၈ (စ) နဲ႔ပတ္သတ္လို႕

သာဓက

ဟိုးအရင္ကလည္းေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုလည္းထပ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဥပေဒေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ တစ္ လံုးခ်င္းစီေသခ်ာ ဖတ္ပါဆိုတဲ့စကားပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဥပေဒကိုေသခ်ာမဖတ္ၾကဘူး။ ေသခ်ာမဖတ္ေတာ့ ဥပေဒ ရဲ႕ဆိုလိုရင္းကို သေဘာမေပါက္ဘဲ ကိုယ္လိုရာဆြဲေတြးၿပီး အဓိပၸာယ္ေကာက္မွားေနၾကလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ တစ္ေယာက္တည္းဖတ္ၿပီး ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း အဓိပၸာယ္မွားေကာက္လို႔လိုရာ ဆြဲေတြးတာက သိပ္ျပႆ နာမရွိေပမဲ့ အဲဒီအမွားႀကီးကိုေဖ့စ္ဘြတ္လိုလူမႈကြန္ရက္ေပၚမွာေလွ်ာက္ေရးၿပီး ဝါဒျဖန္႔တာက အေတာ္ကို ဆိုးပါတယ္။

ဒီႏိုင္ငံမွာ အခ်ဳိ႕ကေၾကာက္ရင္လည္းဇြတ္ေၾကာက္တယ္။ မေၾကာက္ရင္လည္းဆင္ျခင္တံု တရားမရွိ ေတာ့ဘူး။ ဟုတ္တာေရာမဟုတ္တာေရာ အမွားအမွန္မခြဲျခားႏိုင္ေတာ့ဘဲ အကုန္ေလွ်ာက္လုပ္ၾကတယ္။

ဇြတ္ေၾကာက္တတ္တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ နမူနာတစ္ခုေျပာျပပါမယ္။ ၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ရက္ တုန္းက ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းဥပေဒဆိုတာကို ျပ႒ာန္းလိုက္ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေယာက်္ားအားလံုးပဲ အရြယ္ေရာက္ၿပီးရင္မျဖစ္မေနစစ္မႈထမ္းရေတာ့မလို ဝါဒျဖန္႔တဲ့သူေတြကလည္း ျဖန္႔ခဲ့ေတာ့ ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာနဲ႔ အမ်ားစုကလန္႔ကုန္ၾကေရာ။

အမွန္ကအဲဒီဥပေဒပုဒ္မ၁(ခ)မွာ ‘ဤဥပေဒသည္ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ သတ္မွတ္သည့္ေန႔ရက္တြင္ စတင္အာဏာတည္ရမည္’လို႔ ျပ႒ာန္းထားတာျဖစ္လို႔ အဲဒီဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးခ်ိန္မွာေရာအခုခ်ိန္ထိေရာအာဏာမတည္ခဲ့ပါဘူး။ သူမ်ား ဝါဒျဖန္႔တဲ့အတိုင္းမယံုဘဲဥပေဒ ကိုေသခ်ာေလ့လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးခ်ိန္မွာကတည္းက တစ္ခါတည္းမျဖစ္မေန စစ္မႈထမ္းစရာမလို ဘူးဆိုတာရယ္၊ လိုအပ္လို႔အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာနဲ႔ အာဏာတည္မယ့္ရက္သတ္မွတ္မွ လိုက္နာဖို႔လိုမယ္ဆိုတာ ရယ္ကို သေဘာေပါက္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူပဲ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္မွာ ျပ႒ာန္းၿပီးခ်ိန္မွာလည္း ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ လက္မထပ္ဘဲလင္မယားလိုေနရင္ကို ဒီပုဒ္မအရအေရးယူခံရေတာ့ မလိုလို၊ ကိုယ့္ကိုၾကည့္မရတဲ့သူရဲ႕ ေခ်ာက္တြန္းတိုင္ၾကားတာကိုခံရေတာ့မလိုလို ေျပာဆို သံုးသပ္တာေတြ ရွိခဲ့ပါေသးတယ္။

ဒီဥပေဒပုဒ္မ ၁ဝ အရ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအရျဖစ္ျဖစ္၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း အရျဖစ္ျဖစ္ လင္နဲ႔ မယားတစ္ပါး ဒါမွမဟုတ္တစ္ဦး ထက္ပိုၿပီး တရားဝင္ ထိမ္းျမားၿပီးတဲ့ ေယာက်္ားနဲ႔မိန္းမဟာ ထိမ္းျမားမႈ တည္ၿမဲ ေနစဥ္မွာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ အာဏာတည္တဲ့ ေန႔ကစၿပီး အျခားသူနဲ႔ ထပ္မံထိမ္းျမားျခင္း မျပဳရဘူး၊ လင္မယားလို တရားမဝင္ေနထိုင္ ေပါင္းသင္းတာ မျပဳရဘူးဆိုၿပီး ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္အရ ဒီဥပေဒက အိမ္ေထာင္သည္ေတြနဲ႔ပဲ ဆိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။သူမ်ားေျပာ တဲ့အတိုင္း ယံုၿပီးေၾကာက္ခဲ့ၾကတာ ဥပေဒကိုသာ ေသခ်ာေလ့လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ဒီလိုေတြ ေၾကာက္စရာလိုမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဆိုလိုတာက ဥပေဒတစ္ခုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္တာေတြ၊ ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ ထြက္ေပၚလာရင္ ရမ္းသန္းၿပီး ေကာက္ခ်က္မခ်ေစခ်င္တာပါ။ အဲဒီဥပေဒကိုရွာၿပီး ေသခ်ာေလ့လာ ၿပီးမွကိုယ္ပိုင္အသိဉာဏ္နဲ႔ သံုး သပ္မယ္ဆိုရင္ ဥပေဒအေပၚအယူအဆလြဲတာေတြ အမွတ္မွားတာေတြမျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့။

အခုလည္း ပုဒ္မ၈(စ)ဆိုၿပီး ေခတ္စားလာျပန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကိုကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒရဲ႕ပုဒ္မျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈ အခ်ဳိ႕ကအမွားေတြပါ။ ဥပေဒကို ေသခ်ာမဖတ္တတ္လို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

တခ်ဳိ႕က အဲဒီဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္သံုးသပ္တာေတြသာေရးတယ္။ ဥပေဒရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကစၿပီး မွားေရးပါတယ္။ ဥပေဒရဲ႕နာမည္အမွန္က ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈ ကိုကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားေျပာနဲ႔စာေခ်ာေအာင္ေရးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕   ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ၏ လံုၿခံဳမႈကိုကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒလို႔ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕မွား ေရးတာက ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကိုကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒဆိုၿပီးမွားေရး တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေနာက္ထပ္လြဲမွားတဲ့ေကာက္ခ်က္ခ်ေဝဖန္မႈေတြက ရွိပါေသးတယ္။ ဒီဥပေဒ ျပ႒ာန္းလိုက္လို႔ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္သလိုျဖစ္တယ္။ ဒုစ႐ိုတ္သမား၊ အၾကမ္း ဖက္သမားေတြကို ႐ုတ္တရက္ေတြ႕လို႔ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ခ်င္ရင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းရမယ္။ မေတာင္းရင္ ဒီဥပေဒနဲ႔မညီလို႔ အေရးယူခံရႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး အခ်ဳိ႕က အထင္မွားၾကပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကိုကာကြယ္ ေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၈(စ)မွာ ဒီလိုျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

‘မည္သူမွ်တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီခြင့္ ျပဳမိန္႔၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဝရမ္းတစ္စံု တစ္ရာမရွိဘဲျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ၊ မိသားစုေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ အဓမၼဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) လူတစ္ဦးရဲ႕ ဂုဏ္ သိကၡာႏွင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကိုပုတ္ခတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္ေစရန္တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။’ ဆိုၿပီးျပ႒ာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္လို႔ ျပစ္မႈထင္ရွားရင္ က်ဴးလြန္ သူကိုအနည္းဆံုး ေျခာက္လကေနအမ်ားဆံုးသံုးႏွစ္ထိ ေထာက္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမယ့္အျပင္ အနည္းဆံုး က်ပ္သံုး သိန္းကေန အမ်ားဆံုး က်ပ္၁၅ သိန္းအထိ ေငြ ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ပုဒ္မ ၁ဝ မွာျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

အဲဒီပုဒ္မ ၈ (စ)နဲ႔ ပုဒ္မ ၁ဝရဲ႕ျပ႒ာန္း ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ လည္း အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅ဝဝ ရွိရဲ႕သားနဲ႔ ဘာလို႔ဒီျပ႒ာန္း ခ်က္ကိုထည့္ရတာလဲ။ ထည့္စရာမလိုဘူးဆိုၿပီး ေဝဖန္ၾကတာ လည္းရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ေျပာပါတယ္။ ဒီဥပေဒကဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) လိုပဲေၾကာက္ဖို႕ ေကာင္း တယ္။ ေတာ္ေသးတာက ဒီဥပေဒ က အာမခံရတယ္ဆိုၿပီးလည္းေျပာၾကပါတယ္။ ဒီဥပေဒကအာမခံရတယ္ဆိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ မွားပါတယ္။ ဒီေဝဖန္ခ်က္ေတြ အယူအဆအမွားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔တစ္ခ်က္ခ်င္းရွင္းျပသြားပါမယ္။

ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းလိုက္လို႔ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္သလို ျဖစ္တယ္ဆိုတာမ ဟုတ္ပါဘူး။ ဒီဥပေဒမေပၚခင္ကတည္းက လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီးသားပါ။ ဆိုလိုတာက ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စည္းနဲ႔ ကမ္းနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့သေဘာပါ။

ဒီဥပေဒမေပၚခင္ကတည္းက လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကတရားခံစံုစမ္းတာ၊ ဖမ္းတာ၊ သက္ေသခံပစၥည္း ရွာေဖြတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒနဲ႔အညီေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ အတြက္ဆို ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕စည္းကမ္းထိန္းသိမ္ေရး ဥပေဒေတြ အျပင္အျခားလိုက္နာရတဲ့ ဥပေဒေတြရွိပါတယ္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက ဒီဥပေဒမေပၚခင္ကတည္းက ရဲတို႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ လိုက္ နာဖို႕ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒအခန္း ၁၃ ပါပုဒ္မ ၁၄၉ ကေန ၁၅၃ ထိျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ နဲ႔အညီေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ အလားတူပဲရဲထံသတင္းေပးတာနဲ႔ ရဲတို႕ရဲ႕စံုစမ္းေထာက္လွမ္းဖို႔ အာဏာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ အခန္း ၁၄ ပါ ပုဒ္မ ၁၅၄ ကေန ၁၇၆ ထိ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ အညီေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖမ္းဆီးတာ၊ ထြက္ေျပး တာနဲ႔ျပန္လည္ဖမ္းဆီး တာတို႕လုပ္ေဆာင္ တာေတြနဲ႔ပတ္သက္ လို႔လည္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒအခန္း ၅ ပါပုဒ္မ ၄၆ ကေန ၆၇ ထိျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ အညီေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒအရ ရဲအေရးပိုင္တဲ့အမႈေတြမွာဆို ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက တရား႐ံုးခြင့္ျပဳမိန္႔မပါဘဲတရားခံကို အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး ဖမ္းဆီးႏိုင္ပါတယ္။ အျခားျပစ္မႈအထူး ဥပေဒ ေတြမွာရဲအေရးပိုင္တယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားရင္ အထက္မွာေျပာခဲ့သလိုပဲဘာခြင့္ျပဳခ်က္မွမလိုဘဲ တရားခံကိုဖမ္းဆီး ခြင့္ရွိပါတယ္။ ရဲအေရးမပိုင္တဲ့အမႈေတြဆိုရင္ေတာ့ တရား႐ံုးရဲ႕ ခြင့္ျပဳမိန္႔လိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္ လပ္မႈနဲ႔ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကိုကာကြယ္ ေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၈ မွာက ‘မည္သူမွ် တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ ဒါမွမဟုတ္ ဝရမ္း တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲျဖစ္ ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲျဖစ္ေစ’ လို႔ျပ႒ာန္း ထားတာျဖစ္လို႔ တည္ဆဲ ဥပေဒနဲ႔ညီရင္ လုပ္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။

ဆိုလိုတာက ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက ရဲအေရးပိုင္တဲ့အမႈေတြဆို ရဲအေရးပိုင္သလို၊ ရဲအေရးမပိုင္တဲ့အမႈေတြ ဆိုရဲအေရးမပိုင္သလို ဒီဥပေဒမေပၚခင္က တည္ဆဲဥပေဒေတြအတိုင္းဒီဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးေတာ့လည္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဝဖန္ေနတဲ့ ေနာက္တစ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅ဝဝ ရွိရက္နဲ႔ ဘာလို႔ ၈(စ)ထပ္ထည့္ရလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ ရာဇသတ္ႀကီးကေယဘုယ်ဥပေဒပါ။ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္ လပ္မႈနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလံုၿခံဳမႈ ကို ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒကျပစ္မႈအထူးဥပေဒပါ။

ဥပမာရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒမွာ အသေရဖ်က္မႈပုဒ္မ ၅ဝဝ ပါေနေပမဲ့လည္း ဆယ္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)မွာေရာ၊ အီလက္ထရြန္နစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၃၄(ဃ)မွာေရာအသေရ ဖ်က္မႈနဲ႔ဆိုင္ တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကိုထည့္သြင္းျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။

ဒါတင္မကပါဘူး။ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၂ကေန ၁၆၅ အထိမွာ အဂတိလိုက္စားတာေတြကို အေရးယူႏိုင္ေအာင္ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေပမဲ့ အဂတိလို႔က္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကိုထပ္မံ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါေသး တယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားၿပီးသားအခ်က္ေတြရွိရဲ႕သားနဲ႔ အလားတူျပ႒ာန္းခ်က္ ေတြကို ထပ္မံထည့္သြင္းထားတဲ့ ပံုစံတူျပ႒ာန္းခ်က္ေတြပါတာက ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကိုကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ အီလက္ထရြန္းနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ ဖ်က္ေရး ဥပေဒလို အျခားတည္ဆဲဥပေဒေတြရွိပါေသးတယ္ဆိုတာကို သိေစခ်င္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကိုကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ မွာ  ‘တည္ဆဲ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္မည္သို႔ပင္ပါရွိေစကာမူ ဤ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သမွ် ဤဥပေဒအရသာလွ်င္ အေရးယူရမည္’ လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ထင္တာက အဲဒီျပ႒ာန္းခ်က္အရ အျခား လူသတ္မႈ မုဒိမ္းမႈနဲ႔အၾကမ္းဖက္မႈလိုမ်ိဳး ရာဇဝတ္မႈႀကီးေတြရဲ႕ တရားခံေတြကိုဖမ္းဆီးတဲ့အခါမွာလည္း ဒီဥပေဒ အရပဲ လုပ္ရေတာ့မယ္ ထင္ေနၾကပါတယ္။

မဟုတ္ပါဘူး။ ပုဒ္မ ၁၃မွာဆိုတာက ဤဥပေဒပါျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သမွ်လို႔ပါတာျဖစ္လို႔ ခုနကေျပာတဲ့ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈလိုမ်ိဳးေတြကို သက္ဆိုင္တဲ့ဥပေဒေတြရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ထပ္မံရွင္းျပလိုတာကအခုအျငင္းပြားေနၾကတဲ့ပုဒ္မ ၈(စ)က အာမခံေပးလို႔မရပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕ဥပေဒမွာ အာမခံေပးရမယ္၊ မေပးရဘူးဆိုတဲ့ သီးျခားျပ႒ာန္းခ်က္မပါလို႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ ထံုးဥပေဒ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား(၂)အရအေရးယူရမွာျဖစ္ပါ တယ္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒေနာက္ဆက္တြဲဇယား(၂)မွာ ဒီလိုဆိုပါတယ္။ ‘အျခားဥပေဒမ်ားကိုက်ဴးလြန္ သူမ်ား ၃ႏွစ္ ႏွင့္အထက္၊ သို႔ေသာ္လည္း ၇ႏွစ္ေအာက္ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္လွ်င္အာမခံေပး ရမည့္လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ မွတစ္ပါးအာမခံမေပးႏိုင္’ လို႔ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၈(စ)က ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိခ်မွတ္ႏိုင္တာျဖစ္လို႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒအရအာမခံေပးလို႔ မရတာျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္အာမခံမရႏိုင္ေပမဲ့ တရားခံကနာမက်န္းတာတို႔ ဘာတို႔ဆိုရင္ေတာ့ ျပစ္မႈက်င့္ထံုးဥပေဒရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ တရားသူႀကီးကအာမခံေပးလို႔ရတာေတာ့ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေတာ္႐ံုမခိုင္လံုရင္ အာမခံေပး ေလ့မရွိပါဘူး။

ဒီလိုေတြေျပာလို႔ေရးလို႔ပုဒ္မ ၈(စ)နဲ႔လူသိမ်ားလာတဲ့ႏိုင္ငံ သားေတြရဲ႕ ပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကိုကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒကၿပီးျပည့္စံုတယ္လို႔ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ နစ္နာသူ ကိုယ္ တိုင္မဟုတ္ဘဲ ဘယ္သူကျဖစ္ျဖစ္တရားလိုေနရာက တရားစြဲခြင့္ရွိေနတာကေတာ့ ဒီဥပေဒရဲ႕ အဓိကအားနည္း ခ်က္ပါ။ ျပ႒ာန္းရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္တို႕၊ ဘယ္ လိုဟာ မ်ဳိးေတြက ဒီဥပေဒနဲ႔သက္ဆိုင္တယ္ဆိုတာတတို႔နဲ႔ဥပေဒ စကားရပ္ေတြကိုဥပေဒထဲမွာ ဒီထက္ပိုၿပီးရွင္းရွင္းလင္းလင္းေရးသင့္ တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

ဥပမာပုဒ္မ ၉ မွာျပ႒ာန္းထားတဲ့ ‘မည္သည့္ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမွဴးမဆို ဤဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ တိုင္တန္း ခ်က္ကို လက္ခံရရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းေပးခ်က္ ကိုလက္ခံရရွိ လွ်င္ျဖစ္ေစ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၄ ႏွင့္အညီအေရး ယူေဆာင္ရြက္ရမည္’ ဆိုတဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္ေနရာမွာ  ”ဤဥပေဒ ႏွင့္သက္ဆိုင္ သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္”လို႔ျပ႒ာန္းလိုက္ရင္ပိုရွင္းသြား မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ နစ္နာသူေတြကတိုင္တန္းရင္ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့အမႈေတြဆိုရင္ လာတိုင္တဲ့အ ေၾကာင္းအရာေပၚမူ တည္ၿပီး ဘယ္ဥပေဒဘယ္ပုဒ္မတပ္ရမယ္ ဆိုတာကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးမွဥပေဒ႐ံုးမွာအႀကံေပးေတာင္းၿပီး တရားစြဲတင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တိုင္တဲ့ျဖစ္စဥ္ေပၚမူတည္ၿပီး ဘယ္ဥပေဒ ဘယ္ပုဒ္မတပ္သင့္သလဲလို႔ ဆံုးျဖတ္ရတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္က အလြန္အေရးပါပါတယ္။ အသေရဖ်က္မႈပုဒ္မ ၅ဝဝနဲ႔ တရား႐ံုးမွာဦးတိုက္ေလွ်ာက္ခိုင္းရမယ့္ အမႈမ်ိဳးမွာ ၈(စ)နဲ႔ဖြင့္မိလ႔ိုမရသလို ၈(စ)နဲ႔ဖြင့္ရမယ့္အမႈမ်ိဳးမွာ ပုဒ္မ ၅ဝဝနဲ႔ တရား႐ံုးမွာ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ခိုင္းလို႔ မရပါဘူး။

ပုဒ္မ ၅ဝဝနဲ႔ တရား႐ံုးမွာဦးတိုက္ေလွ်ာက္ခိုင္းရမွာကို ၈(စ)နဲ႔ဖြင့္ရင္ျပစ္ဒဏ္က ပိုျမင့္တာ ခ်လို႔ရသြားၿပီး အာမခံေပးလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ အလားတူပဲ၈(စ)နဲ႔ ဖြင့္ရမွာကိုပုဒ္မ ၅ဝဝနဲ႔ တရား႐ံုးမွာဦးတိုက္ေလွ်ာက္ ခိုင္းလိုက္ရင္ က်ဴးလြန္သူအတြက္ ျပစ္ဒဏ္သက္သာသြားမွာျဖစ္သလို အာမခံလည္းရသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာဇသတ္ႀကီး ရဲ႕ အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅ဝဝက ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ထိပဲခ်လို႔ရတဲ့ ပုဒ္မျဖစ္ေနလို႔ပါ။

ဒါေၾကာင့္ဥပေဒေတြရဲ႕ ခိုင္မာမႈတရားမွ်တမႈေတြကအေရးပါသလိုပဲ ဥပေဒကိုက်င့္သံုးမယ့္ လူပုဂၢိဳလ္ ေတြ အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း ဥပေဒကိုမွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္တဲ့ေနရာမွာ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ အသံုးခ် တတ္ဖို႕ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း အျပဳသေဘာေဆာင္အႀကံျပဳလိုက္ပါရေစ။