သမဂၢရွင္သန္ေရးနဲ႔အေဆာက္အုံ ေဆာက္လုပ္ေရး ဘယ္လိုစဥ္းစားၾကမလဲ

ထြန္းေဇာ္ေဌး
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန ့ထုတ္မွ

ရည္ညႊန္း

မၾကာမီကပဲ သမဂၢရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အုံဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကိုေရာက္ခဲ့ တယ္။အၿငင္းအခုန္ေတြအားလုံးၾကားမွာ အယူအဆေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါတယ္

။သမိုင္းကိုျပန္ေျပာင္းကိုးကားရာ မွာလည္းအခ်က္တခ်ိဳ႕တိမ္ျမွဳတ္ေပ်ာက္ကြယ္ေမွးမွိန္ေနတာကိုလည္းေတြ႕ရတယ္။သမိုင္းကိုခါးျဖတ္ယူလိုက္တဲ့အတြက္ ေကာက္ခ်က္တခ်ိဳ႕မွားယြင္းသြားတာကိုလည္းေတြ႕ရတယ္။ဒါေၾကာင့္ဒီတပတ္ေတာ့ ေက်ာင္းသားသ မဂၢနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိမ္ျမဳတ္ေနတ့ဲသမိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုေျပာခ်င္တယ္။ဒါမွလည္းစဥ္းစားသုံးသပ္ရာမွာ အနီစပ္ဆုံးေကာက္ခ်က္ကိုဆြဲယူႏိုင္မယ္လို႔ယူဆပါတယ္။

                              တကသ သမဂၢနဲ႔တကသေဆာက္အုံ ဘယ္ဟာအရင္ေပၚခဲ့သလဲ

ပထမဆုံးေျပာခ်င္တာက သမဂၢအေဆာက္အုံေပၚၿပီးမွေက်ာင္းသားသမဂၢျဖစ္ေပၚလာတယ္ဆိုတဲ့သုံးသပ္ ခ်က္ဟာမမွန္ေၾကာင္းဦးစြာေျပာခ်င္တယ္။အမ်ားစုေျပာဆိုကိုးကားေနၾကတာက ၁၉၃၀မွာသမဂၢအေဆာက္အုံ ေဆာက္ၿပီးတယ္။၁၉၃၁မွာရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢယာယီေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းၿပီးစည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲခဲ့ တယ္။ဒီက်မွ ေက်ာင္းသားသမဂၢစတင္ေပၚလာတယ္လို႔ဆိုၾကပါတယ္။ဒီအဆိုကိုက်ေနာ္ျငင္းပါတယ္။ဒါေတြကို ရွင္းဖို႔အတြက္ ဧက၄၄၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝန္းႀကီးဂရန္ေဖါက္တာကစလို႔ေျပာခ်င္တယ္။

ဘုရင္ခံဆာဟာကုတ္ဘတ္တလာက၁၉၁၆ခုႏွစ္မွာရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးတည္ေဆာက္ဖို႔ ေျမေနရာလိုက္ရွာတယ္။ပထမေတာ့ အရင္က တံတားေလးလို႔ေခၚခဲ့တဲ့စတၱဇေဆးရုံေျမေနရာတဝိုက္ကိုဂရန္ ေဖါက္ဖို႔ပါ။ဒါေပမယ့္ ေျမေနရာအက်ယ္ဝန္းကိုသူစိတ္ႀကိဳက္မရတဲ့အတြက္ ကမာရြတ္က ဧက၄၄၀ေက်ာ္ရွိတ့ဲမ ရမ္းၿခံကိုပဲေရြးခ်ယ္ၿပီး ၁၉၁၆ခုႏွစ္မွာဂရန္ေဖါက္ခ့ဲတာပါ။ဆာဟာကုတ္ဘတ္တလာကသူတာဝန္ယူတုန္းတည္ ေဆာက္မယ့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အခန္းနားဆုံးျဖစ္ေစရမယ္လို႔ခံယူထား တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ဒါေပမယ့္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို မျပ႒ာန္းမီမွာပထမကမၻာစစ္ျဖစ္လာလို႔ အားလုံးရပ္ဆိုင္း ထားရတယ္လို႔သိရတယ္။

ပထမကမၻာစစ္ၿပီးမွ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဖြင့္ခြင့္ခ်ေပးလိုက္တာပါ။ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေျမပုံကိုေရးဆြဲစဥ္က တည္းက ဘယ္ေနရာမွာဘယ္အေဆာင္အုံတည္မယ္ဆိုတဲ့ ပုံထုတ္စဥ္ကတည္းက ေက်ာင္းသားသမဂၢအ ေဆာက္အုံအတြက္ေျမေနရာကို ရာထားၿပီးျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တည္ေထာင္ဖို႔လုံးပမ္းစဥ္က တည္းက ေက်ာင္းသားသမဂၢဟာ ပါရွိၿပီးျဖစ္တယ္။၁၉၂၀ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ(၄-င)(Rangoon University Act )မွာ                                                                                                           (e) to found, erect, equip and maintain libraries, laboratories, museums and institutions subsidiary its purposes.                                                             စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္းမ်ား၊ျပတိုက္မ်ားအျပင္ တကၠသိုလ္၏ကိစၥမ်ား အား အေထာက္အပံ႔ျပဳ သည့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တည္ေထာင္ရန္၊ေဆာက္လုပ္ရန္၊ေထာက္ပံ႕ထိန္း သိမ္းရန္။”လို႔ပါရွိတယ္။ဒီအ ခ်က္ကို အေျချပဳၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ႕စည္ခဲ့တာ။

၁၉၂၄ခုႏွစ္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔အတူေက်ာင္းသား/သူတို႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကိုကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ဆိုၿပီးေက်ာင္းသာကိုယ္စားလွယ္ေကာင္စီ(Students Representative council )နဲ႔ေက်ာင္း သားမ်ားစာေပနဲ႔စကားရည္လုပြဲအသင္း(Literary and Debating Club)တို႔ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကပါတယ္။ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၂၇ခုႏွစ္ထဲေရာက္ေတာ့“စာေပနဲ႔စကားရည္လုပြဲအသင္း”ကို Student Union အျဖစ္“မစၥတာစေလာ့ ကိုယ္ တိုင္ အမည္ေျပာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။ဒီအေၾကာင္းကို ထြန္းရင္က“၁၉၂၇-၂၈ခုႏွစ္ က်ေနာ္မွတ္မိသမွ်”မွာ ေဖၚျပမွတ္ တမ္းျပဳထားတာက…

“၁၉၂၇ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မစၥတာစေလာ့၏စီမံေပးခ်က္အရ စာေပႏွင့္စကားရည္လုပြဲအသင္းကို ေက်ာင္းသားသမဂၢ(Student Union)အျဖစ္သို႔တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။ သမဂၢဥကၠ႒ေရြးေကာက္ပြဲကို ေက်ာင္းႀကီးတြင္တေန႔ က်င့္ပျပဳလုပ္ပါသည္။ကၽႊန္ေတာ္မွတ္မိသ၍ ဦးစိုးညြန္႔ႏွင့္မြန္ဖိုးခ်ိဳတို႔ၿပိဳင္၍အေရြးခံၾကပါ သည္။မဲပုန္းမ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးရုံးခန္း အဝတြင္ထားရွိၿပီး တေယာက္စီဝင္ေရာက္မဲထည့္ၾကရပါသည္။မြန္ ဖိုးခ်ိဳမဲႏိုင္၍ ပထမဆံုး ဥကၠ႒ျဖစ္ပါသည္။”လို႔ရွင္းလင္းစြာမွတ္တမ္းျပဳ ထားပါတယ္။ဒါေၾကာင္ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ က တည္းက ေက်ာင္းသားသမဂၢရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာယူဆႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

သမဂၢအေဆာက္အုံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၾကည့္ျပန္ေတာ့ “ဘုရင္ခံဆာဟာကုတ္ဘတ္တလာ”က ရန္ကုန္အေရွ႕ ပိုင္းသူေ႒းႀကီး ဦးညိဳထံမွာ ၁၉၂၆ခုႏွစ္ကတည္းက အလႈခံခဲ့တာလို႔သိရတယ္။ဒါကဘာကိုေဖၚျပေနသလဲဆို ေတာ့ ဥပေဒအရကို“ေက်ာင္းသားရွိရင္ သမဂၢလည္းရွိရမယ္”ဆိုတာကို ယဥ္ေက်းမႈျမင့္သူေတြကနားလည္ၾက တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုေဖၚျပေနတာပဲ။အေဆာက္အုံကိုေတာ့ ၁၉၂၇ ခု ႏွစ္မွာ “ဘုရင္ခံဆာဟာကုတ္ဘတ္တ လာ”ကိုယ္တိုင္ ပႏၷက္ရိုက္ေပးခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့တာကေတာ့၁၉၂၉ခုႏွစ္မွပါ။ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ေႏြရာသီေက်ာင္းမပိတ္မီ ဂၽႊန္လထဲမွာၿပီးသြားပါတယ္။ဒီကာလေတြတုန္းက“သမဂၢေက်ာင္းတိုက္”လို႔ေခၚခဲ့ ၾကတယ္လို႔ဆိျၾကပါတယ္။

သမဂၢအသင္းတိုက္ႀကီးၿပီးသြားေပမယ့္ သမဂၢအဖြဲ႕အစည္းကအဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးလို႔ဆိုၾကပါတယ္။ဒါ ေၾကာင့္ ၁၉၃၀ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၂၀)ရက္ေန႔မွာ သူေ႒းႀကီး“ခ်မ္းမာဖီး”ရဲ႕သား“ခ်န္ေခ်ာခိုင္”လႈတဲ့ အားက စားရုံမွာ ေက်ာင္းသားေတြစုရုံးၿပီးေက်ာင္းသားသမဂၢဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္စုေဝးတိုင္ပင္ၾကတယ္။အဲ့ဒီစည္းေဝးပြဲ ကပဲ တကသစည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကပါတယ္။စည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီက အစီ ရင္ခံစာကို ၂၄.၁၁.၃၀ရက္ေန႔မွာ တင္သြင္းၿပီးတကၠသိုလ္အာဏာပိုင္ေတြ၊ေက်ာင္သား/သူေတြရဲ႕အႀကံေပးခ်က္ ေတြကိုစုစည္းၿပီး ၉.၁.၃၁ရက္ေန႔မွာေက်ာင္းသားထုတရပ္လုံးကအတည္ျပဳလိုက္လက္ခံလိုက္ပါေတာ့တယ္။

သမဂၢစည္းမ်ဥ္းကိုအတည္ျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ အဲ့ဒီေန႔စည္းေဝပြဲမွာပဲ ေက်ာင္းသားသမဂၢအမႈေဆာင္ (ယာယီ)ကိုဖြဲ႕ စည္းလိုက္ၾကပါတယ္။အဲ့ဒီယာယီအမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွာကိုေက်ာ္ခင္ကဥကၠ႒။မစၥတာရာရွစ္ကအ တြင္းေရးမႈး။စသျဖင့္ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါတယ္။အဲ့ဒီလိုယာယီအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၊ဖြဲ႕ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာသမဂၢအသင္း တိုက္ႀကီး လႊဲေျပာင္းရယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။အသင္းတိုက္လႊဲအပ္ေရးမွာ သမဂၢယာယီအမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕နဲ႔တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္တို႔ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္၊ခ်ဳပ္ဆိုၾကတဲ့အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို အစည္းေဝပြဲမွာရွိ တဲ့ ေက်ာင္းသာထုကသေဘာမတူတဲ့အတြက္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ၿပီးအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးဖို႔လႊဲအပ္ လိုက္တယ္။အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ရဲ႕ထပ္မံညွိႏိႈင္းတဲ့အခ်က္ေတြကို၂၇.၂.၃၁ရက္ေန႔အစည္းအေဝပြဲမွာေတာ့ေက်ာင္း သားထုက အတည္ျပဳလက္ခံလိုက္ၾကပါတယ္။

၂၈.၂.၃၁ရက္ေန႔(၁၁)နာရီမွာေတာ့ တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ သမဂၢအမႈေဆာင္ (ယာယီ) တို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ ဘက္သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ၾကတယ္။လက္မွတ္ထိုးၿပီးတာနဲ႔ တၿပိဳင္တည္း တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္တို႔  ဘက္က ပါေမကၡဦးေဖေမာင္တင္က ယာယီ ဥကၠ႒ကုိေက်ာ္ခင္ထံကို ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အုံကိုလႊဲ ေျပာင္းေပးလိုက္ပါေတာ့တယ္။ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အုံဟာ ေက်ာင္းသားပိုင္ျဖစ္လာခဲ့ သလို၊တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႕အစည္ဟာလည္း၊သူ႕စည္း၊သူ႕ကမ္း၊သူ႕ ဥပေဒနဲ႔ မည္သည့္အာ ဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းကမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မရွိတဲ့ လြတ္လပ္ေသာေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းတရပ္အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ဒီဥပေဒ၊ဒီစည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔အတူ(၄)အၾကာမွာေတာ့ တကသအမႈေဆာင္ေရြး ေကာက္ပြဲက်င့္ပၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံဥကၠ႒ ကိုထြန္းစိန္ဟာ ပထမဆုံးတကသဥကၠ႒အျဖစ္ကိုေရာက္ရွိလာခဲ့ပါေတာ့ တယ္။

ဒီေနရာမွာ“ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔တကသအေဆာက္အုံ ဘယ္ဟာကအရင္ျဖစ္ေပၚလာသလဲ” ဆိုတဲ့အေမးအတြက္ အေျဖရွာၾကည့္ဖို႔သင့္ပါၿပီ။၁၉၂၆ခုႏွစ္မွာ ဆာဟာကုတ္ဘတ္တလာက ဦးညိဳထံကအ ေဆာက္အုံအတြက္အလႈခံခဲ့တယ္။၁၉၂၇ခုႏွစ္မွာပႏၷက္ရိုက္တယ္။အေဆာက္အုံအုတ္ျမစ္ေတာင္မခ်ရေသးဘူး။ ဒီႏွစ္ထဲမွာပဲ စာေပနဲ႔စကားရည္လုပြဲအသင္းကို ေက်ာင္းသားသမဂၢ(Student Union)အျဖစ္စေလာ့ကပဲအသြင္ ေျပာင္းေပးခဲ့တယ္။မြန္ဖိုးခ်ိဳနဲ႔ကိုစိုးညြန္႔တို႔ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံရာမွာ မြန္ဖိုးခ်ိဳကမဲအသာစီးရၿပီး ၁၉၂၇ခုႏွစ္မွာ သမဂၢ ဥကၠ႒ျဖစ္လာခဲ့တယ္။၁၉၂၉ခုႏွစ္ေရာက္မွ တကသ အေဆာက္အုံကိုစတင္ေဆာက္တာပါ။သမဂၢအေဆာက္အုံ မေဆာက္မီကတည္းကStudent Union ရွိေနၿပီးပါၿပီ။

အထင္သာဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ၁၉၂၀ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒျပ႒ာန္းစဥ္ကတည္းက ပုဒ္မ(၄-င)မွာ ျပ႒ာန္းပါရွိၿပီးျဖစ္တယ္။ဒါအျပင္ ပုဟ္မ(၁၁)(၁။ည)မွာ တကၠ သိုလ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္လူႀကီးစာရင္မွာ ေက်ာင္း သားသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ထည့္သြင္းဖို႔အတြက္ေရးသား ေဖၚျပထား တာက“(j)one graduated elected by the members of the Rangoon University Students’ Union (ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ မ်ားကေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ ဘြဲ႕ရပုဂၢိဳလ္တဦး” လို႔ ေရးသားျပ႒ာန္းထားပါတယ္။တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒျပ႒ာန္းထားကတည္းက ျပ႒ာန္းခ်က္မွာပါရွိၿပီးျဖစ္တာကို သတိျပဳေစခ်င္တယ္။

ဒါျဖင့္၁၉၃၁ခုႏွစ္ တကသ စည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕တို႔ယာယီတကသအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဟာ Student Union ကိုဆက္ခံသလားဆိုတာစဥ္းစားစရာပါ။သူ႕အရင္၁၉၂၄ခုႏွစ္ကေပၚခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ေကာင္စီကိုေတာ့ဆက္ခံျခင္းမရွိႏိုင္ဘူး။သူကေရြးခ်ယ္ပြဲနဲ႔အမႈေဆာင္ကိုေရြးခ်ယ္တဲ့အဖြဲ႔မဟုတ္ဘူး။ဒါေပမယ့္ ၁၉၂၇ခုႏွစ္ Student Union ကေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတာျဖစ္တယ္။တခုေျပာစရာရွိတာက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေလာက္သာရွိၿပီး ဥပေဒတရပ္အေနနဲ႔ မရွိေသးတာကေတာ့ အမွန္ပါ။ဒါေပမယ့္ေက်ာင္းသား ထုဆႏၵမဲနဲ႔ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့တဲ့Stydents Union ဥကၠ႒ကို အသိအမွတ္ျပဳမယ္၊ၿပီးေတာ့၁၉၂၀တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒမွာပါရွိၿပီးျဖစ္တာကိုေထာက္ခ်င့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေဆာက္အုံ မေပၚမီကတည္းက ေက်ာင္းသား သမဂၢဟာ အရင္ျဖစ္တည္ေနခဲ့တယ္ဆိုတာကို လက္ခံၾကရမွာပါ။

ဒီလိုမွမဟုတ္ပဲ တကသ ဥပေဒေပၚၿပီးမွ ဖြဲ႕စည္တဲ့သမဂၢအအဖြဲ႕အစည္းကိုသာအသိအမွတ္ျပဳမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ တကသ အေဆာက္အုံက တကသထက္အရင္ေပၚတယ္ဆိုတာကိုပဲ လက္ခံၾကရမွာပါ။“သင္ဘယ္လို ရပ္တည္မလဲ”ဆိုတဲ့ အဆုံးအျဖတ္ကအဓိကက်ေနပါတယ္။အလိုေတာ္ရိေက်ာင္းသားသမဂၢလို႔ပဲစြပ္စြဲခ်င္စြပ္စြဲ ပါေစ။၁၉၂၇ခုႏွစ္က မဲေပးဆႏၵျပဳခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားတို႔ဆႏၵကို ေလးစားတတ္ေသာစိတ္အနည္းငယ္ရွိရင္ျဖင့္ မြန္ဖိုးခ်ိဳတို႔ရဲ႕Student Union ကိုအသိမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢဟာ အေဆာက္အုံထက္အရင္ျဖစ္ေပၚ လာတယ္ဆိုတဲ့ေကာက္ခ်က္ဟာ ခိုင္မာသြားမွာျဖစ္တယ္။ဒါကပထမေျပာခ်င္တဲ့အဆုံးအျဖတ္ပါ။

အေဆာက္အုံထက္သမဂၢကအရင္ျဖစ္ေပၚလာတယ္ဆိုတာကိုလက္ခံၿပီဆိုတာနဲ႔ဒိေန႔ဗမာျပည္အေျခအေန အရ ေက်ာင္းသားသမဂၢျပန္လည္ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရးဟာ အလိုအပ္ဆုံးအခ်က္ျဖစ္လို႔ေနျပန္ပါတယ္။ “ဘာ လို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ဆိုရသလဲ”ဆိုရင္ အခုဖြဲ႕စည္းေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢအသီးသီးဟာ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ ဟန္ ကိုယ့္အေျခေနအရဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကရတဲ့အေနအထားပါ။၁၉၆၂ခုႏွစ္စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းၿပီးေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအမည္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ခ်ိန္က ၁၉၆၃ခုႏွစ္ အသင္းအဖြဲ႕အားလုံးကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး မတရားသင္းေက်ညာခဲ့ ပါတယ္။အဲ့ဒီေနာက္ မဆလ တေခတ္လုံးလည္းအစိုးရအလိုက် ေက်ာင္းေကာင္စီကိုသာခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေက်ာင္းသား သမဂၢကိုခြင့္မျပဳခဲ့ပါဘူး။

၁၉၈၈ေနာက္ပိုင္းမွာလည္းဗိုလ္ခင္ညြန္႔ရဲ႕ သတင္းစာရွင္းပြဲကတဆင့္ တကသ ေတြကို ပိတ္ပင္ခဲ့တာပါ။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကာလကစၿပီးဒီေန႔အထိအဲ့ဒီေက်ညာခ်က္ကိုဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း တကသ ကိုတရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း တစုံတရာထုတ္ျပန္ခ်က္အခုထိမရွိေသးဘူး။ဥပေဒတရပ္အျဖစ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းဖို႔ဆိုရင္ လည္း အခ်ိန္ကာလတခုေပးရမွာပါ။ဒါဆိုရင္လည္းမလိုအပ္ပဲေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒတရပ္ မထုတ္ျပန္ႏိုင္မီကာလအတြင္းမွာ အဆင္ေျပေျပလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ႒ာနအေနနဲ႔ အမိန္႔တစုံတရာ(သို႔မဟုတ္)ေက်ာင္းအသီးသီးရွိပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားထံကို ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

တစုံတရာညႊန္ၾကားခ်က္မပါပဲ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္၊သူတို႔သေဘာနဲ႔လုပ္ ေဆာင္ေစမႈ ဟာ အေျခေနကိုရႈတ္ေထြးေစႏိုင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႒ာနရဲ႕ညႊန္ ၾကားခ်က္ကို ထည့္သြင္းေျပာဆိုေနရျခင္းျဖစ္တယ္။ေက်ာင္းသာမ်ားသမဂၢအတြက္ခိုင္မာတဲ့ အေထာက္အထား တခုနဲ႔အာမခံတဲ့သေဘာထားအရကိုလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္တယ္။ဒီအခ်က္ဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံကိုမထိခိုက္ေစသလို အ ျခားဘယ္ဥပေဒနဲ႔မွလည္း ပဋိပကၡမျဖစ္ေစပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ ေက်ာင္းသားသမဂၢကိုဖ်က္သိမ္းတဲ့ ေက်ညာခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႒ာနရဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္တစုံတရာကို ထုတ္ျပန္ ေပးရန္သင့္တယ္လို႔ယူဆပါတယ္။

ဒီလိုထုတ္ျပန္ေပးရာမွာလည္း တႏိုင္ငံလုံးဖြဲ႕စည္းမႈကို မထိခိုက္ေစတဲ့အခ်က္ပါရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ဖြဲ႕စည္မႈ ဆိုင္ရာဥပေဒတရပ္ျပ႒ာန္းၿပီဆိုတာနဲ႔ျပ႒န္းဥပေဒဟာ ဖက္ဒရယ္ကိုဦးတည္ထားသလား၊ ယူနထရီကိုဦးတည္ ထားသလား ေအာ္တိုႏိုမီလားဆိုတာ ရည္ညႊန္းခ်က္ရွိၿပီးသားပါ။တကသ ဥပေဒကိုယ္ႏွိႈက္က ဖက္ဒရယ္ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအနည္းငယ္ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။၁၉၂၀ တကသ သဗိတ္ဘာလို႔ျဖစ္လဲ….

         ၁၉၂၀ခုႏွစ္“ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒ”နဲ႔“ဖက္ဒရယ္ပညာေရးသဗိတ္”အေၾကာင္း

၁၉၂၀ခုႏွစ္မတိုင္မီ၁၉၁၈ခုႏွစ္ကတည္းက“ျမန္မာႏိုင္ငံတကၠသိုလ္ေကာင္စီ”ကိုဖဲြဲ႕စည္ခဲ့တယ္။ဒီေကာင္စီ မွာ ပညာေရး႒ာနအႀကီးကဲေတြ၊ ႒ာနဆိုင္လူႀကီးေတြနဲ႔ အိႏၵိယတကၠသိုလ္မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္(၅)ဦးပါဝင္ တယ္။ဒီေကာ္ဟာ မာလကတၱားတကၠသိုလ္ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံေပးခ်က္ျဖစ္တဲ့ (၁)ေကာလိပ္ေက်ာင္းခြဲမထားေသာ ဗဟိုတကၠသိုလ္နဲ႔ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားတကၠသိုလ္ျဖစ္ရမယ္။          (၂)ပညာေရးကိစၥမ်ားကို ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားကသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမယ္။                                              (၃)ပညာေရးနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပါမ်ားကို ပူးေပါင္းဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈရွိရမယ္။                           (၄)တကၠသိုလ္ေရးရာမ်ားကို အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ သီးျခားကင္းလြတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိရမည္။တို႔ျဖစ္တယ္။

ဒီအခ်က္ေတြေပၚအေျခခံၿပီး တကၠသိုလ္ဥပေဒၾကမ္းကိုေရးဆြဲခဲ့တာ။၁၉၂၀ တကသ ဥပေဒၾကမ္းကိုေရး ဆြဲခဲ့တာက မက္ဟန္းတားရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္နဲ႔ မဒရပ္ျပည္နယ္တကၠသိုလ္ေမာ္ကြန္းထိန္း“မစၥတာဒရူဒဘာရီ”(Mr. f.Drewburry)ကေရးဆြဲခဲ့တာပါ။ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ၁၉၂၀ခုႏွစ္ဂ်ဴလိုင္(၁၂)ရက္ေန႔ဘုရင္ခံရဲ႕အတိုင္ပင္ခံေကာင္ စီ စည္းေဝးပြဲမွာတင္သြင္းခဲ့တယ္။အထူးသျဖင့္ ဗမာမင္းတိုင္ပင္အမတ္ေတြကန္႔ကြက္တဲ့အထဲမွာ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းခြဲမ်ားမထာပဲ တေက်ာင္းထဲသာရွိရမည္ဆိုတဲ့အခ်က္။ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေအာက္မွာ ေကာလိပ္ တစ္  ေက်ာင္းတည္းသာရွိရမယ္။အဲံေကလိပ္ဟာလည္းရန္ကုန္မွာသာရွိရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြပါပဲ။ဒီအခ်က္ေတြကို ကန္႔ကြက္ရာမွာ မင္းတိုင္ပင္ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းညာခ်က္က ….

“ယခုအစိုးရမင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ယူနီဘာစီတီ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ေကာလိပ္ေက်ာင္းခြဲမ်ားမပါရွိပဲ တေနရာတည္းတြင္သာတည္ရွိသည့္ ယူနီဘာစီတီ သိပံေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ိဳးသည္ ယခုအခါသမယတြင္ ဗမာႏိုင္ငံႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသးပါ။အရပ္ရပ္တြင္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး ယင္းေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား ပါဝင္ေအာင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ယူနီဘာစီတီသိပံေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ိဳးသာလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္သည္ ဟုထင္ျမင္ယူဆမိပါေၾကာင္း”လို႔တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္ အဂၤလိပ္တို႔ေပးတဲ့ပညာေရးဥပေဒဟာ Unitary တကၠသိုလ္ဖဲြ႕စည္းပုံသာျဖစ္ေန တာကိုေတြ႕ရတယ္။ဗမာေတြေတာင္းတာက“ဖက္ဒရယ္တကၠသိုလ္ဖြဲ႕စည္းပုံ”လို႔ဆိုရမွာပါ။အဲ့ဒီေခတ္ကမင္းတိုင္ ပင္အမတ္မ်ားဟာ ပညာရွိပီပီ ဖက္ဒရယ္တကၠသိုလ္ဖဲြဲ႕စည္းပုံလို႔တိုက္ရိုက္မေျပာပဲ အလိမၼာစကားနဲ႔ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကတာပါ။ဒါကိုေတာ့ ဆာရယ္ဂ်ီနယ္ကရက္ေဒါက္က သေဘာေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း ၁၉၂၀ၾသဂတ္ စ္လ(၁၂)ေန႔ မင္းပြဲသဘင္ဆင္ယင္က်င့္ပတဲ့ပြဲမွာ တကၠသိုလ္ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျဖရွင္ခ်က္ေပတာက…

“ယခုကၽႊႏု္ပ္တို႔ တည္ေထာင္ေပသည့္တကၠသိုလ္ကို ျငင္းပယ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္တကၠသိုလ္တည္ေထာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း( ၅၀)မွ် အေတြ႕အႀကံဳရရွိလာၿပီး ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ကုံလုံျပည့္စုံေနၾကသည့္ ကာလကတၱားတကၠသိုလ္ေကာမရွင္၏ အႀကံေပခ်က္မ်ားကို ပစ္ပယ္ရန္ကၽႊႏုပ္တို႔အား တိုက္တြန္းေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။”လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။ဒါကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အဂၤလိပ္တို႔ေရးဆြဲေပးခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒဟာ Unitary သာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ေနတယ္။ဗမာေတြက ဖက္ဒရယ္တကၠသိုလ္ဥပေဒကို သာ အလိုရွိခဲ့ၾကတာပါ။ဗမာေတြက အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြေပးၿပီးဘယ္လိုပဲေတာင္းဆိုခဲ့ေပမယ့္ သူတို႔ကေတာ့ ၁၉၂၀ ၾသဂတ္စ္လ(၂၈)ရက္ေန႔မွာ ယူနီဘာစီတီအက္ဥပေဒကို ပညာမင္းႀကီး မက္သရူးဟန္းတားကတင္သြင္း ၿပီးအတည္ျပဳလိုက္ပါေတာ့တယ္။

ဒီဥပေဒအရ ရန္ကုန္ယူနီဘာစီတီ တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီက ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္ကိုပါဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။ဒါေကမယ့္အေမရိကန္ႏွစ္ျခင္းသာသနာျပဳအဖြဲ႕က ဖ်က္သိမ္းဖို႔ကိုျငင္းဆိုခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္က ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္နဲ႔ပူးတြဲဖြဲ႕စည္းျခင္းကိုလက္ခံလိုက္တယ္။ဒါေပမယ့္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ယူနီဘာစီတီ္နဲ႔ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္တခုတည္းျဖစ္ဖို႔ကို ဥပေဒဆက္လက္ထားရွိခဲ့ ပါတယ္။Unitary အျဖစ္ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတဲ့ တေက်ာင္းတည္းရွိေရးဥပေဒကိုေတာ့ပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳခဲ့ၾက ပါဘူး။အဲ့ဒီအခ်က္ဟာလည္းပထမအႀကိမ္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့အေၾကာင္းရပ္တခုျဖစ္လာခဲ့ ပါေတာ့တယ္။

၁၉၂၀ခုႏွစ္ ယူနီဘာစီတီဘြိဳင္းေကာက္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ကိုဘဦးကသူ႕ကိုယ္ေတြ႕သဗိတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔”ဆိုတဲ့ေဆာင္းပါးမွာသဗိတ္ေမွာက္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကိုေဖၚျပတာက“(၁)ဗမာျပည္တြင္ ထိုတကၠသိုလ္တခုတည္းသာရွိရမည္။ထိုတကၠသိုလ္ေအာက္တြင္လည္းေကာလိပါေက်ာင္း တေက်ာင္းတည္း သာရွိရမည္။ (၂)တေက်ာင္းတည္းေသာ ေကာလိပ္သည္ရန္ကုန္မွာရွိရမည္။”ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြပါဝင္တယ္။က်န္  အခ်က္ေတြကေတာ့ က်ေနာ္စာတမ္းနဲ႔မသက္ဆိုင္တဲ့အတြက္ခ်န္ခဲ့တယ္။ဒီႏွစ္ခ်က္ဟာ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္ကိုအ ကာကြယ္ေပးတာလည္းပါတယ္။ယူနထရီကို အေလ်ာမေပးလိုလည္းပါတယ္။ေက်ာင္းသားမ်ားကေတာ့ဒါေတြ ဟာဗမာေတြကိုတမင္သက္သက္ဖိႏွိပ္တယ္လို႔ယူဆၾကတယ္။

ဒီဥပေဒအရဆိုရင္ မႏၱေလးမွာ ေကာလိပ္ဖြင့္လို႔မ ရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ဒီလိုဥပေဒမ်ိဳးကို ယူနထရီပညာေရး ဥပေဒလို႔ေခၚၾကပါတယ္။ဒီဥပေဒမ်ိဳးက ဗမာတႏိုင္ငံလုံးလႊမ္းၿခံဳတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအသင္းပင္းမ်ိဳးဖြဲ႕စည္းကို အ ေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ဒီလို ယူနထရီဆန္တဲ့ ရန္ကုန္ေက်ာင္းတိုင္ၾကီးရဲ႕အက္ဥပေဒဟာ ဗမာျပည္အေျခ ေနနဲ႔ကိုက္ညီမႈမရွိတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသား မ်ားသဗိတ္ေမွာက္လိုက္ၾကျခင္းပါပဲ။ဒါေၾကာင့္ ပထအႀကိမ္ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသဗိတ္ဟာ“ပညာေရးဖက္ဒရယ္တိုက္ပြဲ”ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါမယ္။၁၉၂၄ခုႏွစ္ပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔ဖက္ဒရယ္ယူနီဘာစီတီဥပေဒျဖစ္လာခဲ့တယ္။ဒီျပင္ဆင္ခ်က္အရ(၁၉၂၅)ခုႏွစ္ဂၽႊန္လထဲမွာမႏၱ ေလးဥပစာေကာလိပ္ကိုဖြင့္လွစ္လိုက္ႏိုင္ခဲံတယ္။။ဒါဟာလည္း ပထမေက်ာင္းသား သဗိတ္ ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ရ လဒ္အျဖစ္ “ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဖက္ဒရယ္အက္ဥပေဒ” ေပၚထြက္လာခဲ့တာျဖစ္တယ္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးေတာ့ ဗမာျပည္အဂၤလိပ္တို႔ျပန္ဝင္လာေတာ့ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထဲကိုေက်ာင္သားေတြ မတက္ရေသးဘူး။၁၉၄၇ခုႏွစ္ေရာက္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထဲျပန္ေရာက္ၾကတာပါ။၁၉၄၉ထဲမွာတကၠသိုလ္အက္ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ခ်က္လုပ္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးအေျခေနအရ ဖက္ဒရယ္တကၠသိုလ္အက္ ဥပေဒကေန ယူနထရီအျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ႕ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္း မႈကိုေတာ့မထိခိုက္ေအာင္ျပ႒ာန္းခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး..

“၁၉၄၉ခုႏွစ္ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ တကၠသိုလ္ကိုအထူးေျပာင္းလဲေစခဲံသည္။စစ္ႀကိဳေခတ္ေကာလိပါမ်ားသည္ မဟာ႒ာနမ်ားျဖစ္လာကာ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားေနရာတြင္မဟာ႒ာနမႈးမ်ားခန္႔ထားသည္။အေပါင္းပါေကာလိပ္မ်ား ႏွင့္ေကာလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီးေကာင္စီသည္ယခင္ကအမႈေဆာင္ေကာ္မတီသို႔လႊဲအပ္ ထားေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ျပန္လည္ရယူလိုက္သည္.”လိုေအာင္ထြန္းရဲ႕“ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားလႈပ္ ရွားမႈသမိုင္း”ေဖၚျပထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ဒီမွာပါတဲ့ “အေပါင္းပါေကာလိပ္မ်ား” ဆိုတာ ဖက္ဒရယ္အရပါ ဝင္ဖြဲ႕စည္းတဲ့ေကာလိပ္ေတြကိုဆိုလိုတာပါ။

ဒီေနရာမွာပဲက်ေနာ္စာတမ္းကိုနိဂုံးခ်ဳပ္ပါမယ္။အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေျပာခ်င္က                                                  (၁) (student Union)ဟာ၁၉၂၇ ခုႏွစ္မွာေပၚေနတယ္။ဥကၠ႒ မြန္ဖိုးခ်ိဳဟာေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ေရြးခ်ယ္ခန္႔တာဝန္ ေပးခံရသူျဖစ္တယ္။ဒါကိုသုံးသပ္ၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢဟာ တကသ အေဆာက္အုံထက္ေစာစီးစြာေပၚခဲ့တယ္ လို႔ယူဆပါတယ္။

(၂)တကသ အက္ဥပေဒ ၁၉၂၀-၂၄ ရဲ႕ ပုဒ္မ(၄-င)အရတကသဖြဲ႕စည္တာျဖစ္တယ္။ပုဒ္မ၁၁(၁.ည)အရ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဆိုတဲ့အဖြဲ႕အစည္းကို အဂၤလိပ္တို႔ႀကိဳတင္အသိမွတ္ျပဳခဲ့တယ္။

(၃)“၁၉၆၃ခုႏွစ္ အသင္းအဖြဲ႕ဖ်က္သိမ္းျခင္းဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းအမိ္န္႔ထုတ္ေပးျခင္း”ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး႒ာနမွ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားထံသို႔ “ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳသည္” ဆိုေသာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ိဳးထုတ္ျပန္ေပး  ရင္အဆင္ေျပမယ္လို႔ယူဆတယ္။

(၄)ေက်ာင္းသားသမဂၢအခ်င္းခ်င္း ႏိုင္ငံတဝွမ္းလြတ္လပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာအခ်က္မ်ား မပါရွိဖို႔လိုပါတယ္။

(၅)ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အုံေဆာက္လုပ္ၿပီးခ်ိန္မွာ အေဆာက္အုံလႊဲေျပာင္းလက္ခံရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢေရြးေကာက္ပြဲကို ဦးစြာျပင္ဆင္ေပးရန္လိုအပ္ပါတယ္။ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ဟာ အနည္းတႏွစ္ၾကာျမင့္ႏိုင္အတြက္ အလ်င္အျမန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ေပးရန္သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

 

လွကြန္႔     ၁၉၂၀ခုႏွစ္ ပထမေက်ာင္းသားသဗိတ္                                                                      တင္ႏိုင္တိုး   ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားသမို္င္း                                                                          တိုက္စိုး   ဂ်ဴဗလီေဟာျမင္ကြင္း                                                                                           ေနာင္ေက်ာ္  လြတ္လပ္ေရးေခတ္ အိုးေဝမဂၢဇင္းထဲက ခြပ္ေဒါင္း                                      ေခတ္ျပတိုက္စုဆည္းေသာ ၁၉၃၆-၃၈ေက်ာင္းသားသဗိတ္ႏွင့္…     ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွစ္(၅၀)ျပည့္စာေစာင္(၁-၂)

University of Rangoon Act 1920&24