ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး လူတန္းစားရပ္တည္မႈနဲ့ ယံုၾကည္မႈျပႆနာ

ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္းနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္သက္တမ္းဟာ အတူတူပဲလို႔ ဆိုရပါေတာ့မယ္။ ၁၉၄၈၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရခဲ့တာ ပါ။ ဒီကေန႔ဆိုရင္ လြတ္လြပ္ေရးႀကီးရခဲ့တာ  ၇၁ႏွစ္ (၂၀၁၉-၁၉၄၈) ရွိပါၿပီ။ ျပည္တြင္း စစ္က ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔မွာစခဲ့ ေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ လြတ္လပ္ေရးက ၈၃ရက္ပဲကြာပါတယ္။ ““လြတ္လပ္ေရးဆို တာ ဘာမွန္းမသိခင္မွာ ျမန္မာအမ်ဳိးသား လူထုႀကီးဟာ ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတာကို ေတြ႕ ႀကံဳခဲ့ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ ႀကီး ေလာင္ၿမိဳက္ေနခဲ့တာ ႏွစ္ ၇၀ေက်ာ္ပါ ၿပီ။ ဒီကေန႔ဆိုရင္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းကို ဘယ္ သူကမွ ဘာမွမေျပာၾကေတာ့ပါဘူး။ စစ္ပြဲ ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းေလာက္မွာပဲ မေျပာမျဖစ္တဲ့ ကိစ္ၥ ျဖစ္တဲ့ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ မေျပာမျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းကိစ္ၥမ်ား ရွိမွသာ အစိုးရဘက္၊ သူပုန္ဘက္က တစ္ခု ခု ထြက္ေျပာၾကတာမ်ဳိးေလာက္ပဲ ရွိပါေတာ့ တယ္။ ထူးျခားခ်က္က ““သူပုန္ဘက္က ဗကပနဲ႔ ဗကပရဲ႕ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ ရွားမႈေတြ ထူးထူးျခားျခား လႈပ္ရွားေနတာ မ်ဳိး မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းျပည္ နယ္၊ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာေတာင္ ဗကပနဲ႔ လူမ်ဳိးစု A.S. လက္နက္ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရးေတြရွိ,မရွိ အျပတ္ေျပာဖို႔ခက္ပါ တယ္။ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ဗကပနဲ႔ ရွမ္းလူမ်ဳိးႏြယ္စုေတြရဲ႕ A.S. ေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြ အခါအားေလ်ာ္ စြာေပၚတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဗကပေတြ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ PDR/AS ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး A.S. ရွိ,မရွိဆိုတာ ဘယ္သူ ကမွ ကံေသကံမ မေျပာႏိုင္ပါ။ ပြဲၿပီးမီးေသ မဟုတ္တာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားရဲ႕ အမ်ဳိး သားတန္းတူေရးစစ္ပြဲေတြဟာ ၁၉၄၈- ၄၉ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့တာပါ။ ကရင္၊ မြန္၊ ကယားမ်ဳိးႏြယ္စုႀကီးဟာ ၁၉၄၈- ၄၉ ခုႏွစ္ကတည္းက အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး စစ္ပြဲကို စခဲ့ၾကတာပါ။

တကယ္က ၄၈ျပည္တြင္းစစ္မီးကို စတင္႐ႈိ႕ၿမိဳက္ခဲ့သူဟာ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ သူ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ သခင္ႏု၊ သခင္တင္၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးဗေဆြနဲ႔တပ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းတို႔ပါပဲ။ ဒီဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္စုဟာ ၄၈ျပည္တြင္း စစ္ ေပၚလစီကိုစတင္ခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီေခါင္းေဆာင္စုေတြဟာ ခုအခါမွာ သက္ရွိထင္ရွား မရွိၾကေတာ့ပါဘူး။

ဒီလိုပါပဲ ၁၉၄၈၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔ မွာ သခင္ႏုဖဆပလအစိုးရရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္မႈကို ခုခံဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတဲ့ ဗကပ၊ အလံနီ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္နဲ႔ကရင္၊ မြန္၊ကယား၊ ရွမ္းစတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားရဲ႕ ေရွ႕တန္းေရာက္ထင္ရွားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ စုအမ်ားစုဟာ ခုအခါမွာ သက္ရွိထင္ရွား မရွိၾကေတာ့ပါဘူး။ အလားတူပါပဲ၊ ၁၉၄၈- ၄၉ျပည္တြင္းစစ္ေပၚလစီကို စတင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဖဆပလ၊ ပထစ၊ မဆလ စစ္တပ္အႀကီးအကဲ အမ်ားစုဟာလည္း ခုအခါမွာ သက္ရွိထင္ ရွား မရွိၾကေတာ့ပါဘူး။ အလားတူပါပဲ၊ ဗမာျပည္ ျပည္တြင္း စစ္အတြင္းမွာ အဓိက ေနရာ ကပါခဲ့ၾကတဲ့ ဗကပ၊ အလံနီ၊ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္၊ ကရင္၊ မြန္၊ ကယား၊ ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စု ႀကီးမ်ားရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္စုအမ်ား စုဟာ ခုအခါမွာ သက္ရွိထင္ရွား မရွိရွာၾက ေတာ့ပါဘူး။

ဗကပဟာ ပဲခူး႐ိုးမဌာနခ်ဳပ္အတြင္း တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ စစ္ေရး “လက္၀ဲေသြ ဖည္ေရးအမွားမ်ား၊ “၀”နဲ႔ ကိုးကန္႔မ်ဳိးႏြယ္ စုမ်ားရဲ႕ ခြဲထြက္မႈေတြေၾကာင့္ ၁၉၈၉ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအတြင္း “၀”နဲ႔ ကိုးကန္႔ေတြခြဲ ထြက္သြားၾကတာေၾကာင့္ အေရွ႕ေျမာက္ “၀”နဲ႔ ကိုးကန္႔ေဒသ ဗကပ A.S. ၿပိဳကြဲသြား ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီအေျခအေနေၾကာင့္ ဗကပ ရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသပါတီနဲ႔ ေတာ္ လွန္ေရးဟာ ၁၉၈၉ ႏို၀င္ဘာမွာ ၿပိဳကြဲသြား ခဲ့ရတယ္။ ဗကပဟာ UG ပါတီအျဖစ္ ပံုေျပာင္းရပ္တည္သြားခဲ့ရတယ္။ ၂၈-၃- ၄၈မွာစခဲ့တဲ့ ဗကပရဲ႕ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး A.S. ဟာ ၁၉၈၉၊ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ရက္ေန႔ကစၿပီး UGP အျဖစ္ပံုေျပာင္း သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဗကပရဲ႕ PDR ပံုေျပာင္းမႈ ဟာ ၄၈ မတ္လ၊ ၂၈ရက္ေန႔မွာစခဲ့တဲ့။ ဗကပရဲ႕ PDR/AS ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၈၉ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ရက္ေန႔ကစၿပီး ဗကပ ဟာ UGပါတီ (ေျမေအာက္ပါတီ)အျဖစ္ ပံုေျပာင္းရပ္တည္သြားပါတယ္။ ဗကပက ေခါင္းေဆာင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ ၄၈ PDR/AS ဟာ ၁၉၈၉၊ ႏို၀င္ဘာမွာ ေျမေအာက္ပါတီ၊ (UG ပါတီ)အျဖစ္ ပံုသဏၭာန္ေျပာင္းသြား ပါတယ္။ ၄၈မွာ ဗကပစတင္ခဲ့တဲ့ PDR/ASဟာ UGလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ပံုသဏၭာန္ ေျပာင္းသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယကမ္ၻာစစ္ႀကီး ၿပီးတဲ့အခါ လိပ္- ကန္- သစ္နယ္ခ်ဲ႕ ဂိုဏ္းဟာ အေၾကာင္း ေပါင္းစံုေၾကာင့္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔သြားပါ တယ္။ (၁)အေရွ႕ဥေရာပမွာ ႐ုရွားကိုမ႑ဳိင္ ျပဳထားတဲ့ အေရွ႕ဥေရာပဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဂိုဏ္းႀကီးစုဖြဲ႕ေပၚထြက္လာခဲ့တယ္။ (၂)တိုက္ႀကီး ၃တိုက္ (အာရွ၊ အာဖရိက၊ လက္ တင္အေမရိကတိုက္ႀကီး)အတြင္း လြတ္လပ္ စႏိုင္ငံ အမ်ားအျပား လြတ္လပ္ေရးရလာခဲ့ ၾကတယ္။ လြတ္လပ္စႏိုင္ငံမ်ားဟာ ဒီမိုက ေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လြတ္လပ္ေရးနယ္ ခ်ဲ႕စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ တက္လာၾကတယ္။ တတိယကမ္ၻာ့ႏိုင္ငံစု ႀကီးအျဖစ္ စုဖြဲ႕မိလာတယ္။ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ဆိုရွယ္လစ္ေရး၊ ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီေရးလမ္းေၾကာင္း (World Trend)ဟာ ကမ္ၻာ့ေရစီေၾကာင္းျဖစ္လာ တယ္။ ဖဆပလသခင္ႏုအစိုးရက ေရြးလိုက္ တဲ့ ““ျပည္တြင္းစစ္လမ္းေၾကာင္း””ေၾကာင့္ ဗမာ ဗကပဟာ CP/China က လိုက္ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီသစ္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလွ်ာက္တဲ့ ““၄၈ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီေတာ္ လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လိုက္ပါခဲ့ တယ္။ ဗကပဟာ မိမိကိုယ္တိုင္လိုက္ခဲ့တဲ့ စစ္ေရး၊ ပါတီတည္ေဆာက္ေရး၊ လက္၀ဲ ေသြဖည္ေရး၊ ဂိုဏ္းခြဲေရးအမွားမ်ားေၾကာင့္ ““၀””နဲ႔ ကိုးကန္႔ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားရဲ႕ ဂိုဏ္းခြဲမႈ ေၾကာင့္ ၁၉၈၉၊ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ရက္ေန႔ကစၿပီး ဗကပဟာ ေျမေအာက္ပါတီ (UGပါတီ)အျဖစ္ ပံုေျပာင္းရပ္တည္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဘယ္လို လူမ်ဳိးက က်ဴးလြန္တဲ့ ဘယ္လို လက္၀ဲ, လက္ယာအမွားမ်ဳိးကပဲျဖစ္ျဖစ္ ပါတီနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးကို နည္းနည္းကေလးမွ ေကာင္းက်ဳိးမေပးခဲ့ေၾကာင္း ဗကပရဲ႕ႏွစ္ ၅၀ (၁၉၃၉- ၁၉၈၉) အေတြ႕အႀကံဳက ေကာင္းေကာင္းႀကီး သက္ေသျပခဲ့ၿပီးၿပီလို႔ မွတ္ခ်က္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၆၄- ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အတြင္း ပဲခူး႐ိုးမ ဗကပ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ၅၅လမ္းစဥ္နဲ႔ ၆၄, ၆၇ခုႏွစ္လမ္းစဥ္၊လမ္း စဥ္၂ရပ္အၾကားက လမ္းစဥ္တိုက္ပြဲဟာ ကမ္ၻာ့ မာ့က္စ္၀ါဒပါတီမ်ား တစ္ေလွ်ာက္လံုး လက္ခံလိုက္နာ လိုက္ပါခဲ့တဲ့ အတိတ္က အမွားကို ေနာင္မမွားဖို႔ သင္ခန္းစာယူ လမ္းစဥ္ပါ။

““လူနာကိုကယ္ဖို႔ ေရာဂါကိုကု”” ““လူ ျပႆနာ””ဆိုတဲ့ ေကဒါျပႆနာကို ဥက္ၠ႒ ေမာ္က ၁၉၃၅ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ပြဲ ရင္ထန္း ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီသင္ခန္းစာကို ေဖာ္ ထုတ္ မိန္႔ၾကားခဲ့တယ္။

႐ုရွားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ ကမ္ၻာေပၚမွာ မာ့က္စ္လီနင္၀ါဒနဲ႔ ကမ္ၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ကို စတင္ေမြးထုတ္ အေျခခ်ေပးခဲ့ ပထ၀ီ ေဒသႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ မာ့က္စ္အိန္ဂ်ယ္၊ လီနင္နဲ႔ စတာလင္တို႔ဟာ သူတို႔ေမြးဇာတိ ျဖစ္တဲ့ အေရွ႕ဥေရာပ ပထ၀ီေဒသႀကီးမ်ား အတြင္းမွာ မာ့က္လီနင္၀ါဒနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ကိုစတင္ေဖာ္ထုတ္ အေျခခ်ေပးခဲ့ၾက ႐ံုသာမက ကမ္ၻာေပၚမွာ မာ့က္စ္လီနင္၀ါဒ နဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ပ်႕ံႏွံ႔ေရး၊ လႊမ္းမိုးၾသဇာ သက္ေရးကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျပဳမူလႈပ္ရွား ေပၚထြက္လာေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသူ သမိုင္း နဲ႔ လူမႈေဗဒပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံသားႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ““လီနင္””နဲ႔ ““စတာလင္””တို႔ဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို အေရွ႕ဥေရာပ ပထ၀ီေဒသႀကီး အတြင္းမွာ သာမက ကမ္ၻာအႏွံ႔ျပန္႔ႏွံ႔ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ့ ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမာ့က္စ္၀ါဒီႀကီး ၂ဦးဟာ သူတို႔ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ သစ္မ်ားကို စုေပါင္းၿပီး ကမ္ၻာႀကီးအတြက္ လီနင္၀ါဒဆိုတာကို ထပ္မံေပါင္း ခ်ဳပ္လမ္း ၫႊန္ေပးခဲ့တယ္။ ကမ္ၻာႀကီးက မာ့က္စ္၀ါဒ၊ လီနင္၀ါဒဆိုတာကို ထပ္မံတိုးျဖည့္လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့ၾကတယ္။

၁၉၁၄- ၁၉၁၈ ပထမကမ္ၻာစစ္အတြင္း မွာ လီနင္နဲ႔ စတာလင္တို႔ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ႐ုရွားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးဟာ ကမ္ၻာ့ပထမ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို လီနင္နဲ႔ စတာလင္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ဆင္ႏႊဲၿပီး ေအာင္ပြဲရရွိခဲ့ၾကတယ္။ မာ့က္စ္အိန္ဂ်ယ္၊ လီနင္နဲ႔ စတာလင္တို႔ရဲ႕ သေဘာတရားနဲ႔ လက္ေတြ႕အရ ႀကီးၾကပ္ေခါင္းေဆာင္မႈ အရ ႐ုရွား လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ မဟာ ေအာက္တိုဘာ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး ႀကီး ဆင္ႏႊဲၿပီး ေအာင္ပြဲႀကီးရယူခဲ့ၾကတယ္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံဟာ အဲဒီစဥ္က ကမ္ၻာ့ပထမ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ႏိုင္ငံနဲ႔ ကမ္ၻာ့ပထမအလုပ္ သမား လူတန္းစားပါတီရဲ႕ ကမ္ၻာ့ပထမ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ကိုယ္စားလွယ္ပါတီျဖစ္ လာခဲ့ပါတယ္။ ႐ုရွားအလုပ္သမားလူတန္း စားပါတီ၊ ႐ုရွားဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ေလဘာပါတီဟာ ကမ္ၻာ့ပထမအာဏာရဆိုရွယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ေလဘာပါတီျဖစ္လာပါ တယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္က ရွိရွိသမွ် ကမ္ၻာ့ဆိုရွယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ေလဘာပါတီမ်ားဟာ ““၁၉၁၇ လီနင္နဲ႔ စတာလင္တို႔ ကိုယ္စားျပဳ တဲ့ ႐ုရွားေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္မႈကို အႀကီးအက်ယ္အားရၾက၊ ေလ့လာခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳၾကပါတယ္။

ဥေရာပတိုက္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က ႏိုင္ငံ တကာ လက္ၡဏာရွိတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား၊ အယူ၀ါဒမ်ားနဲ႔ ဒီအယူ၀ါဒမ်ားကိုသိရွိေဖာ္ ထုတ္တဲ့ သမိုင္း၀င္ ထူးျခားထင္ရွားတဲ့ လူမႈေဗဒပညာရွင္မ်ား Sociologist မ်ား ေမြးဖြားေဖာ္ထုတ္ရာ ပထ၀ီေဒသႀကီး ျဖစ္ ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကမ္ၻာ့လူမႈေဗဒနဲ႔ သဘာ၀သိပံ္ၸပညာရွင္မ်ား ေပၚထြက္ရာ ပထ၀ီေဒသႀကီးမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပတိုက္ဟာ သဘာ၀သိပ္ၸံနဲ႔ ပညာရပ္ မ်ားနဲ႔ ဒီပညာရပ္မ်ားကို ေတြ႕သိၾကတဲ့ လူမႈေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ ပညာရပ္မ်ားေပၚ ထြက္ရာ ပထ၀ီေဒသႀကီး ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကရမွာပါ။ ဥေရာပဟာ ကမ္ၻာ့ေခါင္း ေဆာင္ ပထ၀ီေဒသႀကီးလို႔ မွတ္ယူၾကရမွာ ပါ။ ကမ္ၻာစစ္ႀကီးမ်ား၊ အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာ တာဟာ ဥေရာပပါပဲ။ ဒီကေန႔ ၂၁ရာစု အတြင္းမွာလည္း ဥေရာပဟာ ကမ္ၻာ့ေရွ႕ ေဆာင္ ပထ၀ီေဒသႀကီးအျဖစ္ ေနရာယူ ထားဆဲပါပဲ။ စစ္ႀကီးအၿပီးမွာလည္း ဥေရာပနဲ႔ အာရွဟာ ကမ္ၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေနရာရဖို႔ စစ္ႀကီးအၿပီးမွာ ပိုမိုအားၿပိဳင္ေနၾကရတာ ပါပဲ။ စစ္ႀကီးေခတ္မွာ ဆိုရွယ္လစ္ တ႐ုတ္ ျပည္ဟာ ကမ္ၻာ့ေရွ႕တန္းေရာက္ႏိုင္ငံႀကီး အျဖစ္ ရပ္တည္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယ အခ်က္က စစ္ႀကီးၿပီးတဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ ကိုလိုနီစနစ္ ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာၾကၿပီး တတိယ ကမ္ၻာ့ႏိုင္ငံစုႀကီးအျဖစ္ စည္း႐ံုးစုဖြဲ႕လာၾက တယ္။ ဒီတတိယႏိုင္ငံစုႀကီးဟာ ကမ္ၻာ့ကုလ သမဂ္ၢမွာ အသံတစ္သံျဖစ္လာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆိုဗီယက္၊ တ႐ုတ္နဲ႔လြတ္လပ္ ေရးရလာခဲ့ၾကတဲ့ ဗမာျပည္လို လြတ္လပ္စ ႏိုင္ငံစုႀကီးဟာ ကမ္ၻာ့ကုလသမဂ္ၢမွာပစ္ပယ္ မရတဲ့ ““ႏိုင္ငံေရးအသံတစ္သံျဖစ္လာခဲ့ ပါတယ္။ စစ္ၿပီးေခတ္မွာ ဗမာျပည္အပါ အ၀င္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား လြတ္လပ္ေရးရ လာၾကၿပီး၊ ဒီအစုႀကီးဟာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ရဲ႕ ကုလသမဂ္ၢလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္းမွာ အေရးပါတဲ့ ႏိုင္ငံစုႀကီး လြတ္လပ္စႏုိင္ငံစု ႀကီးအျဖစ္ရပ္ တည္လာခဲ့ၾကတယ္။ UN Platform  မွာ ဒီႏိုင္ငံစုႀကီးဟာ ဆိုဗီယက္၊ အေရွ႕ဥေရာပ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ႏုိင္ငံစုႀကီး နဲ႔ ညီၫြတ္စည္း႐ံုးၾကၿပီး UN ကို နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရးစင္ျမင့္ႀကီး (Platform)အျဖစ္ ပံုေျပာင္းဖို႔ ႀကိဳးစားလာ ၾကတယ္။ UN ဟာ ေပၚထြက္လာ ကတည္း က နယ္ခ်ဲ႕ဂိုဏ္းရဲ႕ အသံုးခ်ခံ ပလက္ေဖာင္း ျဖစ္ေနရတဲ့အျဖစ္က နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး စင္ျမင့္ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာၾကပါတယ္။

”ကမၻာ့ကုလသမဂ္ၢႀကီးဟာ အေၾကာင္း ေပါင္းစံုနဲ႔ လိပ္- ကန္- သစ္နယ္ခ်ဲ႕ဂိုဏ္းရဲ႕ အသံုးခ်ခံအဖြဲ႕အစည္းႀကီး ျဖစ္ေနရာက စစ္ ႀကီးၿပီးတဲ့အခါ ကမ္ၻာ့ကုလသမဂ္ၢအဖြဲ႕ ႀကီးအတြင္း အာဏာရလာၾကတဲ့ အေရွ႕ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားဟာ ကမ္ၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္လာၾကတာေၾကာင့္ ကမ္ၻာ့ကုလ သမဂ္ၢႀကီးဟာ အရင္းရွင္စနစ္ဂိုဏ္းအလို က် စီမံခန္႔ခြဲေနတဲ့ ကမ္ၻာ့အဖြဲ႕အစည္းႀကီး အျဖစ္က ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ …”

ကမ္ၻာ့ကုလသမဂ္ၢႀကီးဟာ အေၾကာင္း ေပါင္းစံုနဲ႔ လိပ္- ကန္- သစ္နယ္ခ်ဲ႕ဂိုဏ္းရဲ႕ အသံုးခ်ခံအဖြဲ႕အစည္းႀကီး ျဖစ္ေနရာက စစ္ ႀကီးၿပီးတဲ့အခါ ကမ္ၻာ့ကုလသမဂ္ၢအဖြဲ႕ ႀကီးအတြင္း အာဏာရလာၾကတဲ့ အေရွ႕ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားဟာ ကမ္ၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္လာၾကတာေၾကာင့္ ကမ္ၻာ့ကုလ သမဂ္ၢႀကီးဟာ အရင္းရွင္စနစ္ဂိုဏ္းအလို က် စီမံခန္႔ခြဲေနတဲ့ ကမ္ၻာ့အဖြဲ႕အစည္းႀကီး အျဖစ္က ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ ဲJust, Free and Fair ျဖစ္တဲ့ ကမ္ၻာ့အဖြဲ႕အစည္းႀကီးျဖစ္ လာဖို႔ အေရွ႕ဥေရာပဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဂိုဏ္း နဲ႔ အာရွ၊ အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိကကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ တ႐ုတ္၊ အိႏိ္ၵယလို တတိယ လြတ္လပ္စႏိုင္ငံမ်ားက မူ၅ခ်က္ကိုအေျခ ျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံခ်င္းဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာၾကတယ္။ ဥေရာပ ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕ အာရွ၊ အာဖရိကတိုက္မွ တ႐ုတ္၊ အင္ဒိုနီး ရွား၊ အိႏိ္ၵယ၊ မက္ဆီကို၊ ဘရာဇီး၊ ကေနဒါ တို႔လို လူဦးေရသန္းရာခ်ီတဲ့ လြတ္လပ္စ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက တရားမွ်တတဲ့ က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈရွိတဲ့ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ ျပဳတဲ့ လံုၿခံဳမႈရွိတဲ့ ၾကားေနေရး ီDiplomacy ကို ကိုယ္စားျပဳ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကမ္ၻာ ေပၚမွာ (၁)အရင္းရွင္စနစ္ႀကီး၊ လတ္၊ ငယ္ ႏိုင္စုႀကီးမ်ားက တစ္ဂိုဏ္း၊ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဆိုရွယ္ လစ္စနစ္ဂိုဏ္းႀကီးက တစ္ဂိုဏ္း၊ ဒီဂိုဏ္းထဲ မွာကို ဆိုဗီယက္ဂိုဏ္း- တ႐ုတ္ဂိုဏ္းကြဲၾက ပါေသးတယ္။ ဒီကေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ဘယ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေအာက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေခတ္ မီေရးနဲ႔ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာေရးဟာ ပဓာနလို အပ္ခ်က္ပါပဲ။ ေခတ္မီေရးနဲ႔ ႂကြယ္၀ေရး ဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ပဓာန လိုအပ္ခ်က္ပါ။ တစ္ခု မရွိရင္ တစ္ခုလည္း မရွိႏုိင္ပါ။ ႂကြယ္၀ခ်မ္း သာေရးဟာ ႈိနသူသါပ ေရွ႕မွာရွိပါတယ္။ အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈဟာ ေခါင္းနဲ႔ ပန္းပါပဲ။ တစ္ခုက တစ္ခုကို ကိုယ္ စားျပဳပါတယ္။ တရားမွ်တမႈနဲ႔ တန္းတူမႈရဲ႕ ““တကယ့္ တန္းတူမႈအေၾကာင္းကို အရင္း ရွင္စနစ္နယ္ထဲမွာ ေျပာလို႔မရႏိုင္ပါ။ပုဂ္ၢလိ က လူမႈဆက္ဆံေရးခြင္ထဲမွာ ““တန္းတူမႈနဲ႔ တရားမွ်တမႈအေၾကာင္းေျပာတာဟာ ႐ိုး အရာက်ပါတယ္။ ပုဂ္ၢလိကပိုင္ လူမႈစနစ္ တည္တံ့ေနသမွ် တရားမွ်တမႈနဲ႔ တန္းတူမႈ အေၾကာင္း ပိုေျပာတာဟာ ““႐ိုး အရာက်ပါ တယ္””လို႔ မာ့က္စ္၀ါဒီမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပး လာၾကပါတယ္။

၁၉၃၉- ၁၉၄၅ ဒုတိယကမ္ၻာစစ္ႀကီးၿပီး တဲ့အခါ စစ္မက္ဖက္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံ အုပ္စုႀကီး ၂ခုလံုးဟာ ႐ႈံးသူေရာ၊ ႏိုင္သူပါ စစ္ပြဲက ထားခ်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ စစ္ေဘးဒုက္ၡ ေပါင္းစံုကို ခါးစည္းခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ဒီအထဲ မွာ ဗမာျပည္လို ဆင္းရဲေခတ္ေနာက္က်တဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာ ေပါင္း စံုကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါတယ္။ ဗမာျပည္ဟာ စစ္ၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ က်န္ခဲ့ရလို႔ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက စစ္ၿပီးေခတ္အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့ရၿပီး ၄- ၁- ၄၈မွာအမ်ဳိးသား လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့တယ္။ သခင္ႏု၊ သခင္ တင္၊ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ တပ္ခ်ဳပ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းတို႔ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ သခင္ ႏုဖဆပလအစိုးရဟာ ၂၈-၃-၄၈ရက္ေန႔ မွာ ဗကပဆန္႔က်င္ေရး ျပည္တြင္းစစ္ကို စတင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဗမာျပည္ ဟာ ၄၈ ျပည္တြင္းစစ္ကို ၂၈-၃-၄၈မွ ဒီကေန႔အထိ တိုက္ခိုက္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါ တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ၄၈လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ရြယ္တူပါပဲ။ စစ္ပြဲအတြင္းမွာ မာ့က္စ္၀ါဒီ အင္အားစုမ်ား မရွိေတာ့ၾကေပမယ့္ ၄၈ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ျဖစ္ပြားေနဆဲပါပဲ။

၁၉၄၈ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းမွာ ၁၉၈၉၊ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ရက္ေန႔ကစၿပီး ဗကပ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ ေရးစစ္ပြဲဟာ ၁၉၈၉၊ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ရက္ေန႔ ကစၿပီး ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ပါတယ္။ ဗကပဟာ အဲဒီေန႔ကစၿပီး UG/P (ေျမေအာက္ပါတီ)အျဖစ္ ပံုေျပာင္း ရပ္တည္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဗကပဟာ သခင္ႏု ဖဆပလအစိုးရက ၂၈- ၃-၄၈ မွာစခဲ့တဲ့ လက္နက္နဲ႔အၾကမ္းဖက္မႈ ကို A.S နဲ႔ ခုခံရင္း ၁၉၈၉၊ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ “၀” မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ ခြဲထြက္သြား ခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ပါတီကိုUG ပါတီအျဖစ္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး ပံုေျပာင္း ရပ္တည္သြားခဲ့တာဟာ ဗကပရဲ႕ PDR/A.S ၂၈- ၃- ၄၈ကေန ၃၀-၁၁-၈၉အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၄၁ႏွစ္ေက်ာ္ပါၿပီ။ ဗကပဟာ ဖဆပလ၊ မဆလ၊ ႀကံ႕ဖြံ႕စစ္အုပ္စုမ်ားက ဆင္ႏႊဲတဲ့ ၄၈စစ္ပြဲကို ၄၁ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ မာ့က္စ္ ၀ါဒပါတီႀကီးျဖစ္ ပါတယ္။

ဗကပပါတီဟာ သခင္ႏုဖဆပလ အစိုးရမွ မဆလႀကံ႕ဖြံ႕၊ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအထိ လစ္ဘရယ္ဓနရွင္ လူတန္းစားအစိုးရမ်ားမွ ႀကံ႕ဖြံ႕၊ ဒီခ်ဳပ္အထိ ဓနရွင္လူတန္းစားအစိုးရ မ်ားက က်င့္သံုးတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေပၚလစီကို ၁၉၄၈မွ ဒီကေန႔အထိ A.S နဲ႔ ခုခံခဲ့တဲ့ သမိုင္းရွိတဲ့ မာ့က္စ္၀ါဒပါတီႀကီးျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၈၉ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ဗကပထဲကေန ““၀””မ်ဳိးႏြယ္စုႀကီး ခြဲထြက္သြားခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ဗကပရဲ႕ ၄၈ PDR/A.S ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ရတယ္။ ဗကပဟာ UGပါတီ၊ (ေျမေအာက္ပါတီ)အျဖစ္ေျပာင္း လဲ ရပ္တည္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဗ.ွ.အတြင္းမွာ ““၀””နဲ႔ ကိုးကန္႔မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားခ်ည္း က်န္ရစ္ ပါတယ္။ ၁၉၄၈၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔မွာ စတင္ခဲ့တဲ့ ဗကပရဲ႕ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး (A.S)ဟာ ၁၉၈၉၊ ႏို၀င္ဘာ လအတြင္းမွာ ““၀””မ်ဳိးႏြယ္စု ASF မ်ား၊ ဗကပထဲကေန ခြဲထြက္သြားခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ၂၈-၃-၄၈မွာစခဲ့တဲ့ ဗကပရဲ႕ ၄၈ PDR/A.S.ၿပိဳကြဲသြားၿပီး ဗကပဟာ ၈၉ႏို၀င္ဘာ ကစၿပီး UG ပါတီအျဖစ္ပံုေျပာင္းရပ္တည္သြားပါတယ္။ ခုအခါမွာ ၁၉၄၈-၄၉၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔မွာစခဲ့တဲ့ ဗကပရဲ႕ PDR/A.S. ဟာ UG အျဖစ္ ပံုသဏၭာန္ေျပာင္းသြား ပါတယ္။ ၁၉၄၈၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔မွာ စခဲ့တဲ့ ဗကပရဲ႕ PDR/A.S. ဟာ ခုအခါမွာ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈ (U.G Work) ျဖစ္ သြားပါၿပီ။ ဗမာျပည္ PDR ျပည္သူ႔ဒီမိုက ေရစီေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ U.Gအျဖစ္ ပံုသဏၭာန္ေျပာင္းသြားပါၿပီ။

၁၉၄၈၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔မွာ သခင္ႏု ဖဆပလအစိုးရက ဗကပကိုအၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲဖို႔ ႀကိဳးစားလာတာေၾကာင့္ ဗကပရဲ႕ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး (A.S)ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တယ္။ ၁၉၄၈- ၄၉ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္၊ အလံနီပါတီနဲ႔ ကရင္၊ မြန္၊ ကယားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားပါ A.S အတြင္း ပါ၀င္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၄၉- ၅၀ခုႏွစ္အတြင္းမွာ သခင္ႏုဖဆပလအစိုးရ ဟာ ““ရန္ကုန္အစိုးရ””ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါေပ မယ့္ A.Sလုပ္ေနၾကတဲ့ ဗကပ၊ အလံနီ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္နဲ႔ ကရင္၊ မြန္၊ ကယားစတဲ့ A.Sအင္အားစုမ်ားအတြင္းညီၫြတ္မႈ မရွိ ၾကဘဲ ဗိုလ္ေနၾက႐ံုသာက အဂၤလိပ္ဦစီးတဲ့ ၿဗိတိသွ် ဓနသဟာယအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးကသခင္ ႏုဖဆပလ အစိုးရကို ၁၀ႏွစ္စာ လက္နက္ခဲ ယမ္းမီးေက်ာက္နဲ႔ စစ္ေရးအကူအညီမ်ဳိးစံု ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ သခင္ႏုဖဆပလအစိုးရ ဟာ ရန္ကုန္အစိုးရေခတ္ကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ ခဲ့တယ္။ ဗမာျပည္လက္၀ဲဂုိဏ္းႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားဟာ ၁၉၄၉- ၅၀စုႏွစ္ကာလ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ဳိးကို ၁၉၇၅၊ မတ္လ၊ ၁၅ရက္ေန႔ ပဲခူး႐ိုးမ ဗကပဌာန ခ်ဳပ္ ၿပိဳကြဲရသည္အထိ တစ္ႀကိမ္မွ ျပန္မရ ခဲ့ေတာ့ပါ။ အစားျပန္မရႏုိင္တဲ့ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခဆိုတာ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာပါပဲ။

ဗကပဟာ ၁၉၄၈၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔ မွ ၁၉၇၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ရက္ေန႔အထိ ပဲခူး႐ိုးမကို အေျချပဳၿပီး ျပည္မမွာ “ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး (A.S)ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါ တယ္။ ပဲခူး႐ိုးမပါတီ PHQ ဟာ ပဲခူး႐ိုးမ အေျခခံေဒသႀကီးအတြင္း (၁) ၄၈ A.S. လမ္းစဥ္၊ (၂) ၁၉၅၁ PCG ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရလမ္းစဥ္၊ (၃) ၅၂- ၂ႏွစ္ အတြင္း စစ္ႏိုင္ေရးလမ္းစဥ္၊ (၄) ၅၅ျပည္ တြင္း စစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္၊ (၅) ၆၄လမ္းစဥ္၊ (၆) ၆၇ စစ္ အႏိုင္တိုက္ေရး၊ အာဏာသိမ္းေရးလမ္းစဥ္ စတဲ့ လမ္းစဥ္ေခတ္မ်ားရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္က A.Sလမ္းလား၊ စစ္ရပ္ေရးလမ္းလားဆိုတာ ပါပဲ။ ၁၉၄၈၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔ကေန ၁၉၇၅၊ မတ္လ၊ ၁၅ရက္ေန႔အထိ ၂၇ႏွစ္ အတြင္းမွာ ရွိခဲ့,ျဖစ္ခဲ့တဲ့ CC/CBလူႀကီး မ်ားအတြင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ Line struggle မ်ားဟာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးလား၊ စစ္ ႏိုင္ေအာင္ တိုက္ေရးလားဆိုတာပဲ။ CC/CBတခ်ဳိ႕က A.S. ႏိုင္ေအာင္တိုက္ခ်င္ တယ္။ တခ်ဳိ႕က အစိုးရနဲ႔ အေပးအယူလုပ္၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ခ်င္တယ္။ ဒီျပႆနာဟာ ဗကပ၊ PB၊ CC မ်ားအတြင္း ၂၈-၃-၄၈ ျပည္တြင္းစစ္စကတည္းက ဒီကေန႔အထိ ရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ၊လမ္းစဥ္ျပႆနာ ပါ။ စစ္ရပ္ဖို႔၊ အာဏာရ ဓနရွင္ လူတန္းစား နဲ႔ ဒိုင္ယာေလာ့ဂ္လုပ္ဖို႔ ဗကပဌာနခ်ဳပ္ (HQ)က တစ္သက္လံုးေအာ္လာတာပါ။ အာဏာရ ဖဆပလ၊ သခင္ႏုအစိုးရ၊မဆလ တပ္ခ်ဳပ္အစိုးရ၊ ဒီကေန႔ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအထိ အာဏာရလစ္ဘရယ္ဓနရွင္ လူတန္းစား ေခါင္းေဆာင္အစိုးရမ်ား အားလံုးက လက္ နက္အပ္၊ တပ္ဖ်က္ဥပေဒတြင္း၀င္၊ ဥပေဒ တြင္းမွာပါတီေထာင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏုိင္ ရင္၊ ပါတီစံုအစိုးရဖြဲ႕ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးထြက္ ေပါက္ကိုပဲ ေပးထားခဲ့တာပါ။ ဒီ Lineကို အာဏာရလစ္ဘရယ္ ဓနရွင္လူတန္းစားက ၄၈-၄၉ခုႏွစ္၊ သခင္ႏုဖဆပလ၊ သန္႔ရွင္း ဖဆပလ၊ သခင္ႏုပထစအစိုးရ၊ မဆလ အစိုးရမ်ားအထိ ဒီကေန႔ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ ေခတ္အထိ ဒီ Line လမ္းစဥ္ကို ဖြင့္ထား ေပးခဲ့တာပါ။ အၾကမ္းဖက္ ယႏ္ၲရားျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္က ဘယ္ဥပေဒ ဘယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏ္ၲရား၊ ဘယ္ဥပေဒရဲ႕ အထိန္းအကြပ္ ေအာက္မွာေနမွာပါလဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ ရဲ႕ ေသာ့ခ်က္ Key Questiion က ဒီေနရာမွာ ရွိတာပါ။ ေသနတ္ကို ဘယ္သူကအုပ္ခ်ဳပ္ မွာပါလဲ။ ဒီျပႆနာမွာ ဘယ္အစိုးရမ်ဳိး ကမွ လစ္ဘရယ္မျဖစ္ၾကပါဘူး။ လက္နက္ ျပႆနာ၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ ျပႆနာမွာ ဘယ္လိုလစ္ဘရယ္ဓနရွင္ လူတန္းစား အစိုးရမ်ဳိးကမွ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ သေဘာ မထားတတ္ၾကပါဘူး။ ၁၉၅၈- ၅၉ခုႏွစ္ အတြင္း ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားက သခင္ႏု သန္႔ရွင္းဖဆပလအစိုးရ လက္ထက္မွာ လက္နက္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီလဲေရး ေပၚလစီ က်င့္သံုးၿပီး လက္နက္အပ္၊တပ္ဖ်က္ၿပီး ဥပေဒတြင္း၀င္ခြင့္ေပးဖို႔ ဖဆပလ၊ သန္႔ရွင္း အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ား ဒိုင္ယာေလာ့ဂ္ လုပ္ၾကရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လက္နက္ခ် ေရး၊ လက္နက္အပ္ေရးက The First Agenda ပထမအစီအစဥ္ပါ။ လက္နက္ခ်၊ လက္နက္အပ္ၾကရတဲ့ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ တပ္မွဴး တပ္သားမ်ားဟာ အခမ္းအနား က်င္းပဆဲမွာ အႀကီးအက်ယ္ငိုေႂကြးၿပီး၊ မ်က္ရည္ႀကီး ေပါက္က်ၾကပါတယ္။ ၁၉၅၉ ေဆာင္းတြင္းမွာ ဒီအခမ္းအနားကို ဘို ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ေဘာလံုးကြင္းႀကီးအတြင္း မွာ ““ျပည္သူ႔ရဲ ေဘာ္တပ္မ်ား၊ ဖဆပလ အစိုးရထံမွာ လက္နက္ခ်ပြဲ က်င္းပၾကတာ ပါ။ လက္နက္ခ်တယ္ဆိုတာ ဂုဏ္မရွိပါ။ ရန္သူ႔ ထံအညံ့ခံရတာပါ။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ားဟာ အႀကီးအက်ယ္ငို ေႂကြးၾကပါတယ္။

ဒီမွတ္တမ္းေရးသူဟာ ေနာင္ ၁၀ႏွစ္ အၾကာ ၁၉၆၉- ၁၉၇၂ခုႏွစ္အတြင္းမွာ စာေရးသူ၊ ဦးေလးဦးေသာင္းေရႊ၊ ဘႀကီး ဦးမာၪဏ္ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဗကပ၊ ေမာ္လ ၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေငြေသာင္ယံေဒသ၊ ဗကပနယ္ေျမစည္း႐ံုးေရး ေျပာက္က်ား တပ္ဖြဲ႕ေလးဟာ ေမာ္လၿမိဳင္ ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေငြေသာင္ယံ၊ သံုးပါတီ (ဗကပ၊ အလံနီ၊ KNU) ေဒသစည္း႐ံုးေရးတပ္ဖြဲ႕၊ ေျပာက္ က်ားအစုေလးဟာ မတတ္သာတဲ့ အဆံုးမွာ ရန္သူ႔ေရႊလင္းယုန္၊ မိုးဟိန္းစစ္ေၾကာင္းမွဴး နဲ႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး လက္နက္စြန္႔လိုက္ ၾကရပါတယ္။ အသက္ရွင္ခြင့္ရလိုက္ၾကရ ေပမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားဘ၀ကိုအသက္ ရွင္ခြင့္နဲ႔ လဲလိုက္ၾကရပါေတာ့တယ္။ ““လူ႔ အသက္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးသမားဘ၀ကို လဲ လွယ္ခဲ့ရတယ္””လို႔ မွတ္တမ္းတင္ရပါေတာ့ မယ္။ ဘယ္လို႐ႈေထာင့္မ်ဳိးနဲ႔ ေ၀ဖန္တိုက္ ခိုက္မႈမ်ဳိးကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွိမ့္ႏွိမ့္ခ်ခ်လက္ခံဖို႔မွ တစ္ပါး တျခားထုေခ်စရာ ဘာဆိုဘာ အေၾကာင္းျပခ်က္မွ လံုး၀လံုး၀မရွိပါဘူးလို႔ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရမွာပါ။

ေအာင္သာပီသံုးလံုး