေတြနဲ႔ သြားထိပ္တိုက္တိုးမိခဲ့ပါတယ္။

တျခားကမၻာဘယ္ေနရာနဲ႔မွမတူဘဲ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံရဲ႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးကိစၥက်မွ အေနာက္ႏုိင္ငံရဲ႕ လူသားတန္ဖိုး အေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း တသြင္သြင္ေျပာ ဆိုလာမႈေတြ၊ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ အစိုးရသစ္အေပၚ တိုက္ခိုက္လာမႈ၊ ဖိအားေပးလာမႈေတြဟာ ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ မွာရွိတဲ့  ျပည္သူလူထုအတြက္ေတာ့ မ်က္စိလည္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပဲ အေနာက္ကမ႓ာမွာ ထားရွိခဲ့တဲ့ အားကိုးယုံၾကည္မႈေတြလည္း တစ္ေန႔တျခားနည္းသထက္နည္းလာပါ တယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းမွာ ဗမာအမ်ားစုရဲ႕ေထာက္ခံမႈကိုရယူထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚကို အဂၤလန္ ႏုိင္ငံကဦးေဆာင္ၿပီးပုတ္ခတ္မႈေတြ၊ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈေတြ ျပဳလုပ္လာျခင္း ဟာ ဗမာလူမ်ဳိးအမ်ားစုအတြက္ ဘယ္လို႔မွ လက္ သင့္မခံႏုိင္တဲ့ကိစၥပါ။

အေနာက္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဓေလ့ေတြအရေတာ့ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကို အဲလိုေျပာဆိုတာ သိပ္မထူးဆန္းေပမဲ့ ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ကေတာ့ ဒါဟာ ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလုံးကို ေစာ္ကားတာနဲ႔အတူတူပါ။ အေနာက္ရဲ႕ေျပာဆို မႈေတြကို နားေထာင္လိုစိတ္၊ လက္ခံစဥ္းစားလိုစိတ္ေတြ နည္းပါးလာၿပီး ျငင္းဆိုမႈေတြမ်ားသထက္မ်ားလာပါတယ္။ အစ ပထမမွာေတာ့ အခ်က္အလက္အေျခခံၿပီး ေျပာဆိုတာေတြရွိလာေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ခံစားခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာဆိုမႈ ေတြ ျငင္းဆန္မႈေတြျပဳလုပ္လာပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကမ႓ာ့အသိုင္းအဝန္းမွာစတင္ဝင္ဆံ့ဖို႔ ႀကိဳးစားေနဆဲကာလမွာ အားလုံးကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေစပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ကမ႓ာ့ျပတင္းေပါက္ကို ေခ်ာင္းၾကည္႔ဖို႔ ႀကိဳးစားေနဆဲမွာ မ်က္ႏွာကို ေရခဲေရနဲ႔အပက္ခံလိုက္ရသလိုပါပဲ။

အေနာက္ကို ျငင္းဆန္မႈနဲ႔ အတူျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဆဲ လစ္ဘရယ္တန္ဖိုးေတြ၊ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးေတြအေပၚ ေမးခြန္း ထုတ္လာပါတယ္။ သံသယလည္းဝင္လာပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ကေတာ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းေျပာဆိုသူ ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြကို အေနာက္အလိုေတာ္ရိေတြ၊ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္ေတြ အျဖစ္ပုံေဖာ္ေျပာဆိုလာမႈေတြ၊ ဆန္႔က်င္လာမႈေတြဟာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒနဲ႔အတူ အားေကာင္းသထက္ေကာင္းလာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အေနာက္ ႏုိင္ငံေတြ ရဲ႕ အလြန္အမင္းဖိအားေပးအက်ပ္ကိုင္မႈေတြကို မလြန္ဆန္ႏုိင္တဲ့အဆုံး ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအပါအဝင္ မြတ္ဆလင္ေတြအေပၚမွာ မႏွစ္ၿမိဳ႕မႈေတြမ်ားလာပါတယ္။ အမုန္းတရားေတြ၊ ခါးသီးနာၾကည္းမႈေတြ တိုးပြားလာေနပါတယ္။ အဲလိုအမုန္းက တရားေတြ၊ ခါးသီးနာၾကည္းမႈေတြဟာ ကာလၾကာရွည္လာရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလုံးအတြက္ကေတာ့ ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆိုးက်ဳိးသာ ပိုမ်ားေစတယ္ဆိုတာ အေနာက္ႏုိင္ငံနဲျ့ပည္တြင္းက လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထား ဖို႔လိုပါတယ္။ မတူညီတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘက္စုံစဥ္းစားၿပီးမွ ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးဓေလ့အေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ အားနည္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ မႈေတြေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥလို႔ ယုံၾကည္လက္ခံလာသူ နည္းသထက္နည္းလာပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ အေနာက္နဲ႔ မြတ္စလင္ကမ႓ာက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ၊ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ အုပ္စုဖြဲ႕အႏုိင္က်င့္မႈလို႔ ျမင္သထက္ျမင္ လာပါတယ္။ လူထုရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆမႈ ခိုင္မာအားေကာင္းလာဖို႔အတြက္ စစ္အုပ္စုကလည္း နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ပုံေဖာ္လာျပန္ပါတယ္။ အေနာက္ရဲ႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥအေပၚ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုေနမႈေတြဟာ ျပည္ပရန္ၿခိမ္းေျခာက္မႈလို႔လည္း တစ္ေန႔တျခား ယုံၾကည္လာပါတယ္။ အဲလိုယုံၾကည္ေလာက္ေအာင္လည္း သမိုင္းေၾကာင္းအရ ၁၈၈၅ မွာ တစ္ခါႀကဳံခဲ့ရဖူးသလို လက္ရွိ ေခတ္ကာလမွာလည္း အာဖဂန္နဲ႔ အီရတ္မွာ လတ္တေလာႀကဳံဆုံေနရပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔တည္ရွိဆဲ ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေရခံေျမခံနဲ႔ လစ္ဘရယ္တန္ဖိုးေတြ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈ အားမေကာင္းခင္မွာ ႏုိင္ငံအခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ အေရး ႀကီးဆုံးဆိုတဲ့ အဆိုဟာ အားေကာင္းသထက္ အားေကာင္းလာတယ္။ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးေတြ၊ လူသားတန္ဖိုးေတြဟာ အခ်ဳပ္ အျခာဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္ တျဖည္းျဖည္းမႈန္ဝါးလာပါေတာ့တယ္။

ျပည္သူလူထုအတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းအေပၚ၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေပၚေထာက္ခံမႈ၊ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈ အားနည္းလာျခင္းဟာ ဒီမုိကေရစီအေရြ႕တစ္ခုကိုသြားေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေတာ႔အလြန္အမင္းစိုးရိမ္ စရာကိစၥ တစ္ခုပါ။ လူထုရဲ႕နိစၥဓူဝလိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြကို တြဲစပ္ေပးႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားဖို႔၊ အဲလိုႀကိဳးစားတဲ့အခါမွာ လည္း ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈနည္းလမ္းကို အေလးထားစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ဖို႔၊ လူထုၾကား ဒီမိုကေရစီႏႈန္းစံ တန္ဖိုးေတြကို သိျမင္လက္ခံမႈတိုးတက္လာဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ဒီမိုကေရစီကိုသက္ဝင္ ယုံၾကည္သူေတြအေနနဲ႔ အထူးအားစိုက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။

အလားတူပဲ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ဒီမိုကေရစီအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသူေတြအေနနဲ႔လည္း ဗမာ့လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဒီမိုကေရစီအုတ္ျမစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာအေျခခ်ႏုိင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ဖို႔၊ ပိုမိုထိေရာက္တဲ့နည္းလမ္းအသစ္ေတြကို ျပန္လည္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဲလို ေဆာင္ရြက္ရာမွာတည္ရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲလိုထည့္သြင္းစဥ္း စားထားမႈမရွိရင္ကေတာ့ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးဓေလ့ေတြေၾကာင့္ပဲ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟာ ေနာက္ျပန္လန္က်ဖို႔ပဲရွိပါ ေတာ့တယ္။

ကိုးကား

  1. Burmese Political Values by Maung Maung Gyi, 1983.
  2. Democratization briefing paper, G.Bingham Powell, University of Rochester & Eleaner N.Powell, Harvard University
  3. International Crisis Group Report, Myanmar: A New Muslim Insurgency in Rakhine State, 15 December 2016
  4. Matthew J.Walton, Buddhism, Politics and Political Thought in Myanmar, 2017
  5. The Clash of Civilization and The Remarking of World Order, Samuel P.Huntington

၆.       ဗုဒၶနဲ႔ ဗုဒၶဝါဒ၊ ဦးေအးေမာင္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂ဝ၁၇။