Tag Archives: ယေန့ေခတ္

ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ လြဲမွားလွ်င္

လက္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင္႔ႏွင္႔ တန္းတူ ညီမွ်ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ခိုင္မာသည္႔ ႏုိင္ငံေရးမူဝါဒ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေတြရွိပုံမရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တေန႔ထက္တေန႔ ႀကီးထြားလာသည့္ လက္နက္ကိုင္ႏုိင္ငံ ေရးပဋိပကၡေတြမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႀကီးသထက္ႀကီး လာပါသည္။  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရး သေဘာထားႀကီးမႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ ခ်က္အလြဲမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ပိုမ်ားလာတယ္ဆိုသည့္အဆိုကို ေထာက္ ခံေပးေနတဲ႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာလည္း ရွိေနပါသည္။

 Read more

ရန္ကုန္အစိုးရႏွင့္ YP စက္သံုးဆီမူ၀ါဒ

လတ္တေလာ လူမႈစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေရးသားေျပာဆုိေနၾကသည့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔က Yangon Perto (YP)ကုမၸဏီကုိ စက္သုံးဆီဆုိင္မ်ားဖြင့္ႏုိင္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေျမကြက္မ်ားကုိ အလြန္သက္သာလွသည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ သည္။ အတိအက်မသိရ ေသာ္လည္း ယင္းေျမဧက ၃၇ဧကေက်ာ္ရွိသည့္ေျမကြက္၂၆ကြက္ကုိ တစ္ေပလွ်င္က်ပ္၂ဝဝဝႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္ ဟု အလဲဗင္းမီဒီယာ၏ သတင္းစာမ်က္ႏွာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္ ကုိေတြ႔ရသည္။ ထုိသတင္းတြင္ အကယ္၍သာ ေဖာ္ျပပါ အတုိင္း ေျမကြက္၂၆ကြက္ကို တစ္ေပပတ္လည္ က်ပ္၂ဝဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့လွ်င္ ခန္႔မွန္းေျခ က်ပ္ဘီလီယံ၂ဝဝႏွင့္ ၃ဝဝၾကား နစ္နာမည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ အျခားသတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေရးသားေနမႈမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္သည့္ အခါတြင္လည္း တုိင္းအစုိးရသည္ စက္သုံးဆီကို ထုိသုိ႔ အလြန္အမင္းသက္သာသည့္ ႏႈန္းထားျဖင့္ YP ကုမၸဏီသုိ႔ ေရာင္းခ် ေပးျခင္းမွာ စက္သုံးဆီေစ်းကုိ ၾကပ္မတ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကုိ မက္လုံး (incentive)ေပး၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနသည့္ စက္သုံးဆီေစ်း ႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းရန္ တုိင္းအစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈဟုဆိုႏုိင္သည္။ YP စက္သုံး ဆီဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့က်လာျခင္းအားျဖင့္ အျခား ကုမၸဏီမ်ား၏ စက္သုံးဆီဆုိင္မ်ား တြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်လာၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း က်ဆင္း လာေစမည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ဟန္တူသည္။ ထုိသုိ႔တုိင္းအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မူဝါဒ မွန္,မမွန္ကုိ မည္သုိ႔ သုံးသပ္သင့္သနည္း။

 Read more

မာနယ္ပေလာဗဟိုျပဳဖက္ဒရယ္နဲ႔ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ေပၚေပါက္လာၾကတဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ဒီမိုေရစီအင္အားစုေတြဟာ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြနဲ႔ မဟာမိတ္အျဖစ္ ေပါင္းစည္းဖို႔ အေျခအေန ဖန္တီးလာခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕-အေနာက္၊ ေတာင္-ေျမာက္ တစ္နံတစ္လ်ား နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အေျခစိုက္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြကို ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြက သြားေရာက္ေပါင္းစည္းၾကတာပါ။ ဖက္ဒရယ္အုပ္စုနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအုပ္စုေပါင္း စည္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေပါင္းစည္းၿပီးေနာက္ ဘံုတူညီတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္း စဥ္ေတြခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တို႔အေပၚအေျခခံတဲ့ ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

 Read more

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ လက္တစ္ကမ္းမွအခြင့္အလမ္းမ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွအပ မည္သည့္စစ္ေခါင္းေဆာင္မွ် ျပည္သူ၏ သည္းသည္း လႈပ္ ခ်စ္ခင္ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈကို မရခဲ့ၾကေသးပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟုဆိုလွ်င္ ထိုစကားႏွစ္လုံးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို သာ ရည္စူးေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အားလုံးကနားလည္ လက္ခံထားၾကပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၆၂တြင္ တိုင္းျပည္အာဏာကိုသိမ္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရသည္ လက္ဝဲဝါဒျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္သာမက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္း၌လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ျပည္သူကကမၸည္းတင္ျခင္းခံရသည့္ ဒုတိယ ေျမာက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေပမည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ တပ္မေတာ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အနားယူရမည့္ အသက္၅၅ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္လာၿပီး ၆၁ႏွစ္ထိ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ရာထူးကို ယူထားခဲ့ပါသည္။ သည္ေနာက္ ဦးေနဝင္းအျဖစ္ အရပ္ဝတ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရေနရာတြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္း စဥ္ပါတီအစိုးရကို အစားထိုးခဲ့သည္။

 Read more