NCA ႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ

၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ဝါ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ႏိုင္ငံေရးအရသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူခ်မွတ္ရန္ NCA တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲ ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေဖာ္ျပထားသည့္ အျမင့္ဆံုးအင္စတီက်ဴးရွင္းျဖစ္ေပသည္။ တဖန္ အဆိုပါ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ေဆြးေႏြးေဆာင္ ရြက္ၾကရမည့္ UPDJC ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ၊ JMC အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ ေရးေကာ္မတီ၊ JICM တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာညိႇႏိႈင္းအစည္း အေဝးစသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္လည္း NCA တြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲ၍ဖြဲ႕ စည္းထားခ့ဲၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရေပ သည္။

NCA ပါသတ္မွတ္ခ်က္အရ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ျဖစ္သည္။ ညီလာခံ၏ အႏွစ္သာရမွာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကၿပီးေနာက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ရယူႏိုင္ ရန္ျဖစ္ေပသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပခ့ဲေသာ ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံကား ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရတက္ လာၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအၾကိမ္ညီလာခံသည္ NCA ထိုးသည္ျဖစ္ေစ မထိုးသည္ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံး လိုလိုအား (အခ်ဳိ႕မပါႏိုင္သည္မွအပ) ဖိတ္ေခၚ၍ ကိုယ္စီ၏သေဘာထားမ်ားအား တင္ျပခြင့္ ေပးျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း အစီအစဥ္မပါဝင္ေပ။

သုိ႔ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၇ ေမလတြင္က်င္းပခ့ဲသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံမွစ၍ ျပည္ေထာင္စုသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားစတင္ရယူခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံက်င္းပၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခ့ဲၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း ယခုေဆာင္းပါးေရးေနသည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းအထိ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံက်င္းပ မည့္ရက္ အားသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ညီလာခံက်င္းပရန္ခက္ခဲေနျခင္းမွာ ညီလာခံတြင္ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားရ ယူဆံုးျဖတ္မည္ဆိုသည္ကို ညိႇႏိႈင္းရယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသး၍ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

 

အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ား

မူလက ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲရက္ေရႊ႕လာခ့ဲရေသာတတိယညီလာခံသည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက်င္းပရန္ ႀကိဳးစားခ့ဲေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ခ့ဲျခင္းမရွိေပ။ သုိ႔ႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ NCA ထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ ျပဳလုပ္လာသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ထိုသုိ႔ ျပဳလုပ္သည့္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ မည္သည့္အခ်က္ မ်ားတြင္ ညိႇႏႈိင္းမရဘဲ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနသည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ရေပသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ေမလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံု ညိႇႏႈိင္းမႈ ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး ပြဲကိုထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

NCA ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား NCA –S EAOS မ်ား ၏၂ဝအႀကိမ္ေျမာက္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ PPST အစည္းအေဝး ကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခ့ဲသည္။ ထိုအစည္းအေဝး အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ့ဲ သည့္ KNU ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးေဖာက ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားမထားရွိဘဲ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွး႐ႈေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရသင့္သေလာက္မရရွိခ့ဲ ေသးျခင္းသည္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ EAO မ်ားၾကား ေယဘုယ်ၾကည့္ရင္ တူသ ေယာင္ေယာင္ႏွင့္ ကြဲျပားမႈရွိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ကိုယ္စီရွိၾက၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုံသေဘာဆန္သည့္ တူညီ သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ရွာရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာဆိုခ့ဲသည္။

ယေန႔ရင္ဆိုင္ရေသာ တစ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေလာ သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္ အလက္အရညိႇႏႈိင္းရာမွာ ကြာဟခ်က္ႀကီးမား၍ေလာ ဆိုသည္ကို ဆန္းစစ္ရန္လိုသည္ဟု KNU ဥကၠ႒ကဆိုပါသည္။ အ ကယ္၍ႀကိဳတင္   စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ရွိလာၿပီဆိုပါက ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ဳိးစီးပြားကြာျခားမႈ ေၾကာင့္ေသာလည္း ေကာင္း တစ္ဖက္ဖက္က စိုးရိမ္စိတ္ႀကီးမားေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္တတ္သည္ျဖစ္ရာ သင့္ေတာ္သည့္အေျဖ ရွာရန္ လိုအပ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ဘုံဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၊ သေဘာထားေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ပါက အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ တိုးတက္မႈရရွိမည္ဟုဆိုပါသည္။ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မည္ မွ်အခက္အခဲႀကံဳရသည္ျဖစ္ေစ အျပန္အလွန္ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္း၊ အေက်အလည္ညိႇႏႈိင္း ျခင္း၊ အင္အားမသုံးျခင္း အစရွိသည္တို႔ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္ကို အေျခခံၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ KNU ဥကၠ႒က တိုက္တြန္းသြားပါသည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔နဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္မရျဖစ္ေနေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ ႏွစ္ရက္ၾကာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနသည့္အေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာက ေျပာခ့ဲပါသည္။

အစိုးရဘက္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္က လံုးဝခြဲမထြက္ေရးဆိုသည့္ အဆိုျပဳခ်က္စာတမ္းမပါရင္ တျခားကိစၥေတြ သူ တို႔က လက္မခံဟုဆို၍ ဆက္ေဆြးေႏြးရမည့္ ကိစၥမ်ား တစ္ဆို႔ေနသည္ဟု ႏိုင္ဟံသာကဆိုပါသည္။

EAO အေနႏွင့္ ခြဲထြက္လို၍ မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ထိုအခ်က္ကိုထည့္ထားပါက  တစ္ခုခု ကန္႔သတ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္ကိုစိုရိမ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ေနာင္ကာလမ်ားတြင္  ဥပမာ ဖိႏွိပ္ခံရပါက၊ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါက မည္သုိ႔လမ္းဖြင့္ထားမည္ကို စဥ္းစားစရာ ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလလယ္က ေနျပည္ေတာ္၌ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ NCA လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁ဝ ဖြဲ႕ကကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႔ ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြကေန ရရွိလာေသာအခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၁ဝ ဖဲြ႔ကေခါင္းေဆာင္မ်ား က ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

DDR/SSR လို႔ေခၚေသာ တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ လက္နက္ျဖဳတ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ကိစၥမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြၾကား သေဘာတူညီခ်က္ရရွိျခင္းမရိွေသးဘဲ တပ္မေတာ္ဘက္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏တပ္ေတြကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ဆိုသည့္ ပံုစံမ်ဳိးကိုသာေျပာခဲ့သည္ ဟု  ႏိုင္ဟံသာကဆိုပါသည္။

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ DCSS/SSA လည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို သူတို႔ရည္မွန္းထားေသာ ေတာင္ ႀကီး ဒါမွမဟုတ္ ပင္လံုၿမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ေရွ႕ဆက္ရန္ခက္ခဲမည္ဆိုသည့္ သေဘာထားမ်ဳိးကို ေတြ႔ရသည္ဟု ႏိုင္ဟံသာက ေျပာဆိုေၾကာင္း သတင္းမ်ား တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား အခြင့္အေရးမ်ားစြာေပးလိုက္ပါက ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အားလံုးပစ္ပယ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ ခြဲထြက္ခြင့္ဆိုေသာ ပံုစံအထိေတာင္းဆိုလာမည္ကို တပ္မေတာ္ဘက္က စိုးရိမ္စိတ္ရွိေန ႏိုင္သည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာကဆိုပါသည္။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ဆို သည္အား ေပါင္းစည္းျခင္းဟူ၍သာ နားလည္လက္ခံထားေၾကာင္း ႏိုင္ဟံသာက ဆိုပါသည္။

၂၁ရာစုပင္လံု အစည္းအေဝးအား တတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ NCA ထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သံုး ပြင့္ဆိုင္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၌ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ရာတြင္ တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ တပ္မ်ားအားဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ ေျပာဆိုတာမ်ဳိးရွိခဲ႔သည့္အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍တပ္ မေတာ္တြင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြမရွိေသး၍ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားဘက္က ဖ်က္သိမ္းေရးကို လက္ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု  မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးႏုိင္ဟံသာက  ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာဆိုခ့ဲပါသည္။’အစိုး ရတပ္ဘက္ကေတာ႔ သူတို႔ကေတာ႔ ဒီလက္ ရွိတပ္မေတာ္ကိုပဲ မျပဳျပင္ခ်င္ဘူးဆိုတဲ႔သေဘာမ်ဳိးရွိေနတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အျမင္က လက္ရွိတပ္မေတာ္က ဒီမိုကေရစီမဆန္ဘူးေပါ႔ဗ်ာေနာ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကလည္း ဘာမွအာမခံခ်က္မရွိေသး ဘူး။ အဲဒီေတာ႔ အဲလိုအေနအထားမ်ဳိးမွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔တပ္ေတြ ဖ်က္သိမ္းရမယ္ဆိုရင္လည္း တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ဘယ္သူမွလက္မခံခ်င္ဘူးဗ်။ တစ္ဖက္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီပံုစံမဟုတ္ေသးဘဲနဲ႔ေပါ့ေနာ္ အမည္ခံဒီမို ကေရစီပဲျဖစ္ၿပီးေတာ႔မွ စစ္တပ္က အာဏာေတြအမ်ားႀကီးယူထားတယ္။ အဲဒီပံုစံမ်ဳိးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က လက္မခံႏိုင္ေသး ဘူးဗ်ာ’ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕႔ ၁ဝ ဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရာမွ တစ္ဆို႔ေနေသာ အေျခအေန မ်ားျဖစ္ၿပီး တတိ ယပင္လုံက်င္းပရန္ ရက္သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲေနေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

တတိယပင္လုံ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္ေနသည္မွာ အဆိုပါတတိယ ပင္လုံညီလာခံ၌ မည္သည့္သ ေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူသြားမည္ဆိုျခင္းကို ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္စုံတစ္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ဝါ ျပည္ေထာင္ စုသေဘာတူညီခ်က္ဆိုသည့္ အခ်က္တစ္စုံ တစ္ရာမရရွိဘဲ တတိယအႀကိမ္ညီလာခံ က်င္းပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ေမလ ၃ဝ ရက္ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ၿဃဗ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ ၁ဝ ဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအလြတ္သေဘာ ထပ္မံေတြ႕ဆံုခ့ဲၾကသည္။

ေနာက္ဆံုး အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုမႈမွလည္း ၿပီးျပတ္ေသာ သေဘာတူညိႇႏႈိင္းမႈ မရဟုဆိုရမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအ ၾကပ္အတည္းကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈ အခ်ဳိ႕ေတာ့ ျပဳလုပ္နိုင္ခ့ဲ သည္ဟုဆိုရမည္။ ၄င္းတို႔မွာ တတိယအ ႀကိမ္ပင္လုံညီလာခံတြင္ ခြဲမထြက္ရႏွင့္ကိုယ္ ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အား မေဆြးေႏြးေသးဘဲ တတိယအႀကိမ္ပင္လုံၿပီးမွ ေဆြးေႏြးရန္ ညႇိႏႈိင္းခ့ဲၾကၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ပင္လုံက်င္းပစဥ္က မၿပီးျပတ္ခ့ဲ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္ လူမႈေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑မ်ား ကိုေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားရွိ သည္ဟုဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားက ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္း၍ အတည္ျပဳ မည္ဟုဆိုသည္။ အကယ္၍ သေဘာတူညီ ခ်က္ရရွိပါက UPDJC အစည္းအေဝးတရားဝင္ေခၚယူၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ ေန႔ခန္႔တြင္ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံျပဳလုပ္ ရန္ရည္ရြယ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

ေက်ာ္လႊားရမည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား

လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ NCA ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား ၂၁ ရာစုပင္လုံညီ လာခံတြင္ ေအာက္ပါ ျပႆနာမ်ား ေက်ာ္ လႊားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။

ပထမအခ်က္မွာ ႀကိဳတင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဟုဆိုႏိုင္သည့္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ကိုယ္စီကိုင္စြဲထားသည့္ မူဝါဒမ်ားျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္သည့္ဘက္အားလုံးအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုင္စြဲသည့္ မူဝါဒအား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာ ကိုင္ တြယ္ရန္လိုအပ္ၿပီး လက္ေတြ႔က်သည့္ရလဒ္ထြက္ေပၚေရးကို ေရွး႐ႈရန္လိုအပ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္ နိုင္ငံေရးအရ ခြဲမထြက္ရႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံေရးဆြဲေရးသည္ လည္းေကာင္း စစ္ေရးအရ SSR ႏွင့္ DDR ျပႆနာသည္လည္းေကာင္း ယခုအခ်ိန္တြင္ မည္သုိ႔ပင္ ေရွာင္ရွားေက်ာ္လႊားသည္ ျဖစ္ေစ  ေနာက္ဆံုးတြင္ မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္သည့္ ဘက္အားလုံးမွ လက္သင့္ခံႏိုင္သည့္ ပုံစံ၊ ျမန္မာျပည္ အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ပုံစံအား ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစား ညႇိႏႈိင္းသြားၾကရန္ လိုအပ္ေနသည္ကို အထူးသတိျပဳၾက ရန္လိုေနေပသည္။ ဤ အခ်က္ကို မေက်ာ္ႏိုင္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးျပတ္ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္သည္ကို အားလုံးသေဘာေပါက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ရာ မည္သုိ႔ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းအေျဖ ထုတ္မည္ကို ေလးနက္ရန္လိုေပသည္။

တတိယအခ်က္အေနႏွင့္ လိုအပ္သည္မွာ NCA တြင္ပါဝင္သည့္လုပ္ငန္း တခုျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြး ေႏြးပြဲက်င္းပေရးႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အား ရွင္းလင္းရန္လိုအပ္သည္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထုသေဘာရယူၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မည္ဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားၾကသည္။ ယခုညိႇႏိႈင္း၍မရေသးေသာ နိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေခတၱဖယ္ထား၍ ေျဖရွင္းရန္ လြယ္ကူေသာျပႆနာမ်ားကိုအ ရင္ေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးစားစဥ္မွာပင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအ ဆင့္ကို ျဖတ္သန္းၿပီး လူထုသေဘာထားရယူျခင္းမရွိဘဲ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ခက္ခဲသည္ဟု အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ေဆြး ေႏြးပြဲက်င္းပနိုင္ျခင္းမရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားက ေထာက္ျပေနၾကေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ NCA အတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းသြားမည္ဟု ဆိုေနစဥ္တြင္ NCA ပါ ဝိဝါဒ ကြဲျပားဖြယ္အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေအာင္ ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အား NCA ထီးရိပ္ေအာက္မွ သြားမည္ဆိုေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္ေရး ထိုးထားၿပီးေသာ္ နိုင္ငံေရးအရ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ ႏွစ္ဖက္လက္ခံႏိုင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲစြာ လုံးပန္းရန္ လိုအပ္ေနေပေသးသည္။ ထို႔အတူ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ လႊားရမည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားစြာ ျပႆနာမ်ားစြာရွိ၍ ေနေပေသးသည္ကို ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ၾကာျမင့္သည့္တိုင္ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ က်င္းပ ရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ေနသည္က ျပသေနေပသည္။

 

ေမာင္ေမာင္စိုး