Archives

အနောက်တိုင်းက မြန်မာ NUG ကို

ဘာကြောင့် အသိအမှတ် မပြုရတာလဲ

မူရင်း ရေးသားသူ – David Hutt (Asia Times)
ဘာသာပြန်သူ – ရဲကျော်စွာ
(ဘာသာပြန်သူ၏ မှတ်ချက်)

 Read more

အပစ္ရပ္စဲေရး၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးရွည္၏ ေလွကား ထစ္သံုးထစ္၊ ေျခလွမ္းသံုးလွမ္း၊ ေရးသံုးေရးပင္ျဖစ္သည္။ ပစ္ရင္းခတ္ရင္း တိုက္ ရင္းခိုက္ရင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးသည္ ဟန္ျပသက္သက္၊ အာသာေျဖ႐ုံသက္သက္ထက္ ပိုပိုသာသာ ျဖစ္ဖို႔ခဲယဥ္းလိမ့္မည္။ အပစ္အခတ္လည္းရပ္ႏိုင္၊ မ်က္ႏွာစံုညီလည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္မွသာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးသည္ ႐ုပ္လံုးေပၚလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးရွည္သည္လည္း ထိေရာက္အလုပ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၃၁)ရက္တြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားရပ္ဆိုင္းသည့္ကာလကို ထပ္တိုးျမႇင့္ ခဲ့သည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ား၏  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC)တို႔ႏွင့္ လက္ရွိ ေဆြးေႏြးဆဲ အေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႕အတြက္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ငါးခု၏ နယ္ေျမမ်ား၌ စစ္ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕အထိ တိုးျမႇင့္ ရပ္ဆိုင္း ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းမည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပါသည္။ အဆိုပါ စစ္တိုင္းႀကီးငါးခု၏ နယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အလုပ္ႏွင့္သက္ေသျပ၊ ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ဖို႔ မ်က္ေျခမျပတ္သင့္ေပ။ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းမည့္စစ္တိုင္းမ်ားတြင္ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ရခိုင္ျပည္နယ္) ပါ၀င္မႈမရွိေသးသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ား စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားၿပီဆိုလွ်င္ တိုက္ပြဲမ်ား၊ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ေလ်ာ့ခ်ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္ အတည္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္ဖို႔ အားလံုးပါ၀င္၍ ဟန္ခ်က္ညီညီၿပိဳင္တူတြန္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကိုရန္ခ်င္း မတုံ႔လွ်င္းႏွင့္ ဆိုသည့္ ျမန္မာဆို႐ိုးစကားသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေဆာင္ပုဒ္ ျဖစ္ဖို႔ေကာင္းသည္။ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပ႐ိုဖိုင္းအစစ္အမွန္မ်ားျဖင့္ ရန္ကိုရန္ ခ်င္း တံု႔လွ်င္းဖို႔ တိုက္တြန္းေရးသားေနၾကသည္မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္ လမ္းပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔သည္ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳေနၿပီး၊ ဟန္ခ်က္ညီႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ အုတ္ျမစ္ မခိုင္ခန္႔လွ်င္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးသည္ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္သည္လည္း ေရွ႕တိုးဖို႔ ခက္ခဲသည္အထိ ေခ်ာင္ပိတ္မိသြားႏိုင္ေျခရွိေနသည္ကို အေလးဂ႐ု ျပဳသင့္ သည္။

ညီေနာင္မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႕ (ULA/AA၊ PSLF/TNLA၊ MNTJP/MNDAA) တို႔သည္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲ ရပ္ တန္႔ၿပီး၊ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လက္ေတြ႕က်က်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ (၈) ရက္ေန႔အထိ တစ္လတာ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔စြဲပါ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာႀကိဳဆိုရမည့္ ေျခလွမ္းပင္ျဖစ္ သည္။ KIO/KIA ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားရပ္ကာ အပစ္အခတ္ရပ္ေနဆဲကာလတြင္ ညီေနာင္မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႕ ကပါ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္ရပ္လိုက္သည့္အေလ်ာက္ ေျမာက္ပိုင္းတစ္ခြင္ေသနတ္သံ၊ အေျမာက္သံ မ်ား ဆိတ္သုန္း၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေနရပ္ရင္းဆီ ျပန္အေျခခ်ႏိုင္ဖို႔ အလားအလာေကာင္းမ်ား ထင္ရွားလာဖြယ္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ရွိန္ေလ်ာ့ခ်လာႏိုင္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသည္ ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲ ျပန္ျဖစ္လာေနၿပီဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲကာလတြင္ ႏွစ္ဖက္ အလုပ္ပိုလုပ္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမွားအယြင္း၊ အလြဲအေခ်ာ္တို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆန္းစစ္၊ သံုးသပ္၍ ျပဳျပင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာ မိတ္အၾကား ယံုၾကည္မႈပိုမိုတည္ေဆာက္လာႏိုင္ေရး မျဖစ္မေန ဦးတည္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အျပန္အ လွန္ ယံုၾကည္မႈျမင့္တက္လာမွသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးက ထိေရာက္အလုပ္ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး အနာအဆာကင္းဖို႔ဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္ေရာ၊ ေျမာက္ပိုင္းေလးဖြဲ႕ပါ ၀ိုင္းႏိုင္၊ ၀န္းႏိုင္၊ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ မလြဲမေသြလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အပစ္ရပ္ထားလင့္ကစား အခ်ိန္အခါမေရြး ျပန္ပစ္ႏိုင္၊ ခတ္ႏိုင္သည္ကို ဆင္ျခင္၍ အေရးေပၚလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အတူ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ထားသင့္သည္။ ပစ္သံခတ္သံမ်ားျပန္ဆူ ညံလာမည္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔မည္ပံု ခ်ဥ္းကပ္ အေျဖရွာမည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကိဳတင္ဇာတ္တိုက္၊ ေလ့က်င့္ထားႏိုင္ေလေကာင္း ေလပင္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ေရရွည္အျမင္ရွိရွိ အသက္၀င္၊ ႐ုပ္လံုးေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သားစဥ္ ေျမးဆက္ လက္ဆင့္ကမ္း ထိန္းေက်ာင္းရမည့္အခင္းအက်င္းႀကီးပင္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ေလးဖြဲ႕အေနျဖင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး သည္ျဖစ္ေစ၊ မထုိးႏိုင္ေသးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ေလးဖြဲ႕အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အန္စီေအစာခ်ဳပ္) ကို လက္မွတ္ထိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မထိုးႏိုင္ ေသးသည္ျဖစ္ေစ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ဆြဲဆန္႔ႏိုင္သေရြ႕ဆြဲဆန္႔ရမည္ျဖစ္သည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေရး ထိန္းေက်ာင္းၾက၊ ညႇိႏႈိင္းၾက ရမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ျဖစ္သည္။ အပစ္ရပ္ေနာက္ခံအခင္းအက်င္းတြင္ မ်က္ႏွာစံု ညီေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာလ်င္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး တိုက္တြန္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ဗီတာမင္ပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကၿပီဆိုလွ်င္ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာပ်ားလည္းစြဲသာ၊ သူမနာကိုယ္ မနာ၊ အားလံုးပါ၀င္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ လံုၿခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား စသည့္စသည့္ေရးရာကိစၥမ်ားသည္ ေရွ႕တန္းေရာက္လာမည္ မွာ ဧကန္မုခ်ျဖစ္သည္။ ထိုထိုစိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ားႏွင့္ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ေတြ႕ရမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေရရွည္အျမင္ရွိရွိ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရန္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္း၍ သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔ ဆန္းစစ္သင့္သည္။ မတင္းလြန္းမေလ်ာ့လြန္းရန္အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္လည္း ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သေဘာထက္ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္နားလည္မႈကို ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ စဥ္းစားသင့္သည္။ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသူ စစ္စစ္မ်ား၏ အခန္း က႑ကိုလည္း ခ်ဲ႕ထြင္ေပးႏိုင္ဖို႔ အားထုတ္သင့္သည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ အသြင္သ႑ာန္အားျဖင့္ အထက္မွေအာက္ပံုစံျဖစ္ႏိုင္ေရး ေရွး႐ႈသင့္သည္။ လြတ္လပ္ၿပီး ေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးဦးတည္လ်က္ အႀကီးအကဲ မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပံုစံက်င္းပခဲ့သည္မွာ မေတြ႕ရသေလာက္ပင္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏိုင္၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူႏိုင္မွသာ လမ္းမွန္ေပၚေရာက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ ႀကီး လမ္းေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္အထိ စိုးရိမ္ပူပန္စရာပင္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အစေကာင္းမွအေႏွာင္းေသခ်ာမည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေကာင္းမွသာ အစေကာင္း မည္ျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာ အုတ္ျမစ္လည္း ေကာင္း၊ အစလည္းေကာင္းမည္ျဖစ္ သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေနာက္ခံတြင္ ႏိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြၿဖီမသြားရန္ တည့္မတ္ထိန္း ေက်ာင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္အထေျမာက္ဖို႔၊ ထိေရာက္တြင္က်ယ္ဖို႔ ၿပိဳင္တူ တြန္းၾကရမည္ျဖစ္ သည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တိုက္ယူ၊ ေတာင္းယူရမည့္ကိစၥရပ္မဟုတ္ေပ။ စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ ၀ိုင္းဖြဲ႕ ထိုင္၍ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အလြတ္သေဘာ၊ အလုပ္သေဘာ ေဆြးေႏြး၊ အျမင္ဖလွယ္၊ ျငင္းခံုၿပီး ဘံုသေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားရရွိႏိုင္ေရး၊ ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရး၊ ဘံုလမ္းျပေျမပံု တစ္ရပ္ ေရးဆြဲႏိုင္ေရး စသည္တို႔အက်ဴံး၀င္သည့္ ဘုံလမ္းေၾကာင္းႀကီးတစ္ခုကို ၿပိဳင္တူတြန္း ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး မ်က္ေမွာက္ျပဳသင့္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း

 

   Read more

ပင္လံုုအိမ္မက္

ႏွစ္ေပါင္း ၇၂ႏွစ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လုပ္ႀကံခံခဲ့ရတဲ့ ကာလျဖစ္ပါ တယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၁၉ရက္မွာ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရတာ အားလံုးအသိပါ။ အခုဆို ၇၂ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ပါၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္လျဖစ္တဲ့ဇူလုိင္ ၁၉ရက္က ျပည့္ခဲ့တာပါ။

အဲဒီ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လမတုိင္မီ ေရွ႕ငါးလ၊ ေျခာက္လကိုျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတြ႕ရမွာက တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတစ္ေယာက္ ေတာင္တန္းေဒသဆီ ခရီးျပင္းႏွင္ ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါ တယ္။ ေတာင္တန္းနဲ႔ ေျမျပန္႔ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔ႀကံစည္တဲ့ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ရဲ႕ အႀကံအစည္ကုိ ဟန္႔တားဖုိ႔ေတာင္ တန္းေဒသက တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီမွာ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္တန္းနဲ႔ ေျမျပန္႔ၾကား သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရရွိခဲ့တဲ့အ တြက္ပါ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ရက္မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္ ၂၂ဦးတုိ႔ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြ အေပၚ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ရက္ေန႔က လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့တာဆုိေတာ့ လာမယ့္ေဖေဖာ္၀ါရီ ဆုိရင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့တာ ၇၃ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေန႔ဟာ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးအတြက္ သမုိင္းမွတ္တမ္း၀င္ခဲ့တဲ့ ေန႔လည္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေတာင္တန္းနဲ႔ ေျမျပန္႔ခြဲျခားဆက္ဆံအုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ရဲ႕ အႀကံအစည္ကုိ ဟန္႔တား အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေန႔လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေန႔ကုိပဲ ျပည္ေထာင္စုေန႔ရယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္စဥ္အထိမ္း အမွတ္ပြဲေတာ္ေတြ စီရင္က်င္းပခဲ့ၾကတာ ဒီကေန႔ ကာလအထိျဖစ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားကို တုိးတိုးတစ္မ်ဳိး၊ က်ယ္ က်ယ္တစ္ဖံု အစဥ္အလာမပ်က္ စီရင္က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ စစ္အာဏာရွင္လက္ ေအာက္မွာ ေတာင္ က်င္းပခဲ့ၾကပါေသးတယ္။

တကယ္တမ္း အေကာင္အထည္ေပၚမလာ၊ တည္ရွိမလာတာကေတာ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ထဲက သေဘာတူညီ ခ်က္တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းဆုိရရင္ ပင္လံုကတိက၀တ္မ်ား မတည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လံု သေဘာ တူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ငါးလစြန္းစြန္းအၾကာမွာပဲ အထက္မွာဆုိခဲ့ သလုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုပ္ႀကံခံ လုိက္ရပါတယ္။ ဒီလိုဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ လုပ္ႀကံခံလုိက္ရျခင္းက ပင္လံုကတိက၀တ္ေတြ၊ ပင္လံု သေဘာတူညီ ခ်က္ေတြအေပၚလည္း သက္ေရာက္သြားေစခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔အတူ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္ေတြပါ လုပ္ႀကံ စေတးခံလုိက္ရျခင္းလုိ႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ က်န္ရစ္သူတုိ႔က ဒီကတိက၀တ္အေပၚ၊ ဒီသေဘာတူညီမႈတုိ႔အေပၚ အေလး ထားခဲ့ ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္လည္း အဓိကျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံလုိက္ရၿပီးေနာက္ တုိင္းျပည္ဟာ ကစဥ့္ကလ်ား အေျခအေနတစ္ရပ္ထဲ စတင္ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကစဥ့္ကလ်ား အေျခအေနဟာ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ ကာလ ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းေခတ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊေခတ္တို႔ဟာ အမိုက္ ေမွာင္ဆံုးကာလမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နီးပါးၾကာကုိ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီကာလေတြဟာ တိုင္းျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတုိ႔လည္း ဆိတ္ သုဥ္းေနခဲ့တဲ့ကာလမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိမွတစ္ဖန္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္က စတင္လာတဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရေခတ္မွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္၊ ဒီမုိက ေရစီ၀ါဒဆုိတဲ့ အသံေတြ ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးလမ္းကုိ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလက စတင္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေျခလွမ္းကုိ စတင္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္းအစုိးရ ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး ေလးႏွစ္တာကာလ အေရာက္မွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့သလုိ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိလည္း က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္ ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ဒီခ်ဳပ္ အစုိးရတက္လာပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရစတင္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦး ေဆာင္တဲ့ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရကအစုိးရဖြဲ႕ၿပီး ငါးလအၾကာမွာ (၂၁)ရာစုပင္လံုဆုိတဲ့ အမည္နဲ႔ ျပန္လည္ခရီးဆက္ခဲ့ပါ တယ္။

အဲဒီ(၂၁)ရာစုပင္လံု ပထမအစည္း အေ၀းမွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕အျပင္ “၀”အဖြဲ႕နဲ႔ မုိင္းလားအဖြဲ႕တုိ႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အစံုလင္ဆံုးတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့အခမ္းအနားအျဖစ္လည္း သမုိင္းမွတ္တမ္း ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ရက္ကေန စက္တင္ဘာ ၃ရက္ အထိ ေလးရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ား အစုအဖြဲ႕ခုနစ္ဖြဲ႕က လူပုဂ္ၢိဳလ္ ၇၅၀တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အစည္းအေ၀းမွာ ညီလာခံက်င္းပေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္ မႈန္းဆာေခါင္းေျပာခဲ့တဲ့ စကားက အေတာ္ေလးကုိတာသြားခဲ့ပါတယ္။ “၁၀မိနစ္ စကားေျပာဖို႔အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေစာင့္ရတယ္”ဆိုတဲ့ စကားပါ။ အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာ အစုအဖဲြ႕အသီးသီးမွတက္ေရာက္ သူ ၇၂ဦးက သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း အသီး သီးရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ေတြကို ၁၀ မိနစ္စီ စာတမ္းဖတ္ၾကားခဲ့ရမႈအေပၚအေျခတည္ေျပာဆုိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစုိးရဖြဲ႕ၿပီးၿပီးခ်င္း မၾကာမတင္တဲ့ ကာလအတြင္းမွာပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး (၂၁) ရာစုပင္လံုကုိ တက္သုတ္ ႐ိုက္က်င္းပရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ရွိတဲ့အခ်ိန္ကုိ လုၿပီးလုပ္ရတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈမရရွိရင္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျဖစ္၊ မည္သည့္ ကိစ္ၥျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ၊ ေထာက္ခံမႈ၊ ေလးစားမႈရဖို႔ ညီလာခံကိုျဖစ္ ေျမာက္ေအာင္ အားလံုး၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားဖို႔လိုေၾကာင္း” ညီလာခံပိတ္ပြဲေန႔ ေက်းဇူးတင္ စကားမွာ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။

အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လက မိန္႔ခြန္းေျပာရာမွာ “ဗမာမဟုတ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားတစ္ေတြ လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး ေတာ္လွန္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကတာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲလို႔ ေမးခ်င္ၾကပါ လိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ပင္လံုမွာ ျပဳခဲ့ၾကတဲ့ကတိ၊ ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတဲ့ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ၿပီး ျပည့္စံုေအာင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ခဲ့ၾကလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုလားေတာင့္တတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔ကို အာမခံတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ံႈးေနရလို႔ပဲဆိုတာကို ေျပာ လိုပါ တယ္”လုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

လက္နက္ကုိင္ပဋိပက္ၡတုိ႔ ႀကီးစိုးရာေဒသ၊ မၿငိမ္းခ်မ္းရာေဒသေတြမွာရွိေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြထံမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပးခဲ့တဲ့ ပင္လံုအိပ္မက္ေတြလည္း ကုိယ္စီရွိၾကတယ္ဆုိတာကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လက စကားလံုး ေတြနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအစည္းအေ၀းကုိေတာ့ ပထမအစည္းအေ၀းအၿပီး တစ္ႏွစ္နီးပါးအၾကာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလမွသာ ျပန္လည္က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းကုိ ေမလ ၂၄ ရက္ကေန ၂၉ရက္အထိ ေျခာက္ရက္တာ က်င္းပခဲ့ တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီဒုတိယအစည္း အေ၀းမွာေတာ့ NCA လက္မွတ္ေရးထုိး မယ္လုိ႔အသံေတြထြက္ေပၚေနခဲ့တဲ့ မြန္၊ ကရင္နီ၊ လားဟူအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WNO)၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားေကာင္စီတို႔ကို အထူးဖိတ္ၾကားသူအေနနဲ႔ တက္ေရာက္ဖုိ႔ ဖိတ္ခဲ့ေပမယ့္ တက္ေရာက္မလာခဲ့ၾကပါ ဘူး။ ဒီအဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ဟာ အေစာပိုင္းကာလမ်ား မွာ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၾကမယ္လုိ႔ အသံေတြထြက္ေနခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီး အခုလုိတက္ေရာက္မလာခဲ့ျခင္းက အစုိးရ သစ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးလမ္းအေပၚ ေမး ခြန္းထုတ္စရာေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီဒုတိယအစည္းအေ၀းမွာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ခဲ့ျခင္းက ေတာ့ သမုိင္းမွတ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ (၂၁)ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳ သေဘာတူခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ အဆုိျပဳခ်က္ ၁၂ခ်က္၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ ၁၁ခ်က္၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ ေလးခ်က္၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ ၁၀ခ်က္စုစုေပါင္း ၃၇ ခ်က္တို႔ကုိ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္ အပုိင္း(၁)အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar State Counselor Aung San Suu Kyi gives a speech at opening ceremony of 21st Century Panglong conference in Naypyitaw, Myanmar May 24, 2017. REUTERS/Soe Zeya Tun – RTX37C5N

(၂၁)ရာစုပင္လံု တတိယအစည္း အေ၀းကုိေတာ့ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၁၁ရက္ မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီမွာလည္း ဒုတိယ အစည္းအေ၀းနဲ႔ၾကားကာလ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကြာဟခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစည္းအေ၀းက်င္းပဖုိ႔ကို ေလးႀကိမ္တုိင္ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ရတာပါ။ အစည္းအေ၀း တစ္ႀကိမ္နဲ႔တစ္ႀကိမ္ၾကား ေျခာက္လသာျခားၿပီး တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပဖုိ႔ လ်ာထားခ်က္အတုိင္း ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ အခုတတိယအစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပဖုိ႔စီစဥ္ခဲ့ေပ မယ့္မက်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီကေန ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ၊ ဧၿပီ သုိ႔မဟုတ္ ေမ၊ ဇြန္စသျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရႊ႕ဆုိင္း ခဲ့ရပါတယ္။

ဇူလုိင္ ၁၁ရက္ကေန ၁၆ ရက္အထိ ေျခာက္ရက္ၾကာက်င္းပခဲ့တဲ့ ဒီတတိယ အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ ႏုိင္ငံ ေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ က႑ေလးရပ္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း(၂)အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

ဒီအစည္းအေ၀းကေန ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အတြင္း ညီလာခံတစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ အတြင္း ညီလာခံႏွစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၂၀အတြင္း မွာ လိုအပ္သလုိက်င္းပသြားဖုိ႔ကိုလည္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အားလံုးသိၿပီး ျဖစ္တဲ့အတုိင္း ဒီထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ဟာ အသက္မ၀င္ခဲ့ပါဘူး။ အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထဲမွာလည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မက်င္းပႏုိင္ခဲ့သလို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ထဲမွာ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပမယ္လုိ႔သတ္မွတ္ေပမယ့္ အခု ႏွစ္ကုန္ပုိင္း ေရာက္ လာတဲ့အထိ တစ္ႀကိမ္မွမက်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။

ဒီအစည္းအေ၀းကိုအခ်ိန္လုၿပီးလုပ္ခဲ့ရတယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ပထမအစည္းအေ၀း ကာလမွာ ေျပာဆုိခ်က္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပသြားမယ္လုိ႔ လ်ာထားခဲ့တဲ့ (၂၁)ရာစု ပင္လံု အစည္းအေ၀းမ်ားဟာ တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္သာ အႏိုင္ႏုိင္က်င္းပလာခဲ့ရတာဟာ ရွိတဲ့အခ်ိန္ေတြအေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးမခ်ခဲ့ႏုိင္ဘူးဆုိတာကုိျပဆုိေနသလုိ (၂၁)ရာစုပင္လံုအေပၚ အဦးအစတုန္းက ထားရွိ ခဲ့ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ၊ အားကုိးအားထားျပဳမႈတုိ႔ကို လည္း ယုတ္ေလ်ာ့သြားေစမွာ မလြဲဧကန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီခ်ဳပ္အစုိးရလက္ထက္ (၂၁)ရာစု ပင္လံုအမည္နဲ႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ခရီးဟာ အခုဆုိရင္ ေလးႏွစ္သား သက္တမ္းထဲေရာက္ရွိလာပါၿပီ။ ဆုိခဲ့သလုိပဲ ဒီကာလထဲမွာ (၂၁)ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀း သံုးႀကိမ္သာက်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီး စတုတၳအႀကိမ္က်င္းပႏုိင္ေရးမွာလည္း မေသခ်ာ၊ မေရရာေသးတဲ့ အေျခအေန တစ္ရပ္မွာပဲ တည္ရွိေနပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ၾကားသိရတဲ့ သတင္းစကားမ်ားအရေတာ့ စတုတၳ အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၂၀ႏွစ္ဆန္းမွသာ က်င္းပႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတယ္ (ႀကိဳးပမ္းေနတယ္)ဆုိတဲ့ သတင္းစကားပဲျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၂၀ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲက လာပါဦးမယ္။ ၂၀၂၀ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲအလြန္မွာ ဘာေတြဆက္ ျဖစ္လာမလဲ၊ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲအလြန္မွာ (၂၁)ရာစုပင္လံုဆုိတာ ရွိေနဦးမလား။ ႏွစ္ ၇၀ေက်ာ္ၾကာမက္ခဲ့ရတဲ့ (၂၀)ရာစုပင္လံု ကတိက၀တ္ေတြကေရာ ေနၿမဲအတုိင္းပဲ မတည္တံ့တဲ့ ကတိက၀တ္ မ်ားအျဖစ္သာ ဆက္ရွိေနသြားမလား၊ (၂၁)ရာစုပင္လံုကေရာ (၂၀)ရာစုပင္လံုလုိ ေနာက္ထပ္မတည္တဲ့ ကတိ က၀တ္ေတြနဲ႔တည္ရွိမယ့္အိပ္မက္ရွည္ႀကီးအျဖစ္ ဆက္မက္သြားေစမွာလားဆုိတဲ့ အေတြးေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ခရီး ဆက္ေနၾကရေၾကာင္းပါ။

ေဂ်ၿငိမ္း  Read more